Merged 16488:16743 from trunk.
[rails.git] / config / locales / ro.yml
1 ro:
2   html:
3     dir: ltr
4   activerecord:
5     # Translates all the model names, which is used in error handling on the web site
6     models:
7       acl: "Access Control List"
8       changeset: "Set de modificări"
9       changeset_tag: "Etichetă set de modificări"
10       country: "Țară"
11       diary_comment: "Comentariu jurnal"
12       diary_entry: "Intrare în jurnal"
13       friend: "Prieten"
14       language: "Limbă"
15       message: "Mesaj"
16       node: "Nod"
17       node_tag: "Etichetă nod"
18       notifier: "Notificator"
19       old_node: "Nod vechi"
20       old_node_tag: "Etichetă nod vechi"
21       old_relation: "Relație veche"
22       old_relation_member: "Membru al relației vechi"
23       old_relation_tag: "Etichetă pentru relația veche"
24       old_way: "Cale veche"
25       old_way_node: "Nod cale veche"
26       old_way_tag: "Etichetă cale veche"
27       relation: "Relație"
28       relation_member: "Membru relație"
29       relation_tag: "Etichetă relație"
30       session: "Sesiune"
31       trace: "Înregistrare GPS"
32       tracepoint: "Punct al unei înregistrări GPS"
33       tracetag: "Etichetă înregistrare GPS"
34       user: "Utilizator"
35       user_preference: "Preferințe utilizator"
36       user_token: "User Token"
37       way: "Cale"
38       way_node: "Nod cale"
39       way_tag: "Etichetă cale"
40     # Translates all the model attributes, which is used in error handling on the web site
41     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
42     attributes:
43       diary_comment:
44         body: "Corp"
45       diary_entry:
46         user: "Utilizator"
47         title: "Titlu"
48         latitude: "Latitudine"
49         longitude: "Longitudine"
50         language: "Limbă"
51       friend:
52         user: "Utilizator"
53         friend: "Prieten"
54       trace:
55         user: "Utilizator"
56         visible: "Vizibilă"
57         name: "Nume"
58         size: "Dimensiune"
59         latitude: "Latitudine"
60         longitude: "Longitudine"
61         public: "Public"
62         description: "Descriere"
63       message:
64         sender: "Expeditor"
65         title: "Titlu"
66         body: "Corp"
67         recipient: "Destinatar"
68       user:
69         email: "Email"
70         active: "Activ"
71         display_name: "Afișare nume"
72         description: "Descriere"
73         languages: "Limbi"
74         pass_crypt: "Parolă"
75   printable_name:
76     with_id: "{{id}}"
77     with_version: "{{id}}, v{{version}}"
78     with_name: "{{name}} ({{id}})"
79   map:
80     view: Vizualizare
81     edit: Editare
82     coordinates: "Coordonate:"
83   browse:
84     changeset:
85       title: "Set de modificări"
86       changeset: "Set de modificări:"
87       download: "Descarcă {{changeset_xml_link}} sau {{osmchange_xml_link}}"
88       changesetxml: "Set de modificări XML"
89       osmchangexml: "osmChange XML"
90     changeset_details:
91       created_at: "Creat la:"
92       closed_at: "Închis la:"
93       belongs_to: "Aparține lui:"
94       bounding_box: "Cutie împrejmuitoare:"
95       no_bounding_box: "Nicio cutie împrejmuitoare nu a fost salvată pentru acest set de modificări."
96       show_area_box: "Afișează cutia zonei"
97       box: "cutie"
98       has_nodes: "Are următoarele {{count}} noduri:"
99       has_ways: "Are următoarele {{count}} căi:"
100       has_relations: "Are următoarele {{count}} relații:"
101     common_details: 
102       edited_at: "Editat la:"
103       edited_by: "Editat de:"
104       version: "Versiune:"
105       in_changeset: "În setul de schimbări:"
106     containing_relation:
107       entry: "Relație {{relation_name}}"
108       entry_role: "Relație {{relation_name}} (ca {{relation_role}})"
109     map:
110       loading: "Se încarcă..."
