]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2010-02-18)
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Jmontane
5 # Author: PerroVerd
6 # Author: SMP
7 # Author: Ssola
8 # Author: Toniher
9 ca: 
10   activerecord: 
11     attributes: 
12       diary_comment: 
13         body: Cos
14       diary_entry: 
15         language: Idioma
16         latitude: Latitud
17         longitude: Longitud
18         title: Títol
19         user: Usuari
20       friend: 
21         friend: Amic
22         user: Usuari
23       message: 
24         body: Cos
25         recipient: Destinatari
26         sender: Remitent
27         title: Títol
28       trace: 
29         description: Descripció
30         latitude: Latitud
31         longitude: Longitud
32         name: Nom
33         public: Públic
34         size: Mida
35         user: Usuari
36         visible: Visible
37       user: 
38         active: Actiu
39         description: Descripció
40         display_name: Nom en pantalla
41         email: E-mail
42         languages: Idiomes
43         pass_crypt: Contrasenya
44     models: 
45       acl: Llista de control d'accés
46       changeset: Conjunt de canvis
47       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
48       country: País
49       diary_comment: Commentari del diari
50       diary_entry: Entrada al diari
51       friend: Amic
52       language: Idioma
53       message: Missatge
54       node: Node
55       node_tag: Etiqueta del node
56       notifier: Notificador
57       old_node: Node antic
58       old_node_tag: Etiqueta del node antic
59       old_relation: Relació antiga
60       old_relation_member: Membre de la relació antiga
61       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
62       old_way: Camí antic
63       old_way_node: Node del camí antic
64       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
65       relation: Relació
66       relation_member: Membre de la relació
67       relation_tag: Etiqueta de la relació
68       session: Sessió
69       trace: Traç
70       tracepoint: Punt de traç
71       tracetag: Etiqueta del traç
72       user: Usuari
73       user_preference: Preferències d'usuari
74       way: Camí
75       way_node: Node del camí
76       way_tag: Etiqueta del camí
77   browse: 
78     changeset: 
79       changeset: Conjunt de canvis {{id}}
80       changesetxml: XML del conjunt de canvis
81       download: Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
82       feed: 
83         title: Conjunt de canvis {{id}}
84         title_comment: Conjunt de canvis {{id}} - {{comment}}
85       osmchangexml: XML en format osmChange
86       title: Conjunt de canvis
87     changeset_details: 
88       belongs_to: "Pertany a:"
89       box: caixa
90       closed_at: "Tancat el:"
91       created_at: "Creat el:"
92       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
93       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
94       has_ways: 
95         one: "Té la següent via:"
96         other: "Té les següents {{count}} vies:"
97       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
98     changeset_navigation: 
99       all: 
100         next_tooltip: Conjunt de canvis següent
101         prev_tooltip: Conjunt de canvis anterior
102       user: 
103         name_tooltip: Visualitza les edicions feter per {{user}}
104         prev_tooltip: Edició anterior per l'usuari {{user}}
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Comentari:"
107       edited_at: "Editat:"
108       edited_by: "Editat per:"
109       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
110       version: Versió
111     containing_relation: 
112       entry: Relació {{relation_name}}
113       entry_role: Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})
114     map: 
115       deleted: Esborrat
116       larger: 
117         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
118         node: Visualitza el node en un mapa més gran
119         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
120         way: Visualitza la via en un mapa més gran
121       loading: S'està carregant...
122     node: 
123       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
124       download_xml: Baixa l'XML
125       edit: modificació
126       node: Node
127       node_title: "Node: {{node_name}}"
128       view_history: visualitza l'historial
129     node_details: 
130       coordinates: "Coordenades:"
131       part_of: "Part de:"
132     node_history: 
133       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
134       download_xml: Baixa l'XML
135       node_history: Historial del node
136       node_history_title: "Historial del node: {{node_name}}"
137       view_details: visualitza els detalls
138     not_found: 
139       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}.
140       type: 
141         changeset: conjunt de canvis
142         node: node
143         relation: relació
144         way: via
145     paging_nav: 
146       of: de
147       showing_page: S'està mostrant pàgina
148     relation: 
149       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
150       download_xml: Baixa l'XML
151       relation: Relació
152       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
153       view_history: visualitza l'historial
154     relation_details: 
155       members: "Membres:"
156       part_of: "Part de:"
157     relation_history: 
158       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
159       download_xml: Descarrega XML
160       relation_history: Historial de la relació
161       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
162       view_details: visualitza els detalls
163     relation_member: 
164       entry_role: "{{type}} {{name}} com {{role}}"
165       type: 
166         node: Node
167         relation: Relació
168         way: Via
169     start: 
170       manually_select: Sel·leccioneu una altra àrea manualment
171       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
172     start_rjs: 
173       data_frame_title: Informació
174       data_layer_name: Informació
175       details: Detalls
176       drag_a_box: Marqueu un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
177       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  [[user]] el [[timestamp]]
178       history_for_feature: Historial per a [[feature]]
179       load_data: Carrega dades
180       loading: S'està carregant...
