Localisation updates from https://translatewiki.net.
authorSiebrand Mazeland <siebrand@kitano.nl>
Wed, 8 Jul 2015 06:28:36 +0000 (08:28 +0200)
committerSiebrand Mazeland <siebrand@kitano.nl>
Wed, 8 Jul 2015 06:28:36 +0000 (08:28 +0200)
l10n/locale/bs/help_dialog.properties
l10n/locale/te/p2_main.properties
l10n/locale/zh_TW/p2_main.properties

index 62d00b1..2bfad10 100644 (file)
@@ -25,7 +25,7 @@ help.help=Pomoć
 help.guideInfomation=<p>Poziva ovaj vodič u slučaju da trebate bilo koju informaciju kada počnete uređivati.</p>
 help.save=Spremiti
 help.addingFeatures=Dodavanje značajki
 help.guideInfomation=<p>Poziva ovaj vodič u slučaju da trebate bilo koju informaciju kada počnete uređivati.</p>
 help.save=Spremiti
 help.addingFeatures=Dodavanje značajki
-help.addingFeaturesText=<p><i>Prije nego počnete, prvo pravilo koje trebate znati je korištenje autorskih podataka. Podaci sa zaštićenih karata ili bilo kojih zaštićenih podataka je striktno zabranjeno! Kopiranje, trasiranje ili bilo kakva reprodukcija zaštićenog rada nije dozvoljena! (Izvor: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">Autorska prava - OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n  <p></p>\n  <p>Linearne značajke kao što su ulice, staze, željezničke pruge, i vanjske linije građevina će biti spominjane ovdje kao <b>putanje</b>.</p>\n  <p>Ukoliko iznenada vidite da je Vaša bočna traka sa svim ikonama nestala, to je zato što ste odabrale značajku na karti. Jednostavno poništite odabir klikom na praznu površinu karte da bi se opet prikazale ikone.</p>\n            <p><b>Da bi ste kreirali tačku (odnosno čvor), samo povucite i spustite odgovarajuću ikonu sa bočne trake na kartu. Pogledajte Dodati POI da bi ste naučili više o pravljenju POI (tačaka interesa).</p>\n            <p><b>Da napravite putanju</b>, započnite sa klikom na kartu na početnu poziciju putanje, onda klikajte na svaku sljedeću tačku iste. Dvostruki klik da bi ste završili liniju ili pritisnite Enter.</p>\n            <p><b>Da napravite poligon (mnogougao)</b>, započnite sa klikom na kartu na početnu poziciju istog, onda klikajte na svaku sljedeću tačku (slično kao pravljenje putanje), i završite sa klikom na početnu tačku da bi ste zatvorili poligon (mnogougao).</p>\n            <p>Zapamtite, ukoliko napravite grešku, uvijek možete pritisnuti dugme poništiti. Pritisak na Esc dugme će poništiti sva vaša uređivanja trenutne značajke.</p>
+help.addingFeaturesText=<p><i>Prije nego počnete prvo pravilo koje trebate znati jest korištenje autorskih podataka. Podaci sa zaštićenih karata ili bilo koji drugi zaštićeni podaci striktno su zabranjeni! Kopiranje, trasiranje ili bilo kakva reprodukcija zaštićenog rada nije dozvoljena! (Izvor: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">Autorska prava - OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n  <p></p>\n  <p>Linearne značajke kao što su ulice, staze, željezničke pruge i obrisi građevina bit će spominjane ovdje kao <b>putanje</b>.</p>\n  <p>Ako iznenada vidite da je Vaša bočna traka sa svim ikonama nestala, to je zato što ste odabrali značajku na karti. Jednostavno poništite odabir klikom na praznu površinu karte da bi se opet prikazale ikone.</p>\n            <p><b>Da biste kreirali tačku (odnosno čvor), samo povucite i spustite odgovarajuću ikonu sa bočne trake na kartu. Pogledajte "Dodati POI" da biste naučili više o pravljenju POI (tačaka interesa).</p>\n            <p><b>Da napravite putanju</b>, kliknite na kartu na početnu poziciju putanje, a zatim na svaku njenu sljedeću tačku. Da biste završili liniju, kliknite dvaput ili pritisnite "Enter".</p>\n            <p><b>Da napravite poligon (mnogougao)</b>, započnite klikom na kartu na njegovu početnu poziciju, a zatim klikajte na svaku sljedeću tačku (slično kao pravljenje putanje) i završite klikom na početnu tačku da biste zatvorili poligon (mnogougao).</p>\n            <p>Zapamtite: ako napravite grešku, uvijek možete pritisnuti dugme "Poništiti". Pritisak na "Esc" poništit će sva Vaša uređivanja trenutne značajke.</p>
