Localisation updates from http://translatewiki.net.
authorSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Sun, 24 Jun 2012 18:26:42 +0000 (18:26 +0000)
committerSiebrand Mazeland <s.mazeland@xs4all.nl>
Sun, 24 Jun 2012 18:26:42 +0000 (18:26 +0000)
l10n/locale/dsb/p2_main.properties
l10n/locale/gl/help_dialog.properties
l10n/locale/gl/p2_main.properties
l10n/locale/hsb/help_dialog.properties
l10n/locale/hsb/p2_main.properties
l10n/locale/rue/help_dialog.properties
l10n/locale/tl/help_dialog.properties
l10n/locale/zh_CN/help_dialog.properties

index d0785fb..bc55c01 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Messages for Lower Sorbian (Dolnoserbski)
+# Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
 # Exported from translatewiki.net
 # Author: Michawiki
 
index 678e942..6774ebe 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Messages for Galician (Galego)
+# Messages for Galician (galego)
 # Exported from translatewiki.net
 # Author: Toliño
 
index 454c9e9..439e492 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Messages for Galician (Galego)
+# Messages for Galician (galego)
 # Exported from translatewiki.net
 # Author: Toliño
 
index 8198a23..9414fba 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Messages for Upper Sorbian (Hornjoserbsce)
+# Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
 # Exported from translatewiki.net
 # Author: Michawiki
 
index 4897837..9ed7c2f 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Messages for Upper Sorbian (Hornjoserbsce)
+# Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
 # Exported from translatewiki.net
 # Author: Michawiki
 
index 2a8abaf..abd6393 100644 (file)
@@ -1,4 +1,4 @@
-# Messages for Rusyn (Русиньскый)
+# Messages for Rusyn (русиньскый)
 # Exported from translatewiki.net
 # Author: Gazeb
 
