110f3805a288e9870ec7a3b32705e0b678d95372
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Macofe
6 # Author: Nemo bis
7 ---
8 mk:
9   html:
10     dir: ltr
11   time:
12     formats:
13       friendly: '%e %B %Y г. во %H:%M ч.'
14       blog: '%e %B %Y г.'
15   activerecord:
16     models:
17       acl: Список за контрола на пристап
18       changeset: Измени
19       changeset_tag: Ознака во измените
20       country: Земја
21       diary_comment: Коментар од дневникот
22       diary_entry: Ставка во дневник
23       friend: Пријател
24       language: Јазик
25       message: Порака
26       node: Јазол
27       node_tag: Ознака на јазол
28       notifier: Известувач
29       old_node: Стар јазол
30       old_node_tag: Стара ознака за јазол
31       old_relation: Стар однос
32       old_relation_member: Стар член на однос
33       old_relation_tag: Стара ознака на однос
34       old_way: Стар пат
35       old_way_node: Стар јазол на пат
36       old_way_tag: Стара ознака за пат
37       relation: Однос
38       relation_member: Член на однос
39       relation_tag: Ознака за однос
40       session: Седница
41       trace: Трага
42       tracepoint: Точка на трага
43       tracetag: Ознака за трага
44       user: Корисник
45       user_preference: Кориснички прилагодувања
46       user_token: Корисничка шифра
47       way: Пат
48       way_node: Јазол на пат
49       way_tag: Ознака на пат
50     attributes:
51       diary_comment:
52         body: Содржина
53       diary_entry:
54         user: Корисник
55         title: Тема
56         latitude: Геог. ширина
57         longitude: Геог. должина
58         language: Јазик
59       friend:
60         user: Корисник
61         friend: Пријател
62       trace:
63         user: Корисник
64         visible: Видливо
65         name: Име
66         size: Големина
67         latitude: Геог. ширина
68         longitude: Геог. должина
69         public: Јавно
70         description: Опис
71       message:
72         sender: Испраќач
73         title: Тема
74         body: Содржина
75         recipient: Примател
76       user:
77         email: Е-пошта
78         active: Активно
79         display_name: Име за приказ
80         description: Опис
81         languages: Јазици
82         pass_crypt: Лозинка
83   printable_name:
84     with_version: '%{id}, вер. %{version}'
85     with_name_html: '%{name} (%{id})'
86   editor:
87     default: По основно (моментално %{name})
88     potlatch:
89       name: Potlatch 1
90       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
91     id:
92       name: iD
93       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
94     potlatch2:
95       name: Potlatch 2
96       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
97     remote:
98       name: Далечинско управување
99       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
100   browse:
101     created: Создадено
102     closed: Затворено
103     created_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
104     closed_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr>
105     created_by_html: Создадено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
106     deleted_by_html: Избришано <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
107     edited_by_html: Изменето <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
108     closed_by_html: Затворено <abbr title='%{title}'>пред %{time}</abbr> од %{user}
109     version: Верзија
110     in_changeset: Измени
111     anonymous: анонимен
112     no_comment: (нема коментари)
113     part_of: Дел од
114     download_xml: Преземи XML
115     view_history: Погл. историја
116     view_details: Погл. подробности
117     location: 'Местоположба:'
118     changeset:
119       title: 'Измени: %{id}'
120       belongs_to: Автор
121       node: Јазли (%{count})
122       node_paginated: Јазли (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
123       way: Патишта (%{count})
124       way_paginated: Патишта (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
125       relation: Односи (%{count})
126       relation_paginated: Односи (%{x}-%{y} од вкупно %{count})
127       comment: Коментари (%{count})
128       hidden_commented_by: Скриен коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред
129         %{when}</abbr>
130       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
131       changesetxml: XML за измените
132       osmchangexml: osmChange XML
133       feed:
134         title: Измени %{id}
135         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
136       join_discussion: Најавете се за да се приклучите во разговорот
137       discussion: Разговор
138       still_open: Измените сè уште се отворени — разговорот ќе се отвори штом ќе се
139         затворат измените.
140     node:
141       title: 'Јазол: %{name}'
142       history_title: 'Историја на јазолот: %{name}'
143     way:
144       title: 'Пат: %{name}'
145       history_title: 'Историја на патот: %{name}'
146       nodes: Јазли
147       also_part_of:
148         one: дел од патот %{related_ways}
149         other: дел од патиштата %{related_ways}
150     relation:
151       title: 'Однос: %{name}'
152       history_title: 'Историја на односот: %{name}'
153       members: Членови
154     relation_member:
155       entry_role: '%{type} %{name} како %{role}'
156       type:
157         node: Јазол
158         way: Пат
159         relation: Однос
160     containing_relation:
161       entry: Однос %{relation_name}
162       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
163     not_found:
164       sorry: За жал, не да најдам %{type} со бр. %{id}.
165       type:
166         node: јазол
167         way: пат
168         relation: однос
169         changeset: измени
170         note: белешка
171     timeout:
172       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
173       type:
174         node: јазол
175         way: пат
176         relation: однос
177         changeset: менувач
178         note: белешка
179     redacted:
180       redaction: Редакција %{id}
181       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи
182         е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
183       type:
184         node: јазол
185         way: пат
186         relation: однос
187     start_rjs:
188       feature_warning: Вчитувам %{num_features} елементи, што може да ви го забави
189         прелистувачот. Дали сте сигурни дека сакате да се прикажат овие податоци?
190       load_data: Вчитај ги податоците
191       loading: Вчитувам...
192     tag_details:
193       tags: Ознаки
194       wiki_link:
195         key: Викистраницата за опис на ознаката %{key}
196         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
197       wikidata_link: Предметот за %{page} на Википодатоци
198       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
199       telephone_link: Јави се на %{phone_number}
200     note:
201       title: 'Белешка: %{id}'
202       new_note: Нова белешка
203       description: Опис
204       open_title: Нерешена белешка бр. %{note_name}
205       closed_title: Решена белешка бр. %{note_name}
206       hidden_title: 'Скриена белешка бр. #%{note_name}'
207       open_by: Создадено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
208       open_by_anonymous: Создадено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
209       commented_by: Коментар на %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
210       commented_by_anonymous: Коментар на анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
211         %{when}</abbr>
212       closed_by: Решено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
213       closed_by_anonymous: Решено од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
214       reopened_by: Преактивирано од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
215       reopened_by_anonymous: Преактивирано од анонимен <abbr title='%{exact_time}'>пред
216         %{when}</abbr>
217       hidden_by: Скриено од %{user} <abbr title='%{exact_time}'>пред %{when}</abbr>
218     query:
219       title: Пребарување на елементи
220       introduction: Стиснете на картата за да ги најдете елементите во близина.
221       nearby: Елементи во близина
222       enclosing: Обиколни елементи
223   changeset:
224     changeset_paging_nav:
225       showing_page: Страница %{page}
226       next: Следно »
227       previous: « Претходно
228     changeset:
229       anonymous: Анонимен
230       no_edits: (нема уредувања)
231       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
232     changesets:
233       id: Назнака
234       saved_at: Зачувано во
235       user: Корисник
236       comment: Коментар
237       area: Површина
238     list:
239       title: Измени
240       title_user: Измени на %{user}
241       title_friend: Измени на мои пријатели
242       title_nearby: Измени од соседни корисници
243       empty: Не пронајдов збирови од промени.
244       empty_area: Нема збирови од промени во ова подрачје.
245       empty_user: Нема збирови на промени од тој корисник.
246       no_more: Нема повеќе збирови на промени.
247       no_more_area: Нема повеќе збирови на промени во ова подрчаје.
248       no_more_user: Нема повеќе збирови на промени од тој корисник.
249       load_more: Вчитај уште
250     timeout:
251       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за
252         да се преземе.
