Show the shortcut key (J) for Merge Ways text in the toolbox.
[potlatch2.git] / l10n / locale / sr-el / p2_main.properties
1 # Messages for Serbian (Latin script) (‪srpski (latinica)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: Rancher
4
5 main.undo=Opozovi
6 main.redo=Ponovi
7 main.background=Pozadina
8 main.map_style=Stil mape
9 main.gpsButton=GPS podaci
10 main.gps_data=GPS podaci
11 main.my_tracks=Tragovi
12 main.clear_gps=Očisti
13 main.help=Pomoć
14 main.options=Postavke
15 main.save=Sačuvaj
16 tag_viewer.dndprompt=Dodajte nove tačke tako što ćete ih prevući na mapu
17 toolbox.delete_node=Obriši čvor (Delete)
18 toolbox.delete_area=Obriši područje (Shift+Delete)
19 toolbox.delete_way=Obriši putanju (Shift+Delete)
20 toolbox.delete_item=Obriši stavku
21 toolbox.reverse_direction=Obrni smer (V)
22 toolbox.split_way=Razdeli putanju (X)
23 toolbox.merge_ways=Spoji putanje (J)
24 toolbox.straighten_way=Ispravi putanju
25 toolbox.make_circular=Napravi kružno
26 toolbox.make_right_angled=Napravi normalno (Q)
27 toolbox.create_parrallel_way=Napravi paralelnu putanju (P)
28 oauth.gotLinkBox=Kliknite na vezu ispod da otvorite stranicu u kojoj ćete ovlastiti pristup ovom programu.
29 oauth.authorized=Kada ovlastite pristup, kliknite na dugme „Pokušaj da pristupiš“.
30 oauth.deniedLabel=<b>Pristup je odbijen. Proverite i pokušajte ponovo.</b>
31 oauth.rememberMe=Zapamti me
32 oauth.permFail=<p>Server je odbio akreditive ovog programa – ne mogu da preuzmem vezu za ovlašćivanje. </p>\n<p> <b>Ne možete da pristupite OAuth-u.</b> </p>\n<p> Obratite se proizvođaču programa da saznate u čemu je problem.</p>
33 oauth.tempFail=Došlo je do problema pri povezivanju sa serverom za ovlašćavanje. Ovo je možda privremena greška, pa vam zato savetujemo da pokušate ponovo.
34 oauth.tryAccessButton=Pokušaj da pristupiš
35 oauth.cancelButton=Otkaži
36 save.editDescription=Unesite opis vaših izmena. Tako će drugi kartografi imati predstavu kakve ste izmene napravili.
37 styleSelector.editButton=Uredi…
38 backgroundSelector.dim=zamuti
39 backgroundSelector.sharpen=zaoštri
40 backgroundSelector.editButton=Uredi…
41 backgroundSelector.vectorButton=Vektorska datoteka…
42 options.tbcheck=Prikaži alatnu traku
43 options.cursorcheck=Koristi prilagođene pokazivače
44 options.ok=U redu