Localisation updates from http://translatewiki.net.
authorSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Mon, 8 Jul 2013 07:53:20 +0000 (07:53 +0000)
committerSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Mon, 8 Jul 2013 07:53:20 +0000 (07:53 +0000)
l10n/locale/lt/help_dialog.properties
l10n/locale/zh_CN/help_dialog.properties

index 834de80..1019b05 100644 (file)
@@ -28,6 +28,7 @@ help.addingFeatures=Pridėdamos ypatybės
 help.addingFeaturesText=<p><i>Prieš pradedami, pirma taisyklė, kurią jūs turite žinoti yra priklausančių duomenų naudojimas. Duomenys nuo autoriaus teisių apsaugotų žemėlapių ar bet kokie kiti priklausantys duomenys yra griežtai draudžiami! Kopijavimas, surasdamas ar bet koks autoriaus teisių saugomo kūrinio atgaminimas nėra leistinas! (Source: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">Autorių teisės - OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n  <p></p>\n  <p>Linijinės ypatybės tokios kaip gatvės, pėsčiųjų takai, geležinkeliai ir sudarantys kontūrai tokiu būdu vadinsis <b>keliais</b>.</p>\n <p>Jei jūs netikėtai suprantate savo šoninę juostą su visomis piktogramomis dingdami be žinios, tai yra todėl, kad jūs renkate ypatybę žemėlapyje. Tiesiog panaikinkite atžymėdami, paspausdamas tuščią žemėlapio rajoną, kad iškeltumėte piktogramas vėl. </p>\n            <p><b>Kad sukurtumėte punktą (ar mazgą) </b>, pradėkite vilkti ir palikti tinkamą piktogramą nuo šoninės juostos žemėlapyje. Žiūrėdami prisideda POIs, kad sužinotų daugiau apie POI sukūrimą (Intereso Punktą)</p>\n            <p><b>Kad sukurtumėte kelią</b>, pradėdami paspauskite žemėlapio jo pradžios punkte, paskui spauskite kiekviename nuosekliame punkte. Paspauskite du kartus, kad baigtumėte liniją arba paspauskite Enter.</p>\n            <p><b>Kad sukurtumėte daugiakampį</b>, pradedami paspauskite žemėlapio jo pradžios punkte, paskui paspauskite kiekviename nuosekliame punkte (panašus į kelio sukūrimą), ir pabaigoje, paspauskite patį pirmą punktą, kad užbaigtumėte brėžti daugiakampį.</p>\n            <p>Atsiminkite, jei jūs padarote klaidą, jūs galite visada paspausti Undo mygtuką. Esc klavišo paspaudimas atsisakys visus jūsų redagavimui einamajai ypatybei.</p>
 help.editBeg=Redaguoti (prad.)
 help.editingFeatures=Redaguoti ypatybes (pradedantysis)
+help.editingFeaturesText=<p><b>Kad pridėtumėte egzistuojančią kelią</b>, pasirinkite kelią ir paspauskite shift+paspaudimas norimoje vietoje.</p>\n    <p><b>Kad ištrintumėte tašką</b>, pažymėkite tašką ir paspauskite the Delete Item mygtuką apatiniame dešiniajame kampe arba paspauskite Delete (arba Backspace) savo klaviatūroje.</p>\n  <p><b>Kad ištrintumėte kelią</b>, pažymėkite kelią ir paspauskite the Delete Item mygtuką apatiniame dešiniajame kampe arba paspauskite shift+Delete (arba shift+Backspace) savo klaviatūroje.</p>\n    <p><b>Kad pajudintumėte tašką</b>, paspauskite ir vilkite tašką.</p>\n   <p><b>Kad pajudintumėte kelią</b>, paspauskite ir vilkite visą ypatybę. Užuomina: Paimkite dalį, kur jūs atsitiktinai neperkelsite mazgo.</p>\n  <p><b>Kad išplėstumėte kelią</b>, paspauskite vieną iš kelio galo punktų. Tada tęskite tempdami kaip paprastai.</p>\n    <p><b>Kad pridėtumėte naują kelią tęsdamas nuo egzistuojančio kelio</b>, shift+paspauskite ant vieno iš kelio galo punktų. Tada tęskite tempdami kaip paprastai.</p>
 help.editAdv=Redaguoti (Patyr.)
 help.editingFeaturesAdv=Redaguoti ypatybes (pažengęs)
 help.tag=Žyma
index 25707b2..edc60b5 100644 (file)
@@ -6,15 +6,15 @@
 
 help.gettingStarted=入门
 help.welcome=欢迎
-help.whyOpenstreetmap=<p><b>为什么选择 OpenStreetMap?</b> OSM 是一个由全球各地像你一样的人持续更新、编辑的地图服务。 使用它是免费的,同时它也参与提供紧急情况下的地图服务 (例如 使用OSM的数据去协调缓解海地地震的影响)。 这些数据的准确性是重要的, 我们希望你可以贡献你一部分的时间!</p>
-help.activeMembers=<p><b>+ 活跃的 OpenStreetMap 成员</b>,在编辑之前请先登录到 OSM。</p>
-help.newMembers=<p><b>+ 对于新的成员</b>, 请访问 <a href="http://www.openstreetmap.org/user/new" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a> 并新建帐号, 登陆, 然后回到这里许可连接至Potlatch 2,开始编辑.</p>
-help.introText=<p><b>Potlatch 2</b>是 OpenStreetMap (OSM) 编辑器,使用它您可以直接通过 {0} 网站进行编辑。</p>
+help.whyOpenstreetmap=<p><b>为什么选择 OpenStreetMap?</b>OSM 是一个由全球各地像您一样的人持续更新、编辑的地图服务。使用它是免费的,同时它也参与提供紧急情况下的地图服务(例如 使用OSM的数据去协调缓解海地地震的影响)。确保这些数据准确十分重要,我们希望您可以贡献您一部分的时间!</p>
+help.activeMembers=<p><b>+对于活跃的 OpenStreetMap 成员</b>,在编辑之前请先登录到 OSM。</p>
+help.newMembers=<p><b>+对于新的成员</b>,请访问 <a href="http://www.openstreetmap.org/user/new" target="_blank">http://www.openstreetmap.org</a> 并新建帐号,登陆,然后回到这里许可连接至Potlatch 2,开始编辑。</p>
+help.introText=<p><b>Potlatch 2</b>是 OpenStreetMap(OSM)编辑器,使用它您可以直接通过 {0} 网站进行编辑。</p>
 help.introduction=介绍
 help.controls=控件
 help.interfaceControls=界面控件
-help.mapBackground=<p>在下列选项中选择你地图的背景或者添加你自己的 vector 文件.</p>
-help.colourStyle=<p>请选择您查看地图的样式。你可以选择不同的色彩和风格,同时你也可以选择线框等其他选项。</p>
+help.mapBackground=<p>在下列选项中选择您地图的背景或者添加您自己的 vector 文件。</p>
+help.colourStyle=<p>请选择您查看地图的样式。您可以选择不同的色彩和风格,同时您也可以选择线框等其他选项。</p>
 help.gps=GPS
 help.createOsmMap=<p>使用他人的 GPS 轨迹作为背景,以创建 OSM 地图数据</p>
 help.myGps=我的 GPS
@@ -22,18 +22,18 @@ help.displayGps=<p>显示您先前已上传到 OpenStreetMap 的 GPS 轨迹。</
 help.undoRedo=撤消/重做
 help.madeMistake=<p>错了吗?只需单击撤消和/或重做,就可更正您的编辑。</p>
 help.help=帮助
-help.guideInfomation=<p>带上这本手册以备您在编辑时的不时之需.</p>
+help.guideInfomation=<p>带上这本手册以备您在编辑时的不时之需</p>
 help.save=保存
 help.addingFeatures=添加特征
-help.addingFeaturesText=<p><i>在你开始之前, 首先,你要知道,关于专利数据. 那些从有版权的地图或者其他专利数据中获得的数据是被严格禁止的! 复制, 描摹或以任何其他形式重新发布有版权的作品是不被许可的! (来源: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">版权 - OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n  <p></p>\n  <p>线形功能例如 街道, 足迹, 铁路和建筑物的外形是基于对<b>道路</b>的参考的</p>\n  <p>如果你突然发现你的工具栏和所有的图标一起不见了, 那是因为你在地图上选择了一个功能. 你只要简单的在地图空白区域处单击,就可以取消对功能的选择并重新看到消失的图标.</p>\n            <p><b>要新建一个点 (或者节点)</b>, 只要在工具栏中拖放恰当的图标到地图上. 参阅 添加POIs 来了解更多的有关新建 POI (兴趣点)的信息</p>\n            <p><b>要新建一条道路</b>, 在地图上道路开头的地方单击, 然后再在通过的点处单击. 双击或使用Enter键以完成这条线.</p>\n            <p><b>要新建一个多边形</b>, 在地图上多边形开头的地方单击, 然在再单击多边形通过的连续的位置 (就好像你新建一条道路一样), 然后在多边形开头的地方单击以结束编辑并封闭多边形.</p>\n            <p>记住,你永远可以在你犯错的使用使用撤销按钮. 然而如果你使用了ESC键则意味着你将撤销你在当前功能的全部编辑.</p>
+help.addingFeaturesText=<p><i>在您开始之前,您需要知道的第一条规则是专有数据的使用。那些从有版权的地图或者其它专有数据中获得的数据是被严格禁止的! 复制、描摹或以任何其他形式重新发布有版权的作品是不被许可的!(来源: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">版权 - OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n  <p></p>\n  <p>线形功能例如街道,足迹,铁路和建筑物的外形是基于对<b>道路</b>的参考的</p>\n  <p>如果您突然发现您的工具栏和所有的图标一起不见了,那是因为您在地图上选择了一个功能。您只要简单的在地图空白区域处单击,就可以取消对功能的选择并重新看到消失的图标。</p>\n            <p><b>要新建一个点 (或者节点)</b>,只要在工具栏中拖放恰当的图标到地图上。参阅添加 POIs 来了解更多的有关新建 POI (兴趣点)的信息</p>\n            <p><b>要新建一条道路</b>,在地图上道路开头的地方单击,然后再在通过的点处单击。双击或使用 Enter 键以完成这条线。</p>\n            <p><b>要新建一个多边形</b>,在地图上多边形开头的地方单击,然在再单击多边形通过的连续的位置 (就好像您新建一条道路一样),然后在多边形开头的地方单击以结束编辑并封闭多边形。</p>\n            <p>记住,您永远可以在您犯错的使用使用撤销按钮。然而如果您使用了 ESC 键则意味着您将撤销您在当前功能的全部编辑。</p>
 help.editBeg=编辑(基础)
-help.editingFeatures=编辑特征 (初级)
-help.editingFeaturesText=<p><b>要在已经存在的道路上添加一个点</b>, 选中这条道路并按住shift键然后在需要添加点的地方单击.</p>    \n<p><b>要删除一个点</b>, 选择要删除掉的点并使用右上角的删除按钮或者使用Delete键 (或者Backspace键也行) .</p>\n<p><b>要删除一条道路</b>, 选中这条道路并使用右上角的删除按钮或者使用Shift+Delete键 (或者shift+Backspace键也行) .</p>\n<p><b>要移动一个点</b>, 单击并拖拽这个点.</p>\n<p><b>要移动一条道路</b>, 单击并拖动整个道路. 提示: 抓取一个区块以防止你不小心移动了一个节点.</p>\n<p><b>要扩展一条道路</b>, 单击这条道路的一个端点. 然后继续像新建一条道路一样画出后续的部份.</p>\n<p><b>在现有道路中添加新的道路</b>, 在道路的一个端点中使用shift+click键. 然后继续像新建一个多边形一样画出后续的部分.</p>
+help.editingFeatures=编辑特征(初级)
+help.editingFeaturesText=<p><b>要在已经存在的道路上添加一个点</b>,选中这条道路并按住shift键然后在需要添加点的地方单击。</p>    \n<p><b>要删除一个点</b>,选择要删除掉的点,并使用右上角的删除按钮,或使用 Delete 键(或 Backspace 键)。</p>\n<p><b>要删除一条道路</b>,选中这条道路,并使用右上角的删除按钮,或使用 Shift+Delete 键(或 shift+Backspace 键)。</p>\n<p><b>要移动一个点</b>,单击并拖拽这个点。</p>\n<p><b>要移动一条道路</b>,单击并拖动整个道路。提示: 抓取一个区块,以防止您不小心移动了一个节点。</p>\n<p><b>要扩展一条道路</b>,单击这条道路的一个端点。然后继续像新建一条道路一样画出后续的部份。</p>\n<p><b>在现有道路中添加新的道路</b>,在道路的一个端点中使用 shift+click 键。然后继续像新建一个多边形一样画出后续的部分。</p>
 help.editAdv=编辑(高级)
-help.editingFeaturesAdv=编辑特征 (高级)
-help.editingFeaturesAdvText=<p><b>要分离一条道路</b>, 选择你想这条道路进行分离的点, 然后使用剪刀工具或者按下 X 键. 提示: 在分离道路前添加用于指定分离位置的点.</p>\n            <p><b>在两条道路之间做一个连接点</b>, 在添加连接点前你不需要额外的准备工作. 然后在你鼠标处于另一条道路上方时, 你鼠标所处的点会用蓝色显示出来. 单击一个蓝色的点或者是任何你想要进行连接的道路上的位置以连接两条道路.</p>\n            <p><b>要取消一个连接点</b>, 选择你想要更改的道路. 然后按下 - 键以移除这个点.</p>\n            <p><b>要更改道路的方向 </b>, 单击在右边的 方向取反 按钮. 道路的方向只在道路有 "单形道" 标签时有效,如 单行街道, 海岸线, 岛屿, 之类的地方.</p>\n            <p><b>要在平行方向上新建一条道路</b>, 选择被平行的道路然后单击右方的新建平行道路按钮或者按下P 键.</p>\n     <p><b>要新建一条与现有道路共享节点的道路</b>, 开始画图, 单击共享的节点, 按下 F 键将会自动指向已有的道路.</p>\n            <p><i>访问 <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2/Primer" target="_blank">Potlatch 2 Primer</a> OpenStreetMap wiki 以获得更高级的编辑方法和惯例.</i></p>
+help.editingFeaturesAdv=编辑特征(高级)
+help.editingFeaturesAdvText=<p><b>要分离一条道路</b>,选择您想这条道路进行分离的点,然后使用剪刀工具,或按下 X 键。提示: 在分离道路前添加用于指定分离位置的点。</p>\n            <p><b>在两条道路之间做一个连接点</b>,在添加连接点前您不需要额外的准备工作。然后在您鼠标处于另一条道路上方时,您鼠标所处的点会用蓝色显示出来。单击一个蓝色的点,或是任何您想要进行道路连接的位置,以连接两条道路。</p>\n            <p><b>要取消一个连接点</b>,选择您想要更改的道路。然后按下 - 键以移除这个点。</p>\n            <p><b>要更改道路的方向</b>,单击在右边的反方按钮。道路的方向只在道路有“单行道”标签时有效,如单行街道、海岸线、岛屿之类的地方。</p>\n            <p><b>要在平行方向上新建一条道路</b>,选择被平行的道路,然后单击右方的新建平行道路按钮,或按 P 键。</p>\n     <p><b>要新建一条与现有道路共享节点的道路</b>,开始画图,单击共享的节点,按下 F 键将会自动指向已有的道路。</p>\n            <p><i>访问 <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2/Primer" target="_blank">Potlatch 2 Primer</a> OpenStreetMap wiki 以获得更高级的编辑方法和惯例。</i></p>
 help.tag=标签
 help.taggingFeatures=标记特征
-help.taggingFeaturesText=<p>在 Potlatch 2 中, 图形菜单和专用区域/图标的引入使得标签功能变得更加易于使用.</p>\n          <p><b>标记一个功能</b></p>\n          <p>选择你想要编辑的点或者道路, 然后在左边的工具栏中选择合适的标签. 在标记功能完成后, 一些基本的区域将显示出来,如 名字, 速度限制, 和宽度, 这些显示出来的区域将基于你标记的标签而有所区别. 尽可能的填入区域内要求的信息.</p><p> 高级用户可能注意到某些标签的缺失和某些偶尔使用的标签值. 在这种情况下, 单击工具栏底部的高级选项页并 编辑/增加需要的部分.</p>\n          <p>OpenStreetMap wiki 也提供了一个 <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features" target="_blank">大量的标签值列表</a>. 请在你不确定你所需要使用的标记的时候参阅 OSM 文档.</p>
+help.taggingFeaturesText=<p>在 Potlatch 2 中,图形菜单和专用区域/图标的引入使得标签功能变得更加易于使用。</p>\n          <p><b>标记一个功能</b></p>\n          <p>选择您想要编辑的点或者道路,然后在左边的工具栏中选择合适的标签。在标记功能完成后,一些基本的区域将显示出来,如名称、速度和宽度限制,这些显示出来的区域将基于您标记的标签而有所区别。尽可能的填入区域内要求的信息。</p><p>高级用户可能注意到,某些标签和某些偶尔使用的标签值缺失了。在这种情况下,单击工具栏底部的高级选项页,并编辑/增加需要的部分。</p>\n          <p>OpenStreetMap wiki 也提供了一个 <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features" target="_blank">大量的标签值列表</a>。请在您不确定您所需要使用的标记的时候参阅 OSM 文档。</p>
 help.shortcuts=快捷键
 help.keyboardShortcuts=键盘快捷键