 help.editBeg=Uređivanje (početnik)
 help.editingFeatures=Značajke uređivanja (Početnik)
 help.editingFeaturesText=<p><b>Da bi ste dodali tačku na postojeću putanju</b>, odaberite putanju i upotrijebite kraticu shift+klik na željenu lokaciju.</p>\n    <p><b>Da bi ste izbrisali tačku</b>, odaberite tačku i kliknite Izbrisati objekat u donjem desnm uglu ili pritisnite Delete (ili Backspace) na Vašoj tastaturi.</p>\n  <p><b>Da bi ste izbrisali putanju</b>, odaberite putanju i kliknite Izbrisati objekat u donjem desnm uglu ili pritisnite shift+Delete (ili shift+Backspace) na Vašojn tastaturi.</p>\n    <p><b>Da bi ste pomakli tačku</b>, kliknite i povucite tačku.</p>\n   <p><b>Da bi ste pomakli putanju</b>, kliknite i povucite cijeli objekat.  entire feature. Savjet: Uznmite dio gdje nećete slučajno povući i čvor.</p>\n  <p><b>Da bi ste produžili putanju</b>, kliknite na jednu od krajnjih tačaka na putanji. Onda nastavite sa crtanjem kao i obično.</p>\n    <p><b>Da bi ste dodali novu putanju koja se produžćava sa postojeće putanje</b>, shift+click na jednu od krajnjihn tačaka putanje. Onda nastavite sa crtanjem kao i obično.</p>
 help.editBeg=Uređivanje (početnik)
 help.editingFeatures=Značajke uređivanja (Početnik)
 help.editingFeaturesText=<p><b>Da bi ste dodali tačku na postojeću putanju</b>, odaberite putanju i upotrijebite kraticu shift+klik na željenu lokaciju.</p>\n    <p><b>Da bi ste izbrisali tačku</b>, odaberite tačku i kliknite Izbrisati objekat u donjem desnm uglu ili pritisnite Delete (ili Backspace) na Vašoj tastaturi.</p>\n  <p><b>Da bi ste izbrisali putanju</b>, odaberite putanju i kliknite Izbrisati objekat u donjem desnm uglu ili pritisnite shift+Delete (ili shift+Backspace) na Vašojn tastaturi.</p>\n    <p><b>Da bi ste pomakli tačku</b>, kliknite i povucite tačku.</p>\n   <p><b>Da bi ste pomakli putanju</b>, kliknite i povucite cijeli objekat.  entire feature. Savjet: Uznmite dio gdje nećete slučajno povući i čvor.</p>\n  <p><b>Da bi ste produžili putanju</b>, kliknite na jednu od krajnjih tačaka na putanji. Onda nastavite sa crtanjem kao i obično.</p>\n    <p><b>Da bi ste dodali novu putanju koja se produžćava sa postojeće putanje</b>, shift+click na jednu od krajnjihn tačaka putanje. Onda nastavite sa crtanjem kao i obično.</p>
@@ -34,6 +34,6 @@ help.editingFeaturesAdv=Značajke uređivanja (Napredni korisnik)
 help.editingFeaturesAdvText=<p><b>Da bi ste podijelili putanju</b>, oaberite tačku na kojoj želite podjelu, i kliknite na alat Makaze ili pritisnite X na Vašoj tastaturi. Savjet: Dodajte čvor prvo kako bi rezali između čvorova.</p>\n            <p><b>Da bi ste napravili spoj između dvije putanje</b>, crtajte kao i obično sve dok ne bude potreban spoj. Onda, kako pomičete miš preko druge putanje, tačke će se osvijetliti svijetlo plavom bojom. Kliknite na jednu od plavih tačaka ii na bilo koju drugu željenu lokaciju na putanji kako bi ste napravili spoj.</p>\n            <p><b>Da prekinete spoj</b>, odaberite tačku na putanji koju želite mijenjati. Onda pritisnite - na Vašoj tastaturi da uklonite tačku.