Merge branch 'master' of github.com:systemed/potlatch2
[potlatch2.git] / l10n / locale / dsb / p2_main.properties
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Michawiki
4
5 main.undo=Anulěrowaś
6 main.redo=Wóspjetowaś
7 main.background=Slězyna
8 main.map_style=Kórtowy stil
9 main.gpsButton=GPS-daty
10 main.gps_data=GPS-daty
11 main.my_tracks=Móje ceri
12 main.clear_gps=Wuprozniś
13 main.help=Pomoc
14 main.options=Opcije
15 main.save=Składowaś
16 tag_viewer.dndprompt=Nowe dypki pśez śěgnjenje na kórtu pśidaś
17 toolbox.delete_node=Suk wulašowaś (Entf)
18 toolbox.delete_area=Płoninu wulašowaś (Umsch+Entf)
19 toolbox.delete_way=Puś wulašowaś (Umsch+Entf)
20 toolbox.delete_item=Element wulašowaś
21 toolbox.reverse_direction=Směr pśewobrośiś (V)
22 toolbox.split_way=Puś źěliś (X)
23 toolbox.merge_ways=Puśe zwězaś (J)
24 toolbox.straighten_way=Puś zrownaś
25 toolbox.make_circular=Do krejza rědowaś
26 toolbox.make_right_angled=Pšawokutnje rědowaś (Q)
27 toolbox.create_parrallel_way=Paralelny puś napóraś (P)
28 oauth.gotLinkBox=Klikni na wótkaz górjejce, aby webbok wócynił, źož śi pšose, pśistup za toś to nałoženje awtorizěrowaś.
29 oauth.authorized=Gaž sy pśistup awtorizěrował, klikni dołojce na tłocašk 'Pśistup wopytaś'
30 oauth.deniedLabel=<b>Pśistup jo se wótpokazał, pšosym pśeglědaj a wopytaj hyšći raz</b>
31 oauth.rememberMe=Spomnjeś se
32 oauth.permFail=<p>Serwer jo pśizjawjeńske informacije toś togo nałoženja wótpokazał -- awtorizěrowánski wótkaz njedajo se wótwołaś.              </p>\n<p>       <b>OAuth-pśistup njebuźo móžno.</b>         </p>\n<p>       Pšosym staj se ze zgótowjerjom nałoženja do zwiska, aby wuslěźił, což se stawa.</p>
33 oauth.tempFail=Pśi zwězowanju ze serwerom, aby awtorizaciju dostało, jo problem nastał. To by mógło nachylna zmólka byś, pšosym wopytaj pózdźej hyšći raz.
34 oauth.tryAccessButton=Pśistup wopytaś
35 oauth.cancelButton=Pśetergnuś
36 save.editDescription=Pšosym zapiš wopisanje twójich změnow. To buźo se wužywaś, aby drugim kartěrowarjam pśedstajenje dał, kótre změny cyniš.
37 styleSelector.editButton=Wobźěłaś...
38 backgroundSelector.dim=zaśamniś
39 backgroundSelector.sharpen=wóstśiś
40 backgroundSelector.editButton=Wobźěłaś...
41 backgroundSelector.vectorButton=Wektorowa dataja...
42 options.tbcheck=Kasćik rědow pokazaś
43 options.cursorcheck=Swójske kursory wužywaś
44 options.ok=W pórěźe