111       deleted: "A fost șters"
112       larger:
113         area: "Vizualizare zonă pe hartă mai mare"
114         node: "Vizualizare nod pe hartă mai mare"
115         way: "Vizualizare cale pe hartă mai mare"
116         relation: "Vizualizare relație pe hartă mai mare"
117     node_details:
118       coordinates: "Coordonate: "
119       part_of: "Parte din:"
120     node_history:
121       node_history: "Istoric nod"
122       node_history_title: "Istoric nod: {{node_name}}"
123       download: "{{download_xml_link}} sau {{view_details_link}}"
124       download_xml: "Descărcare XML"
125       view_details: "vizualizare detalii"
126     node:
127       node: "Nod"
128       node_title: "Nod: {{node_name}}"
129       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} sau {{edit_link}}"
130       download_xml: "Descărcare XML"
131       view_history: "vizualizare istoric"
132       edit: "editare"
133     not_found:
134       sorry: "Ne pare rău, dar {{type}} cu identificatorul {{id}}, nu a putut fi ."
135       type:
136         node: node
137         way: way
138         relation: relation
139     paging_nav:
140       showing_page: "Se afișează pagina"
141       of: "din"
142     relation_details:
143       members: "Membrii:"
144       part_of: "Parte din:"
145     relation_history:
146       relation_history: "Istoric relații"
147       relation_history_title: "Istoric relații: {{relation_name}}"
148     relation_member:
149       entry: "{{type}} {{name}}"
150       entry_role: "{{type}} {{name}} ca {{role}}"
151       type:
152         node: "Nod"
153         way: "Cale"
154         relation: "Relație"
155     relation:
156       relation: "Relație"
157       relation_title: "Relație: {{relation_name}}"
158       download: "{{download_xml_link}} sau {{view_history_link}}"
159       download_xml: "Descărcare XML"
160       view_history: "vizualizare istoric"
161     start:
162       view_data: "Vizualizare date pentru perspectiva curentă a hărții"
163       manually_select: "Selectare manuală a unei alte zone"
164     start_rjs:
165       data_layer_name: "Date"
166       data_frame_title: "Date"
167       zoom_or_select: "Măriți sau selectați o zonă a hărții pentru a o vizualiza"
168       drag_a_box: "Trageți cu mouse-ul și creați un dreptunghi pentru a selecta zona hărții"
169       manually_select: "Selectare manuală a unei alte zone"
170       loaded_an_area_with_num_features: "Ați încărcat o zonă care conține [[num_features]] puncte. În general, unele navigatoare nu sunt capabile să facă față afișării unei asemenea cantități de date. Navigatoarele funcționează cel mai bine atunci când afișează mai puțin de 100 de puncte simultan: dacă mai faceți și alte operații cu navigatorul dumneavoastră în paralel veți observa o încetinire / lipsă de răspuns din partea navigatorului. Dacă doriți să afișați aceste puncte apăsați butonul de mai jos."
171       load_data: "Încărcare date"
172       unable_to_load_size: "Imposibil de încărcat: Cutia împrejmuitoare de dimensiune [[bbox_size]] este prea mare (trebuie să fie mai mică de {{max_bbox_size}})"
173       loading: "Se încarcă..."
174       show_history: "Afișare istoric"
175       wait: "Așteptați..."
176       history_for_feature: "Istoric pentru [[feature]]"
177       details: "Detalii"
178       private_user: "utilizator privat"
179       edited_by_user_at_timestamp: "Editat de [[user]] la [[timestamp]]"
180       object_list:
181         heading: "Lista obiectelor"
182         back: "Afișează lista obiectelor"
183         type:
184           node: "Nod"
185           way: "Cale"
186           # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
187         api: "Obține această zonă prin API"
188         details: "Detalii"
189         selected:
190           type:
191             node: "Nod [[id]]"
192             way: "cale [[id]]"
193             # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
194         history:
195           type:
196             node: "Nod [[id]]"
197             way: "Cale [[id]]"
198             # There's no 'relation' type because it isn't represented in OpenLayers
199     tag_details:
200       tags: "Etichete:"
201     way_details:
202       nodes: "Noduri:"
203       part_of: "Parte din:"
204       also_part_of:
205         one: "de asemenea parte din calea {{related_ways}}"
206         other: "de asemenea parte din căile {{related_ways}}"
207     way_history:
208       way_history: "Istoric cale"
209       way_history_title: "Istoric cale: {{way_name}}"
210       download: "{{download_xml_link}} sau {{view_details_link}}"
211       download_xml: "Descărcare XML"
212       view_details: "vizualizare detalii"
213     way:
214       way: "Cale"
215       way_title: "Cale: {{way_name}}"
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} sau {{edit_link}}"
217       download_xml: "Descărcare XML"
218       view_history: "vizualizare istoric"
219       edit: "editare"
220   changeset:
221     changeset_paging_nav: 
222       showing_page: "Se afișează pagina"
223       of: "din"
224     changeset:
225       still_editing: "(încă se editează)"
226       anonymous: "Anonim"
227       no_comment: "(niciunul)"
228       no_edits: "(nu există editări)"
229       show_area_box: "afișează chenarul zonei"
230       big_area: "(mare)"
231       view_changeset_details: "Vizualizare detalii set de schimbări"
232     changesets:
233       id: "ID"
234       saved_at: "Salvat la"
235       user: "Utilizator"
236       comment: "Comentariu"
237       area: "Zonă"
238     list_bbox:
239       history: "Istoric"
240       changesets_within_the_area: "Seturi de schimbări din zonă:"
241       show_area_box: "afișare chenar zonă"
242       no_changesets: "Nu există seturi de schimbări"
243       all_changes_everywhere: "Pentru toate modificările de peste tot vedeți {{recent_changes_link}}"
244       recent_changes: "Modificări recente"
245       no_area_specified: "Nicio zonă specificată"
246       first_use_view: "Prima dată folosiți {{view_tab_link}} pentru a parcurge harta și pentru a mări pe o zonă de interes, apoi clic pe fila cu istoricul."
