Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   about_page: 
8     community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за заедницата ќе дознаете во <a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците на\n<a href='http://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
9     community_driven_title: Проектот го работи заедницата
10     copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
11     lede_text: "OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците\nза патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот."
12     local_knowledge_html: "OpenStreetMap полага особена важност на локални сознија. Учесниците користат\nвоздушни снимки, GPS-уреди и пообични теренски карти\nсо цел да се провери исправноста\nи актуелноста на OSM."
13     local_knowledge_title: Локални сознанија
14     next: Следно
15     open_data_html: "OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел\nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво\nпод истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>."
16     open_data_title: Отворени податоци
17     partners_title: Партнери
18     used_by: "%{name} обезбедува картографски податоци на стотици мрежни места, мобилни прилози и сметачки уреди"
19   activerecord: 
20     attributes: 
21       diary_comment: 
22         body: Содржина
23       diary_entry: 
24         language: Јазик
25         latitude: Геог. ширина
26         longitude: Геог. должина
27         title: Тема
28         user: Корисник
29       friend: 
30         friend: Пријател
31         user: Корисник
32       message: 
33         body: Содржина
34         recipient: Примател
35         sender: Испраќач
36         title: Тема
37       trace: 
38         description: Опис
39         latitude: Геог. ширина
40         longitude: Геог. должина
41         name: Име
42         public: Јавно
43         size: Големина
44         user: Корисник
45         visible: Видливо
46       user: 
47         active: Активно
48         description: Опис
49         display_name: Име за приказ
50         email: Е-пошта
51         languages: Јазици
52         pass_crypt: Лозинка
53     models: 
54       acl: Список за контрола на пристап
55       changeset: Измени
56       changeset_tag: Ознака во измените
57       country: Земја
58       diary_comment: Коментар од дневникот
59       diary_entry: Ставка во дневник
60       friend: Пријател
61       language: Јазик
62       message: Порака
63       node: Јазол
64       node_tag: Ознака на јазол
65       notifier: Известувач
66       old_node: Стар јазол
67       old_node_tag: Стара ознака за јазол
68       old_relation: Стар однос
69       old_relation_member: Стар член на однос
70       old_relation_tag: Стара ознака на однос
71       old_way: Стар пат
72       old_way_node: Стар јазол на пат
73       old_way_tag: Стара ознака за пат
74       relation: Однос
75       relation_member: Член на однос
76       relation_tag: Ознака за однос
77       session: Сесија
78       trace: Трага
79       tracepoint: Точка на трага
80       tracetag: Ознака за трага
81       user: Корисник
82       user_preference: Кориснички прилагодувања
83       user_token: Корисничка шифра
84       way: Пат
85       way_node: Јазол на пат
86       way_tag: Ознака на пат
87   application: 
88     require_cookies: 
89       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
90     require_moderator: 
91       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
92     setup_user_auth: 
93       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
94       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
95   browse: 
96     anonymous: анонимен
97     changeset: 
98       belongs_to: Автор
99       changesetxml: XML за измените
100       feed: 
101         title: Измени %{id}
102         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
103       node: Јазли (%{count})
104       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
105       osmchangexml: osmChange XML
106       relation: Односи (%{count})
107       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
108       title: "Измени: %{id}"
109       way: Патишта (%{count})
110       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
111     closed: Затворено
112     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
113     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
114     containing_relation: 
115       entry: Однос %{relation_name}
116       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
117     created: Создадено
118     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
119     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
120     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
121     download_xml: Преземи XML
122     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
123     in_changeset: Измени
124     location: "Местоположба:"
125     no_comment: (нема коментари)
126     node: 
127       history_title: "Историја на јазолот: %{name}"
128       title: "Јазол: %{name}"
129     not_found: 
130       sorry: Нажалост, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
131       type: 
132         changeset: измени
133         node: јазол
134         relation: однос
135         way: пат
136     note: 
137       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
138       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
139       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
140       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
141       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
142       description: "Опис:"
143       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
144       hidden_title: "Скриена белешка бр. #%{note_name}"
145       new_note: Нова белешка
146       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
147       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
148       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
149       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
150       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
151       title: "Белешка: %{id}"
152     part_of: Дел од
153     redacted: 
154       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
155       redaction: Редакција %{id}
156       type: 
157         node: јазол
158         relation: однос
159         way: пат
160     relation: 
161       history_title: "Историја на односот: %{name}"
162       members: Членови
163       title: "Однос: %{name}"
164     relation_member: 
165       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
166       type: 
167         node: Јазол
168         relation: Однос
169         way: Пат
170     start_rjs: 
171       feature_warning: Вчитувам %{num_features} функции, што може да ви го забави прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
172       load_data: Вчитај ги податоците
173       loading: Вчитувам...
174     tag_details: 
175       tags: Ознакиж
176       wiki_link: 
177         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
178         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
179       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
180     timeout: 
181       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
182       type: 
183         changeset: менувач
184         node: јазол
185         relation: однос
186         way: пат
187     version: Верзија
188     view_details: Погл. подробности
189     view_history: Погл. историја
190     way: 
191       also_part_of: 
192         one: дел од патот %{related_ways}
193         other: дел од патиштата %{related_ways}
194       history_title: "Историја на патот: %{name}"
195       nodes: Јазли
196       title: "Пат: %{name}"
197   changeset: 
198     changeset: 
199       anonymous: Анонимен
200       no_edits: (нема уредувања)
201       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
202     changeset_paging_nav: 
203       next: Следно »
204       previous: « Претходно
205       showing_page: Страница %{page}
206     changesets: 
207       area: Површина
208       comment: Коментар
209       id: Назнака
210       saved_at: Зачувано во
211       user: Корисник
212     list: 
213       empty: Не пронајдов збирови од промени.