253     rss:
254       title_all: Разговор за промена на OpenStreetMap
255       title_particular: 'Разговор за промената #%{changeset_id} на OpenStreetMap'
256       comment: 'Нов коментар за промената #%{changeset_id} на %{author}'
257       commented_at_html: Подновено пред %{when}
258       commented_at_by_html: Подновено пред %{when} од %{user}
259       full: Целосен разговор
260   diary_entry:
261     new:
262       title: Нова дневничка ставка
263       publish_button: Објави
264     list:
265       title: Дневници на корисници
266       title_friends: Дневници на пријателите
267       title_nearby: Дневници на соседните корисници
268       user_title: Дневник на %{user}
269       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
270       new: 'Нов дневнички запис:'
271       new_title: Напишете нов запис во корисничкиот дневник
272       no_entries: Нема дневнички ставки
273       recent_entries: Скорешни дневнички записи
274       older_entries: Постари ставки
275       newer_entries: Понови ставки
276     edit:
277       title: Уреди дневничка ставка
278       subject: 'Наслов:'
279       body: 'Содржина:'
280       language: 'Јазик:'
281       location: 'Местоположба:'
282       latitude: Геог. ширина
283       longitude: Геог. должина
284       use_map_link: покажи на карта
285       save_button: Зачувај
286       marker_text: Место на дневничкиот запис
287     view:
288       title: Дневникот на %{user} | %{title}
289       user_title: дневник на %{user}
290       leave_a_comment: Пиши коментар
291       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} за да оставите коментар'
292       login: Најава
293       save_button: Зачувај
294     no_such_entry:
295       title: Нема таква дневничка ставка
296       heading: 'Нема ставка со назнака: %{id}'
297       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете
298         дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
299     diary_entry:
300       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
301       comment_link: Коментирај на оваа ставка
302       reply_link: Одговори на оваа ставка
303       comment_count:
304         one: '%{count} коментар'
305         zero: Нема коментари
306         other: '%{count} коментари'
307       edit_link: Уреди ја оваа ставка
308       hide_link: Скриј ја ставкава
309       confirm: Потврди
310     diary_comment:
311       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
312       hide_link: Скриј го коментаров
313       confirm: Потврди
314     location:
315       location: 'Местоположба:'
316       view: Преглед
317       edit: Уреди
318     feed:
319       user:
320         title: Дневнички ставки на %{user}
321         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
322       language:
323         title: Дневнички ставки на %{language_name}
324         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на
325           %{language_name}
326       all:
327         title: Дневнички ставки
328         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
329     comments:
330       has_commented_on: '%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи'
331       post: Објава
332       when: Кога
333       comment: Коментар
334       ago: пред %{ago}
335       newer_comments: Понови коментари
336       older_comments: Постари коментари
337   geocoder:
338     search:
339       title:
340         latlon: <a href="https://openstreetmap.org/">Внатрешни</a> исходни ставки
341         ca_postcode: Исход од <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
342         osm_nominatim: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
343           Nominatim</a>
344         geonames: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
345         osm_nominatim_reverse: Исход од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
346           Nominatim</a>
347         geonames_reverse: Исход од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
348     search_osm_nominatim:
349       prefix:
350         aerialway:
351           cable_car: Кабелски трамвај
352           chair_lift: Клупна жичница
353           drag_lift: Влечна жичница
354           gondola: Кабинска жичница
355           platter: Скилифт
356           pylon: Жичен јарбол
357           station: Гондолска станица
358           t-bar: Влечен лифт
359         aeroway:
360           aerodrome: Аеродром
361           airstrip: Леталиште
362           apron: Рампа
363           gate: Порта
364           hangar: Хангар
365           helipad: Хелиодром
366           holding_position: Задржна положба
367           parking_position: Оставна положба
368           runway: Писта
369           taxiway: Рулажна патека
370           terminal: Терминал
371         amenity:
372           animal_shelter: Засолниште за животни
373           arts_centre: Дом на уметноста
374           atm: Банкомат
375           bank: Банка
376           bar: Бар
377           bbq: Скара
378           bench: Клупа
379           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
380           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
381           biergarten: Пивска градина
382           boat_rental: Изнајмување пловила
383           brothel: Бордел
384           bureau_de_change: Менувачница
385           bus_station: Автобуска станица
386           cafe: Кафуле
387           car_rental: Изнајмување автомобил
388           car_sharing: Заедничко патување
389           car_wash: Автоперална
390           casino: Казино
391           charging_station: Напојна станица
392           childcare: Претшколска установа
393           cinema: Кино
394           clinic: Клиника
395           clock: Часовник
396           college: Колеџ
397           community_centre: Центар на заедница
398           courthouse: Суд
399           crematorium: Крематориум
400           dentist: Забар
401           doctors: Доктори
402           drinking_water: Пивка вода
403           driving_school: Автошкола
404           embassy: Амбасада
405           fast_food: Брза храна
406           ferry_terminal: Траектска станица
407           fire_station: Пожарна
408           food_court: Штандови за брза храна
409           fountain: Фонтана
410           fuel: Гориво
411           gambling: Коцкање
412           grave_yard: Гробишта
413           grit_bin: Пескарница
414           hospital: Болница
415           hunting_stand: Ловечка кула
416           ice_cream: Сладолед
417           kindergarten: Градинка
418           library: Библиотека
419           marketplace: Пазариште
420           monastery: Манастир
421           motorcycle_parking: Паркиралиште за мотоцикли
422           nightclub: Ноќен клуб
423           nursing_home: Старечки дом
424           office: Канцеларија
425           parking: Паркиралиште
426           parking_entrance: Влез во паркиралиште
427           parking_space: Паркинг-место
428           pharmacy: Аптека
429           place_of_worship: Верски објект
430           police: Полиција
431           post_box: Поштенско сандаче
432           post_office: Пошта
433           preschool: Претшколска установа
434           prison: Затвор
435           pub: Пивница
436           public_building: Јавен објект
437           recycling: Рециклирање
438           restaurant: Ресторан
439           retirement_home: Старечки дом
440           sauna: Сауна
441           school: Училиште
442           shelter: Засолниште
443           shop: Продавница
444           shower: Туш
445           social_centre: Социјален центар
446           social_club: Друштвен клуб
447           social_facility: Општествена постројка
448           studio: Студио
449           swimming_pool: Базен
450           taxi: Такси
451           telephone: Телефонска говорница
452           theatre: Театар
453           toilets: Тоалет
454           townhall: Градски дом
455           university: Универзитет
456           vending_machine: Вендинг-машина
457           veterinary: Ветеринарна клиника
458           village_hall: Месна заедница
459           waste_basket: Корпа за отпадоци
460           waste_disposal: Депонија
461           water_point: Водоводен приклучок
462           youth_centre: Младински центар
463         boundary:
464           administrative: Административна граница
465           census: Пописна граница
466           national_park: Национален парк
467           protected_area: Заштитено подрачје
468         bridge:
469           aqueduct: Аквадукт
470           boardwalk: Шеталиште
471           suspension: Висечки мост
472           swing: Вртечки мост
473           viaduct: Вијадукт
474           "yes": Мост
475         building:
476           "yes": Градба
477         craft:
478           brewery: Пиварница
479           carpenter: Столар
480           electrician: Електричар
481           gardener: Градинар
482           painter: Сликар
483           photographer: Фотограф
484           plumber: Водоводџија
485           shoemaker: Чевлар
486           tailor: Кројач
487           "yes": Занаетчиски дуќан
488         emergency:
489           ambulance_station: Итна помош
490           assembly_point: Собиралиште
491           defibrillator: Дефибрилатор
492           landing_site: Место за итно слетување
493           phone: Итен телефон
494           water_tank: Итен водосклад
495           "yes": Итна помош
496         highway:
497           abandoned: Напуштен автопат
498           bridleway: Коњски пат
499           bus_guideway: Автобуски шини
500           bus_stop: Автобуска постојка
501           construction: Автопат во изградба
502           corridor: Премин
503           cycleway: Велосипедска патека
504           elevator: Лифт
505           emergency_access_point: Прва помош
506           footway: Тротоар
507           ford: Брод
508           give_way: Знак за предност
509           living_street: Маалска улица
510           milestone: Милјоказ
511           motorway: Автопат
512           motorway_junction: Клучка
513           motorway_link: Приклучен пат
514           passing_place: Минувалиште
515           path: Патека
516           pedestrian: Пешачка патека
517           platform: Платформа
518           primary: Главен пат
519           primary_link: Главен пат
520           proposed: Предложен пат
521           raceway: Тркачка патека
522           residential: Станбена улица
523           rest_area: Одмориште
524           road: Пат
525           secondary: Спореден пат
526           secondary_link: Спореден пат
527           service: Помошен пат
528           services: Крајпатен сервис
529           speed_camera: Брзиноловец
530           steps: Скалила
531           stop: Знак за запирање
532           street_lamp: Улична светилка
533           tertiary: Третостепен пат
534           tertiary_link: Третостепен пат
535           track: Полски пат
536           traffic_signals: Сообраќајна сигнализација
537           trail: Патека
538           trunk: Магистрала
539           trunk_link: Магистрала
540           turning_loop: Повратен јазол
541           unclassified: Некласификуван пат
542           "yes": Пат
543         historic:
544           archaeological_site: Археолошки локалитет
545           battlefield: Бојно поле
546           boundary_stone: Граничен камен
547           building: Историска градба
548           bunker: Бункер
549           castle: Замок
550           church: Црква
551           city_gate: Градска порта
552           citywalls: Градски ѕидини
553           fort: Утврдување
554           heritage: Културно наследство
555           house: Куќа
556           icon: Икона
557           manor: Велепоседнички дом
558           memorial: Споменик
559           mine: Рудник
560           mine_shaft: Рудничко окно
561           monument: Споменик
562           roman_road: Римски пат
563           ruins: Рушевини
564           stone: Камен
565           tomb: Гроб
566           tower: Кула
567           wayside_cross: Крајпатен крст
568           wayside_shrine: Крајпатен параклис
569           wreck: Бродолом
570           "yes": Историско место
571         junction:
572           "yes": Раскрсница
573         landuse:
574           allotments: Парцели
575           basin: Котлина
576           brownfield: Угар
577           cemetery: Гробишта
578           commercial: Стопанско подрачје
579           conservation: Заштитено земјиште
580           construction: Градилиште
581           farm: Фарма
582           farmland: Земјоделско земјиште
583           farmyard: Селски двор
584           forest: Шума
585           garages: Гаража
586           grass: Трева
587           greenfield: Неискористено земјиште
588           industrial: Индустриско подрачје
589           landfill: Депонија
590           meadow: Ливада
591           military: Воено подрачје
592           mine: Рудник
593           orchard: Овоштарник
594           quarry: Каменолом
595           railway: Железница
596           recreation_ground: Рекреативен терен
597           reservoir: Резервоар
598           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
599           residential: Станбено подрачје
600           retail: Дуќани
601           road: Патно подрачје
602           village_green: Селско зеленило
603           vineyard: Лозници
604           "yes": Употреба на земјиште
605         leisure:
606           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
607           bird_hide: Набљудувалиште за птици
608           common: Општествена земја
609           dog_park: Парк за кучиња
610           firepit: Огниште
611           fishing: Рибарење
612           fitness_centre: Центар за фитнес
613           fitness_station: Технички преглед
614           garden: Градина
615           golf_course: Голф-терен
616           horse_riding: Јавање
617           ice_rink: Лизгалиште
618           marina: Марина
619           miniature_golf: Миниголф
620           nature_reserve: Природен резерват
621           park: Парк
622           pitch: Спортски терен
623           playground: Детско игралиште
624           recreation_ground: Разонодно место
625           resort: Одморалиште
626           sauna: Сауна
627           slipway: Испуст
628           sports_centre: Спортски центар
629           stadium: Стадион
630           swimming_pool: Базен
631           track: Спортска патека
632           water_park: Аквапарк
633           "yes": Разонода
634         man_made:
635           adit: Помошно окно
636           beacon: Светилник
637           beehive: Пчеларник
638           breakwater: Бранобран
639           bridge: Мост
640           bunker_silo: Бункер
641           chimney: Оџак
642           crane: Кран
643           dolphin: Пристан. дирек
644           dyke: Ров
645           embankment: Кеј
646           flagpole: Јарбол
647           gasometer: Гасомер
648           groyne: Брежна препрека
649           kiln: Печка
650           lighthouse: Светилник
651           mast: Јарбол
652           mine: Рудник
653           mineshaft: Рудничко окно
654           monitoring_station: Надгледна станица
655           petroleum_well: Нафтен извор
656           pier: Пристан. мост
657           pipeline: Цевковод
658           silo: Силос
659           storage_tank: Резервоар
660           surveillance: Надзор
661           tower: Кула
662           wastewater_plant: Пречистителна станица
663           watermill: Воденица
664           water_tower: Водокула
665           water_well: Бунар
666           water_works: Водоводна станица
667           windmill: Ветерница
668           works: Фабрика
669           "yes": Вештачки
670         military:
671           airfield: Воено слетувалиште
672           barracks: Касарна
673           bunker: Бункер
674           "yes": Војска
675         mountain_pass:
676           "yes": Планински превој
677         natural:
678           bay: Залив
679           beach: Плажа
