Localisation updates from http://translatewiki.net.
authorSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Mon, 26 Nov 2012 08:19:02 +0000 (08:19 +0000)
committerSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Mon, 26 Nov 2012 08:19:02 +0000 (08:19 +0000)
l10n/locale/bs/help_dialog.properties [new file with mode: 0644]
l10n/locale/bs/p2_main.properties [new file with mode: 0644]
l10n/locale/ca/help_dialog.properties
l10n/locale/diq/p2_main.properties

diff --git a/l10n/locale/bs/help_dialog.properties b/l10n/locale/bs/help_dialog.properties
new file mode 100644 (file)
index 0000000..606e4b2
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,38 @@
+# Messages for Bosnian (bosanski)
+# Exported from translatewiki.net
+# Author: Alenmahovic
+# Author: DzWiki
+
+help.gettingStarted=Kako započeti
+help.welcome=Dobrodošli
+help.whyOpenstreetmap=<p><b>Zašto OpenStreetMap?</b> OSM je servis crtanja karata u kojem se svi podaci konstantno osvježavaju i uređuju od strane svakodnevnih korisnika poput Vas. Očiti benenfit je da je besplatan za upotrebu, and takođe je postao veliki igrač u ucrtavanju kriza na karti (npr. upotreba OSM podataka za koordiniranje napora pomoći za nastradale u zemljotresu na Haitiju). Tačnost ovih podataka je od kritične važnosti, i nadamo se da ste u mogućnosti doprinijeti sa malo Vašeg vremena!</p>
+help.activeMembers=<p><b>+ Za aktivne OpenStreetMap ćlanove</b>, molimo prijavite se na OSM prije uređivanja.</p>
+help.newMembers=<p><b>+ Za nove članove</b>, molimo posjetite <a href="http://www.openstreetmap.org/user/new" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a> da bi ste kreirali račun, prijavili se, i onda vratili ovamo da dozvolite pristup Potlach-u 2 i započnete uređivanje.</p>
+help.introText=<p><b>Potlatch 2</b> je OpenStreetMap (OSM) uređivač koji Vam dozvoljava da direktno uređujete kroz {0} web stranicu.</p>
+help.introduction=Uvod
+help.controls=Kontrole
+help.interfaceControls=Upravljačke kontrole
+help.mapBackground=<p>Odaberite jedan od ponuđenih izbora na listi za pozadinu Vaše karte ili dodajte vlastiti vektor.</p>
+help.colourStyle=<p>Odaberite stil u kojem želite pregledati kartu. Boje i ukupni stil variraju i takođe uključuju druge opcije kao što je mrežni okvir.</p>
+help.gps=GPS
+help.createOsmMap=<p>Kreirajte OSM podatke koristeći GPS trase drugih ljudi kao pozadinu</p>
+help.myGps=MojGPS
+help.displayGps=<p>Prikažite GPS trase koje ste prethodno postavili na OpenStreetMap.</p>
+help.undoRedo=Poništiti / Ponoviti
+help.madeMistake=<p>Napravili ste grešku? Samo kliknite poništiti i/ili ponoviti da bi ste ispravili Vaša uređivanja.</p>
+help.help=Pomoć
+help.guideInfomation=<p>Poziva ovaj vodič u slučaju da trebate bilo koju informaciju kada počnete uređivati.</p>
+help.save=Spremiti
+help.addingFeatures=Dodavanje značajki
+help.addingFeaturesText=<p><i>Prije nego počnete, prvo pravilo koje trebate znati je korištenje autorskih podataka. Podaci sa zaštićenih karata ili bilo kojih zaštićenih podataka je striktno zabranjeno! Kopiranje, trasiranje ili bilo kakva reprodukcija zaštićenog rada nije dozvoljena! (Izvor: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">Autorska prava - OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n  <p></p>\n  <p>Linearne značajke kao što su ulice, staze, željezničke pruge, i vanjske linije građevina će biti spominjane ovdje kao <b>putanje</b>.</p>\n  <p>Ukoliko iznenada vidite da je Vaša bočna traka sa svim ikonama nestala, to je zato što ste odabrale značajku na karti. Jednostavno poništite odabir klikom na praznu površinu karte da bi se opet prikazale ikone.