214       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
215       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
216       load_more: Вчитај уште
217       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
218       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
219       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
220       title: Измени
221       title_friend: Измени на ваши пријатели
222       title_nearby: Измени од соседни корисници
223       title_user: Измени на %{user}
224     timeout: 
225       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
226   diary_entry: 
227     comments: 
228       ago: пред %{ago}
229       comment: Коментар
230       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
231       newer_comments: Понови коментари
232       older_comments: Постари коментари
233       post: Објава
234       when: Кога
235     diary_comment: 
236       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
237       confirm: Потврди
238       hide_link: Скриј го коментаров
239     diary_entry: 
240       comment_count: 
241         one: "%{count} коментар"
242         other: "%{count} коментари"
243         zero: Нема коментари
244       comment_link: Коментирај на оваа ставка
245       confirm: Потврди
246       edit_link: Уреди ја оваа ставка
247       hide_link: Скриј ја ставкава
248       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
249       reply_link: Одговори на оваа ставка
250     edit: 
251       body: "Содржина:"
252       language: "Јазик:"
253       latitude: Геог. ширина
254       location: "Местоположба:"
255       longitude: Геог. должина
256       marker_text: Место на дневничкиот запис
257       save_button: Зачувај
258       subject: "Наслов:"
259       title: Уреди дневничка ставка
260       use_map_link: покажи на карта
261     feed: 
262       all: 
263         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
264         title: Дневнички ставки
265       language: 
266         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
267         title: Дневнички ставки на %{language_name}
268       user: 
269         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
270         title: Дневнички ставки на %{user}
271     list: 
272       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
273       new: "Нов дневнички запис:"
274       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
275       newer_entries: Понови ставки
276       no_entries: Нема дневнички ставки
277       older_entries: Постари ставки
278       recent_entries: Скорешни дневнички записи
279       title: Дневници на корисници
280       title_friends: Дневници на пријателите
281       title_nearby: Дневници на соседните корисници
282       user_title: Дневник на %{user}
283     location: 
284       edit: Уреди
285       location: "Местоположба:"
286       view: Преглед
287     new: 
288       title: Нова дневничка ставка
289     no_such_entry: 
290       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
291       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
292       title: Нема таква дневничка ставка
293     view: 
294       leave_a_comment: Пиши коментар
295       login: Најава
296       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
297       save_button: Зачувај
298       title: Дневникот на %{user} | %{title}
299       user_title: дневник на %{user}
300   editor: 
301     default: По основно (моментално %{name})
302     id: 
303       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
304       name: iD
305     potlatch: 
306       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
307       name: Potlatch 1
308     potlatch2: 
309       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
310       name: Potlatch 2
311     remote: 
312       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
313       name: Далечинско управување
314   export: 
315     start: 
316       add_marker: Додај бележник на картата
317       area_to_export: Простор за извоз
318       embeddable_html: Вметнат HTML код
319       export_button: Извези
320       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
321       format: Формат
322       format_to_export: Формат за извоз
323       image_size: Големина на сликата
324       latitude: Г.Ш.
325       licence: Лиценца
326       longitude: Г.Д.
327       manually_select: Рачно изберете друга површина
328       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
329       max: макс.
330       options: Нагодувања
331       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
332       output: Излезни податоци
333       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
334       scale: Размер
335       too_large: 
336         advice: "Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените извори:"
337         body: "Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве извори за крупно преземање:"
338         geofabrik: 
339           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани градови
340           title: Geofabrik
341         metro: 
342           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
343           title: Метроизвадоци
344         other: 
345           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
346           title: Други извори
347         overpass: 
348           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
349           title: Прилог „Надвозник“
350         planet: 
351           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
352           title: Планетата на OSM
353       zoom: Приближи
354     title: Извези
355   fixthemap: 
356     how_to_help: 
357       add_a_note: 
358         instructions_html: "Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.\nСо ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот."
359       join_the_community: 
360         explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
361         title: Приклучете се во заедницата
362       title: Како да помогнете
363     other_concerns: 
364       explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна група на OSMF</a>."
365       title: Други проблеми
366     title: Пријава на проблем / Исправка на картата
367   geocoder: 
368     description: 
369       title: 
370         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
371         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
372       types: 
373         cities: Градови
374         places: Места
375         towns: Гратчиња
376     direction: 
377       east: источно
378       north: северно
379       north_east: североисточно
380       north_west: северозападно
381       south: јужно
382       south_east: југоисточно
383       south_west: југозападно
384       west: западно
385     distance: 
386       one: околу 1 км
387       other: околу %{count} км
388       zero: помалку од 1 км
389     results: 
390       more_results: Повеќе резултати
391       no_results: Не пронајдов ништо
392     search: 
393       title: 
394         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
395         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
396         geonames_reverse: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
397         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
398         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
399         osm_nominatim_reverse: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
400         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
401         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
402     search_osm_nominatim: 
403       admin_levels: 
404         level10: Населбена граница
405         level2: Државна граница
406         level4: Покраинска граница
407         level5: Регионална граница
408         level6: Окружна граница
409         level8: Градска граница
410         level9: Селска граница
411       prefix: 
412         aerialway: 
413           chair_lift: Клупна жичарница
414           drag_lift: Влечна жичарница
415           station: Гондолска станица
416         aeroway: 
417           aerodrome: Аеродром
418           apron: Рампа
419           gate: Порта
420           helipad: Хелиодром
421           runway: Писта
422           taxiway: Рулажна патека
423           terminal: Терминал
424         amenity: 
425           WLAN: WiFi-пристап
426           airport: Аеродром
427           arts_centre: Дом на уметности
428           artwork: Уметничко дело
429           atm: Банкомат
430           auditorium: Аудиториум
431           bank: Банка
432           bar: Бар
433           bbq: Скара
434           bench: Клупа
435           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
436           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
437           biergarten: Пивска градина
438           brothel: Бордел
439           bureau_de_change: Менувачница
440           bus_station: Автобуска станица
441           cafe: Кафуле
442           car_rental: Рент-а-кар
