]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-16)
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Листа за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на интерфејсот за да дознаете повеќе.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Измени: {{id}}"
82       changesetxml: XML за измените
83       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
84       feed: 
85         title: Измени {{id}}
86         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Измени
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Припаѓа на:"
91       bounding_box: "Рамка:"
92       box: кутија
93       closed_at: "Затворено во:"
94       created_at: Создадено во
95       has_nodes: 
96         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
97         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
98       has_relations: 
99         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
100         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
101       has_ways: 
102         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
103         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
104       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
105       show_area_box: Прикажи рамка
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: "Следни измени:"
109         prev_tooltip: "Претходни измени:"
110       user: 
111         name_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
112         next_tooltip: Следно уредување на {{user}}
113         prev_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Коментар:"
116       edited_at: "Уредено во:"
117       edited_by: "Уредил:"
118       in_changeset: "Во измените:"
119       version: "Верзија:"
120     containing_relation: 
121       entry: Релација {{relation_name}}
122       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
123     map: 
124       deleted: Избришано
125       larger: 
126         area: Погледај го просторот на поголема карта
127         node: Погледај го јазолот на поголема карта
128         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
129         way: Погледај го патот на поголема карта
130       loading: Се вчитува...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
133       download_xml: Преземи XML
134       edit: уреди
135       node: Јазол
136       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
137       view_history: погледај ја историјата
138     node_details: 
139       coordinates: "Координати:"
140       part_of: "Дел од:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
143       download_xml: Преземи XML
144       node_history: Историја на јазолот
145       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
146       view_details: погледај детали
147     not_found: 
148       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со ид. бр. {{id}}.
149       type: 
150         changeset: измени
151         node: јазол
152         relation: релација
153         way: пат
154     paging_nav: 
155       of: од
156       showing_page: Приказ на страница
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
159       download_xml: Преземи XML
160       relation: Релација
161       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
162       view_history: погледај ја историјата
163     relation_details: 
164       members: "Членови:"
165       part_of: "Дел од:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
168       download_xml: Преземи XML
169       relation_history: Историја на релацијата
170       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
171       view_details: погледај детали
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
174       type: 
175         node: Јазол
176         relation: Релација
177         way: Пат
178     start: 
179       manually_select: Рачно избери друга површина
180       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Податоци
183       data_layer_name: Податоци
184       details: Детали
185       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
186       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
187       history_for_feature: Историја за [[feature]]
188       load_data: Вчитај ги податоците
189       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
190       loading: Вчитувам...
191       manually_select: Рачно изберете друга површина
192       object_list: 
193         api: Retrieve this area from the API
194         back: Прикажи листа на предмети
195         details: Детали
196         heading: Листа на предмети
197         history: 
198           type: 
199             node: Јазол [[id]]
200             way: Пат [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Јазол [[id]]
204             way: Пат [[id]]
205         type: 
206           node: Јазол
207           way: Пат
208       private_user: приватен корисник
209       show_history: Прикажи историја
210       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
211       wait: Почекајте...
212       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
213     tag_details: 
214       tags: "Ознаки:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
217       download_xml: Преземи XML
218       edit: уреди
219       view_history: погледај историја
220       way: Пат
221       way_title: "Пат: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
225         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
226       nodes: Јазли
227       part_of: "Дел од:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
230       download_xml: Преземи XML
231       view_details: погледај детали
232       way_history: Историја на патот
233       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Анонимен
237       big_area: (голема)
238       no_comment: (нема)
239       no_edits: (нема уредувања)
240       show_area_box: прикажи рамка на површина
241       still_editing: (сè уште уредува)
242       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
243     changeset_paging_nav: 
244       next: Следно »
245       previous: "« Претходно"
246       showing_page: Прикажана е страница {{page}}
247     changesets: 
248       area: Површина
249       comment: Коментар
250       id: ид. бр.
251       saved_at: Зачувано во
252       user: Корисник
253     list: 
254       description: Скорешни промени
255       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
256       description_user: Измени на {{user}}
257       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
258       heading: Измени
259       heading_bbox: Измени
260       heading_user: Измени
261       heading_user_bbox: Измени
262       title: Измени
263       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
264       title_user: Измени на {{user}}
265       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
266   diary_entry: 
267     diary_comment: 
268       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
269       confirm: Потврди
270       hide_link: Сокриј го коментаров
271     diary_entry: 
272       comment_count: 
273         one: 1 коментар
274         other: "{{count}} коментари"
275       comment_link: Коментирај на оваа ставка
276       confirm: Потврди
277       edit_link: Уреди ја оваа ставка
278       hide_link: Сокриј ја ставкава
279       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
280       reply_link: Одговори на оваа ставка
281     edit: 
282       body: "Содржина:"
283       language: "Јазик:"
284       latitude: Геог. ширина
285       location: "Локација:"
286       longitude: Геог. должина
287       marker_text: Локација на дневничкиот запис
288       save_button: Зачувај
289       subject: "Наслов:"
290       title: Уреди дневничка ставка
291       use_map_link: покажи на карта
292     feed: 
293       all: 
294         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
295         title: Дневнички ставки
296       language: 
297         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
298         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
299       user: 
300         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
301         title: Дневнички ставки на {{user}}
302     list: 
303       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
304       new: "Нов дневнички запис:"
305       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
306       newer_entries: Понови ставки
307       no_entries: Нема дневнички ставки
308       older_entries: Постари ставки
309       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
310       title: Дневници на корисници
311       user_title: Дневник на {{user}}
312     new: 
313       title: Нова дневничка ставка
314     no_such_entry: 
315       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со ид.бр. {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
316       heading: "Нема ставка со ид. бр.: {{id}}"
317       title: Нема таква дневничка ставка
318     no_such_user: 
319       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте кликнале на погрешна врска.
