Update to iD v2.7.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / so.json
1 {
2     "so": {
3         "modes": {
4             "add_area": {
5                 "title": "Aagga",
6                 "description": "Ku dar jardiinooyinka, dhismayaasha, harooyinka, ama meelaha kale Khariidada."
7             },
8             "add_line": {
9                 "title": "Khad",
10                 "description": "Ku dar jidadka halbowlaha, wadooyinka, wadooyinka socotada, kanaalada, ama khadadka kale Khariidada."
11             },
12             "add_point": {
13                 "title": "Bar",
14                 "description": "Ku dar maqaayadaha, dhismayaasha, sanduuqyada boostada, ama baraha kale Khariidada."
15             }
16         },
17         "operations": {
18             "add": {
19                 "annotation": {
20                     "point": "Ku daray bar."
21                 }
22             },
23             "continue": {
24                 "title": "Sii wad",
25                 "description": "Sii wad khadkanan.",
26                 "not_eligible": "Wax khad ah laguma wadi karo halkan.",
27                 "annotation": {
28                     "line": "Sii waday khadka.",
29                     "area": "Sii waday aag."
30                 }
31             },
32             "change_tags": {
33                 "annotation": "Taxanbaha la beddelay."
34             },
35             "circularize": {
36                 "title": "Goobo geli",
37                 "description": {
38                     "line": "Ka dhig khadkan wareeg."
39                 }
40             },
41             "delete": {
42                 "title": "Tirtir",
43                 "description": {
44                     "single": "U tirtir goobtani si joogto ah"
45                 }
46             },
47             "disconnect": {
48                 "title": "Jar Xiriirka",
49                 "description": "Ka jar xiriirka khadadkan/goobahan midba midka kale."
50             },
51             "move": {
52                 "title": "Dhaqaaji",
53                 "description": {
54                     "single": "U dhaqaaji muuqaalkan meel kale."
55                 }
56             },
57             "reflect": {
58                 "title": {
59                     "long": "Si dheer u milicso",
60                     "short": "Si gaaban u milicso"
61                 },
62                 "description": {
63                     "long": {
64                         "single": "Ka milicso astaantan xagasha dheer"
65                     },
66                     "short": {
67                         "single": "Ka milicso astaantan xagasha gaaban"
68                     }
69                 }
70             },
71             "rotate": {
72                 "title": "Rog",
73                 "description": {
74                     "single": "U rog astaantan agagaarkeeda bartamaha."
75                 }
76             },
77             "reverse": {
78                 "title": "Dib u noqosho",
79                 "description": "Ka dhig khadkaan mid aada jihada lidka ah."
80             },
81             "split": {
82                 "title": "Kala qaybi",
83                 "description": {
84                     "line": "U kala qaybi xariiqdan labo guntin."
85                 },
86                 "not_eligible": "Khadadka looma kala qaybin karo bilow ama dhammaad."
87             }
88         },
89         "undo": {
90             "tooltip": "Ka-noqosho: {action}",
91             "nothing": "Ma jiraan wax laga noqdo."
92         },
93         "redo": {
94             "tooltip": "Ku-noqosho: {action}",
95             "nothing": "Ma jiraan wax lagu noqdo."