443           car_sharing: Изнајмување автомобил
444           car_wash: Автоперална
445           casino: Казино
446           charging_station: Напојна станица
447           cinema: Кино
448           clinic: Клиника
449           club: Клуб
450           college: Колеџ
451           community_centre: Центар на заедница
452           courthouse: Суд
453           crematorium: Крематориум
454           dentist: Забар
455           doctors: Доктори
456           dormitory: Студентски дом
457           drinking_water: Питка вода
458           driving_school: Автошкола
459           embassy: Амбасада
460           emergency_phone: Итен телефон
461           fast_food: Брза храна
462           ferry_terminal: Ферибот-терминал
463           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
464           fire_station: Пожарна
465           food_court: Штандови за брза храна
466           fountain: Фонтана
467           fuel: Гориво
468           grave_yard: Гробишта
469           gym: Теретана / фитнес
470           hall: Соборна сала
471           health_centre: Здравствен центар
472           hospital: Болница
473           hotel: Хотел
474           hunting_stand: Ловечка кула
475           ice_cream: Сладолед
476           kindergarten: Градинка
477           library: Библиотека
478           market: Пазар
479           marketplace: Пазар
480           mountain_rescue: Планинарско спасување
481           nightclub: Ноќен клуб
482           nursery: Јасли
483           nursing_home: Старечки дом
484           office: Канцеларија
485           park: Парк
486           parking: Паркинг
487           pharmacy: Аптека
488           place_of_worship: Верски објект
489           police: Полиција
490           post_box: Поштенско сандаче
491           post_office: Пошта
492           preschool: Претшколска установа
493           prison: Затвор
494           pub: Пивница
495           public_building: Јавен објект
496           public_market: Градски пазар
497           reception_area: Рецепција
498           recycling: Рециклирање
499           restaurant: Ресторан
500           retirement_home: Старечки дом
501           sauna: Сауна
502           school: Училиште
503           shelter: Засолниште
504           shop: Дуќан
505           shopping: Дуќани
506           shower: Туш
507           social_centre: Социјален центар
508           social_club: Друштвен клуб
509           social_facility: Општествена постројка
510           studio: Студио
511           supermarket: Супермаркет
512           swimming_pool: Базен
513           taxi: Такси
514           telephone: Телефонска говорница
515           theatre: Театар
516           toilets: Тоалет
517           townhall: Градски дом
518           university: Универзитет
519           vending_machine: Вендинг-машина
520           veterinary: Ветеринарна клиника
521           village_hall: Месна заедница
522           waste_basket: Корпа за отпадоци
523           wifi: WiFi-пристап
524           youth_centre: Младински центар
525         boundary: 
526           administrative: Административна граница
527           census: Пописна граница
528           national_park: Национален парк
529           protected_area: Заштитено подрачје
530         bridge: 
531           aqueduct: Аквадукт
532           suspension: Висечки мост
533           swing: Вртечки мост
534           viaduct: Вијадукт
535           "yes": Мост
536         building: 
537           "yes": Градба
538         emergency: 
539           fire_hydrant: Хидрант
540           phone: Итен телефон
541         highway: 
542           bridleway: Коњски пат
543           bus_guideway: Автобуски шини
544           bus_stop: Автобуска постојка
545           byway: Спореден пат
546           construction: Автопат во изградба
547           cycleway: Велосипедска патека
548           emergency_access_point: Прва помош
549           footway: Тротоар
550           ford: Брод
551           living_street: Маалска улица
552           milestone: Милјоказ
553           minor: Помал спореден пат
554           motorway: Автопат
555           motorway_junction: Клучка
556           motorway_link: Приклучен пат
557           path: Патека
558           pedestrian: Пешачка патека
559           platform: Платформа
560           primary: Главен пат
561           primary_link: Главен пат
562           proposed: Предложен пат
563           raceway: Тркачка патека
564           residential: Станбен
565           rest_area: Одмориште
566           road: Пат
567           secondary: Спореден пат
568           secondary_link: Спореден пат
569           service: Помошен пат
570           services: Крајпатен сервис
571           speed_camera: Брзиноловец
572           steps: Скалила
573           stile: Тарабен премин
574           street_lamp: Улична светилка
575           tertiary: Третостепен пат
576           tertiary_link: Третостепен пат
577           track: Полски пат
578           trail: Патека
579           trunk: Магистрала
580           trunk_link: Магистрала
581           unclassified: Некласификуван пат
582           unsurfaced: Неасфалтиран пат
583         historic: 
584           archaeological_site: Археолошки локалитет
585           battlefield: Бојно поле
586           boundary_stone: Граничен камен
587           building: Градба
588           castle: Замок
589           church: Црква
590           citywalls: Градски ѕидини
591           fort: Утврдување
592           house: Куќа
593           icon: Икона
594           manor: Велепоседнички дом
595           memorial: Споменик
596           mine: Рудник
597           monument: Споменик
598           museum: Музеј
599           ruins: Рушевини
600           tomb: Гроб
601           tower: Кула
602           wayside_cross: Крајпатен крст
603           wayside_shrine: Параклис
604           wreck: Бродолом
605         landuse: 
606           allotments: Парцели
607           basin: Котлина
608           brownfield: Угар
609           cemetery: Гробишта
610           commercial: Комерцијално подрачје
611           conservation: Заштитено земјиште
612           construction: Градилиште
613           farm: Фарма
614           farmland: Обработливо земјиште
615           farmyard: Земјоделски двор
616           forest: Шума
617           garages: Гаража
618           grass: Трева
619           greenfield: Неискористено земјиште
620           industrial: Индустриско подрачје
621           landfill: Депонија
622           meadow: Ливада
623           military: Воено подрачје
624           mine: Рудник
625           nature_reserve: Природен резерват
626           orchard: Овоштарник
627           park: Парк
628           piste: Писта
629           quarry: Каменолом
630           railway: Железница
631           recreation_ground: Рекреативен терен
632           reservoir: Резервоар
633           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
634           residential: Станбено подрачје
635           retail: Дуќани
636           road: Патно подрачје
637           village_green: Селско зеленило
638           vineyard: Лозници
639           wetland: Мочуриште
640           wood: Шума
641         leisure: 
642           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
643           bird_hide: Набљудувалиште за птици
644           common: Општествена земја
645           fishing: Рибарење
646           fitness_station: Технички преглед
647           garden: Градина
648           golf_course: Голф-терен
649           ice_rink: Лизгалиште
650           marina: Марина
651           miniature_golf: Миниголф
652           nature_reserve: Природен резерват
653           park: Парк
654           pitch: Спортски терен
655           playground: Детско игралиште
656           recreation_ground: Разонодно место
657           sauna: Сауна
658           slipway: Испуст
659           sports_centre: Спортски центар
660           stadium: Стадион
661           swimming_pool: Базен
662           track: Спортска патека
663           water_park: Аквапарк
664         military: 
665           airfield: Воено слетувалиште
666           barracks: Касарна
667           bunker: Бункер
668         mountain_pass: 
669           "yes": Планински превој
670         natural: 
671           bay: Залив
672           beach: Плажа
673           cape: ‘Рт
674           cave_entrance: Влез во пештера
675           channel: Канал
676           cliff: Гребен
677           crater: Кратер
678           dune: Дина
679           feature: Елемент
680           fell: Фел
681           fjord: Фјорд
682           forest: Шума
683           geyser: Гејзер
684           glacier: Глечер
685           heath: Голет
686           hill: Рид
687           island: Остров
688           land: Земја
689           marsh: Бара
690           moor: Пустара
691           mud: Кал
692           peak: Врв
693           point: Точка
694           reef: Гребен
695           ridge: Срт
696           river: Река
697           rock: Карпа
