Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ainali
5 # Author: Balp
6 # Author: Cohan
7 # Author: Cybjit
8 # Author: Fader
9 # Author: Grillo
10 # Author: Jas
11 # Author: Jopparn
12 # Author: Liftarn
13 # Author: Lokal Profil
14 # Author: Luen
15 # Author: Magol
16 # Author: Nemo bis
17 # Author: Per
18 # Author: Pladask
19 # Author: Poxnar
20 # Author: Sannab
21 # Author: Sendelbach
22 # Author: Sertion
23 # Author: The real emj
24 # Author: Tor.klingberg
25 # Author: Ufred
26 # Author: VickyC
27 # Author: WikiPhoenix
28 # Author: Zvenzzon
29 sv: 
30   activerecord: 
31     attributes: 
32       diary_comment: 
33         body: Brödtext
34       diary_entry: 
35         language: Språk
36         latitude: Latitud
37         longitude: Longitud
38         title: Rubrik
39         user: Användare
40       friend: 
41         friend: Vän
42         user: Användare
43       message: 
44         body: Brödtext
45         recipient: Mottagare
46         sender: Avsändare
47         title: Rubrik
48       trace: 
49         description: Beskrivning
50         latitude: Latitud
51         longitude: Longitud
52         name: Namn
53         public: Offentlig
54         size: Storlek
55         user: Användare
56         visible: Synlig
57       user: 
58         active: Aktiv
59         description: Beskrivning
60         display_name: Visningsnamn
61         email: E-post
62         languages: Språk
63         pass_crypt: Lösenord
64     models: 
65       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
66       changeset: Ändringsset
67       changeset_tag: Etikett till ändringsset
68       country: Land
69       diary_comment: Dagbokskommentar
70       diary_entry: Dagboksinlägg
71       friend: Vän
72       language: Språk
73       message: Meddelande
74       node: Nod
75       node_tag: Nodtagg
76       notifier: Meddelande
77       old_node: Gammal nod
78       old_node_tag: Gammal nodtagg
79       old_relation: Gammal relation
80       old_relation_member: Gammal relationsmedlem
81       old_relation_tag: Gammal relationstagg
82       old_way: Gammal sträcka
83       old_way_node: Gammal sträcknod
84       old_way_tag: Gammal vägtagg
85       relation: Relation
86       relation_member: Medlem i relation
87       relation_tag: Relationstagg
88       session: Session
89       trace: Spår
90       tracepoint: Spårpunkt
91       tracetag: Spåretikett
92       user: Användare
93       user_preference: Användarinställningar
94       user_token: Användarnyckel
95       way: Sträcka
96       way_node: Sträcknod
97       way_tag: Vägtagg
98   application: 
99     require_cookies: 
100       cookies_needed: Du verkar ha inaktiverat cookies - aktivera cookies i din webbläsare innan du fortsätter.
101     require_moderator: 
102       not_a_moderator: Du måste vara administratör för att utföra åtgärden.
103     setup_user_auth: 
104       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
105       need_to_see_terms: Din tillgång till API:t är tillfälligt avstängd. Logga in på webbgränssnittet för att se bidragsvillkor. Du behöver inte godkänna dem, men du måste se dem.
106   browse: 
107     changeset: 
108       changeset: "Ändringsset: %{id}"
109       changesetxml: XML för ändringsset
110       feed: 
111         title: Ändringsset %{id}
112         title_comment: Ändringsset %{id} - %{comment}
113       osmchangexml: osmChange XML
114       title: Ändringsset
115     changeset_details: 
116       belongs_to: "Tillhör:"
117       bounding_box: "Omslutande område:"
118       box: box
119       closed_at: "Avslutad:"
120       created_at: "Skapad:"
121       has_nodes: 
122         one: "Innehåller följande nod:"
123         other: "Innehåller följande %{count} noder:"
124       has_relations: 
125         one: "Har följande %{count} relationer:"
126         other: "Innehåller följande %{count} relationer:"
127       has_ways: 
128         one: "Har följande %{count} sträcka:"
129         other: "Innehåller följande %{count} sträckor:"
130       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta ändringsset.
131       show_area_box: Visa boxarea
132     common_details: 
133       changeset_comment: "Kommentar:"
134       deleted_at: "Raderad:"
135       deleted_by: "Raderad av:"
136       edited_at: "Redigerad:"
137       edited_by: "Redigerad av:"
138       in_changeset: "I ändringsset:"
139       version: "Version:"
140     containing_relation: 
141       entry: Relation %{relation_name}
142       entry_role: Relation %{relation_name} (som %{relation_role})
143     map: 
144       deleted: Borttaget
145       edit: 
146         area: Redigera område
147         node: Redigera nod
148         note: Redigera anteckning
149         relation: Redigera relation
150         way: Redigera väg
151       larger: 
152         area: Se området på en större karta
153         node: Se noden på en större karta
154         note: Se anteckning på större karta
155         relation: Se relationen på en större karta
156         way: Se sträckan på en större karta
157       loading: Läser in...
158     navigation: 
159       all: 
160         next_changeset_tooltip: Nästa ändringsset
161         next_node_tooltip: Nästa nod
162         next_note_tooltip: Nästa anteckning
163         next_relation_tooltip: Nästa relation
164         next_way_tooltip: Nästa väg
165         prev_changeset_tooltip: Föregående ändringsset
166         prev_node_tooltip: Föregående nod
167         prev_note_tooltip: Föregående anteckning
168         prev_relation_tooltip: Föregående relation
169         prev_way_tooltip: Föregående väg
170       user: 
171         name_changeset_tooltip: Se redigeringar av %{user}
172         next_changeset_tooltip: Nästa redigering av %{user}
173         prev_changeset_tooltip: Föregående redigering av %{user}
174     node: 
175       download_xml: Ladda hem XML
176       edit: Redigera nod
177       node: Nod
178       node_title: "Nod: %{node_name}"
179       view_history: Visa historik
180     node_details: 
181       coordinates: "Koordinater:"
182       part_of: "Del av:"
183     node_history: 
184       download_xml: Ladda ner XML
185       node_history: Nodhistorik
186       node_history_title: "Nodhistorik: %{node_name}"
187       view_details: Visa detaljer
188     not_found: 
189       sorry: "%{type}en med id %{id} kunde inte hittas"
190       type: 
191         changeset: ändringsset
192         node: nod
193         relation: relation
194         way: väg
195     note: 
196       at_by_html: "%{when} sedan av %{user}"
197       at_html: "%{when} sedan"
198       closed: "Stängd:"
199       closed_title: "Avklarad anteckning: %{note_name}"
200       comments: "Kommentarer:"
201       description: "Beskrivning:"
202       last_modified: "Senast ändrad:"
203       open_title: "Ej avklarad anteckning: %{note_name}"
204       opened: "Öppnad:"
205     paging_nav: 
206       of: av
207       showing_page: sida
208     redacted: 
209       message_html: Version %{version} av denna %{type} kan inte visas då den har tagits bort. Se %{redaction_link} för detaljer.
210       redaction: Redaktering %{id}
211       type: 
212         node: nod
213         relation: relation
214         way: väg
215     relation: 
216       download_xml: Ladda ner XML
217       relation: Relation
218       relation_title: "Relation: %{relation_name}"
219       view_history: Visa historik
220     relation_details: 
221       members: "Medlemmar:"
222       part_of: "Del av:"
223     relation_history: 
224       download_xml: Ladda hem XML
225       relation_history: Relationhistorik
226       relation_history_title: "Relationshistorik: %{relation_name}"
227       view_details: Visa detaljer
228     relation_member: 
229       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
230       type: 
231         node: Nod
232         relation: Relation
233         way: Väg
234     start_rjs: 
235       data_frame_title: Data
236       data_layer_name: Bläddra kartdata
237       details: Detaljer
238       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av %{user} %{timestamp}
239       hide_areas: Göm område
240       history_for_feature: Historik för %{feature}
241       load_data: Ladda data
242       loaded_an_area_with_num_features: "Du har läst in ett område som innehåller %{num_features} objekt. En del webbläsare klarar vanligtvis inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Vanligtvis arbetar webbläsare bäst när den visar mindre än %{max_features} objekt samtidigt: Genom att göra någonting annat kan få din webbläsare att bli långsam eller frysa sig. Om du är säker på att du vill visa denna data kan du göra det genom att klicka på knappen nedan."
243       loading: Laddar...
244       manually_select: Välj en annan area manuellt
245       notes_layer_name: Bläddra bland anteckningar
246       object_list: 
247         api: Hämta detta område från API:t
248         back: Tillbaka till objektlista
249         details: Detaljer
250         heading: Objektlista
251         history: 
252           type: 
253             node: Nod %{id}
254             way: Väg %{id}
255         selected: 
256           type: 
257             node: Nod %{id}
258             way: Väg %{id}
259         type: 
260           node: Nod
261           way: Väg
262       private_user: privat användare
263       show_areas: Visa område
264       show_history: Visa historik
265       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området %{bbox_size} är för stort (den måste vara mindre än %{max_bbox_size})"
266       view_data: Visa data för aktuell kartvy
267       wait: Vänta...
268       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
269     tag_details: 
270       tags: "Taggar:"
271       wiki_link: 
272         key: Wiki-beskrivningssidan för %{key} taggen
273         tag: Wiki-beskrivningssidan för %{key}=%{value}-taggen
274       wikipedia_link: Artikeln om %{page} på Wikipedia
275     timeout: 
276       sorry: Tyvärr tog data för %{type} med id %{id} för lång tid att hämta.
