Show the shortcut key (J) for Merge Ways text in the toolbox.
[potlatch2.git] / l10n / locale / sv_SE / p2_main.properties
1 # Messages for Swedish (svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: D95marty
4 # Author: Magol
5 # Author: Sendelbach
6 # Author: WikiPhoenix
7
8 main.undo=Ångra
9 main.redo=Gör om
10 main.background=Bakgrund
11 main.map_style=Kartstil
12 main.gpsButton=GPS-data
13 main.gps_data=GPS-data
14 main.my_tracks=Mina spår
15 main.clear_gps=Rensa
16 main.help=Hjälp
17 main.options=Alternativ
18 main.save=Spara
19 tag_viewer.dndprompt=Lägg till nya punkter genom att dra dem till kartan
20 toolbox.delete_node=Radera nod (Delete)
21 toolbox.delete_area=Radera område (Shift+Delete)
22 toolbox.delete_way=Ta bort väg (Shift+Delete)
23 toolbox.delete_item=Radera objekt
24 toolbox.reverse_direction=Omvänd riktning (V)
25 toolbox.split_way=Dela väg (X)
26 toolbox.merge_ways=Sätt ihop väg (J)
27 toolbox.straighten_way=Räta upp väg
28 toolbox.make_circular=Göra cirkulär
29 toolbox.make_right_angled=Göra rätvinkliga (Q)
30 toolbox.create_parrallel_way=Skapa parallell väg (P)
31 oauth.gotLinkBox=Klicka på länken nedan för att öppna en webbsida där du ombeds att tillåta åtkomst för det här programmet.
32 oauth.authorized=När du har godkänt tillgång klickar du på knappen "Försök kom åt" nedan
33 oauth.deniedLabel=<b>Åtkomst nekades, kontrollera, och försök igen</b>
34 oauth.rememberMe=Kom ihåg mig
35 oauth.permFail=<p>Servern vägrade ge detta program åtkomst--en auktorisationslänk kunde inte hämtas.</p>\n<p>       <b>Tillgång till OAuth kommer inte vara möjligt.</b>       </p>\n<p>Kontakta programvaruförsäljaren för att ta reda på vad problemet är.</p>
36 oauth.tempFail=Det gick inte att kontakta servern för att få tillstånd.    Detta kan vara ett tillfälligt fel, försök igen senare.
37 oauth.tryAccessButton=Testa åtkomst
38 oauth.cancelButton=Avbryt
39 save.editDescription=Ange en beskrivning av dina redigeringar. Detta kommer att användas för att ge andra kartografer en uppfattning om vilka ändringar du gör.
40 styleSelector.editButton=Redigera...
41 backgroundSelector.dim=tona ned
42 backgroundSelector.sharpen=gör skarpare
43 backgroundSelector.editButton=Redigera
44 backgroundSelector.vectorButton=Vektorfil
45 options.tbcheck=Visa verktygslådan
46 options.cursorcheck=Använd anpassade markörer
47 options.ok=Ok