247       view_the_map: "vizualizare hartă"
248       view_tab: "vizualizare filă"
249       alternatively_view: "Alternativ, vizualizați toate {{recent_changes_link}}"
250     list:
251       recent_changes: "Recent Changes"
252       recently_edited_changesets: "Recently edited changesets:"
253       for_more_changesets: "For more changesets, select a user and view their edits, or see the editing 'history' of a specific area."
254     list_user:
255       edits_by_username: "Edits by {{username_link}}"
256       no_visible_edits_by: "No visible edits by {{name}}."
257       for_all_changes: "For changes by all users see {{recent_changes_link}}"
258       recent_changes: "Recent Changes"
259   diary_entry:
260     new:
261       title: New Diary Entry
262     list:
263       title: "Users' diaries"
264       user_title: "{{user}}'s diary"
265       in_language_title: "Diary Entries in {{language}}"
266       new: New Diary Entry
267       new_title: Compose a new entry in your user diary
268       no_entries: No diary entries
269       recent_entries: "Recent diary entries: "
270       older_entries: Older Entries
271       newer_entries: Newer Entries
272     edit:
273       title: "Edit diary entry"
274       subject: "Subject: "
275       body: "Body: "
276       language: "Language: "
277       location: "Location: "
278       latitude: "Latitude: "
279       longitude: "Longitude: "
280       use_map_link: "use map"
281       save_button: "Save"
282       marker_text: Diary entry location
283     view:
284       title: "Users' diaries | {{user}}"
285       user_title: "{{user}}'s diary"
286       leave_a_comment: "Leave a comment"
287       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} to leave a comment"
288       login: "Login"
289       save_button: "Save"
290     no_such_entry:
291       title: "No such diary entry"
292       heading: "No entry with the id: {{id}}"
293       body: "Sorry, there is no diary entry or comment with the id {{id}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
294     no_such_user:
295       title: "No such user"
296       heading: "The user {{user}} does not exist"
297       body: "Sorry, there is no user with the name {{user}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
298     diary_entry:
299       posted_by: "Posted by {{link_user}} at {{created}} in {{language_link}}"
300       comment_link: Comment on this entry
301       reply_link: Reply to this entry
302       comment_count:
303         one: 1 comment
304         other: "{{count}} comments"
305       edit_link: Edit this entry
306     diary_comment:
307       comment_from: "Comment from {{link_user}}  at {{comment_created_at}}"
308   export:
309     start:
310       area_to_export: "Area to Export"
311       manually_select: "Manually select a different area"
312       format_to_export: "Format to Export"
313       osm_xml_data: "OpenStreetMap XML Data"
314       mapnik_image: "Mapnik Image"
315       osmarender_image: "Osmarender Image"
316       embeddable_html: "Embeddable HTML"
317       licence: "Licence"
318       export_details: 'OpenStreetMap data is licensed under the <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.'
