Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Grillo
8 # Author: Jas
9 # Author: Jopparn
10 # Author: Liftarn
11 # Author: Luen
12 # Author: Magol
13 # Author: Per
14 # Author: Poxnar
15 # Author: Sannab
16 # Author: Sertion
17 # Author: The real emj
18 # Author: WikiPhoenix
19 sv: 
20   activerecord: 
21     attributes: 
22       diary_comment: 
23         body: Brödtext
24       diary_entry: 
25         language: Språk
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longitud
28         title: Rubrik
29         user: Användare
30       friend: 
31         friend: Vän
32         user: Användare
33       message: 
34         body: Brödtext
35         recipient: Mottagare
36         sender: Avsändare
37         title: Rubrik
38       trace: 
39         description: Beskrivning
40         latitude: Latitud
41         longitude: Longitud
42         name: Namn
43         public: Offentlig
44         size: Storlek
45         user: Användare
46         visible: Synlig
47       user: 
48         active: Aktiv
49         description: Beskrivning
50         display_name: Visningsnamn
51         email: E-post
52         languages: Språk
53         pass_crypt: Lösenord
54     models: 
55       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
56       country: Land
57       diary_comment: Dagbokskommentar
58       diary_entry: Dagbokspost
59       friend: Vän
60       language: Språk
61       message: Meddelande
62       node: Nod
63       old_node: Gammal nod
64       old_relation: Gammal relation
65       old_way: Gammal sträcka
66       old_way_node: Gammal sträcknod
67       relation: Relation
68       relation_member: Medlem i relation
69       session: Session
70       trace: Spår
71       tracepoint: Spårpunkt
72       user: Användare
73       user_preference: Användarinställningar
74       way: Sträcka
75       way_node: Sträcknod
76   application: 
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
82       changesetxml: XML för ändringsset
83       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Ändringsset {{id}}
86         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Ändringsset
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Tillhör:"
91       bounding_box: "Omslutande område:"
92       box: box
93       closed_at: "Avslutad:"
94       created_at: "Skapad:"
95       has_nodes: 
96         one: "Innehåller följande nod:"
97         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
98       has_relations: 
99         one: "Har följande {{count}} relationer:"
100         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
101       has_ways: 
102         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
103         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
104       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
105       show_area_box: Visa boxarea
106     common_details: 
107       changeset_comment: "Kommentar:"
108       edited_at: "Redigerad:"
109       edited_by: "Redigerad av:"
110       in_changeset: "I ändringsset:"
111       version: "Version:"
112     containing_relation: 
113       entry: Relation {{relation_name}}
114       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
115     map: 
116       deleted: Borttaget
117       larger: 
118         area: Se området på en större karta
119         node: Se noden på en större karta
120         relation: Se relationen på en större karta
121         way: Se sträckan på en större karta
122       loading: Läser in...
123     navigation: 
124       all: 
125         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
126         next_node_tooltip: Nästa nod
127         next_relation_tooltip: Nästa relation
128         next_way_tooltip: Nästa väg
129         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
130         prev_node_tooltip: Föregående nod
131         prev_relation_tooltip: Föregående relation
132         prev_way_tooltip: Föregående väg
133       user: 
134         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
135         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
136         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
137     node: 
138       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
139       download_xml: Laddda hem XML
140       edit: redigera
141       node: Nod
142       node_title: "Nod: {{node_name}}"
143       view_history: se historik
144     node_details: 
145       coordinates: "Koordinater:"
146       part_of: "Del av:"
147     node_history: 
148       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
149       download_xml: Ladda ner XML
150       node_history: Nodhistorik
151       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
152       view_details: visa detaljer
153     not_found: 
154       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
155       type: 
156         changeset: ändringsset
157         node: nod
158         relation: relation
159         way: väg
160     paging_nav: 
161       of: av
162       showing_page: Visar sida
163     relation: 
164       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
165       download_xml: Ladda ner XML
166       relation: Relation
167       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
168       view_history: Visa historik
169     relation_details: 
170       members: "Medlemmar:"
171       part_of: "Del av:"
172     relation_history: 
173       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
174       download_xml: Ladda hem XML
175       relation_history: Relationhistorik
176       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
177       view_details: visa detaljer
178     relation_member: 
179       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
180       type: 
181         node: Nod
182         relation: Relation
183         way: Väg
184     start: 
185       manually_select: Välj ett område manuellt
186       view_data: Visa data för denna karta
187     start_rjs: 
188       data_frame_title: Data
189       data_layer_name: Data
190       details: Detaljer
191       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
192       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
193       history_for_feature: Historik för [[feature]]
194       load_data: Ladda data
195       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
196       loading: Laddar...