320       heading: Корисникот {{user}} не постои
321       title: Нема таков корисник
322     view: 
323       leave_a_comment: Пиши коментар
324       login: Најавување
325       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
326       save_button: Зачувај
327       title: Кориснички дневници | {{user}}
328       user_title: дневник на {{user}}
329   export: 
330     start: 
331       add_marker: Додај бележник на картата
332       area_to_export: Простор за извезување
333       embeddable_html: Вметнат HTML код
334       export_button: Извези
335       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
336       format: Формат
337       format_to_export: Формат за извезување
338       image_size: Големина на сликата
339       latitude: Г.Ш.
340       licence: Лиценца
341       longitude: Г.Д.
342       manually_select: Рачно изберете друга површина
343       mapnik_image: Mapnik-слика
344       max: макс.
345       options: Нагодувања
346       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
347       osmarender_image: Osmarender-слика
348       output: Излезни податоци
349       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
350       scale: Размер
351       zoom: Приближи
352     start_rjs: 
353       add_marker: Стави бележник на картата
354       change_marker: Смени позиција на бележникот
355       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
356       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
357       export: Извези
358       manually_select: Рачно изберете друг простор
359       view_larger_map: Преглед на поголема карта
360   geocoder: 
361     description: 
362       title: 
363         geonames: Локација од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
364         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
365         osm_nominatim: Локација од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
366       types: 
367         cities: Градови
368         places: Места
369         towns: Гратчиња
370     description_osm_namefinder: 
371       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
372     direction: 
373       east: источно
374       north: северно
375       north_east: североисточно
376       north_west: северозападно
377       south: јужно
378       south_east: југоисточно
379       south_west: југозападно
380       west: западно
381     distance: 
382       one: околу 1km
383       other: околу {{count}}km
384       zero: помалку од 1km
385     results: 
386       no_results: Нема пронајдено резултати
387     search: 
388       title: 
389         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
390         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
391         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
392         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
393         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
394         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
395         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
396     search_osm_namefinder: 
397       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
398       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
399     search_osm_nominatim: 
400       prefix: 
401         amenity: 
402           airport: Аеродром
403           arts_centre: Дом на уметности
404           atm: Банкомат
405           auditorium: Аудиториум
406           bank: Банка
407           bar: Бар
408           bench: Клупа
409           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
410           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
411           brothel: Бордел
412           bureau_de_change: Менувачница
413           bus_station: Автобуска станица
414           cafe: Кафуле
415           car_rental: Рент-а-кар
416           car_sharing: Изнајмување автомобил
417           car_wash: Автоперална
418           casino: Казино
419           cinema: Кино
420           clinic: Клиника
421           club: Клуб
422           college: Колеџ
423           community_centre: Центар на заедница
424           courthouse: Суд
425           crematorium: Крематориум
426           dentist: Забар
427           doctors: Доктори
428           dormitory: Студентски дом
429           drinking_water: Питка вода
430           driving_school: Автошкола
431           embassy: Амбасада
432           emergency_phone: Итен телефон
433           fast_food: Брза храна
434           ferry_terminal: Ферибот-терминал
435           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
436           fire_station: Пожарна
437           fountain: Фонтана
438           fuel: Гориво
439           grave_yard: Гробишта
440           gym: Теретана / фитнес
441           hall: Соборна сала
442           health_centre: Здравствен центар
443           hospital: Болница
444           hotel: Хотел
445           hunting_stand: Ловечка кула
446           ice_cream: Сладолед
447           kindergarten: Градинка
448           library: Библиотека
449           market: Пазар
450           marketplace: Пазар
451           mountain_rescue: Планинарско спасување
452           nightclub: Ноќен клуб
453           nursery: Јасли
454           nursing_home: Старечки дом
455           office: Канцеларија
456           park: Парк
457           parking: Паркинг
458           pharmacy: Аптека
459           place_of_worship: Верски објект
460           police: Полиција
461           post_box: Поштенско сандаче
462           post_office: Пошта
463           preschool: Претшколска установа
464           prison: Затвор
465           pub: Пивница
466           public_building: Јавен објект
467           public_market: Градски пазар
468           reception_area: Рецепција
469           recycling: Рециклирање
470           restaurant: Ресторан
471           retirement_home: Старечки дом
472           sauna: Сауна
473           school: Училиште
474           shelter: Засолниште
475           shop: Дуќан
476           shopping: Дуќани
477           social_club: Друштвен клуб
478           studio: Студио
479           supermarket: Супермаркет
480           taxi: Такси
481           telephone: Телефонска говорница
482           theatre: Театар
483           toilets: Тоалет