319       options: "Options"
320       format: "Format"
321       scale: "Scale"
322       max: "max"
323       image_size: "Image Size"
324       zoom: "Zoom"
325       add_marker: "Add a marker to the map"
326       latitude: "Lat:"
327       longitude: "Lon:"
328       output: "Output"
329       paste_html: "Paste HTML to embed in website"
330       export_button: "Export"
331     start_rjs:
332       export: "Export"
333       drag_a_box: "Drag a box on the map to select an area"
334       manually_select: "Manually select a different area"
335       click_add_marker: "Click on the map to add a marker"
336       change_marker: "Change marker position"
337       add_marker: "Add a marker to the map"
338       view_larger_map: "View Larger Map"
339   geocoder:
340     search:
341       title:
342         latlon: 'Results from <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>'
343         us_postcode: 'Results from <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
344         uk_postcode: 'Results from <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
345         ca_postcode: 'Results from <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
346         osm_namefinder: 'Results from <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
347         geonames: 'Results from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
348     search_osm_namefinder:
349       prefix: "{{type}} "
350       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} of {{placename}}"
351       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} of {{parentname}})"
352       suffix_suburb: "{{suffix}}, {{parentname}}"
353     description:
354       title:
355         osm_namefinder: '{{types}} from <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>'
356         geonames: 'Location from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
357       types:
358         cities: Cities
359         towns: Towns
360         places: Places
361     description_osm_namefinder:
362       prefix: "{{distance}} {{direction}} of {{type}} "
363     results:
364       no_results: "No results found"
365     distance:
366       zero: "less than 1km"
367       one: "about 1km"
368       other: "about {{count}}km"
369     direction:
370       south_west: "south-west"
371       south: "south"
372       south_east: "south-east"
373       east: "east"
374       north_east: "north-east"
375       north: "north"
376       north_west: "north-west"
377       west: "west"
378   layouts:
379     project_name:
380       # in <title>
381       title: OpenStreetMap
382       # in <h1>
383       h1: OpenStreetMap
384     logo:
385       alt_text: OpenStreetMap logo
386     welcome_user: "Welcome, {{user_link}}"
387     welcome_user_link_tooltip: Your user page
388     home: home
389     home_tooltip: Go to home location
390     inbox: "inbox ({{count}})"
391     inbox_tooltip:
392       zero: Your inbox contains no unread messages
393       one: Your inbox contians 1 unread message
394       other: Your inbox contains {{count}} unread messages
395     logout: logout
396     logout_tooltip: "Log out"
397     log_in: log in
398     log_in_tooltip: Log in with an existing account
399     sign_up: sign up
400     sign_up_tooltip: Create an account for editing
401     view: View
402     view_tooltip: View maps
403     edit: Edit
404     edit_tooltip: Edit maps
405     history: History
406     history_tooltip: Changeset history
407     export: Export
408     export_tooltip: Export map data
409     gps_traces: GPS Traces
410     gps_traces_tooltip: Manage traces
411     user_diaries: User Diaries
412     user_diaries_tooltip: View user diaries
413     tag_line: The Free Wiki World Map
414     intro_1: "OpenStreetMap is a free editable map of the whole world. It is made by people like you."
415     intro_2: "OpenStreetMap allows you to view, edit and use geographical data in a collaborative way from anywhere on Earth."
416     intro_3: "OpenStreetMap's hosting is kindly supported by the {{ucl}} and {{bytemark}}."
417     intro_3_ucl: "UCL VR Centre"
418     intro_3_bytemark: "bytemark"
419     osm_offline: "The OpenStreetMap database is currently offline while essential database maintenance work is carried out."
420     osm_read_only: "The OpenStreetMap database is currently in read-only mode while essential database maintenance work is carried out."
421     donate: "Support OpenStreetMap by {{link}} to the Hardware Upgrade Fund."
422     donate_link_text: donating
423     help_wiki: "Help &amp; Wiki"
424     help_wiki_tooltip: "Help &amp; Wiki site for the project"
425     help_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org"
426     news_blog: "News blog"
427     news_blog_tooltip: "News blog about OpenStreetMap, free geographical data, etc."
428     shop: Shop
429     shop_tooltip: Shop with branded OpenStreetMap merchandise
430     shop_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Merchandise
431     sotm: 'Come to the 2009 OpenStreetMap Conference, The State of the Map, July 10-12 in Amsterdam!'
432     alt_donation: Make a Donation
433   notifier:
434     diary_comment_notification:
435       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} commented on your diary entry"
436       banner1: "*                   Please do not reply to this email.                    *"
437       banner2: "*                Use the OpenStreetMap web site to reply.                 *"
438       hi: "Hi {{to_user}},"
439       header: "{{from_user}} has commented on your recent OpenStreetMap diary entry with the subject {{subject}}:"
440       footer: "You can also read the comment at {{readurl}} and you can comment at {{commenturl}} or reply at {{replyurl}}"
441     message_notification:
442       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} sent you a new message"
443       banner1: "*                   Please do not reply to this email.                    *"
444       banner2: "*                Use the OpenStreetMap web site to reply.                 *"
445       hi: "Hi {{to_user}},"
446       header: "{{from_user}} has sent you a message through OpenStreetMap with the subject {{subject}}:"
447       footer1: "You can also read the message at {{readurl}}"
448       footer2: "and you can reply at {{replyurl}}"
449     friend_notification:
450       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} added you as a friend"
451       had_added_you: "{{user}} has added you as a friend on OpenStreetMap."