197       manually_select: Välj en annan area manuellt
198       object_list: 
199         api: Hämta detta område från API:t
200         back: Visa objektlista
201         details: Detaljer
202         heading: Objektlista
203         history: 
204           type: 
205             node: Nod [[id]]
206             way: Väg [[id]]
207         selected: 
208           type: 
209             node: Nod [[id]]
210             way: Väg [[id]]
211         type: 
212           node: Nod
213           way: Väg
214       private_user: privat användare
215       show_history: Visa historik
216       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
217       wait: Vänta...
218       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
219     tag_details: 
220       tags: "Taggar:"
221       wikipedia_link: Artikeln om {{page}} på Wikipedia
222     timeout: 
223       type: 
224         node: nod
225         relation: relation
226         way: väg
227     way: 
228       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
229       download_xml: Ladda hem XML
230       edit: redigera
231       view_history: se historik
232       way: Väg
233       way_title: "Väg: {{way_name}}"
234     way_details: 
235       also_part_of: 
236         one: också del av väg {{related_ways}}
237         other: också del av vägarna {{related_ways}}
238       nodes: "Noder:"
239       part_of: "Del av:"
240     way_history: 
241       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
242       download_xml: Ladda hem XML
243       view_details: visa detaljer
244       way_history: Väghistorik
245       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
246   changeset: 
247     changeset: 
248       anonymous: Anonym
249       big_area: (stor)
250       no_comment: (ingen)
251       no_edits: (inga ändringar)
252       still_editing: (redigerar fortfarande)
253     changeset_paging_nav: 
254       next: Nästa »
255       previous: "« Föregående"
256       showing_page: Visar sida {{page}}
257     changesets: 
258       area: Area
259       comment: Kommentar
260       id: ID
261       saved_at: Sparad
262       user: Användare
263     list: 
264       description: Senaste ändringar
265       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
266       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
267       title_user: Changesets av {{user}}
268       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
269   diary_entry: 
270     diary_comment: 
271       comment_from: Kommentar från {{link_user}}, {{comment_created_at}}
272       confirm: Bekräfta
273       hide_link: Dölj denna kommentar
274     diary_entry: 
275       comment_count: 
276         one: 1 kommentar
277         other: "{{count}} kommentarer"
278       comment_link: Kommentera denna anteckning
279       confirm: Bekräfta
280       edit_link: Redigera denna anteckning
281       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
282       reply_link: Svara på denna anteckning
283     edit: 
284       language: "Språk:"
285       latitude: "Latitud:"
286       location: "Plats:"
287       longitude: "Longitud:"
288       save_button: Spara
289       subject: "Ärende:"
290       title: Redigera dagboksanteckning
291       use_map_link: använd karta
292     feed: 
293       language: 
294         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
295     list: 
296       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
297       new: Ny dagboksanteckning
298       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
299       newer_entries: Nyare anteckningar
300       no_entries: Inga dagboksanteckningar
301       older_entries: Äldre anteckningar
302       title: Användardagböcker
303       user_title: "{{user}}s dagbok"
304     location: 
305       edit: Redigera
306       view: Visa
307     new: 
308       title: Ny dagboksanteckning
309     no_such_entry: 
310       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
311       title: Ingen sådan dagboksanteckning
312     no_such_user: 
313       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
314       heading: Användaren {{user}} finns inte
315       title: Ingen sådan användare
316     view: 
317       leave_a_comment: Lämna en kommentar
318       login: Inloggning
319       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} för att lämna en kommentar"
320       save_button: Spara
321       user_title: Dagbok för {{user}}
322   export: 
323     start: 
324       add_marker: Lägg till markör på kartan
325       area_to_export: Yta som ska exporteras
326       export_button: Exportera
327       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
328       format: "Format:"
329       format_to_export: Format för export
330       image_size: "Bildstorlek:"
331       latitude: "Lat:"
332       licence: Licens
333       longitude: "Lon:"
334       manually_select: Välj ett annat område manuellt
335       mapnik_image: Mapnik-bild
336       max: max
337       options: Alternativ
338       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
339       osmarender_image: Osmarender-bild
340       output: Utdata
341       scale: Skala
342       too_large: 
343         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välja ett mindre område.