698           scree: Сип
699           scrub: Честак
700           shoal: Плитко место
701           spring: Извор
702           stone: Камен
703           strait: Проток
704           tree: Дрво
705           valley: Долина
706           volcano: Вулкан
707           water: Вода
708           wetland: Мочуриште
709           wetlands: Мочуриште
710           wood: Шума
711         office: 
712           accountant: Сметководител
713           architect: Архитект
714           company: Фирма
715           employment_agency: Агенција за вработување
716           estate_agent: Агенција за недвижности
717           government: Владина служба
718           insurance: Служба за осигурување
719           lawyer: Адвокат
720           ngo: НВО-канцеларија
721           telecommunication: Телекомуникациска служба
722           travel_agent: Туристичка агенција
723           "yes": Канцеларија
724         place: 
725           airport: Аеродром
726           city: Град
727           country: Земја
728           county: Округ
729           farm: Фарма
730           hamlet: Селце
731           house: Куќа
732           houses: Куќи
733           island: Остров
734           islet: Островче
735           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
736           locality: Месност
737           moor: Пустара
738           municipality: Општина
739           neighbourhood: Соседство
740           postcode: Поштенски број
741           region: Регион
742           sea: Море
743           state: Покраина
744           subdivision: Админ. подрачје
745           suburb: Населба
746           town: Град
747           unincorporated_area: Нездружено подрачје
748           village: Село
749         railway: 
750           abandoned: Напуштена железничка линија
751           construction: Железничка линија во изградба
752           disused: Напуштена железничка линија
753           disused_station: Напуштена железничка станица
754           funicular: Жичена железница
755           halt: Железничка постојка
756           historic_station: Историска железничка станица
757           junction: Железнички јазол
758           level_crossing: Надвозник
759           light_rail: Лека железница
760           miniature: Минијатурна железница
761           monorail: Едношинска линија
762           narrow_gauge: Теснолинејка
763           platform: Железнички перон
764           preserved: Зачувана железничка линија
765           proposed: Предложена железница
766           spur: Железнички огранок
767           station: Железничка станица
768           stop: Железничка постојка
769           subway: Метро станица
770           subway_entrance: Влез во метро
771           switch: Железнички пунктови
772           tram: Трамвајска линија
773           tram_stop: Трамвајска постојка
774           yard: Железничко депо
775         shop: 
776           alcohol: Алкохол на црно
777           antiques: Старинарница
778           art: Уметнички дуќан
779           bakery: Пекара
780           beauty: Козметика
781           beverages: Пијалоци
782           bicycle: Продавница за велосипеди
783           books: Книжарница
784           boutique: Бутик
785           butcher: Месарница
786           car: Автосалон
787           car_parts: Автоделови
788           car_repair: Автосервис
789           carpet: Дуќан за теписи
790           charity: Добротворна продавница
791           chemist: Аптека
792           clothes: Дуќан за облека
793           computer: Продавница за сметачи
794           confectionery: Слаткарница
795           convenience: Бакалница
796           copyshop: Фотокопир
797           cosmetics: Козметика
798           deli: Гастрономски дуќан
799           department_store: Стоковна куќа
800           discount: Распродажен дуќан
801           doityourself: Направи-сам
802           dry_cleaning: Хемиско чистење
803           electronics: Електронска опрема
804           estate_agent: Недвижности
805           farm: Земјоделски дуќан
806           fashion: Бутик
807           fish: Рибарница
808           florist: Цвеќара
809           food: Продавница за храна
810           funeral_directors: Погребална служба
811           furniture: Мебел
812           gallery: Галерија
813           garden_centre: Градинарски центар
814           general: Колонијал
815           gift: Дуќан за подароци
816           greengrocer: Пиљара
817           grocery: Бакалница
818           hairdresser: Фризер
819           hardware: Алат и опрема
820           hifi: Аудиосистеми
821           insurance: Осигурително
822           jewelry: Јувелир
823           kiosk: Трафика
824           laundry: Пералница
825           mall: Трговски центар
826           market: Пазар
827           mobile_phone: Мобилни телефони
828           motorcycle: Моторцикли
829           music: Музички дуќан
830           newsagent: Весникара
831           optician: Оптичар
832           organic: Здрава храна
833           outdoor: Дуќан на отворено
834           pet: Домашни миленици
835           pharmacy: Аптека
836           photo: Фотографски дуќан
837           salon: Салон
838           second_hand: Половна роба
839           shoes: Обувки
840           shopping_centre: Трговски центар
841           sports: Спортски дуќан
842           stationery: Прибор и репроматеријали
843           supermarket: Супермаркет
844           tailor: Кројач
845           toys: Продавница за играчки
846           travel_agency: Туристичка агенција
847           video: Видеотека
848           wine: Алкохолни пијалоци
849           "yes": Дуќан
850         tourism: 
851           alpine_hut: Планинска куќарка
852           artwork: Уметничко дело
853           attraction: Атракција
854           bed_and_breakfast: Полупансион
855           cabin: Колиба
856           camp_site: Камп
857           caravan_site: Автокамп
858           chalet: Брвнара
859           guest_house: Пансион
860           hostel: Хостел
861           hotel: Хотел
862           information: Информации
863           lean_to: Прилепена стреа
864           motel: Мотел
865           museum: Музеј
866           picnic_site: Излетничко место
867           theme_park: Забавен парк
868           valley: Долина
869           viewpoint: Видиковец
870           zoo: Зоолошка
871         tunnel: 
872           culvert: Пропусен канал
873           "yes": Тунел
874         waterway: 
875           artificial: Вештачки воден пат
876           boatyard: Чамцоградилиште
877           canal: Канал
878           connector: Слив
879           dam: Брана
880           derelict_canal: Запуштен канал
881           ditch: Канач
882           dock: Док
883           drain: Одвод
884           lock: Превојница
885           lock_gate: Превојничка капија
886           mineral_spring: Минерален извор
887           mooring: Сидриште
888           rapids: Брзак
889           river: Река
890           riverbank: Кеј
891           stream: Поток
892           wadi: Вади
893           water_point: Пристап до вода
894           waterfall: Водопад
895           weir: Јаз
896   help_page: 
897     help: 
898       description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за прашања и одговори на OSM.
899       title: help.openstreetmap.org
900       url: https://help.openstreetmap.org/
901     introduction: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми."
902     title: Помош
903     welcome: 
904       description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
905       title: Добре дојдовте на OSM
906       url: /welcome
907     wiki: 
908       description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
909       title: wiki.openstreetmap.org
910       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
911   html: 
912     dir: ltr
913   javascripts: 
914     close: Затвори
915     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите, па стиснете тука.
916     key: 
917       title: Легенда
918       tooltip: Легенда
919       tooltip_disabled: Легендата е достапна само во Стандардниот слој
920     map: 
921       base: 
922         cycle_map: Велосипедска карта
923         hot: Хуманитарна
924         mapquest: MapQuest Open
925         standard: Стандардна
926         transport_map: Сообраќајна карта
927       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
928       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
929       layers: 
930         data: Податоци за картата
931         header: Слоеви на картата
932         notes: Белешки на картата
933         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
934         title: Слоеви
935       locate: 
936         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
937         title: Прик. моја местоположба
938       zoom: 
939         in: Приближи
940         out: Оддалечи
941     notes: 
942       new: 
943         add: Додај белешка
944         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот. (Тука не внесувајте лични информации.)