181       object_list: 
182         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
183         back: Mostra llista d'objectes
184         details: Detalls
185         heading: Llista d'objectes
186         history: 
187           type: 
188             node: Node [[id]]
189             way: Via [[id]]
190         selected: 
191           type: 
192             node: Node [[id]]
193             way: Via [[id]]
194         type: 
195           node: Node
196           way: Camí
197       private_user: usuari privat
198       show_history: Mostra l'historial
199       wait: Espereu...
200       zoom_or_select: Ampliar o seleccionar una àrea del mapa per veure
201     tag_details: 
202       tags: "Etiquetes:"
203     timeout: 
204       sorry: Hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus {{type}} amb identificador {{id}}.
205       type: 
206         changeset: conjunt de canvis
207         node: node
208         relation: relació
209         way: via
210     way: 
211       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
212       download_xml: Descarrega XML
213       edit: modificació
214       view_history: visualitza l'històric
215       way: Via
216       way_title: "Via: {{way_name}}"
217     way_details: 
218       also_part_of: 
219         one: també part de la via {{related_ways}}
220         other: també part de les vies {{related_ways}}
221       nodes: "Nodes:"
222       part_of: "Part de:"
223     way_history: 
224       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
225       download_xml: Descarrega XML
226       view_details: visualitza els detalls
227       way_history: Historial de la via
228       way_history_title: "Historial de la via: {{way_name}}"
229   changeset: 
230     changeset: 
231       anonymous: Anònim
232       big_area: (gran)
233       no_comment: (cap)
234     changesets: 
235       area: Àrea
236       comment: Comentari
237       id: ID
238       user: Usuari
239     list: 
240       description: Canvis recents
241       heading: Conjunt de canvis
242       heading_bbox: Conjunt de canvis
243       heading_user: Conjunt de canvis
244       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
245       title: Conjunt de canvis
246   diary_entry: 
247     diary_comment: 
248       confirm: Confirmar
249     diary_entry: 
250       confirm: Confirmar
251     edit: 
252       language: Idioma
253       latitude: "Latitud:"
254       longitude: "Longitud:"
255       save_button: Guardar
256       subject: "Assumpte:"
257     view: 
258       login: Accés
259       save_button: Desa
260   export: 
261     start: 
262       export_button: Exporta
263       export_details: Les dades l'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
264       format: Format
265       image_size: Mida de la imatge
266       latitude: "Lat:"
267       licence: Llicència
268       longitude: "Lon:"
269       mapnik_image: Imatge de Mapnik
270       max: màx
271       options: Opcions
272       output: Sortida
273       scale: Escala
274       zoom: Zoom
275     start_rjs: 
276       export: Exporta
277   geocoder: 
278     description: 
279       types: 
280         cities: Ciutats
281     description_osm_namefinder: 
282       prefix: "{{distance}} {{direction}} de {{type}}"
283     direction: 
284       east: est
285       north: nord
286       north_east: nord-est
287       north_west: nord-oest
288       south: sud
289       south_east: sud-est
290       south_west: sud-oest
291       west: oest
292     results: 
293       more_results: Més resultats
294       no_results: No hi ha resultats
295     search: 
296       title: 
297         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
298         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
299         osm_namefinder: Resultats de <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
300         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
301         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
302         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
303     search_osm_namefinder: 
304       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} de {{parentname}})"
305       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} de {{placename}}"
306     search_osm_nominatim: 
307       prefix: 
308         amenity: 
309           airport: Aeroport
310           auditorium: Auditori
311           bank: Banc
312           bar: Bar
313           brothel: Prostíbul
314           bureau_de_change: Oficina de canvi
315           bus_station: Estació d'autobusos
316           cafe: Cafè
317           car_rental: Lloguer de cotxes
318           casino: Casino
319           cinema: Cinema
320           club: Club
321           courthouse: Jutjat
322           crematorium: Crematori
323           dentist: Dentista
324           drinking_water: Aigua potable
325           driving_school: Autoescola
326           embassy: Ambaixada
327           emergency_phone: Telèfon d'emergència
328           fire_station: Parc de bombers
