Show the shortcut key (J) for Merge Ways text in the toolbox.
[potlatch2.git] / l10n / locale / vi_VN / p2_main.properties
index 8f15315..7b7f077 100644 (file)
@@ -20,7 +20,7 @@ toolbox.delete_way=Xóa Lối (Shift+Delete)
 toolbox.delete_item=Xóa Đối tượng
 toolbox.reverse_direction=Đảo nguợc (V)
 toolbox.split_way=Cắt đôi Lối (X)
-toolbox.merge_ways=Hợp nhất các Lối
+toolbox.merge_ways=Hợp nhất các Lối (J)
 toolbox.straighten_way=Làm Thẳng
 toolbox.make_circular=Làm Tròn
 toolbox.make_right_angled=Làm Vuông góc (Q)