</p>\n            <p><b>Da bi ste kreirali tačku (odnosno čvor), samo povucite i spustite odgovarajuću ikonu sa bočne trake na kartu. Pogledajte Dodati POI da bi ste naučili više o pravljenju POI (tačaka interesa).</p>\n            <p><b>Da napravite putanju</b>, započnite sa klikom na kartu na početnu poziciju putanje, onda klikajte na svaku sljedeću tačku iste. Dvostruki klik da bi ste završili liniju ili pritisnite Enter.</p>\n            <p><b>Da napravite poligon (mnogougao)</b>, započnite sa klikom na kartu na početnu poziciju istog, onda klikajte na svaku sljedeću tačku (slično kao pravljenje putanje), i završite sa klikom na početnu tačku da bi ste zatvorili poligon (mnogougao).</p>\n            <p>Zapamtite, ukoliko napravite grešku, uvijek možete pritisnuti dugme poništiti. Pritisak na Esc dugme će poništiti sva vaša uređivanja trenutne značajke.</p>
+help.editBeg=Uređivanje (početnik)
+help.editingFeatures=Značajke uređivanja (Početnik)
+help.editingFeaturesText=<p><b>Da bi ste dodali tačku na postojeću putanju</b>, odaberite putanju i upotrijebite kraticu shift+klik na željenu lokaciju.</p>\n    <p><b>Da bi ste izbrisali tačku</b>, odaberite tačku i kliknite Izbrisati objekat u donjem desnm uglu ili pritisnite Delete (ili Backspace) na Vašoj tastaturi.</p>\n  <p><b>Da bi ste izbrisali putanju</b>, odaberite putanju i kliknite Izbrisati objekat u donjem desnm uglu ili pritisnite shift+Delete (ili shift+Backspace) na Vašojn tastaturi.</p>\n    <p><b>Da bi ste pomakli tačku</b>, kliknite i povucite tačku.</p>\n   <p><b>Da bi ste pomakli putanju</b>, kliknite i povucite cijeli objekat.  entire feature. Savjet: Uznmite dio gdje nećete slučajno povući i čvor.</p>\n  <p><b>Da bi ste produžili putanju</b>, kliknite na jednu od krajnjih tačaka na putanji. Onda nastavite sa crtanjem kao i obično.</p>\n    <p><b>Da bi ste dodali novu putanju koja se produžćava sa postojeće putanje</b>, shift+click na jednu od krajnjihn tačaka putanje. Onda nastavite sa crtanjem kao i obično.</p>
+help.editAdv=Urediti (napredno)
+help.editingFeaturesAdv=Značajke uređivanja (Napredni korisnik)
+help.editingFeaturesAdvText=<p><b>Da bi ste podijelili putanju</b>, oaberite tačku na kojoj želite podjelu, i kliknite na alat Makaze ili pritisnite X na Vašoj tastaturi. Savjet: Dodajte čvor prvo kako bi rezali između čvorova.</p>\n            <p><b>Da bi ste napravili spoj između dvije putanje</b>, crtajte kao i obično sve dok ne bude potreban spoj. Onda, kako pomičete miš preko druge putanje, tačke će se osvijetliti svijetlo plavom bojom. Kliknite na jednu od plavih tačaka ii na bilo koju drugu željenu lokaciju na putanji kako bi ste napravili spoj.</p>\n            <p><b>Da prekinete spoj</b>, odaberite tačku na putanji koju želite mijenjati. Onda pritisnite - na Vašoj tastaturi da uklonite tačku.</p>\n            <p><b>Da obrnete smjer putanje</b>, kliknite na dugme Obrnuti smjer u donjem desnom uglu. Smjer putanje je značajan samo za one značajke sa oznakom "jednosmjerno" - jednosmjerne ulice, obala, ostrva, itd.</p>\n            <p><b>Da bi ste napravili putanju koja ide paralelno</b>, odaberite putanju i kliknite dugme Napraviti paralelnu putanju u donjem desnom uglu ili pritisnite P na Vašoj tastaturi.</p>\n     <p><b>Da bi ste napravili putanju koja dijeli čvorove sa postojećom putanjom</b>, počnite crtati, klikna prva dva dijeljena čvora, onda pritisak na F da bi automatski slijedili postojeću putanju.</p>\n            <p><i>Posjetite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2/Primer" target="_blank">Potlatch 2 Osnove</a> na Wiki OpenStreetMap za još naprednije metode.</i></p>
