Added nn and nb translations (Norwegian nynorsk and bokmål). 'no' ('unspecified Norwe...
authorGuttorm Flatabø <post@guttormflatabo.com>
Thu, 23 Feb 2012 21:22:45 +0000 (22:22 +0100)
committerGuttorm Flatabø <post@guttormflatabo.com>
Thu, 23 Feb 2012 21:22:45 +0000 (22:22 +0100)
l10n/locale/en_GB/p2_main.properties
l10n/locale/en_US/p2_main.properties
l10n/locale/nb_NO/help_dialog.properties [new file with mode: 0644]
l10n/locale/nb_NO/p2_main.properties [new file with mode: 0644]
l10n/locale/nn_NO/help_dialog.properties [new file with mode: 0644]
l10n/locale/nn_NO/p2_main.properties [new file with mode: 0644]
l10n/locale/no_NO [new symlink]

index e03f995..f3a3c6a 100644 (file)
@@ -13,25 +13,25 @@ main.save = Save
 
 tag_viewer.dndprompt = Add new points by dragging them onto the map
 
-toolbox.delete_node = Delete Node (Delete)
-toolbox.delete_area = Delete Area (Shift+Delete)
-toolbox.delete_way = Delete Way (Shift+Delete)
-toolbox.delete_item = Delete Item
+toolbox.delete_node = Delete node (Delete)
+toolbox.delete_area = Delete area (Shift+Delete)
+toolbox.delete_way = Delete way (Shift+Delete)
+toolbox.delete_item = Delete item
 toolbox.reverse_direction = Reverse direction (V)
 toolbox.split_way = Split way (X)
 toolbox.merge_ways = Merge ways
-toolbox.straighten_way = Straighten Way
+toolbox.straighten_way = Straighten way
 toolbox.make_circular = Make circular
 toolbox.make_right_angled = Make right-angled (Q)
 toolbox.create_parrallel_way = Create parallel way (P)
 
-oauth.gotLinkBox=Click the link below to open a web page where you will be asked to authorise access to this app.
-oauth.authorized=Once you've authorised the access click the 'Try Access' button below
+oauth.gotLinkBox=Click the link below to open a web page where you will be asked to authorise access for this app.
+oauth.authorized=Once you've authorised the access click the 'Try access' button below
 oauth.deniedLabel=<b>Access was denied, please check, and try again</b>
 oauth.rememberMe=Remember me
 oauth.permFail=<p>The server refused this application's credentials -- an authorisation link could not be obtained.          </p><p>         <b>OAuth access will not be possible.</b>  </p><p> Please contact application vendor to find out what's going on.</p>
 oauth.tempFail=There was a problem contacting the server to get authorisation.    This may be a temporary error, try again later.
-oauth.tryAccessButton=Try Access
+oauth.tryAccessButton=Try access
 oauth.cancelButton=Cancel
 
 save.editDescription=Please enter a description of your edits. This will be used to give other mappers an idea of what changes you are making.
index 6819637..d566a3c 100644 (file)
@@ -14,25 +14,25 @@ main.save = Save
 
 tag_viewer.dndprompt = Add new points by dragging them onto the map
 
-toolbox.delete_node = Delete Node (Delete)
-toolbox.delete_area = Delete Area (Shift+Delete)
-toolbox.delete_way = Delete Way (Shift+Delete)
-toolbox.delete_item = Delete Item
+toolbox.delete_node = Delete node (Delete)
+toolbox.delete_area = Delete area (Shift+Delete)
+toolbox.delete_way = Delete way (Shift+Delete)
+toolbox.delete_item = Delete item
 toolbox.reverse_direction = Reverse direction (V)
 toolbox.split_way = Split way (X)
 toolbox.merge_ways = Merge ways
-toolbox.straighten_way = Straighten Way
+toolbox.straighten_way = Straighten way
 toolbox.make_circular = Make circular
 toolbox.make_right_angled = Make right-angled (Q)
 toolbox.create_parrallel_way = Create parallel way (P)
 
 oauth.gotLinkBox=Click the link below to open a web page where you will be asked to authorise access to this app.
-oauth.authorized=Once you've authorised the access click the 'Try Access' button below
+oauth.authorized=Once you've authorised the access click the 'Try access' button below
 oauth.deniedLabel=<b>Access was denied, please check, and try again</b>
 oauth.rememberMe=Remember me
 oauth.permFail=<p>The server refused this application's credentials -- an authorisation link could not be obtained.          </p><p>         <b>OAuth access will not be possible.</b>       </p><p>         Please contact application vendor to find out what's going on.</p>
 oauth.tempFail=There was a problem contacting the server to get authorisation.    This may be a temporary error, try again later.
-oauth.tryAccessButton=Try Access
+oauth.tryAccessButton=Try access
 oauth.cancelButton=Cancel
 
