Merge pull request #29 from gravitystorm/tests
[potlatch2.git] / l10n / locale / nn_NO / p2_main.properties
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (‪Norsk (nynorsk)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Dittaeva
4 # Author: Gnonthgol
5
6 main.undo=Angre
7 main.redo=Gjer om
8 main.background=Bakgrunn
9 main.map_style=Kartstil
10 main.gpsButton=GPS-data
11 main.gps_data=GPS-data
12 main.my_tracks=Mine spor
13 main.clear_gps=Tøm
14 main.help=Hjelp
15 main.options=Innstillingar
16 main.save=Lagra
17 tag_viewer.dndprompt=Legg til nye punkt ved å dra dei over på kartet
18 toolbox.delete_node=Slett node (Delete)
19 toolbox.delete_area=Slett område (Shift+Delete)
20 toolbox.delete_way=Slett veg (Shift+Delete)
21 toolbox.delete_item=Slett element
22 toolbox.reverse_direction=Snu retning (V)
23 toolbox.split_way=Del veg (X)
24 toolbox.merge_ways=Slå saman vegar
25 toolbox.straighten_way=Rett opp veg
26 toolbox.make_circular=Gjer sirkulær
27 toolbox.make_right_angled=Gjer rettvinkla (Q)
28 toolbox.create_parrallel_way=Lag parallell veg (P)
29 oauth.gotLinkBox=Trykk på lenkja under for å opne ei nettside der du blir beden om å godkjenne tilgang for dette programmet.
30 oauth.authorized=Trykk på «Prøv tilgang»-knappen under, etter at du har godkjent tilgangen.
31 oauth.deniedLabel=<b>Tilgang vart ikkje gjeven, undersøk brukaropplysningar og prøv om att.</b>
32 oauth.rememberMe=Hugs meg
33 oauth.permFail=<p>Tenaren nekta tilgang til dette programmet -- godkjenningslenkje kunne ikkje skaffast.              </p><p>         <b>OAuth-tilgang vil ikkje vere mogleg.</b>        </p><p> Ta kontakt med leverandøren for å finne ut kva som er problemet.</p>
34 oauth.tempFail=Det var problem med å få kontakt med tenaren for å få godkjenning.    Dette kan vere eit mellombels problem, prøv om att seinare.
35 oauth.tryAccessButton=Prøv tilgang
36 oauth.cancelButton=Avbryt
37 save.editDescription=Skriv ei kort skildring av endringane dine. Den blir brukt til å gje andre kartleggjarar hint om kva du har gjort.
38 styleSelector.editButton=Endre...
39 backgroundSelector.dim=demp
40 backgroundSelector.sharpen=gjer skarpare
41 backgroundSelector.editButton=Endre...
42 backgroundSelector.vectorButton=Vektorfil...
43 options.tbcheck=Vis verkty
44 options.cursorcheck=Bruk skreddarsydde peikarar
45 options.ok=Ok