Localisation updates from http://translatewiki.net.
[potlatch2.git] / l10n / locale / nb_NO / p2_main.properties
1 # Messages for Norwegian Bokmål (‪Norsk (bokmål)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Dittaeva
4 # Author: Gnonthgol
5
6 main.undo=Angre
7 main.redo=Gjør om
8 main.background=Bakgrunn
9 main.map_style=Kartstil
10 main.gpsButton=GPS-data
11 main.gps_data=GPS-data
12 main.my_tracks=Mine spor
13 main.clear_gps=Tøm
14 main.help=Hjelp
15 main.options=Innstillinger
16 main.save=Lagre
17 tag_viewer.dndprompt=Legg til nye punkt ved å dra dem over på kartet
18 toolbox.delete_node=Slett node (Delete)
19 toolbox.delete_area=Slett område (Shift+Delete)
20 toolbox.delete_way=Slett veg (Shift+Delete)
21 toolbox.delete_item=Slett element
22 toolbox.reverse_direction=Snu retning (V)
23 toolbox.split_way=Del veg (X)
24 toolbox.merge_ways=Slå sammen veger
25 toolbox.straighten_way=Rett opp veg
26 toolbox.make_circular=Gjør sirkulær
27 toolbox.make_right_angled=Gjør rettvinkla (Q)
28 toolbox.create_parrallel_way=Lag parallell veg (P)
29 oauth.gotLinkBox=Trykk på lenka under for å åpne ei nettside der du blir bedt om å godkjenne tilgang for dette programmet.
30 oauth.authorized=Trykk på «Prøv tilgang»-knappen under, etter at du har godkjent tilgangen.
31 oauth.deniedLabel=<b>Tilgang ble ikke gitt, undersøk brukeropplysningene og prøv om igjen.</b>
32 oauth.rememberMe=Husk meg
33 oauth.permFail=<p>Teneren nekta tilgang til dette programmet -- godkjenningslenke kunne ikke skaffes.         </p><p>         <b>OAuth-tilgang vil ikke være mulig.</b>         </p><p> Ta kontakt med leverandøren for å finne ut hva som er problemet.</p>
34 oauth.tempFail=Det var problem med å få kontakt med teneren for å få godkjenning.    Dette kan være et mellombels problem, prøv om igjen senere.
35 oauth.tryAccessButton=Prøv tilgang
36 oauth.cancelButton=Avbryt
37 save.editDescription=Skriv ei kort skildring av endringene dine. Den blir brukt til å gi andre kartleggere hint om hva du har gjort.
38 styleSelector.editButton=Endre...
39 backgroundSelector.dim=demp
40 backgroundSelector.sharpen=gjør skarpere
41 backgroundSelector.editButton=Endre...
42 backgroundSelector.vectorButton=Vektorfil...
43 options.tbcheck=Vis verktøy
44 options.cursorcheck=Bruk skreddersydde pekere
45 options.ok=Ok