</p>\n            <p><b>Da obrnete smjer putanje</b>, kliknite na dugme Obrnuti smjer u donjem desnom uglu. Smjer putanje je značajan samo za one značajke sa oznakom "jednosmjerno" - jednosmjerne ulice, obala, ostrva, itd.</p>\n            <p><b>Da bi ste napravili putanju koja ide paralelno</b>, odaberite putanju i kliknite dugme Napraviti paralelnu putanju u donjem desnom uglu ili pritisnite P na Vašoj tastaturi.</p>\n     <p><b>Da bi ste napravili putanju koja dijeli čvorove sa postojećom putanjom</b>, počnite crtati, klikna prva dva dijeljena čvora, onda pritisak na F da bi automatski slijedili postojeću putanju.</p>\n            <p><i>Posjetite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2/Primer" target="_blank">Potlatch 2 Osnove</a> na Wiki OpenStreetMap za još naprednije metode.</i></p>
 help.tag=Oznaka
 help.taggingFeatures=Vrste označavanja
 help.editingFeaturesAdvText=<p><b>Da bi ste podijelili putanju</b>, oaberite tačku na kojoj želite podjelu, i kliknite na alat Makaze ili pritisnite X na Vašoj tastaturi. Savjet: Dodajte čvor prvo kako bi rezali između čvorova.</p>\n            <p><b>Da bi ste napravili spoj između dvije putanje</b>, crtajte kao i obično sve dok ne bude potreban spoj. Onda, kako pomičete miš preko druge putanje, tačke će se osvijetliti svijetlo plavom bojom. Kliknite na jednu od plavih tačaka ii na bilo koju drugu željenu lokaciju na putanji kako bi ste napravili spoj.</p>\n            <p><b>Da prekinete spoj</b>, odaberite tačku na putanji koju želite mijenjati. Onda pritisnite - na Vašoj tastaturi da uklonite tačku.</p>\n            <p><b>Da obrnete smjer putanje</b>, kliknite na dugme Obrnuti smjer u donjem desnom uglu. Smjer putanje je značajan samo za one značajke sa oznakom "jednosmjerno" - jednosmjerne ulice, obala, ostrva, itd.</p>\n            <p><b>Da bi ste napravili putanju koja ide paralelno</b>, odaberite putanju i kliknite dugme Napraviti paralelnu putanju u donjem desnom uglu ili pritisnite P na Vašoj tastaturi.</p>\n     <p><b>Da bi ste napravili putanju koja dijeli čvorove sa postojećom putanjom</b>, počnite crtati, klikna prva dva dijeljena čvora, onda pritisak na F da bi automatski slijedili postojeću putanju.</p>\n            <p><i>Posjetite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2/Primer" target="_blank">Potlatch 2 Osnove</a> na Wiki OpenStreetMap za još naprednije metode.</i></p>
 help.tag=Oznaka
 help.taggingFeatures=Vrste označavanja
-help.taggingFeaturesText=<p>Sa Potlatch-om 2, vrste označavanja su postale relativno lahke sa upotrebom grafičkih menija i posvećenih polja/ikona.</p>\n          <p><b>Označavanje značajke</b></p>\n          <p>Odaberite tačku ili putanju koju želite uređivati, i odaberite odgovarajuću oznaku sa lijeve bočne trake. Nakon označavanja značajke, neka osnovna polja se trebaju pojaviti, kao što je Ime, Ograničenje brzine, i Širina, ovisno o oznaci koju ste dali. Ispunite ovo najbolje što znate.</p><p>Napredni korisnici mogu primjetiti odsustvo nekih oznaka i vrijednosti oznaka koje oni povremeno koriste. Ukoliko je ovo slučaj, kliknite na tab Napredno u dnu bočne trake i uredite/dodajte ukoliko je potrebno.</p>\n          <p>Wiki OpenStreetMap takođe obezbjeđuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features" target="_blank">široku listu oznaka i njihovih vrijednosti</a>. Molimo pogledajte OSM dokumentaciju ukoliko niste sigurni koju oznaku da koristite.</p>
