Rename ouroboros to ridgeback
[dns.git] / .gitignore
1 data/
2 kml/