Merge branch 'master' of github.com:systemed/potlatch2
[potlatch2.git] / l10n / locale / sk / p2_main.properties
1 # Messages for Slovak (slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Teslaton
4
5 main.undo=Undo
6 main.redo=Redo
7 main.background=Pozadie
8 main.map_style=Štýl mapy
9 main.gpsButton=GPS dáta
10 main.gps_data=GPS dáta
11 main.my_tracks=Moje stopy
12 main.clear_gps=Vyčistiť
13 main.help=Pomoc
14 main.options=Nastavenia
15 main.save=Uložiť
16 tag_viewer.dndprompt=Nové body pridáte ich potiahnutím do mapy
17 toolbox.delete_node=Odstrániť bod [Delete]
18 toolbox.delete_area=Odstrániť oblasť [Shift+Delete]
19 toolbox.delete_way=Odstrániť cestu [Shift+Delete]
20 toolbox.delete_item=Odstrániť položku
21 toolbox.reverse_direction=Obrátiť smer [V]
22 toolbox.split_way=Rozdeliť cestu [X]
23 toolbox.merge_ways=Zlúčiť cesty [J]
24 toolbox.straighten_way=Narovnať cestu
25 toolbox.make_circular=Rozmiestniť do kruhu
26 toolbox.make_right_angled=Rozmiestniť do obdĺžnika
27 toolbox.create_parrallel_way=Vytvoriť paralelnú cestu [P]
28 oauth.gotLinkBox=Kliknutím na odkaz nižšie otvoríte webstránku s možnosťou povoliť prístup pre túto aplikáciu.
29 oauth.authorized=Keď prístup povolíte, kliknite na tlačítko „Vyskúšať prístup“ nižšie
30 oauth.deniedLabel=<b>Prístup bol zamietnutý, skontrolujte prosím a skúste akciu znova</b>
31 oauth.rememberMe=Zapamätať si ma
32 oauth.permFail=<p>Server odmietol poverenia tejto aplikácie.</p>\n<p><b>OAuth prístup nebude možný.</b></p>\n<p>Kontaktujte prosím dodávateľa/správcu aplikácie.</p>
33 oauth.tempFail=Nastal problém s kontaktovaním autorizačného servera. Môže to byť dočasná chyba, skúste to prosím neskôr znovu.
34 oauth.tryAccessButton=Vyskúšať prístup
35 oauth.cancelButton=Zrušiť
36 save.editDescription=Zadajte prosím stručné zhrnutie vašich úprav pre ostatných redaktorov.
37 styleSelector.editButton=Upraviť…
38 backgroundSelector.dim=stlmiť
39 backgroundSelector.sharpen=zaostriť
40 backgroundSelector.editButton=Upraviť…
41 backgroundSelector.vectorButton=Vektorový súbor…
42 options.tbcheck=Zobraziť panel s nástrojmi
43 options.cursorcheck=Použiť vlastné kurzory
44 options.ok=OK