index ff705cc..1c769b3 100644 (file)
@@ -23,12 +23,15 @@ help.help=Tulong
 help.guideInfomation=<p>Dinadala ang gabay na ito sakaling mangailangan ka na anumang kabatiran habang nagsisimula ka nang magbago.</p>
 help.save=Sagipin
 help.addingFeatures=Pagdaragdag ng mga Tampok
-help.addingFeaturesText=<p><i>Bago ka magsimula, ang unang patakaran na kailangan mong malaman ay ang paggamit ng datong may nagmamay-ari. Ang dato mula sa mga mapang nakakarapatang-ari o anumang iba pang dato may nagmamay-ari ay mahigpit na pinagbabawalan! Ang pagkopya, pagbakat o anumang pag-uulit ng akdang nakakarapatang-ari ay hindi pinapayagan! (Source: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">Karapatang-ari - Wiki ng OpenStreetMap</a>)</i></p>\n  <p></p>\n  <p>Ang mga katampukang nakaguhit na katulad ng mga daan, mga bangketa, mga daambakal at mga guhit-balangkas ng gusali ay tutukuyin na sa ngayon bilang  <b>mga landas</b>.</p>\n  <p>Kung biglaan mong natanto na nawawala ang iyong baretang panggilid na naglalaman ng lahat ng mga panandang-sagisag, iyan ay dahil sa mayroon kang isang tampok na napili sa ibabaw ng mapa. Payak na huwag piliin sa pamamagitan ng paglagitik sa ibabaw ng isang pook na walang laman ng mapa upang mapalitaw na muli ang mga panandang-sagisag.</p>\n            <p><b>To create a point (or node)</b>, just drag and drop the appropriate icon from the sidebar onto the map. See Add POIs to learn more about creating a POI (Point of Interest)</p>\n            <p><b>To create a way</b>, begin by clicking on the map at its start point, then click at each successive point. Double-click to finish the line or press Enter.</p>\n            <p><b>To create a polygon</b>, begin by clicking on the map at its start point, then click at each successive point (similar to creating a way), and finish by clicking on the very first point to close the polygon.</p>\n            <p>Remember, if you make a mistake, you can always hit the Undo button. Pressing the Esc key will undo all your edits for the current feature.</p>
+help.addingFeaturesText=<p><i>Bago ka magsimula, ang unang patakaran na kailangan mong malaman ay ang paggamit ng datong may nagmamay-ari. Ang dato mula sa mga mapang nakakarapatang-ari o anumang iba pang dato may nagmamay-ari ay mahigpit na pinagbabawalan! Ang pagkopya, pagbakat o anumang pag-uulit ng akdang nakakarapatang-ari ay hindi pinapayagan! (Source: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">Karapatang-ari - Wiki ng OpenStreetMap</a>)</i></p>\n  <p></p>\n  <p>Ang mga katampukang nakaguhit na katulad ng mga daan, mga bangketa, mga daambakal at mga guhit-balangkas ng gusali ay tutukuyin na sa ngayon bilang  <b>mga landas</b>.</p>\n  <p>Kung biglaan mong natanto na nawawala ang iyong baretang panggilid na naglalaman ng lahat ng mga panandang-sagisag, iyan ay dahil sa mayroon kang isang tampok na napili sa ibabaw ng mapa. Payak na huwag piliin sa pamamagitan ng paglagitik sa ibabaw ng isang pook na walang laman ng mapa upang mapalitaw na muli ang mga panandang-sagisag.</p>\n            <p><b>Upang makalikha ng isang tuldok (o buko)</b>, kaladkarin at ihulog lang ang naaangkop na pandang-sagisag mula sa panggilid na bareta sa ibabaw ng mapa. Tingnan ang Magdagdag ng mga TNN upang makaalam pa ng hinggil sa paglikha ng isang TNN (Tuldok na Nakakahikayat, na ''Point of Interest'' o POI sa Ingles)</p>\n            <p><b>Upang makalikha ng isang landas</b>, magsimula sa pamamagitan ng paglagitik sa mapa doon sa tuldok na simulaan nito, pagkaraan ay lumagitik sa bawat magkakasunod na tuldok. Dalawahin ang paglagitik upang matapos ang guhit o pindutin ang Ipasok o Enter.</p>\n            <p><b>Upang makalikha ng isang poligon</b>, magsimula sa pamamagitan ng paglagitik sa ibabaw ng mapa doon sa tuldok na simulaan nito, pagkaraan ay lumagitik sa bawat magkakasunod na tuldok (kahalintulad ng sa paglikha ng isang landas), at magtapos sa pamamagitan ng paglagitik sa pinaka unang tuldok upang maisara ang poligon.</p>\n            <p>Tandaan, kung nagkamali ka, maaari mong dunggulin palagi ang pindutang Huwag nang gawin. Ang pagpindot sa susing Esc o Tumakas ay makapagpapawalang-bisa sa lahat ng mga binago mo para sa pangkasalukuyang tampok.</p>
 help.editBeg=Baguhin (Pambaguhan)
 help.editingFeatures=Mga Tampok na Pambago (Baguhan)