452       see_their_profile: "You can see their profile at {{userurl}} and add them as a friend too if you wish."
453     gpx_notification:
454       greeting: "Hi,"
455       your_gpx_file: "It looks like your GPX file"
456       with_description: "with the description"
457       and_the_tags: "and the following tags:"
458       and_no_tags: "and no tags."
459       failure:
460         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import failure"
461         failed_to_import: "failed to import. Here's the error:"
462         more_info_1: "More information about GPX import failures and how to avoid"
463         more_info_2: "them can be found at:"
464         import_failures_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures"
465       success:
466         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import success"
467         loaded_successfully: |
468           loaded successfully with {{trace_points}} out of a possible
469           {{possible_points}} points.
470     signup_confirm:
471       subject: "[OpenStreetMap] Confirm your email address"
472     signup_confirm_plain:
473       greeting: "Hi there!"
474       hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to create an account over at"
475       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
476       click_the_link_1: "If this is you, welcome! Please click the link below to confirm your"
477       click_the_link_2: "account and read on for more information about OpenStreetMap."
478       introductory_video: "You can watch an introductory video to OpenStreetMap here:"
479       more_videos: "There are more videos here:"
480       the_wiki: "Get reading about OpenStreetMap on the wiki:"
481       the_wiki_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide"
482       opengeodata: "OpenGeoData.org is OpenStreetMap's blog, and it has podcasts too:"
483       wiki_signup: "You may also want to sign up to the OpenStreetMap wiki at:"
484       wiki_signup_url: "http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page"
485       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
486       user_wiki_1: "It is recommended that you create a user wiki page, which includes"
487       user_wiki_2: "category tags noting where you are, such as [[Category:Users_in_London]]."
488       current_user_1: "A list of current users in categories, based on where in the world"
489       current_user_2: "they are, is available from:"
490     signup_confirm_html:
491       greeting: "Hi there!"
492       hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to create an account over at"
493       click_the_link: "If this is you, welcome! Please click the link below to confirm that account and read on for more information about OpenStreetMap"
494       introductory_video: "You can watch an {{introductory_video_link}}."
495       video_to_openstreetmap: "introductory video to OpenStreetMap"
496       more_videos: "There are {{more_videos_link}}."
497       more_videos_here: "more videos here"
498       get_reading: 'Get reading about OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">on the wiki</p> or  <a href="http://www.opengeodata.org/">the opengeodata blog</a> which has <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts to listen to</a> also!'
499       wiki_signup: 'You may also want to <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">sign up to the OpenStreetMap wiki</a>.'
500       user_wiki_page: 'It is recommended that you create a user wiki page, which includes category tags noting where you are, such as <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.'
501       current_user: 'A list of current users in categories, based on where in the world they are, is available from <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
502     email_confirm:
503       subject: "[OpenStreetMap] Confirm your email address"
504     email_confirm_plain:
505       greeting: "Hi,"
506       hopefully_you_1: "Someone (hopefully you) would like to change their email address over at"
507       hopefully_you_2: "{{server_url}} to {{new_address}}."
508       click_the_link: "If this is you, please click the link below to confirm the change."
509     email_confirm_html:
510       greeting: "Hi,"
511       hopefully_you: "Someone (hopefully you) would like to change their email address over at {{server_url}} to {{new_address}}."
512       click_the_link: "If this is you, please click the link below to confirm the change."
513     lost_password:
514       subject: "[OpenStreetMap] Password reset request"
515     lost_password_plain:
516       greeting: "Hi,"
517       hopefully_you_1: "Someone (possibly you) has asked for the password to be reset on this"
518       hopefully_you_2: "email addresses openstreetmap.org account."
519       click_the_link: "If this is you, please click the link below to reset your password."
520     lost_password_html:
521       greeting: "Hi,"
522       hopefully_you: "Someone (possibly you) has asked for the password to be reset on this email address's openstreetmap.org account."
523       click_the_link: "If this is you, please click the link below to reset your password."