96         },
97         "tooltip_keyhint": "Af-goys:",
98         "translate": {
99             "localized_translation_label": "Magaca luqadaha badan",
100             "localized_translation_language": "Dooro luuqada",
101             "localized_translation_name": "Magaca"
102         },
103         "commit": {
104             "created": "Lagu suurtogeliyay"
105         },
106         "info_panels": {
107             "background": {
108                 "title": "Hagaajinta",
109                 "description": "Sharaxaad"
110             },
111             "history": {
112                 "title": "Taariikh",
113                 "last_edit": "Ugu dambeeyn la beddelay"
114             }
115         },
116         "geometry": {
117             "point": "bar",
118             "line": "khad"
119         },
120         "geocoder": {
121             "search": "Ka raadi dunida oo dhan…",
122             "no_results_visible": "Wax natiijooyin ah kama muuqdaan aagga Khariidada.",
123             "no_results_worldwide": "Wax tilmaamo ah lama helin"
124         },
125         "geolocate": {
126             "title": "Muuji Goobtayda"
127         },
128         "inspector": {
129             "all_fields": "Dhammaan goobaha",
130             "all_tags": "Dhammaan taxanbayaasha",
131             "all_relations": "Dhammaan xiriirada",
132             "choose": "Dooro nooca tilmaamaha",
133             "search": "Raadi",
134             "feature_list": "Tilmaamaha Waydiimaha",
135             "radio": {
136                 "structure": {
137                     "layer": "Lakabka"
138                 }
139             },
140             "add": "Ku Dar",
141             "add_fields": "Ku dar goob:"
142         },
143         "background": {
144             "title": "Hagaajinta",
145             "description": "Hagaajinta taariikhda"
146         },
147         "map_data": {
148             "title": "Xogta Khariidada",
149             "description": "Xogta Khariidada",
150             "data_layers": "Lakabyada",
151             "layers": {
152                 "osm": {
153                     "title": "Xogta OpenStreetMap"
154                 }
155             }
156         },
157         "feature": {
158             "service_roads": {
159                 "description": "Jidka Shaqaalaha"
160             }
161         },
162         "save": {
163             "title": "Keydi",
164             "help": "Dib-u-fiiri isbeddelkaaga oo u soo dir si furan OpenStreetMap, oo ka dhigaysa inay muuqdaan dadka kale.",
165             "no_changes": "Wax isbeddel ah lama kaydin.",
166             "conflict": {
167                 "previous": "< Hore",
168                 "next": "Xiga >"
169             }
170         },
171         "success": {
172             "facebook": "Faafi Facebook",
173             "twitter": "Faafi Twitter",
174             "google": "Faafi Google+"
175         },
176         "tag_reference": {
177             "description": "Sharaxaad"
178         },
179         "help": {
180             "title": "Caawin",
181             "help": {
182                 "title": "Caawin",
183                 "open_data": "Tifaftiraada aad ku sameyso Khariidadan waxay u muuqan doonaan qof walba oo isticmaala OpenStreetMap. Copying from commercial sources, like Google Maps, [is strictly forbidden](https://www.openstreetmap.org/copyright).",
184                 "open_source": "iD {version} waa mashruuc wada-shaqayn oo baaq-furahiisa laga heli karo [GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD)."
185             },
186             "editing": {
187                 "undo_redo_h": "Ka-noqosho & Ku-noqosho",
188                 "save_h": "Keydi",
189                 "keyboard_h": "Af-goys"
190             },
191             "lines": {
192                 "title": "Khadadka"
193             },
194             "gps": {
195                 "title": "Raadadka GPS"
196             },
197             "field": {
198                 "restrictions": {
199                     "about": {
200                         "title": "Ku-saabsan"
201                     }
202                 }
203             }
204         },
205         "shortcuts": {
206             "title": "Af-goys",
207             "key": {
208                 "delete": "Tirtir"
209             },
210             "browsing": {
211                 "help": {
212                     "title": "Caawin"
213                 }
214             },
215             "editing": {
216                 "commands": {
217                     "undo": "Ka-noqosho",
218                     "redo": "Ku-noqosho",
219                     "save": "Keydso is-beddelada"
220                 }
221             }
222         },
223         "units": {
224             "miles": "{quantity} mayl"
225         },
226         "presets": {
227             "categories": {
228                 "category-barrier": {
229                     "name": "Tilmaamaha Xannibaadaha"
230                 },
231                 "category-building": {
232                     "name": "Tilmaamaha Dhismayaasha"
233                 },
234                 "category-landuse": {
235                     "name": "Tilmaamaha Isticmaalka Dhulka"
236                 },
237                 "category-natural-area": {
238                     "name": "Tilmaamaha Dabiiciga"
239                 },
240                 "category-natural-line": {
241                     "name": "Tilmaamaha Dabiiciga"
242                 },
243                 "category-natural-point": {
244                     "name": "Tilmaamaha Dabiiciga"
245                 },
246                 "category-path": {
247                     "name": "Tilmaamaha Wadada"
248                 },
249                 "category-rail": {
250                     "name": "Tilmaamaha Jidadka Tariinka"
251                 },
252                 "category-road": {
253                     "name": "Tilmaamaha Wadooyinka"
254                 }
255             },
256             "fields": {
257                 "access": {
258                     "types": {
259                         "access": "Dhammaan Gelitaanada",
