62d00b1bf68b9e16f857930d8ec02666bbd67e32
[potlatch2.git] / l10n / locale / bs / help_dialog.properties
1 # Messages for Bosnian (bosanski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Alenmahovic
4 # Author: DzWiki
5 # Author: KWiki
6
7 help.gettingStarted=Kako započeti
8 help.welcome=Dobrodošli
9 help.whyOpenstreetmap=<p><b>Zašto OpenStreetMap?</b> OSM je servis crtanja karata u kojem se svi podaci konstantno osvježavaju i uređuju od strane svakodnevnih korisnika poput Vas. Očiti benenfit je da je besplatan za upotrebu, and takođe je postao veliki igrač u ucrtavanju kriza na karti (npr. upotreba OSM podataka za koordiniranje napora pomoći za nastradale u zemljotresu na Haitiju). Tačnost ovih podataka je od kritične važnosti, i nadamo se da ste u mogućnosti doprinijeti sa malo Vašeg vremena!</p>
10 help.activeMembers=<p><b>+ Za aktivne OpenStreetMap ćlanove</b>, molimo prijavite se na OSM prije uređivanja.</p>
11 help.newMembers=<p><b>+ Za nove članove</b>, molimo posjetite <a href="http://www.openstreetmap.org/user/new" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a> da bi ste kreirali račun, prijavili se, i onda vratili ovamo da dozvolite pristup Potlach-u 2 i započnete uređivanje.</p>
12 help.introText=<p><b>Potlatch 2</b> je OpenStreetMap (OSM) uređivač koji Vam dozvoljava da uređujete direktno kroz {0} veb-stranicu.</p>
13 help.introduction=Uvod
14 help.controls=Kontrole
15 help.interfaceControls=Upravljačke kontrole
16 help.mapBackground=<p>Odaberite jedan od ponuđenih izbora na listi za pozadinu Vaše karte ili dodajte vlastiti vektor.</p>
17 help.colourStyle=<p>Odaberite stil u kojem želite pregledati kartu. Boje i ukupni stil variraju i takođe uključuju druge opcije kao što je mrežni okvir.</p>
18 help.gps=GPS
19 help.createOsmMap=<p>Kreirajte OSM podatke koristeći GPS trase drugih ljudi kao pozadinu</p>
20 help.myGps=MojGPS
21 help.displayGps=<p>Prikažite GPS trase koje ste prethodno postavili na OpenStreetMap.</p>
22 help.undoRedo=Poništiti / Ponoviti
23 help.madeMistake=<p>Napravili ste grešku? Samo kliknite poništiti i/ili ponoviti da bi ste ispravili Vaša uređivanja.</p>
24 help.help=Pomoć
25 help.guideInfomation=<p>Poziva ovaj vodič u slučaju da trebate bilo koju informaciju kada počnete uređivati.</p>
26 help.save=Spremiti
27 help.addingFeatures=Dodavanje značajki
28 help.addingFeaturesText=<p><i>Prije nego počnete, prvo pravilo koje trebate znati je korištenje autorskih podataka. Podaci sa zaštićenih karata ili bilo kojih zaštićenih podataka je striktno zabranjeno! Kopiranje, trasiranje ili bilo kakva reprodukcija zaštićenog rada nije dozvoljena! (Izvor: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">Autorska prava - OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n  <p></p>\n  <p>Linearne značajke kao što su ulice, staze, željezničke pruge, i vanjske linije građevina će biti spominjane ovdje kao <b>putanje</b>.</p>\n  <p>Ukoliko iznenada vidite da je Vaša bočna traka sa svim ikonama nestala, to je zato što ste odabrale značajku na karti. Jednostavno poništite odabir klikom na praznu površinu karte da bi se opet prikazale ikone.</p>\n            <p><b>Da bi ste kreirali tačku (odnosno čvor), samo povucite i spustite odgovarajuću ikonu sa bočne trake na kartu. Pogledajte Dodati POI da bi ste naučili više o pravljenju POI (tačaka interesa).</p>\n            <p><b>Da napravite putanju</b>, započnite sa klikom na kartu na početnu poziciju putanje, onda klikajte na svaku sljedeću tačku iste. Dvostruki klik da bi ste završili liniju ili pritisnite Enter.</p>\n            <p><b>Da napravite poligon (mnogougao)</b>, započnite sa klikom na kartu na početnu poziciju istog, onda klikajte na svaku sljedeću tačku (slično kao pravljenje putanje), i završite sa klikom na početnu tačku da bi ste zatvorili poligon (mnogougao).</p>\n            <p>Zapamtite, ukoliko napravite grešku, uvijek možete pritisnuti dugme poništiti. Pritisak na Esc dugme će poništiti sva vaša uređivanja trenutne značajke.</p>