+help.tag=Oznaka
+help.taggingFeatures=Vrste označavanja
+help.taggingFeaturesText=<p>Sa Potlatch-om 2, vrste označavanja su postale relativno lahke sa upotrebom grafičkih menija i posvećenih polja/ikona.</p>\n          <p><b>Označavanje značajke</b></p>\n          <p>Odaberite tačku ili putanju koju želite uređivati, i odaberite odgovarajuću oznaku sa lijeve bočne trake. Nakon označavanja značajke, neka osnovna polja se trebaju pojaviti, kao što je Ime, Ograničenje brzine, i Širina, ovisno o oznaci koju ste dali. Ispunite ovo najbolje što znate.</p><p>Napredni korisnici mogu primjetiti odsustvo nekih oznaka i vrijednosti oznaka koje oni povremeno koriste. Ukoliko je ovo slučaj, kliknite na tab Napredno u dnu bočne trake i uredite/dodajte ukoliko je potrebno.</p>\n          <p>Wiki OpenStreetMap takođe obezbjeđuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features" target="_blank">široku listu oznaka i njihovih vrijednosti</a>. Molimo pogledajte OSM dokumentaciju ukoliko niste sigurni koju oznaku da koristite.</p>
+help.shortcuts=Kratice
+help.keyboardShortcuts=Kratice na tastaturi
diff --git a/l10n/locale/bs/p2_main.properties b/l10n/locale/bs/p2_main.properties
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0538820
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,45 @@
+# Messages for Bosnian (bosanski)
+# Exported from translatewiki.net
+# Author: Alenmahovic
+# Author: DzWiki
+
+main.undo=Poništiti
+main.redo=Ponoviti
+main.background=Pozadina
+main.map_style=Stil karte
+main.gpsButton=GPS dugme
+main.gps_data=GPS podaci
+main.my_tracks=Moje trase
+main.clear_gps=Očistiti
+main.help=Pomoć
+main.options=Opcije
+main.save=Sačuvati
+tag_viewer.dndprompt=Dodati nove tačke njihovim povlačenjem na kartu
+toolbox.delete_node=Izbrisati čvor (Delete)
+toolbox.delete_area=Izbrisati područje (Shift+Delete)
+toolbox.delete_way=Izbrisati putanju (Shift+Delete)
+toolbox.delete_item=Izbrisati značajku
+toolbox.reverse_direction=Obrnuti smjer (V)
+toolbox.split_way=Podijeliti putanju (X)
+toolbox.merge_ways=Spojiti putanje (J)
+toolbox.straighten_way=Ispraviti putanju
+toolbox.make_circular=Napraviti kružno
+toolbox.make_right_angled=Napraviti desno okrenuto (Q)
+toolbox.create_parrallel_way=Napraviti paralelnu putanju (P)
+oauth.gotLinkBox=Kliknite na link ispod kako bi ste otvorili web stranicu gdje ćete biti upitani da ovlastite pristup za ovu aplikaciju.
+oauth.authorized=Kada ovlastite pristup kliknite dugme "Probati pristup" ispod
+oauth.deniedLabel=<b>Pristup je onemogućen, molimo provjerite, i pokušajte opet</b>
+oauth.rememberMe=Zapamti me
+oauth.permFail=<p>Server je odbio vjerodajnice ove aplikacije -- poveznica za ovlaštenje nije mogla biti primljena.         \n</p>\n<p>             <b>OAuth pristup neće biti moguć.</b>         </p>\n<p>       Molimo kontaktirajte dobavitelja aplikacije da saznate šta se dešava.</p>
+oauth.tempFail=Postoji pronblem sa kontaktiranjem servera kako bi se dobilo ovlaštenje. Ovo može biti privremena greška, pokušajte opet kasnije.
+oauth.tryAccessButton=Isprobati pristup
+oauth.cancelButton=Odustati
+save.editDescription=Molimo unesite opis Vaših uređivanja. Ovo će biti korišteno kako bi drugi uređivači karte znali koje promjene radite.
+styleSelector.editButton=Urediti...
+backgroundSelector.dim=zamagliti
+backgroundSelector.sharpen=izoštriti
+backgroundSelector.editButton=Urediti...