680           cape: ‘Рт
681           cave_entrance: Влез во пештера
682           cliff: Гребен
683           crater: Кратер
684           dune: Дина
685           fell: Фел
686           fjord: Фјорд
687           forest: Шума
688           geyser: Гејзер
689           glacier: Ледник
690           grassland: Полјана
691           heath: Голет
692           hill: Рид
693           island: Остров
694           land: Земја
695           marsh: Бара
696           moor: Пустара
697           mud: Кал
698           peak: Врв
699           point: Точка
700           reef: Гребен
701           ridge: Срт
702           rock: Карпа
703           saddle: Седло
704           sand: Песок
705           scree: Сип
706           scrub: Честак
707           spring: Извор
708           stone: Камен
709           strait: Проток
710           tree: Дрво
711           valley: Долина
712           volcano: Вулкан
713           water: Вода
714           wetland: Мочуриште
715           wood: Шума
716         office:
717           accountant: Сметководител
718           administrative: Управа
719           architect: Архитект
720           association: Здружение
721           company: Фирма
722           educational_institution: Образовна установа
723           employment_agency: Агенција за вработување
724           estate_agent: Агенција за недвижности
725           government: Владина служба
726           insurance: Служба за осигурување
727           it: Информатичка служба
728           lawyer: Адвокат
729           ngo: НВО-канцеларија
730           telecommunication: Телекомуникациска канцеларија
731           travel_agent: Туристичка агенција
732           "yes": Канцеларија
733         place:
734           allotments: Парцели
735           city: Град
736           city_block: Градски блок
737           country: Земја
738           county: Округ
739           farm: Фарма
740           hamlet: Селце
741           house: Куќа
742           houses: Куќи
743           island: Остров
744           islet: Островче
745           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
746           locality: Месност
747           municipality: Општина
748           neighbourhood: Соседство
749           postcode: Поштенски број
750           quarter: Четврт
751           region: Област
752           sea: Море
753           square: Плоштад
754           state: Покраина
755           subdivision: Админ. подрачје
756           suburb: Населба
757           town: Град
758           unincorporated_area: Нездружено подрачје
759           village: Село
760           "yes": Место
761         railway:
762           abandoned: Напуштена железничка линија
763           construction: Железничка линија во изградба
764           disused: Напуштена железничка линија
765           funicular: Искачница
766           halt: Железничка постојка
767           junction: Железнички јазол
768           level_crossing: Надвозник
769           light_rail: Лека железница
770           miniature: Минијатурна железница
771           monorail: Едношинска пруга
772           narrow_gauge: Теснолинејка
773           platform: Железнички перон
774           preserved: Зачувана железничка линија
775           proposed: Предложена железница
776           spur: Железнички огранок
777           station: Железничка станица
778           stop: Железничка постојка
779           subway: Метро
780           subway_entrance: Влез во метро
781           switch: Железнички пунктови
782           tram: Трамвајска линија
783           tram_stop: Трамвајска постојка
784         shop:
785           alcohol: Алкохол на црно
786           antiques: Старинарница
787           art: Уметнички дуќан
788           bakery: Пекара
789           beauty: Козметика
790           beverages: Пијалоци
791           bicycle: Продавница за велосипеди
792           bookmaker: Бележник
793           books: Книжарница
794           boutique: Бутик
795           butcher: Месарница
796           car: Автосалон
797           car_parts: Автоделови
798           car_repair: Автосервис
799           carpet: Дуќан за теписи
800           charity: Добротворна продавница
801           chemist: Аптека
802           clothes: Дуќан за облека
803           computer: Продавница за сметачи
804           confectionery: Слаткарница
805           convenience: Бакалница
806           copyshop: Фотокопир
807           cosmetics: Козметика
808           deli: Гастрономски дуќан
809           department_store: Стоковна куќа
810           discount: Распродажен дуќан
811           doityourself: Направи-сам
812           dry_cleaning: Хемиско чистење
813           electronics: Електронска опрема
814           estate_agent: Недвижности
815           farm: Земјоделска продавница
816           fashion: Бутик
817           fish: Рибарница
818           florist: Цвеќара
819           food: Продавница за храна
820           funeral_directors: Погребална служба
821           furniture: Мебел
822           gallery: Галерија
823           garden_centre: Градинарски центар
824           general: Колонијал
825           gift: Дуќан за подароци
826           greengrocer: Пиљара
827           grocery: Бакалница
828           hairdresser: Фризер
829           hardware: Алат и опрема
830           hifi: Аудиосистеми
831           houseware: Продавница за покуќнина
832           interior_decoration: Внатрешно уредување
833           jewelry: Јувелир
834           kiosk: Трафика
835           kitchen: Кујнска продавница
836           laundry: Пералница
837           lottery: Лотарија
838           mall: Трговски центар
839           market: Пазар
840           massage: Масажа
841           mobile_phone: Мобиларница
842           motorcycle: Моторцикли
843           music: Музички дуќан
844           newsagent: Весникара
845           optician: Оптичар
846           organic: Здрава храна
847           outdoor: Продавница на отворено
848           paint: Бои и лакови
849           pawnbroker: Заложница
850           pet: Домашни миленици
851           pharmacy: Аптека
852           photo: Фотографски дуќан
853           seafood: Морска храна
854           second_hand: Половна роба
855           shoes: Обувки
856           sports: Спортски дуќан
857           stationery: Прибор и репроматеријали
858           supermarket: Супермаркет
859           tailor: Кројач
860           ticket: Билетарница
861           tobacco: Тутунарница
862           toys: Продавница за играчки
863           travel_agency: Туристичка агенција
864           tyres: Автогуми
865           vacant: Празна продавница
866           variety_store: Сештарница
867           video: Видеотека
868           wine: Винска продавница
869           "yes": Дуќан
870         tourism:
871           alpine_hut: Планинска куќарка
872           apartment: Стан
873           artwork: Уметничко дело
874           attraction: Атракција
875           bed_and_breakfast: Полупансион
876           cabin: Колиба
877           camp_site: Камп
878           caravan_site: Автокамп
879           chalet: Брвнара
880           gallery: Галерија
881           guest_house: Пансион
882           hostel: Хостел
883           hotel: Хотел
884           information: Информации
885           motel: Мотел
886           museum: Музеј
887           picnic_site: Излетничко место
888           theme_park: Забавен парк
889           viewpoint: Видиковец
890           zoo: Зоолошка
891         tunnel:
892           building_passage: Премин на зграда
893           culvert: Пропусен канал
894           "yes": Тунел
895         waterway:
896           artificial: Вештачки воден пат
897           boatyard: Чамцоградилиште
898           canal: Канал
899           dam: Брана
900           derelict_canal: Запуштен канал
901           ditch: Канач
902           dock: Док
903           drain: Одвод
904           lock: Преводница
905           lock_gate: Преводничка врата
906           mooring: Сидриште
907           rapids: Брзак
908           river: Река
909           stream: Поток
910           wadi: Вади
911           waterfall: Водопад
912           weir: Јаз
913           "yes": Воден пат
914       admin_levels:
915         level2: Државна граница
916         level4: Покраинска граница
917         level5: Регионална граница
918         level6: Окружна граница
919         level8: Градска граница
920         level9: Селска граница
921         level10: Населбена граница
922     description:
923       title:
924         osm_nominatim: Местоположба од <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
925           Nominatim</a>
926         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
927       types:
928         cities: Градови
929         towns: Гратчиња
930         places: Места
931     results:
932       no_results: Не пронајдов ништо
933       more_results: Повеќе ставки
934   layouts:
935     logo:
936       alt_text: Лого на OpenStreetMap
937     home: Оди на матичната местоположба
938     logout: Одјава
939     log_in: Најава
940     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
941     sign_up: Регистрација
942     start_mapping: Почнете да ги работите картите
943     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
944     edit: Уреди
945     history: Историја
946     export: Извези
947     data: Податоци
948     export_data: Извези податоци
949     gps_traces: ГПС-траги
950     gps_traces_tooltip: Работа со ГПС-траги
951     user_diaries: Кориснички дневници
952     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
953     edit_with: Уреди со %{editor}
954     tag_line: Слободна вики-карта на светот
955     intro_header: Добре дојдовте на OpenStreetMap!
956     intro_text: OpenStreetMap е карта на светот создадена од луѓе како вас и се нуди
957       за слободна употреба под отворена лиценца.
958     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
959     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{bytemark}, %{ic} како и други
960       %{partners}.
961     partners_ucl: UCL
962     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
963     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
964     partners_partners: партнери
965     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека
966       работиме на неопходни одржувања.
967     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се
968       чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
969     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската
970       опрема.
971     help: Помош
972     about: За нас
973     copyright: Авторски права
974     community: Заедница
975     community_blogs: Блогови на заедницата
976     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
977     foundation: Фондација
978     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
979     make_a_donation:
980       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
981       text: Дарувајте
982     learn_more: Дознајте повеќе
983     more: Повеќе
984   notifier:
985     diary_comment_notification:
986       subject: '[OpenStreetMap] %{user} коментираше на дневничка ставка'
987       hi: Здраво %{to_user},
988       header: '%{from_user} коментираше на дневничката ставка на OpenStreetMap со
989         наслов %{subject}:'
990       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате
991         на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
992     message_notification:
993       subject_header: '[OpenStreetMap] — %{subject}'
994       hi: Здраво %{to_user},
995       header: '%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:'
996       footer_html: Можете и да ја прочитате пораката на %{readurl}, и да одговорите
997         на %{replyurl}
998     friend_notification:
999       hi: Здраво %{to_user},
1000       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател'
1001       had_added_you: '%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap.'
1002       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1003       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1004     gpx_notification:
1005       greeting: Здраво,
1006       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1007       with_description: со описот
1008       and_the_tags: 'и следниве ознаки:'
1009       and_no_tags: и без ознаки.
1010       failure:
1011         subject: '[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека'
1012         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1013         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и
1014           како да
1015         more_info_2: 'ги избегнете ,ќе најдете на:'
1016         import_failures_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1017       success:
1018         subject: '[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека'
1019         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points}
1020           точки.
1021     signup_confirm:
1022       subject: '[OpenStreetMap] Добре дојдовте на OpenStreetMap'
1023       greeting: Здраво!
1024       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1025       confirm: 'Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето.
1026         Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:'
1027       welcome: Откако ќе ја потврдите сметката, ќе ви дадеме уште напатствија како
1028         да почнете со уредување.
1029     email_confirm:
1030       subject: '[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса'
1031     email_confirm_plain:
1032       greeting: Здраво,
1033       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1034         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1035       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите
1036         измената.
1037     email_confirm_html:
1038       greeting: Здраво,
1039       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса
1040         на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1041       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1042     lost_password:
1043       subject: '[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка'
1044     lost_password_plain:
1045       greeting: Здраво,
1046       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1047         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1048       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените
1049         лозинката.
1050     lost_password_html:
1051       greeting: Здраво,
1052       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката
1053         на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1054       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја
1055         промените лозинката.
1056     note_comment_notification:
1057       anonymous: Анонимен корисник
1058       greeting: Здраво,
1059       commented:
1060         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки'
1061         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве
1062           интересира'
1063         your_note: '%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите
1064           близу %{place}.'
1065         commented_note: '%{commenter} искоментира на картографска белешка на која
1066           вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1067       closed:
1068         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки'
1069         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира'
1070         your_note: '%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}.'
1071         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте.
1072           Белешката се наоѓа кај %{place}.'
1073       reopened:
1074         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки'
1075         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира'
1076         your_note: '[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки
1077           на каритте близу %{place}.'
