Localisation updates from http://translatewiki.net.
[potlatch2.git] / l10n / locale / dsb / p2_main.properties
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Michawiki
4
5 main.undo=Anulěrowaś
6 main.redo=Wóspjetowaś
7 main.background=Slězyna
8 main.map_style=Kórtowy stil
9 main.gpsButton=GPS-daty
10 main.gps_data=GPS-daty
11 main.my_tracks=Móje ceri
12 main.clear_gps=Wuprozniś
13 main.help=Pomoc
14 main.options=Opcije
15 main.save=Składowaś
16 tag_viewer.dndprompt=Nowe dypki pśez śěgnjenje na kórtu pśidaś
17 toolbox.delete_node=Suk wulašowaś (Entf)
18 toolbox.delete_area=Płoninu wulašowaś (Umsch+Entf)
19 toolbox.delete_way=Puś wulašowaś (Umsch+Entf)
20 toolbox.delete_item=Element wulašowaś
21 toolbox.reverse_direction=Směr pśewobrośiś (V)
22 toolbox.split_way=Puś źěliś (X)
23 toolbox.merge_ways=Puśe zwězaś (J)
24 toolbox.straighten_way=Puś zrownaś
25 toolbox.make_circular=Do krejza rědowaś
26 toolbox.make_right_angled=Pšawokutnje rědowaś (Q)
27 toolbox.create_parrallel_way=Paralelny puś napóraś (P)
28 oauth.authorized=Gaž sy pśistup awtorizěrował, klikni dołojce na tłocašk 'Pśistup wopytaś'
29 oauth.deniedLabel=<b>Pśistup jo se wótpokazał, pšosym pśeglědaj a wopytaj hyšći raz</b>
30 oauth.rememberMe=Spomnjeś se
31 oauth.tryAccessButton=Pśistup wopytaś
32 oauth.cancelButton=Pśetergnuś
33 styleSelector.editButton=Wobźěłaś...
34 backgroundSelector.dim=zaśamniś
35 backgroundSelector.sharpen=wóstśiś
36 backgroundSelector.editButton=Wobźěłaś...
37 backgroundSelector.vectorButton=Wektorowa dataja...
38 options.tbcheck=Kasćik rědow pokazaś
39 options.cursorcheck=Swójske kursory wužywaś
40 options.ok=W pórěźe