Localisation updates from http://translatewiki.net.
[potlatch2.git] / l10n / locale / hsb / help_dialog.properties
index a572776..8198a23 100644 (file)
@@ -4,14 +4,23 @@
 
 help.gettingStarted=Prěnje kroki
 help.welcome=Witaj
+help.whyOpenstreetmap=<p><b>Čehodla OpenStreetMap?</b> OSM je kartografiska słužba, w kotrejž wšě daty so stajnje wot ludźi kaž ty aktualizuja a wobdźěłuja. Wočiwidna lěpšina je, zo hodźi so darmo wužiwać, ale je tež wažny akter w krizowym kartografowanju (na př. wužiwanje OSM-datow, zo by pomocne naprawy po zemjerženju w Haiti koordinowało). Dokładnosć tutych datow je njezbytna, a nadźijamy so, zo móžeš dźěl twojeho časa tomu wěnować!</p>
+help.activeMembers=<p><b>+ Za aktiwnych čłonow OpenStreetMap</b>, prošu zregistruj so w OSM do wobdźěłowanja.</p>
+help.newMembers=<p><b>+ Za nowych čłonow</b>, prošu wopytaj <a href="http://www.openstreetmap.org/user/new" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a>, zo by konto załožił, přizjew so a wróć so sem, zo by na Potlatch 2 přistup měł a započ wobdźěłowanje.</p>
 help.introText=<p><b>Potlatch2</b> je editor OpenStreetMap (OSM), kotryž ći zmóžnja, změny direktnje přez websydło {0} činić.</p>
 help.introduction=Zawod
 help.controls=Wobsłužowanske elementy
 help.interfaceControls=Wobsłužowanske elementy wužiwarskeho powjercha
+help.mapBackground=<p>Wubjer swój kartowy pozadk z jednoho ze zapiskow w lisćinje abo přidaj swojsku wektorowu dataju.</p>
+help.colourStyle=<p>Wubjer stil, w kotrymž chceš kartu widźeć. Barby a cyłkowny stil wariěruja a zapřijimaja tež druhe opcije kaž grotowu lěsycu.</p>
 help.gps=GPS
+help.createOsmMap=<p>Wutwor daty OSM-kartow z pomocu GPS-čarow druhich ludźi jako pozadk</p>
 help.myGps=MyGPS
+help.displayGps=<p>GPS-ćěrje zwobraznić, kotrež sy prjedy do OpenStreetmap nahrał.</p>
 help.undoRedo=Cofnyć/Wospjetować
+help.madeMistake=<p>Sy zmylk činił? Klikń prosće na "Cofnyć" a/abo "Wospjetować", zo by swoje změny porjedźił.</p>
 help.help=Pomoc
+help.guideInfomation=<p>Pokazuje tutón nawod, jeli trjebaš informacije, prjedy hač wobdźěłowanje započnješ.
 help.save=Składować
 help.addingFeatures=Přidawanje funkcijow
 help.editBeg=Wobdźěłać (započatkarjo)