260                         "bicycle": "Baaskiilada",
261                         "horse": "Fardo",
262                         "motor_vehicle": "Gawaarida"
263                     }
264                 },
265                 "address": {
266                     "placeholders": {
267                         "city": "Magaalo",
268                         "place": "Goob"
269                     }
270                 },
271                 "building": {
272                     "label": "Dhismo"
273                 },
274                 "building_area": {
275                     "label": "Dhismo"
276                 },
277                 "capacity": {
278                     "label": "Mug"
279                 },
280                 "cuisine": {
281                     "label": "Cunnada"
282                 },
283                 "cycleway": {
284                     "label": "Dhabbaha Baaskiilada",
285                     "types": {
286                         "cycleway:left": "Dhinaca biddix",
287                         "cycleway:right": "Dhinaca midig"
288                     }
289                 },
290                 "delivery": {
291                     "label": "Gaysmo"
292                 },
293                 "denomination": {
294                     "label": "Firqada"
295                 },
296                 "description": {
297                     "label": "Sharaxaad"
298                 },
299                 "fire_hydrant/type": {
300                     "options": {
301                         "pond": "Balli"
302                     }
303                 },
304                 "generator/source": {
305                     "label": "Bilowga xogta"
306                 },
307                 "internet_access": {
308                     "label": "Helitaanka Internet-ka"
309                 },
310                 "internet_access/ssid": {
311                     "label": "SSID (Magaca Network)"
312                 },
313                 "lanes": {
314                     "label": "Tirada Dhabbooyinka"
315                 },
316                 "levels": {
317                     "label": "Heerarka"
318                 },
319                 "maxheight": {
320                     "label": "Dhererka ugu Sareeya"
321                 },
322                 "maxspeed": {
323                     "label": "Xadka Xawaaraha"
324                 },
325                 "name": {
326                     "label": "Magaca",
327                     "placeholder": "Magaca guud (haddii uu jiro)"
328                 },
329                 "natural": {
330                     "label": "Dabiiciga"
331                 },
332                 "oneway": {
333                     "label": "Hal Wado"
334                 },
335                 "oneway_yes": {
336                     "label": "Hal Wado"
337                 },
338                 "opening_hours": {
339                     "label": "Saacado"
340                 },
341                 "operator": {
342                     "label": "Hawlgale"
343                 },
344                 "outdoor_seating": {
345                     "label": "Fadhiga Banaanka"
346                 },
347                 "smoking": {
348                     "label": "Sigaar-cabbista waa la oggolyahay"
349                 },
350                 "source": {
351                     "label": "Bilowga xogta"
352                 },
353                 "sport": {
354                     "label": "Cayaaraha"
355                 },
356                 "structure": {
357                     "options": {
358                         "bridge": "Buundo",
359                         "ford": "Tog"
360                     }
361                 }
362             },
363             "presets": {
364                 "aeroway/runway": {
365                     "name": "Gegada diyaaradaha"
366                 },
367                 "aeroway/terminal": {
368                     "name": "Gagida Dayaaradeed"
369                 },
370                 "amenity/bank": {
371                     "name": "Bangi"
372                 },
373                 "amenity/bar": {
374                     "name": "Makhaayad"
375                 },
376                 "amenity/cafe": {
377                     "name": "Kafateeriya"
378                 },
379                 "amenity/cinema": {
380                     "name": "Shaneemo"
381                 },
382                 "amenity/fast_food": {
383                     "name": "Cuntooyinka Fudud"
384                 },
385                 "amenity/hospital": {
386                     "name": "Goob Isbitaal"
387                 },
388                 "amenity/library": {
389                     "name": "Maktabad"
390                 },
391                 "amenity/parking": {
392                     "name": "Baakinka Baabuurta"
393                 },
394                 "amenity/place_of_worship": {
395                     "name": "Goobta Cibaadada"
396                 },
397                 "amenity/place_of_worship/muslim": {
398                     "name": "Masaajid"
399                 },
400                 "amenity/restaurant": {
401                     "name": "Maqaayad"
402                 },
403                 "amenity/school": {
404                     "name": "Goobaha Dugsiyada"
405                 },
406                 "barrier": {
407                     "name": "Xannibaadaha"
408                 },
409                 "building": {
410                     "name": "Dhismo"
411                 },
412                 "building/commercial": {
413                     "name": "Dhismaha Ganacsiga"
414                 },
415                 "building/house": {
416                     "name": "Guri"
417                 },
418                 "building/industrial": {
419                     "name": "Dhismaha Warshadaha"
420                 },
421                 "building/mosque": {
422                     "name": "Dhismaha Masaajid"
423                 },
424                 "building/public": {
425                     "name": "Dhismaha Dadweynaha"
426                 },
