Merge branch 'master' into openstreetbugs
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         relation: Уреди однос
126         way: Уреди пат
127       larger: 
128         area: Погледај го просторот на поголема карта
129         node: Погледај го јазолот на поголема карта
130         relation: Вид. односот на поголема карта
131         way: Погледај го патот на поголема карта
132       loading: Вчитувам...
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
136         next_node_tooltip: Следен јазол
137         next_relation_tooltip: Следен однос
138         next_way_tooltip: Следен пат
139         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
140         prev_node_tooltip: Претходен јазол
141         prev_relation_tooltip: Претходен однос
142         prev_way_tooltip: Претходен пат
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
145         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
146         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
147     node: 
148       download_xml: Преземи XML
149       edit: Уреди јазол
150       node: Јазол
151       node_title: "Јазол: %{node_name}"
152       view_history: Погл. историја
153     node_details: 
154       coordinates: "Координати:"
155       part_of: "Дел од:"
156     node_history: 
157       download_xml: Преземи XML
158       node_history: Историја на јазолот
159       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
160       view_details: Погл. подробности
161     not_found: 
162       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
163       type: 
164         changeset: измени
165         node: јазол
166         relation: однос
167         way: пат
168     paging_nav: 
169       of: од
170       showing_page: Приказ на страница
171     redacted: 
172       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
173       redaction: Редакција %{id}
174       type: 
175         node: јазол
176         relation: однос
177         way: пат
178     relation: 
179       download_xml: Преземи XML
180       relation: Однос
181       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
182       view_history: Погл. историја
183     relation_details: 
184       members: "Членови:"
185       part_of: "Дел од:"
186     relation_history: 
187       download_xml: Преземи XML
188       relation_history: Историја на односот
189       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
190       view_details: Погл. подробности
191     relation_member: 
192       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
193       type: 
194         node: Јазол
195         relation: Однос
196         way: Пат
197     start: 
198       manually_select: Рачно избери друга површина
199       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
200     start_rjs: 
201       data_frame_title: Податоци
202       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
203       details: Подробно
204       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
205       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
206       hide_areas: Скриј подрачја
207       history_for_feature: Историја за [[feature]]
208       load_data: Вчитај ги податоците
209       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од [[max_features]] елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
210       loading: Вчитувам...
211       manually_select: Рачно изберете друга површина
212       object_list: 
213         api: Retrieve this area from the API
214         back: Прикажи список на предмети
215         details: Подробно
216         heading: Список на предмети
217         history: 
218           type: 
219             node: Јазол [[id]]
220             way: Пат [[id]]
221         selected: 
222           type: 
223             node: Јазол [[id]]
224             way: Пат [[id]]
225         type: 
226           node: Јазол
227           way: Пат
228       private_user: приватен корисник
229       show_areas: Прикажи подрачја
230       show_history: Прикажи историја
231       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
232       wait: Почекајте...
233       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
234     tag_details: 
235       tags: "Ознаки:"
236       wiki_link: 
237         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
238         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
239       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
240     timeout: 
241       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
242       type: 
243         changeset: менувач
244         node: јазол
245         relation: однос
246         way: пат
247     way: 
248       download_xml: Преземи XML
249       edit: Уреди пат
250       view_history: Погл. историја
251       way: Пат
252       way_title: "Пат: %{way_name}"
253     way_details: 
254       also_part_of: 
255         one: исто така дел и од патот %{related_ways}
256         other: исто така дел и од патиштата %{related_ways}
257       nodes: Јазли
258       part_of: "Дел од:"
259     way_history: 
260       download_xml: Преземи XML
261       view_details: Погл. подробности
262       way_history: Историја на патот
263       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
264   changeset: 
265     changeset: 
266       anonymous: Анонимен
267       big_area: (голема)
268       id: бр. %{id}
269       no_comment: (нема)
270       no_edits: (нема уредувања)
271       show_area_box: прикажи рамка на површина
272       still_editing: (сè уште уредува)
273       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
274     changeset_paging_nav: 
275       next: Следно »
276       previous: « Претходно
277       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
278     changesets: 
279       area: Површина
280       comment: Коментар
281       id: Назнака
282       saved_at: Зачувано во
283       user: Корисник
284     list: 
285       description: Скорешни промени
286       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
287       description_friend: Измени на ваши пријатели
288       description_nearby: Измени од соседни корисници
289       description_user: Измени на %{user}
290       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
291       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања
292       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
293       heading: Измени
294       heading_bbox: Измени
295       heading_friend: Измени
296       heading_nearby: Измени
297       heading_user: Измени
298       heading_user_bbox: Измени
299       title: Измени
300       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
301       title_friend: Измени на ваши пријатели
302       title_nearby: Измени од соседни корисници
303       title_user: Измени на %{user}
304       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
305     timeout: 
306       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
307   diary_entry: 
308     comments: 
309       ago: пред %{ago}
310       comment: Коментар
311       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
312       newer_comments: Понови коментари
313       older_comments: Постари коментари
314       post: Објава
315       when: Кога
316     diary_comment: 
317       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
318       confirm: Потврди
319       hide_link: Скриј го коментаров
320     diary_entry: 
321       comment_count: 
322         one: 1 коментар
323         other: "%{count} коментари"
324       comment_link: Коментирај на оваа ставка
325       confirm: Потврди
326       edit_link: Уреди ја оваа ставка
327       hide_link: Скриј ја ставкава
328       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
329       reply_link: Одговори на оваа ставка
330     edit: 
331       body: "Содржина:"
332       language: "Јазик:"
333       latitude: Геог. ширина
334       location: "Местоположба:"
335       longitude: Геог. должина
336       marker_text: Место на дневничкиот запис
337       save_button: Зачувај
338       subject: "Наслов:"
339       title: Уреди дневничка ставка
340       use_map_link: покажи на карта
341     feed: 
342       all: 
343         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
344         title: Дневнички ставки
345       language: 
346         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
347         title: Дневнички ставки на %{language_name}
348       user: 
349         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
350         title: Дневнички ставки на %{user}
351     list: 
352       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
353       new: "Нов дневнички запис:"
354       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
355       newer_entries: Понови ставки
356       no_entries: Нема дневнички ставки
357       older_entries: Постари ставки
358       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
359       title: Дневници на корисници
360       title_friends: Дневници на пријателите
361       title_nearby: Дневници на соседните корисници
362       user_title: Дневник на %{user}
363     location: 
364       edit: Уреди
365       location: "Местоположба:"
366       view: Преглед
367     new: 
368       title: Нова дневничка ставка
369     no_such_entry: 
370       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
371       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
372       title: Нема таква дневничка ставка
373     view: 
374       leave_a_comment: Пиши коментар
375       login: Најава
376       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
377       save_button: Зачувај
378       title: Дневникот на %{user} | %{title}
379       user_title: дневник на %{user}
380   editor: 
381     default: По основно (моментално %{name})
382     potlatch: 
383       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
384       name: Potlatch 1
385     potlatch2: 
386       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
387       name: Potlatch 2
388     remote: 
389       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
390       name: Далечинско управување
391   export: 
392     start: 
393       add_marker: Додај бележник на картата
394       area_to_export: Простор за извоз
395       embeddable_html: Вметнат HTML код
396       export_button: Извези
397       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a>.