484           townhall: Градски дом
485           university: Универзитет
486           vending_machine: Вендинг-машина
487           veterinary: Ветеринарна клиника
488           village_hall: Месна заедница
489           waste_basket: Корпа за отпадоци
490           wifi: Безжичен интернет
491           youth_centre: Младински центар
492         boundary: 
493           administrative: Административна граница
494         building: 
495           apartments: Станбен блок
496           block: Блок згради
497           bunker: Бункер
498           chapel: Капела
499           church: Црква
500           city_hall: Градски дом
501           commercial: Комерцијална зграда
502           dormitory: Студентски дом
503           entrance: Влез во зграда
504           faculty: Факултетски објект
505           farm: Земјоделски објект
506           flats: Станови
507           garage: Гаража
508           hall: Сала
509           hospital: Болничка зграда
510           hotel: Хотел
511           house: Куќа
512           industrial: Индустриски објект
513           office: Деловна зграда
514           public: Јавен објект
515           residential: Станбена зграда
516           retail: Продажен објект
517           school: Школско здание
518           shop: Дуќан
519           stadium: Стадион
520           store: Продавница
521           terrace: Тераса
522           tower: Кула
523           train_station: Железничка станица
524           university: Универзитетска зграда
525           "yes": Зграда
526         highway: 
527           bridleway: Коњски пат
528           bus_guideway: Автобуски шини
529           bus_stop: Автобуска постојка
530           byway: Спореден пат
531           construction: Автопат во изградба
532           cycleway: Велосипедска патека
533           distance_marker: Бележник на растојание
534           emergency_access_point: Прва помош
535           footway: Тротоар
536           ford: Брод
537           gate: Порта
538           living_street: Маалска улица
539           minor: Помал спореден пат
540           motorway: Автопат
541           motorway_junction: Клучка
542           motorway_link: Приклучен пат
543           path: Патека
544           pedestrian: Пешачка патека
545           platform: Платформа
546           primary: Главен пат
547           primary_link: Главен пат
548           raceway: Тркачка патека
549           residential: Станбен
550           road: Пат
551           secondary: Спореден пат
552           secondary_link: Спореден пат
553           service: Помошен пат
554           services: Крајпатен сервис
555           steps: Скалила
556           stile: Тарабен премин
557           tertiary: Третостепен пат
558           track: Полски пат
559           trail: Патека
560           trunk: Магистрала
561           trunk_link: Магистрала
562           unclassified: Некласификуван пат
563           unsurfaced: Неасфалтиран пат
564         historic: 
565           archaeological_site: Археолошки локалитет
566           battlefield: Бојно поле
567           boundary_stone: Граничен камен
568           building: Зграда
569           castle: Замок
570           church: Црква
571           house: Куќа
572           icon: Икона
573           manor: Велепоседнички дом
574           memorial: Споменик
575           mine: Рудник
576           monument: Споменик
577           museum: Музеј
578           ruins: Рушевини
579           tower: Кула
580           wayside_cross: Крајпатен крст
581           wayside_shrine: Параклис
582           wreck: Бродолом
583         landuse: 
584           allotments: Парцели
585           basin: Басен
586           brownfield: Угар
587           cemetery: Гробишта
588           commercial: Комерцијално подрачје
589           conservation: Заштитено земјиште
590           construction: Градилиште
591           farm: Фарма
592           farmland: Обработливо земјиште
593           farmyard: Земјоделски двор
594           forest: Шума
595           grass: Трева
596           greenfield: Неискористено земјиште
597           industrial: Индустриско подрачје
598           landfill: Депонија
599           meadow: Ливада
600           military: Воено подрачје
601           mine: Рудник
602           mountain: Планина
603           nature_reserve: Природен резерват
604           park: Парк
605           piste: Писта
606           plaza: Плоштадче
607           quarry: Каменолом
608           railway: Железница
609           recreation_ground: Рекреативен терен
610           reservoir: Резервоар
611           residential: Станбено подрачје
612           retail: Дуќани
613           village_green: Селско зеленило
614           vineyard: Лозници
615           wetland: Мочуриште
616           wood: Шума
617         leisure: 
618           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
619           common: Општествена земја
620           fishing: Рибарење
621           garden: Градина
622           golf_course: Голф-терен
623           ice_rink: Лизгалиште
624           marina: Марина
625           miniature_golf: Миниголф
626           nature_reserve: Природен резерват
627           park: Парк
628           pitch: Спортски терен
629           playground: Детско игралиште
630           recreation_ground: Разонодно место
631           slipway: Испуст
632           sports_centre: Спортски центар
633           stadium: Стадион
634           swimming_pool: Базен
635           track: Спортска патека
636           water_park: Аквапарк
637         natural: 
638           bay: Залив
639           beach: Плажа
640           cape: ‘Рт
641           cave_entrance: Влез во пештера
642           channel: Канал
643           cliff: Гребен
644           coastline: Крајбрежје
645           crater: Кратер
646           feature: Елемент
647           fell: Фел
648           fjord: Фјорд
649           geyser: Гејзер
650           glacier: Глечер
651           heath: Голет
652           hill: Рид
653           island: Остров
654           land: Земја
655           marsh: Бара
656           moor: Пустара
657           mud: Кал
658           peak: Врв
659           point: Точка
660           reef: Гребен
661           ridge: Срт
662           river: Река
663           rock: Карпа
