03ff4d487381d13576923afc51132aa000395c14
[rails.git] / config / potlatch / locales / no.yml
1 # Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Laaknor
5 "no": 
6   a_poi: $1 et POI
7   a_way: $1 en linje
8   action_addpoint: legger til et punkt på enden av en linje
9   action_cancelchanges: avbryter endringer av
10   action_changeway: endringer for ei linje
11   action_createparallel: lager parallelle veier
12   action_createpoi: lage et POI (interessant punkt)
13   action_deletepoint: sletter et punkt
14   action_insertnode: legge til et punkt på linjen
15   action_mergeways: slår sammen to linjer
16   action_movepoi: flytter et POI (interessant punkt)
17   action_movepoint: flytter punkt
18   action_moveway: flytter en linje
19   action_pointtags: sette merker på et punkt
20   action_poitags: sette merker på et POI (interessant punkt)
21   action_reverseway: snur en linje bak fram
22   action_splitway: dele en linje
23   action_waytags: sette merker på en linje
24   advanced: Avansert
25   advanced_close: Lukk endringssett
26   advanced_history: Linjens historie
27   advanced_maximise: Maksimer vindu
28   advanced_minimise: Minimer vindu
29   advanced_tooltip: Avanserte redigeringshandlinger
30   advanced_undelete: Ikke slett
31   advice_nocommonpoint: Linjene deler ikke et felles punkt
32   advice_tagconflict: Ulike merker, vennligst sjekk (Z for å angre)
33   advice_toolong: For lang til å låse opp, linjen må deles i flere biter
34   advice_uploadempty: Ingenting å laste opp
35   advice_uploadfail: Opplasting stoppet
36   advice_uploadsuccess: Alle data ble lastet opp
37   advice_waydragged: Linje flyttet (Z for å angre)
38   cancel: Avbryt
39   conflict_download: Last ned deres versjon
40   conflict_overwrite: Overskriv deres versjon
41   conflict_visitpoi: Klikk 'OK' for å visepunkt.
42   conflict_visitway: Klikk 'Ok' for å vise linjen.
43   conflict_waychanged: Etter at du startet å redigere har noen andre endret $1$2.
44   createrelation: Lag en ny relasjon
45   delete: Slett
46   deleting: sletter
47   editinglive: Redigerer live
48   editingoffline: Redigering frakobla
49   emailauthor: \n\nVennligst send en epost (på engelsk) til richard\@systemeD.net med en feilrapport, og forklar hva du gjorde når det skjedde.
50   error_anonymous: Du kan ikke kontakte en anonym kartbruker.
51   error_connectionfailed: "Beklager - forbindelsen til OpenStreetMap-tjeneren feilet, eventuelle nye endringer har ikke blitt lagret.\n\nVil du prøve på nytt?"
52   error_nopoi: Fant ikke POI-et, så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
53   error_nosharedpoint: Linjene $1 og $2 deler ikke noe punkt lenger, så det er ikke mulig å angre.
54   error_noway: Fant ikke linjen $1 så det er ikke mulig å angre. (Kanskje den ikke er på skjermen lenger?)
55   error_twitter: Sending til Twitter feilet.
56   existingrelation: Legg til en relasjon som er her fra før
57   findrelation: Finn en relasjon som inneholder
58   gpxpleasewait: Vennligst vent mens sporloggen behandles.
59   heading_drawing: Tegner
60   heading_introduction: Introduksjon
61   heading_pois: Komme igang
62   heading_quickref: Rask referanse
63   heading_tagging: Merking
64   heading_troubleshooting: Feilsøking
65   help: Hjelp
66   hint_drawmode: trykk for å legge til punkt\ndobbeltklikk eller enter\nfor å avslutte linje
67   hint_latlon: "bre $1\nlen $2"
68   hint_loading: laster linjer
69   hint_overendpoint: over endepunkt\ntrykk for å koble sammen\nshift+trykk for å slå sammen
70   hint_overpoint: over punkt ($1)\nklikk for å koble sammen
71   hint_pointselected: punkt valgt\n(shift+trykk punktet for å\nstarte en ny linje)
72   hint_saving: lagrer data
73   hint_saving_loading: laster/lagrer data
74   inspector_latlon: "Bre $1\nLen $2\n\\"
75   inspector_locked: Låst
76   inspector_unsaved: Ulagret
77   inspector_uploading: (laster opp)
78   inspector_way_nodes: $1 noder
79   login_pwd: "Passord:"
80   login_title: Kunne ikke logge inn
81   login_uid: "Brukernavn:"
82   mail: Post
83   more: Mer
84   newchangeset: "\nPrøv igjen: Potlatch vil starte et nytt endringssett."
