Localisation updates from https://translatewiki.net.
authorSiebrand Mazeland <siebrand@kitano.nl>
Wed, 6 Aug 2014 14:50:34 +0000 (16:50 +0200)
committerSiebrand Mazeland <siebrand@kitano.nl>
Wed, 6 Aug 2014 14:50:34 +0000 (16:50 +0200)
l10n/locale/es_ES/help_dialog.properties
l10n/locale/es_ES/p2_main.properties
l10n/locale/sv_SE/help_dialog.properties
l10n/locale/zh_CN/help_dialog.properties

index 2e813e4..94888d0 100644 (file)
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Exported from translatewiki.net
 # Author: Armando-Martin
 # Author: Dalton2
+# Author: Macofe
 # Author: McDutchie
 
 help.gettingStarted=Primeros pasos
@@ -36,4 +37,4 @@ help.tag=Etiqueta
 help.taggingFeatures=Etiquetando elementos
 help.taggingFeaturesText=<p>Con Potlatch 2, el etiquetado de elementos se ha vuelto relativamente fácil con el uso de menús gráficos y campos dedicados o iconos.</p>\n          <p><b>Etiquetando un elemento</b></p>\n          <p>Seleccione el punto o el camino que desee editar, y seleccione la etiqueta correspondiente de la barra lateral izquierda. Después de etiquetar elelemento, deben aparecer algunos campos básicos, como el nombre, el límite de velocidad, y la anchura, dependiendo de la etiqueta que se le haya puesto. Complételos lo mejor que pueda.</p><p>Los usuarios avanzados pueden notar la ausencia de algunas etiquetas y valores de variables que se utilizan de vez en cuando. Si este es el caso, haga clic en la ficha Opciones avanzadas en la parte inferior de la barra lateral y Editar/Añadir según sea necesario.</p>\n          <p>El wiki de OpenStreetMap también proporciona una <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features" target="_blank">lista extensa de etiquetas y valores de etiquetas</a>. Por favor, consulte la documentación de OSM si no está seguro de qué etiqueta usar.</p>
 help.shortcuts=Atajos
-help.keyboardShortcuts=Atajos clave
+help.keyboardShortcuts=Atajos de teclado
index 1710ae1..92b0eca 100644 (file)
@@ -2,6 +2,7 @@
 # Exported from translatewiki.net
 # Author: Armando-Martin
 # Author: Fitoschido
+# Author: Macofe
 
 main.undo=Deshacer
 main.redo=Rehacer
@@ -18,7 +19,7 @@ tag_viewer.dndprompt=Añadir puntos nuevos arrastrándolos sobre el mapa
 toolbox.delete_node=Eliminar el nodo (Supr)
 toolbox.delete_area=Eliminar el área (Mayús+Supr)
 toolbox.delete_way=Eliminar la vía (Mayús+Supr)
-toolbox.delete_item=Eliminar el elemento
+toolbox.delete_item=Eliminar elemento
 toolbox.reverse_direction=Cambiar la dirección (V)
 toolbox.split_way=Dividir la vía (X)
 toolbox.merge_ways=Unir las vías (J)
index 9b33f3f..11bcbb4 100644 (file)
@@ -30,7 +30,7 @@ help.addingFeatures=Lägga till funktioner
 help.addingFeaturesText=<p><i>Den första regeln du behöver känna till innan du börjar är användningen av äganderättsligt skyddade data. Data från upphovsrättsskyddade kartor eller andra skyddade data är strikt förbjudet! Kopiering, spårning eller återgivande av upphovsrättsskyddat arbete inte tillåtet! (Källa: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">upphovsrätt - OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n<p>\n<p>Linjära förekomster såsom gator, gångvägar, järnvägar och byggnadskonturer kommer härefter kallas <b>vägar</b>.