945       show: 
946         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
947         comment: Коментирај
948         comment_and_resolve: Коментирај и реши
949         hide: Скриј
950         reactivate: Реактивирај
951         resolve: Решена
952     share: 
953       cancel: Откажи
954       center_marker: Сосред. картата на бележникот
955       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
956       download: Преземи
957       embed: HTML
958       format: "Формат:"
959       image: Слика
960       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
961       include_marker: Вклучи го бележникот
962       link: Врска или HTML
963       long_link: Врска
964       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
965       scale: "Размер:"
966       short_link: Кратка врска
967       short_url: Кратка URL
968       title: Сподели
969       view_larger_map: Преглед на поголема карта
970     site: 
971       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
972       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
973       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
974       edit_tooltip: Уредување на картата
975       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
976       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
977   layouts: 
978     about: За нас
979     community: Заедница
980     community_blogs: Блогови на заедницата
981     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
982     copyright: Авторски права
983     data: Податоци
984     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
985     edit: Уреди
986     edit_with: Уреди со %{editor}
987     export: Извези
988     export_data: Извези податоци
989     foundation: Фондација
990     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
991     gps_traces: GPS-траги
992     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
993     help: Помош
994     history: Историја
995     home: Оди на матичната местоположба
996     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
997     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
998     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди за слободна употреба под отворена лиценца.
999     learn_more: Дознајте повеќе
1000     log_in: најави ме
1001     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1002     logo: 
1003       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1004     logout: Одјава
1005     make_a_donation: 
1006       text: Дарувајте
1007       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1008     more: Повеќе
1009     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1010     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1011     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1012     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1013     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1014     partners_partners: партнери
1015     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1016     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1017     sign_up: Регистрација
1018     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1019     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1020     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1021     user_diaries: Кориснички дневници
1022     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1023   license_page: 
1024     foreign: 
1025       english_link: англискиот оригинал
1026       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1027       title: За овој превод
1028     legal_babble: 
1029       attribution_example: 
1030         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1031         title: Пример за наведување
1032       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1033       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1034       contributors_fi_html: "<strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата\n<a href=\"http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501\">NLSFI</a>."
1035       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1036       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1037       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1038       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1039       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1040       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1041       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1042       contributors_title_html: Нашите учесници
1043       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1044       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1045       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1046       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1047       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1048       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1049       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1050       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1051       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1052       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1053       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1054       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1055       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1056       more_title_html: Повеќе информации
1057       title_html: Авторски права и лиценца
1058     native: 
1059       mapping_link: почнете да ги работите картите
1060       native_link: македонската верзија
1061       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1062       title: За страницава
1063   message: 
1064     delete: 
1065       deleted: Пораката е избришана
1066     inbox: 
1067       date: Датум
1068       from: Од
1069       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1070       my_inbox: Моето сандаче
1071       new_messages: 
1072         one: "%{count} нова порака"
1073         other: "%{count} нови пораки"
1074       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1075       old_messages: 
1076         one: "%{count} стара порака"
1077         other: "%{count} стари пораки"
1078       outbox: за праќање
1079       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1080       subject: Наслов
1081       title: Примени
1082     mark: 
1083       as_read: Пораката е означена како прочитана
1084       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1085     message_summary: 
1086       delete_button: Избриши
1087       read_button: Означи како прочитано
1088       reply_button: Одговори
1089       unread_button: Означи како непрочитано
1090     new: 
1091       back_to_inbox: Назад во примени
1092       body: Содржина
1093       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1094       message_sent: Пораката е испратена
1095       send_button: Испрати
1096       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1097       subject: Наслов
1098       title: Испрати ја пораката
1099     no_such_message: 
1100       body: Нажалост нема порака со тој id.
1101       heading: Нема таква порака
1102       title: Нема таква порака
1103     outbox: 
1104       date: Датум
1105       inbox: примени пораки
1106       messages: 
1107         one: Имате %{count} испратена порака
1108         other: Имате %{count} испратени пораки
1109       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1110       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1111       outbox: за праќање
1112       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1113       subject: Наслов
1114       title: За праќање
1115       to: До
1116     read: 
1117       back: Назад
1118       date: Датум
1119       from: Од
1120       reply_button: Одговори
1121       subject: Наслов
1122       title: Прочитај ја пораката
1123       to: За
1124       unread_button: Означи како непрочитано
1125       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1126     reply: 
1127       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1128     sent_message_summary: 
1129       delete_button: Избриши
1130   note: 
1131     description: 
1132       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1133       closed_at_html: Решена пред %{when}
1134       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1135       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1136       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1137       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1138       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1139       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1140     entry: 
1141       comment: Коментар
1142       full: Целата белешка
1143     mine: 
1144       ago_html: пред %{when}
1145       created_at: Создадена
1146       creator: Создавач
1147       description: Опис
1148       heading: Белешки на %{user}
1149       id: Назнака
1150       last_changed: Изменета
1151       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1152       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1153     rss: 
1154       closed: затворена белешка (кај %{place})
1155       commented: нова коментар (кај %{place})
1156       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1157       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1158       opened: нова белешка (кај %{place})
1159       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1160       title: Белешки на OpenStreetMap
1161   notifier: 
1162     diary_comment_notification: 
1163       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1164       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1165       hi: Здраво %{to_user},
1166       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1167     email_confirm: 
1168       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1169     email_confirm_html: 
1170       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1171       greeting: Здраво,
1172       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1173     email_confirm_plain: 
1174       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1175       greeting: Здраво,
1176       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1177     friend_notification: 
1178       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1179       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1180       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1181       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1182     gpx_notification: 
1183       and_no_tags: и без ознаки.
1184       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1185       failure: 
1186         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1187         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1188         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1189         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1190         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1191       greeting: Здраво,
1192       success: 
1193         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1194         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1195       with_description: со описот
1196       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1197     lost_password: 
1198       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1199     lost_password_html: 
1200       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1201       greeting: Здраво,
1202       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1203     lost_password_plain: 
1204       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1205       greeting: Здраво,
1206       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1207     message_notification: 
1208       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите на %{replyurl}
1209       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1210       hi: Здраво %{to_user},
1211       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1212     note_comment_notification: 
1213       anonymous: Анонимен корисник
1214       closed: 
1215         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1216         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1217         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1218         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1219       commented: 
1220         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1221         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1222         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1223         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1224       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1225       greeting: Здраво,
1226       reopened: 
1227         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1228         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1229         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1230         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1231     signup_confirm: 
1232       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1233       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1234       greeting: Здраво!