85   nobackground: Ingen bakgrunn
86   norelations: Ingen relasjoner i området på skjermen
87   offset_motorway: Motorvei (D3)
88   ok: Ok
89   openchangeset: Åpner endringssett
90   option_custompointers: Bruk penn- og håndpekere
91   option_fadebackground: Fjern bakgrunn
92   option_layer_cycle_map: OSM - sykkelkart
93   option_layer_maplint: OSM - Maplint (feil)
94   option_layer_tip: Velg bakgrunnen som skal vises
95   option_noname: Uthev veier uten navn
96   option_photo: "Bilde KML:"
97   option_thinlines: Bruk tynne linjer uansett forstørrelse
98   option_twitterid: "Twitter-navn:"
99   option_twitterpwd: "Twitter-passord:"
100   option_warnings: Vis flytende advarsler
101   point: Punkt
102   preset_icon_airport: Flyplass
103   preset_icon_bar: Bar
104   preset_icon_bus_stop: Busstopp
105   preset_icon_cafe: Kafé
106   preset_icon_cinema: Kino
107   preset_icon_ferry_terminal: Ferge
108   preset_icon_fire_station: Brannstasjon
109   preset_icon_hospital: Sykehus
110   preset_icon_hotel: Hotell
111   preset_icon_museum: Museum
112   preset_icon_parking: Parkering
113   preset_icon_pharmacy: Apotek
114   preset_icon_police: Politistasjon
115   preset_icon_post_box: Postboks
116   preset_icon_pub: Pub
117   preset_icon_restaurant: Restaurant
118   preset_icon_school: Skole
119   preset_icon_supermarket: Supermarked
120   preset_icon_telephone: Telefon
121   preset_icon_theatre: Teater
122   prompt_addtorelation: Legg $1 til en relasjon
123   prompt_changesetcomment: "Legg inn en beskrivelse av dine endringer:"
124   prompt_closechangeset: Lukk endringssett $1
125   prompt_createparallel: Lag parallell linje
126   prompt_editlive: Rediger live
127   prompt_editsave: Redigering med lagrign
128   prompt_helpavailable: Ny bruker? Se nederst til venstre for hjelp.
129   prompt_revertversion: "Tilbakestill til tidligere lagret versjon:"
130   prompt_savechanges: Lagre endringer
131   prompt_taggedpoints: Noen av punktene på denne linjen har merker. Vil du virkelig slette?
132   prompt_track: Overfør dine GPS-sporinger til (låste) linjer for redigering.
133   prompt_twitter: Send til Twitter ($1 igjen)
134   prompt_welcome: Velkommen til OpenStreetMap!
135   retry: Prøv igjen
136   save: Lagre
137   tip_addrelation: Legg til i en relasjon
138   tip_addtag: Legg til merke
139   tip_alert: Det oppstod en feil, trykk for detaljer
140   tip_anticlockwise: Sirkulær linje mot klokka, trykk for å snu
141   tip_clockwise: Sirkulær linje med klokka, trykk for å snu
142   tip_direction: Retning på linje, trykk for å snu
143   tip_gps: Vis GPS sporlogger (G)
144   tip_noundo: Ingenting å angre
145   tip_options: Sett valg (velg kartbakgrunn)
146   tip_photo: Last bilder
147   tip_presettype: Velg hva slags forhåndsinstillinger som blir vist i menyen
148   tip_repeattag: Gjenta merker fra sist valgte linje (R)
149   tip_revertversion: Velg versjonen det skal tilbakestilles til
150   tip_selectrelation: Legg til den valgte ruta
151   tip_splitway: Del linje i valgt punkt (X)
152   tip_undo: Angre $1 (Z)
153   uploading: Laster opp ...
154   uploading_deleting_pois: Sletter POI-er
155   uploading_poi_name: Laster opp POI $1, $2
156   uploading_relation: Laster opp relasjon $1
157   uploading_relation_name: Laster opp relasjon $1, $2
158   uploading_way: Laster opp linje $1
159   way: Linje