0592c091c45e9364803b334299dd92acd58550de
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Balp
5 # Author: Cohan
6 # Author: Grillo
7 # Author: Liftarn
8 # Author: Magol
9 # Author: Poxnar
10 # Author: Sannab
11 # Author: The real emj
12 sv: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Brödtext
17       diary_entry: 
18         language: Språk
19         latitude: Latitud
20         longitude: Longitud
21         title: Rubrik
22         user: Användare
23       friend: 
24         friend: Vän
25         user: Användare
26       message: 
27         body: Brödtext
28         recipient: Mottagare
29         sender: Avsändare
30         title: Rubrik
31       trace: 
32         description: Beskrivning
33         latitude: Latitud
34         longitude: Longitud
35         name: Namn
36         public: Offentlig
37         size: Storlek
38         user: Användare
39         visible: Synlig
40       user: 
41         active: Aktiv
42         description: Beskrivning
43         display_name: Visningsnamn
44         email: E-post
45         languages: Språk
46         pass_crypt: Lösenord
47     models: 
48       country: Land
49       diary_comment: Dagbokskommentar
50       diary_entry: Dagbokspost
51       friend: Vän
52       language: Språk
53       message: Meddelande
54       node: Nod
55       old_node: Gammal nod
56       old_relation: Gammal relation
57       old_way: Gammal sträcka
58       old_way_node: Gammal sträcknod
59       relation: Relation
60       relation_member: Medlem i relation
61       session: Session
62       trace: Spår
63       tracepoint: Spårpunkt
64       user: Användare
65       user_preference: Användarinställningar
66       way: Sträcka
67       way_node: Sträcknod
68   browse: 
69     changeset: 
70       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
71       changesetxml: XML för ändringsset
72       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
73       feed: 
74         title: Ändringsset {{id}}
75         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
76       osmchangexml: osmChange XML
77       title: Ändringsset
78     changeset_details: 
79       belongs_to: "Tillhör:"
80       bounding_box: "Omslutande område:"
81       box: box
82       closed_at: "Avlutad:"
83       created_at: "Skapad:"
84       has_nodes: 
85         one: "Innehåller följande nod:"
86         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
87       has_relations: 
88         one: "Har följande {{count}} relationer:"
89         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
90       has_ways: 
91         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
92         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
93       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
94       show_area_box: Visa boxarea
95     changeset_navigation: 
96       all: 
97         next_tooltip: Nästa ändringsset
98         prev_tooltip: Föregående ändringsset
99       user: 
100         name_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
101         next_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
102         prev_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
103     common_details: 
104       changeset_comment: "Kommentar:"
105       edited_at: "Redigerad:"
106       edited_by: "Redigerad av:"
107       in_changeset: "I ändringsset:"
108       version: "Version:"
109     containing_relation: 
110       entry: Relation {{relation_name}}
111       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
112     map: 
113       deleted: Borttaget
114       larger: 
115         area: Se området på en större karta
116         node: Se noden på en större karta
117         relation: Se relationen på en större karta
118         way: Se sträckan på en större karta
119       loading: Läser in...
120     node: 
121       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
122       download_xml: Laddda hem XML
123       edit: redigera
124       node: Nod
125       node_title: "Nod: {{node_name}}"
126       view_history: se historik
127     node_details: 
128       coordinates: "Koordinater:"
129       part_of: "Del av:"
130     node_history: 
131       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
132       download_xml: Ladda ner XML
133       node_history: Nodhistorik
134       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
135       view_details: visa detaljer
136     not_found: 
137       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
138       type: 
139         changeset: ändringsset
140         node: nod
141         relation: relation
142         way: väg
143     paging_nav: 
144       of: av
145       showing_page: Visar sida
146     relation: 
147       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
148       download_xml: Ladda ner XML
149       relation: Relation
150       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
151       view_history: Visa historik
152     relation_details: 
153       members: "Medlemmar:"
154       part_of: "Del av:"
155     relation_history: 
156       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
157       download_xml: Ladda hem XML
158       relation_history: Relationhistorik
159       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
160       view_details: visa detaljer
161     relation_member: 
162       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
163       type: 
164         node: Nod
165         relation: Relation
166         way: Väg
167     start: 
168       manually_select: Välj ett område manuellt
169       view_data: Visa data för denna karta
170     start_rjs: 
171       data_frame_title: Data
172       data_layer_name: Data
173       details: Detaljer
174       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
175       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
176       history_for_feature: Historik för [[feature]]
177       load_data: Ladda data
178       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
179       loading: Laddar...
180       manually_select: Välj en annan area manuellt
181       object_list: 
182         api: Hämta detta område från API:t
183         back: Visa objektlista
184         details: Delaljer
185         heading: Objektlista
186         history: 
187           type: 
188             node: Nod [[id]]
189             way: Väg [[id]]
190         selected: 
191           type: 
192             node: Nod [[id]]
193             way: Väg [[id]]
194         type: 
195           node: Nod
196           way: Väg
197       private_user: privat användare
198       show_history: Visa historik
199       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
200       wait: Vänta...