+help.editingFeaturesText=<p><b>Upang makapagdagdag ng isang punto sa isang umiiral na landas</b>, piliin ang landas at pindutin ang shift+click sa nais na lokasyon.</p>\n    <p><b>Upang burahin ang isang tuldok</b>, piliin ang tuldok at lagitikin ang pindutan na Burahin ang Bagay na nasa sulok na nasa ilalim sa gawing kanan o pindutin ang Delete (o Backspace) sa ibabaw ng teklado mo.</p>\n  <p><b>Upang mabura ang isang landas</b>, piliin ang landas at lagitikin ang pindutan na Burahin ang Bagay na nasa sulok na nasa ilalim sa gawing kanan o pindutin ang shift+Delete (o shift+Backspace) na nasa tipahan mo.</p>\n    <p><b>Upang mailipat ang isang tuldok</b>, lagitikin at kaladkarin ang tuldok.</p>\n   <p><b>Upang mailipat ang isang landas</b>, lagitikin at kaladkarin ang buong tampok. Pahiwatig: Daklutin ang isang kaputol kung saan hindi mo hindi sinasadyang mailipat ang isang buko.</p>\n  <p><b>Upang madugtungan ang isang landas</b>, lagitikin sa ibabaw ang isa sa mga pangwakas na tuldok ng landas. Pagkaraan ay magpatuloy sa pagguhit na katulad ng ginagawa sa pangkaraniwan.</p>\n    <p><b>Upang makapagdagdag ng isang bagong daan na dumurugtong mula sa isang umiiral na landas</b>, pindutin ang shift+click sa ibabaw ng isa sa mga panghuling tuldok ng landas. Pagkaraan ay magpagutloy sa pagguhit na katulad ng ginagawa sa pangkaraniwan.</p>
 help.editAdv=Baguhin (Masulong)
 help.editingFeaturesAdv=Mga Tampok na Pambago (Masulong)
+help.editingFeaturesAdvText=<p><b>Upang mahati ang isang landas</b>, piliin ang tuldok kung saan mo nais mong maghati, at pindutin ang kasangkapang Gunting o pindutin ang X sa ibabaw ng iyong teklado. Pahiwatig: Magdagdag muna ng isang buko upang makagupit sa pagitan ng dalawang mga buko.</p>\n            <p><b>Upang makagawa ng isang sangahan sa pagitan ng dalawang mga landas</b>, gumuhit na katulad ng pangkaraniwang ginagawa hanggang sa kailangan nang gumawa ng isang bagtasan. Pagkaraan, habang iginagalaw mo ang iyong pantabang-bubwit sa ibabaw ng ibang landas, ang mga tuldok ay magliliwanag na bughaw. Lumagitik sa isa sa mga tuldok na bughaw o anumang iba pang nais na lokasyon sa ibabaw ng landas upang makagawa ng isang salikupan.</p>\n            <p><b>Upang huwag pagkabitin ang isang sangahan</b>, pumili ng isang tuldok sa ibabaw ng landas na nais mong ibahin. Pagkaraan ay pindutin ang - sa ibabaw ng tipahan mo upang maalis ang tuldok.</p>\n            <p><b>Upang maibaligtad ang patutunguhan ng isang landas</b>, lagitikin ang pindutang Pabaligtad na Pagpunta na nasa kanang sulok na nasa ilalim.  Ang kapupuntahan ng isang landas ay nauukol lamang para sa mga tampok na mayroong isang tatak na "pang-isahang direksiyon" - mga lansangan isa lamang ang direksiyon, mga baybay-dagat, mga pulo, at saka iba pa.</p>\n            <p><b>Upang makalikha ng isang landas na tumatakbong magkakaalinsabay</b>, piliin ang landas at lagitikin ang pindutang Lumikha ng Magkaalinsabay na Landas na nasa pang-ilalim na kanang sulok o pindutin ang P sa ibabaw ng iyong makinilyahan.</p>\n     <p><b>Upang makalikha ng isang landas na nakikisalo ang mga buko sa isang umiiral na landas</b>, magsimulang gumuhit, lagitikin ang unang dalawang pinagsasaluhang buko, pagkaraan ay pindutin ang F upang kusang masundan ang umiiral na landas.</p>\n            <p><i>Dumalaw sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2/Primer" target="_blank">Pambaguhang Potlatch 2</a> na nasa ibabaw ng wiki ng OpenStreetMap para sa mas masulong pang mga kaparaanan ng pamamatnugot at mga kalakaran.</i></p>
 help.tag=Tatak
 help.taggingFeatures=Mga Tampok na Pantatak
+help.taggingFeaturesText=<p>Sa pamamagitan ng Potlatch 2, ang mga tampok na pagtatatak ay naging mas maginhawa dahil sa paggamit nito ng mga menung grapiko at nakalaang mga kahanayan/mga larawang kumakatawan.</p>\n          <p><b>Pagtatatak ng isang tampok</b></p>\n          <p>Piliin ang tuldok o landas na nais mong baguhin, at piliin ang naaangkop na tatak magmula sa baretang panggilid na nasa kaliwa. Pagkaraang matatakan ang tampok, dapat na lumitaw ang ilang saligang mga kahanayang katulad ng Pangalan, Takdang Tulin, at Lapad, na sumasang-ayon sa tatak na ibinigay mo. Punuin ito ayon sa abot ng makakaya mo.</p><p>Ang masusulong na mga tagagamit ay maaaring makapuna ng kawalan ng mangilan-ngilang mga tatak at mga halaga ng tatak na pangkaraniwang nilang ginagamit. Kung ganito ang kaso, lagitikin ang ibabaw ng panglaylay na Mas Masulong na nasa ilalim ng panggilid na bareta at baguhin/magdagdag ayon sa pangangailangan.</p>\n          <p>Ang wiki ng OpenStreetMap ay nagbibigay din ng isang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features" target="_blank">malawak na listahan ng mga tatak at mga halaga ng tatak</a>. Mangyaring sumangguning muli sa kasulatan ng OSM kung hindi ka nakakatiyak sa kung anong tatal ang gagamitin.</p>
 help.shortcuts=Mas mabibilis na pagmamakinilya
 help.keyboardShortcuts=Mga mas Mabibilis na Pagmamakinilya
index 453701a..bd9a078 100644 (file)
@@ -1,10 +1,12 @@
 # Messages for Simplified Chinese (‪中文(简体)‬)
 # Exported from translatewiki.net
+# Author: Hydra
 # Author: Mmyangfl
 
 help.gettingStarted=入门
 help.welcome=欢迎
 help.activeMembers=<p><b>+ 活跃的 OpenStreetMap 成员</b>,在编辑之前请先登录到 OSM。</p>
+help.introduction=介绍
 help.controls=控件
 help.interfaceControls=界面控件
 help.gps=GPS