Localisation updates from https://translatewiki.net.
[potlatch2.git] / l10n / locale / ksh / p2_main.properties
1 # Messages for Colognian (Ripoarisch)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Purodha
4
5 main.undo=Retuhr nämme
6 main.redo=Norr_ens donn
7 main.background=Hengerjrond
8 main.map_style=Der Kaat iere Schtihl
9 main.gpsButton=<i lang="en" xml:lang="en" dir="ltr" title="Global Positioning System">GPS</i>-Dahte
10 main.gps_data=<i lang="en" xml:lang="en" dir="ltr" title="Global Positioning System">GPS</i>-Dahte
11 main.my_tracks=Ming Opzeijschnonge vun Wähje
12 main.clear_gps=Läddesch maache
13 main.help=Hölp
14 main.options=Ennschtällonge
15 main.save=Faßhalde
16 tag_viewer.dndprompt=Donn neu pongkte derbei, endämm dat De se op di Kaat triks
17 toolbox.delete_node=Ene Krüzpongk fottschmiiße (Entf)
18 toolbox.delete_area=Ene Berätt fottschmiiße (Gruhß-Entf)
19 toolbox.delete_way=Ene Wähsch fottschmiiße (Gruhß-Entf)
20 toolbox.delete_item=Schmiiß dat fott
21 toolbox.reverse_direction=De reeschdong ömdriehje (V)
22 toolbox.split_way=Wääsch opdeijle (X)
23 toolbox.merge_ways=Wääje zosammelähje (J)
24 toolbox.straighten_way=Wähje verijnfaache
25 toolbox.make_circular=Maach ene Krengel druß
26 toolbox.make_right_angled=Op rääsch_äkesch säze (Q)
27 toolbox.create_parrallel_way=Lääsch ene parallehle Wääsch aan (P)
28 oauth.deniedLabel=<b>Der Zohjang wohd nit jewährd, donn dat ens pröhve un versöhg et norr_ens</b>
29 oauth.rememberMe=Op Duur enlogge
30 oauth.tryAccessButton=Versöhk der Zohjang ze krijje
31 oauth.cancelButton=Ophühre
32 save.editDescription=Bes esu johd un jivve en Äklihrong för Ding Ännderong en, domet anndere en Idee han, wat De jemaat häs.
33 styleSelector.editButton=Ändere&nbsp;…
34 # Fuzzy
35 backgroundSelector.dim=verdongkele <!--https://translatewiki.net/wiki/Thread:Support/About_Osm:Main-backgroundSelector.dim/ksh -->
36 backgroundSelector.sharpen=schärfer maache
37 backgroundSelector.editButton=Ändere&nbsp;…
38 backgroundSelector.vectorButton=Dateij met Väktohre&nbsp;…
39 options.tbcheck=Zeijsch de Wärkzüschless aan
40 options.ok=Lohß Jonn!