1235       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1236       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како да почнете со уредување.
1237   oauth: 
1238     oauthorize: 
1239       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични GPS-траги.
1240       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1241       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1242       allow_write_api: ја менува картата.
1243       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1244       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1245       allow_write_notes: измена на белешки.
1246       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1247       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1248       title: Овластете пристап до вашата сметка
1249     oauthorize_failure: 
1250       denied: На прилогот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1251       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1252       title: Барањето за овластување не успеа
1253     oauthorize_success: 
1254       allowed: На прилогот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1255       title: Барањето за овластување е дозволено
1256       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1257     revoke: 
1258       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1259   oauth_clients: 
1260     create: 
1261       flash: Информациите се успешно регистрирани
1262     destroy: 
1263       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1264     edit: 
1265       submit: Уреди
1266       title: Уредете ја апликацијата
1267     form: 
1268       allow_read_gpx: им ги чита личните GPS-траги.
1269       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1270       allow_write_api: ја менува картата.
1271       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1272       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1273       allow_write_notes: измена на белешки.
1274       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1275       callback_url: URL-адреса за одѕив
1276       name: Име
1277       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1278       required: Се бара
1279       support_url: URL поддршка
1280       url: URL адреса на главната апликација
1281     index: 
1282       application: Назив на прил. програм
1283       issued_at: Издадено
1284       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1285       my_apps: Мои клиентни апликации
1286       my_tokens: Мои овластени апликации
1287       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1288       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1289       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1290       revoke: Поништи!
1291       title: Мои OAuth податоци
1292     new: 
1293       submit: Регистрирање
1294       title: Регистрирајте нова апликација
1295     not_found: 
1296       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1297     show: 
1298       access_url: "URL-адреса на пристапата шифра:"
1299       allow_read_gpx: им ги чита личните GPS-траги.
1300       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1301       allow_write_api: ја менува картата.
1302       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1303       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1304       allow_write_notes: измена на белешки.
1305       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1306       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1307       confirm: Дали сте сигурни?
1308       delete: Избриши клиент
1309       edit: Измени подробности
1310       key: "Потрошувачки клуч:"
1311       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1312       secret: "Потрошувачка тајна:"
1313       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1314       title: OAuth податоци за %{app_name}
1315       url: "Побарај URL-адреса на шифрата:"
1316     update: 
1317       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1318   printable_name: 
1319     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1320   redaction: 
1321     create: 
1322       flash: Редакцијата е создадена.
1323     destroy: 
1324       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
1325       flash: Редакцијата е поништена.
1326       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1327     edit: 
1328       description: Опис
1329       heading: Уреди редакција
1330       submit: Зачувај редакција
1331       title: Уреди редакција
1332     index: 
1333       empty: Нема редакции.
1334       heading: Список на редакции
1335       title: Список на редакции
1336     new: 
1337       description: Опис
1338       heading: Внесете информации за новата редакција
1339       submit: Создај редакција
1340       title: Создавање на нова редакција
1341     show: 
1342       confirm: Дали сте сигурни?
1343       description: "Опис:"
1344       destroy: Отстрани ја редакцијава
1345       edit: Уреди ја редакцијава
1346       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1347       title: Приказ на редакција
1348       user: "Создавач:"
1349     update: 
1350       flash: Промените се зачувани.
1351   site: 
1352     edit: 
1353       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1354       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1355       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1356       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1357       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1358       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1359       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1360       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1361       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1362       user_page_link: корисничка страница
1363     index: 
1364       createnote: Додај белешка
1365       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1366       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1367       license: 
1368         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1369       permalink: Постојана врска
1370       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1371       shortlink: Кратка врска
1372     key: 
1373       table: 
1374         entry: 
1375           admin: Административна граница
1376           allotments: Парцели
1377           apron: 
1378             - Аеродромска платформа
1379             - терминал
1380           bridge: Црна линија = мост
1381           bridleway: Пешачко-влечен пат
1382           brownfield: Запуштено подрачје
1383           building: Значајно здание
1384           byway: Спореден пат
1385           cable: 
1386             - клупна жичарница
1387             - клупна жичарница
1388           cemetery: Гробишта
1389           centre: Спортски центар
1390           commercial: Комерцијално подрачје
1391           common: 
1392             - Општествена земја
1393             - ливада
1394           construction: Патишта во изградба
1395           cycleway: Велосипедска патека
1396           destination: Пристап до одредницата
1397           farm: Фарма
1398           footway: Пешачка патека
1399           forest: Шума
1400           golf: Голф-терен
1401           heathland: Голиште
1402           industrial: Индустриско подрачје
1403           lake: 
1404             - Езеро
1405             - резервоар
1406           military: Воено подрачје
1407           motorway: Автопат
1408           park: Парк
1409           permissive: Дозволив пристап
1410           pitch: Спортски терен
1411           primary: Главен пат
1412           private: Доверлив пристап
1413           rail: Железница
1414           reserve: Природен резерват
1415           resident: Станбено подрачје
1416           retail: Трговско подрачје
1417           runway: 
1418             - Аеродромска писта
1419             - рулажна патека
1420           school: 
1421             - Училиште
1422             - универзитет
1423           secondary: Спореден пат
1424           station: Железничка станица
1425           subway: Метро
1426           summit: 
1427             - Врв
1428             - врв
1429           tourist: Туристичка атракција
1430           track: Патека
1431           tram: 
1432             - Лека железница
1433             - трамвај
1434           trunk: Главна сообраќајна артерија
1435           tunnel: Испрекината линија = тунел
1436           unclassified: Некласификуван пат
1437           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1438           wood: Шумичка
1439     markdown_help: 
1440       alt: Алтернативен текст
1441       first: Прва ставка
1442       heading: Наслов
1443       headings: Наслови
1444       image: Слика
1445       link: Врска
1446       ordered: Подреден список
1447       second: Втора ставка
1448       subheading: Поднаслов
1449       text: Текст
1450       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1451       unordered: Неподреден список
1452       url: URL
1453     richtext_area: 
1454       edit: Уреди
1455       preview: Преглед
1456     search: 
1457       search: Пребарај
1458       submit_text: ->
1459       where_am_i: Каде сум?
1460       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1461     sidebar: 
1462       close: Затвори
1463       search_results: Резултати од пребарувањето
1464   time: 
1465     formats: 
1466       blog: "%e %B %Y г."
1467       friendly: "%e %B %Y г. во %H:%M ч."