1078         commented_note: '%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано.
1079           Белешката се наоѓа близу %{place}.'
1080       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1081     changeset_comment_notification:
1082       hi: Здраво %{to_user},
1083       greeting: Здраво,
1084       commented:
1085         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите промени'
1086         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на промена што ве
1087           интересира'
1088         your_changeset: '%{commenter} даде коментар на една од вашите промени направени
1089           во %{time}'
1090         commented_changeset: '%{commenter} даде коментар на променa што ја набљудувате
1091           направена од %{changeset_author} во %{time}'
1092         partial_changeset_with_comment: со коментарот „%{changeset_comment}“
1093         partial_changeset_without_comment: без коментар
1094       details: Поподробно за промената на %{url}.
1095       unsubscribe: За да се отпишете од подновите на овие промени, посетете ја страницата
1096         %{url} и стиснете на „Отпиши се“.
1097   messages:
1098     inbox:
1099       title: Примени
1100       my_inbox: Моето сандаче
1101       outbox: за праќање
1102       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1103       new_messages:
1104         one: '%{count} нова порака'
1105         other: '%{count} нови пораки'
1106       old_messages:
1107         one: '%{count} стара порака'
1108         other: '%{count} стари пораки'
1109       from: Од
1110       subject: Наслов
1111       date: Датум
1112       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1113       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1114     message_summary:
1115       unread_button: Означи како непрочитано
1116       read_button: Означи како прочитано
1117       reply_button: Одговори
1118       destroy_button: Избриши
1119     new:
1120       title: Испрати ја пораката
1121       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1122       subject: Наслов
1123       body: Содржина
1124       send_button: Испрати
1125       back_to_inbox: Назад во примени
1126       message_sent: Пораката е испратена
1127       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку,
1128         за да можете да праќате други.
1129     no_such_message:
1130       title: Нема таква порака
1131       heading: Нема таква порака
1132       body: За жал, нема порака со тој id.
1133     outbox:
1134       title: За праќање
1135       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1136       inbox: примени пораки
1137       outbox: за праќање
1138       messages:
1139         one: Имате %{count} испратена порака
1140         other: Имате %{count} испратени пораки
1141       to: До
1142       subject: Наслов
1143       date: Датум
1144       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате
1145         некои %{people_mapping_nearby_link}?
1146       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1147     reply:
1148       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да
1149         одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1150         име за да одговорите.
1151     show:
1152       title: Прочитај ја пораката
1153       from: Од
1154       subject: Наслов
1155       date: Датум
1156       reply_button: Одговори
1157       unread_button: Означи како непрочитано
1158       destroy_button: Избриши
1159       back: Назад
1160       to: За
1161       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате
1162         не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко
1163         име за да ја прочитате.
1164     sent_message_summary:
1165       destroy_button: Избриши
1166     mark:
1167       as_read: Пораката е означена како прочитана
1168       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1169     destroy:
1170       destroyed: Пораката е избришана
1171   site:
1172     about:
1173       next: Следно
1174       copyright_html: <span>&copy;</span>Учесници на<br>OpenStreetMap
1175       used_by: '%{name} обезбедува картографски податоци на илјадници мрежни места,
1176         мобилни прилози и сметачки уреди'
1177       lede_text: |-
1178         OpenStreetMap ја гради заедница од учесници што придонесуваат со свои содржини и ги одржуваат податоците
1179         за патишта, патеки, кафеани, железнички станици и многу друго ширум светот.
1180       local_knowledge_title: Месни сознанија
1181       local_knowledge_html: |-
1182         OpenStreetMap полага особена важност на месни сознија. Учесниците користат
1183         воздушни снимки, ГПС-уреди и пообични теренски карти
1184         со цел да се провери исправноста
1185         и актуелноста на OSM.
1186       community_driven_title: Проектот го работи заедницата
1187       community_driven_html: "Заедницата на OpenStreetMap е разнообразна, посветена
1188         и секојдневно расте.\nМеѓу учесниците имаме аматерски картографи, стручњаци
1189         во ГИС, технолози што работат со опслужувачите на OSM, \nхуманитарни работници
1190         што картираат подрачја погодени \nод катастрофи и разни други.\nПовеќе за
1191         заедницата ќе дознаете на <a href='https://blog.openstreetmap.org'>блогот
1192         на OpenStreetMap</a>,\n<a href='%{diary_path}'>корисничките дневници</a>,\n<a
1193         href='https://blogs.openstreetmap.org/'>блоговите на заедницата</a> и страниците
1194         на\n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>Фондацијата OSM</a> website."
1195       open_data_title: Отворени податоци
1196       open_data_html: |-
1197         OpenStreetMap е проект со <i>отворени податоци</i>: можете слободно да го користите за било која цел
1198         доколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините учесници. Ако решите да ги менувате податоците или да се надоврзувате на нив, добиеното дело можете да го распространувате исклучиво
1199         под истата лиценца. Повеќе ќе најдете на страницата <a href='%{copyright_path}'>Авторски права и лиценцирање</a>.
1200       legal_title: Правни работи
1201       legal_html: "Ова мрежно место и многу други поврзани услуги со кои раководи
1202         \ \n<a href='https://osmfoundation.org/'>Задолжбината OpenStreetMap</a> (OSMF)
1203         \nво име на заедницата. Употребата на сите услуги што ги нуди OSMF подлежи
1204         на нашите <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\nПравила
1205         за прифатлива употреба</a> и <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">Правилата
1206         за заштита на личните податоци</a>\n<br> \nВе молиме <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>контактирајте
1207         ја OSMF</a> \nако имате прашања во врска со лиценцирањето, авторките права
1208         и други правни прашања и проблеми.\n<br>\nOpenStreetMap, логото со лупа и
1209         „Состојба на картата“ се <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">заштитни
1210         знаци на OSMF</a>."
1211       partners_title: Партнери
1212     copyright:
1213       foreign:
1214         title: За овој превод
1215         text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link},
1216           предност има англиската страница
1217         english_link: англискиот оригинал
1218       native:
1219         title: За страницава
1220         text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете
1221           да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете
1222           со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1223         native_link: македонската верзија
1224         mapping_link: почнете да ги работите картите
1225       legal_babble:
1226         title_html: Авторски права и лиценца
1227         intro_1_html: "OpenStreetMap<sup><a href=\"#trademarks\">&reg;</a></sup> има
1228           <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open
1229           Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL) од <a\n \t+\t\nhref=\"https://osmfoundation.org/\">фондацијата
1230           OpenStreetMap</a> (OSMF)."
1231         intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате,
1232           предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници.
1233           Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате
1234           само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот
1235           <a\nhref=\"https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1236         intro_3_html: |-
1237           Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација
1238           се нудат под лиценцата <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a> (CC-BY-SA).
1239         credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1240         credit_1_html: |-
1241           Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на
1242           OpenStreetMap &rdquo;.
1243         credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат
1244           под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња
1245           на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го
1246           сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа
1247           страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате
1248           OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата
1249           и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible
1250           (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org
1251           (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org
1252           и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1253         credit_3_html: |-
1254           Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.
1255           На пример:
1256         attribution_example:
1257           alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1258           title: Пример за наведување
1259         more_title_html: Повеќе информации
1260         more_1_html: |-
1261           Повеќе за употребата на нашите податоци и како да нè наведете ќе најдете на <a
1262           href="https://osmfoundation.org/Licence">лиценцната страница</a>.
1263         more_2_html: |-
1264           Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме
1265           бесплатни извршници (API) за карти на трети лица.
1266           Погледајте ги <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">правилата за употреба на извршникот</a>,
1267           <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">правилата за полињата</a>
1268           и <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">за Nominatim</a>.
1269         contributors_title_html: Нашите учесници
1270         contributors_intro_html: |-
1271           Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и
1272           податоци со отворена лиценца од државни картографски установи
1273           и други извори, меѓу кои се:
1274         contributors_at_html: |-
1275           <strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од
1276           <a href="https://data.wien.gv.at/">Град Виена</a> (под
1277           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk">CC BY</a>),
1278           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Покраина Предарлска</a> и
1279           Покраина Тирол (под <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT со исправки</a>).
1280         contributors_ca_html: |-
1281           <strong>Canada</strong>: Содржи податоци од
1282           GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,
1283           Статистичка служба на Канада).
1284         contributors_fi_html: |-
1285           <strong>Финска</strong>: Содржи податоци од топографската база и други ресурси на Државната геодетска служба на Финска, под лиценцата
1286           <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI</a>.
1287         contributors_fr_html: |-
1288           <strong>Франција</strong>: Содржи податоци од
1289           Генералната даночна управа.
1290         contributors_nl_html: |-
1291           <strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007
1292           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1293         contributors_nz_html: |-
1294           <strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од
1295           <a href="https://data.linz.govt.nz/">Катастарската служба на Нов Зеланд (LINZ)</a> и лиценцирана за примена под лиценцата
1296           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.mk">CC BY 4.0</a>.
1297         contributors_si_html: |-
1298           <strong>Словенија</strong>: Содржи податоци од
1299           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Геодетската управа</a> и
1300           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Министерството за земјоделство, шумарство и храна</a>
1301           (јавни информации од Словенија).
1302         contributors_za_html: |-
1303           <strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од
1304           <a href="http://www.ngi.gov.za/">Главната управа:
1305           Национална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани.
1306         contributors_gb_html: |-
1307           <strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци
1308           од Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и
1309           права на базата 2010-12.
1310         contributors_footer_1_html: |-
1311           Повеќе информации за овие и други извори искористени
1312           за подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a
1313           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap.
1314         contributors_footer_2_html: |-
1315           Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот
1316           на изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или
1317           дека прифаќа било каква одговорност.
1318         infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1319         infringement_1_html: |-
1320           Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат
1321           податоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без
1322           изречна дозвола од имателите на тие права.
1323         infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова
1324           мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте
1325           ја\n<a href=\"https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата
1326           \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа
1327           наменска страница</a>."
1328         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Заштитни знаци
1329         trademarks_1_html: OpenStreetMap, логото со лупа и  „State of the Map“ („Состојба
1330           на картата“) се заштитни знаци на задолжбината OpenStreetMap. Ако имате
1331           прашања во врска со употребата на знаците, погл. <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">Работната
1332           група за лиценци</a>.
1333     index:
1334       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го
1335         оневозможиле тој програм.
1336       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1337       permalink: Постојана врска
1338       shortlink: Кратка врска
1339       createnote: Додај белешка
1340       license:
1341         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1342       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor
1343         и дали е овозможено далечинското управување
1344     edit:
1345       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1346       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го
1347         направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата
1348         %{user_page}.
1349       user_page_link: корисничка страница
1350       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1351       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch
1352         — Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">го
1353         преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку
1354         други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1355       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch,
1356         треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или
1357         стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1358       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен — погледајте ја страницата
1359         https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1360       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch
1361         2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1362       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1363       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML,
1364         без кои оваа можност не може да работи.