524     reset_password:
525       subject: "[OpenStreetMap] Password reset"
526     reset_password_plain:
527       greeting: "Hi,"
528       reset: "Your password has been reset to {{new_password}}"
529     reset_password_html:
530       greeting: "Hi,"
531       reset: "Your password has been reset to {{new_password}}"
532   message:
533     inbox:
534       title: "Inbox"
535       my_inbox: "My inbox"
536       outbox: "outbox"
537       you_have: "You have {{new_count}} new messages and {{old_count}} old messages"
538       from: "From"
539       subject: "Subject"
540       date: "Date"
541       no_messages_yet: "You have no messages yet. Why not get in touch with some of the {{people_mapping_nearby_link}}?"
542       people_mapping_nearby: "people mapping nearby" 
543     message_summary:
544       unread_button: "Mark as unread"
545       read_button: "Mark as read"
546       reply_button: "Reply"
547     new:
548       title: "Send message"
549       send_message_to: "Send a new message to {{name}}"
550       subject: "Subject"
551       body: "Body"
552       send_button: "Send"
553       back_to_inbox: "Back to inbox"
554       message_sent: "Message sent"
555     no_such_user:
556       title: "No such user or message"
557       heading: "No such user or message"
558       body: "Sorry there is no user or message with that name or id"
559     outbox: 
560       title: "Outbox"
561       my_inbox: "My {{inbox_link}}"
562       inbox: "inbox"
563       outbox: "outbox"
564       you_have_sent_messages: "You have {{sent_count}} sent messages"
565       to: "To"
566       subject: "Subject"
567       date: "Date"
568       no_sent_messages: "You have no sent messages yet. Why not get in touch with some of the {{people_mapping_nearby_link}}?"
569       people_mapping_nearby: "people mapping nearby"
570     read:
571       title: "Read message"
572       reading_your_messages: "Reading your messages"
573       from: "From"
574       subject: "Subject"
575       date: "Date"
576       reply_button: "Reply"
577       unread_button: "Mark as unread"
578       back_to_inbox: "Back to inbox"
579       reading_your_sent_messages: "Reading your sent messages"
580       to: "To"
581       back_to_outbox: "Back to outbox"
582     mark:
583       as_read: "Message marked as read"
584       as_unread: "Message marked as unread"
585   site:
586     index:
587       js_1: "You are either using a browser that doesn't support javascript, or you have disabled javascript."
588       js_2: "OpenStreetMap uses javascript for its slippy map."
589       js_3: 'You may want to try the <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home static tile browser</a> if you are unable to enable javascript.'
590       permalink: Permalink
591       shortlink: Shortlink
592       license:
593         notice: "Licensed under the {{license_name}} license by the {{project_name}} and its contributors."
594         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
595         license_url: "http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/"
596         project_name: "OpenStreetMap project"
597         project_url: "http://openstreetmap.org"
598     edit:
599       not_public: "You haven't set your edits to be public."
600       not_public_description: "You can no longer edit the map unless you do so. You can set your edits as public from your {{user_page}}."
601       user_page_link: user page
602       anon_edits: "({{link}})"
603       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
604       anon_edits_link_text: "Find out why this is the case."
605       flash_player_required: 'You need a Flash player to use Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. You can <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">download Flash Player from Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Several other options</a> are also available for editing OpenStreetMap.'
606       potlatch_unsaved_changes: "You have unsaved changes. (To save in Potlatch, you should deselect the current way or point, if editing in live mode, or click save if you have a save button.)"
607     sidebar:
608       search_results: Search Results
609       close: Close
610     search:
611       search: Search
612       where_am_i: "Where am I?"
613       submit_text: "Go"
614       search_help: "examples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', or 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more examples...</a>"
615     key:
616       map_key: "Map key"
617       map_key_tooltip: "Map key for the mapnik rendering at this zoom level"
618       table:
619         heading: "Legend for z{{zoom_level}}"
620         entry:
621           motorway: "Motorway"
622           trunk: "Trunk road"
623           primary: "Primary road"
624           secondary: "Secondary road"
625           unclassified: "Unclassified road"
626           unsurfaced: "Unsurfaced road"
627           track: "Track"
628           byway: "Byway"
629           bridleway: "Bridleway"
630           cycleway: "Cycleway"
631           footway: "Footway"
632           rail: "Railway"
633           subway: "Subway"
634           tram:
635             - Light rail
636             - tram
637           cable:
638             - Cable car
639             - chair lift
640           runway:
641             - Airport Runway
642             - taxiway
643           apron:
644             - Airport apron
645             - terminal
646           admin: "Administrative boundary"
647           forest: "Forest"
648           wood: "Wood"
649           golf: "Golf course"
650           park: "Park"
651           resident: "Residential area"
652           tourist: "Tourist attraction"
653           common:
654             - Common
655             - meadow
656           retail: "Retail area"
657           industrial: "Industrial area"
658           commercial: "Commercial area"
659           heathland: "Heathland"
660           lake:
661             - Lake
662             - reservoir
663           farm: "Farm"
664           brownfield: "Brownfield site"
665           cemetery: "Cemetery"
666           allotments: "Allotments"
667           pitch: "Sports pitch"
668           centre: "Sports centre"
669           reserve: "Nature reserve"
670           military: "Military area"
671           school: "School; university"
672           building: "Significant building"
673           station: "Railway station"
674           summit:
675             - Summit
676             - peak
677           tunnel: "Dashed casing = tunnel"
678           bridge: "Black casing = bridge"
679           private: "Private access"
680           permissive: "Permissive access"
681           destination: "Destination access"
682           construction: "Roads under construction"
683   trace:
684     create:
685       upload_trace: "Upload GPS Trace"
686       trace_uploaded: "Your GPX file has been uploaded and is awaiting insertion in to the database. This will usually happen within half an hour, and an email will be sent to you on completion."