329           fuel: Gasolinera
330           grave_yard: Cementiri
331           health_centre: Centre de Salut
332           hospital: Hospital
333           hotel: Hotel
334           ice_cream: Gelat
335           library: Biblioteca
336           market: Mercat
337           nightclub: Club nocturn
338           park: Parc
339           parking: Pàrquing
340           pharmacy: Farmàcia
341           place_of_worship: Lloc de culte
342           post_office: Oficina de correus
343           prison: Presó
344           public_building: Edifici públic
345           recycling: Punt de reciclatge
346           restaurant: Restaurant
347           sauna: Sauna
348           school: Escola
349           shop: Botiga
350           social_club: Club social
351           supermarket: Supermercat
352           taxi: Taxi
353           telephone: Telèfon públic
354           theatre: Teatre
355           townhall: Ajuntament
356           university: Universitat
357           wifi: Accés a internet WiFi
358           youth_centre: Centre juvenil
359         building: 
360           apartments: Bloc d'apartaments
361           chapel: Capella
362           church: Església
363           city_hall: Ajuntament
364           commercial: Edifici comercial
365           faculty: Edifici facultatiu
366           flats: Pisos
367           garage: Garatge
368           hospital: Edifici hospitalari
369           hotel: Hotel
370           house: Casa
371           industrial: Edifici industrial
372           public: Edifici públic
373           school: Edifici escolar
374           stadium: Estadi
375           store: Magatzem
376           tower: Torre
377           train_station: Estació de tren
378           university: Edifici universitari
379           "yes": Edifici
380         highway: 
381           bus_stop: Parada d'autobús
382           cycleway: Ruta per a bicicletes
383           emergency_access_point: Accés d'emergència
384           footway: Sendera
385           gate: Porta
386           primary_link: Carretera principal
387           road: Carretera
388           secondary: Carretera secundària
389           secondary_link: Carretera secundària
390           steps: Graons
391           stile: Escala per a travessar reixats
392           tertiary: Carretera terciària
393           trail: Sendera
394           unclassified: Carretera sense classificar
395         historic: 
396           archaeological_site: Lloc arqueològic
397           battlefield: Camp de batalla
398           building: Edifici
399           castle: Castell
400           church: Església
401           house: Casa
402           icon: Icona
403           memorial: Memorial
404           mine: Mina
405           monument: Monument
406           museum: Museu
407           ruins: Ruïnes
408           tower: Torre
409         landuse: 
410           cemetery: Cementiri
411           commercial: Zona comercial
412           farm: Granja
413           forest: Bosc
414           industrial: Zona industrial
415           mine: Mina
416           mountain: Muntanya
417           park: Parc
418           quarry: Pedrera
419           residential: Àrea residencial
420           wetland: Aiguamoll
421           wood: Fusta
422         leisure: 
423           fishing: Àrea de pesca
424           garden: Jardí
425           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
426           marina: Port esportiu
427           miniature_golf: Minigolf
428           nature_reserve: Reserva natural
429           park: Parc
430           sports_centre: Centre esportiu
431           stadium: Estadi
432           swimming_pool: Piscina
433         natural: 
434           bay: Badia
435           beach: Platja
436           cape: Cap
437           channel: Canal
438           cliff: Cingle
439           crater: Cràter
440           fjord: Fiord
441           geyser: Guèiser
442           glacier: Glacera
443           island: Illa
444           peak: Pic
445           point: Punt
446           reef: Escull
447           river: Riu
448           rock: Roca
449           shoal: Banc
450           tree: Arbre
451           valley: Vall
452           volcano: Volcà
453           water: Aigua
454           wetland: Aiguamoll
455           wetlands: Aiguamolls
456           wood: Bosc
457         place: 
458           airport: Aeroport
459           city: Ciutat
460           country: País
461           county: Comtat
462           farm: Granja
463           house: Casa
464           houses: Cases
465           island: Illa
466           municipality: Municipi
467           postcode: Codi postal
468           region: Regió
469           sea: Mar
470           state: Estat o província
471           subdivision: Subdivisió
472           suburb: Suburbi
473           town: Poble
474         railway: 
475           level_crossing: Pas a nivell
476           monorail: Monorail
477           subway: Estació de metro
478           tram: Tramvia
479           tram_stop: Parada de tramvia
480         shop: 