277       type: 
278         changeset: ändringsset
279         node: nod
280         relation: relation
281         way: väg
282     way: 
283       download_xml: Ladda hem XML
284       edit: Redigera väg
285       view_history: Visa historik
286       way: Väg
287       way_title: "Väg: %{way_name}"
288     way_details: 
289       also_part_of: 
290         one: del av väg %{related_ways}
291         other: del av vägarna %{related_ways}
292       nodes: "Noder:"
293       part_of: "Del av:"
294     way_history: 
295       download_xml: Ladda hem XML
296       view_details: Visa detaljer
297       way_history: Väghistorik
298       way_history_title: "Väghistorik: %{way_name}"
299   changeset: 
300     changeset: 
301       anonymous: Anonym
302       big_area: (stor)
303       no_comment: (ingen)
304       no_edits: (inga ändringar)
305       show_area_box: visa område
306       still_editing: (redigerar fortfarande)
307       view_changeset_details: Visa detaljer om ändringsset
308     changeset_paging_nav: 
309       next: Nästa »
310       previous: « Föregående
311       showing_page: Sida %{page}
312     changesets: 
313       area: Area
314       comment: Kommentar
315       id: ID
316       saved_at: Sparad
317       user: Användare
318     list: 
319       description: Bläddra bland de senaste bidragen till kartan
320       description_bbox: Ändringsset inom %{bbox}
321       description_friend: Ändringsset av dina vänner
322       description_nearby: Ändringsset av närbelägna användare
323       description_user: Ändringsset av %{user}
324       description_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
325       empty_anon_html: Inga redigeringar har gjorts ännu.
326       empty_user_html: Det verkar som om du ännu inte har gjort några redigeringar. För att komma igång, kolla <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Nybörjarguiden</a>.
327       heading: Ändringsset
328       heading_bbox: Ändringsset
329       heading_friend: Ändringsset
330       heading_nearby: Ändringsset
331       heading_user: Ändringsset
332       heading_user_bbox: Ändringsset
333       title: Ändringsset
334       title_bbox: Ändringsset inom %{bbox}
335       title_friend: Ändringsset av dina vänner
336       title_nearby: Ändringsset av närbelägna användare
337       title_user: Ändringsset av %{user}
338       title_user_bbox: Ändringsset av %{user} inom %{bbox}
339     timeout: 
340       sorry: Kunde tyvärr inte lista begärda ändringsset. Begäran tog för lång tid att hämta.
341   diary_entry: 
342     comments: 
343       ago: "%{ago} sedan"
344       comment: Kommentar
345       has_commented_on: "%{display_name} har kommenterat följande dagboksinlägg"
346       newer_comments: Nyare kommentarer
347       older_comments: Äldre kommentarer
348       post: Inlägg
349       when: När
350     diary_comment: 
351       comment_from: Kommentar från %{link_user}, %{comment_created_at}
352       confirm: Bekräfta
353       hide_link: Dölj denna kommentar
354     diary_entry: 
355       comment_count: 
356         one: 1 kommentar
357         other: "%{count} kommentarer"
358         zero: Inga kommentarer
359       comment_link: Kommentera detta inlägg
360       confirm: Bekräfta
361       edit_link: Redigera detta inlägg
362       hide_link: Dölj den här posten
363       posted_by: Skrivet av %{link_user} den %{created} på %{language_link}
364       reply_link: Svara på detta inlägg
365     edit: 
366       body: "Meddelandetext:"
367       language: "Språk:"
368       latitude: "Latitud:"
369       location: "Plats:"
370       longitude: "Longitud:"
371       marker_text: Plats för dagboksinlägg
372       save_button: Spara
373       subject: "Ärende:"
374       title: Redigera dagboksinlägg
375       use_map_link: använd karta
376     feed: 
377       all: 
378         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap
379         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg
380       language: 
381         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap på %{language_name}
382         title: Openstreetmap dagboksinlägg på %{language_name}
383       user: 
384         description: Senaste dagboksinlägg på OpenStreetMap från %{user}
385         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg för användaren %{user}
386     list: 
387       in_language_title: Dagboksinlägg på %{language}
388       new: Nytt dagboksinlägg
389       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
390       newer_entries: Nyare inlägg
391       no_entries: Inga dagboksinlägg
392       older_entries: Äldre inlägg
393       recent_entries: Nyligen skapade dagboksinlägg
394       title: Användardagböcker
395       title_friends: Vänners dagböcker
396       title_nearby: Närbelägna användares dagböcker
397       user_title: "%{user}s dagbok"
398     location: 
399       edit: Redigera
400       location: "Plats:"
401       view: Visa
402     new: 
403       title: Nytt dagboksinlägg
404     no_such_entry: 
405       body: Tyvärr finns inget dagboksinlägg eller -kommentar med id %{id}. Kontrollera stavning, eller så kan länken du klickade på vara felaktig.
406       heading: "Finns inget inlägg med id: %{id}"
407       title: Hittade inte dagboksinlägget
408     view: 
409       leave_a_comment: Lämna en kommentar
410       login: Inloggning
411       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} för att lämna en kommentar"
412       save_button: Spara
413       title: "%{user}s dagbok | %{title}"
414       user_title: Dagbok för %{user}
415   editor: 
416     default: Standard (för närvarande %{name})
417     potlatch: 
418       description: Potlatch 1 (redigera i webläsaren)
419       name: Potlatch 1
420     potlatch2: 
421       description: Potlatch 2 (redigera i webläsaren)
422       name: Potlatch 2
423     remote: 
424       description: Fjärrstyrning (JOSM eller Merkaartor)
425       name: Fjärrstyrning
426   export: 
427     start: 
428       add_marker: Lägg till markör på kartan
429       area_to_export: Yta som ska exporteras
430       embeddable_html: Inbäddad HTML
431       export_button: Exportera
432       export_details: Data från OpenStreetMap har gjorts tillgänglig under licensen  <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
433       format: "Format:"
434       format_to_export: Format för export
435       image_size: "Bildstorlek:"
436       latitude: "Lat:"
437       licence: Licens
438       longitude: "Lon:"
439       manually_select: Välj ett annat område manuellt
440       map_image: Kartbild (visar vanliga lager)
441       max: max
442       options: Alternativ
443       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
444       output: Utdata
445       paste_html: Klistra in HTML för att bädda in på webbplats
446       scale: Skala
447       too_large: 
448         body: Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data. Vänligen zooma in eller välj ett mindre område.
449         heading: For stort område
450       zoom: Zooma
451     start_rjs: 
452       add_marker: Lägg till markör på kartan
453       change_marker: Ändra markörposition
454       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
455       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
456       export: Export
457       manually_select: Välj ett annat område manuellt
458       view_larger_map: Visa större karta
459   geocoder: 
460     description: 
461       title: 
462         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
463         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
464       types: 
465         cities: Städer
466         places: Platser
467         towns: Samhällen
468     direction: 
469       east: öst
470       north: norr
471       north_east: nordöst
472       north_west: nordväst
473       south: syd
474       south_east: sydöst
475       south_west: sydväst
476       west: väst
477     distance: 
478       one: ungefär 1 km
479       other: ungefär %{count} km
480       zero: mindre än 1 km
481     results: 
482       more_results: Fler resultat
483       no_results: Hittade inget.