344         heading: For stort område
345       zoom: Zooma
346     start_rjs: 
347       add_marker: Lägg till markör på kartan
348       change_marker: Ändra markörposition
349       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
350       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
351       export: Export
352       manually_select: Välj ett annat område manuellt
353       view_larger_map: Visa större karta
354   geocoder: 
355     description: 
356       title: 
357         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
358         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
359         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
360       types: 
361         cities: Städer
362         places: Platser
363         towns: Samhällen
364     description_osm_namefinder: 
365       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
366     direction: 
367       east: öst
368       north: norr
369       north_east: nordöst
370       north_west: nordväst
371       south: syd
372       south_east: sydöst
373       south_west: sydväst
374       west: väst
375     distance: 
376       one: ungefär 1 km
377       other: ungefär {{count}} km
378       zero: mindre än 1 km
379     results: 
380       more_results: Fler resultat
381       no_results: Hittade inget.
382     search: 
383       title: 
384         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
385         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
386         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
387         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
388         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
389         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
390         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
391     search_osm_namefinder: 
392       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
393       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
394     search_osm_nominatim: 
395       prefix: 
396         amenity: 
397           airport: Flygplats
398           arts_centre: Konstcenter
399           atm: Bankomat
400           bank: Bank
401           bar: Bar
402           bench: Bänk
403           bicycle_parking: Cykelparkering
404           bicycle_rental: Cykeluthyrning
405           brothel: Bordell
406           bureau_de_change: Växlingskontor
407           bus_station: Busstation
408           cafe: Kafé
409           car_rental: Biluthyrning
410           car_sharing: Bilpool
411           car_wash: Biltvätt
412           casino: Kasino
413           cinema: Biograf
414           clinic: Klinik
415           club: Klubb
416           college: Gymnasium
417           courthouse: Tingshus
418           crematorium: Krematorium
419           dentist: Tandläkare
420           doctors: Läkare
421           drinking_water: Dricksvatten
422           driving_school: Körskola
423           embassy: Ambassad
424           emergency_phone: Nödtelefon
425           fast_food: Snabbmat
426           ferry_terminal: Färjeterminal
427           fire_hydrant: Brandpost
428           fire_station: Brandstation
429           fountain: Fontän
430           fuel: Bränsle
431           grave_yard: Begravningsplats
432           gym: Fitnesscenter / Gym
433           health_centre: Vårdcentral
434           hospital: Sjukhus
435           hotel: Hotell
436           hunting_stand: Jakttorn
437           ice_cream: Glass
438           kindergarten: Dagis
439           library: Bibliotek
440           market: Torghandel
441           marketplace: "\nMarknad"
442           nightclub: Nattklubb
443           office: Kontor
444           park: Park
445           parking: Parkeringsplats
446           pharmacy: Apotek
447           place_of_worship: Plats för tillbedjan
448           police: Polis
449           post_box: Brevlåda
450           post_office: Postkontor
451           preschool: Förskola
452           prison: Fängelse
453           pub: Pub
454           public_building: Offentlig byggnad
455           recycling: Återvinningsstation
456           restaurant: Restaurang
457           retirement_home: Äldreboende
458           sauna: Bastu
459           school: Skola
460           shelter: Hydda
461           shop: Affär
462           shopping: Handel
463           taxi: Taxi
464           theatre: Teater
465           toilets: Toaletter
466           university: Universitet
467           vending_machine: Varumaskin
468           veterinary: Veterinär
469           waste_basket: Papperskorg
470           youth_centre: Ungdomscenter
471         building: 
472           apartments: Flerfamiljshus
473           chapel: Kapell
474           church: Kyrka
475           flats: Lägenheter
476           garage: Garage
477           hospital: Sjukhusbyggnad
478           hotel: Hotell
479           house: Hus
480           industrial: Industribyggnad
481           office: Kontorsbyggnad
482           school: Skolbyggnad
483           shop: Affär
484           terrace: Terass
485           tower: Torn
486           train_station: Järnvägsstation
487           "yes": Byggnad
488         highway: 
489           bridleway: Ridstig
490           bus_stop: Busshållplats
491           byway: Omfartsväg
492           construction: Väg under konstruktion
493           cycleway: Cykelspår
494           footway: Gångväg
495           ford: Vadställe
496           gate: Grind
497           motorway: Motorväg
498           pedestrian: Gångväg
499           platform: Perrong
500           raceway: Tävlingsbana
501           residential: Bostäder
502           road: Väg
503           service: Serviceväg
504           steps: Trappa
505           trail: Vandringsled
506           unsurfaced: Oasfalterad väg
507         historic: 
508           archaeological_site: Arkeologisk plats
509           battlefield: Slagfält