1365     export:
1366       title: Извези
1367       area_to_export: Простор за извоз
1368       manually_select: Рачно изберете друга површина
1369       format_to_export: Формат за извоз
1370       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
1371       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
1372       embeddable_html: HTML-код за вметнување
1373       licence: Лиценца
1374       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата
1375         за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data
1376         Commons Open Database License).
1377       too_large:
1378         advice: 'Ако не успее увозот погоре, послужете се со некој од долунаведените
1379           извори:'
1380         body: 'Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како XML-податоци. Приближете
1381           или изберете помала површина. Можете и да се послужите со еден од следниве
1382           извори за крупно преземање:'
1383         planet:
1384           title: Планетата на OSM
1385           description: Редовно подновувани примероци на целата база на OpenStreetMap
1386         overpass:
1387           title: Извршник „Надвозник“
1388           description: Преземете ја оваа рамка од огледална база на базата на OpenStreetMap
1389         geofabrik:
1390           title: Преземања на Geofabrik
1391           description: Редовно подновувани извадоци од континенти, земји и избрани
1392             градови
1393         metro:
1394           title: Метроизвадоци
1395           description: Извадоци за поважните градови во свеетот и нивните околни подрачја
1396         other:
1397           title: Други извори
1398           description: Другите извори се наведени на викито на OpenStreetMap
1399       options: Нагодувања
1400       format: Формат
1401       scale: Размер
1402       max: најв.
1403       image_size: Големина на сликата
1404       zoom: Приближи
1405       add_marker: Додај бележник на картата
1406       latitude: Г.Ш.
1407       longitude: Г.Д.
1408       output: Излезни податоци
1409       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
1410       export_button: Извези
1411     fixthemap:
1412       title: Пријава на проблем / Исправка на картата
1413       how_to_help:
1414         title: Како да помогнете
1415         join_the_community:
1416           title: Приклучете се во заедницата
1417           explanation_html: Ако имате забележано проблем со податоците на нашите карти
1418             (на пр. недостасува пат или адреса), најдобро е да се приклучите на заедницата
1419             на OpenStreetMap или пак самите да ги исправите податоците.
1420         add_a_note:
1421           instructions_html: |-
1422             Просто стиснете на <a class='icon note'></a> или пак на истата икона од приказникот на картата.
1423             Со ова на неа ќе ставите бележник, кој можете да го преместувате со влечење. Ставете ја пораката, па стиснете да зачувате. Потоа другите картографи ќе го иследат проблемот.
1424       other_concerns:
1425         title: Други проблеми
1426         explanation_html: "Ако сте загрижени за тоа како се користат нашите податоци
1427           или во врска со содржините, повеќе правни информации ќе добиете на\n<a href='/copyright'>страницата
1428           за авторски права</a> или обратете се кај соодветната \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>работна
1429           група на OSMF</a>."
1430     help:
1431       title: Помош
1432       introduction: |-
1433         OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1434         да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1435       welcome:
1436         url: /welcome
1437         title: Добре дојдовте на OSM
1438         description: Започнете со овој брз водич низ основите на OpenStreetMap.
1439       beginners_guide:
1440         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1441         title: Почетен курс
1442         description: Напатствија за почетници, напишани од заедницата.
1443       help:
1444         url: https://help.openstreetmap.org/
1445         title: help.openstreetmap.org
1446         description: Поставете прашање или побарајте во одговорите на порталот за
1447           прашања и одговори на OSM.
1448       mailing_lists:
1449         title: Поштенски списоци
1450         description: Поставете прашање или разговарајте за интересни прашања на широк
1451           опсег на тематски и регионални поштенски списоци.
1452       forums:
1453         title: Форуми
1454         description: Прашања и разговори за оние кои претпочитаат да општат со објави.
1455       irc:
1456         title: IRC
1457         description: Разговор во живо на најразлични јазици и на многу теми.
1458       switch2osm:
1459         title: Преод на OSM
1460         description: Помош за претпријатија и организации кои преоѓаат на  карти на
1461           OpenStreetMap и други услуги.
1462       wiki:
1463         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1464         title: wiki.openstreetmap.org
1465         description: Прелистајте ја подробната документација за OSM на викито.
1466     sidebar:
1467       search_results: Исход од пребарувањето
1468       close: Затвори
1469     search:
1470       search: Пребарај
1471       get_directions: Дај насоки
1472       get_directions_title: Добијте насоки за движење меѓу две точки
1473       from: Од
1474       to: До
1475       where_am_i: Каде е ова?
1476       where_am_i_title: Опишете ја тековната местоположба со помош на пребарувачот
1477       submit_text: Дај
1478       reverse_directions_text: Смени насока
1479     key:
1480       table:
1481         entry:
1482           motorway: Автопат
1483           main_road: Главен пат
1484           trunk: Главна сообраќајна артерија
1485           primary: Главен пат
1486           secondary: Спореден пат
1487           unclassified: Некласификуван пат
1488           track: Патека
1489           bridleway: Пешачко-влечен пат
1490           cycleway: Велосипедска патека
1491           cycleway_national: Државна велосипедска патека
1492           cycleway_regional: Регионална велосипедска патека
1493           cycleway_local: Месна велосипедска патека
1494           footway: Пешачка патека
1495           rail: Железница
1496           subway: Метро
1497           tram:
1498           - Лека железница
1499           - трамвај
1500           cable:
1501           - Клупна жичница
1502           - клупна жичница
1503           runway:
1504           - Аеродромска писта
1505           - рулажна патека
1506           apron:
1507           - Аеродромска платформа
1508           - терминал
1509           admin: Административна граница
1510           forest: Шума
1511           wood: Шумичка
1512           golf: Голф-терен
1513           park: Парк
1514           resident: Станбено подрачје
1515           common:
1516           - Општествена земја
1517           - ливада
1518           retail: Трговско подрачје
1519           industrial: Индустриско подрачје
1520           commercial: Комерцијално подрачје
1521           heathland: Вресиште
1522           lake:
1523           - Езеро
1524           - резервоар
1525           farm: Фарма
1526           brownfield: Запуштено подрачје
1527           cemetery: Гробишта
1528           allotments: Парцели
1529           pitch: Спортски терен
1530           centre: Спортски центар
1531           reserve: Природен резерват
1532           military: Воено подрачје
1533           school:
1534           - Училиште
1535           - универзитет
1536           building: Значајно здание
1537           station: Железничка станица
1538           summit:
1539           - Врв
1540           - врв
1541           tunnel: Испрекината линија = тунел
1542           bridge: Црна линија = мост
1543           private: Доверлив пристап
1544           destination: Пристап до одредницата
1545           construction: Патишта во изградба
1546           bicycle_shop: Точкар
1547           bicycle_parking: Паркирање велосипеди
1548           toilets: Тоалет
1549     richtext_area:
1550       edit: Уреди
1551       preview: Преглед
1552     markdown_help:
1553       title_html: Расчленето со <a href="https://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1554       headings: Наслови
1555       heading: Наслов
1556       subheading: Поднаслов
1557       unordered: Неподреден список
1558       ordered: Подреден список
1559       first: Прва ставка
1560       second: Втора ставка
1561       link: Врска
1562       text: Текст
1563       image: Слика
1564       alt: Алтернативен текст
1565       url: URL
1566     welcome:
1567       title: Добре дојдовте!
1568       introduction_html: Добре дојдовте на OpenStreetMap — слободна и уредлива карта
1569         на светот. Сега веќе сте регистрирани, што значи дека можете да почнете со
1570         работа. Еве мала помош за најважните работи што треба да ги знаете.
1571       whats_on_the_map:
1572         title: Што има на картата
1573         on_html: На OpenStreetMap се ставаат најразчични <em>вистински и тековни</em>
1574           нешта — милиони објекти и згради, патишта и други поединости за местата.
1575           Можете да ставате сè што постои и што ве интересира.
1576         off_html: Она што <em>нема</em> тука да го најдете се судови и вреднувања,
1577           историски (повеќе непостоечки) градби, нагаѓања и податоци од извори заштитени
1578           со авторски права. Не копирајте и прецртувајте карти од семрежјето или од
1579           книги и атласи, освен ако немате посебна дозвола.
1580       basic_terms:
1581         title: Основни картографски поими
1582         paragraph_1_html: OpenStreetMap има свој жаргон. Еве некои корисни поими.
1583         editor_html: <strong>Уредник</strong> е програм или мрежно место што се користи
1584           за уредување на карти.
1585         node_html: <strong>Јазол</strong> е точка на картата, како на пр. извесен
1586           ресторан или дрво.
1587         way_html: <strong>Пат</strong> е линија или подрачје, како пат, поток, езеро
1588           или објект (здание).
1589         tag_html: <strong>Ознака</strong> е податок за јазол или пат, како на пр.
1590           име на ресторан или дозволената брзина на улица.
1591       rules:
1592         title: Правила!
1593         paragraph_1_html: "OpenStreetMap има само малку формални правила, но очекуваме
1594           сите учесници да соработуваат и општат со заедницата. Доколку имате на ум
1595           други активности освен рачно уредување, прочитајте и проследете го упатството
1596           \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines'>Увоз</a>
1597           и \n<a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct'>Автоматизирани
1598           уредувања</a>."
1599       questions:
1600         title: Имате прашања?
1601         paragraph_1_html: |-
1602           OpenStreetMap има неколку ресурси каде можете да дознаете за проектот, да поставувате прашања,
1603           да водите заедничка дискусија и да документирате картографски теми.
1604           <a href='%{help_url}'>Помош ќе добиете тука</a>.
1605       start_mapping: Почнете да ги работите картите
1606       add_a_note:
1607         title: Немате време да уредувате? Ставете белешка.
1608         paragraph_1_html: Ако сакате да направите само поситна поправка и немате време
1609           да се зачленувате и обучувате, тогаш просто ставете белешка.
1610         paragraph_2_html: |-
1611           Едноставно појдете на <a href='%{map_url}'>картата</a> и стиснете на иконата со белешка:
1612           <span class='icon note'></span>. Со ова ќе ставите бележник на картата, што потоа можете да го преместувате со влечење. Внесете ја пораката, па зачувајте. Другите кратографи потоа ќе иследат за што станува збор.
1613   traces:
1614     visibility:
1615       private: Доверливо (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1616       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени
1617         точки)
1618       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1619       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи,
1620         подредени точки со време)
1621     new:
1622       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1623       upload_gpx: 'Подгни GPX -одатотека:'
1624       description: 'Опис:'
1625       tags: 'Ознаки:'
1626       tags_help: одделено со запирка
1627       visibility: 'Видливост:'
1628       visibility_help: што значи ова?
1629       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1630       upload_button: Подигни
1631       help: Помош
1632       help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1633     create:
1634       upload_trace: Подигни ГПС-трага
1635       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во
1636         базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе
1637         заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1638       traces_waiting:
1639         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате
1640           да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат
1641           други корисници.
