Added nn and nb translations (Norwegian nynorsk and bokmål). 'no' ('unspecified Norwe...
[potlatch2.git] / l10n / locale / nn_NO / p2_main.properties
1 # nn_NO ressursfil
2
3 main.undo = Angre
4 main.redo = Gjer om
5 main.background = Bakgrunn
6 main.map_style = Kartstil
7 main.gps_data = GPS-data
8 main.my_tracks = Mine spor
9 main.clear_gps = Tøm
10 main.help = Hjelp
11 main.options = Innstillingar
12 main.save = Lagra
13
14 tag_viewer.dndprompt = Legg til nye punkt ved å dra dei over på kartet
15
16 toolbox.delete_node = Slett node (Delete)
17 toolbox.delete_area = Slett område (Shift+Delete)
18 toolbox.delete_way = Slett veg (Shift+Delete)
19 toolbox.delete_item = Slett element
20 toolbox.reverse_direction = Snu retning (V)
21 toolbox.split_way = Del veg (X)
22 toolbox.merge_ways = Slå saman vegar
23 toolbox.straighten_way = Rett opp veg
24 toolbox.make_circular = Gjer sirkulær
25 toolbox.make_right_angled = Gjer rettvinkla (Q)
26 toolbox.create_parrallel_way = Lag parallell veg (P)
27
28 oauth.gotLinkBox=Trykk på lenkja under for å opne ei nettside der du blir beden om å godkjenne tilgang for dette programmet.
29 oauth.authorized=Trykk på «Prøv tilgang»-knappen under, etter at du har godkjent tilgangen.
30 oauth.deniedLabel=<b>Tilgang vart ikkje gjeven, undersøk brukaropplysningar og prøv om att.</b>
31 oauth.rememberMe=Hugs meg
32 oauth.permFail=<p>Tenaren nekta tilgang til dette programmet -- godkjenningslenkje kunne ikkje skaffast.              </p><p>         <b>OAuth-tilgang vil ikkje vere mogleg.</b>        </p><p> Ta kontakt med leverandøren for å finne ut kva som er problemet.</p>
33 oauth.tempFail=Det var problem med å få kontakt med tenaren for å få godkjenning.    Dette kan vere eit mellombels problem, prøv om att seinare.
34 oauth.tryAccessButton=Prøv tilgang
35 oauth.cancelButton=Avbryt
36
37 save.editDescription=Skriv ei kort skildring av endringane dine. Den blir brukt til å gje andre kartleggjarar hint om kva du har gjort.
38
39 styleSelector.editButton=Endre...
40 backgroundSelector.dim=demp
41 backgroundSelector.sharpen=gjer skarpare
42 backgroundSelector.editButton=Endre...
43 backgroundSelector.vectorButton=Vektorfil...
44
45 options.tbcheck=Vis verkty
46 options.cursorcheck=Bruk skreddarsydde peikarar
47 options.ok=Ok