510           boundary_stone: Gränssten
511           building: Byggnad
512           castle: Slott
513           church: Kyrka
514           house: Hus
515           icon: Ikon
516           mine: Gruva
517           monument: Monument
518           museum: Museum
519           ruins: Ruin
520           tower: Torn
521           wreck: Vrak
522         landuse: 
523           allotments: Kolonilotter
524           cemetery: Begravningsplats
525           farm: Bondgård
526           forest: Skog
527           grass: Gräs
528           industrial: Industriområde
529           military: Militärområde
530           mine: Gruva
531           mountain: Berg
532           park: Park
533           quarry: Stenbrott
534           railway: Järnväg
535           residential: Bostadsområde
536           vineyard: Vingård
537         leisure: 
538           beach_resort: Badort
539           common: Allmänning
540           fishing: Fiskevatten
541           garden: Trädgård
542           golf_course: Golfbana
543           ice_rink: Isrink
544           marina: Marina
545           miniature_golf: Minigolf
546           nature_reserve: Naturreservat
547           park: Park
548           pitch: Idrottsplan
549           playground: Lekplats
550           recreation_ground: Rekreationsområde
551           slipway: Stapelbädd
552           sports_centre: Sporthall
553           stadium: Stadium
554           swimming_pool: Simbassäng
555           track: Löparbana
556           water_park: Vattenpark
557         natural: 
558           bay: Bukt
559           beach: Strand
560           cape: Udde
561           cave_entrance: Grottmynning
562           channel: Kanal
563           cliff: Klippa
564           coastline: Kustlinje
565           crater: Krater
566           feature: Funktioner
567           fell: Fjäll
568           fjord: Fjord
569           geyser: Gejser
570           glacier: Glaciär
571           heath: Ljunghed
572           hill: Kulle
573           island: Ö
574           marsh: Träsk
575           moor: Hed
576           mud: Lera
577           peak: Topp
578           reef: Rev
579           ridge: Bergskam
580           river: Flod
581           rock: Klippa
582           scree: Taluskon
583           scrub: Buskskog
584           shoal: Sandbank
585           spring: Källa
586           strait: Sund
587           tree: Träd
588           valley: Dal
589           volcano: Vulkan
590           water: Vatten
591           wetland: Våtmark
592           wetlands: Våtmark
593           wood: Skog
594         place: 
595           airport: Flygplats
596           city: Stad
597           country: Land
598           county: Län
599           farm: Bondgård
600           hamlet: By
601           house: Hus
602           houses: Hus
603           island: Ö
604           islet: Holme
605           locality: Läge
606           moor: Hed
607           municipality: Kommun
608           postcode: Postnummer
609           region: Region
610           sea: Hav
611           subdivision: Underavdelning
612           suburb: Förort
613           town: Ort
614           unincorporated_area: Kommunfritt område
615           village: Mindre ort
616         railway: 
617           abandoned: Övergiven järnväg
618           construction: Järnväg under anläggande
619           disused: Nedlagd järnväg
620           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
621           funicular: Bergbana
622           historic_station: Historisk Järnvägsstation
623           junction: Järnvägsknutpunkt
624           light_rail: Spårvagn
625           monorail: Enspårsbana
626           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
627           platform: Tågperrong
628           preserved: Bevarad järnväg
629           spur: Sidospår
630           station: Tågstation
631           subway: Tunnelbanestation
632           subway_entrance: Tunnelbaneingång
633           switch: Järnvägsväxel
634           tram: Spårväg
635           tram_stop: Spårvagnshållplats
636           yard: Bangård
637         shop: 
638           bakery: Bageri
639           bicycle: Cykelaffär
640           books: Bokhandel
641           butcher: Slaktare
642           car: Bilhandlare
643           car_dealer: Bilförsäljare
644           car_parts: Bildelar
645           car_repair: Bilverkstad
646           carpet: Mattaffär
647           chemist: Apotek
648           computer: Datorbutik
649           convenience: Närköp
650           drugstore: Apotek
651           dry_cleaning: Kemtvätt
652           florist: Blommor
653           food: Mataffär
654           funeral_directors: Begravningsbyrå
655           furniture: Möbler
656           gallery: Galleri
657           gift: Presentaffär
658           hairdresser: Frisör
659           insurance: Försäkring
660           jewelry: Guldsmed
661           kiosk: Kiosk
662           mall: Köpcentrum
663           music: Musikaffär
664           optician: Optiker
665           pet: Djuraffär
666           photo: Fotoaffär
667           salon: Salong
668           shoes: Skoaffär
669           supermarket: Snabbköp
670           toys: Leksaksaffär
671           travel_agency: Resebyrå
672         tourism: 
673           alpine_hut: Fjällbod
674           artwork: Konstverk
675           attraction: Attraktion
676           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
677           cabin: Stuga
678           camp_site: Campingplats
679           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
680           chalet: Stuga
681           guest_house: Gäststuga
682           hostel: Vandrarhem
683           hotel: Hotell
684           information: Turistinformation
685           lean_to: Skjul
686           motel: Motell
687           museum: Museum
688           picnic_site: Picknickplats
689           theme_park: Nöjespark