687     edit:
688       title: "Editing trace {{name}}"
689       heading: "Editing trace {{name}}"
690       filename: "Filename:"
691       download: "download"
692       uploaded_at: "Uploaded at:"
693       points: "Points:"
694       start_coord: "Start coordinate:"
695       map: "map"
696       edit: "edit"
697       owner: "Owner:"
698       description: "Description:"
699       tags: "Tags:"
700       tags_help: "comma delimited"
701       save_button: "Save Changes"
702     no_such_user:
703       title: "No such user"
704       heading: "The user {{user}} does not exist"
705       body: "Sorry, there is no user with the name {{user}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
706     trace_form:
707       upload_gpx: "Upload GPX File"
708       description: "Description"
709       tags: "Tags"
710       tags_help: "use commas"
711       public: "Public?"
712       public_help: "what does this mean?"
713       public_help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces"
714       upload_button: "Upload"
715       help: "Help"
716       help_url: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload"
717     trace_header:
718       see_just_your_traces: "See just your traces, or upload a trace"
719       see_all_traces: "See all traces"
720       see_your_traces: "See all your traces"
721       traces_waiting: "You have {{count}} traces waiting for upload. Please consider waiting for these to finish before uploading any more, so as not to block the queue for other users."
722     trace_optionals:
723       tags: "Tags"
724     view:
725       title: "Viewing trace {{name}}"
726       heading: "Viewing trace {{name}}"
727       pending: "PENDING"
728       filename: "Filename:"
729       download: "download"
730       uploaded: "Uploaded at:"
731       points: "Points:"
732       start_coordinates: "Start coordinate:"
733       map: "map"
734       edit: "edit"
735       owner: "Owner:"
736       description: "Description:"
737       tags: "Tags:"
738       none: "None"
739       make_public: "Make this track public permanently"
740       edit_track: "Edit this track"
741       delete_track: "Delete this track"
742       trace_not_found: "Trace not found!"
743     trace_paging_nav:
744       showing: "Showing page"
745       of: "of"
746     trace:
747       pending: "PENDING"
748       count_points: "{{count}} points"
749       ago: "{{time_in_words_ago}} ago"
750       more: "more"
751       trace_details: "View Trace Details"
752       view_map: "View Map"
753       edit: "edit"
754       edit_map: "Edit Map"
755       public: "PUBLIC"
756       private: "PRIVATE"
757       by: "by"
758       in: "in"
759       map: "map"
760     list:
761       public_traces: "Public GPS traces"
762       your_traces: "Your GPS traces"
763       public_traces_from: "Public GPS traces from {{user}}"
764       tagged_with: " tagged with {{tags}}"
765     delete:
766       scheduled_for_deletion: "Track scheduled for deletion"
767     make_public:
768       made_public: "Track made public"
769   user:
770     login:
771       title: "Login"
772       heading: "Login"
773       please login: "Please login or {{create_user_link}}."
774       create_account: "create an account"
775       email or username: "Email Address or Username: "
776       password: "Password: "
777       lost password link: "Lost your password?"
778       login_button: "Login"
779       account not active: "Sorry, your account is not active yet.<br>Please click on the link in the account confirmation email to activate your account."
780       auth failure: "Sorry, couldn't log in with those details."
781     lost_password:
782       title: "lost password"
783       heading: "Forgotten Password?"
784       email address: "Email Address:"
785       new password button: "Send me a new password"
786       notice email on way: "Sorry you lost it :-( but an email is on its way so you can reset it soon."
787       notice email cannot find: "Couldn't find that email address, sorry."
