Localisation updates from http://translatewiki.net.
[potlatch2.git] / l10n / locale / nn_NO / p2_main.properties
index b6419fb..2054a28 100644 (file)
@@ -1,30 +1,32 @@
-# nn_NO ressursfil
-
-main.undo = Angre
-main.redo = Gjer om
-main.background = Bakgrunn
-main.map_style = Kartstil
-main.gps_data = GPS-data
-main.my_tracks = Mine spor
-main.clear_gps = Tøm
-main.help = Hjelp
-main.options = Innstillingar
-main.save = Lagra
-
-tag_viewer.dndprompt = Legg til nye punkt ved å dra dei over på kartet
-
-toolbox.delete_node = Slett node (Delete)
-toolbox.delete_area = Slett område (Shift+Delete)
-toolbox.delete_way = Slett veg (Shift+Delete)
-toolbox.delete_item = Slett element
-toolbox.reverse_direction = Snu retning (V)
-toolbox.split_way = Del veg (X)
-toolbox.merge_ways = Slå saman vegar
-toolbox.straighten_way = Rett opp veg
-toolbox.make_circular = Gjer sirkulær
-toolbox.make_right_angled = Gjer rettvinkla (Q)
-toolbox.create_parrallel_way = Lag parallell veg (P)
+# Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
+# Exported from translatewiki.net
+# Author: Dittaeva
+# Author: Gnonthgol
+# Author: Pladask
 
+main.undo=Angre
+main.redo=Gjer om
+main.background=Bakgrunn
+main.map_style=Kartstil
+main.gpsButton=GPS-data
+main.gps_data=GPS-data
+main.my_tracks=Mine spor
+main.clear_gps=Tøm
+main.help=Hjelp
+main.options=Innstillingar
+main.save=Lagre
+tag_viewer.dndprompt=Legg til nye punkt ved å dra dei over på kartet
+toolbox.delete_node=Slett node (Delete)
+toolbox.delete_area=Slett område (Shift+Delete)
+toolbox.delete_way=Slett veg (Shift+Delete)
+toolbox.delete_item=Slett element
+toolbox.reverse_direction=Snu retning (V)
+toolbox.split_way=Del veg (X)
+toolbox.merge_ways=Slå saman vegar (J)
+toolbox.straighten_way=Rett opp veg
+toolbox.make_circular=Gjer sirkulær
+toolbox.make_right_angled=Gjer rettvinkla (Q)
+toolbox.create_parrallel_way=Lag parallell veg (P)
 oauth.gotLinkBox=Trykk på lenkja under for å opne ei nettside der du blir beden om å godkjenne tilgang for dette programmet.
 oauth.authorized=Trykk på «Prøv tilgang»-knappen under, etter at du har godkjent tilgangen.
 oauth.deniedLabel=<b>Tilgang vart ikkje gjeven, undersøk brukaropplysningar og prøv om att.</b>
@@ -33,15 +35,12 @@ oauth.permFail=<p>Tenaren nekta tilgang til dette programmet -- godkjenningslenk
 oauth.tempFail=Det var problem med å få kontakt med tenaren for å få godkjenning.    Dette kan vere eit mellombels problem, prøv om att seinare.
 oauth.tryAccessButton=Prøv tilgang
 oauth.cancelButton=Avbryt
-
 save.editDescription=Skriv ei kort skildring av endringane dine. Den blir brukt til å gje andre kartleggjarar hint om kva du har gjort.
-
 styleSelector.editButton=Endre...
 backgroundSelector.dim=demp
 backgroundSelector.sharpen=gjer skarpare
 backgroundSelector.editButton=Endre...
 backgroundSelector.vectorButton=Vektorfil...
-
 options.tbcheck=Vis verkty
 options.cursorcheck=Bruk skreddarsydde peikarar
 options.ok=Ok