690           valley: Dal
691           viewpoint: Utsiktspunkt
692           zoo: Djurpark
693         waterway: 
694           boatyard: Båtvarv
695           canal: Kanal
696           dam: Damm
697           ditch: Dike
698           lock: Sluss
699           lock_gate: Slussport
700           mineral_spring: Mineralvattenskälla
701           waterfall: Vattenfall
702           weir: Överfallsvärn
703   javascripts: 
704     map: 
705       base: 
706         cycle_map: Cykelkarta
707         noname: NoName
708     site: 
709       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
710       edit_tooltip: Redigera kartan
711       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
712       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
713       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
714       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
715   layouts: 
716     copyright: Upphovsrätt &amp; licens
717     documentation_title: Projektdokumentation
718     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
719     donate_link_text: donera
720     edit: Redigera
721     export: Exportera
722     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
723     foundation_title: OpenStreetMap stiftelsen
724     gps_traces: GPS-spår
725     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
726     help: Hjälp
727     help_centre: Hjälpcentral
728     history: Historik
729     home: hem
730     home_tooltip: Gå till hempositionen
731     inbox: inkorg ({{count}})
732     inbox_tooltip: 
733       one: Du har ett oläst meddelande
734       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
735       zero: Du har inga olästa meddelanden.
736     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
737     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
738     intro_3: OpenStreetMaps serverplats stöds av {{ucl}} och {{bytemark}}. Andra som stödjer projektet listas i {{partners}}.
739     intro_3_partners: wiki
740     license: 
741       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
742     log_in: logga in
743     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
744     logo: 
745       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
746     logout: logga ut
747     logout_tooltip: Logga ut
748     make_a_donation: 
749       text: Donera
750       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
751     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
752     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
753     sign_up: registrera
754     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
755     tag_line: Den fria wiki-världskartan
756     user_diaries: Användardagböcker
757     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
758     view: Visa
759     view_tooltip: Visa kartorna
760     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
761     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
762     wiki: Wiki
763   license_page: 
764     foreign: 
765       english_link: det engelska originalet
766       title: Om denna översättning
767     native: 
768       title: Om denna sida
769   message: 
770     delete: 
771       deleted: Meddelande raderat
772     inbox: 
773       date: Datum
774       from: Från
775       my_inbox: Min inbox
776       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
777       outbox: utbox
778       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
779       subject: Ärende
780       title: Inbox
781       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
782     mark: 
783       as_read: Meddelandet markerat som läst
784       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
785     message_summary: 
786       delete_button: Radera
787       read_button: Markera som läst
788       reply_button: Svar
789       unread_button: Markera som oläst
790     new: 
791       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
792       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
793       message_sent: Meddelande skickat
794       send_button: Skicka
795       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
796       subject: Ärende
797       title: Skicka meddelande
798     no_such_message: 
799       body: Det finns inget meddelande med det ID-et.
800       heading: Inget sådant meddelande
801       title: Inget sådant meddelande
802     no_such_user: 
803       body: Det finns ingen användare eller meddelande med that namnet eller id't
804       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
805       title: Ingen sådan användare eller meddelande
806     outbox: 
807       date: Datum
808       inbox: inbox
809       my_inbox: Min {{inbox_link}}
810       outbox: utbox
811       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
812       subject: Ärende
813       title: Utbox
814       to: Till
815       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
816     read: 
817       back_to_inbox: Åter till inbox
818       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
819       date: Datum
820       from: Från
821       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
822       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
823       reply_button: Svara
824       subject: Ärende
825       title: Läs meddelande
826       to: Till
827       unread_button: Markera som oläst
828     sent_message_summary: 
829       delete_button: Radera
830   notifier: 
831     diary_comment_notification: 
832       hi: Hej {{to_user}},
833       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
834     email_confirm: 
835       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
836     email_confirm_html: 
837       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
838       greeting: Hej,
839       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för {{server_url}} till {{new_address}}.