398       format: Формат
399       format_to_export: Формат за извоз
400       image_size: Големина на сликата
401       latitude: Г.Ш.
402       licence: Лиценца
403       longitude: Г.Д.
404       manually_select: Рачно изберете друга површина
405       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
406       max: макс.
407       options: Нагодувања
408       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
409       output: Излезни податоци
410       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
411       scale: Размер
412       too_large: 
413         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
414         heading: Подрачјето е преголемо
415       zoom: Приближи
416     start_rjs: 
417       add_marker: Стави бележник на картата
418       change_marker: Смени позиција на бележникот
419       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
420       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
421       export: Извоз
422       manually_select: Рачно изберете друг простор
423       view_larger_map: Преглед на поголема карта
424   geocoder: 
425     description: 
426       title: 
427         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
428         osm_namefinder: "%{types} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Именикот на OpenStreetMap</a>"
429         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
430       types: 
431         cities: Градови
432         places: Места
433         towns: Гратчиња
434     description_osm_namefinder: 
435       prefix: "%{distance} %{direction} од %{type}"
436     direction: 
437       east: источно
438       north: северно
439       north_east: североисточно
440       north_west: северозападно
441       south: јужно
442       south_east: југоисточно
443       south_west: југозападно
444       west: западно
445     distance: 
446       one: околу 1 км
447       other: околу %{count} км
448       zero: помалку од 1 км
449     results: 
450       more_results: Повеќе резултати
451       no_results: Не пронајдов ништо
452     search: 
453       title: 
454         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
455         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
456         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
457         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
458         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
459         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
460         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
461     search_osm_namefinder: 
462       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} од %{parentname})"
463       suffix_place: ", %{distance} %{direction} од %{placename}"
464     search_osm_nominatim: 
465       prefix: 
466         aeroway: 
467           aerodrome: Аеродром
468           apron: Рампа
469           gate: Порта
470           helipad: Хелиодром
471           runway: Писта
472           taxiway: Рулажна патека
473           terminal: Терминал
474         amenity: 
475           WLAN: Безжичен интернет
476           airport: Аеродром
477           arts_centre: Дом на уметности
478           artwork: Уметничко дело
479           atm: Банкомат
480           auditorium: Аудиториум
481           bank: Банка
482           bar: Бар
483           bbq: Скара
484           bench: Клупа
485           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
486           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
487           biergarten: Пивска градина
488           brothel: Бордел
489           bureau_de_change: Менувачница
490           bus_station: Автобуска станица
491           cafe: Кафуле
492           car_rental: Рент-а-кар
493           car_sharing: Изнајмување автомобил
494           car_wash: Автоперална
495           casino: Казино
496           charging_station: Напојна станица
497           cinema: Кино
498           clinic: Клиника
499           club: Клуб
500           college: Колеџ
501           community_centre: Центар на заедница
502           courthouse: Суд
503           crematorium: Крематориум
504           dentist: Забар
505           doctors: Доктори
506           dormitory: Студентски дом
507           drinking_water: Питка вода
508           driving_school: Автошкола
509           embassy: Амбасада
510           emergency_phone: Итен телефон
511           fast_food: Брза храна
512           ferry_terminal: Ферибот-терминал
513           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
514           fire_station: Пожарна
515           food_court: Штандови за брза храна
516           fountain: Фонтана
517           fuel: Гориво
518           grave_yard: Гробишта
519           gym: Теретана / фитнес
520           hall: Соборна сала
521           health_centre: Здравствен центар
522           hospital: Болница
523           hotel: Хотел
524           hunting_stand: Ловечка кула
525           ice_cream: Сладолед
526           kindergarten: Градинка
527           library: Библиотека
528           market: Пазар
529           marketplace: Пазар
530           mountain_rescue: Планинарско спасување
531           nightclub: Ноќен клуб
532           nursery: Јасли
533           nursing_home: Старечки дом
534           office: Канцеларија
535           park: Парк
536           parking: Паркинг
537           pharmacy: Аптека
538           place_of_worship: Верски објект
539           police: Полиција
540           post_box: Поштенско сандаче
541           post_office: Пошта
542           preschool: Претшколска установа
543           prison: Затвор
544           pub: Пивница
545           public_building: Јавен објект
546           public_market: Градски пазар
547           reception_area: Рецепција
548           recycling: Рециклирање
549           restaurant: Ресторан
550           retirement_home: Старечки дом
551           sauna: Сауна
552           school: Училиште
553           shelter: Засолниште
554           shop: Дуќан
555           shopping: Дуќани
556           shower: Туш
557           social_centre: Социјален центар
558           social_club: Друштвен клуб
559           studio: Студио
560           supermarket: Супермаркет
561           swimming_pool: Базен
562           taxi: Такси
563           telephone: Телефонска говорница
564           theatre: Театар
565           toilets: Тоалет
566           townhall: Градски дом
567           university: Универзитет
568           vending_machine: Вендинг-машина
569           veterinary: Ветеринарна клиника
570           village_hall: Месна заедница
571           waste_basket: Корпа за отпадоци
572           wifi: Безжичен интернет
573           youth_centre: Младински центар
574         boundary: 
575           administrative: Административна граница
576           census: Пописна граница
577           national_park: Национален парк
578           protected_area: Заштитено подрачје
579         bridge: 
580           aqueduct: Аквадукт
581           suspension: Висечки мост
582           swing: Вртечки мост
583           viaduct: Вијадукт
584           "yes": Мост
585         building: 
586           "yes": Градба
587         highway: 
588           bridleway: Коњски пат
589           bus_guideway: Автобуски шини
590           bus_stop: Автобуска постојка
591           byway: Спореден пат
592           construction: Автопат во изградба
593           cycleway: Велосипедска патека