788     reset_password:
789       title: "reset password"
790       flash changed check mail: "Your password has been changed and is on its way to your mailbox :-)"
791       flash token bad: "Didn't find that token, check the URL maybe?"
792     new:
793       title: "Create account"
794       heading: "Create a User Account"
795       no_auto_account_create: "Unfortunately we are not currently able to create an account for you automatically."
796       contact_webmaster: 'Please contact the <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> to arrange for an account to be created - we will try and deal with the request as quickly as possible. '
797       fill_form: "Fill in the form and we'll send you a quick email to activate your account."
798       license_agreement: 'By creating an account, you agree that all data you submit to the Openstreetmap project is to be (non-exclusively) licensed under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">this Creative Commons license (by-sa)</a>.'
799       email address: "Email Address: "
800       confirm email address: "Confirm Email Address: "
801       not displayed publicly: 'Not displayed publicly (see <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)'
802       display name: "Display Name: "
803       password: "Password: "
804       confirm password: "Confirm Password: "
805       signup: Signup
806       flash create success message: "User was successfully created. Check your email for a confirmation note, and you'll be mapping in no time :-)<br /><br />Please note that you won't be able to login until you've received and confirmed your email address.<br /><br />If you use an antispam system which sends confirmation requests then please make sure you whitelist webmaster@openstreetmap.org as we are unable to reply to any confirmation requests."
807     no_such_user:
808       title: "No such user"
809       heading: "The user {{user}} does not exist"
810       body: "Sorry, there is no user with the name {{user}}. Please check your spelling, or maybe the link you clicked is wrong."
811     view:
812       my diary: my diary
813       new diary entry: new diary entry
814       my edits: my edits
815       my traces: my traces
816       my settings: my settings
817       send message: send message
818       diary: diary
819       edits: edits
820       traces: traces
821       remove as friend: remove as friend
822       add as friend: add as friend
823       mapper since: "Mapper since: "
824       ago: "({{time_in_words_ago}} ago)"
825       user image heading: User image
826       delete image: Delete Image
827       upload an image: Upload an image
828       add image: Add Image
829       description: Description
830       user location: User location
831       no home location: "No home location has been set."
832       if set location: "If you set your location, a pretty map and stuff will appear below. You can set your home location on your {{settings_link}} page."
833       settings_link_text: settings
834       your friends: Your friends
835       no friends: You have not added any friends yet.
836       km away: "{{count}}km away"
837       m away: "{{count}}m away"
838       nearby users: "Nearby users: "
839       no nearby users: "There are no users who admit to mapping nearby yet."
840       change your settings: change your settings
841     friend_map:
842       your location: Your location
843       nearby mapper: "Nearby mapper: "
844     account:
845       title: "Edit account"
846       my settings: My settings
847       email never displayed publicly: "(never displayed publicly)"
848       public editing:
849         heading: "Public editing: "
850         enabled: "Enabled. Not anonymous and can edit data."
851         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits"
852         enabled link text: "what's this?"
853         disabled: "Disabled and cannot edit data, all previous edits are anonymous."
854         disabled link text: "why can't I edit?"
855       profile description: "Profile Description: "
856       preferred languages: "Preferred Languages: "
857       home location: "Home Location: "
858       no home location: "You have not entered your home location."
859       latitude: "Latitude: "
860       longitude: "Longitude: "
861       update home location on click: "Update home location when I click on the map?"
862       save changes button: Save Changes
863       make edits public button: Make all my edits public
864       return to profile: Return to profile
865       flash update success confirm needed: "User information updated successfully. Check your email for a note to confirm your new email address."
866       flash update success: "User information updated successfully."
867     confirm:
868       heading: Confirm a user account
869       press confirm button: "Press the confirm button below to activate your account."
870       button: Confirm
871       success: "Confirmed your account, thanks for signing up!"
872       failure: "A user account with this token has already been confirmed."
873     confirm_email:
874       heading: Confirm a change of email address
875       press confirm button: "Press the confirm button below to confirm your new email address."
876       button: Confirm
877       success: "Confirmed your email address, thanks for signing up!"
878       failure: "An email address has already been confirmed with this token."
879     set_home:
880       flash success: "Home location saved successfully"
881     go_public:
882       flash success: "All your edits are now public, and you are now allowed to edit."
883     make_friend:
884       success: "{{name}} is now your friend."
885       failed: "Sorry, failed to add {{name}} as a friend."
886       already_a_friend: "You are already friends with {{name}}."
887     remove_friend:
888       success: "{{name}} was removed from your friends."
889       not_a_friend: "{{name}} is not one of your friends."