1642         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да
1643           ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата
1644           во која чекаат други корисници.
1645     edit:
1646       title: Ја уредувате трагата %{name}
1647       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1648       filename: 'Податотека:'
1649       download: преземи
1650       uploaded_at: 'Подигнато во:'
1651       points: 'Точки:'
1652       start_coord: 'Почетна координата:'
1653       map: карта
1654       edit: уреди
1655       owner: 'Сопственик:'
1656       description: 'Опис:'
1657       tags: 'Ознаки:'
1658       tags_help: одделено со запирка
1659       save_button: Зачувај промени
1660       visibility: 'Видливост:'
1661       visibility_help: што значи ова?
1662       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1663     trace_optionals:
1664       tags: Ознаки
1665     view:
1666       title: Ја гледате трагата  %{name}
1667       heading: Ја гледате трагата %{name}
1668       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1669       filename: 'Податотека:'
1670       download: преземи
1671       uploaded: 'Подигнато во:'
1672       points: 'Точки:'
1673       start_coordinates: 'Почетна координата:'
1674       map: карта
1675       edit: уреди
1676       owner: 'Сопственик:'
1677       description: 'Опис:'
1678       tags: 'Ознаки:'
1679       none: Ништо
1680       edit_track: Уреди ја трагава
1681       delete_track: Избриши ја трагава
1682       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1683       visibility: 'Видливост:'
1684       confirm_delete: Да ја избришам трагава?
1685     trace_paging_nav:
1686       showing_page: Страница %{page}
1687       older: Постари траги
1688       newer: Понови траги
1689     trace:
1690       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1691       count_points: '%{count} точки'
1692       ago: пред %{time_in_words_ago}
1693       more: повеќе
1694       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1695       view_map: Погледај ја картата
1696       edit: уреди
1697       edit_map: Уредување
1698       public: ЈАВНО
1699       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1700       private: ЛИЧНО
1701       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1702       by: од
1703       in: во
1704       map: карта
1705     list:
1706       public_traces: Јавни ГПС-траги
1707       my_traces: Мои ГПС-траги
1708       public_traces_from: Јавни ГПС-траги од %{user}
1709       description: Прелистување на скороподигнати ГПС-траги
1710       tagged_with: '  означено со %{tags}'
1711       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова
1712         трага</a> или дознајте повеќе за ГПС-трагите на <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната
1713         викстраница</a>.
1714       upload_trace: Подигни трага
1715       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1716       see_my_traces: Мои траги
1717     delete:
1718       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1719     make_public:
1720       made_public: Трагата е објавена
1721     offline_warning:
1722       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1723     offline:
1724       heading: GPX-складиштето е исклучено
1725       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1726     georss:
1727       title: ГПС-траги од OpenStreetMap
1728     description:
1729       description_with_count:
1730         one: GPX-податотека со %{count} точка од %{user}
1731         other: GPX-податотеки со %{count} точки од %{user}
1732       description_without_count: GPX-податотека од %{user}
1733   application:
1734     require_cookies:
1735       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот
1736         за да можете да продолжите,
1737     require_moderator:
1738       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
1739     setup_user_auth:
1740       blocked_zero_hour: Имате итна порака на OpenStreetMap. Ќе мора да ја прочитате
1741         пораката пред да ги зачувате уредувањата.
1742       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете
1743         повеќе.
1744       need_to_see_terms: Вашиот пристап до извршничкиот програм е привремено запрен.
1745         Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците.
1746         Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
1747   oauth:
1748     authorize:
1749       title: Овластете пристап до вашата сметка
1750       request_access: Извршникот %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}.
1751         Видете дали би сакале извршникот да ги има следните можности. Можете да одберете
1752         колку што сакате.
1753       allow_to: 'Дозволи му на клиентскиот програм да:'
1754       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1755       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1756       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1757       allow_write_api: ја менува картата.
1758       allow_read_gpx: ви ги чита вашите лични ГПС-траги.
1759       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1760       allow_write_notes: измена на белешки.
1761       grant_access: Дај пристап
1762     authorize_success:
1763       title: Барањето за овластување е дозволено
1764       allowed: На извршникот %{app_name} му дадовте пристап до вашата сметка.
1765       verification: Потврдниот код гласи %{code}.
1766     authorize_failure:
1767       title: Барањето за овластување не успеа
1768       denied: На извршникот %{app_name} му го одбивте пристапот до вашата сметка.
1769       invalid: Шифрата за овластување е неважечка.
1770     revoke:
1771       flash: Ja поништивте шифрата за %{application}
1772     permissions:
1773       missing: Му немате дозволено пристап на прилогот до оваа можност
1774   oauth_clients:
1775     new:
1776       title: Регистрирајте нова апликација
1777       submit: Регистрирање
1778     edit:
1779       title: Уредете ја апликацијата
1780       submit: Уреди
1781     show:
1782       title: OAuth податоци за %{app_name}
1783       key: 'Потрошувачки клуч:'
1784       secret: 'Потрошувачка тајна:'
1785       url: 'Побарај URL на шифрата:'
1786       access_url: 'URL на пристапата шифра:'
1787       authorize_url: 'Дозволи URL:'
1788       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1789       edit: Измени подробности
1790       delete: Избриши клиент
1791       confirm: Дали сте сигурни?
1792       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1793       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1794       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1795       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1796       allow_write_api: ја менува картата.
1797       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1798       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1799       allow_write_notes: измена на белешки.
1800     index:
1801       title: Мои OAuth податоци
1802       my_tokens: Мои овластени апликации
1803       list_tokens: 'Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:'
1804       application: Назив на прил. програм
1805       issued_at: Издадено
1806       revoke: Поништи!
1807       my_apps: Мои клиентни апликации
1808       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење
1809         кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред
1810         да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1811       registered_apps: 'Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:'
1812       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1813     form:
1814       name: Име
1815       required: Се бара
1816       url: URL на главниот прилог
1817       callback_url: URL за одѕив
1818       support_url: URL поддршка
1819       requests: 'Побарај ги следниве дозволи од корисникот:'
1820       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1821       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1822       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1823       allow_write_api: ја менува картата.
1824       allow_read_gpx: им ги чита личните ГПС-траги.
1825       allow_write_gpx: подига ГПС-траги.
1826       allow_write_notes: измена на белешки.
1827     not_found:
1828       sorry: За жал, тој %{type} не е пронајден.
1829     create:
1830       flash: Информациите се успешно регистрирани
1831     update:
1832       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1833     destroy:
1834       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1835   user:
1836     login:
1837       title: Најава
1838       heading: Најава
1839       email or username: Е-пошта или корисничко име
1840       password: 'Лозинка:'
1841       openid: '%{logo} OpenID:'
1842       remember: 'Запомни ме:'
1843       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1844       login_button: Најава
1845       register now: Регистрација
1846       with username: 'Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото
1847         име и лозинката:'
1848       with external: 'Во спротивно, најавете преку надворешно место:'
1849       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1850       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците
1851         на OpenStreetMap.
1852       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1853       no account: Немате сметка?
1854       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете
1855         на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја
1856         активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1857       account is suspended: За жал, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br
1858         />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате
1859         за проблемот.
1860       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1861       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1862       auth_providers:
1863         openid:
1864           title: Најава со OpenID
1865           alt: Најава со URL за OpenID
1866         google:
1867           title: Најава со Google
1868           alt: Најава со OpenID од Google
1869         facebook:
1870           title: Најава со Facebook
1871           alt: Најава со профил на Facebook
1872         windowslive:
1873           title: Најава со Windows Live
1874           alt: Најава со сметка на Windows Live
1875         github:
1876           title: Најава со GitHub
1877           alt: Најава со сметка на GitHub
1878         wikipedia:
1879           title: Најава со Википедија
1880           alt: Најава со смета на Википедија
1881         yahoo:
1882           title: Најава со Yahoo
1883           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1884         wordpress:
1885           title: Најава со Wordpress
1886           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1887         aol:
1888           title: Најава со AOL
1889           alt: Најава со OpenID од AOL
1890     logout:
1891       title: Одјава
1892       heading: Одјава од OpenStreetMap
1893       logout_button: Одјава
1894     lost_password:
1895       title: Загубена лозинка
1896       heading: Ја заборавивте лозинката?
1897       email address: 'Е-пошта:'
1898       new password button: Смени лозинка
1899       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви
1900         пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1901       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта,
1902         па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1903       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1904     reset_password:
1905       title: Смени лозинка
1906       heading: Смени лозинка за %{user}
1907       password: 'Лозинка:'
1908       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1909       reset: Смени лозинка
1910       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1911       flash token bad: Не ја пронајдов таа шифра. Проверете ја URL-адресата.
1912     new:
1913       title: Регистрација
1914       no_auto_account_create: За жал, моментално не можеме автоматски да ви создадеме
1915         сметка.
1916       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="%{webmaster}">управникот</a> за
1917         да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток
1918         можен рок.
1919       about:
1920         header: Слободна и уредлива
1921         html: |-
1922           <p>За разлика од некои други карти, OpenStreetMap во целост ја изработуваат луѓе како вас. Секој слободно може да врши поправки, да ја подновува, да ја презема и користи.</p>
1923           <p>Регистрирајте се за да почнете со ваше учество. Ќе ви испратиме потврда за сметката по е-пошта.</p>
1924       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите
1925         со <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите
1926         за учесници</a>.
1927       email address: 'Е-пошта:'
1928       confirm email address: 'Потврдете ја е-поштата:'
1929       not displayed publicly: Вашата адреса нема да се прикажува јавно. Повеќе информации
1930         за ова ќе најдете во <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy"
1931         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">Правилата
1932         за заштита на личните податоци</a>.
1933       display name: 'Име за приказ:'
1934       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна
1935         во прилагодувањата.
1936       external auth: 'Заверка за надворешното место:'
1937       password: 'Лозинка:'
1938       confirm password: 'Потврдете ја лозинката:'
1939       use external auth: Во спротивно, најавете преку надворешно место
1940       auth no password: Ако користите надворешно место, тогаш не ви треба лозинка,
1941         но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1942       continue: Регистрација
1943       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1944       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе
1945         информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1946       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1947     terms:
1948       title: Услови на учество
1949       heading: Услови на учество
1950       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се
1951         согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се
1952         однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1953       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е
1954         во јавна сопственост
1955       consider_pd_why: Што е ова?
1956       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1957       guidance: 'Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href="%{summary}">краток
1958         опис</a> и некои <a href="%{translations}">неформали преводи</a>'
1959       agree: Се согласувам
1960       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1961       decline: Одбиј
1962       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа
1963         согласете се или одбијте ги.