1468   trace: 
1469     create: 
1470       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1471       upload_trace: Подигни GPS-трага
1472     delete: 
1473       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1474     description: 
1475       description_with_count: 
1476         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1477         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1478       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1479     edit: 
1480       description: "Опис:"
1481       download: преземи
1482       edit: уреди
1483       filename: "Податотека:"
1484       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1485       map: карта
1486       owner: "Сопственик:"
1487       points: "Точки:"
1488       save_button: Сочувај промени
1489       start_coord: "Почетна координата:"
1490       tags: "Ознаки:"
1491       tags_help: одделено со запирка
1492       title: Ја уредувате трагата %{name}
1493       uploaded_at: "Подигнато во:"
1494       visibility: "Видливост:"
1495       visibility_help: што значи ова?
1496       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1497     georss: 
1498       title: GPS-траги од OpenStreetMap
1499     list: 
1500       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1501       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1502       public_traces: Јавни GPS-траги
1503       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1504       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1505       your_traces: Ваши GPS-траги
1506     make_public: 
1507       made_public: Трагата е објавена
1508     offline: 
1509       heading: GPX-складиштето е исклучено
1510       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1511     offline_warning: 
1512       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1513     trace: 
1514       ago: пред %{time_in_words_ago}
1515       by: од
1516       count_points: "%{count} точки"
1517       edit: уреди
1518       edit_map: Уредување
1519       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1520       in: во
1521       map: карта
1522       more: повеќе
1523       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1524       private: ЛИЧНО
1525       public: ЈАВНО
1526       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1527       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1528       view_map: Погледај ја картата
1529     trace_form: 
1530       description: "Опис:"
1531       help: Помош
1532       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1533       tags: "Ознаки:"
1534       tags_help: одделено со запирка
1535       upload_button: Подигни
1536       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1537       visibility: "Видливост:"
1538       visibility_help: што значи ова?
1539       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1540     trace_header: 
1541       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1542       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1543       traces_waiting: 
1544         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1545         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1546       upload_trace: Подигни трага
1547     trace_optionals: 
1548       tags: Ознаки
1549     trace_paging_nav: 
1550       newer: Понови траги
1551       older: Постари траги
1552       showing_page: Страница %{page}
1553     view: 
1554       delete_track: Избриши ја трагава
1555       description: "Опис:"
1556       download: преземи
1557       edit: уреди
1558       edit_track: Уреди ја трагава
1559       filename: "Податотека:"
1560       heading: Ја гледате трагата %{name}
1561       map: карта
1562       none: Ништо
1563       owner: "Сопственик:"
1564       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1565       points: "Точки:"
1566       start_coordinates: "Почетна координата:"
1567       tags: "Ознаки:"
1568       title: Ја гледате трагата  %{name}
1569       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1570       uploaded: "Подигнато во:"
1571       visibility: "Видливост:"
1572     visibility: 
1573       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1574       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1575       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1576       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1577   user: 
1578     account: 
1579       contributor terms: 
1580         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1581         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1582         heading: "Услови за учество:"
1583         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1584         link text: што е ова?
1585         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1586         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1587       current email address: "Тековна е-пошта:"
1588       delete image: Отстрани тековна слика
1589       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1590       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1591       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1592       gravatar: 
1593         gravatar: Користи Gravatar
1594         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1595         link text: што е ова?
1596       home location: "Матична местоположба:"
1597       image: "Слика:"
1598       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1599       keep image: Задржи ја тековната слика
1600       latitude: Геог. ширина
1601       longitude: Геог. должина
1602       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1603       my settings: Мои прилагодувања
1604       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1605       new image: Додај слика
1606       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1607       openid: 
1608         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1609         link text: што е ова?
1610         openid: OpenID
1611       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1612       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1613       profile description: "Опис за профилот:"
1614       public editing: 
1615         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1616         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1617         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1618         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1619         enabled link text: што е ова?
1620         heading: "Јавно уредување:"
1621       public editing note: 
1622         heading: Јавно уредување
1623         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1624       replace image: Замени тековна слика
1625       return to profile: Назад кон профилот
1626       save changes button: Зачувај ги промените
1627       title: Уреди сметка
1628       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1629     confirm: 
1630       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1631       button: Потврди
1632       heading: Проверете си ја е-поштата
1633       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
1634       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете да почнете со работа на картите.
1635       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1636       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
1637       unknown token: ПОтврдниот код е истечен или не постои.
1638     confirm_email: 
1639       button: Потврди
1640       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1641       heading: Потврди промена на е-пошта
1642       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1643       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1644     confirm_resend: 
1645       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1646       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1647     filter: 
1648       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1649     go_public: 
1650       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1651     list: 
1652       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1653       empty: Нема најдено такви корисници
1654       heading: Корисници
1655       hide: Скриј одбрани корисници
1656       showing: 
1657         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1658         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1659       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1660       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1661       title: Корисници
1662     login: 
1663       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1664       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1665       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1666       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1667       email or username: Е-пошта или корисничко име
1668       heading: Најава
1669       login_button: Најава
1670       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1671       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1672       no account: Немате сметка?
1673       openid: "%{logo} OpenID:"
1674       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1675       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1676       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1677       openid_providers: 
1678         aol: 
1679           alt: Најава со OpenID од AOL
1680           title: Најава со AOL
1681         google: 
1682           alt: Најава со OpenID од Google
1683           title: Најава со Google
1684         myopenid: 
1685           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1686           title: Најава со myOpenID
1687         openid: 
1688           alt: Најава со URL за OpenID
1689           title: Најава со OpenID
1690         wordpress: 
1691           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1692           title: Најава со Wordpress
1693         yahoo: 
1694           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1695           title: Најава со Yahoo
1696       password: "Лозинка:"
1697       register now: Регистрација
1698       remember: "Запомни ме:"
1699       title: Најава
1700       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1701       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1702       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1703     logout: 
1704       heading: Одјава од OpenStreetMap
1705       logout_button: Одјава
1706       title: Одјава
1707     lost_password: 
1708       email address: "Е-пошта:"
1709       heading: Ја заборавивте лозинката?
1710       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1711       new password button: Смени лозинка
1712       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1713       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1714       title: Загубена лозинка
1715     make_friend: 
1716       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1717       button: Додај како пријател
1718       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1719       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1720       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1721     new: 
1722       about: 
1723         header: Слободна и уредлива
1724         html: "<p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>\n<p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>"
1725       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1726       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1727       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1728       continue: Регистрација
1729       display name: "Име за приказ:"
1730       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1731       email address: "Е-пошта:"
1732       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1733       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1734       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1735       openid: "%{logo} OpenID:"
1736       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1737       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1738       password: "Лозинка:"
1739       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1740       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1741       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1742       title: Регистрација
1743       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1744     no_such_user: 
1745       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1746       heading: Корисникот %{user} не постои.