 save.editDescription=Please enter a description of your edits. This will be used to give other mappers an idea of what changes you are making.
diff --git a/l10n/locale/nb_NO/help_dialog.properties b/l10n/locale/nb_NO/help_dialog.properties
new file mode 100644 (file)
index 0000000..752a70b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+# nb_NO ressursfil
+
+help.gettingStarted = Kom i gang
+help.welcome = Velkommen
+
+
diff --git a/l10n/locale/nb_NO/p2_main.properties b/l10n/locale/nb_NO/p2_main.properties
new file mode 100644 (file)
index 0000000..1cf1979
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,47 @@
+# nb_NO ressursfil
+
+main.undo = Angre
+main.redo = Gjør om
+main.background = Bakgrunn
+main.map_style = Kartstil
+main.gps_data = GPS-data
+main.my_tracks = Mine spor
+main.clear_gps = Tøm
+main.help = Hjelp
+main.options = Innstillinger
+main.save = Lagre
+
+tag_viewer.dndprompt = Legg til nye punkt ved å dra de over på kartet
+
+toolbox.delete_node = Slett node (Delete)
+toolbox.delete_area = Slett område (Shift+Delete)
+toolbox.delete_way = Slett veg (Shift+Delete)
+toolbox.delete_item = Slett element
+toolbox.reverse_direction = Snu retning (V)
+toolbox.split_way = Del veg (X)
+toolbox.merge_ways = Slå sammen veger
+toolbox.straighten_way = Rett opp veg
+toolbox.make_circular = Gjør sirkulær
+toolbox.make_right_angled = Gjør rettvinkla (Q)
+toolbox.create_parrallel_way = Lag parallell veg (P)
+
+oauth.gotLinkBox=Trykk på lenka under for å åpne ei nettside der du blir bedt om å godkjenne tilgang for dette programmet.
+oauth.authorized=Trykk på «Prøv tilgang»-knappen under, etter at du har godkjent tilgangen.
+oauth.deniedLabel=<b>Tilgang ble ikke gitt, undersøk brukeropplysningene og prøv om igjen.</b>
+oauth.rememberMe=Husk meg
+oauth.permFail=<p>Teneren nekta tilgang til dette programmet -- godkjenningslenke kunne ikke skaffes.        </p><p>         <b>OAuth-tilgang vil ikke være mulig.</b>         </p><p> Ta kontakt med leverandøren for å finne ut hva som er problemet.</p>
+oauth.tempFail=Det var problem med å få kontakt med teneren for å få godkjenning.    Dette kan være et mellombels problem, prøv om igjen senere.
+oauth.tryAccessButton=Prøv tilgang
+oauth.cancelButton=Avbryt
+
+save.editDescription=Skriv ei kort skildring av endringene dine. Den blir brukt til å gi andre kartleggere hint om hva du har gjort.
+
+styleSelector.editButton=Endre...
+backgroundSelector.dim=demp
+backgroundSelector.sharpen=gjør skarpere
+backgroundSelector.editButton=Endre...
+backgroundSelector.vectorButton=Vektorfil...
+
+options.tbcheck=Vis verktøy
+options.cursorcheck=Bruk skreddersydde pekere
+options.ok=Ok
diff --git a/l10n/locale/nn_NO/help_dialog.properties b/l10n/locale/nn_NO/help_dialog.properties
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ca5b284
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+# nn_NO ressursfil
+
+help.gettingStarted = Kom i gang
+help.welcome = Velkommen
+
+
diff --git a/l10n/locale/nn_NO/p2_main.properties b/l10n/locale/nn_NO/p2_main.properties
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b6419fb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,47 @@
+# nn_NO ressursfil
+
+main.undo = Angre
+main.redo = Gjer om
+main.background = Bakgrunn
+main.map_style = Kartstil
+main.gps_data = GPS-data
+main.my_tracks = Mine spor
+main.clear_gps = Tøm
+main.help = Hjelp
+main.options = Innstillingar
+main.save = Lagra
+
+tag_viewer.dndprompt = Legg til nye punkt ved å dra dei over på kartet
+
+toolbox.delete_node = Slett node (Delete)
+toolbox.delete_area = Slett område (Shift+Delete)
+toolbox.delete_way = Slett veg (Shift+Delete)
+toolbox.delete_item = Slett element
+toolbox.reverse_direction = Snu retning (V)
+toolbox.split_way = Del veg (X)
+toolbox.merge_ways = Slå saman vegar
+toolbox.straighten_way = Rett opp veg
+toolbox.make_circular = Gjer sirkulær
+toolbox.make_right_angled = Gjer rettvinkla (Q)
+toolbox.create_parrallel_way = Lag parallell veg (P)
+
+oauth.gotLinkBox=Trykk på lenkja under for å opne ei nettside der du blir beden om å godkjenne tilgang for dette programmet.
+oauth.authorized=Trykk på «Prøv tilgang»-knappen under, etter at du har godkjent tilgangen.
+oauth.deniedLabel=<b>Tilgang vart ikkje gjeven, undersøk brukaropplysningar og prøv om att.</b>
+oauth.rememberMe=Hugs meg
+oauth.permFail=<p>Tenaren nekta tilgang til dette programmet -- godkjenningslenkje kunne ikkje skaffast.             </p><p>         <b>OAuth-tilgang vil ikkje vere mogleg.</b>        </p><p> Ta kontakt med leverandøren for å finne ut kva som er problemet.</p>
+oauth.tempFail=Det var problem med å få kontakt med tenaren for å få godkjenning.    Dette kan vere eit mellombels problem, prøv om att seinare.
+oauth.tryAccessButton=Prøv tilgang
+oauth.cancelButton=Avbryt
+
+save.editDescription=Skriv ei kort skildring av endringane dine. Den blir brukt til å gje andre kartleggjarar hint om kva du har gjort.
+
+styleSelector.editButton=Endre...
+backgroundSelector.dim=demp
+backgroundSelector.sharpen=gjer skarpare
+backgroundSelector.editButton=Endre...
+backgroundSelector.vectorButton=Vektorfil...
+
+options.tbcheck=Vis verkty
+options.cursorcheck=Bruk skreddarsydde peikarar
+options.ok=Ok
diff --git a/l10n/locale/no_NO b/l10n/locale/no_NO
new file mode 120000 (symlink)
index 0000000..59ea540
--- /dev/null
@@ -0,0 +1 @@
+nb_NO
\ No newline at end of file