201       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
202     tag_details: 
203       tags: "Taggar:"
204     way: 
205       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
206       download_xml: Ladda hem XML
207       edit: redigera
208       view_history: se historik
209       way: Väg
210       way_title: "Väg: {{way_name}}"
211     way_details: 
212       also_part_of: 
213         one: också del av väg {{related_ways}}
214         other: också del av vägarna {{related_ways}}
215       nodes: "Noder:"
216       part_of: "Del av:"
217     way_history: 
218       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
219       download_xml: Ladda hem XML
220       view_details: visa detaljer
221       way_history: Väghistorik
222       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
223   diary_entry: 
224     diary_entry: 
225       comment_count: 
226         one: 1 kommentar
227     edit: 
228       longitude: "Longitud:"
229   export: 
230     start: 
231       add_marker: Lägg till markör på kartan
232       area_to_export: Yta som ska exporteras
233       export_button: Exportera
234       format_to_export: Format för export
235       image_size: Bildstorlek
236       licence: Licens
237       manually_select: Välj ett annat område manuellt
238       mapnik_image: Mapnik-bild
239       options: Alternativ
240       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
241       osmarender_image: Osmarender-bild
242       output: Utdata
243       scale: Skala
244       zoom: Zooma
245     start_rjs: 
246       export: Export
247   geocoder: 
248     description: 
249       title: 
250         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
251         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
252       types: 
253         cities: Städer
254         places: Platser
255         towns: Samhällen
256     direction: 
257       east: öst
258       north: norr
259       north_east: nordöst
260       north_west: nordväst
261       south: syd
262       south_east: sydöst
263       south_west: sydväst
264       west: väst
265     distance: 
266       one: ungefär 1 km
267       other: ungefär {{count}} km
268       zero: mindre än 1 km
269     results: 
270       no_results: Hittade inget.
271   layouts: 
272     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
273     edit: Redigera
274     export: Exportera
275     export_tooltip: Exportera kartdata
276     gps_traces: GPS-spår
277     gps_traces_tooltip: Hantera spår
278     help_wiki: Hjälp &amp; wiki
279     help_wiki_tooltip: Hjälp och wiki för projektet
280     history: Historik
281     history_tooltip: Changeset-historik
282     inbox_tooltip: 
283       one: Du har ett oläst meddelande
284       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
285       zero: Du har inga olästa meddelanden.
286     intro_3: OpenStreetMap får serverplats av {{ucl}} och {{bytemark}}.
287     log_in: logga in
288     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
289     logo: 
290       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
291     logout: logga ut
292     logout_tooltip: Logga ut
293     make_a_donation: 
294       text: Donera
295       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
296     news_blog: Nyhetsblogg
297     news_blog_tooltip: Blogg om OpenStreetMap, fria geografiska data osv.
298     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
299     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
300     shop: Butik
301     sign_up: registrera
302     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
303     sotm: I somras var det OpenStreetMap konferens i Amsterdam.
304     tag_line: Den fria wiki-världskartan
305     user_diaries: Användardagböcker
306     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
307     view: Visa
308     view_tooltip: Visa kartorna
309     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
310   map: 
311     coordinates: "Koordinater:"
312     edit: Redigera
313     view: Visa
314   message: 
315     inbox: 
316       date: Datum
317     read: 
318       from: Från
319       to: Till
320   notifier: 
321     email_confirm_html: 
322       greeting: Hej,
323     lost_password_html: 
324       greeting: Hej,
325     signup_confirm_plain: 
326       greeting: Hej där!
327   site: 
328     edit: 
329       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
330     index: 
331       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
332       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
333       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
334       license: 
335         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
336         project_name: OpenStreetMap-projektet
337       permalink: Permanent länk
338       shortlink: Kortlänk
339     key: 
340       table: 
341         entry: 
342           farm: Bondgård
343           golf: Golfbana
344     search: 
345       where_am_i: Var är jag
346     sidebar: 
347       search_results: Sökresultat
348   trace: 
349     create: 
350       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
351       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
352     delete: 
353       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
354     edit: 
355       description: "Beskrivning:"
356       download: ladda ner
357       edit: redigera
358       filename: "Filnamn:"
359       heading: Redigerar spår {{name}}
360       map: karta
361       owner: "Ägare:"
362       points: "Punkter:"
363       save_button: Spara ändringar
364       start_coord: "Startkoordinat:"
365       tags: "Taggar:"
366       tags_help: kommaseparerad
367       title: Redigerar spår {{name}}
368       uploaded_at: "Uppladdad:"
369       visibility: "Synlighet:"
370       visibility_help: vad betyder detta?
