Update interface name on naga
[chef.git] / roles / naga.rb
2020-01-06 Tom HughesUpdate interface name on naga
2019-12-03 Tom HughesAdd role for naga
2019-11-08 Tom HughesRemove role for naga
2019-10-22 Grant Slatertilecache: remove overloaded peers
2019-05-29 Grant Slatertilecache: some cleanup of peers (removing overloaded)
2019-05-28 Grant SlaterRemove necrosan from tilecache peers
2019-03-21 Tom HughesEnable netplan for remaining servers
2019-03-21 Tom HughesEnable netplan for French tile caches
2019-02-08 Tom HughesAdd IPV6 address for naga
2019-01-14 Tom HughesAdd role for naga