840     email_confirm_plain: 
841       greeting: Hej,
842     friend_notification: 
843       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
844     gpx_notification: 
845       and_no_tags: och inga taggar.
846       failure: 
847         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
848       greeting: Hej,
849       success: 
850         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
851       with_description: med beskrivningen
852       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
853     lost_password_html: 
854       greeting: Hej,
855     lost_password_plain: 
856       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
857       greeting: Hej,
858       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
859       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
860     message_notification: 
861       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
862       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
863       hi: Hej {{to_user}},
864     signup_confirm_html: 
865       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
866       greeting: Hej där!
867       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
868     signup_confirm_plain: 
869       greeting: Hej där!
870       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
871       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
872       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
873   oauth: 
874     oauthorize: 
875       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
876       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
877       allow_to: "Tillåt applikation att:"
878       allow_write_api: ändra på kartan.
879       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
880       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
881       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
882   oauth_clients: 
883     edit: 
884       submit: Redigera
885     form: 
886       allow_write_api: ändra kartan.
887       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
888       name: Namn
889     index: 
890       issued_at: Utfärdad
891       revoke: Återkalla!
892     new: 
893       submit: Registrera
894     show: 
895       allow_write_api: ändra kartan.
896       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
897   site: 
898     edit: 
899       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
900       user_page_link: användarsida
901     index: 
902       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
903       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
904       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
905       license: 
906         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
907         project_name: OpenStreetMap-projektet
908       permalink: Permanent länk
909       shortlink: Kortlänk
910     key: 
911       map_key: Kartnyckel
912       table: 
913         entry: 
914           admin: Administrativ gräns
915           allotments: Koloniträdgårdar
916           apron: 
917             - Flygplatsterminal
918             - terminal
919           bridge: Svarta kantar = bro
920           cable: 
921             - stollift
922             - stollift
923           cemetery: Begravningsplats
924           common: 
925             - Allmänning
926             - äng
927           construction: Vägar som byggs
928           cycleway: Cykelväg
929           farm: Bondgård
930           footway: Gångväg
931           forest: skog
932           golf: Golfbana
933           heathland: Hed
934           industrial: Industriellt område
935           lake: 
936             - Sjö
937             - vattenmagasin
938           military: Militärområde
939           motorway: Motorväg
940           park: Park
941           primary: Riksväg
942           rail: Järnväg
943           reserve: Naturreservat
944           resident: Bostadsområde
945           runway: 
946             - Landningsbana
947             - taxibana
948           school: 
949             - Skola
950             - universitet
951           secondary: Länsväg
952           station: Järnvägsstation
953           subway: T-bana
954           summit: 
955             - Topp
956             - topp
957           tourist: Turistattraktion
958           tram: 
959             - spårvagn
960             - spårvagn
961           trunk: Motortrafikled
962           tunnel: Streckade kanter = tunnel
963           unsurfaced: Oasfalterad väg
964           wood: Vårdad skog
965     search: 
966       search: Sök
967       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
968       submit_text: Gå
969       where_am_i: Var är jag
970     sidebar: 
971       close: Stäng
972       search_results: Sökresultat
973   trace: 
974     create: 
975       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
976       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
977     delete: 
978       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
979     edit: 
980       description: "Beskrivning:"
981       download: ladda ner
982       edit: redigera
983       filename: "Filnamn:"
984       heading: Redigerar spår {{name}}
985       map: karta
986       owner: "Ägare:"
987       points: "Punkter:"
988       save_button: Spara ändringar
989       start_coord: "Startkoordinat:"
990       tags: "Taggar:"
991       tags_help: kommaseparerad
992       title: Redigerar spår {{name}}
993       uploaded_at: "Uppladdad:"
994       visibility: "Synlighet:"
995       visibility_help: vad betyder detta?