594           emergency_access_point: Прва помош
595           footway: Тротоар
596           ford: Брод
597           living_street: Маалска улица
598           milestone: Милјоказ
599           minor: Помал спореден пат
600           motorway: Автопат
601           motorway_junction: Клучка
602           motorway_link: Приклучен пат
603           path: Патека
604           pedestrian: Пешачка патека
605           platform: Платформа
606           primary: Главен пат
607           primary_link: Главен пат
608           raceway: Тркачка патека
609           residential: Станбен
610           rest_area: Одмориште
611           road: Пат
612           secondary: Спореден пат
613           secondary_link: Спореден пат
614           service: Помошен пат
615           services: Крајпатен сервис
616           speed_camera: Брзиноловец
617           steps: Скалила
618           stile: Тарабен премин
619           tertiary: Третостепен пат
620           tertiary_link: Третостепен пат
621           track: Полски пат
622           trail: Патека
623           trunk: Магистрала
624           trunk_link: Магистрала
625           unclassified: Некласификуван пат
626           unsurfaced: Неасфалтиран пат
627         historic: 
628           archaeological_site: Археолошки локалитет
629           battlefield: Бојно поле
630           boundary_stone: Граничен камен
631           building: Градба
632           castle: Замок
633           church: Црква
634           fort: Утврдување
635           house: Куќа
636           icon: Икона
637           manor: Велепоседнички дом
638           memorial: Споменик
639           mine: Рудник
640           monument: Споменик
641           museum: Музеј
642           ruins: Рушевини
643           tower: Кула
644           wayside_cross: Крајпатен крст
645           wayside_shrine: Параклис
646           wreck: Бродолом
647         landuse: 
648           allotments: Парцели
649           basin: Котлина
650           brownfield: Угар
651           cemetery: Гробишта
652           commercial: Комерцијално подрачје
653           conservation: Заштитено земјиште
654           construction: Градилиште
655           farm: Фарма
656           farmland: Обработливо земјиште
657           farmyard: Земјоделски двор
658           forest: Шума
659           garages: Гаража
660           grass: Трева
661           greenfield: Неискористено земјиште
662           industrial: Индустриско подрачје
663           landfill: Депонија
664           meadow: Ливада
665           military: Воено подрачје
666           mine: Рудник
667           nature_reserve: Природен резерват
668           orchard: Овоштарник
669           park: Парк
670           piste: Писта
671           quarry: Каменолом
672           railway: Железница
673           recreation_ground: Рекреативен терен
674           reservoir: Резервоар
675           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
676           residential: Станбено подрачје
677           retail: Дуќани
678           road: Патно подрачје
679           village_green: Селско зеленило
680           vineyard: Лозници
681           wetland: Мочуриште
682           wood: Шума
683         leisure: 
684           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
685           bird_hide: Набљудувалиште за птици
686           common: Општествена земја
687           fishing: Рибарење
688           fitness_station: Технички преглед
689           garden: Градина
690           golf_course: Голф-терен
691           ice_rink: Лизгалиште
692           marina: Марина
693           miniature_golf: Миниголф
694           nature_reserve: Природен резерват
695           park: Парк
696           pitch: Спортски терен
697           playground: Детско игралиште
698           recreation_ground: Разонодно место
699           sauna: Сауна
700           slipway: Испуст
701           sports_centre: Спортски центар
702           stadium: Стадион
703           swimming_pool: Базен
704           track: Спортска патека
705           water_park: Аквапарк
706         military: 
707           airfield: Воено слетувалиште
708           barracks: Касарна
709           bunker: Бункер
710         natural: 
711           bay: Залив
712           beach: Плажа
713           cape: ‘Рт
714           cave_entrance: Влез во пештера
715           channel: Канал
716           cliff: Гребен
717           crater: Кратер
718           dune: Дина
719           feature: Елемент
720           fell: Фел
721           fjord: Фјорд
722           forest: Шума
723           geyser: Гејзер
724           glacier: Глечер
725           heath: Голет
726           hill: Рид
727           island: Остров
728           land: Земја
729           marsh: Бара
730           moor: Пустара
731           mud: Кал
732           peak: Врв
733           point: Точка
734           reef: Гребен
735           ridge: Срт
736           river: Река
737           rock: Карпа
738           scree: Сип
739           scrub: Честак
740           shoal: Плитко место
741           spring: Извор
742           stone: Камен
743           strait: Проток
744           tree: Дрво
745           valley: Долина
746           volcano: Вулкан
747           water: Вода
748           wetland: Мочуриште
749           wetlands: Мочуриште
750           wood: Шума
751         office: 
752           accountant: Сметководител
753           architect: Архитект
754           company: Фирма
755           employment_agency: Агенција за вработување
756           estate_agent: Агенција за недвижности
757           government: Владина служба
758           insurance: Служба за осигурување
759           lawyer: Адвокат
760           ngo: НВО-канцеларија
761           telecommunication: Телекомуникациска служба
762           travel_agent: Туристичка агенција
763           "yes": Канцеларија
764         place: 
765           airport: Аеродром
766           city: Град
767           country: Земја
768           county: Округ
769           farm: Фарма
770           hamlet: Селце
771           house: Куќа
772           houses: Куќи
773           island: Остров
774           islet: Островче
775           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
776           locality: Месност
777           moor: Пустара
778           municipality: Општина
779           postcode: Поштенски број
780           region: Регион
781           sea: Море
782           state: Покраина
783           subdivision: Админ. подрачје
784           suburb: Населба
785           town: Град
786           unincorporated_area: Нездружено подрачје
787           village: Село
788         railway: 
789           abandoned: Напуштена железничка линија
790           construction: Железничка линија во изградба
791           disused: Напуштена железничка линија
792           disused_station: Напуштена железничка станица
793           funicular: Жичена железница
794           halt: Железничка постојка
795           historic_station: Историска железничка станица
796           junction: Железнички јазол
797           level_crossing: Надвозник
798           light_rail: Лека железница
799           miniature: Минијатурна железница
800           monorail: Едношинска линија
801           narrow_gauge: Теснолинејка
802           platform: Железнички перон
803           preserved: Зачувана железничка линија
804           spur: Железнички огранок
805           station: Железничка станица
806           subway: Метро станица