1964       legale_select: 'Одберете ја вашата земја на живеење:'
1965       legale_names:
1966         france: Франција
1967         italy: Италија
1968         rest_of_world: Остатокот од светот
1969     no_such_user:
1970       title: Нема таков корисник
1971       heading: Корисникот %{user} не постои.
1972       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле
1973         во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1974       deleted: избришан
1975     view:
1976       my diary: Мојот дневник
1977       new diary entry: нова ставка во дневникот
1978       my edits: Мои уредувања
1979       my traces: Мои траги
1980       my notes: Мои белешки
1981       my messages: Мои пораки
1982       my profile: Мојот профил
1983       my settings: Мои нагодувања
1984       my comments: Мои коментари
1985       oauth settings: oauth поставки
1986       blocks on me: Добиени блокови
1987       blocks by me: Извршени болокови
1988       send message: Испрати порака
1989       diary: Дневник
1990       edits: Уредувања
1991       traces: Траги
1992       notes: Белешки на картата
1993       remove as friend: Отстрани од пријатели
1994       add as friend: Додај во пријатели
1995       mapper since: 'Картограф од:'
1996       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1997       ct status: 'Услови за учество:'
1998       ct undecided: Неодлучено
1999       ct declined: Одбиен
2000       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
2001       latest edit: 'Последно уредување %{ago}:'
2002       email address: Е-пошта
2003       created from: 'Создадено од:'
2004       status: 'Статус:'
2005       spam score: 'Оцена за спам:'
2006       description: Опис
2007       user location: Местоположба на корисникот
2008       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link}
2009         за да ги видите соседните корисници околу вас.
2010       settings_link_text: прилагодувања
2011       my friends: Мои пријатели
2012       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
2013       km away: '%{count} км од вас'
2014       m away: '%{count} м од вас'
2015       nearby users: Други соседни корисници
2016       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат
2017         дека работат на карти.
2018       role:
2019         administrator: Овој корисник е администратор
2020         moderator: Овој корисник е модератор
2021         grant:
2022           administrator: Додели администраторски пристап
2023           moderator: Додели модераторски пристап
2024         revoke:
2025           administrator: Лиши од администраторски пристап
2026           moderator: Лиши од модераторски пристап
2027       block_history: Активни блокови
2028       moderator_history: Зададени блокови
2029       comments: Коментари
2030       create_block: Блокирај го корисников
2031       activate_user: Активирај го корисников
2032       deactivate_user: Деактивирај го корисников
2033       confirm_user: Потврди го корисников
2034       hide_user: Скриј го корисников
2035       unhide_user: Покажи го корисников
2036       delete_user: Избриши го корисников
2037       confirm: Потврди
2038       friends_changesets: измени на пријателите
2039       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
2040       nearby_changesets: измени на соседните корисници
2041       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
2042     popup:
2043       your location: Ваша местоположба
2044       nearby mapper: Соседен картограф
2045       friend: Пријател
2046     account:
2047       title: Уреди сметка
2048       my settings: Мои прилагодувања
2049       current email address: 'Тековна е-пошта:'
2050       new email address: 'Нова е-поштенска адреса:'
2051       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
2052       external auth: 'Надворешна заверка:'
2053       openid:
2054         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
2055         link text: што е ова?
2056       public editing:
2057         heading: 'Јавно уредување:'
2058         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
2059         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2060         enabled link text: што е ова?
2061         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни
2062           уредувања се анонимни.
2063         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
2064       public editing note:
2065         heading: Јавно уредување
2066         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат
2067           порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и
2068           да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете
2069           на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат
2070           да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте
2071           зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема
2072           да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници
2073           сега се автоматски јавни.</li> </ul>
2074       contributor terms:
2075         heading: 'Услови за учество:'
2076         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
2077         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
2078         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате
2079           и прифатите новите Услови за учество
2080         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна
2081           сопственост.
2082         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
2083         link text: што е ова?
2084       profile description: 'Опис за профилот:'
2085       preferred languages: 'Претпочитани јазици:'
2086       preferred editor: 'Претпочитан уредник:'
2087       image: 'Слика:'
2088       gravatar:
2089         gravatar: Користи Gravatar
2090         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
2091         link text: што е ова?
2092         disabled: Граватарот е исклучен.
2093         enabled: Вашиот граватар е вклучен.
2094       new image: Додај слика
2095       keep image: Задржи ја тековната слика
2096       delete image: Отстрани тековна слика
2097       replace image: Замени тековна слика
2098       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
2099       home location: 'Матична местоположба:'
2100       no home location: Немате внесено матична местоположба.
2101       latitude: Геог. ширина
2102       longitude: Геог. должина
2103       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе
2104         стиснам на картата
2105       save changes button: Зачувај ги промените
2106       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
2107       return to profile: Назад кон профилот
2108       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени.
2109         Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
2110       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
2111     confirm:
2112       heading: Проверете си ја е-поштата
2113       introduction_1: Ви испративме потврдна порака.
2114       introduction_2: Потврдете ја сметката на долунаведената врска, па потоа ќе можете
2115         да почнете со работа на картите.
2116       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате
2117         сметката.
2118       button: Потврди
2119       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
2120       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
2121       unknown token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2122       reconfirm_html: Ако сакате повторно да ви ја испратиме потврдната порака, <a
2123         href="%{reconfirm}">стиснете тука</a>.
2124     confirm_resend:
2125       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката,
2126         ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем
2127         против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите
2128         адресата %{sender} бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
2129       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
2130     confirm_email:
2131       heading: Потврди промена на е-пошта
2132       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите
2133         новата е-поштенска адреса.
2134       button: Потврди
2135       success: Измената на вашата е-пошта е потврдена!
2136       failure: Со оваа шифра е потврдена веќе една е-поштенска адреса
2137       unknown_token: Потврдниот код е истечен или не постои.
2138     set_home:
2139       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
2140     go_public:
2141       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
2142     make_friend:
2143       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
2144       button: Додај како пријател
2145       success: Сега сте пријатели со %{name}!
2146       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
2147       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
2148     remove_friend:
2149       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
2150       button: Отстрани од пријатели
2151       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
2152       not_a_friend: '%{name} не е меѓу вашите пријатели.'
2153     filter:
2154       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
2155     list:
2156       title: Корисници
2157       heading: Корисници
2158       showing:
2159         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
2160         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
2161       summary: '%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}'
2162       summary_no_ip: '%{name} создадено на %{date}'
2163       confirm: Потврди ги одбраните корисници
2164       hide: Скриј одбрани корисници
2165       empty: Нема најдено такви корисници
2166     suspended:
2167       title: Сметката е закочена
2168       heading: Сметката е закочена
2169       webmaster: мреж. управник
2170       body: |-
2171         <p>
2172           За жал, вашата сметка беше автоматски закочена поради
2173           сомнителни активности.
2174         </p>
2175         <p>
2176           Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но
2177           можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.
2178         </p>
2179     auth_failure:
2180       connection_failed: Не успеав да воспоставам врска со услужникот за заверка
2181       invalid_credentials: Неважечки податоци за заверка
2182       no_authorization_code: Нема код за овластување
2183       unknown_signature_algorithm: Непознат алгоритам на потпис
2184       invalid_scope: Неважечки делокруг
2185     auth_association:
2186       heading: Вашата назнака сè уште не е здружена со сметка на OpenStreetMap.
2187       option_1: Доколку сте нови на OpenStreetMap, направете сметка користејќи го
2188         образецот подолу.
2189       option_2: Ако веќе имате сметка, можете да се најавите на неа користејќи го
2190         вашето презиме и лозинка, па во корисничките нагодувања да ја здружите сметката
2191         со вашата назнака.
2192   user_role:
2193     filter:
2194       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие
2195         не сте администратор.
2196       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
2197       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
2198       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
2199       not_revoke_admin_current_user: Не можам да му ја одземам администраторската
2200         улога на тековниот корисник.
2201     grant:
2202       title: Потврди доделување на улога
2203       heading: Потврди доделување на улога
2204       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот
2205         `%{name}'?
2206       confirm: Потврди
2207       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете
2208         дали корисникот и улогата се важечки.
2209     revoke:
2210       title: Потврди лишување од улога
2211       heading: Потврди лишување од улога
2212       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата
2213         `%{role}' ?
2214       confirm: Потврди
2215       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете
2216         дали корисникот и улогата се важечки.
2217   user_blocks:
2218     model:
2219       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате
2220         блокови.
2221       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
2222     not_found:
2223       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
2224       back: Назад кон индексот
2225     new:
2226       title: Правење на блок за %{name}
2227       heading: Правење на блок за %{name}
2228       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени
2229         и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум
2230         дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници
2231         го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички
2232         поими.
2233       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
2234       submit: Направи блок
2235       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
2236       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
2237       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
2238       back: Преглед на сите блокови
2239     edit:
2240       title: Уредување на блок за %{name}
2241       heading: Уредување на блок за %{name}
2242       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени
2243         и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум
2244         дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете
2245         лаички поими.
2246       period: Колку да трае блокот на корисникот?
2247       submit: Поднови го блокот
2248       show: Преглед на овој блок
2249       back: Преглед на сите блокови
2250       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
2251     filter:
2252       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
2253       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
2254     create:
2255       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате,
2256         и да му дадете разумен рок за да одговори.
2257       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори
2258         пред да го блокирате.
2259       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
2260     update:
2261       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
2262       success: Блокот е изменет.
2263     index:
2264       title: Кориснички блокови
2265       heading: Список на кориснички блокови
2266       empty: Досега сè уште нема блокови.
2267     revoke:
2268       title: Поништување на блок за %{block_on}
2269       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
2270       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
2271       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
2272       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
2273       revoke: Поништи!
2274       flash: Овој блок е поништен.
2275     period:
2276       one: еден час
2277       other: '%{count} часа'
2278     helper:
2279       time_future: Истекува за %{time}.
2280       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
2281       time_future_and_until_login: Завршува во %{time} и откако корисникот ќе се најави.
2282       time_past: Истечено пред %{time}.
2283     blocks_on:
2284       title: Блокови за %{name}
2285       heading: Список на блокови за %{name}
2286       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
2287     blocks_by:
2288       title: Блокови од %{name}
2289       heading: Список на блокови од %{name}
2290       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
2291     show:
2292       title: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2293       heading: '%{block_on} блокиран од %{block_by}'
2294       time_future: Уредувања во %{time}
2295       time_past: Истечено пред %{time}
2296       created: Создадено
2297       ago: пред %{time}
2298       status: Статус
2299       show: Прикажи
2300       edit: Уреди
2301       revoke: Поништи!
2302       confirm: Дали сте сигурни?
2303       reason: 'Причина за блокирање:'
2304       back: Преглед на сите блокови
2305       revoker: 'Поништувач:'
2306       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
2307     block:
2308       not_revoked: (не се поништува)
2309       show: Прикажи
2310       edit: Уреди
2311       revoke: Поништи!