481           bakery: Fleca
482           books: Llibreria
483           butcher: Carnisseria
484           car_repair: Reparació d'automòbils
485           chemist: Farmàcia
486           fish: Peixateria
487           florist: Floristeria
488           hairdresser: Perruqueria o barberia
489           jewelry: Joieria
490           laundry: Bugaderia
491           market: Mercat
492           shoes: Sabateria
493           supermarket: Supermercat
494           travel_agency: Agència de viatges
495         tourism: 
496           artwork: Il·lustració
497           attraction: Atracció
498           bed_and_breakfast: Llist i esmorzar (B&B)
499           chalet: Xalet
500           guest_house: Alberg
501           hotel: Hotel
502           information: Informació
503           motel: Motel
504           museum: Museu
505           picnic_site: Àrea de pícnic
506           theme_park: Parc temàtic
507           valley: Vall
508           viewpoint: Mirador
509           zoo: Zoològic
510         waterway: 
511           ditch: Séquia
512           mooring: Amarradors
513           rapids: Ràpids
514           river: Riu
515           water_point: Punt d'aigua
516           waterfall: Cascada
517   javascripts: 
518     map: 
519       base: 
520         cycle_map: Cycle Map
521         noname: NoName
522   layouts: 
523     edit: Modificació
524     export: Exporta
525     gps_traces: Traces de GPS
526     history: Historial
527     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
528     logo: 
529       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
530     shop: Botiga
531     user_diaries: DIaris de usuari
532     view: Veure
533     view_tooltip: Visualitza els mapes
534     welcome_user: Benvingut/da, {{user_link}}
535   map: 
536     coordinates: "Coordenades:"
537     edit: Modifica
538     view: Visualitza
539   message: 
540     inbox: 
541       date: Data
542       from: De
543       title: Safata d'entrada
544     message_summary: 
545       delete_button: Suprimeix
546       read_button: Marca com a llegit
547       reply_button: Respon
548       unread_button: Marca com a no llegit
549     new: 
550       back_to_inbox: Tornar a la safata d'entrada
551       send_button: Envia
552       subject: Assumpte
553     outbox: 
554       date: Data
555       my_inbox: El meu {{inbox_link}}
556       subject: Assumpte
557       to: A
558     read: 
559       date: Data
560       from: De
561       reply_button: Respon
562       subject: Assumpte
563       to: Per a
564     sent_message_summary: 
565       delete_button: Suprimeix
566   notifier: 
567     diary_comment_notification: 
568       hi: Hola {{to_user}},
569     email_confirm: 
570       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
571     email_confirm_html: 
572       greeting: Hola,
573     email_confirm_plain: 
574       greeting: Hola,
575     gpx_notification: 
576       greeting: Hola,
577     lost_password_html: 
578       greeting: Hola,
579     lost_password_plain: 
580       greeting: Hola,
581     message_notification: 
582       hi: Hola {{to_user}},
583     signup_confirm_plain: 
584       more_videos: "Hi ha més videos aquí:"
585   oauth_clients: 
586     edit: 
587       submit: Modificació
588     form: 
589       name: Nom
590       required: Requerit
591   site: 
592     edit: 
593       user_page_link: pàgina d'usuari
594     index: 
595       permalink: Enllaç permanent
596       shortlink: Enllaç curt
597     key: 
598       table: 
599         entry: 
600           cemetery: Cementiri
601           centre: Centre esportiu
602           farm: Granja
603           forest: Bosc
604           golf: Camp de golf
605           industrial: Zona industrial
606           lake: 
607             - Llac
608           military: Àrea militar
609           private: Accés privat
610           rail: Ferrocarril
611           reserve: Reserva natural
612           resident: Zona residencial
613           school: 
614             - Escola
615             - Universitat
616           secondary: Carretera secundària
617           station: Estació de tren
618           subway: Metro
619           summit: 
620             1: pic
621           wood: Fusta
622     search: 
623       search: Cerca
624       submit_text: Vés-hi
625       where_am_i: On sóc?
626     sidebar: 
627       close: Tanca
628       search_results: Resultats de la cerca
629   trace: 
630     create: 
631       upload_trace: Pujar traça de GPS
632     edit: 
633       description: "Descripció:"
634       download: descàrrega
635       edit: modificació
636       filename: "Nom del fitxer:"
637       heading: Editant traça {{name}}
638       map: mapa
639       owner: "Propietari:"
640       points: "Punts:"
641       save_button: Guardar canvis
642       start_coord: "Coordenada d'inici:"
643       tags: "Etiquetes:"
644       tags_help: separat per comas
645       title: Editant traça {{name}}
646       uploaded_at: "Pujat a:"
647       visibility: "Visibilitat:"
648       visibility_help: Què vol dir això?