664           scree: Сип
665           scrub: Честак
666           shoal: Плитко место
667           spring: Извор
668           strait: Проток
669           tree: Дрво
670           valley: Долина
671           volcano: Вулкан
672           water: Вода
673           wetland: Мочуриште
674           wetlands: Мочуриште
675           wood: Шума
676         place: 
677           airport: Аеродром
678           city: Град
679           country: Земја
680           county: Грофовија
681           farm: Фарма
682           hamlet: Селце
683           house: Куќа
684           houses: Куќи
685           island: Остров
686           islet: Островче
687           locality: Месност
688           moor: Пустара
689           municipality: Општина
690           postcode: Поштенски број
691           region: Регион
692           sea: Море
693           state: Покраина
694           subdivision: Админ. подрачје
695           suburb: Населба
696           town: Град
697           unincorporated_area: Нездружено подрачје
698           village: Село
699         railway: 
700           abandoned: Напуштена железничка линија
701           construction: Железничка линија во изградба
702           disused: Напуштена железничка линија
703           disused_station: Напуштена железничка станица
704           funicular: Жичена железница
705           halt: Железничка постојка
706           historic_station: Историска железничка станица
707           junction: Железнички јазол
708           level_crossing: Надвозник
709           light_rail: Лека железница
710           monorail: Едношинска линија
711           narrow_gauge: Теснолинејка
712           platform: Железнички перон
713           preserved: Зачувана железничка линија
714           spur: Железнички огранок
715           station: Железничка станица
716           subway: Метро станица
717           subway_entrance: Влез во метро
718           switch: Железнички пунктови
719           tram: Трамвајска линија
720           tram_stop: Трамвајска постојка
721           yard: Железничко депо
722         shop: 
723           alcohol: Алкохол на црно
724           apparel: Облека
725           art: Уметнички дуќан
726           bakery: Пекара
727           beauty: Козметика
728           beverages: Пијалоци
729           bicycle: Продавница за велосипеди
730           books: Книжарница
731           butcher: Месарница
732           car: Автосалон
733           car_dealer: Автосалон
734           car_parts: Автоделови
735           car_repair: Автосервис
736           carpet: Дуќан за теписи
737           charity: Добротворна продавница
738           chemist: Аптека
739           clothes: Дуќан за облека
740           computer: Компјутерска продавница
741           confectionery: Слаткарница
742           convenience: Бакалница
743           copyshop: Фотокопир
744           cosmetics: Козметика
745           department_store: Стоковна куќа
746           discount: Распродажен дуќан
747           doityourself: Направи-сам
748           drugstore: Аптека
749           dry_cleaning: Хемиско чистење
750           electronics: Електронска опрема
751           estate_agent: Недвижности
752           farm: Земјоделски дуќан
753           fashion: Бутик
754           fish: Рибарница
755           florist: Цвеќара
756           food: Продавница за храна
757           funeral_directors: Погребална служба
758           furniture: Мебел
759           gallery: Галерија
760           garden_centre: Градинарски центар
761           general: Колонијал
762           gift: Дуќан за подароци
763           greengrocer: Пиљара
764           grocery: Бакалница
765           hairdresser: Фризер
766           hardware: Алат и опрема
767           hifi: Аудиосистеми
768           insurance: Осигурително
769           jewelry: Јувелир
770           kiosk: Трафика
771           laundry: Пералница
772           mall: Трговски центар
773           market: Пазар
774           mobile_phone: Мобилни телефони
775           motorcycle: Моторцикли
776           music: Музички дуќан
777           newsagent: Весникара
778           optician: Оптичар
779           organic: Здрава храна
780           outdoor: Дуќан на отворено
781           pet: Домашни миленици
782           photo: Фотографски дуќан
783           salon: Салон
784           shoes: Обувки
785           shopping_centre: Трговски центар
786           sports: Спортски дуќан
787           stationery: Прибор и репроматеријали
788           supermarket: Супермаркет
789           toys: Продавница за играчки
790           travel_agency: Туристичка агенција
791           video: Видеотека
792           wine: Алкохолни пијалоци
793         tourism: 
794           alpine_hut: Планинска куќарка
795           artwork: Уметничко дело
796           attraction: Атракција
797           bed_and_breakfast: Полупансион
798           cabin: Колиба
799           camp_site: Камп
800           caravan_site: Автокамп
801           chalet: Брвнара
802           guest_house: Пансион
803           hostel: Хостел
804           hotel: Хотел
805           information: Информации
806           lean_to: Прилепена стреа
807           motel: Мотел
808           museum: Музеј
809           picnic_site: Излетничко место
810           theme_park: Забавен парк
811           valley: Долина
812           viewpoint: Видиковец
813           zoo: Зоолошка
814         waterway: 
815           boatyard: Чамцоградилиште
816           canal: Канал
817           connector: Слив
818           dam: Брана
819           derelict_canal: Запуштен канал
820           ditch: Канач
821           dock: Док
822           drain: Одвод
823           lock: Каналска брана
824           lock_gate: Каналска капија
825           mineral_spring: Минерален извор
826           mooring: Сидриште
827           rapids: Брзак
828           river: Река
829           riverbank: Кеј
830           stream: Поток
831           wadi: Вади
832           water_point: Пристап до вода
833           waterfall: Водопад
834           weir: Јаз
835   javascripts: 
836     map: 
837       base: 
838         cycle_map: Велосипедска карта
839         noname: БезИме
840     site: 
841       edit_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја уредувате картата.