+help.taggingFeaturesText=<p>S Potlatchem 2, opcije označavanja postale su relativno lahke zahvaljujući upotrebi grafičkih menija i posvećenih polja/ikona.</p>\n          <p><b>Označavanje značajke</b></p>\n          <p>Odaberite tačku ili putanju koju želite uređivati, a zatim odgovarajuću oznaku s lijeve bočne trake. Nakon označavanja značajke trebaju se pojaviti neka osnovna polja, kao što je Ime, Ograničenje brzine, i Širina, zavisno od oznake koju ste dali. Ispunite ovo najbolje što znate.</p><p>Napredni korisnici mogu primijetiti odsustvo nekih oznaka i vrijednosti oznaka koje povremeno koriste. Ako je ovo slučaj, kliknite na karticu "Napredno" u dnu bočne trake i uredite/dodajte ako je potrebno.</p>\n          <p>Wiki OpenStreetMap također osigurava <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features" target="_blank">široku listu oznaka i njihovih vrijednosti</a>. Molimo da pogledate OSM dokumentaciju ako niste sigurni koju oznaku da koristite.</p>
 help.shortcuts=Kratice
 help.keyboardShortcuts=Kratice na tastaturi
 help.shortcuts=Kratice
 help.keyboardShortcuts=Kratice na tastaturi
index 730713c..02569a0 100644 (file)
@@ -1,9 +1,16 @@
 # Messages for Telugu (తెలుగు)
 # Exported from translatewiki.net
 # Messages for Telugu (తెలుగు)
 # Exported from translatewiki.net
+# Author: Praveen Illa
 # Author: Veeven
 
 # Author: Veeven
 
+main.undo=రద్దుచెయ్యి
+main.redo=మళ్ళీ చెయ్యి
 main.background=నేపథ్యం
 main.map_style=పటపు శైలి
 main.background=నేపథ్యం
 main.map_style=పటపు శైలి
+main.gpsButton=GPS డేటా
+main.gps_data=GPS డేటా
+main.my_tracks=నా జాడలు
+main.clear_gps=తుడిచివేయి
 main.help=సహాయం
 main.options=ఎంపికలు
 main.save=భద్రపరచు
 main.help=సహాయం
 main.options=ఎంపికలు
 main.save=భద్రపరచు
index 0b35957..e380c98 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@
 # Author: Mikepanhu
 # Author: SupaplexTW
 
 # Author: Mikepanhu
 # Author: SupaplexTW
 
-main.undo=
+main.undo=
 main.redo=重做
 main.background=背景
 main.map_style=地圖風格
 main.redo=重做
 main.background=背景
 main.map_style=地圖風格
@@ -15,7 +15,7 @@ main.gpsButton=GPS 資料
 main.gps_data=GPS 資料
 main.my_tracks=我的軌跡
 main.clear_gps=清除
 main.gps_data=GPS 資料
 main.my_tracks=我的軌跡
 main.clear_gps=清除
-main.help=幫助
+main.help=說明
 main.options=選項
 main.save=儲存
 tag_viewer.dndprompt=拖曳至地圖上來加入一個新點
 main.options=選項
 main.save=儲存
 tag_viewer.dndprompt=拖曳至地圖上來加入一個新點
@@ -29,14 +29,14 @@ toolbox.merge_ways=合併路徑(J)
 toolbox.straighten_way=拉直路徑
 toolbox.make_circular=繪製圓形
 toolbox.make_right_angled=繪製直角 (Q)
 toolbox.straighten_way=拉直路徑
 toolbox.make_circular=繪製圓形
 toolbox.make_right_angled=繪製直角 (Q)
-toolbox.create_parrallel_way=å\89µå»ºå¹³è¡\8cè·¯å¾\91ï¼\88Pï¼\89
+toolbox.create_parrallel_way=建ç«\8bå¹³è¡\8cè·¯å¾\91 (P)
 oauth.gotLinkBox=點選下面連結,讓應用程式取得授權存取
 oauth.authorized=一旦你授權完畢,點選下面"嘗試存取"按鈕
 oauth.deniedLabel=<b>存取被拒,請檢查後再試一次</b>
 oauth.rememberMe=記住我
 oauth.permFail=<p>伺服器拒絕應用程式的憑證 -- 無法取得授權。        </p>\n<p> <b>無法由OAuth取得授權。</b> </p>\n<p> 請與應用程式開發者聯絡,找出到底出了什麼問題。</p>
 oauth.tempFail=連結伺服器取得授權出現錯誤。 這可能是暫時的錯誤,請稍後重試。
 oauth.gotLinkBox=點選下面連結,讓應用程式取得授權存取
 oauth.authorized=一旦你授權完畢,點選下面"嘗試存取"按鈕
 oauth.deniedLabel=<b>存取被拒,請檢查後再試一次</b>
 oauth.rememberMe=記住我
 oauth.permFail=<p>伺服器拒絕應用程式的憑證 -- 無法取得授權。        </p>\n<p> <b>無法由OAuth取得授權。</b> </p>\n<p> 請與應用程式開發者聯絡,找出到底出了什麼問題。</p>
 oauth.tempFail=連結伺服器取得授權出現錯誤。 這可能是暫時的錯誤,請稍後重試。
-oauth.tryAccessButton=嘗試訪問
+oauth.tryAccessButton=嘗試存取
 oauth.cancelButton=取消
 save.editDescription=請輸入關於您的編輯之敘述。這將可以讓其他地圖編輯者瞭解您正在做出的變更。
 styleSelector.editButton=編輯...
 oauth.cancelButton=取消
 save.editDescription=請輸入關於您的編輯之敘述。這將可以讓其他地圖編輯者瞭解您正在做出的變更。
 styleSelector.editButton=編輯...