+backgroundSelector.vectorButton=Vektorska datoteka
+options.tbcheck=Pokazati alatnu traku
+options.cursorcheck=Koristiti posebne kursore
+options.ok=U redu
index 849c958..81bc625 100644 (file)
@@ -31,6 +31,7 @@ help.editingFeatures=Funcions de modificació (Iniciació)
 help.editingFeaturesText=<p><b>Per afegir un punt a una via existent</b>, seleccioneu la via i feu clic tot prement la tecla de Majúscules en el lloc on el voleu posar.</p>\n    <p><b>Per suprimir un punt</b>, seleccioneu-lo i feu clic sobre el botó "Suprimir element" situat a la cantonada inferior dreta o premeu la tecla de suprimir (o la d'esborrar) del teclat.</p>\n  <p><b>Per esborrar una via</b>, seleccioneu la via i feu clic sobre el botó "Suprimir element" situat a la cantonada inferior dreta o premeu Majúscula+Suprimir (o Majúscula+Esborrar) al teclat.</p>\n    <p><b>Per mure un punt</b>, feu clic sobre el punt i arrossegueu -lo.</p>\n   <p><b>TPer moure una via</b>, feu clic sobre la via i arrossegueu-la. Suggerència: preneu un segment on no sigui possible de desplaçar un punt accidentalment.</p>\n  <p><b>Per allargar una via</b>, feu clic sobre el punt d'un dels seus dos extrems i continueu afegint punts.</p>\n    <p><b>Per afegir una nova via a partir d'un pun d'una altra d'existent</b>, feu clic sobre un dels punts de la via tot prement la tecla de majúscules després continueu afegint punts.</p>
 help.editAdv=Modifica (Avançat)
 help.editingFeaturesAdv=Funcionalitats d'edició (avançat)
+help.editingFeaturesAdvText=<p><b>Per dividir una via</b>, seleccioneu el punt on voleu fer el tall i feu clic sobre les Tisores de la caixa d'eines o premeu la tecla X al teclat. Consell: si voleu tallar en un punt entre dos nodes podeu afegir primer un node al punt on voleu fer la divisió.</p>\n           <p><b>Per connectar dues vies</b>, dibuixeu la vostra via normalment fins arribar al lloc on necessiteu fer la unió amb una altra d'existent, llavors quan desplaceu el punter del ratolí sobre l'altra via els seus punts esdevindran blaus. Feu clic sobre un dels punts blaus o sobre qualsevol altra posició de la via per fer la unió.</p>\n           <p><b>Per desconnectar una via d'una altra</b>, seleccioneu el punt d'unió que voleu modificar. Llavors premeu la tecla - per eliminar el punt.</p>\n           <p><b>Per invertir la direcció d'una via</b>, feu clic sobre el botó "Invertir direcció" situat a la cantonada inferior dreta. La direcció de la via només té interès en casos on la via porta l'etiqueta de "sentit únic" com en el cas dels carrers de sentit únic.</p>\n           <p><b>Per crear una via paral·lela a una d'existent</b>, seleccioneu la via i feu clic sobre el botó "Crea via paral·lela" situat a la cantonada inferior dreta o premeu la tecla P.</p>\n     <p><b>Per crear una via que comparteixi nodes amb una d'existent</b>, comenceu a dibuixar normalment, feu clic sobre el primer dels nodes compartits i premeu la tecla F per seguir automàticament la via existent.</p>\n           <p><i>Visiteu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2/Primer" target="_blank">Potlatch 2 Primer</a> al wiki d'OpenStreetMap per conèixer mètodes de modificació i convencions encara més avançats.</i></p>
 help.tag=Etiqueta
 help.taggingFeatures=S'estan etiquetant característiques
 help.taggingFeaturesText=<p>Amb el Potlatch 2 l'etiquetatge dels objectes del mapa ha esdevingut relativament senzilla gràcies a la utilització de menús gràfics amb camps i icones específics.</p>\n         <p><b>Etiquetatge d'un objecte</b></p>\n         <p>Seleccioneu el punt o la via que voleu modificar i escolliu l'etiqueta adequada a la barra lateral esquerra. Un cop assignada l'etiqueta a l'objecte, apareixeran una sèrie de camps bàsics com el Non, la velocitat màxima o l'amplada que seran diferents en funció de l'etiqueta triada. Empleneu-los el millor que pogueu.</p><p>Els usuaris avançats poden adonar-se de la manca d'alguns camps i els seus valors. Si aquest és el cas podeu fer clic sobre les opcions avançades situades a la part inferior de la barra lateral i modificar o afegir el que sigui necessari.</p>\n         <p>El wiki d'OpenStreetMap ofereix una <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features" target="_blank">llista exhaustiva documentada de les etiquetes utilitzables i els seus valors possibles</a>. Si us plau, consulteu la documentació d'OSM si teniu qualsevol dubte sobre letiqueta a utilitzar.</p>
index cb05f76..9aa0496 100644 (file)
@@ -13,7 +13,7 @@ main.my_tracks=Rêçê mı
 main.clear_gps=Bestere
 main.help=Peşti
 main.options=Weçinıtışi
-main.save=Sıtar ke
+main.save=Qeyd ke
 tag_viewer.dndprompt=Ebe qaşkerdış nuxteyanê neweyan xerita ser ke
 toolbox.delete_node=Gıreyê esterıtışi (Bestere)
 toolbox.delete_area=Heruna esterıtışi (Shift+Delete)
@@ -28,7 +28,7 @@ toolbox.make_right_angled=Çapê cı tik ke (Q)
 toolbox.create_parrallel_way=Raya paralele vıraze (P)
 oauth.rememberMe=Mı bia xo viri
 oauth.tryAccessButton=Cırestış bıcerebne
-oauth.cancelButton=Bıtexelne
+oauth.cancelButton=Bıterkne
 save.editDescription=Recay ma sebebê timarkerdışi bınusne.Eno xeritoğan de binan rê ha ke yew fıkır da cı.
 styleSelector.editButton=Bıvurne...
 backgroundSelector.dim=tari ke