996     list: 
997       public_traces: Publika GPS-spår
998       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
999       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
1000       your_traces: Dina GPS-spår
1001     make_public: 
1002       made_public: Spår offentliggjort
1003     no_such_user: 
1004       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
1005       heading: Användaren {{user}} finns inte
1006       title: Ingen sådan användare
1007     offline: 
1008       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1009     offline_warning: 
1010       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1011     trace: 
1012       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
1013       by: av
1014       count_points: "{{count}} punkter"
1015       edit: Redigera
1016       edit_map: Redigera karta
1017       identifiable: IDENTIFIERBAR
1018       in: i
1019       map: karta
1020       more: mer
1021       pending: BEHANDLAS
1022       private: PRIVAT
1023       public: PUBLIK
1024       trace_details: Visa spårdetaljer
1025       trackable: SPÅRBAR
1026       view_map: Visa karta
1027     trace_form: 
1028       description: Beskrivning
1029       help: Hjälp
1030       tags: Taggar
1031       tags_help: kommaseparerad
1032       upload_button: Uppladdning
1033       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
1034       visibility: Synlighet
1035       visibility_help: vad betyder detta?
1036     trace_header: 
1037       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1038       see_your_traces: Visa alla dina spår
1039       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1040       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1041       your_traces: Se bara dina spår
1042     trace_optionals: 
1043       tags: Taggar
1044     trace_paging_nav: 
1045       next: Nästa &raquo;
1046       previous: "&laquo; Föregående"
1047       showing_page: Visar sida {{page}}
1048     view: 
1049       delete_track: Radera detta spår
1050       description: "Beskrivning:"
1051       download: ladda ner
1052       edit: redigera
1053       edit_track: Redigera detta spår
1054       filename: "Filnamn:"
1055       heading: Visar spår {{name}}
1056       map: karta
1057       none: Ingen
1058       owner: "Ägare:"
1059       pending: VÄNTANDE
1060       points: "Punkter:"
1061       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1062       tags: "Taggar:"
1063       title: Visar spår {{name}}
1064       trace_not_found: Spår hittades inte!
1065       uploaded: "Uppladdad den:"
1066       visibility: "Synlighet:"
1067     visibility: 
1068       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
1069       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1070       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1071       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1072   user: 
1073     account: 
1074       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1075       delete image: Ta bort nuvarande bild
1076       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1077       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1078       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1079       home location: "Hemposition:"
1080       image: "Bild:"
1081       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1082       keep image: Behåll nuvarande bild
1083       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1084       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1085       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1086       my settings: Mina inställningar
1087       new email address: "Ny e-postadress:"
1088       new image: Lägg till en bild
1089       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1090       preferred languages: "Föredraget språk:"
1091       profile description: "Profilbeskrivning:"
1092       public editing: 
1093         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1094         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1095         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1096         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1097         enabled link text: vad är detta?
1098         heading: "Publik redigering:"
1099       public editing note: 
1100         heading: Offentlig redigering
1101         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1102       replace image: Ersätt nuvarande bild
1103       return to profile: Återvänd till profil
1104       save changes button: Spara ändringar
1105       title: Redigera konto
1106       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1107     confirm: 
1108       button: Bekräfta
1109       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1110       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1111       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1112     confirm_email: 
1113       button: Bekräfta
1114       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1115       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1116       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1117       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1118     confirm_resend: 
1119       failure: Användaren {{name}} hittades inte.
1120     filter: 
1121       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1122     go_public: 
1123       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1124     list: 
1125       summary_no_ip: "{{name}} skapad {{date}}"
1126     login: 
1127       account not active: Ditt konto är inte aktivterat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto, eller <a href="{{reconfirm}}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1128       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1129       create_account: skapa ett konto
1130       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1131       heading: Inloggning
1132       login_button: Logga in
1133       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1134       password: "Lösenord:"
1135       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
1136       remember: "Kom ihåg mig:"
1137       title: Logga in
1138     logout: 
1139       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1140       logout_button: Logga ut
1141       title: Logga ut
1142     lost_password: 
1143       email address: "E-postadress:"
1144       heading: Glömt lösenord?
1145       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1146       new password button: Återställ lösenord
1147       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1148       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1149       title: Förlorat lösenord
1150     make_friend: 
1151       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
1152       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
1153       success: "{{name}} är nu din vän."
1154     new: 
1155       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1156       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1157       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastern</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snabbt som möjligt.
1158       continue: Fortsätt
1159       display name: "Namn som visas:"
1160       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1161       email address: "E-postadress:"
1162       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1163       flash create success message: Användaren skapades framgångsrikt. Kontrollera din e-post för en bekräftelse, och du kommer att kunna börja kartlägga på nolltid :-) <br /><br /> Om du använder ett antispam-system som skickar iväg bekräftelsen, var då vänlig och vitlista webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelseförfrågningar.