371     list: 
372       public_traces: Publika GPS-spår
373       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
374       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
375       your_traces: Dina GPS-spår
376     make_public: 
377       made_public: Spår offentliggjort
378     no_such_user: 
379       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
380       heading: Användaren {{user}} finns inte
381       title: Ingen sådan användare
382     trace: 
383       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
384       by: av
385       count_points: "{{count}} punkter"
386       edit: Redigera
387       edit_map: Redigera karta
388       in: i
389       map: karta
390       more: mer
391       pending: BEHANDLAS
392       private: PRIVAT
393       public: PUBLIK
394       trace_details: Visa spårdetaljer
395       view_map: Visa karta
396     trace_form: 
397       description: Beskrivning
398       help: Hjälp
399       tags: Taggar
400       tags_help: kommaseparerad
401       upload_button: Uppladdning
402       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
403       visibility: Synlighet
404       visibility_help: vad betyder detta?
405     trace_header: 
406       see_all_traces: Se alla GPS-spår
407       see_just_your_traces: Se bara dina GPS-spår, eller ladda upp ett eget.
408       see_your_traces: Visa alla dina spår
409       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
410     trace_optionals: 
411       tags: Taggar
412     trace_paging_nav: 
413       of: av
414       showing: Visar sida
415     view: 
416       delete_track: Radera detta spår
417       description: "Beskrivning:"
418       download: ladda ner
419       edit: redigera
420       edit_track: Redigera detta spår
421       filename: "Filnamn:"
422       heading: Visar spår {{name}}
423       map: karta
424       none: Ingen
425       owner: "Ägare:"
426       pending: VÄNTANDE
427       points: "Punkter:"
428       start_coordinates: "Startkoordinat:"
429       tags: "Taggar:"
430       title: Visar spår {{name}}
431       trace_not_found: Spår hittades inte!
432       uploaded: "Uppladdad den:"
433       visibility: "Synlighet:"
434     visibility: 
435       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
436       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
437       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
438       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
439   user: 
440     account: 
441       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
442       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
443       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
444       home location: "Hemposition:"
445       latitude: "Breddgrad (latitud):"
446       longitude: "Längdgrad (longitud):"
447       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
448       my settings: Mina inställningar
449       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
450       preferred languages: "Föredraget språk:"
451       profile description: "Profilbeskrivning:"
452       public editing: 
453         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
454         enabled link text: vad är detta?
455         heading: "Publik redigering:"
456       return to profile: Återvänd till profil
457       save changes button: Spara ändringar
458       title: Redigera konto
459       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
460     confirm: 
461       button: Bekräfta
462       failure: Ett användarkonto med denna nyckel (token) är redan bekräftat.
463       heading: Bekräfta ett användarkonto.
464       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
465     confirm_email: 
466       button: Bekräfta
467       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
468       heading: Bekräfta byte av e-postadress
469       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
470       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
471     friend_map: 
472       nearby mapper: "Användare i närheten: [[nearby_user]]"
473       your location: Din position
474     go_public: 
475       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
476     login: 
477       account not active: Ditt konto är ännu inte aktivt.<br />Vänligen klicka länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto.
478       create_account: skapa ett konto
479       heading: Inloggning
480       login_button: Logga in
481       lost password link: Glömt ditt lösenord?
482       password: "Lösenord:"
483       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
484       title: Logga in
485     lost_password: 
486       email address: "E-postadress:"
487       heading: Glömt lösenord?
488       new password button: Återställ lösenord
489       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
490       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
491       title: Förlorat lösenord
492     make_friend: 
493       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
494       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
495       success: "{{name}} är nu din vän."
496     new: 
497       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
498       password: "Lösenord:"
499       title: Skapa konto
500     reset_password: 
501       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
502       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
503       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
504       heading: Återställ lösenord för {{user}}
505       password: "Lösenord:"
506       reset: Återställ lösenord
507       title: Återställ lösenord
508     set_home: 
509       flash success: Hemposition sparad
510     view: 
511       add as friend: lägg till som vän
512       add image: Lägg till bild
513       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
514       change your settings: ändra dina inställningar
515       delete image: Radera bild
516       description: Beskrivning
517       diary: dagbok
518       edits: redigeringar
519       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
520       km away: "{{count}}km bort"
521       m away: "{{count}}m bort"
522       mapper since: "Karterar sedan:"
523       my diary: min dagbok
524       my edits: mina redigeringar
525       my settings: Mina inställningar
526       my traces: min GPS-spår
527       my_oauth_details: Visa mina OAuth-detaljer
528       nearby users: "Användare nära dig:"
529       new diary entry: nytt dagboksinlägg
530       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
531       no home location: Ingen hempostion är satt.
532       no nearby users: Det finns inga som registrerat sin position i ditt område ännu.
533       remove as friend: ta bort vän
534       send message: Skicka meddelande
535       settings_link_text: inställningar
536       traces: spår
537       upload an image: Ladda upp en bild
538       user image heading: Användarbild
539       user location: Användarposition
540       your friends: Dina vänner