807           subway_entrance: Влез во метро
808           switch: Железнички пунктови
809           tram: Трамвајска линија
810           tram_stop: Трамвајска постојка
811           yard: Железничко депо
812         shop: 
813           alcohol: Алкохол на црно
814           antiques: Старинарница
815           art: Уметнички дуќан
816           bakery: Пекара
817           beauty: Козметика
818           beverages: Пијалоци
819           bicycle: Продавница за велосипеди
820           books: Книжарница
821           butcher: Месарница
822           car: Автосалон
823           car_parts: Автоделови
824           car_repair: Автосервис
825           carpet: Дуќан за теписи
826           charity: Добротворна продавница
827           chemist: Аптека
828           clothes: Дуќан за облека
829           computer: Продавница за сметачи
830           confectionery: Слаткарница
831           convenience: Бакалница
832           copyshop: Фотокопир
833           cosmetics: Козметика
834           department_store: Стоковна куќа
835           discount: Распродажен дуќан
836           doityourself: Направи-сам
837           dry_cleaning: Хемиско чистење
838           electronics: Електронска опрема
839           estate_agent: Недвижности
840           farm: Земјоделски дуќан
841           fashion: Бутик
842           fish: Рибарница
843           florist: Цвеќара
844           food: Продавница за храна
845           funeral_directors: Погребална служба
846           furniture: Мебел
847           gallery: Галерија
848           garden_centre: Градинарски центар
849           general: Колонијал
850           gift: Дуќан за подароци
851           greengrocer: Пиљара
852           grocery: Бакалница
853           hairdresser: Фризер
854           hardware: Алат и опрема
855           hifi: Аудиосистеми
856           insurance: Осигурително
857           jewelry: Јувелир
858           kiosk: Трафика
859           laundry: Пералница
860           mall: Трговски центар
861           market: Пазар
862           mobile_phone: Мобилни телефони
863           motorcycle: Моторцикли
864           music: Музички дуќан
865           newsagent: Весникара
866           optician: Оптичар
867           organic: Здрава храна
868           outdoor: Дуќан на отворено
869           pet: Домашни миленици
870           photo: Фотографски дуќан
871           salon: Салон
872           shoes: Обувки
873           shopping_centre: Трговски центар
874           sports: Спортски дуќан
875           stationery: Прибор и репроматеријали
876           supermarket: Супермаркет
877           toys: Продавница за играчки
878           travel_agency: Туристичка агенција
879           video: Видеотека
880           wine: Алкохолни пијалоци
881         tourism: 
882           alpine_hut: Планинска куќарка
883           artwork: Уметничко дело
884           attraction: Атракција
885           bed_and_breakfast: Полупансион
886           cabin: Колиба
887           camp_site: Камп
888           caravan_site: Автокамп
889           chalet: Брвнара
890           guest_house: Пансион
891           hostel: Хостел
892           hotel: Хотел
893           information: Информации
894           lean_to: Прилепена стреа
895           motel: Мотел
896           museum: Музеј
897           picnic_site: Излетничко место
898           theme_park: Забавен парк
899           valley: Долина
900           viewpoint: Видиковец
901           zoo: Зоолошка
902         tunnel: 
903           "yes": Тунел
904         waterway: 
905           artificial: Вештачки воден пат
906           boatyard: Чамцоградилиште
907           canal: Канал
908           connector: Слив
909           dam: Брана
910           derelict_canal: Запуштен канал
911           ditch: Канач
912           dock: Док
913           drain: Одвод
914           lock: Каналска брана
915           lock_gate: Каналска капија
916           mineral_spring: Минерален извор
917           mooring: Сидриште
918           rapids: Брзак
919           river: Река
920           riverbank: Кеј
921           stream: Поток
922           wadi: Вади
923           water_point: Пристап до вода
924           waterfall: Водопад
925           weir: Јаз
926   html: 
927     dir: ltr
928   javascripts: 
929     map: 
930       base: 
931         cycle_map: Велосипедска карта
932         mapquest: MapQuest Open
933         standard: Стандардна
934         transport_map: Сообраќајна карта
935     site: 
936       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
937       edit_tooltip: Уредување на картата
938       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
939       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
940       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
941       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
942   layouts: 
943     community: Заедница
944     community_blogs: Блогови на заедницата
945     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
946     copyright: Авторски права и лиценца
947     documentation: Документација
948     documentation_title: Документација за проектот
949     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
950     donate_link_text: доброволен прилог
951     edit: Уреди
952     edit_with: Уреди со %{editor}
953     export: Извези
954     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
955     foundation: Фондација
956     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
957     gps_traces: GPS-траги
958     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
959     help: Помош
960     help_centre: Центар за помош
961     help_title: Помошна страница за проектот
962     history: Историја
963     home: дома
964     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
965     inbox_html: пораки (%{count})
966     inbox_tooltip: 
967       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
968       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
969       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
970     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
971     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
972     intro_2_download: преземање
973     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
974     intro_2_license: отворена лиценца
975     intro_2_use: употреба
976     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
977     license: 
978       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
979     log_in: најави ме
980     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
981     logo: 
982       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
983     logout: одјава
984     logout_tooltip: Одјава
985     make_a_donation: 
986       text: Дарувајте
987       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
988     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
989     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
990     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
991     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
992     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
993     partners_partners: партнери
994     partners_ucl: VR-центарот на UCL
995     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
996     sign_up: регистрација
997     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
998     sotm2012: Дојдете на конференцијата на OpenStreetMap за 2012 „The State of the Map“ што ќе се одржи од 6 до 8 септември во Токио!