484     search: 
485       title: 
486         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
487         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
488         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
489         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
490         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
491         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
492     search_osm_nominatim: 
493       prefix: 
494         aeroway: 
495           aerodrome: Flygplats
496           apron: Ramp
497           gate: Gate
498           helipad: Helikopterplatta
499           runway: Landningsbana
500           taxiway: Taxibana
501           terminal: Terminal
502         amenity: 
503           WLAN: WiFi-åtkomst
504           airport: Flygplats
505           arts_centre: Konstcenter
506           artwork: Konstverk
507           atm: Bankomat
508           auditorium: Auditorium
509           bank: Bank
510           bar: Bar
511           bbq: BBQ
512           bench: Bänk
513           bicycle_parking: Cykelparkering
514           bicycle_rental: Cykeluthyrning
515           biergarten: Ölträdgård
516           brothel: Bordell
517           bureau_de_change: Växlingskontor
518           bus_station: Busstation
519           cafe: Kafé
520           car_rental: Biluthyrning
521           car_sharing: Bilpool
522           car_wash: Biltvätt
523           casino: Kasino
524           charging_station: Laddningsstation
525           cinema: Biograf
526           clinic: Klinik
527           club: Klubb
528           college: Gymnasium
529           community_centre: Användarcenter
530           courthouse: Tingshus
531           crematorium: Krematorium
532           dentist: Tandläkare
533           doctors: Läkare
534           dormitory: Studenthem
535           drinking_water: Dricksvatten
536           driving_school: Körskola
537           embassy: Ambassad
538           emergency_phone: Nödtelefon
539           fast_food: Snabbmat
540           ferry_terminal: Färjeterminal
541           fire_hydrant: Brandpost
542           fire_station: Brandstation
543           food_court: Food Court
544           fountain: Fontän
545           fuel: Bränsle
546           grave_yard: Begravningsplats
547           gym: Fitnesscenter / Gym
548           hall: Samlingslokal
549           health_centre: Vårdcentral
550           hospital: Sjukhus
551           hotel: Hotell
552           hunting_stand: Jakttorn
553           ice_cream: Glass
554           kindergarten: Dagis
555           library: Bibliotek
556           market: Torghandel
557           marketplace: "\nMarknad"
558           mountain_rescue: Fjällräddning
559           nightclub: Nattklubb
560           nursery: Förskola
561           nursing_home: Vårdhem
562           office: Kontor
563           park: Park
564           parking: Parkeringsplats
565           pharmacy: Apotek
566           place_of_worship: Plats för tillbedjan
567           police: Polis
568           post_box: Brevlåda
569           post_office: Postkontor
570           preschool: Förskola
571           prison: Fängelse
572           pub: Pub
573           public_building: Offentlig byggnad
574           public_market: Marknadsplats
575           reception_area: Reception
576           recycling: Återvinningsstation
577           restaurant: Restaurang
578           retirement_home: Äldreboende
579           sauna: Bastu
580           school: Skola
581           shelter: Hydda
582           shop: Affär
583           shopping: Handel
584           shower: Dusch
585           social_centre: Nöjescenter
586           social_club: Social klubb
587           studio: Studio
588           supermarket: Stormarknad
589           swimming_pool: Simbassäng
590           taxi: Taxi
591           telephone: Telefonkiosk
592           theatre: Teater
593           toilets: Toaletter
594           townhall: Rådhus
595           university: Universitet
596           vending_machine: Varumaskin
597           veterinary: Veterinär
598           village_hall: gemensamhetslokal
599           waste_basket: Papperskorg
600           wifi: WiFi-åtkomst
601           youth_centre: Ungdomscenter
602         boundary: 
603           administrative: Administrativ gräns
604           census: Folkräkningsgräns
605           national_park: Nationalpark
606           protected_area: Skyddat område
607         bridge: 
608           aqueduct: Akvedukt
609           suspension: Hängbro
610           swing: Svängbro
611           viaduct: Viadukt
612           "yes": Bro
613         building: 
614           "yes": Byggnad
615         highway: 
616           bridleway: Ridstig
617           bus_guideway: Spårbussväg
618           bus_stop: Busshållplats
619           byway: Omfartsväg
620           construction: Väg under konstruktion
621           cycleway: Cykelspår
622           emergency_access_point: Utryckningsplats
623           footway: Gångväg
624           ford: Vadställe
625           living_street: Gårdsgata
626           milestone: Milstolpe
627           minor: Mindre väg
628           motorway: Motorväg
629           motorway_junction: Motorvägskorsning
630           motorway_link: Påfart/avfart till motorväg
631           path: Stig
632           pedestrian: Gågata
633           platform: Perrong
634           primary: Riksväg (primär väg)
635           primary_link: På-/avfart till primär väg (riksväg)
636           raceway: Tävlingsbana
637           residential: Bostäder
638           rest_area: Rastplats
639           road: Väg
640           secondary: Länsväg (sekundärväg)
641           secondary_link: På-/avfart till sekundär väg (större länsväg)
642           service: Serviceväg
643           services: Rastplats-väg
644           speed_camera: Trafiksäkerhetskamera
645           steps: Trappa
646           stile: Stätta
647           tertiary: Landsväg
648           tertiary_link: Landsväg
649           track: Traktorväg
650           trail: Vandringsled
651           trunk: Motortrafikled
652           trunk_link: På-/avfart till stamväg/motortrafikled
653           unclassified: Oklassificerad väg
654           unsurfaced: Oasfalterad väg
655         historic: 
656           archaeological_site: Arkeologisk plats
657           battlefield: Slagfält
658           boundary_stone: Gränssten
659           building: Byggnad
660           castle: Slott
661           church: Kyrka
662           fort: Fort
663           house: Hus
664           icon: Ikon
665           manor: Herrgård
666           memorial: Minnesmärke
667           mine: Gruva
668           monument: Monument
669           museum: Museum
670           ruins: Ruin
671           tower: Torn
672           wayside_cross: Landmärke
673           wayside_shrine: Vägkants-helgedom
674           wreck: Vrak
675         landuse: 
676           allotments: Kolonilotter
677           basin: Bassin
678           brownfield: Outvecklat område
679           cemetery: Begravningsplats
680           commercial: Kommersiellt område
681           conservation: Skyddat
682           construction: Byggarbetsplats
683           farm: Bondgård
684           farmland: Jordbruksmark
685           farmyard: Gårdstun
686           forest: Skog
687           garages: Garage
688           grass: Gräs
689           greenfield: Outvecklat område
690           industrial: Industriområde
691           landfill: Soptipp
692           meadow: Äng
693           military: Militärområde
694           mine: Gruva
695           nature_reserve: Naturreservat
696           orchard: Plantering
697           park: Park
698           piste: Pist
699           quarry: Stenbrott
700           railway: Järnväg
701           recreation_ground: Rekreationsområde
702           reservoir: Reservoar
703           reservoir_watershed: Dammbyggnad
704           residential: Bostadsområde
705           retail: Detaljhandel
706           road: Vägområde
707           village_green: Landsbypark
708           vineyard: Vingård
709           wetland: Våtmark
710           wood: Skog
711         leisure: 
712           beach_resort: Badort
713           bird_hide: Fågelnäste
714           common: Allmänning
715           fishing: Fiskevatten
716           fitness_station: Gym
717           garden: Trädgård
718           golf_course: Golfbana
719           ice_rink: Isrink
720           marina: Marina
721           miniature_golf: Minigolf
722           nature_reserve: Naturreservat
723           park: Park
724           pitch: Idrottsplan
725           playground: Lekplats
726           recreation_ground: Rekreationsområde
727           sauna: Bastu
728           slipway: Stapelbädd
729           sports_centre: Sporthall
730           stadium: Stadium
731           swimming_pool: Simbassäng
732           track: Löparbana
733           water_park: Vattenpark
734         military: 
735           airfield: Militärt flygfält
736           barracks: Kaserner
737           bunker: Bunker
738         mountain_pass: 
739           "yes": Bergspass
740         natural: 
741           bay: Bukt
742           beach: Strand
743           cape: Udde
744           cave_entrance: Grottmynning
745           channel: Kanal
746           cliff: Klippa
747           crater: Krater
748           dune: Sanddyn
749           feature: Funktioner
750           fell: Fjäll
751           fjord: Fjord
752           forest: Skog
753           geyser: Gejser
754           glacier: Glaciär
755           heath: Ljunghed
756           hill: Kulle
757           island: Ö
758           land: Land
759           marsh: Träsk
760           moor: Hed
761           mud: Lera
762           peak: Topp
763           point: Punkt
764           reef: Rev
765           ridge: Bergskam
766           river: Flod
767           rock: Klippa
768           scree: Taluskon
769           scrub: Buskskog
770           shoal: Sandbank
771           spring: Källa
772           stone: Sten
773           strait: Sund
774           tree: Träd
775           valley: Dal
776           volcano: Vulkan
777           water: Vatten
778           wetland: Våtmark
779           wetlands: Våtmark
780           wood: Skog
781         office: 
782           accountant: Revisor
783           architect: Arkitekt
784           company: Företag
785           employment_agency: Bemanningsföretag
786           estate_agent: Fastighetsmäklare
787           government: Statligt kontor
788           insurance: Försäkringskassa
789           lawyer: Advokat
790           ngo: Icke-statligt kontor
791           telecommunication: Telefonbolag
792           travel_agent: Resebyrå
793           "yes": Kontor
794         place: 
795           airport: Flygplats
796           city: Stad
797           country: Land
798           county: Län
799           farm: Bondgård
800           hamlet: By
801           house: Hus
802           houses: Hus
803           island: Ö
804           islet: Holme
805           isolated_dwelling: Enslig bostad
806           locality: Läge
807           moor: Hed
808           municipality: Kommun
809           postcode: Postnummer
810           region: Region
811           sea: Hav
812           state: Delstat
813           subdivision: Underavdelning
814           suburb: Förort
815           town: Ort
816           unincorporated_area: Kommunfritt område
817           village: Mindre ort
818         railway: 
819           abandoned: Övergiven järnväg
820           construction: Järnväg under anläggande
821           disused: Nedlagd järnväg
822           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
823           funicular: Bergbana
824           halt: Tågstopp
825           historic_station: Historisk Järnvägsstation
826           junction: Järnvägsknutpunkt
827           level_crossing: Plankorsning
828           light_rail: Spårvagn
829           miniature: Miniatyrjärnväg
830           monorail: Enspårsbana
831           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
832           platform: Tågperrong
833           preserved: Bevarad järnväg
834           spur: Sidospår
835           station: Tågstation
836           subway: Tunnelbanestation
837           subway_entrance: Tunnelbaneingång
838           switch: Järnvägsväxel
839           tram: Spårväg
840           tram_stop: Spårvagnshållplats
841           yard: Bangård
842         shop: 
843           alcohol: Systembolag
844           antiques: Antikviteter
845           art: Konstaffär
846           bakery: Bageri
847           beauty: Skönhetssalong
848           beverages: Dryckesbutik
849           bicycle: Cykelaffär
850           books: Bokhandel
851           butcher: Slaktare
852           car: Bilhandlare
853           car_parts: Bildelar
854           car_repair: Bilverkstad
855           carpet: Mattaffär
856           charity: Välgörenhetsbutik
857           chemist: Apotek
858           clothes: Klädbutik
859           computer: Datorbutik
860           confectionery: Godisbutik
861           convenience: Närköp
862           copyshop: Kopieringsfirma
863           cosmetics: Parfymeri
864           department_store: Varuhus
865           discount: Lågprisbutik
866           doityourself: Gör-det-själv
867           dry_cleaning: Kemtvätt
868           electronics: Elektronikbutik
869           estate_agent: Egendomsmäklare
870           farm: Gårdsbutik
871           fashion: Modebutik
872           fish: Fiskhandlare
873           florist: Blommor
874           food: Mataffär
875           funeral_directors: Begravningsbyrå
876           furniture: Möbler
877           gallery: Galleri
878           garden_centre: Trädgårdshandel
879           general: Landhandel
880           gift: Presentaffär
881           greengrocer: Grönsakshandlare
882           grocery: Livsmedelsbutik
883           hairdresser: Frisör
884           hardware: Järnhandel
885           hifi: Hi-Fi
886           insurance: Försäkring
887           jewelry: Guldsmed
888           kiosk: Kiosk
889           laundry: Tvättservice
890           mall: Köpcentrum
891           market: Marknad
892           mobile_phone: Mobiltelefonbutik
893           motorcycle: Motorcykelhandlare
894           music: Musikaffär
895           newsagent: Tidningskiosk
896           optician: Optiker
897           organic: Ekologiska livsmedelsaffär
898           outdoor: Friluftsbutik
899           pet: Djuraffär
900           photo: Fotoaffär
901           salon: Salong
902           shoes: Skoaffär
903           shopping_centre: Köpcentrum
904           sports: Sportaffär
905           stationery: Pappershandel
906           supermarket: Snabbköp
907           toys: Leksaksaffär
908           travel_agency: Resebyrå
909           video: Videobutik
910           wine: Alkoholbutik
911         tourism: 
912           alpine_hut: Fjällbod
913           artwork: Konstverk
914           attraction: Attraktion
915           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
916           cabin: Stuga
917           camp_site: Campingplats
918           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
919           chalet: Stuga
920           guest_house: Gäststuga
921           hostel: Vandrarhem
922           hotel: Hotell
923           information: Turistinformation
924           lean_to: Skjul
925           motel: Motell
926           museum: Museum
927           picnic_site: Picknickplats
928           theme_park: Nöjespark
929           valley: Dal
930           viewpoint: Utsiktspunkt
931           zoo: Djurpark
932         tunnel: 
933           "yes": Tunnel
934         waterway: 
935           artificial: Artificiellt vattendrag
936           boatyard: Båtvarv
937           canal: Kanal
938           connector: Förbindelsepunkt för farled
939           dam: Damm
940           derelict_canal: Nerlagd kanal
941           ditch: Dike
942           dock: Docka
943           drain: Avlopp
944           lock: Sluss
945           lock_gate: Slussport
946           mineral_spring: Mineralvattenskälla
947           mooring: Förtöjning
948           rapids: Fors
949           river: Älv
950           riverbank: Älvbank
951           stream: Ström
952           wadi: Uttorkad flod
953           water_point: Vattenpunkt
954           waterfall: Vattenfall
955           weir: Överfallsvärn
956   javascripts: 
957     map: 
958       base: 
959         cycle_map: Cykelkarta
960         standard: Standard
961         transport_map: Transportkarta
962     notes: 
963       new: 
964         add: Lägg till anteckning
965         intro: För att förbättra kartan visas den information du skriver in för andra karterare. Så var så noga och beskrivande som möjligt när du positionerar markören och skriver din anteckning nedan.
966       show: 
967         anonymous_warning: Denna anteckning innehåller kommentarer från anonyma användare som bör bekräftas oberoende.
968         closed_by: avklarad av <a href='%{user_url}'>%{user}</a> %{time}
969         closed_by_anonymous: avklarad av anonym %{time}
970         comment: Kommentera
971         comment_and_resolve: Kommentera och Avklara
972         commented_by: kommentar av <a href='%{user_url}'>%{user}</a> %{time}
973         commented_by_anonymous: kommentar från anonym %{time}
974         hide: Göm
975         opened_by: skapad av <a href='%{user_url}'>%{user}</a> %{time}
976         opened_by_anonymous: skapad av anonym %{time}
977         permalink: Permanent länk
978         reopened_by: återöppnad av <a href='%{user_url}'>%{user}</a> %{time}
979         reopened_by_anonymous: återöppnad av anonym %{time}
980         resolve: Avklara
981     site: 
982       createnote_disabled_tooltip: Zooma in för att lägga till anteckningar på kartan
983       createnote_tooltip: Lägg till en anteckning på kartan
984       createnote_zoom_alert: Du måste zooma in för att lägga till anteckningar på kartan
985       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
986       edit_tooltip: Redigera kartan
987       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
988       history_disabled_tooltip: Zooma in för att kunna se karteringshistorik för detta område
989       history_tooltip: Visa ändringar för detta område
990       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karteringshistorik.
991   layouts: 
992     community: Användare
993     community_blogs: Communitybloggar
994     community_blogs_title: Bloggar från OpenStreetMap-medlemmar
995     copyright: Upphovsrätt & licens
996     documentation: Dokumentation
997     documentation_title: Projektdokumentation
998     donate: Stöd OpenStreetMap med en %{link} till hårdvarufonden.
999     donate_link_text: donation
1000     edit: Redigera
1001     edit_with: Redigera med %{editor}
1002     export: Exportera
1003     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
1004     foundation: Stiftelsen
1005     foundation_title: OpenStreetMap-stiftelsen
1006     gps_traces: GPS-spår
1007     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
1008     help: Hjälp
1009     help_centre: Hjälpcentral
1010     help_title: Hjälpsida för projektet
1011     history: Historik
1012     home: hem
1013     home_tooltip: Gå till hempositionen
1014     inbox_html: inkorg %{count}
1015     inbox_tooltip: 
1016       one: Din inkorg innehåller ett oläst meddelande
1017       other: Din inkorg innehåller %{count} olästa meddelanden
1018       zero: Din inkorg innehåller inga olästa meddelanden.
1019     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
1020     intro_2_create_account: Skapa ett användarkonto
1021     intro_2_download: ladda ner
1022     intro_2_html: Informationen är fri att %{download} och %{use} under dess %{license}. %{create_account} för att förbättra kartan.
1023     intro_2_license: Öppna licens
1024     intro_2_use: använda
1025     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Using_OpenStreetMap
1026     log_in: logga in
1027     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
1028     logo: 
1029       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
1030     logout: logga ut
1031     logout_tooltip: Logga ut
1032     make_a_donation: 
1033       text: Donera
1034       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
1035     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då nödvändigt databasunderhåll pågår.
1036     osm_read_only: OpenStreetMap-databasen är skrivskyddad just nu, då nödvändigt databasunderhåll pågår.
1037     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1038     partners_html: Hosting via %{ucl}, %{ic} och %{bytemark}, med flera %{partners}.
1039     partners_ic: Imperial College London
1040     partners_partners: partners
1041     partners_ucl: UCL VR Center
1042     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1043     sign_up: registrera
1044     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
1045     tag_line: Den fria wiki-världskartan
1046     user_diaries: Användardagböcker
1047     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
1048     view: Visa
1049     view_tooltip: Visa kartan
1050     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
1051     wiki: Wiki
1052     wiki_title: Wiki-webplats för projektet
1053   license_page: 
1054     foreign: 
1055       english_link: det engelska originalet
1056       text: I händelse av en konflikt mellan denna översatta sida och %{english_original_link} har den engelska texten företräde
1057       title: Om denna översättning
1058     legal_babble: 
1059       attribution_example: 
1060         alt: Exempel på hur en webbsida kan ange OpenStreetMap som källa
1061         title: Exempel på källhänvisning.
1062       contributors_at_html: "<strong>Österrike</strong>: Innehåller data från\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (under licensen\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> och\nLand Tirol (under licensen <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med ändringar</a>)."
1063       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Innehåller data från\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural\n   Resources Canada), och StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1064       contributors_footer_1_html: "För ytterligare detaljer om dessa och andra källor som använts\nför att förbättra OpenStreetMap, var god se <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">sidan om bidragsgivare</a>\npå OpenStreetMaps Wiki."
1065       contributors_footer_2_html: "  Införandet av uppgifter i OpenStreetMap innebär inte att den ursprungliga \n  datagivaren stödjer OpenStreetMap, ger någon som helst garanti eller\n  tar på sig något ansvar."
1066       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Innehåller data\n   från Direction Générale des Impôts."
1067       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannien</strong>: Innehåller Ordnance\nSurvey data &copy; Crown copyright and database right\n2010-12."
1068       contributors_intro_html: "Våra bidragsgivare är tusentals individer. Vi inkluderar också\nöppen data från nationella karttjänster,\nbland annat från:"
1069       contributors_nl_html: "<strong>Nederländerna</strong>: Innehåller © AND data, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1070       contributors_nz_html: "<strong>Nya Zeeland</strong>: Innehåller data från\nLand Information New Zealand. Crown Copyright reserved."
1071       contributors_title_html: Våra bidragsgivare
1072       contributors_za_html: "<strong>Sydafrika</strong>: Innehåller data från\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1073       credit_1_html: "Vi kräver att din källhänvisning består av &ldquo;&copy; OpenStreetMaps\nbidragsgivare&rdquo;."
1074       credit_2_html: "Du måste också göra klart att datat är tillgängligt under licensen\nOpen Database License, och om du använder våra kartrutor, att kartografin är\ntillgängligt under licensen CC-BY-SA. Du kan göra detta genom att länka till\n<a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">denna sida om upphovsrätt</a>.\nAlternativt, och som krav om du distribuerar OSM i dataform, kan du namnge\noch länka direkt till licenserna. I media där länkar ej är möjliga\n(t.ex. tryckt material), förslår vi att du hänvisar dina läsare till openstreetmap.org\n(förslagsvis genom att expandera 'OpenStreetMap' till hela denna adress), till opendatacommons.org,\noch om relevant till creativecommons.org."
1075       credit_3_html: "För en navigerbar elektronisk karta, ska källhänvisningen synas i ena hörnet av kartan.\nTill exempel:"
1076       credit_title_html: Hur du anger OpenStreetMap som källa
1077       infringement_1_html: "Bidragsgivare till OSM påminns om att aldrig lägga till data från\nupphovsrättsskyddade källor (t.ex. Google Maps och tryckta kartor) utan\nuttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna."
1078       infringement_2_html: "Om du tror att upphovsrättsskyddat material felaktigt\nlagts in i OpenStreetMaps databas eller till denna webbsidan, var god se\nvårt <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">borttagningsförfarande</a>\neller fyll direkt i vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online-formulär</a>."
1079       infringement_title_html: Upphovsrättsintrång
1080       intro_1_html: "OpenStreetMap är <i>öppen data</i>, gjord tillgänglig under licensen <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1081       intro_2_html: "Du är fri att kopiera, distribuera, överföra och anpassa vår data,\nså länge du anger OpenStreetMap och dess bidragsgivare som källa.\nOm du ändrar eller bygger vidare på vår data kan du\nendast distribuera resultatet under samma licens. Den\nfullständiga <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiska\ntexten</a> förklarar dina rättigheter och skyldigheter."
1082       intro_3_html: "Kartografin i våra kartrutor, och vår dokumentation, är\ntillgängliga under licensen <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1083       more_1_html: "Läs mer om användning av vår data, och hur du anger oss som källa, på vår <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridisk\nFAQ</a>."
1084       more_2_html: "Även om OpenStreetMap är öppen data, kan vi inte tillhandahålla något\ngratis kart-API för tredjepartsutvecklare.\nSe våran <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">användningspolicy för API</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">användningspolicy för kartrutor</a>\noch <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">användningspolicy för Nominatim</a>."
1085       more_title_html: Mer information
1086       title_html: Upphovsrätt och licens
1087     native: 
1088       mapping_link: börja kartlägga
1089       native_link: Svensk version
1090       text: Du tittar på den engelska versionen av sidan om upphovsrätt. Du kan gå tillbaka till %{native_link} på den här sidan eller sluta läsa om upphovsrätt och %{mapping_link}.
1091       title: Om denna sida
1092   message: 
1093     delete: 
1094       deleted: Meddelande raderat
1095     inbox: 
1096       date: Datum
1097       from: Från
1098       messages: Du har %{new_messages} och %{old_messages}
1099       my_inbox: Min inkorg
1100       new_messages: 
1101         one: "%{count} nytt meddelande"
1102         other: "%{count} nya meddelanden"
1103       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon %{people_mapping_nearby_link}?
1104       old_messages: 
1105         one: "%{count} gammalt meddelande"
1106         other: "%{count} gamla meddelanden"
1107       outbox: utkorg
1108       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1109       subject: Ärende
1110       title: Inkorg
1111     mark: 
1112       as_read: Meddelandet markerat som läst
1113       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
1114     message_summary: 
1115       delete_button: Radera
1116       read_button: Markera som läst
1117       reply_button: Svar
1118       unread_button: Markera som oläst
1119     new: 
1120       back_to_inbox: Tillbaka till inkorgen
1121       body: Brödtext
1122       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
1123       message_sent: Meddelande skickat
1124       send_button: Skicka
1125       send_message_to: Skicka ett nytt meddelande till %{name}
1126       subject: Ärende
1127       title: Skicka meddelande
1128     no_such_message: 
1129       body: Det finns inget meddelande med det ID-et.
1130       heading: Inget sådant meddelande
1131       title: Inget sådant meddelande
1132     outbox: 
1133       date: Datum
1134       inbox: inkorg
1135       messages: 
1136         one: Du har %{count} skickat meddelande
1137         other: Du har %{count} skickade meddelanden
1138       my_inbox: Min %{inbox_link}
1139       no_sent_messages: Du har inte skickat några meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon av de %{people_mapping_nearby_link}?
1140       outbox: utkorg
1141       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1142       subject: Ärende
1143       title: Utkorg
1144       to: Till
1145     read: 
1146       back_to_inbox: Tillbaka till inkorgen
1147       back_to_outbox: Tillbaka till utkorgen
1148       date: Datum
1149       from: Från
1150       reply_button: Svara
1151       subject: Ärende
1152       title: Läs meddelande
1153       to: Till
1154       unread_button: Markera som oläst
1155       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}', men meddelandet du har bett om att få läsa skickades inte till eller av den användaren. Logga in med korrekt användare för att läsa det.
1156     reply: 
1157       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}', men meddelandet du har bett om att besvara skickades inte till den användaren. Logga in med korrekt användare för att svara.
1158     sent_message_summary: 
1159       delete_button: Radera
1160   note: 
1161     entry: 
1162       comment: Kommentar
1163       full: Hela anteckningen
1164     mine: 
1165       ago_html: "%{when} sedan"
1166       created_at: Skapades
1167       creator: Skapare
1168       description: Beskrivning
1169       heading: "%{user}s anteckningar"
1170       id: Id
1171       last_changed: Senast ändrad
1172       subheading: Anteckningar skapade eller kommenterade av %{user}
1173       title: Anteckningar skapade eller kommenterade av %{user}
1174     rss: 
1175       closed: Avklarad anteckning (nära %{place})
1176       comment: ny kommentar (nära %{place})
1177       description_area: En lista med anteckningar som rapporterats, kommenterats eller avklarats i närheten av ditt område [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1178       description_item: Ett rss-flöde för anteckning %{id}
1179       new: ny anteckning (nära %{place})
1180       title: OpenStreetMap-anteckningar
1181   notifier: 
1182     diary_comment_notification: 
1183       footer: Du kan också läsa kommentaren på %{readurl} och du kan kommentera på %{commenturl} eller svara på %{replyurl}
1184       header: "%{from_user} har kommenterat ditt dagboksinlägg på OpenStreetMap med rubriken %{subject}:"
1185       hi: Hej %{to_user},
1186       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterade ditt dagboksinlägg"
1187     email_confirm: 
1188       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
1189     email_confirm_html: 
1190       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
1191       greeting: Hej,
1192       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för %{server_url} till %{new_address}.
1193     email_confirm_plain: 
1194       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta ändringen.
1195       greeting: Hej,
1196     friend_notification: 
1197       befriend_them: Du kan också lägga till dem som en vän på %{befriendurl}.
1198       had_added_you: "%{user} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
1199       see_their_profile: Du kan se deras profil på %{userurl}.
1200       subject: "[OpenStreetMap] %{user} lade till dig som en vän"
1201     gpx_notification: 
1202       and_no_tags: och inga taggar.
1203       and_the_tags: "och följande taggar:"
1204       failure: 
1205         failed_to_import: "misslyckats med att importera. Här är felet:"
1206         more_info_1: Mer information om GPX importfel och hur man undviker dem
1207         more_info_2: "de kan hittas på:"
1208         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
1209       greeting: Hej,
1210       success: 
1211         loaded_successfully: inläst med %{trace_points} av %{possible_points} möjliga punkter.
1212         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
1213       with_description: med beskrivningen
1214       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
1215     lost_password: 
1216       subject: "[OpenStreetMap] Begäran om återställning av lösenord"
1217     lost_password_html: 
1218       click_the_link: Om detta är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
1219       greeting: Hej,
1220       hopefully_you: Någon (kanske du) har bett att lösenordet för kontot hos openstreetmap.org som tillhör den här e-postadressen återställs.
1221     lost_password_plain: 
1222       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
1223       greeting: Hej,
1224     message_notification: 
1225       footer1: Du kan också läsa meddelandet på %{readurl}
1226       footer2: och du kan svara på %{replyurl}
1227       header: "%{from_user} har skickat ett meddelande via OpenStreetMap med ämnet %{subject}:"
1228       hi: Hej %{to_user},
1229     note_comment_notification: 
1230       anonymous: En anonym användare
1231       details: Mer detaljer om anteckningen finns på %{url}.
1232       greeting: Hej,
1233     signup_confirm: 
1234       confirm: "Innan vi gör något annat, måste vi bekräfta att denna begäran kom från dig. Om den gjorde det, var vänligen klicka på länken nedan för att bekräfta ditt konto:"
1235       created: Någon (förhoppningsvis du) skapade just ett konto på %{site_url}.
1236       greeting: Hej där!
1237       subject: "[OpenStreetMap] Välkommen till OpenStreetMap"
1238       welcome: Vi välkomnar dig och vill ge dig ytterligare information om hur du kommer igång.
1239     signup_confirm_html: 
1240       ask_questions: Du kan ställa vilken fråga du vill om OpenStreetMap på vår <a href="http://help.openstreetmap.org/">frågor- och svarsida</a>.
1241       current_user: En lista över nuvarande användare i kategorier, baserat på var i världen de är, finns på <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1242       get_reading: Kom igång med OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a>, blir uppdaterad om de senaste nyheterna via <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMaps blogg</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, eller skumma genom OpenStreetMaps grundare Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> för en kortfattad historisk genomgång, som också har en <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">poddradio att lyssna på</a>!
1243       introductory_video: Du kan titta på en %{introductory_video_link}.
1244       more_videos: Det finns %{more_videos_link}.
1245       more_videos_here: fler videoklipp här
1246       user_wiki_page: "Det rekommenderas att du skapar en användarsida som innehåller kategoritaggar som visar var befinner dig, såsom <a href=\"\nhttp://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London\">[[Category:Users_in_London]]</a>."
1247       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
1248       wiki_signup: Du kan också <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">registrera dig på OpenStreetMap-wikin</a>.
1249     signup_confirm_plain: 
1250       ask_questions: "Du kan ställa valfria frågor om OpenStreetMap på vår frågesida:"
1251       blog_and_twitter: "Håll dig uppdaterad med de sensate nyheterna via OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1252       current_user: "En lista över användare i kategorier, baserad på var i världen de befinner sig, är tillgänglig från:"
1253       introductory_video: "Du kan titta på en introduktionsvideo till OpenStreetMap här:"
1254       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
1255       opengeodata: "OpenGeoData.org är OpenStreetMap-grundarens Steve Coasts blogg, och den har även podcasts:"
1256       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
1257       user_wiki_page: Det rekommenderas att du skapar en användarsida på wikin innehållandes kategori som visar var du är, till exempel [[Category:Users_in_Stockholm]].
1258       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
1259   oauth: 
1260     oauthorize: 
1261       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
1262       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
1263       allow_to: "Tillåt applikation att:"
1264       allow_write_api: ändra på kartan.
1265       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1266       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
1267       allow_write_notes: ändra anteckningar.
1268       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
1269       request_access: För att programmet %{app_name} ska få tillgång till ditt konto måste du godkänna att det får tillgång till att göra ändringar i ditt namn. Du kan välja eller ta bort hur många val du vill.
1270     revoke: 
1271       flash: Du tagit bort OAuth-nyckel för %{application}
1272   oauth_clients: 
1273     create: 
1274       flash: Informationen registrerades framgångsrikt
1275     destroy: 
1276       flash: Annulerade registreringen av klientapplikationen
1277     edit: 
1278       submit: Redigera
1279       title: Redigera ditt tillägg
1280     form: 
1281       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår.
1282       allow_read_prefs: läs deras användarinställningar.
1283       allow_write_api: ändra kartan.
1284       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1285       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1286       allow_write_notes: ändra anteckningar.
1287       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
1288       callback_url: Återkopplingsadress
1289       name: Namn
1290       requests: "Be om följande behörigheter från användaren:"
1291       required: Nödvändigt
1292       support_url: Support URL
1293       url: Programmets huvudadress
1294     index: 
1295       application: Applikationsnamn
1296       issued_at: Utfärdad
1297       list_tokens: "Följande token har utfärdats till program i ditt namn:"
1298       my_apps: Mina klientprogram
1299       my_tokens: Mina auktoriserade program
1300       no_apps: Har du ett program som du vill registrera för att användas med oss med % {oauth} standard? Innan du kan göra OAuth-begäranden till den här tjänsten måste du registrera din webbapplikation.
1301       register_new: Registrera din applikation
1302       registered_apps: Du har följande klientapplikationer registrerade.
1303       revoke: Återkalla!
1304       title: Mina OAuth-detaljer
1305     new: 
1306       submit: Registrera
1307       title: Registrera ett nytt program
1308     not_found: 
1309       sorry: Tyvärr kunde inte %{type} hittas.
1310     show: 
1311       access_url: Adress för åtkomst-Token
1312       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår
1313       allow_read_prefs: Läs deras användarinställningar.
1314       allow_write_api: ändra kartan.
1315       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1316       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
1317       allow_write_notes: ändra anteckningar.
1318       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
1319       authorize_url: "Godkänn URL:"
1320       confirm: Är du säker?
1321       delete: Ta bort klient
1322       edit: Redigera detaljer
1323       key: "Konsumentnyckel:"
1324       requests: "Begär följande behörigheter från användaren:"
1325       secret: "Konsumenthemlighet:"
1326       support_notice: Vi stödjer signaturer med HMAC-SHA1 (rekommenderas) och RSA-SHA1.
1327       title: OAuth-detaljer för %{app_name}
1328       url: Begäran av Token-adress
1329     update: 
1330       flash: Uppdaterade klientinformationen framgångsrikt
1331   redaction: 
1332     create: 
1333       flash: Redaktering skapad.
1334     destroy: 
1335       error: Det uppstod ett fel när redakteringen skulle förstöras.
1336       flash: Redaktering förstörd.
1337       not_empty: Redakteringen är inte tom. Avredaktera alla versioner som tillhör denna redaktering innan den förstörs.
1338     edit: 
1339       description: Beskrivning
1340       heading: Redigera redaktering
1341       submit: Spara redaktering
1342       title: Redigera redaktering
1343     index: 
1344       empty: Inga bortredigeringar att visa.
1345       heading: Lista över redakteringar
1346       title: Lista över redakteringar
1347     new: 
1348       description: Beskrivning
1349       heading: Ange information för ny redaktering
1350       submit: Skapa redaktering
1351       title: Skapa ny redaktering
1352     show: 
1353       confirm: Är du säker?
1354       description: "Beskrivning:"
1355       destroy: Ta bort denna redaktering
1356       edit: Redigera denna redaktering
1357       heading: Visa redaktering "%{title}"
1358       title: Visa redaktering
1359       user: "Skapad av:"
1360     update: 
1361       flash: Ändringarna sparade.
1362   site: 
1363     edit: 
1364       anon_edits_link_text: Ta reda på varför det är så.
1365       flash_player_required: Du måste ha Flash Player för att kunna använda Potlatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns också <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
1366       no_iframe_support: Din webbläsare stöder inte HTML iframe, som är nödvändig för den här funktionen.
1367       not_public: Du har inte satt statusen på dina redigeringar som offentliga.
1368       not_public_description: Du kan inte längre redigera kartan om du inte gör det. Du kan göra dina redigeringar offentliga från din %{user_page}.
1369       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har inte konfigurerats - se http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 för mer information
1370       potlatch2_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch 2, bör du klicka på Spara.)
1371       potlatch_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch, bör du avmarkera den nuvarande vägen eller markeringen om du redigerar i realtidsläge, eller klicka på Spara om du har en Spara-knapp.)
1372       user_page_link: användarsida
1373     index: 
1374       createnote: Lägg till en anteckning
1375       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
1376       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
1377       license: 
1378         copyright: Upphovsrätten tillhör OpenStreetMap och bidragsgivare, under en öppen licens
1379       permalink: Permanent länk
1380       remote_failed: Redigering misslyckades - kontrollera att JOSM eller Merkaartor är startad och fjärrkontrollsalternativet är aktiverat
1381       shortlink: Kortlänk
1382     key: 
1383       map_key: Kartnyckel
1384       map_key_tooltip: Symbolförklaring
1385       table: 
1386         entry: 
1387           admin: Administrativ gräns
1388           allotments: Koloniträdgårdar
1389           apron: 
1390             - Flygplatsplatta
1391             - terminal
1392           bridge: Svarta kantar = bro
1393           bridleway: Ridstig
1394           brownfield: Förfallen industritomt
1395           building: Viktig byggnad
1396           byway: Förbifart
1397           cable: 
1398             - Linbana
1399             - stollift
1400           cemetery: Begravningsplats
1401           centre: Idrottsanläggning
1402           commercial: Kommersiellt område
1403           common: 
1404             - Allmänning
1405             - äng
1406           construction: Vägar som byggs
1407           cycleway: Cykelväg
1408           destination: Förbjuden genomfart
1409           farm: Bondgård
1410           footway: Gångväg
1411           forest: Kulturskog
1412           golf: Golfbana
1413           heathland: hed
1414           industrial: Industriellt område
1415           lake: 
1416             - Sjö
1417             - vattenmagasin
1418           military: Militärområde
1419           motorway: Motorväg
1420           park: Park
1421           permissive: Endast tillträde för behöriga
1422           pitch: Bollplan
1423           primary: Primär väg (riksväg)
1424           private: Privat tillgång
1425           rail: Järnväg
1426           reserve: Naturreservat
1427           resident: Bostadsområde
1428           retail: Område för Detaljhandel
1429           runway: 
1430             - Landningsbana
1431             - taxibana
1432           school: 
1433             - Skola
1434             - universitet
1435           secondary: Sekundär väg (större länsväg)
1436           station: Järnvägsstation
1437           subway: Tunnelbana
1438           summit: 
1439             - Höjd
1440             - topp
1441           tourist: Turistattraktion
1442           track: Spår
1443           tram: 
1444             - Snabbspårväg
1445             - spårväg
1446           trunk: Nationell stamväg/motortrafikled
1447           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1448           unclassified: Oklassificerad väg
1449           unsurfaced: Oasfalterad väg
1450           wood: Naturskog
1451     markdown_help: 
1452       alt: Alt-text
1453       first: Första objektet
1454       heading: Rubrik
1455       headings: Rubriker
1456       image: Bild
1457       link: Länk
1458       ordered: Sorterad lista
1459       second: Andra objektet
1460       subheading: Underrubrik
1461       text: Text
1462       title_html: Tolkat med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1463       unordered: Osorterad lista
1464       url: Webbadress
1465     richtext_area: 
1466       edit: Redigera
1467       preview: Förhandsgranska
1468     search: 
1469       search: Sök
1470       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
1471       submit_text: Gå
1472       where_am_i: Var är jag?
1473       where_am_i_title: Beskriv den aktuella platsen med hjälp av sökmotorn
1474     sidebar: 
1475       close: Stäng
1476       search_results: Sökresultat
1477   time: 
1478     formats: 
1479       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1480   trace: 
1481     create: 
1482       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
1483       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1484     delete: 
1485       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
1486     edit: 
1487       description: "Beskrivning:"
1488       download: ladda ner
1489       edit: redigera
1490       filename: "Filnamn:"
1491       heading: Redigerar spår %{name}
1492       map: karta
1493       owner: "Ägare:"
1494       points: "Punkter:"
1495       save_button: Spara ändringar
1496       start_coord: "Startkoordinat:"
1497       tags: "Taggar:"
1498       tags_help: kommaseparerad
1499       title: Redigerar spår %{name}
1500       uploaded_at: "Uppladdad:"
1501       visibility: "Synlighet:"
1502       visibility_help: vad betyder detta?
1503     list: 
1504       description: Bläddra bland nyligen uppladdade GPS-spår
1505       empty_html: Ingenting här ännu. <a href='%{upload_link}'>Ladda upp ett nytt spår</a> eller lär dig om GPS-spår på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikin</a>.
1506       public_traces: Publika GPS-spår
1507       public_traces_from: Publika GPS-spår från %{user}
1508       tagged_with: " taggad med %{tags}"
1509       your_traces: Dina GPS-spår
1510     make_public: 
1511       made_public: Spår offentliggjort
1512     offline: 
1513       heading: GPX förvaring är offlien
1514       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1515     offline_warning: 
1516       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1517     trace: 
1518       ago: "%{time_in_words_ago} sedan"
1519       by: av
1520       count_points: "%{count} punkter"
1521       edit: Redigera
1522       edit_map: Redigera karta
1523       identifiable: IDENTIFIERBAR
1524       in: i
1525       map: karta
1526       more: mer
1527       pending: BEHANDLAS
1528       private: PRIVAT
1529       public: PUBLIK
1530       trace_details: Visa spårdetaljer
1531       trackable: SPÅRBAR
1532       view_map: Visa karta
1533     trace_form: 
1534       description: "Beskrivning:"
1535       help: Hjälp
1536       tags: "Taggar:"
1537       tags_help: kommaseparerad
1538       upload_button: Uppladdning
1539       upload_gpx: "Ladda upp GPX-fil:"
1540       visibility: "Synlighet:"
1541       visibility_help: vad betyder detta?
1542     trace_header: 
1543       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1544       see_your_traces: Visa alla dina spår
1545       traces_waiting: Du har %{count} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
1546       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1547     trace_optionals: 
1548       tags: Taggar
1549     trace_paging_nav: 
1550       newer: Nyare spår
1551       older: Äldre spår
1552       showing_page: Sida %{page}
1553     view: 
1554       delete_track: Radera detta spår
1555       description: "Beskrivning:"
1556       download: ladda ner
1557       edit: redigera
1558       edit_track: Redigera detta spår
1559       filename: "Filnamn:"
1560       heading: Visar spår %{name}
1561       map: karta
1562       none: Ingen
1563       owner: "Ägare:"
1564       pending: VÄNTANDE
1565       points: "Punkter:"
1566       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1567       tags: "Taggar:"
1568       title: Visar spår %{name}
1569       trace_not_found: Spår hittades inte!
1570       uploaded: "Uppladdad den:"
1571       visibility: "Synlighet:"
1572     visibility: 
1573       identifiable: Identifierbar (visas i GPS-spårlistan och som ordnade punkter med tidsstämpel)
1574       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1575       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1576       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1577   user: 
1578     account: 
1579       contributor terms: 
1580         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1581         agreed_with_pd: Du har också förklarat att du anser att dina redigeringar är inom Public Domain.
1582         heading: "Användarvillkor:"
1583         link text: vad är detta?
1584         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
1585         review link text: Följ denna länk när du har tid att granska och godkänna de nya bidragsvillkoren.
1586       current email address: "Nuvarande E-postadress:"
1587       delete image: Ta bort nuvarande bild
1588       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
1589       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
1590       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
1591       gravatar: 
1592         gravatar: Använd Gravatar
1593         link text: vad är detta?
1594       home location: "Hemposition:"
1595       image: "Bild:"
1596       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
1597       keep image: Behåll nuvarande bild
1598       latitude: "Breddgrad (latitud):"
1599       longitude: "Längdgrad (longitud):"
1600       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
1601       my settings: Mina inställningar
1602       new email address: "Ny e-postadress:"
1603       new image: Lägg till en bild
1604       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
1605       openid: 
1606         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1607         link text: vad är detta?
1608         openid: "OpenID:"
1609       preferred editor: "Önskat redigeringsprogram:"
1610       preferred languages: "Föredraget språk:"
1611       profile description: "Profilbeskrivning:"
1612       public editing: 
1613         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
1614         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
1615         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
1616         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1617         enabled link text: vad är detta?
1618         heading: "Publik redigering:"
1619       public editing note: 
1620         heading: Offentlig redigering
1621         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
1622       replace image: Ersätt nuvarande bild
1623       return to profile: Återvänd till profil
1624       save changes button: Spara ändringar
1625       title: Redigera konto
1626       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
1627     confirm: 
1628       already active: Detta konto har redan bekräftats.
1629       before you start: "Vi vet att du knappt kan bärga dig med att komma igång att börja mappa, men först får du gärna fylla i mer information om dig själv i nedanstående formulär:"
1630       button: Bekräfta
1631       heading: Bekräfta ett användarkonto.
1632       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
1633       reconfirm: Om det gått ett tag sedan du registrerade dig kan du behöva <a href="%{reconfirm}">skicka ett nytt bekräftelsemail</a> till dig själv.
1634       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
1635       unknown token: Den token tycks inte existera.
1636     confirm_email: 
1637       button: Bekräfta
1638       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
1639       heading: Bekräfta byte av e-postadress
1640       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
1641       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
1642     confirm_resend: 
1643       failure: Användaren %{name} hittades inte.
1644       success: Vi har skickat ett nytt bekräftelsemeddelande till %{email} och så snart du bekräftat ditt konto kommer du kunna börja kartlägga.<br><br>Om du använder ett antispamsystem som skickar bekräftelsebegäranden se till att du vitlistar webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några sådana begäranden.
1645     filter: 
1646       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
1647     go_public: 
1648       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1649     list: 
1650       confirm: Bekräfta valda användare
1651       empty: Inga användare hittades
1652       heading: Användare
1653       hide: Göm valda användare
1654       showing: 
1655         one: Sida %{page} (%{first_item} av %{items})
1656         other: Sida %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1657       summary: "%{name} skapades från %{ip_address} den %{date}"
1658       summary_no_ip: "%{name} skapad %{date}"
1659       title: Användare
1660     login: 
1661       account is suspended: "Tyvärr har ditt konto stängts av på grund av tvivelaktig aktivitet.<br />Kontakta <a href=\"%\n{webmaster}\">webbansvarig</a> om du vill diskutera saken."
1662       account not active: Tyvärr, ditt konto är inte aktiverat.<br />Vänligen klicka på länken i e-brevet med kontobekräftelsen, för att aktivera ditt konto, eller <a href="%{reconfirm}">begär ett nytt bekräftelsebrev</a>.
1663       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1664       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
1665       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1666       heading: Inloggning
1667       login_button: Logga in
1668       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1669       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1670       no account: Har du inget konto?
1671       openid: "%{logo} OpenID:"
1672       openid invalid: Tyvärr verkar ditt OpenID vara felaktigt formaterat.
1673       openid missing provider: Kunde inte nå din OpenID leverantör
1674       openid_logo_alt: Logga in med ett OpenID
1675       openid_providers: 
1676         aol: 
1677           alt: Logga in med ett AOL OpenID
1678           title: Logga in med AOL
1679         google: 
1680           alt: Logga in med ett Google OpenID
1681           title: Logga in med Google
1682         myopenid: 
1683           alt: Logga in med myOpenID OpenID
1684           title: Logga in med myOpenID
1685         openid: 
1686           alt: Logga in med en OpenID-URL
1687           title: Logga in med OpenID
1688         wordpress: 
1689           alt: Logga in med ett Wordpress OpenID
1690           title: Logga in med Wordpress
1691         yahoo: 
1692           alt: Logga in med ett Yahoo OpenID
1693           title: Logga in med Yahoo
1694       password: "Lösenord:"
1695       register now: Registrera dig nu
1696       remember: Kom ihåg mig
1697       title: Logga in
1698       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett konto.
1699       with openid: "Du kan även använda ditt OpenID-konto för att logga in:"
1700       with username: "Har du redan ett OpenStreetMap-konto? Logga in med ditt användarnamn och lösenord:"
1701     logout: 
1702       heading: Logga ut från OpenStreetMap
1703       logout_button: Logga ut
1704       title: Logga ut
1705     lost_password: 
1706       email address: "E-postadress:"
1707       heading: Glömt lösenord?
1708       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
1709       new password button: Återställ lösenord
1710       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1711       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1712       title: Förlorat lösenord
1713     make_friend: 
1714       already_a_friend: Du är redan vän med %{name}.
1715       button: Lägg till som vän
1716       failed: Misslyckades med att lägga till %{name} som vän.
1717       heading: Lägg till %{user} som en vän?
1718       success: "%{name} är nu din vän!"
1719     new: 
1720       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1721       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1722       contact_webmaster: Kontakta <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webbansvarig</a> för att få ett konto skapat - vi kommer att behandla ansökan så snart som möjligt.
1723       continue: Fortsätt
1724       display name: "Namn som visas:"
1725       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra detta senare i inställningarna.
1726       email address: "E-postadress:"
1727       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1728       flash create success message: Tack för att du registrerade dig. Vi har skickat ett bekräftelsebegäran till %{email} och så snart du bekräftat ditt konto kommer du kunna kartlägga.<br /><br />Använder du ett antispamsystem som skickar bekräftelsebegäranden se till att du vitlistar webmaster@openstreetmap.org då vi inte kan svara på några bekräftelsebegäranden.
1729       flash welcome: Tack för att du valt att bli medlem. Vi har skickat ett välkomstmeddelande till %{email} med lite tips på hur man kommer igång.
1730       heading: Skapa ett användarkonto
1731       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a>.
1732       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto åt dig automatiskt.
1733       not displayed publicly: Visas inte offentligt (se <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wikins integritetspolicy (inkluderar avsnitt om e-postadresser)">integritetspolicyn</a>)
1734       openid: "%{logo} OpenID:"
1735       openid association: "<p>Ditt OpenID är ännu inte associerad med ett OpenStreetMap konto ännu.</p>\n<ul>\n <li>Om du är ny på OpenStreetMap, skapa ett nytt konto med hjälp av formuläret nedan.</li>\n <li>\n  Om du redan har ett konto, kan du logga in\n  med hjälp av ditt användarnamn och lösenord, för att sedan associera kontot\n  med ditt OpenID i användarinställningarna.\n </li>\n</ul>"
1736       openid no password: Med OpenID behövs inget lösenord, men en del extra verktyg och vissa servrar kan fortfarande behöva ett.
1737       password: "Lösenord:"
1738       terms accepted: Tack för att du accepterar de nya vilkoren för bidrag till kartan
1739       terms declined: Vi beklagar att du bestämt dig för att inte acceptera de nya användarvillkoren. För mer information, se <a href="%{url}">denna wikisida</a>.
1740       title: Skapa konto
1741       use openid: Alternativt, använd %{logo} OpenID för att logga in
1742     no_such_user: 
1743       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1744       heading: Användaren %{user} finns inte
1745       title: Finns ingen sådan användare
1746     popup: 
1747       friend: Vän
1748       nearby mapper: Användare i närheten
1749       your location: Din position
1750     remove_friend: 
1751       button: Ta bort som vän
1752       heading: Ta bort %{user} som vän?
1753       not_a_friend: "%{name} är inte en av dina vänner."
1754       success: "%{name} togs bort från dina vänner."
1755     reset_password: 
1756       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1757       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1758       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1759       heading: Återställ lösenord för %{user}
1760       password: "Lösenord:"
1761       reset: Återställ lösenord
1762       title: Återställ lösenord
1763     set_home: 
1764       flash success: Hemposition sparad
1765     suspended: 
1766       body: "<p>\n  Ditt konto har tyvärr stängts av på grund av\n  tvivelaktig aktivitet.\n</p>\n<p>\n  Detta beslut kommer granskas av en administratör inom kort, eller\n  så kan du kontakta %{webmaster} om vill diskutera saken.\n</p>"
1767       heading: Kontot avstängt
1768       title: Kontot avstängt
1769       webmaster: Webbmaster
1770     terms: 
1771       agree: Jag godkänner
1772       consider_pd: Utöver ovan nämnda avtal, anser jag att mina bidrag är inom Public Domain.
1773       consider_pd_why: vad är det här?
1774       decline: Avslå
1775       guidance: "Information som hjälper dig förstå dessa termer: en <a href=\"%{summary}\">lättläst sammanfattning</a> och några <a href=\"%{translations}\">informella översättningar</a>"
1776       heading: Vilkor för bidrag till kartan
1777       legale_names: 
1778         france: Frankrike
1779         italy: Italien
1780         rest_of_world: Övriga världen
1781       legale_select: "Välj det land du bor i:"
1782       read and accept: Läs avtalet nedan och klicka på knappen Godkänn för att bekräfta att du godkänner villkoren i detta avtal för dina befintliga och framtida bidrag.
1783       title: Villkor för deltagare
1784       you need to accept or decline: Läs igenom och Godkänn eller Avböj de nya bidragsvillkoren för att fortsätta.
1785     view: 
1786       activate_user: aktivera denna användare
1787       add as friend: lägg till vän
1788       ago: (%{time_in_words_ago} sedan)
1789       block_history: tilldelade blockeringar
1790       blocks by me: blockeringar av mig
1791       blocks on me: mina blockeringar
1792       comments: kommentarer
1793       confirm: Bekräfta
1794       confirm_user: bekräfta denna användare
1795       create_block: blockera denna användare
1796       created from: "Skapad från:"
1797       ct accepted: Godkända för %{ago} sedan
1798       ct declined: Avböjda
1799       ct status: "Användarvillkor:"
1800       ct undecided: Oavgjorda
1801       deactivate_user: deaktivera denna användare
1802       delete_user: radera denna användare
1803       description: Beskrivning
1804       diary: dagbok
1805       edits: redigeringar
1806       email address: "E-post:"
1807       friends_changesets: vänners ändringsset
1808       friends_diaries: vänners dagboksinlägg
1809       hide_user: dölj denna användare
1810       if set location: Ange din hemposition på %{settings_link}-sidan för att se närbelägna användare.
1811       km away: "%{count}km bort"
1812       latest edit: "Senaste redigering %{ago}:"
1813       m away: "%{count}m bort"
1814       mapper since: "Karterar sedan:"
1815       moderator_history: utdelade blockeringar
1816       my comments: mina kommentarer
1817       my diary: min dagbok
1818       my edits: mina redigeringar
1819       my notes: mina kartanteckningar
1820       my settings: mina inställningar
1821       my traces: mina GPS-spår
1822       nearby users: Andra användare nära dig
1823       nearby_changesets: närbelägna användares ändringsset
1824       nearby_diaries: närbelägna användares dagboksinlägg
1825       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1826       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1827       no nearby users: Det är inga andra användare som uppgett att de mappar i ditt område ännu.
1828       notes: kartanteckningar
1829       oauth settings: oauth inställningar
1830       remove as friend: ta bort vän
1831       role: 
1832         administrator: Den här användaren är en administratör
1833         grant: 
1834           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1835           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1836         moderator: Den här användaren är en moderator
1837         revoke: 
1838           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1839           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1840       send message: Skicka meddelande
1841       settings_link_text: inställningar
1842       spam score: "Spambeömmning:"
1843       status: "Status:"
1844       traces: spår
1845       unhide_user: sluta dölja användaren
1846       user location: Användarposition
1847       your friends: Dina vänner
1848   user_block: 
1849     blocks_by: 
1850       empty: "%{name} har inge gjort några blockeringar än."
1851       heading: Lista blockeringar av %{name}
1852       title: Blockeringar av %{name}
1853     blocks_on: 
1854       empty: "%{name} har inte blockerats än."
1855       heading: Lista blockeringar på %{name}
1856       title: Blockeringar på %{name}
1857     create: 
1858       flash: Skapat en blockering av användare %{name}.
1859       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1860       try_waiting: Försök att ge användaren en rimlig svarstid innan denna blockeras.
1861     edit: 
1862       back: Visa alla blockeringar
1863       heading: Redigera blockering på %{name}
1864       needs_view: Behöver användaren logga in innan blockeringen upphör?
1865       period: Hur lång tid, från och med nu, som användaren ska vara blockerad från API.
1866       reason: Anledningen till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som möjligt, ge så många detaljer du kan om situationen. Tänk på att inte alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
1867       show: Visa denna blockering
1868       submit: Uppdatera blockering
1869       title: Redigera blockering på %{name}
1870     filter: 
1871       block_expired: Blockeringen har redan upphört att gälla och kan inte redigeras.
1872       block_period: Blockeringsperioden måste ha ett av värdena i rullgardinslistan.
1873     helper: 
1874       time_future: Slutar om %{time}.
1875       time_past: Avslutades för %{time} sedan.
1876       until_login: Aktiv till dess användaren loggar in.
1877     index: 
1878       empty: Inga blockeringar har gjorts ännu.
1879       heading: Lista över blockerade användare
1880       title: Användarblockeringar
1881     model: 
1882       non_moderator_revoke: Måste vara en moderator för att återkalla en blockering.
1883       non_moderator_update: Måste vara en moderator för att skapa eller uppdatera en blockering.
1884     new: 
1885       back: Visa alla blockeringar
1886       heading: Skapa blockering på %{name}
1887       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen kommer att upphöra.
1888       period: Hur lång tid, från och med nu, användaren ska vara blockerad från API.
1889       reason: Anledning till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som möjligt, ge så så många detaljer som du kan om situationen med vetskapen att meddelandet kommer vara offentligt i bakhuvudet. Tänk på att inte alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
1890       submit: Skapa blockering
1891       title: Skapa blockering på %{name}
1892       tried_contacting: Jag har kontaktat användaren och bett honom sluta.
1893       tried_waiting: Jag har gett en rimlig tidsfrist för användaren att svara på dessa meddelanden.
1894     not_found: 
1895       back: Tillbaka till index
1896       sorry: Tyvärr, användarblockeringen med ID %{id} kunde inte hittas.
1897     partial: 
1898       confirm: Är du säker?
1899       creator_name: Skapare
1900       display_name: Blockerad användare
1901       edit: Ändra
1902       next: Nästa »
1903       not_revoked: (Inte återkallat)
1904       previous: « Föregående
1905       reason: Orsak till blockering
1906       revoke: Återkalla!
1907       revoker_name: Återkallad av
1908       show: Visa
1909       showing_page: Sida %{page}
1910       status: Status
1911     period: 
1912       one: 1 timma
1913       other: "%{count} timmar"
1914     revoke: 
1915       confirm: Är du säker på att du vill återkalla denna blockering
1916       flash: Denna blockering har återkallats.
1917       heading: Återkalla blockering på %{block_on} av %{block_by}
1918       past: Detta block avslutades %{time} sedan och kan inte återkallas nu.
1919       revoke: Återkalla!
1920       time_future: Denna blockering kommer att avslutas inom %{time}.
1921       title: Upphäv blockering av %{block_on}
1922     show: 
1923       back: Se alla blockeringar
1924       confirm: Är du säker?
1925       edit: Ändra
1926       heading: "%{block_on} blockerad av %{block_by}"
1927       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1928       reason: "Anledning för blockering:"
1929       revoke: Återkalla!
1930       revoker: "Återställare:"
1931       show: Visa
1932       status: Status
1933       time_future: Upphör om %{time}
1934       time_past: Slutade %{time} sedan
1935       title: "%{block_on} blockerad av %{block_by}"
1936     update: 
1937       only_creator_can_edit: Bara moderatorn som skapade denna blockering kan redigera den.
1938       success: Blockering uppdaterad.
1939   user_role: 
1940     filter: 
1941       already_has_role: Användaren har rollen %{role}.
1942       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen %{role}.
1943       not_a_role: Strängen `%{role}' är inte en korrekt roll.
1944       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1945     grant: 
1946       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `%{role}' till användaren `%{name}'?
1947       confirm: Bekräfta
1948       fail: Kunde inte ge rollen "%{role}" till användare "%{name}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1949       heading: Bekräfta rolltilldelning
1950       title: Bekräfta rolltilldelning
1951     revoke: 
1952       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}"?
1953       confirm: Bekräfta
1954       fail: Kunde inte avlägsna rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1955       heading: Bekräfta återkallning av roll
1956       title: Bekräfta återkallning av roll