842       history_zoom_alert: Морате да зумирате за да можете да ја видите историјата на уредувања
843   layouts: 
844     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на хардвер.
845     donate_link_text: донирање
846     edit: Уреди
847     edit_tooltip: Уредување карти
848     export: Извези
849     export_tooltip: Извези податоци од картата
850     gps_traces: GPS-траги
851     gps_traces_tooltip: Раководење со траги
852     help_wiki: Помош и вики
853     help_wiki_tooltip: Помош и Вики-страница за овој проект
854     history: Историја
855     history_tooltip: Историја на измените
856     home: дома
857     home_tooltip: Оди на домашна локација
858     inbox: пораки ({{count}})
859     inbox_tooltip: 
860       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
861       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
862       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
863     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
864     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
865     intro_3: OpenStreetMap е вдомен со великодушна поддршка од {{ucl}} и {{bytemark}}.
866     intro_3_bytemark: bytemark
867     intro_3_ucl: Центарот UCL VR
868     license: 
869       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
870     log_in: најавување
871     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
872     logo: 
873       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
874     logout: одјавување
875     logout_tooltip: Одјавување
876     make_a_donation: 
877       text: Донирајте
878       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
879     news_blog: Блог за новости
880     news_blog_tooltip: Блог со новости за OpenStreetMap, слободни географски податоци, и тн.
881     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
882     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
883     shop: Продавница
884     shop_tooltip: Купете OpenStreetMap производи
885     sign_up: регистрација
886     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
887     sotm: Дојдете на конференцијата на OpenStreetMap за 2009 наречена „The State of the Map“ од 10-12 јули во Амстердам!
888     tag_line: Слободна вики-карта на светот
889     user_diaries: Кориснички дневници
890     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
891     view: Карта
892     view_tooltip: Преглед на картите
893     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
894     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
895   map: 
896     coordinates: "Координати:"
897     edit: Уреди
898     view: Карта
899   message: 
900     delete: 
901       deleted: Пораката е избришана
902     inbox: 
903       date: Датум
904       from: Од
905       my_inbox: Моето сандаче
906       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
907       outbox: за праќање
908       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
909       subject: Наслов
910       title: Примени
911       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
912     mark: 
913       as_read: Пораката е означена како прочитана
914       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
915     message_summary: 
916       delete_button: Избриши
917       read_button: Означи како прочитано
918       reply_button: Одговори
919       unread_button: Означи како непрочитано
920     new: 
921       back_to_inbox: Назад во примени
922       body: Содржина
923       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
924       message_sent: Пораката е испратена
925       send_button: Испрати
926       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
927       subject: Наслов
928       title: Испрати ја пораката
929     no_such_user: 
930       body: Жалиме, нема корисник или порака со тоа име или ид. бр.
931       heading: Нема таков корисник или порака
932       title: Нема таков корисник или порака
933     outbox: 
934       date: Даѕум
935       inbox: примени пораки
936       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
937       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
938       outbox: за праќање
939       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
940       subject: Наслов
941       title: За праќање
942       to: До
943       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
944     read: 
945       back_to_inbox: Назад во добиени
946       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
947       date: Датум
948       from: Од
949       reading_your_messages: Читање на пораките
950       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
951       reply_button: Одговори
952       subject: Наслов
953       title: Прочитај ја пораката
954       to: За
955       unread_button: Означи како непрочитано
956     sent_message_summary: 
957       delete_button: Избриши
958   notifier: 
959     diary_comment_notification: 
960       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
961       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
962       hi: Здраво {{to_user}},
963       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
964     email_confirm: 
965       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
966     email_confirm_html: 
967       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
968       greeting: Здраво,
969       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
970     email_confirm_plain: 
971       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
972       greeting: Здраво,
973       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
974       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
975     friend_notification: 
976       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
977       see_their_profile: Можете да му го погледате профилот на {{userurl}} и да го додадете како пријател, ако сакате.
978       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
979     gpx_notification: 
980       and_no_tags: и без ознаки.
981       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
982       failure: 
983         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
984         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
985         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
986         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
987       greeting: Здраво,
988       success: 
989         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
990         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX податотека"
991       with_description: со описот
992       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
993     lost_password: 
994       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
995     lost_password_html: 
996       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
997       greeting: Здраво,
998       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
999     lost_password_plain: 
1000       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1001       greeting: Здраво,
1002       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1003       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1004     message_notification: 
1005       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
1006       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
1007       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1008       hi: Здраво {{to_user}},
1009       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ви испрати нова порака"
1010     signup_confirm: 
1011       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1012     signup_confirm_html: 
1013       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1014       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете листа на тековни корисници во категории, зависно од нивната локација во светот.
1015       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1016       greeting: Здраво!
1017       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1018       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
1019       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
1020       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1021       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1022       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1023       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1024     signup_confirm_plain: 
1025       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1026       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1027       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1028       current_user_1: Листа на тековни корисници во категории, на база на нивната
1029       current_user_2: "локација во светот ќе најдете на:"
1030       greeting: Здраво!