999     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1000     user_diaries: Кориснички дневници
1001     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1002     view: Карта
1003     view_tooltip: Види карта
1004     welcome_user: Добредојде, %{user_link}
1005     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
1006     wiki: Вики
1007     wiki_title: Помошна страница за проектот
1008     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1009   license_page: 
1010     foreign: 
1011       english_link: англискиот оригинал
1012       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1013       title: За овој превод
1014     legal_babble: 
1015       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1016       contributors_au_html: "<strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби од\nАвстралиското биро за статистика."
1017       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1018       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1019       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1020       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1021       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010."
1022       contributors_intro_html: "  Нашата лиценца CC BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница."
1023       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1024       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1025       contributors_pl_html: "<strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\nhref=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL</a>. Авторски права\nучесници на UMP-pcPL.\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\nПовеќе за употребата на овие податоци на OSM</a>"
1026       contributors_title_html: Нашите учесници
1027       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1028       credit_1_html: " Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC BY-SA&rdquo;."
1029       credit_2_html: " Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org."
1030       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1031       intro_1_html: "OpenStreetMap содржи <i>отворени податоци</i>, лиценцирани со <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC BY-SA)."
1032       intro_2_html: "Нашите карти и податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните картите или податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">правен текст</a>."
1033       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1034       more_2_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1035       more_3_html: "Иако OpenStreetMap содржи отворени податоци, сепак не можеме да понудиме\nбезплатни API-прилози за карти на трети лица и разработувачи.\nПогл. <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила за користење на API</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила за користење на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила за користење на Nominatim</a>."
1036       more_title_html: Повеќе информации
1037       title_html: Авторски права и лиценца
1038     native: 
1039       mapping_link: почнете со изработка на карти
1040       native_link: македонската верзија
1041       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1042       title: За страницава
1043   message: 
1044     delete: 
1045       deleted: Пораката е избришана
1046     inbox: 
1047       date: Датум
1048       from: Од
1049       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1050       my_inbox: Моето сандаче
1051       new_messages: 
1052         one: "%{count} нова порака"
1053         other: "%{count} нови пораки"
1054       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1055       old_messages: 
1056         one: "%{count} стара порака"
1057         other: "%{count} стари пораки"
1058       outbox: за праќање
1059       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1060       subject: Наслов
1061       title: Примени
1062     mark: 
1063       as_read: Пораката е означена како прочитана
1064       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1065     message_summary: 
1066       delete_button: Избриши
1067       read_button: Означи како прочитано
1068       reply_button: Одговори
1069       unread_button: Означи како непрочитано
1070     new: 
1071       back_to_inbox: Назад во примени
1072       body: Содржина
1073       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1074       message_sent: Пораката е испратена
1075       send_button: Испрати
1076       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1077       subject: Наслов
1078       title: Испрати ја пораката
1079     no_such_message: 
1080       body: Нажалост нема порака со тој id.
1081       heading: Нема таква порака
1082       title: Нема таква порака
1083     outbox: 
1084       date: Датум
1085       inbox: примени пораки
1086       messages: 
1087         one: Имате %{count} испратена порака
1088         other: Имате %{count} испратени пораки
1089       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1090       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1091       outbox: за праќање
1092       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1093       subject: Наслов
1094       title: За праќање
1095       to: До
1096     read: 
1097       back_to_inbox: Назад во добиени
1098       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1099       date: Датум
1100       from: Од
1101       reading_your_messages: Читање на пораките
1102       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1103       reply_button: Одговори
1104       subject: Наслов
1105       title: Прочитај ја пораката
1106       to: За
1107       unread_button: Означи како непрочитано
1108       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1109     reply: 
1110       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1111     sent_message_summary: 
1112       delete_button: Избриши
1113   notifier: 
1114     diary_comment_notification: 
1115       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1116       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1117       hi: Здраво %{to_user},
1118       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1119     email_confirm: 
1120       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1121     email_confirm_html: 
1122       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1123       greeting: Здраво,
1124       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1125     email_confirm_plain: 
1126       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1127       greeting: Здраво,
1128       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1129       hopefully_you_2: "%{server_url} со новата адреса %{new_address}."
1130     friend_notification: 
1131       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1132       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1133       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1134       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1135     gpx_notification: 
1136       and_no_tags: и без ознаки.
1137       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1138       failure: 
1139         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1140         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1141         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1142         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1143         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1144       greeting: Здраво,
1145       success: 
1146         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1147         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1148       with_description: со описот
1149       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1150     lost_password: 
1151       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1152     lost_password_html: 
1153       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1154       greeting: Здраво,
1155       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1156     lost_password_plain: 
1157       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1158       greeting: Здраво,
1159       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1160       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1161     message_notification: 
1162       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1163       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1164       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1165       hi: Здраво %{to_user},
1166       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1167     signup_confirm: 
1168       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1169     signup_confirm_html: 
1170       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1171       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1172       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1173       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1174       greeting: Здраво!
1175       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1176       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1177       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1178       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1179       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1180       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1181       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1182     signup_confirm_plain: 
1183       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1184       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1185       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1186       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1187       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1188       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1189       greeting: Здраво!
1190       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1191       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1192       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1193       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1194       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1195       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1196       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1197       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1198       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1199       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1200   oauth: 
1201     oauthorize: 
1202       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1203       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1204       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1205       allow_write_api: ја менува картата.
1206       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1207       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1208       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1209       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1210     revoke: 
1211       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1212   oauth_clients: 
1213     create: 
1214       flash: Информациите се успешно регистрирани
1215     destroy: 
1216       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1217     edit: 
1218       submit: Уреди
1219       title: Уредете ја апликацијата
1220     form: 
1221       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1222       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1223       allow_write_api: ја менува картата.
