]> git.openstreetmap.org Git - dns.git/commitdiff
Point nominatim at dulcy
authorTom Hughes <tom@compton.nu>
Fri, 22 Jan 2016 22:19:20 +0000 (22:19 +0000)
committerTom Hughes <tom@compton.nu>
Fri, 22 Jan 2016 22:19:20 +0000 (22:19 +0000)
src/openstreetmap

index 9c65563a8653e7a2479bef157197378524fdd240..bba82a28aba60a53c6d0785b4f49c151540fb8b0 100644 (file)
@@ -117,12 +117,14 @@ Caf323lytato5.openstreetmap:gv-o4v3qh5pfayqex.dv.googlehosted.com
 +poldi.oob.openstreetmap:146.179.159.186
 
 +pummelzacken.openstreetmap:128.40.45.204
-+nominatim.openstreetmap:128.40.45.204:600
+#+nominatim.openstreetmap:128.40.45.204:600
 +pummelzacken.ucl.openstreetmap:10.0.0.20
 +pummelzacken.oob.openstreetmap:10.0.1.20
 
 +dulcy.openstreetmap:193.63.75.109
 3dulcy.openstreetmap:20010630001205000ec47afffe6696d2
++nominatim.openstreetmap:193.63.75.109:600
+3nominatim.openstreetmap:20010630001205000ec47afffe6696d2:600
 +dulcy.ic.openstreetmap:146.179.159.179
 #+dulcy.oob.openstreetmap: