Proper capitalization
authorMinh Nguyễn <mxn@1ec5.org>
Wed, 30 Nov 2011 19:25:32 +0000 (11:25 -0800)
committerMinh Nguyễn <mxn@1ec5.org>
Wed, 30 Nov 2011 19:25:32 +0000 (11:25 -0800)
l10n/locale/vi_VN/p2_main.properties

index 761c8b2..581cf54 100644 (file)
@@ -21,10 +21,10 @@ toolbox.delete_item = Xóa Điểm lối
 toolbox.reverse_direction = Đảo nguợc (V)
 toolbox.split_way = Cắt đôi Lối (X)
 toolbox.merge_ways = Hợp nhất các Lối
-toolbox.straighten_way = Làm thẳng
-toolbox.make_circular = Làm tròn
-toolbox.make_right_angled = Làm vuông góc (Q)
-toolbox.create_parrallel_way = Vẽ lối song song (P)
+toolbox.straighten_way = Làm Thẳng
+toolbox.make_circular = Làm Tròn
+toolbox.make_right_angled = Làm Vuông góc (Q)
+toolbox.create_parrallel_way = Vẽ Lối Song song (P)
 
 oauth.gotLinkBox=Nhấn chuột vào liên kết ở duới để mở một trang Web xin bạn cho phép ứng dụng này truy cập vào tài khoản của bạn.
 oauth.authorized=Sau khi bạn cho phép ứng dụng này, bấm nút “Thử Truy cập” ở duới.
@@ -38,10 +38,10 @@ oauth.cancelButton=Hủy bỏ
 save.editDescription=Xin vui lòng miêu tả các sửa đổi của bạn, để cho những nguời dùng khác hiểu biết những thay đổi trên bản đồ.
 
 styleSelector.editButton=Sửa đổi…
-backgroundSelector.dim=làm mờ
-backgroundSelector.sharpen=làm rõ
+backgroundSelector.dim=Làm mờ
+backgroundSelector.sharpen=Làm rõ
 backgroundSelector.editButton=Sửa đổi…
-backgroundSelector.vectorButton=Tập tin vectơ...
+backgroundSelector.vectorButton=Tập tin Vectơ...
 
 options.tbcheck=Hiện hộp công cụ
 options.cursorcheck=Hiện con trỏ đặc biệt