427                 "building/residential": {
428                     "name": "Dhismo Degaan"
429                 },
430                 "building/retail": {
431                     "name": "Dhismo Tafaariiqda"
432                 },
433                 "building/school": {
434                     "name": "Dhismo Dugsiyada"
435                 },
436                 "footway/crosswalk": {
437                     "name": "Isgoyska Socotada"
438                 },
439                 "ford": {
440                     "name": "Tog"
441                 },
442                 "highway": {
443                     "name": "Wadada Halboowlaha"
444                 },
445                 "highway/bus_stop": {
446                     "name": "Boostaajo"
447                 },
448                 "highway/crosswalk": {
449                     "name": "Isgoyska Socotada"
450                 },
451                 "highway/path": {
452                     "name": "Waddo"
453                 },
454                 "highway/primary": {
455                     "name": "Wadada Koowaad"
456                 },
457                 "highway/residential": {
458                     "name": "Waddada Guryaha"
459                 },
460                 "highway/service": {
461                     "name": "Jidka Shaqaalaha"
462                 },
463                 "highway/unclassified": {
464                     "name": "Waddo Yar/La cayimin"
465                 },
466                 "landuse": {
467                     "name": "Isticmaalka Dhulka"
468                 },
469                 "landuse/aquaculture": {
470                     "name": "Xarumaha biyo-ku-noolka"
471                 },
472                 "landuse/cemetery": {
473                     "name": "Xabaalaha"
474                 },
475                 "landuse/commercial": {
476                     "name": "Aagga Ganacsiga"
477                 },
478                 "landuse/farm": {
479                     "name": "Dhul beereed"
480                 },
481                 "landuse/farmland": {
482                     "name": "Dhul beereed"
483                 },
484                 "landuse/forest": {
485                     "name": "Duur"
486                 },
487                 "landuse/grass": {
488                     "name": "Aag cagaaran"
489                 },
490                 "landuse/industrial": {
491                     "name": "Aagga Warshadaha"
492                 },
493                 "landuse/landfill": {
494                     "name": "Qashin-qub"
495                 },
496                 "landuse/military": {
497                     "name": "Goob Ciidan"
498                 },
499                 "landuse/residential": {
500                     "name": "Aag Degaan"
501                 },
502                 "landuse/retail": {
503                     "name": "Goobta Tafaariiqda"
504                 },
505                 "leisure/marina": {
506                     "name": "Deked"
507                 },
508                 "leisure/park": {
509                     "name": "Jardiino"
510                 },
511                 "leisure/pitch/american_football": {
512                     "name": "Garoonka Kubbada Cagta"
513                 },
514                 "leisure/pitch/cricket": {
515                     "name": "Garoon Kiriket"
516                 },
517                 "line": {
518                     "name": "Khad"
519                 },
520                 "man_made/bridge": {
521                     "name": "Buundo"
522                 },
523                 "man_made/pier": {
524                     "name": "Dekedyaro"
525                 },
526                 "natural": {
527                     "name": "Dabiiciga"
528                 },
529                 "natural/bare_rock": {
530                     "name": "Dhagax Weyn"
531                 },
532                 "natural/beach": {
533                     "name": "Xeeb"
534                 },
535                 "natural/coastline": {
536                     "name": "Xeeb"
537                 },
538                 "natural/water/lake": {
539                     "name": "Haro"
540                 },
541                 "natural/water/pond": {
542                     "name": "Balli"
543                 },
544                 "office/government": {
545                     "name": "Xafiis Dowladeed"
546                 },
547                 "place": {
548                     "name": "Goob"
549                 },
550                 "place/city": {
551                     "name": "Magaalo"
552                 },
553                 "place/island": {
554                     "name": "Jasiirad"
555                 },
556                 "place/locality": {
557                     "name": "Deegaanka"
558                 },
559                 "power/line": {
560                     "name": "Khadka Korantada"
561                 },
562                 "public_transport/linear_platform_bus": {
563                     "name": "Boostaajo"
564                 },
565                 "public_transport/platform_bus": {
566                     "name": "Boostaajo"
567                 },
568                 "route/ferry": {
569                     "name": "Wadada Doonta"
570                 },
571                 "shop": {
572                     "name": "Dukaan"
573                 },
574                 "shop/car_repair": {
575                     "name": "Garaash"
576                 },
577                 "shop/hardware": {
578                     "name": "Dukaanka Qalabka"
579                 },
580                 "shop/mobile_phone": {
581                     "name": "Dukaanka Taleefoonka Gacanta"
582                 },
583                 "tourism/hotel": {
584                     "name": "Huteel"
585                 },
586                 "type/route/ferry": {
587                     "name": "Wadada Doonta"
588                 },
589                 "waterway/canal": {
590                     "name": "Kanaal"
591                 }
592             }
593         }
594     }
595 }