]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/potlatch/locales/pl.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-20)
[rails.git] / config / potlatch / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Sp5uhe
5 # Author: Yarl
6 pl: 
7   action_createpoi: utworzenie POI
8   action_deletepoint: usunięcie punktu
9   action_mergeways: łączenie dwóch dróg
10   action_movepoi: przesunięcie POI
11   action_movepoint: przesunięcie punktu
12   action_moveway: przesunięcie drogi
13   action_pointtags: ustawienie znacznika dla punktu
14   action_waytags: ustawienie znacznika dla drogi
15   advanced: Zaawansowane
16   advanced_close: Zamknij zestaw zmian
17   advanced_inspector: Inspektor
18   advanced_maximise: Maksymalizuj okno
19   advanced_minimise: Minimalizuj okno
20   advanced_parallel: Równoległa droga
21   advanced_undelete: Odtwórz
22   advice_waydragged: Droga przesunięta (Z aby cofnąć)
23   cancel: Anuluj
24   closechangeset: Zamykanie zestawu zmian
25   createrelation: Utwórz nową relację
26   custom: "Własne:"
27   delete: Usuń
28   editinglive: Edycja na żywo
29   editingoffline: Edycja offline
30   heading_introduction: Wstęp
31   heading_surveying: Badanie
32   help: Pomoc
33   inspector: Inspektor
34   inspector_uploading: (przesyłanie)
35   login_pwd: Hasło
36   login_uid: Nazwa użytkownika
37   more: Więcej
38   nobackground: Bez tła
39   openchangeset: Otwieranie zestawu zmian
40   option_custompointers: Jako wskaźników używaj pióra i rączki
41   option_fadebackground: Przyciemnione tło
42   option_photo: Obraz KML
43   point: Punkt
44   preset_icon_airport: Lotnisko
45   preset_icon_bus_stop: Przystanek
46   preset_icon_cafe: Kawiarnia
47   preset_icon_cinema: Kino
48   preset_icon_ferry_terminal: Prom
49   preset_icon_fire_station: Remiza strażacka
50   preset_icon_hospital: Szpital
51   preset_icon_museum: Muzeum
52   preset_icon_pharmacy: Apteka
53   preset_icon_place_of_worship: Miejsce kultu
54   preset_icon_post_box: Skrzynka
55   preset_icon_restaurant: Restauracja
56   preset_icon_school: Szkoła
57   preset_icon_station: Stacja kolejowa
58   preset_icon_taxi: Postój taksówek
59   preset_icon_telephone: Telefon
60   prompt_changesetcomment: Opisz wykonane zmiany
61   prompt_createparallel: Tworzenie równoległej drogi
62   prompt_editlive: Edytuj na żywo
63   prompt_editsave: Edytuj offline
64   prompt_savechanges: Zapisz zmiany
65   prompt_welcome: Witaj w OpenStreetMap!
66   save: Zapisz
67   tip_addrelation: Dodaj do relacji
68   tip_addtag: Dodaj nowy znacznik
69   tip_direction: Kierunek drogi – kliknij aby odwrócić
70   tip_gps: Pokaż ścieżki GPS (G)
71   tip_options: Ustaw opcje (wybierz mapę tła)
72   tip_photo: Ładuj zdjęcia
73   tip_undo: Cofnij $1 (Z)
74   uploading: Przesyłanie...
75   way: Droga