Localisation updates from http://translatewiki.net.
[potlatch2.git] / l10n / locale / hsb / p2_main.properties
1 # Messages for Upper Sorbian (Hornjoserbsce)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Michawiki
4
5 main.undo=Cofnyć
6 main.redo=Wospjetować
7 main.background=Pozadk
8 main.map_style=Kartowy stil
9 main.gpsButton=GPS-daty
10 main.gps_data=GPS-daty
11 main.my_tracks=Moje čary
12 main.clear_gps=Wuprózdnić
13 main.help=Pomoc
14 main.options=Opcije
15 main.save=Składować
16 tag_viewer.dndprompt=Přidaj nowe dypki ćahajo je na kartu
17 toolbox.delete_node=Suk zhašeć (Entf)
18 toolbox.delete_area=Přestrjeń zhašeć (Umsch+Entf)
19 toolbox.delete_way=Puć zhašeć (Umsch+Entf)
20 toolbox.delete_item=Element zhašeć
21 toolbox.reverse_direction=Směr wobroćić (V)
22 toolbox.split_way=Puć dźělić (X)
23 toolbox.merge_ways=Puće zwjazać
24 toolbox.straighten_way=Puć zrunać
25 toolbox.make_circular=Kružnje rjadować
26 toolbox.make_right_angled=Prawokutnje rjadować
27 toolbox.create_parrallel_way=Paralelny puć wutworić (P)
28 oauth.gotLinkBox=Klikń na wotkaz horjeka, zo by webstronu wočinił, hdźež će proša, přistup za tutu aplikaciju awtorizować.
29 oauth.authorized=Hdyž sy přistup awtorizował, klikń deleka na tłóčatko 'Přistup spytać'
30 oauth.deniedLabel=<b>Přistup je so wotpokazał, prošu přepruwuj a spytaj hišće raz</b>
31 oauth.rememberMe=Spomjatkować sej
32 oauth.permFail=<p>Serwer je přizjewjenske informacije tuteje aplikacije wotpokazał -- awtorizaciski wotkaz njeda so wotwołać.             </p>\n<p>       <b>OAuth-přistup njebudźe móžno.</b>        </p>\n<p>       Prošu staj so ze zhotowjerjom aplikacije do zwiska, zo by wuslědźił, štož so stawa.</p>
33 oauth.tempFail=Při zwjazowanju ze serwerom, zo by awtorizaciju dóstał, je problem wustupił. To móhło nachwilny zmylk być, prošu spytaj pozdźišo hišće raz.
34 oauth.tryAccessButton=Přistup spytać
35 oauth.cancelButton=Přetorhnyć
36 save.editDescription=Prošu zapisaj wopisanje twojich změnow. To budźe so wužiwać, zo by druhim kartěrowarjam předstajenje dał, kotre změny činiš.
37 styleSelector.editButton=Wobdźěłać...
38 backgroundSelector.dim=woćěmnić
39 backgroundSelector.sharpen=wótřić
40 backgroundSelector.editButton=Wobdźěłać...
41 backgroundSelector.vectorButton=Wektorowa dataja...
42 options.tbcheck=Gratowy kašćik pokazać
43 options.cursorcheck=Swójske kursory wužiwać
44 options.ok=W porjadku