1031       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1032       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1033       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1034       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1035       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1036       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1037       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1038       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1039   oauth: 
1040     oauthorize: 
1041       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1042       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1043       allow_to: "Дозволи ѝ на клиентската апликација да:"
1044       allow_write_api: ја менува картата.
1045       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1046       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1047       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1048       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1049     revoke: 
1050       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
1051   oauth_clients: 
1052     create: 
1053       flash: Информациите се успешно регистрирани
1054     destroy: 
1055       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентската апликација.
1056     edit: 
1057       submit: Уреди
1058       title: Уредете ја апликацијата
1059     form: 
1060       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1061       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1062       allow_write_api: ја менува картата.
1063       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1064       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1065       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1066       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1067       name: Име
1068       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1069       required: Се бара
1070       support_url: URL поддршка
1071       url: URL адреса на главната апликација
1072     index: 
1073       application: Назив на апликацијата
1074       issued_at: Издадено
1075       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1076       my_apps: Мои клиентни апликации
1077       my_tokens: Мои овластени апликации
1078       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1079       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1080       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1081       revoke: Поништи!
1082       title: Мои OAuth податоци
1083     new: 
1084       submit: Регистрирање
1085       title: Регистрирајте нова апликација
1086     not_found: 
1087       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
1088     show: 
1089       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1090       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1091       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1092       allow_write_api: ја менува картата.
1093       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1094       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1095       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1096       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1097       edit: Детали од уредувањето
1098       key: "Потрошувачки клуч:"
1099       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1100       secret: "Потрошувачка тајна:"
1101       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1102       title: OAuth детали за {{app_name}}
1103       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1104     update: 
1105       flash: Клиентските информации се успешно ажурирани
1106   site: 
1107     edit: 
1108       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1109       flash_player_required: Ќе ви треба Flash програма за да го користите Potlatch - „OpenStreetMap Flash уредник“. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1110       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1111       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
1112       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1113       user_page_link: корисничка страница
1114     index: 
1115       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1116       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1117       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1118       license: 
1119         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1120         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите придонесувачи.
1121         project_name: проектот OpenStreetMap
1122       permalink: Постојана врска
1123       shortlink: Кратка врска
1124     key: 
1125       map_key: Легенда
1126       map_key_tooltip: Легенда за mapnik приказ на ова размерно ниво
1127       table: 
1128         entry: 
1129           admin: Административна граница
1130           allotments: Парцели
1131           apron: 
1132             - Аеродромска платформа
1133             - терминал
1134           bridge: Црна линија = мост
1135           bridleway: Пешачко-влечен пат
1136           brownfield: Запуштено подрачје
1137           building: Значајно здание
1138           byway: Спореден пат
1139           cable: 
1140             - клупна жичарница
1141             - клупна жичарница
1142           cemetery: Гробишта
1143           centre: Спортски центар
1144           commercial: Комерцијално подрачје
1145           common: 
1146             - Општествена земја
1147             - ливада
1148           construction: Патишта во изградба
1149           cycleway: Велосипедска патека
1150           destination: Пристап кон дестинацијата
1151           farm: Фарма
1152           footway: Пешачка патека
1153           forest: Шума
1154           golf: Голф-терен
1155           heathland: Голиште
1156           industrial: Индустриско подрачје
1157           lake: 
1158             - Езеро
1159             - резервоар
1160           military: Воено подрачје
1161           motorway: Автопат
1162           park: Парк
1163           permissive: Дозволив пристап
1164           pitch: Спортски терен
1165           primary: Главен пат
1166           private: Приватен пристап
1167           rail: Железница
1168           reserve: Природен резерват
1169           resident: Станбено подрачје
1170           retail: Трговско подрачје
1171           runway: 
1172             - Аеродромска писта
1173             - рулажна патека
1174           school: 
1175             - Училиште
1176             - универзитет
1177           secondary: Спореден пат
1178           station: Железничка станица
1179           subway: Метро
1180           summit: 
1181             - Врв
1182             - врв
1183           tourist: Туристичка атракција
1184           track: Патека
1185           tram: 
1186             - Лека железница
1187             - трамвај
1188           trunk: Главна сообраќајна артерија
1189           tunnel: Испрекината линија = тунел
1190           unclassified: Некласификуван пат
1191           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1192           wood: Шумичка
1193         heading: Легенда за z{{zoom_level}}
1194     search: 
1195       search: Пребарај
1196       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
1197       submit_text: ->
1198       where_am_i: Каде сум?
1199       where_am_i_title: Опишете ја моменталната локација со помош на пребарувачот
1200     sidebar: 
1201       close: Затвори
1202       search_results: Резултати од пребарувањето
1203   trace: 
1204     create: 
1205       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1206       upload_trace: Подигни GPS трага
1207     delete: 
1208       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1209     edit: 
1210       description: "Опис:"
1211       download: преземи
1212       edit: уреди
1213       filename: "Податотека:"
1214       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
1215       map: карта
1216       owner: "Сопственик:"
1217       points: "Точки:"
1218       save_button: Сочувај промени
1219       start_coord: "Почетна координата:"
1220       tags: "Ознаки:"
1221       tags_help: одделено со запирка
1222       title: Ја уредувате трагата {{name}}
1223       uploaded_at: "Подигнато во:"
1224       visibility: "Видливост:"
1225       visibility_help: што значи ова?