1747       title: Нема таков корисник
1748     popup: 
1749       friend: Пријател
1750       nearby mapper: Соседен картограф
1751       your location: Ваша местоположба
1752     remove_friend: 
1753       button: Отстрани од пријатели
1754       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1755       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1756       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1757     reset_password: 
1758       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1759       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1760       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1761       heading: Смени лозинка за %{user}
1762       password: "Лозинка:"
1763       reset: Смени лозинка
1764       title: Смени лозинка
1765     set_home: 
1766       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1767     suspended: 
1768       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1769       heading: Сметката е закочена
1770       title: Сметката е закочена
1771       webmaster: мреж. управник
1772     terms: 
1773       agree: Се согласувам
1774       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1775       consider_pd_why: Што е ова?
1776       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1777       decline: Одбиј
1778       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1779       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1780       heading: Услови на учество
1781       legale_names: 
1782         france: Франција
1783         italy: Италија
1784         rest_of_world: Остатокот од светот
1785       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1786       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1787       title: Услови на учество
1788       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1789     view: 
1790       activate_user: активирај го корисников
1791       add as friend: Додај во пријатели
1792       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1793       block_history: примени блокови
1794       blocks by me: Извршени болокови
1795       blocks on me: Добиени блокови
1796       comments: Коментари
1797       confirm: Потврди
1798       confirm_user: потврди го корисников
1799       create_block: блокирај го корисников
1800       created from: "Создадено од:"
1801       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1802       ct declined: Одбиен
1803       ct status: "Услови за учество:"
1804       ct undecided: Неодлучено
1805       deactivate_user: деактивирај го корисников
1806       delete_user: избриши го корисников
1807       description: Опис
1808       diary: Дневник
1809       edits: Уредувања
1810       email address: Е-пошта
1811       friends_changesets: измени на пријателите
1812       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1813       hide_user: скриј го корисников
1814       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1815       km away: "%{count} км од вас"
1816       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1817       m away: "%{count} м од вас"
1818       mapper since: "Картограф од:"
1819       moderator_history: дадени блокови
1820       my comments: Мои коментари
1821       my diary: Мојот дневник
1822       my edits: Мои уредувања
1823       my messages: Мои пораки
1824       my notes: Мои белешки
1825       my profile: Мојот профил
1826       my settings: Мои нагодувања
1827       my traces: Мои траги
1828       nearby users: Други соседни корисници
1829       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1830       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1831       new diary entry: нова ставка во дневникот
1832       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1833       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1834       notes: Белешки на картата
1835       oauth settings: oauth поставки
1836       remove as friend: Отстрани од пријатели
1837       role: 
1838         administrator: Овој корисник е администратор
1839         grant: 
1840           administrator: Додели администраторски пристап
1841           moderator: Додели модераторски пристап
1842         moderator: Овој корисник е модератор
1843         revoke: 
1844           administrator: Лиши од администраторски пристап
1845           moderator: Лиши од модераторски пристап
1846       send message: Испрати порака
1847       settings_link_text: прилагодувања
1848       spam score: "Оцена за спам:"
1849       status: "Статус:"
1850       traces: Траги
1851       unhide_user: покажи го корисникот
1852       user location: Местоположба на корисникот
1853       your friends: Ваши пријатели
1854   user_block: 
1855     blocks_by: 
1856       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1857       heading: Список на блокови од %{name}
1858       title: Блокови од %{name}
1859     blocks_on: 
1860       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1861       heading: Список на блокови за %{name}
1862       title: Блокови за %{name}
1863     create: 
1864       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1865       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1866       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1867     edit: 
1868       back: Преглед на сите блокови
1869       heading: Уредување на блок за %{name}
1870       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1871       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1872       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1873       show: Преглед на овој блок
1874       submit: Поднови го блокот
1875       title: Уредување на блок за %{name}
1876     filter: 
1877       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1878       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1879     helper: 
1880       time_future: Истекува за %{time}.
1881       time_past: Истечено пред %{time}.
1882       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1883     index: 
1884       empty: Досега сè уште нема блокови.
1885       heading: Список на кориснички блокови
1886       title: Кориснички блокови
1887     model: 
1888       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1889       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1890     new: 
1891       back: Преглед на сите блокови
1892       heading: Правење на блок за %{name}
1893       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1894       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1895       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1896       submit: Направи блок
1897       title: Правење на блок за %{name}
1898       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1899       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1900     not_found: 
1901       back: Назад кон индексот
1902       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1903     partial: 
1904       confirm: Дали сте сигурни?
1905       creator_name: Создавач
1906       display_name: Блокиран корисник
1907       edit: Уреди
1908       next: Следна »
1909       not_revoked: (не се поништува)
1910       previous: « Претходна
1911       reason: Причина за блокирање
1912       revoke: Поништи!
1913       revoker_name: "Поништил:"
1914       show: Прикажи
1915       showing_page: Страница %{page}
1916       status: Статус
1917     period: 
1918       one: еден час
1919       other: "%{count} часа"
1920     revoke: 
1921       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1922       flash: Овој блок е поништен.
1923       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1924       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1925       revoke: Поништи!
1926       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1927       title: Поништување на блок за %{block_on}
1928     show: 
1929       back: Преглед на сите блокови
1930       confirm: Дали сте сигурни?
1931       edit: Уреди
1932       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1933       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1934       reason: "Причина за блокирање:"
1935       revoke: Поништи!
1936       revoker: "Поништувач:"
1937       show: Прикажи
1938       status: Статус
1939       time_future: Уредувања во %{time}
1940       time_past: Истечено пред %{time}
1941       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1942     update: 
1943       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1944       success: Блокот е изменет.
1945   user_role: 
1946     filter: 
1947       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1948       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1949       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1950       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1951     grant: 
1952       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1953       confirm: Потврди
1954       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1955       heading: Потврди доделување на улога
1956       title: Потврди доделување на улога
1957     revoke: 
1958       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1959       confirm: Потврди
1960       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1961       heading: Потврди лишување од улога
1962       title: Потврди лишување од улога
1963   welcome_page: 
1964     add_a_note: 
1965       paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1966       paragraph_2_html: "Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:\n<span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор."
1967       title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1968     basic_terms: 
1969       editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи за уредување на карти.
1970       node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен ресторан или дрво.
1971       paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1972       tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр. име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1973       title: Основни картографски поими
1974       way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро или објект (здание).
1975     introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1976     questions: 
1977       paragraph_1_html: "OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,\nда водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.\n<a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>."
1978       title: Имате прашања?
1979     start_mapping: Почнете да ги работите картите
1980     title: Добре дојдовте!
1981     whats_on_the_map: 
1982       off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања, историски (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1983       on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em> нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата. Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1984       title: Што има на картата