</p>\n<p>Om du plötsligt upptäcker att sidofältet med alla ikoner har försvunnit, är det på grund av att du markerat ett föremål på kartan. Du kan enkelt avmarkera detta genom att klicka på ett tomt område på kartan för att få fram ikonerna igen.</p>\n<p><b>För att skapa en punkt (eller nod)</b>, drar du lämplig ikon från sidpanelen till kartan och släpper ner den. Se Lägg till intressepunkt för att lära dig mer om att skapa intressepunkter</p>\n<p><b>För att skapa en väg</b>, klickar du på kartan på dess startpunkt och sedan vidare på varje efterföljande punkt. Dubbelklicka för att avsluta linjen eller tryck på Enter.</p>\n<p><b>För att skapa en polygon</b>, klickar du på kartan på dess startpunkt, och sedan vidare på varje efterföljande punkt (såsom när man skapar en väg) och avslutar den genom ett klick på den första punkten så att polygonen sluts.</p>\n<p>Kom ihåg att om du gör ett misstag kan du alltid kan klicka på Ångra-knappen. Trycker du på Esc kommer alla dina redigeringar för det aktuella föremålet ångras.</p>
 help.editBeg=Redigera (nybörjare)
 help.editingFeatures=Redigeringsfunktioner (nybörjare)
-help.editingFeaturesText=<p><b>För att lägga till en punkt till en befintlig väg</b>, markerar du vägen och håll nere Shift och klicka på önskad plats längs vägen.</p>\n<p><b>För att ta bort en punkt</b>, markerar du punkten och klickar på knappen Radera objekt i nedre högra hörnet eller klickar på Delete (eller Backspace) på ditt tangentbord.</p>\n<p><b>För att ta bort en väg</b>, markerar du vägen och klickar på knappen Radera objekt i nedre högra hörnet eller klickar på Shift+Delete (eller Shift+Backspace) på ditt tangentbord.</p>\n<p><b>För att flytta en punkt</b>, klicka och dra punkten</p>\n<p><b>För att flytta en väg</b>, klicka och dra hela objektet. Tips: Ta ett segment där du inte av misstag flyttar en nod.</p>\n<p><b>För att förlänga en väg</b>, klicka på en av vägens ändpunkter. Fortsätt sedan rita som vanligt.</p>\n<p><b>För att lägga till en ny väg som förlänger en redan existerande väg</b>, håll nere Shift och klicka sedan på en av vägens ändpunkter. Forsätt sedan att rita som vanligt.</p>
+help.editingFeaturesText=<p><b>För att lägga till en punkt till en befintlig väg</b>, markerar du vägen och håller nere Shift och klickar på önskad plats längs vägen.</p>\n<p><b>För att ta bort en punkt</b>, markerar du punkten och klickar på knappen Radera objekt i nedre högra hörnet eller klickar på Delete (eller Backspace) på ditt tangentbord.</p>\n<p><b>För att ta bort en väg</b>, markerar du vägen och klickar på knappen Radera objekt i nedre högra hörnet eller klickar på Shift+Delete (eller Shift+Backspace) på ditt tangentbord.</p>\n<p><b>För att flytta en punkt</b>, klickar och drar du punkten</p>\n<p><b>För att flytta en väg</b>, klickar och drar du hela objektet. Tips: Ta ett segment där du inte av misstag flyttar en nod.</p>\n<p><b>För att förlänga en väg</b>, klicka på en av vägens ändpunkter. Fortsätt sedan rita som vanligt.</p>\n<p><b>För att lägga till en ny väg som förlänger en redan existerande väg</b>, håller du nere Shift och klickar sedan på en av vägens ändpunkter. Fortsätt sedan att rita som vanligt.</p>
