Show the shortcut key (J) for Merge Ways text in the toolbox.
[potlatch2.git] / l10n / locale / tl / p2_main.properties
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Author: AnakngAraw
4
5 main.undo=Ibalik
6 main.redo=Gawin uli
7 main.background=Panlikuran
8 main.map_style=Estilo ng Mapa
9 main.gpsButton=Dato ng GPS
10 main.gps_data=Dato ng GPS
11 main.my_tracks=Mga Bakas Ko
12 main.clear_gps=Hawiin
13 main.help=Tulong
14 main.options=Mga mapipili
15 main.save=Sagipin
16 tag_viewer.dndprompt=Magdagdag ng bagong mga tuldok sa pamamagitan ng pagkaladkad ng mga ito papunta sa ibabaw ng mapa
17 toolbox.delete_node=Burahin ang buko (Burahin)
18 toolbox.delete_area=Burahin ang pook (Shift+Delete)
19 toolbox.delete_way=Burahin ang landas (Shift+Delete)
20 toolbox.delete_item=Burahin ang bagay
21 toolbox.reverse_direction=Pabaliktad na direksiyon (V)
22 toolbox.split_way=Hatiin ang landas (X)
23 toolbox.merge_ways=Pagsanibin ang mga landas (J)
24 toolbox.straighten_way=Ituwid ang landas
25 toolbox.make_circular=Gawing pabilog
26 toolbox.make_right_angled=Gawing anggulong tumpak (Q)
27 toolbox.create_parrallel_way=Lumikha ng kaagapay na landas (P)
28 oauth.gotLinkBox=Lagitikin ang kawing na nasa ibaba upang mabuksan ang isang pahina ng web kung saan tatanungin ka upang payagan ang pagpunta para sa aplikasyong ito.
29 oauth.authorized=Kapag napayagan mo na ang pagpunta pindutin ang pindutang 'Subukang puntahan' na nasa ibaba
30 oauth.deniedLabel=<b>Tinanggihan ang pagpunta, pakisuri, at subukan uli<b/>
31 oauth.rememberMe=Isaisip ako
32 oauth.permFail=<p>Tinanggihan ng tagapaghain ang mga kredensiyal ng aplikasyong ito -- hindi makamit ang isang kawing ng pagpayag.            </p>\n<p>       <b>Hindi posible ang pagpuntang OAuth.</b>              </p>\n<p>       Makipag-ugnayan sa tagapaglako ng aplikasyon upang malaman kung ano ang nangyayari.</p>
33 oauth.tempFail=Nagkaroon ng isang suliranin sa pakikipag-ugnayan sa tagapaghain upang makuha ang pahintulot.    Marahil ito ay isang pansamantalang kamalian lamang, subukan ulit mamaya.
34 oauth.tryAccessButton=Subukang puntahan
35 oauth.cancelButton=Huwag tumuloy
36 save.editDescription=Pakipasok ang isang paglalarawan ng mga pamamatnugot mo. Gagamitin ito upang mabigyan ang ibang mga tagapagmapa ng isang ideya kung anong mga pagbabago ang ginagawa mo.
37 styleSelector.editButton=Baguhin...
38 backgroundSelector.dim=pakulimlimin
39 backgroundSelector.sharpen=patalasin
40 backgroundSelector.editButton=Baguhin...
41 backgroundSelector.vectorButton=Talaksang bektor...
42 options.tbcheck=Ipakita ang kahon ng kagamitan
43 options.cursorcheck=Gamitin ang pasadyang mga panturo
44 options.ok=Sige