29 help.editBeg=Uređivanje (početnik)
30 help.editingFeatures=Značajke uređivanja (Početnik)
31 help.editingFeaturesText=<p><b>Da bi ste dodali tačku na postojeću putanju</b>, odaberite putanju i upotrijebite kraticu shift+klik na željenu lokaciju.</p>\n    <p><b>Da bi ste izbrisali tačku</b>, odaberite tačku i kliknite Izbrisati objekat u donjem desnm uglu ili pritisnite Delete (ili Backspace) na Vašoj tastaturi.</p>\n  <p><b>Da bi ste izbrisali putanju</b>, odaberite putanju i kliknite Izbrisati objekat u donjem desnm uglu ili pritisnite shift+Delete (ili shift+Backspace) na Vašojn tastaturi.</p>\n    <p><b>Da bi ste pomakli tačku</b>, kliknite i povucite tačku.</p>\n   <p><b>Da bi ste pomakli putanju</b>, kliknite i povucite cijeli objekat.  entire feature. Savjet: Uznmite dio gdje nećete slučajno povući i čvor.</p>\n  <p><b>Da bi ste produžili putanju</b>, kliknite na jednu od krajnjih tačaka na putanji. Onda nastavite sa crtanjem kao i obično.</p>\n    <p><b>Da bi ste dodali novu putanju koja se produžćava sa postojeće putanje</b>, shift+click na jednu od krajnjihn tačaka putanje. Onda nastavite sa crtanjem kao i obično.</p>
32 help.editAdv=Urediti (napredno)
33 help.editingFeaturesAdv=Značajke uređivanja (Napredni korisnik)
34 help.editingFeaturesAdvText=<p><b>Da bi ste podijelili putanju</b>, oaberite tačku na kojoj želite podjelu, i kliknite na alat Makaze ili pritisnite X na Vašoj tastaturi. Savjet: Dodajte čvor prvo kako bi rezali između čvorova.</p>\n            <p><b>Da bi ste napravili spoj između dvije putanje</b>, crtajte kao i obično sve dok ne bude potreban spoj. Onda, kako pomičete miš preko druge putanje, tačke će se osvijetliti svijetlo plavom bojom. Kliknite na jednu od plavih tačaka ii na bilo koju drugu željenu lokaciju na putanji kako bi ste napravili spoj.</p>\n            <p><b>Da prekinete spoj</b>, odaberite tačku na putanji koju želite mijenjati. Onda pritisnite - na Vašoj tastaturi da uklonite tačku.</p>\n            <p><b>Da obrnete smjer putanje</b>, kliknite na dugme Obrnuti smjer u donjem desnom uglu. Smjer putanje je značajan samo za one značajke sa oznakom "jednosmjerno" - jednosmjerne ulice, obala, ostrva, itd.</p>\n            <p><b>Da bi ste napravili putanju koja ide paralelno</b>, odaberite putanju i kliknite dugme Napraviti paralelnu putanju u donjem desnom uglu ili pritisnite P na Vašoj tastaturi.</p>\n     <p><b>Da bi ste napravili putanju koja dijeli čvorove sa postojećom putanjom</b>, počnite crtati, klikna prva dva dijeljena čvora, onda pritisak na F da bi automatski slijedili postojeću putanju.</p>\n            <p><i>Posjetite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2/Primer" target="_blank">Potlatch 2 Osnove</a> na Wiki OpenStreetMap za još naprednije metode.</i></p>
35 help.tag=Oznaka
36 help.taggingFeatures=Vrste označavanja
37 help.taggingFeaturesText=<p>Sa Potlatch-om 2, vrste označavanja su postale relativno lahke sa upotrebom grafičkih menija i posvećenih polja/ikona.</p>\n          <p><b>Označavanje značajke</b></p>\n          <p>Odaberite tačku ili putanju koju želite uređivati, i odaberite odgovarajuću oznaku sa lijeve bočne trake. Nakon označavanja značajke, neka osnovna polja se trebaju pojaviti, kao što je Ime, Ograničenje brzine, i Širina, ovisno o oznaci koju ste dali. Ispunite ovo najbolje što znate.</p><p>Napredni korisnici mogu primjetiti odsustvo nekih oznaka i vrijednosti oznaka koje oni povremeno koriste. Ukoliko je ovo slučaj, kliknite na tab Napredno u dnu bočne trake i uredite/dodajte ukoliko je potrebno.</p>\n          <p>Wiki OpenStreetMap takođe obezbjeđuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features" target="_blank">široku listu oznaka i njihovih vrijednosti</a>. Molimo pogledajte OSM dokumentaciju ukoliko niste sigurni koju oznaku da koristite.</p>
38 help.shortcuts=Kratice
39 help.keyboardShortcuts=Kratice na tastaturi