1224       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1225       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1226       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1227       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1228       name: Име
1229       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1230       required: Се бара
1231       support_url: URL поддршка
1232       url: URL адреса на главната апликација
1233     index: 
1234       application: Назив на прил. програм
1235       issued_at: Издадено
1236       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1237       my_apps: Мои клиентни апликации
1238       my_tokens: Мои овластени апликации
1239       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1240       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1241       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1242       revoke: Поништи!
1243       title: Мои OAuth податоци
1244     new: 
1245       submit: Регистрирање
1246       title: Регистрирајте нова апликација
1247     not_found: 
1248       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1249     show: 
1250       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1251       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1252       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1253       allow_write_api: ја менува картата.
1254       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1255       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1256       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1257       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1258       confirm: Дали сте сигурни?
1259       delete: Избриши клиент
1260       edit: Измени подробности
1261       key: "Потрошувачки клуч:"
1262       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1263       secret: "Потрошувачка тајна:"
1264       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1265       title: OAuth податоци за %{app_name}
1266       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1267     update: 
1268       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1269   printable_name: 
1270     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1271   redaction: 
1272     create: 
1273       flash: Редакцијата е создадена.
1274     destroy: 
1275       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1276       flash: Редакцијата е поништена.
1277       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1278     edit: 
1279       description: Опис
1280       heading: Уреди редакција
1281       submit: Зачувај редакција
1282       title: Уреди редакција
1283     index: 
1284       empty: Нема редакции.
1285       heading: Список на редакции
1286       title: Список на редакции
1287     new: 
1288       description: Опис
1289       heading: Внесете информации за новата редакција
1290       submit: Создај редакција
1291       title: Создавање на нова редакција
1292     show: 
1293       confirm: Дали сте сигурни?
1294       description: "Опис:"
1295       destroy: Отстрани ја редакцијава
1296       edit: Уреди ја редакцијава
1297       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1298       title: Приказ на редакција
1299       user: "Создавач:"
1300     update: 
1301       flash: Промените се зачувани.
1302   site: 
1303     edit: 
1304       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1305       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1306       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1307       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1308       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1309       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1310       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1311       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1312       user_page_link: корисничка страница
1313     index: 
1314       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1315       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1316       license: 
1317         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1318         notice: Под лиценцата %{license_name} од %{project_name} и неговите учесници.
1319         project_name: проектот OpenStreetMap
1320       permalink: Постојана врска
1321       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1322       shortlink: Кратка врска
1323     key: 
1324       map_key: Легенда
1325       map_key_tooltip: Легенда на картата
1326       table: 
1327         entry: 
1328           admin: Административна граница
1329           allotments: Парцели
1330           apron: 
1331             - Аеродромска платформа
1332             - терминал
1333           bridge: Црна линија = мост
1334           bridleway: Пешачко-влечен пат
1335           brownfield: Запуштено подрачје
1336           building: Значајно здание
1337           byway: Спореден пат
1338           cable: 
1339             - клупна жичарница
1340             - клупна жичарница
1341           cemetery: Гробишта
1342           centre: Спортски центар
1343           commercial: Комерцијално подрачје
1344           common: 
1345             - Општествена земја
1346             - ливада
1347           construction: Патишта во изградба
1348           cycleway: Велосипедска патека
1349           destination: Пристап до одредницата
1350           farm: Фарма
1351           footway: Пешачка патека
1352           forest: Шума
1353           golf: Голф-терен
1354           heathland: Голиште
1355           industrial: Индустриско подрачје
1356           lake: 
1357             - Езеро
1358             - резервоар
1359           military: Воено подрачје
1360           motorway: Автопат
1361           park: Парк
1362           permissive: Дозволив пристап
1363           pitch: Спортски терен
1364           primary: Главен пат
1365           private: Приватен пристап
1366           rail: Железница
1367           reserve: Природен резерват
1368           resident: Станбено подрачје
1369           retail: Трговско подрачје
1370           runway: 
1371             - Аеродромска писта
1372             - рулажна патека
1373           school: 
1374             - Училиште
1375             - универзитет
1376           secondary: Спореден пат
1377           station: Железничка станица
1378           subway: Метро
1379           summit: 
1380             - Врв
1381             - врв
1382           tourist: Туристичка атракција
1383           track: Патека
1384           tram: 
1385             - Лека железница
1386             - трамвај
1387           trunk: Главна сообраќајна артерија
1388           tunnel: Испрекината линија = тунел
1389           unclassified: Некласификуван пат
1390           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1391           wood: Шумичка
1392     markdown_help: 
1393       alt: Алетрн. текст
1394       first: Прва ставка
1395       heading: Наслов
1396       headings: Наслови
1397       image: Слика
1398       link: Врска
1399       ordered: Подреден список
1400       second: Втора ставка
1401       subheading: Поднаслов
1402       text: Текст
1403       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1404       unordered: Неподреден список
1405       url: URL
1406     richtext_area: 
1407       edit: Уреди
1408       preview: Преглед
1409     search: 
1410       search: Пребарај
1411       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1412       submit_text: ->
1413       where_am_i: Каде сум?
1414       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1415     sidebar: 
1416       close: Затвори
1417       search_results: Резултати од пребарувањето
1418   time: 
1419     formats: 
1420       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1421   trace: 
1422     create: 
1423       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1424       upload_trace: Подигни GPS-трага
1425     delete: 
1426       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1427     edit: 
1428       description: "Опис:"
1429       download: преземи
1430       edit: уреди
1431       filename: "Податотека:"
1432       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1433       map: карта
1434       owner: "Сопственик:"
1435       points: "Точки:"
1436       save_button: Сочувај промени
1437       start_coord: "Почетна координата:"
1438       tags: "Ознаки:"
1439       tags_help: одделено со запирка
1440       title: Ја уредувате трагата %{name}
1441       uploaded_at: "Подигнато во:"
1442       visibility: "Видливост:"
1443       visibility_help: што значи ова?