 help.editAdv=Redigera (avancerad)
 help.editingFeaturesAdv=Redigeringsfunktioner (Avancerat)
 help.editingFeaturesAdvText=<p><b>För att dela en väg</b>, markera den punkt där du vill att klippa och klicka på Sax-verktyget eller på X på ditt tangentbord. Tips: Lägg till en nod först för att klippa mellan noder.</p>\n<p><b>För att skapa en korsning mellan två vägar</b>, rita som vanligt tills du behöver göra en knutpunkt. När du flyttar musen över en annan väg, kommer punkterna lysa upp i blått. Klicka på en av de blå punkterna eller någon annan önskad plats på vägen för att skapa en korsning.</p>\n<p><b>För att ta bort en korsning</b>, markera den punkt på vägen som du vill ändra. Klicka på - på ditt tangentbord för att ta bort punkten.</p>\n<p><b>För att vända riktningen på en väg</b>, klicka på knappen Omvänd riktning i nedre högra hörnet. Riktningen på ett väg är bara en angelägenhet för sådana som har en taggade med "enkelriktning" - enkelriktade gator, kuster, öar och så vidare.</p>\n<p><b>För att skapa en parallell väg</b>, markera vägen och klicka på knappen Skapa paralell väg i nedre högre hörnet eller klicka på P på ditt tangentbord.</p>\n<p><b>För att skapa en väg som delar noder med en befintlig väg</b>, påbörja ritningen, klicka på de första två delade noderna, klicka sedan på F för att automatiskt följa den existerande vägen.</p>\n<p><i>Besök <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch_2/Primer" target="_blank">Potlatch 2 Primer</a> på OpenStreetMap wiki för ännu mer avancerade redigeringsmetoder och användningssätt.</i></p>
index c7cb16f..6bdd7f4 100644 (file)
@@ -28,7 +28,7 @@ help.save=保存
 help.addingFeatures=添加特征
 help.addingFeaturesText=<p><i>在您开始之前,您需要知道的第一条规则是专有数据的使用。那些从有版权的地图或者其它专有数据中获得的数据是被严格禁止的! 复制、描摹或以任何其他形式重新发布有版权的作品是不被许可的!(来源: <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Copyright" target="_blank">版权 - OpenStreetMap Wiki</a>)</i></p>\n  <p></p>\n  <p>线形功能例如街道,足迹,铁路和建筑物的外形是基于对<b>道路</b>的参考的</p>\n  <p>如果您突然发现您的工具栏和所有的图标一起不见了,那是因为您在地图上选择了一个功能。您只要简单的在地图空白区域处单击,就可以取消对功能的选择并重新看到消失的图标。</p>\n            <p><b>要新建一个点 (或者节点)</b>,只要在工具栏中拖放恰当的图标到地图上。参阅添加 POIs 来了解更多的有关新建 POI (兴趣点)的信息</p>\n            <p><b>要新建一条道路</b>,在地图上道路开头的地方单击,然后再在通过的点处单击。双击或使用 Enter 键以完成这条线。</p>\n            <p><b>要新建一个多边形</b>,在地图上多边形开头的地方单击,然在再单击多边形通过的连续的位置 (就好像您新建一条道路一样),然后在多边形开头的地方单击以结束编辑并封闭多边形。</p>\n            <p>记住,您永远可以在您犯错的使用使用撤销按钮。然而如果您使用了 ESC 键则意味着您将撤销您在当前功能的全部编辑。</p>
 help.editBeg=编辑(基础)
-help.editingFeatures=编辑特性(入门)
+help.editingFeatures=编辑特征(初级)
 help.editingFeaturesText=<p><b>要在已经存在的道路上添加一个点</b>,选中这条道路并按住shift键然后在需要添加点的地方单击。</p>    \n<p><b>要删除一个点</b>,选择要删除掉的点,并使用右上角的删除按钮,或使用 Delete 键(或 Backspace 键)。</p>\n<p><b>要删除一条道路</b>,选中这条道路,并使用右上角的删除按钮,或使用 Shift+Delete 键(或 shift+Backspace 键)。</p>\n<p><b>要移动一个点</b>,单击并拖拽这个点。</p>\n<p><b>要移动一条道路</b>,单击并拖动整个道路。提示: 抓取一个区块,以防止您不小心移动了一个节点。</p>\n<p><b>要扩展一条道路</b>,单击这条道路的一个端点。然后继续像新建一条道路一样画出后续的部份。</p>\n<p><b>在现有道路中添加新的道路</b>,在道路的一个端点中使用 shift+click 键。然后继续像新建一个多边形一样画出后续的部分。</p>
 help.editAdv=编辑(高级)
 help.editingFeaturesAdv=编辑特征(高级)