Remove "vi" locale in favour of "vi_VN".
[potlatch2.git] / l10n / locale / vi_VN / p2_main.properties
index 0b16027..5152377 100644 (file)
@@ -1,4 +1,6 @@
-# vi resources file
+# Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
+# Exported from translatewiki.net
+# Author: Minh Nguyen
 
 main.undo = Hoàn tác
 main.redo = Làm lại
@@ -30,7 +32,7 @@ oauth.gotLinkBox=Nhấn chuột vào liên kết ở duới để mở một tra
 oauth.authorized=Sau khi bạn cho phép ứng dụng này, bấm nút “Thử Truy cập” ở duới.
 oauth.deniedLabel=<b>Ứng dụng không có phép truy cập tài khoản của bạn. Xin vui lòng kiểm tra lại và thử lần nữa.</b>
 oauth.rememberMe=Nhớ thông tin đăng nhập của tôi
-oauth.permFail=<p>Máy chủ không thể xác nhận thông tin đăng nhập của ứng dụng này.</p><p> <b>Không thể truy cập tài khoản của OAuth.</b> </p><p> Xin vui lòng liên lạc với chủ ứng dụng để biết thêm chi tiết.</p>
+oauth.permFail=<p>Máy chủ không thể xác nhận thông tin đăng nhập của ứng dụng này.</p>\n<p> <b>Không thể truy cập tài khoản của OAuth.</b> </p>\n<p> Xin vui lòng liên lạc với chủ ứng dụng để biết thêm chi tiết.</p>
 oauth.tempFail=Xuất hiện trục trặc khi kết nối với máy chủ để kiểm tra thông tin đăng nhập. Đây có thể là một vấn đề tạm thời; xin thử lại sau.
 oauth.tryAccessButton=Thử Truy cập
 oauth.cancelButton=Hủy bỏ
@@ -41,7 +43,7 @@ styleSelector.editButton=Sửa đổi…
 backgroundSelector.dim=Làm mờ
 backgroundSelector.sharpen=Làm rõ
 backgroundSelector.editButton=Sửa đổi…
-backgroundSelector.vectorButton=Tập tin Vectơ...
+backgroundSelector.vectorButton=Tập tin Vectơ
 
 options.tbcheck=Hiện hộp công cụ
 options.cursorcheck=Hiện con trỏ đặc biệt