Localisation updates from http://translatewiki.net.
[potlatch2.git] / l10n / locale / nn_NO / p2_main.properties
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (‪Norsk (nynorsk)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Gnonthgol
4
5 main.undo=Angre
6 main.redo=Gjer om
7 main.background=Bakgrunn
8 main.map_style=Kartstil
9 main.gpsButton=GPS Data
10 main.gps_data=GPS-data
11 main.my_tracks=Mine spor
12 main.clear_gps=Tøm
13 main.help=Hjelp
14 main.options=Innstillingar
15 main.save=Lagra
16 tag_viewer.dndprompt=Legg til nye punkt ved å dra dei over på kartet
17 toolbox.delete_node=Slett node (Delete)
18 toolbox.delete_area=Slett område (Shift+Delete)
19 toolbox.delete_way=Slett veg (Shift+Delete)
20 toolbox.delete_item=Slett element
21 toolbox.reverse_direction=Snu retning (V)
22 toolbox.split_way=Del veg (X)
23 toolbox.merge_ways=Slå saman vegar
24 toolbox.straighten_way=Rett opp veg
25 toolbox.make_circular=Gjer sirkulær
26 toolbox.make_right_angled=Gjer rettvinkla (Q)
27 toolbox.create_parrallel_way=Lag parallell veg (P)
28 oauth.gotLinkBox=Trykk på lenkja under for å opne ei nettside der du blir beden om å godkjenne tilgang for dette programmet.
29 oauth.authorized=Trykk på «Prøv tilgang»-knappen under, etter at du har godkjent tilgangen.
30 oauth.deniedLabel=<b>Tilgang vart ikkje gjeven, undersøk brukaropplysningar og prøv om att.</b>
31 oauth.rememberMe=Hugs meg
32 oauth.permFail=<p>Tenaren nekta tilgang til dette programmet -- godkjenningslenkje kunne ikkje skaffast.              </p><p>         <b>OAuth-tilgang vil ikkje vere mogleg.</b>        </p><p> Ta kontakt med leverandøren for å finne ut kva som er problemet.</p>
33 oauth.tempFail=Det var problem med å få kontakt med tenaren for å få godkjenning.    Dette kan vere eit mellombels problem, prøv om att seinare.
34 oauth.tryAccessButton=Prøv tilgang
35 oauth.cancelButton=Avbryt
36 save.editDescription=Skriv ei kort skildring av endringane dine. Den blir brukt til å gje andre kartleggjarar hint om kva du har gjort.
37 styleSelector.editButton=Endre...
38 backgroundSelector.dim=demp
39 backgroundSelector.sharpen=gjer skarpare
40 backgroundSelector.editButton=Endre...
41 backgroundSelector.vectorButton=Vektorfil...
42 options.tbcheck=Vis verkty
43 options.cursorcheck=Bruk skreddarsydde peikarar
44 options.ok=Ok