“Điểm lối” → “Đối tượng”
authorMinh Nguyễn <mxn@1ec5.org>
Wed, 30 Nov 2011 20:10:55 +0000 (12:10 -0800)
committerMinh Nguyễn <mxn@1ec5.org>
Wed, 30 Nov 2011 20:10:55 +0000 (12:10 -0800)
l10n/locale/vi_VN/p2_main.properties

index 581cf54c26143177fe152fe7019dc82f680c4cca..0b16027668f505db41ef92b075f2318a2b43fc2e 100644 (file)
@@ -17,7 +17,7 @@ tag_viewer.dndprompt = Để thêm dịa điểm mới, kéo nó vào bản đ
 toolbox.delete_node = Xóa Nốt (Delete)
 toolbox.delete_area = Xóa Vùng (Shift+Delete)
 toolbox.delete_way = Xóa Lối (Shift+Delete)
-toolbox.delete_item = Xóa Điểm lối
+toolbox.delete_item = Xóa Đối tượng
 toolbox.reverse_direction = Đảo nguợc (V)
 toolbox.split_way = Cắt đôi Lối (X)
 toolbox.merge_ways = Hợp nhất các Lối