1226     list: 
1227       public_traces: Јавни GPS траги
1228       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
1229       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
1230       your_traces: Ваши GPS траги
1231     make_public: 
1232       made_public: Трагата е објавена
1233     no_such_user: 
1234       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1235       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1236       title: Нема таков корисник
1237     offline: 
1238       heading: GPX-складиште вон интернет
1239       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1240     offline_warning: 
1241       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1242     trace: 
1243       ago: пред {{time_in_words_ago}}
1244       by: од
1245       count_points: "{{count}} точки"
1246       edit: уреди
1247       edit_map: Уреди ја картата
1248       in: во
1249       map: карта
1250       more: повеќе
1251       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1252       private: ПРИВАТНО
1253       public: ЈАВНО
1254       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1255       view_map: Погледај ја картата
1256     trace_form: 
1257       description: Опис
1258       help: Помош
1259       tags: Ознаки
1260       tags_help: одделено со запирка
1261       upload_button: Подигни
1262       upload_gpx: Подгни GPX податотека
1263       visibility: Видливост
1264       visibility_help: што значи ова?
1265     trace_header: 
1266       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1267       see_just_your_traces: Погледајте ги само вашите траги, или подигнете трага
1268       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1269       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1270     trace_optionals: 
1271       tags: Ознаки
1272     trace_paging_nav: 
1273       of: од
1274       showing: Приказ на страницата
1275     view: 
1276       delete_track: Избриши ја трагава
1277       description: "Опис:"
1278       download: преземи
1279       edit: уреди
1280       edit_track: Уреди ја трагава
1281       filename: "Податотека:"
1282       heading: Ја гледате трагата {{name}}
1283       map: карта
1284       none: Ништо
1285       owner: "Сопственик:"
1286       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1287       points: "Точки:"
1288       start_coordinates: "Почетна координата:"
1289       tags: "Ознаки:"
1290       title: Ја гледате трагата  {{name}}
1291       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1292       uploaded: "Подигнато во:"
1293       visibility: "Видливост:"
1294     visibility: 
1295       identifiable: Препознатливо (се прикажува на листата на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1296       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1297       public: Јавно (се прикажува во листата на траги како анонимни, неподредени точки)
1298       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1299   user: 
1300     account: 
1301       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1302       flash update success: Корисничките информации се успешно ажурирани.
1303       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно ажурирани. Проверете е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1304       home location: "Домашна локација:"
1305       latitude: Геог. ширина
1306       longitude: Геог. должина
1307       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1308       my settings: Мои прилагодувања
1309       no home location: Немате внесено домашна локација.
1310       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1311       profile description: "Опис за профилот:"
1312       public editing: 
1313         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1314         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1315         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1316         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1317         enabled link text: што е ова?
1318         heading: "Јавно уредување:"
1319       public editing note: 
1320         heading: Јавно уредување
1321         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат локацијата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1322       return to profile: Назад кон профилот
1323       save changes button: Зачувај ги промените
1324       title: Уреди сметка
1325       update home location on click: Ажурирање на домашната локација кога ќе се кликне на картата?
1326     confirm: 
1327       button: Потврди
1328       failure: Веќе имаме потврдено корисничка сметка со овој жетон.
1329       heading: Потврди корисничка сметка
1330       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1331       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1332     confirm_email: 
1333       button: Потврди
1334       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1335       heading: Потврди промена на е-пошта
1336       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1337       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1338     filter: 
1339       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1340     friend_map: 
1341       nearby mapper: "Соседен картограф: [[nearby_user]]"
1342       your location: Ваша локација
1343     go_public: 
1344       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1345     login: 
1346       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате.
1347       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1348       create_account: создај сметка
1349       email or username: Е-пошта или корисничко име
1350       heading: Најавување
1351       login_button: Најавување
1352       lost password link: Си ја загубивте лозинката?
1353       password: "Лозинка:"
1354       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
1355       title: Најавување
1356     lost_password: 
1357       email address: "Е-пошта:"
1358       heading: Ја заборавивте лозинката?
1359       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе назначите нова лозинка.
1360       new password button: Смени лозинка
1361       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1362       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1363       title: Загубена лозинка
1364     make_friend: 
1365       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
1366       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
1367       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
1368     new: 
1369       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1370       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1371       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">веб-мајсторот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1372       display name: "Име за прикажување:"
1373       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1374       email address: "Е-пошта:"
1375       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1376       flash create success message: Сметката е успешно создадена. Проверете е-пошта за потврда, и ќе веднаш потоа ќе можете да правите карти :-)<br /><br />Имајте на ум дека нема да можете да се најавиде сè додека не ја потврдите вашата е-поштенска адреса.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да враќаме такви потврди.
1377       heading: Создајте корисничка сметка
1378       license_agreement: Со тоа што создавате сметка, значи дека се согласувате сите податоци што ќе ги внесете на проектот Openstreetmap ќе бидат (неисклучиво) лиценцирани под <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk/">оваа Creative Commons лиценца (by-sa)</a>.