1164       heading: Skapa ett användarkonto
1165       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a> .
1166       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1167       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins sekretesspolicy inklusive avsnittet om e-postadresser">sekretesspolicyn</a>)
1168       password: "Lösenord:"
1169       title: Skapa konto
1170     no_such_user: 
1171       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1172       heading: Användaren {{user}} finns inte
1173       title: Ingen sådan användare
1174     popup: 
1175       friend: Vän
1176       nearby mapper: Användare i närheten
1177       your location: Din position
1178     remove_friend: 
1179       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
1180       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
1181     reset_password: 
1182       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1183       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1184       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1185       heading: Återställ lösenord för {{user}}
1186       password: "Lösenord:"
1187       reset: Återställ lösenord
1188       title: Återställ lösenord
1189     set_home: 
1190       flash success: Hemposition sparad
1191     suspended: 
1192       heading: Kontot avstängt
1193       title: Kontot avstängt
1194       webmaster: Webbmaster
1195     terms: 
1196       agree: Jag godkänner
1197       consider_pd_why: vad är det här?
1198       legale_names: 
1199         france: Frankrike
1200         italy: Italien
1201         rest_of_world: Resten av världen
1202     view: 
1203       activate_user: aktivera denna användare
1204       add as friend: lägg till som vän
1205       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
1206       block_history: visa tilldelade blockeringar
1207       blocks by me: blockeringar av mig
1208       blocks on me: mina blockeringar
1209       confirm: Bekräfta
1210       confirm_user: bekräfta denna användare
1211       create_block: blockera denna användare
1212       created from: "Skapad från:"
1213       deactivate_user: deaktivera denna användare
1214       delete_user: radera denna användare
1215       description: Beskrivning
1216       diary: dagbok
1217       edits: redigeringar
1218       email address: "E-post:"
1219       hide_user: dölj denna användare
1220       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
1221       km away: "{{count}}km bort"
1222       latest edit: "Senaste redigering {{ago}}:"
1223       m away: "{{count}}m bort"
1224       mapper since: "Karterar sedan:"
1225       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1226       my diary: min dagbok
1227       my edits: mina redigeringar
1228       my settings: Mina inställningar
1229       my traces: mina GPS-spår
1230       nearby users: Andra användare nära dig
1231       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1232       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1233       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1234       oauth settings: oauth inställningar
1235       remove as friend: ta bort vän
1236       role: 
1237         administrator: Den här användaren är en administratör
1238         grant: 
1239           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1240           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1241         moderator: Den här användaren är en moderator
1242         revoke: 
1243           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1244           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1245       send message: Skicka meddelande
1246       settings_link_text: inställningar
1247       status: "Status:"
1248       traces: spår
1249       unhide_user: sluta dölja användaren
1250       user location: Användarposition
1251       your friends: Dina vänner
1252   user_block: 
1253     create: 
1254       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
1255       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1256     not_found: 
1257       back: Tillbaka till index
1258     partial: 
1259       confirm: Är du säker?
1260       creator_name: Skapare
1261       display_name: Blockerad användare
1262       edit: Ändra
1263       reason: Orsak till blockering
1264       revoke: Återkalla!
1265       revoker_name: Återkallad av
1266       show: Visa
1267       status: Status
1268     period: 
1269       one: 1 timma
1270       other: "{{count}} timmar"
1271     revoke: 
1272       revoke: Återkalla!
1273     show: 
1274       back: Se alla blockeringar
1275       confirm: Är du säker?
1276       edit: Ändra
1277       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1278       reason: "Anledning för blockering:"
1279       revoke: Återkalla!
1280       show: Visa
1281       status: Status
1282       time_future: Upphör om {{time}}
1283   user_role: 
1284     filter: 
1285       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
1286       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
1287       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
1288       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1289     grant: 
1290       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `{{role}}' till användaren `{{name}}'?
1291       confirm: Bekräfta
1292       fail: Kunde inte ge rollen "{{role}}" till användare "{{name}}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1293       heading: Bekräfta rolltilldelning
1294       title: Bekräfta rolltilldelning
1295     revoke: 
1296       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}"?
1297       confirm: Bekräfta
1298       fail: Kunde inte avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1299       heading: Bekräfta återkallning av roll
1300       title: Bekräfta återkallning av roll