1444       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1445     list: 
1446       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1447       public_traces: Јавни GPS-траги
1448       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1449       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1450       your_traces: Ваши GPS-траги
1451     make_public: 
1452       made_public: Трагата е објавена
1453     offline: 
1454       heading: GPX-складиште вон интернет
1455       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1456     offline_warning: 
1457       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1458     trace: 
1459       ago: пред %{time_in_words_ago}
1460       by: од
1461       count_points: "%{count} точки"
1462       edit: уреди
1463       edit_map: Уредување
1464       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1465       in: во
1466       map: карта
1467       more: повеќе
1468       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1469       private: ПРИВАТНО
1470       public: ЈАВНО
1471       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1472       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1473       view_map: Погледај ја картата
1474     trace_form: 
1475       description: "Опис:"
1476       help: Помош
1477       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1478       tags: "Ознаки:"
1479       tags_help: одделено со запирка
1480       upload_button: Подигни
1481       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1482       visibility: "Видливост:"
1483       visibility_help: што значи ова?
1484       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1485     trace_header: 
1486       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1487       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1488       traces_waiting: Имате %{count} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1489       upload_trace: Подигни трага
1490     trace_optionals: 
1491       tags: Ознаки
1492     trace_paging_nav: 
1493       newer: Понови траги
1494       older: Постари траги
1495       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1496     view: 
1497       delete_track: Избриши ја трагава
1498       description: "Опис:"
1499       download: преземи
1500       edit: уреди
1501       edit_track: Уреди ја трагава
1502       filename: "Податотека:"
1503       heading: Ја гледате трагата %{name}
1504       map: карта
1505       none: Ништо
1506       owner: "Сопственик:"
1507       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1508       points: "Точки:"
1509       start_coordinates: "Почетна координата:"
1510       tags: "Ознаки:"
1511       title: Ја гледате трагата  %{name}
1512       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1513       uploaded: "Подигнато во:"
1514       visibility: "Видливост:"
1515     visibility: 
1516       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1517       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1518       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1519       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1520   user: 
1521     account: 
1522       contributor terms: 
1523         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1524         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1525         heading: "Услови за учество:"
1526         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1527         link text: што е ова?
1528         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1529         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1530       current email address: "Тековна е-пошта:"
1531       delete image: Отстрани тековна слика
1532       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1533       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1534       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1535       home location: "Матична местоположба:"
1536       image: "Слика:"
1537       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1538       keep image: Задржи ја тековната слика
1539       latitude: Геог. ширина
1540       longitude: Геог. должина
1541       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1542       my settings: Мои прилагодувања
1543       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1544       new image: Додај слика
1545       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1546       openid: 
1547         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1548         link text: што е ова?
1549         openid: OpenID
1550       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1551       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1552       profile description: "Опис за профилот:"
1553       public editing: 
1554         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1555         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1556         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1557         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1558         enabled link text: што е ова?
1559         heading: "Јавно уредување:"
1560       public editing note: 
1561         heading: Јавно уредување
1562         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1563       replace image: Замени тековна слика
1564       return to profile: Назад кон профилот
1565       save changes button: Зачувај ги промените
1566       title: Уреди сметка
1567       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1568     confirm: 
1569       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1570       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1571       button: Потврди
1572       heading: Потврди корисничка сметка
1573       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1574       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1575       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1576       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1577     confirm_email: 
1578       button: Потврди
1579       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1580       heading: Потврди промена на е-пошта
1581       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1582       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1583     confirm_resend: 
1584       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1585       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1586     filter: 
1587       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1588     go_public: 
1589       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1590     list: 
1591       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1592       empty: Нема најдено такви корисници
1593       heading: Корисници
1594       hide: Скриј одбрани корисници
1595       showing: 
1596         one: Прикажана е страницата %{page} (%{first_item} од %{items})
1597         other: Прикажани се страниците %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1598       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1599       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1600       title: Корисници
1601     login: 
1602       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1603       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1604       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1605       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1606       email or username: Е-пошта или корисничко име
1607       heading: Најава
1608       login_button: Најава
1609       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1610       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1611       no account: Немате сметка?
1612       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
1613       notice_terms: OpenStreetMap добива нова лиценца на 1 април 2012. Оваа лиценца е отворена исто како сегашната, но правните подробности се многу посоодветни на нашата картографска база на податоци. Со задоволство би ги задржале сите ваши придонеси на OpenStreetMap, но ова е можно само доколку согласувате да бидат објавени под условите на новата лиценца. Во спротивно ќе мораме да ги отстраниме од базата.<br /><br />Најавете се, прочитајте ги новите услови и видете дали се согласувате со нив. Ви благодариме!
1614       openid: "%{logo} OpenID:"
1615       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1616       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1617       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1618       openid_providers: 
1619         aol: 
1620           alt: Најава со OpenID од AOL
1621           title: Најава со AOL
1622         google: 
1623           alt: Најава со OpenID од Google
1624           title: Најава со Google
1625         myopenid: 
1626           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1627           title: Најава со myOpenID
1628         openid: 
1629           alt: Најава со URL за OpenID
1630           title: Најава со OpenID
1631         wordpress: 
1632           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1633           title: Најава со Wordpress
1634         yahoo: 
1635           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1636           title: Најава со Yahoo
1637       password: "Лозинка:"
1638       register now: Регистрација
1639       remember: "Запомни ме:"
1640       title: Најава
1641       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1642       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1643       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1644     logout: 
1645       heading: Одјава од OpenStreetMap
1646       logout_button: Одјава
1647       title: Одјава
1648     lost_password: 
1649       email address: "Е-пошта:"
1650       heading: Ја заборавивте лозинката?
1651       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1652       new password button: Смени лозинка
1653       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1654       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1655       title: Загубена лозинка
1656     make_friend: 
1657       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1658       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1659       success: Сега сте пријатели со %{name}.
1660     new: 
1661       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1662       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1663       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1664       continue: Продолжи
1665       display name: "Име за приказ:"
1666       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1667       email address: "Е-пошта:"
1668       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1669       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1670       heading: Создајте корисничка сметка
1671       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1672       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1673       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1674       openid: "%{logo} OpenID:"
1675       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1676       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1677       password: "Лозинка:"
1678       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1679       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1680       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1681       title: Направи сметка
1682       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1683     no_such_user: 
1684       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1685       heading: Корисникот %{user} не постои.