1379       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1380       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1381       password: "Лозинка:"
1382       signup: Најавување
1383       title: Создај сметка
1384     no_such_user: 
1385       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1386       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1387       title: Нема таков корисник
1388     remove_friend: 
1389       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
1390       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
1391     reset_password: 
1392       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1393       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1394       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1395       heading: Смени лозинка за {{user}}
1396       password: Лозинка
1397       reset: Смени лозинка
1398       title: Смени лозинка
1399     set_home: 
1400       flash success: Домашната локација е успешно зачувана
1401     view: 
1402       activate_user: активирај го корисников
1403       add as friend: додај како пријател
1404       add image: Додај слика
1405       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
1406       block_history: погледај добиени блокови
1407       blocks by me: извршени болокови
1408       blocks on me: добиени блокови
1409       change your settings: измени прилагодувања
1410       confirm: Потврди
1411       create_block: блокирај го корисников
1412       created from: "Создадено од:"
1413       deactivate_user: деактивирај го корисников
1414       delete image: Избриши ја сликата
1415       delete_user: избриши го корисников
1416       description: Опис
1417       diary: дневник
1418       edits: уредувања
1419       email address: Е-пошта
1420       hide_user: сокриј го корисников
1421       if set location: Ако ја наместите вашата локација, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Домашната локација можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
1422       km away: "{{count}}km од вас"
1423       m away: "{{count}}m од вас"
1424       mapper since: "Картограф од:"
1425       moderator_history: погледај добиени блокови
1426       my diary: мојот дневник
1427       my edits: мои уредувања
1428       my settings: мои прилагодувања
1429       my traces: мои траги
1430       my_oauth_details: Моите OAuth детали
1431       nearby users: "Соседни корисници:"
1432       new diary entry: нова ставка во дневникот
1433       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1434       no home location: Немате поставено домашна локација.
1435       no nearby users: Сè уште нема корисници во вашата околина кои признаваат дека работат на карти.
1436       remove as friend: отстрани од пријатели
1437       role: 
1438         administrator: Овој корисник е администратор
1439         grant: 
1440           administrator: Додели администраторски пристап
1441           moderator: Додели модераторски пристап
1442         moderator: Овој корисник е модератор
1443         revoke: 
1444           administrator: Лиши од администраторски пристап
1445           moderator: Лиши од модераторски пристап
1446       send message: испрати порака
1447       settings_link_text: прилагодувања
1448       traces: траги
1449       unhide_user: покажи го корисникот
1450       upload an image: Подигни слика
1451       user image heading: Корисничка слика
1452       user location: Локација на корисникот
1453       your friends: Ваши пријатели
1454   user_block: 
1455     blocks_by: 
1456       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1457       heading: Листа на блокови од {{name}}
1458       title: Блокови од {{name}}
1459     blocks_on: 
1460       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1461       heading: Листа на блокови за {{name}}
1462       title: Блокови за {{name}}
1463     create: 
1464       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1465       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1466       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1467     edit: 
1468       back: Преглед на сите блокови
1469       heading: Уредување на блок за {{name}}
1470       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1471       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1472       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1473       show: Преглед на овој блок
1474       submit: Ажурирај го блокот
1475       title: Уредување на блок за {{name}}
1476     filter: 
1477       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1478       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачката листа.
1479       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1480     helper: 
1481       time_future: Истекува за {{time}}.
1482       time_past: Истечено пред {{time}}.
1483       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1484     index: 
1485       empty: Досега сè уште нема блокови.
1486       heading: Листа на кориснички блокови
1487       title: Кориснички блокови
1488     model: 
1489       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1490       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или ажурирате блокови.
1491     new: 
1492       back: Преглед на сите блокови
1493       heading: Правење на блок за {{name}}
1494       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1495       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1496       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте во предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1497       submit: Направи блок
1498       title: Правење на блок за {{name}}
1499       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1500       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1501     not_found: 
1502       back: Назад кон индексот
1503       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со ид. бр. {{id}}
1504     partial: 
1505       confirm: Дали сте сигурни?
1506       creator_name: Создавач
1507       display_name: Блокиран корисник
1508       edit: Уреди
1509       not_revoked: (не се поништува)
1510       reason: Причина за блокирање
1511       revoke: Поништи!
1512       revoker_name: "Поништил:"
1513       show: Прикажи
1514       status: Статус
1515     period: 
1516       one: 1 час
1517       other: "{{count}} час"
1518     revoke: 
1519       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1520       flash: Овој блок е поништен.
1521       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1522       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1523       revoke: Поништи!
1524       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1525       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1526     show: 
1527       back: Преглед на сите блокови
1528       confirm: Дали сте сигурни?
1529       edit: Уреди
1530       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1531       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1532       reason: "Причина за блокирање:"
1533       revoke: Поништи!
1534       revoker: "Поништувач:"
1535       show: Прикажи
1536       status: Статус
1537       time_future: Уредувања во {{time}}
1538       time_past: Истечено пред {{time}}
1539       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1540     update: 
1541       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1542       success: Блокот е ажуриран.
1543   user_role: 
1544     filter: 
1545       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1546       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1547       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1548       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1549     grant: 
1550       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1551       confirm: Потврди
1552       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1553       heading: Потврди доделување на улога
1554       title: Потврди доделување на улога
1555     revoke: 
1556       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1557       confirm: Потврди
1558       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1559       heading: Потврди лишување од улога
1560       title: Потврди лишување од улога