2312     blocks:
2313       display_name: Блокиран корисник
2314       creator_name: Создавач
2315       reason: Причина за блокирање
2316       status: Статус
2317       revoker_name: 'Поништил:'
2318       showing_page: Страница %{page}
2319       next: Следна »
2320       previous: « Претходна
2321   notes:
2322     comment:
2323       opened_at_html: Создадена пред %{when}
2324       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
2325       commented_at_html: Подновена пред %{when}
2326       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
2327       closed_at_html: Решена пред %{when}
2328       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
2329       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
2330       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
2331     rss:
2332       title: Белешки на OpenStreetMap
2333       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени,
2334         во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
2335       description_item: RSS-тековник за белешката %{id}
2336       opened: нова белешка (кај %{place})
2337       commented: нова коментар (кај %{place})
2338       closed: затворена белешка (кај %{place})
2339       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
2340     entry:
2341       comment: Коментар
2342       full: Целата белешка
2343     mine:
2344       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2345       heading: Белешки на %{user}
2346       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
2347       id: Назнака
2348       creator: Создавач
2349       description: Опис
2350       created_at: Создадена
2351       last_changed: Изменета
2352       ago_html: пред %{when}
2353   javascripts:
2354     close: Затвори
2355     share:
2356       title: Сподели
2357       cancel: Откажи
2358       image: Слика
2359       link: Врска или HTML
2360       long_link: Врска
2361       short_link: Кратка врска
2362       geo_uri: ГЕО-URI
2363       embed: HTML
2364       custom_dimensions: Димензии по ваш избор
2365       format: 'Формат:'
2366       scale: 'Размер:'
2367       image_size: Сликата ќе го покаже стандардниот слој при
2368       download: Преземи
2369       short_url: Кратка URL
2370       include_marker: Вклучи го бележникот
2371       center_marker: Сосред. картата на бележникот
2372       paste_html: Ископирајте го HTML-кодот за да го вметнете во страницата.
2373       view_larger_map: Преглед на поголема карта
2374       only_standard_layer: Само стандардниот слој може да се извезува како слика
2375     embed:
2376       report_problem: Пријави проблем
2377     key:
2378       title: Легенда
2379       tooltip: Легенда
2380       tooltip_disabled: Легендата не е достапна за овој слој
2381     map:
2382       zoom:
2383         in: Приближи
2384         out: Оддалечи
2385       locate:
2386         title: Прик. моја местоположба
2387         popup: Оддалечени сте {distance} {unit} од оваа точка
2388       base:
2389         standard: Стандардна
2390         cycle_map: Велосипедска карта
2391         transport_map: Сообраќајна карта
2392         hot: Хуманитарна
2393       layers:
2394         header: Слоеви на картата
2395         notes: Белешки на картата
2396         data: Податоци за картата
2397         gps: Јавни ГПС-траги
2398         overlays: Овозможи облоги за утврдување грешки
2399         title: Слоеви
2400       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Учесници во OpenStreetMap</a>
2401       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Дарувајте</a>
2402     site:
2403       edit_tooltip: Уредување на картата
2404       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
2405       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
2406       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
2407       map_notes_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите белешките
2408       map_data_zoom_in_tooltip: Приближете за да ги видите податоците
2409       queryfeature_tooltip: Пребарување на елементи
2410       queryfeature_disabled_tooltip: Зголеми на пребарувањето на елементи
2411     changesets:
2412       show:
2413         comment: Коментар
2414         subscribe: Претплати се
2415         unsubscribe: Отпиши ме
2416         hide_comment: скриј
2417         unhide_comment: откриј
2418     notes:
2419       new:
2420         intro: Забележавте некоја грешка или нешто недостасува? Дајте им на знаење
2421           на другите картографи за да ја средиме работата. Поместете го бележникот
2422           на исправното место и внесете порака, објаснувајќи го проблемот.
2423         advice: Вашата белешка е јавна и може да се употреби за поднова на картата.
2424           Затоа, не внесувајте лични податоци, или пак податоци од карти или именици
2425           заштитени со авторски права.
2426         add: Додај белешка
2427       show:
2428         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба
2429           независно да се проверат.
2430         hide: Скриј
2431         resolve: Решена
2432         reactivate: Реактивирај
2433         comment_and_resolve: Коментирај и реши
2434         comment: Коментирај
2435     edit_help: Поместете ја картата и приближете во местото што сакате да го уредите,
2436       па стиснете тука.
2437     directions:
2438       ascend: Нагорно
2439       engines:
2440         graphhopper_bicycle: Велосипед (GraphHopper)
2441         graphhopper_car: Автомоб. (GraphHopper)
2442         graphhopper_foot: Пешки (GraphHopper)
2443         mapquest_bicycle: Велосипед (MapQuest)
2444         mapquest_car: Автомобил (MapQuest)
2445         mapquest_foot: Пешки (MapQuest)
2446         osrm_car: Автомобил (OSRM)
2447       descend: Надолно
2448       directions: Насоки
2449       distance: Растојание
2450       errors:
2451         no_route: Не можев да најдам маршрута помеѓу тие две места.
2452         no_place: За жал, не можев да го најдам  местото „%{place}“.
2453       instructions:
2454         continue_without_exit: Продолжете на %{name}
2455         slight_right_without_exit: Малку надесно на %{name}
2456         offramp_right: Свртете на излезот десно
2457         offramp_right_with_exit: Свртете на излезот %{exit} десно
2458         offramp_right_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} десно на %{name}
2459         offramp_right_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} десно кон %{directions}
2460         offramp_right_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} десно
2461           на %{name}, кон %{directions}
2462         offramp_right_with_name: На излезот десно, исклучете се на %{name}
2463         offramp_right_with_directions: На излезот десно, свртете кон %{directions}
2464         offramp_right_with_name_directions: На излезот десно, свртете на %{name} кон
2465           %{directions}
2466         onramp_right_without_exit: На влезот десно приклучете се на %{name}
2467         onramp_right_with_directions: Свртете на влезот десно кон %{directions}
2468         onramp_right_with_name_directions: На влезот десно приклучете се на %{name},
2469           кон %{directions}
2470         onramp_right_without_directions: Свртете во влезот десно
2471         onramp_right: Свртете во влезот десно
2472         endofroad_right_without_exit: На крајот од патот свртете десно на %{name}
2473         merge_right_without_exit: Навлезете десно во %{name}
2474         fork_right_without_exit: На разгранокот свртете десно на %{name}
2475         turn_right_without_exit: Свртете десно на %{name}
2476         sharp_right_without_exit: Остро надесно на %{name}
2477         uturn_without_exit: Полукружно свртете долж %{name}
2478         sharp_left_without_exit: Остро налево на %{name}
2479         turn_left_without_exit: Свртете лево на %{name}
2480         offramp_left: Свртете на излезот лево
2481         offramp_left_with_exit: Свртете на излезот %{exit} лево
2482         offramp_left_with_exit_name: Свртете на излезот %{exit} лево на %{name}
2483         offramp_left_with_exit_directions: Свртете на излезот %{exit} лево кон на
2484           %{directions}
2485         offramp_left_with_exit_name_directions: Свртете на излезот %{exit} лево на
2486           %{name}, кон %{directions}
2487         offramp_left_with_name: На левиот исклучок, свртете на %{name}
2488         offramp_left_with_directions: На излезот лево, свртете кон %{directions}
2489         offramp_left_with_name_directions: На излезот лево, свртете на %{name} кон
2490           %{directions}
2491         onramp_left_without_exit: На влезот лево приклучете се на %{name}
2492         onramp_left_with_directions: Свртете на влезот лево кон %{directions}
2493         onramp_left_with_name_directions: На влезот лево приклучете се на %{name},
2494           кон %{directions}
2495         onramp_left_without_directions: Свртете во влезот лево
2496         onramp_left: Свртете во влезот лево
2497         endofroad_left_without_exit: На крајот од патот свртете лево на %{name}
2498         merge_left_without_exit: Навлезете лево во %{name}
2499         fork_left_without_exit: На разгранокот свртете лево на %{name}
2500         slight_left_without_exit: Малку налево на %{name}
2501         via_point_without_exit: (преку точката)
2502         follow_without_exit: Следете го %{name}
2503         roundabout_without_exit: На кружниот тек излезете на %{name}
2504         leave_roundabout_without_exit: Напуштете го кружниот тек — %{name}
2505         stay_roundabout_without_exit: Останете на кружниот тек — %{name}
2506         start_without_exit: Почнете на %{name}
2507         destination_without_exit: Стигнавте на одредиштето
2508         against_oneway_without_exit: Оди обратно во еднонасочната на %{name}
2509         end_oneway_without_exit: Крај на еднонасочната на %{name}
2510         roundabout_with_exit: На кружниот тек, свртете на %{exit} излегувајќи на %{name}
2511         roundabout_with_exit_ordinal: На кружниот тек, свртете на %{exit} излез кон
2512           %{name}
2513         exit_roundabout: Излезете од кружниот тек кон %{name}
2514         unnamed: неименувано
2515         courtesy: Насоките ги добивте благодарение на %{link}
2516         exit_counts:
2517           first: првиот
2518           second: вториот
2519           third: третиот
2520           fourth: четвртиот
2521           fifth: петтиот
2522           sixth: шестиот
2523           seventh: седмиот
2524           eighth: осмиот
2525           ninth: деветтиот
2526           tenth: десеттиот
2527       time: Време
2528     query:
2529       node: Јазол
2530       way: Пат
2531       relation: Однос
2532       nothing_found: Не пронајдов ниеден елемент
2533       error: 'Грешка при поврзувањето со %{server}: %{error}'
2534       timeout: Истече времето за поврзување со %{server}
2535     context:
2536       directions_from: Насоки оттука
2537       directions_to: Насоки дотука
2538       add_note: Тука ставете белешка
2539       show_address: Прикажи адреса
2540       query_features: Можности за барања
2541       centre_map: Тука сосредоточи ја картата
2542   redactions:
2543     edit:
2544       description: Опис
2545       heading: Уреди редакција
2546       submit: Зачувај редакција
2547       title: Уреди редакција
2548     index:
2549       empty: Нема редакции.
2550       heading: Список на редакции
2551       title: Список на редакции
2552     new:
2553       description: Опис
2554       heading: Внесете информации за новата редакција
2555       submit: Создај редакција
2556       title: Создавање на нова редакција
2557     show:
2558       description: 'Опис:'
2559       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
2560       title: Приказ на редакција
2561       user: 'Создавач:'
2562       edit: Уреди ја редакцијава
2563       destroy: Отстрани ја редакцијава
2564       confirm: Дали сте сигурни?
2565     create:
2566       flash: Редакцијата е создадена.
2567     update:
2568       flash: Промените се зачувани.
2569     destroy:
2570       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат
2571         на оваа редакција пред да ја поништите.
2572       flash: Редакцијата е поништена.
2573       error: Се појави грешка при поништувањето на редакцијата.
2574 ...