Localisation updates from https://translatewiki.net.
authorSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Mon, 23 Dec 2013 20:23:23 +0000 (20:23 +0000)
committerSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Mon, 23 Dec 2013 20:23:23 +0000 (20:23 +0000)
l10n/locale/dsb/help_dialog.properties
l10n/locale/dsb/p2_main.properties

index b0821fc..ae73a80 100644 (file)
@@ -4,6 +4,10 @@
 
 help.gettingStarted=Prědne kšace
 help.welcome=Witaj
+help.whyOpenstreetmap=<p><b>Cogodla OpenStreetMap?</b> OSM jo kartografiska słužba, w kótarejž wšykne daty aktualizěruju a wobźěłuju se stawnje wót luźi ako ty. Widobna lěpšyna jo, až dajo se dermo wužywaś, ale jo teke wažny akter w krizowem kartografěrowanju (na pś. wužywanje OSM-datow, aby pomocne napšawy pó zemjerdžanju w Haiti koordiněrowało). Dokradnosć toś tych datow jo njezbytna, a naźejamy se, až móžoš źěl twójogo casa tomu wěnowaś!</p>
+help.activeMembers=<p><b>+ Za aktiwne cłonki OpenStreetMap</b>, pšosym zregistrěruj se w OSM do wobźěłowanja.</p>
+help.newMembers=<p><b>+ Za nowe cłonki</b>, pšosym woglědaj se k <a href="http://www.openstreetmap.org/user/new" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a>, aby konto załožył, pśizjaw se a wroś se sem, aby na Potlatch 2 pśistup měł a zachop wobźěłowanje.</p>
+help.introText=<p><b>Potlatch2</b> jo editor OpenStreetMap (OSM), kótaryž śi zmóžnja, změny direktnje pśez websedło {0} cyniś.</p>
 help.introduction=Zawjeźenje
 help.controls=Wobsłužowańske elementy
 help.interfaceControls=Wobsłužowańske elementy wužywarskego pówjercha
index cc2d721..c60bcb8 100644 (file)
@@ -25,11 +25,15 @@ toolbox.straighten_way=Puś zrownaś
 toolbox.make_circular=Do krejza rědowaś
 toolbox.make_right_angled=Pšawokutnje rědowaś (Q)
 toolbox.create_parrallel_way=Paralelny puś napóraś (P)
+oauth.gotLinkBox=Klikni na wótkaz górjejce, aby webbok wócynił, źož śi pšose, pśistup za toś to nałoženje awtorizěrowaś.
 oauth.authorized=Gaž sy pśistup awtorizěrował, klikni dołojce na tłocašk 'Pśistup wopytaś'
 oauth.deniedLabel=<b>Pśistup jo se wótpokazał, pšosym pśeglědaj a wopytaj hyšći raz</b>
 oauth.rememberMe=Spomnjeś se
+oauth.permFail=<p>Serwer jo pśizjawjeńske informacije toś togo nałoženja wótpokazał -- awtorizěrowánski wótkaz njedajo se wótwołaś.             </p>\n<p>       <b>OAuth-pśistup njebuźo móžno.</b>         </p>\n<p>       Pšosym staj se ze zgótowjerjom nałoženja do zwiska, aby wuslěźił, což se stawa.</p>
+oauth.tempFail=Pśi zwězowanju ze serwerom, aby awtorizaciju dostało, jo problem nastał. To by mógło nachylna zmólka byś, pšosym wopytaj pózdźej hyšći raz.
 oauth.tryAccessButton=Pśistup wopytaś
 oauth.cancelButton=Pśetergnuś
+save.editDescription=Pšosym zapiš wopisanje twójich změnow. To buźo se wužywaś, aby drugim kartěrowarjam pśedstajenje dał, kótre změny cyniš.
 styleSelector.editButton=Wobźěłaś...
 backgroundSelector.dim=zaśamniś
 backgroundSelector.sharpen=wóstśiś