1686       title: Нема таков корисник
1687     popup: 
1688       friend: Пријател
1689       nearby mapper: Соседен картограф
1690       your location: Ваша местоположба
1691     remove_friend: 
1692       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1693       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1694     reset_password: 
1695       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1696       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1697       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1698       heading: Смени лозинка за %{user}
1699       password: "Лозинка:"
1700       reset: Смени лозинка
1701       title: Смени лозинка
1702     set_home: 
1703       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1704     suspended: 
1705       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1706       heading: Сметката е закочена
1707       title: Сметката е закочена
1708       webmaster: мреж. управник
1709     terms: 
1710       agree: Се согласувам
1711       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1712       consider_pd_why: Што е ова?
1713       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1714       decline: Одбиј
1715       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1716       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1717       heading: Услови на учество
1718       legale_names: 
1719         france: Франција
1720         italy: Италија
1721         rest_of_world: Остатокот од светот
1722       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1723       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1724       title: Услови на учество
1725       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1726     view: 
1727       activate_user: активирај го корисников
1728       add as friend: додај како пријател
1729       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1730       block_history: погледај добиени блокови
1731       blocks by me: извршени болокови
1732       blocks on me: добиени блокови
1733       comments: коментари
1734       confirm: Потврди
1735       confirm_user: потврди го корисников
1736       create_block: блокирај го корисников
1737       created from: "Создадено од:"
1738       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1739       ct declined: Одбиен
1740       ct status: "Услови за учество:"
1741       ct undecided: Неодлучено
1742       deactivate_user: деактивирај го корисников
1743       delete_user: избриши го корисников
1744       description: Опис
1745       diary: дневник
1746       edits: уредувања
1747       email address: Е-пошта
1748       friends_changesets: Сите измени на пријателите
1749       friends_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на пријателите
1750       hide_user: скриј го корисников
1751       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата %{settings_link}.
1752       km away: "%{count} км од вас"
1753       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1754       m away: "%{count} м од вас"
1755       mapper since: "Картограф од:"
1756       moderator_history: погледај добиени блокови
1757       my comments: мои коментари
1758       my diary: мојот дневник
1759       my edits: мои уредувања
1760       my settings: мои прилагодувања
1761       my traces: мои траги
1762       nearby users: Други соседни корисници
1763       nearby_changesets: Прелистување на сите измени на соседните корисници
1764       nearby_diaries: Прелистување на сите дневнички записи на соседните корисници
1765       new diary entry: нова ставка во дневникот
1766       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1767       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1768       oauth settings: oauth поставки
1769       remove as friend: отстрани од пријатели
1770       role: 
1771         administrator: Овој корисник е администратор
1772         grant: 
1773           administrator: Додели администраторски пристап
1774           moderator: Додели модераторски пристап
1775         moderator: Овој корисник е модератор
1776         revoke: 
1777           administrator: Лиши од администраторски пристап
1778           moderator: Лиши од модераторски пристап
1779       send message: испрати порака
1780       settings_link_text: прилагодувања
1781       spam score: "Оцена за спам:"
1782       status: "Статус:"
1783       traces: траги
1784       unhide_user: покажи го корисникот
1785       user location: Местоположба на корисникот
1786       your friends: Ваши пријатели
1787   user_block: 
1788     blocks_by: 
1789       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1790       heading: Список на блокови од %{name}
1791       title: Блокови од %{name}
1792     blocks_on: 
1793       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1794       heading: Список на блокови за %{name}
1795       title: Блокови за %{name}
1796     create: 
1797       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1798       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1799       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1800     edit: 
1801       back: Преглед на сите блокови
1802       heading: Уредување на блок за %{name}
1803       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1804       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1805       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1806       show: Преглед на овој блок
1807       submit: Поднови го блокот
1808       title: Уредување на блок за %{name}
1809     filter: 
1810       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1811       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1812     helper: 
1813       time_future: Истекува за %{time}.
1814       time_past: Истечено пред %{time}.
1815       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1816     index: 
1817       empty: Досега сè уште нема блокови.
1818       heading: Список на кориснички блокови
1819       title: Кориснички блокови
1820     model: 
1821       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1822       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1823     new: 
1824       back: Преглед на сите блокови
1825       heading: Правење на блок за %{name}
1826       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1827       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1828       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1829       submit: Направи блок
1830       title: Правење на блок за %{name}
1831       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1832       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1833     not_found: 
1834       back: Назад кон индексот
1835       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1836     partial: 
1837       confirm: Дали сте сигурни?
1838       creator_name: Создавач
1839       display_name: Блокиран корисник
1840       edit: Уреди
1841       next: Следна »
1842       not_revoked: (не се поништува)
1843       previous: « Претходна
1844       reason: Причина за блокирање
1845       revoke: Поништи!
1846       revoker_name: "Поништил:"
1847       show: Прикажи
1848       showing_page: Прикажана е страницата %{page}
1849       status: Статус
1850     period: 
1851       one: 1 час
1852       other: "%{count} час"
1853     revoke: 
1854       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1855       flash: Овој блок е поништен.
1856       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1857       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1858       revoke: Поништи!
1859       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1860       title: Поништување на блок за %{block_on}
1861     show: 
1862       back: Преглед на сите блокови
1863       confirm: Дали сте сигурни?
1864       edit: Уреди
1865       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1866       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1867       reason: "Причина за блокирање:"
1868       revoke: Поништи!
1869       revoker: "Поништувач:"
1870       show: Прикажи
1871       status: Статус
1872       time_future: Уредувања во %{time}
1873       time_past: Истечено пред %{time}
1874       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1875     update: 
1876       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1877       success: Блокот е изменет.
1878   user_role: 
1879     filter: 
1880       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1881       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1882       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1883       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1884     grant: 
1885       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1886       confirm: Потврди
1887       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1888       heading: Потврди доделување на улога
1889       title: Потврди доделување на улога
1890     revoke: 
1891       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1892       confirm: Потврди
1893       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1894       heading: Потврди лишување од улога
1895       title: Потврди лишување од улога