649     list: 
650       tagged_with: " etiquetat amb {{tags}}"
651       your_traces: Les teves traces GPS
652     no_such_user: 
653       heading: No existeix l'usuari {{user}}
654       title: No existeix l`usuari
655     trace: 
656       ago: fa {{time_in_words_ago}}
657       by: en
658       count_points: "{{count}} punts"
659       edit: modificació
660       edit_map: Edita el mapa
661       identifiable: IDENTIFICABLE
662       in: a
663       map: mapa
664       more: mes
665       pending: PENDENT
666       private: PRIVAT
667       public: PUBLIC
668       trace_details: Veure detalls de la traça
669       trackable: RASTREABLE
670       view_map: Visualitza el mapa
671     trace_form: 
672       description: Descripció
673       help: Ajuda
674       tags: Etiquetes
675       tags_help: separat per comas
676       upload_button: Pujar
677       visibility: Visibilitat
678       visibility_help: què significa això?
679     trace_header: 
680       see_all_traces: Veure totes les traces
681       see_your_traces: Veure totes les teves traces
682     trace_optionals: 
683       tags: Etiquetes
684     trace_paging_nav: 
685       next: Següent &raquo;
686       previous: "&laquo; Previ"
687       showing_page: Mostrant pàgina {{page}}
688     view: 
689       delete_track: Elimina aquesta traça
690       description: "Descripció:"
691       download: baixada
692       edit: modificació
693       edit_track: Edita aquesta traça
694       filename: "Nom del fitxer:"
695       map: mapa
696       none: Ningú
697       owner: "Propietari:"
698       pending: PENDENT
699       points: "Punts:"
700       start_coordinates: "coordenada de inici:"
701       tags: "Etiquetes:"
702       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
703       uploaded: "Pujat el:"
704       visibility: "Visibilitat:"
705   user: 
706     account: 
707       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
708       latitude: "Latitud:"
709       longitude: "Longitud:"
710       my settings: La meva configuració
711       preferred languages: "Llengües preferents:"
712       public editing: 
713         enabled link text: què és això?
714       public editing note: 
715         heading: Edició pública
716       return to profile: Torna al perfil
717       save changes button: Desa els canvis
718       title: Edita el compte
719     confirm: 
720       button: Confirmar
721     confirm_email: 
722       button: Confirmar
723     friend_map: 
724       your location: La teva situació
725     login: 
726       create_account: crea un compte
727       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
728       heading: Accés
729       login_button: Accés
730       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
731       password: "Contrasenya:"
732       please login: Si us plau, inicieu la sessió o {{create_user_link}}.
733       title: Accés
734     lost_password: 
735       email address: "Adreça de correu electrònic:"
736       heading: Heu oblidat la contrasenya?
737       new password button: Restablir contrasenya
738     make_friend: 
739       success: "{{name}} ara és el vostre amic."
740     new: 
741       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
742       email address: "Adreça de correu:"
743       heading: Crea un compte d'usuari
744       password: "Contrasenya:"
745       signup: Registre
746     reset_password: 
747       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
748       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
749       heading: Restablir la contrasenya per {{user}}
750       password: "Contrasenya:"
751       reset: Restablir contrasenya
752       title: Restablir la contrasenya
753     view: 
754       add image: Afegeix una imatge
755       confirm: Confirmeu
756       create_block: boca aquest usuari
757       deactivate_user: desactiva aquest usuari
758       delete image: Suprimeix la imatge
759       delete_user: Suprimeix aquest usuari
760       description: Descripció
761       diary: diari
762       edits: modificacions
763       email address: "Adreça de correu:"
764       my diary: el meu diari
765       my edits: les meves edicions
766       my traces: les meves traces
767       nearby users: "Usuaris propers:"
768       role: 
769         administrator: Aquest usuari és administrador
770         moderator: Aquest usuari és moderador
771       settings_link_text: preferències
772       traces: traces
773       user image heading: Imatge d'usuari
774       your friends: Els vostres amics
775   user_block: 
776     partial: 
777       confirm: N'esteu segur?
778       creator_name: Creador
779       edit: Edició
780       show: Mostra
781       status: Estatus
782     period: 
783       one: 1 hora
784       other: "{{count}} hores"
785     show: 
786       confirm: N'esteu segur?
787       edit: Edició
788       show: Mostra
789       status: Estat
790   user_role: 
791     filter: 
792       already_has_role: L'usuari ja té un rol {{role}}.
793       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol {{role}}.
794       not_a_role: La cadena `{{role}}' no és un rol vàlid.
795       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
796     grant: 
797       confirm: Confirmar
798       heading: Confirmi la concessió de rol
799       title: Confirmi la concessió de rol
800     revoke: 
801       confirm: Confirmar
802       heading: Confirmar revocació de rol
803       title: Confirmar revocació de rol