1cb503c7873b89d5ed34946fefd3d4a07f1df18e
[rails.git] / vendor / plugins / rails-i18n / locale / bg.yml
1 # Bulgarian localization for Ruby on Rails 2.2+
2 # by Samson Behar <master.webmaster.master@gmail.com>
3 # Fixes by Yavor Ivanov, http://github.com/YavorIvanov
4 #
5 # Минимална локализация на приложения за поддръжка на български език.
6
7 bg:
8   date:
9     formats:
10       default: "%d.%m.%Y"
11       short: "%d %b"
12       long: "%d %B %Y"
13
14     day_names: [неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота]
15     standalone_day_names: [Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота]
16     abbr_day_names: [Нд, Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб]
17
18     # should start with nil cause there is no 0-th month
19     month_names: [~, Януари, Февруари, Март, Април, Май, Юни, Юли, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември]
20     abbr_month_names: [~, яну., фев., март, апр., май, юни, юли, авг., сеп., окт., ноем., дек.]
21
22     order: [ :day, :month, :year ]
23
24   time:
25     formats:
26       default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
27       short: "%d %b, %H:%M"
28       long: "%d %B %Y, %H:%M"
29
30     am: "преди обяд"
31     pm: "следобед"
32
33   number:
34     format:
35       separator: "."
36       delimiter: " "
37       precision: 3
38
39     currency:
40       format:
41         format: "%n %u"
42         unit: "лв."
43         separator: "."
44         delimiter: " "
45         precision: 2
46
47     percentage:
48       format:
49         delimiter: ""
50
51     precision:
52       format:
53         delimiter: ""
54
55     human:
56       format:
57         delimiter: ""
58         precision: 1
59       # Rails 2.2
60       # storage_units: [байт, КБ, МБ, ГБ, ТБ]
61
62       # Rails 2.3
63       storage_units:
64         # Storage units output formatting.
65         # %u is the storage unit, %n is the number (default: 2 MB)
66         format: "%n %u"
67         units:
68           byte:
69             one: "байт"
70             few: "байта"
71             many: "байт"
72             other: "байта"
73           kb: "КБ"
74           mb: "МБ"
75           gb: "ГБ"
76           tb: "ТБ"
77
78   datetime:
79     distance_in_words:
80       half_a_minute: "по-малко от минута"
81       less_than_x_seconds:
82         one: "по-малко от %{count} секунди"
83         few: "по-малко от %{count} секунди"
84         many: "по-малко от %{count} секунди"
85         other: "по-малко от %{count} секунди"
86       x_seconds:
87         one: "%{count} секунда"
88         few: "%{count} секунди"
89         many: "%{count} секунди"
90         other: "%{count} секунди"
91       less_than_x_minutes:
92         one: "по-малко от %{count} минута"
93         few: "по-малко от %{count} минути"
94         many: "по-малко от %{count} минути"
95         other: "по-малко от %{count} минути"
96       x_minutes:
97         one: "%{count} минута"
98         few: "%{count} минути"
99         many: "%{count} минути"
100         other: "%{count} минути"
101       about_x_hours:
102         one: "около %{count} час"
103         few: "около %{count} часа"
104         many: "около %{count} часа"
105         other: "около %{count} часа"
106       x_days:
107         one: "%{count} ден"
108         few: "%{count} дни"
109         many: "%{count} дни"
110         other: "%{count} дена"
111       about_x_months:
112         one: "около %{count} месеца"
113         few: "около %{count} месеца"
114         many: "около %{count} месеца"
115         other: "около %{count} месеца"
116       x_months:
117         one: "%{count} месец"
118         few: "%{count} месеца"
119         many: "%{count} месеци"
120         other: "%{count} месеца"
121       almost_x_years:
122         one: "почти %{count} година"
123         few: "почти %{count} години"
124         many: "почти %{count} години"
125         other: "почти %{count} години"
126       about_x_years:
127         one: "около %{count} година"
128         few: "около %{count} години"
129         many: "около %{count} години"
130         other: "около %{count} години"
131       over_x_years:
132         one: "над %{count} година"
133         few: "над %{count} години"
134         many: "над %{count} години"
135         other: "над %{count} години"
136     prompts:
137       year: "Година"
138       month: "Месец"
139       day: "Ден"
140       hour: "Часа"
141       minute: "Минути"
142       second: "Секунди"
143
144   activerecord:
145     errors:
146       template:
147         header:
148           one: "%{model}: записа неуспешен заради %{count} грешка"
149           few: "%{model}: записа неуспешен заради %{count} грешки"
150           many: "%{model}: записа неуспешен заради %{count} грешки"
151           other: "%{model}: записа неуспешен заради %{count} грешки"
152
153         body: "Възникнаха проблеми при следните полета:"
154
155       messages:
156         inclusion: "съдържа непредвидена стойност"
157         exclusion: "съдържа предварително зададена стойност"
158         invalid: "съдържа невярна стойност"
159         confirmation: "не съответства на потвърждението"
160         accepted: "трябва да се потвърди"
161         empty: "не може да е празно"
162         blank: "не може да е без стойност"
163         too_long:
164           one: "е с прекалена дължина (не може да е повече от %{count} символ)"
165           few: "е с прекалена дължина (не може да е повече от %{count} символа)"
166           many: "е с прекалена дължина (не може да е повече от %{count} символи)"
167           other: "е с прекалена дължина (не може да е повече от %{count} символа)"
168         too_short:
169           one: "е с недостатъчна дължина (не может быть меньше %{count} символ)"
170           few: "е с недостатъчна дължина (не может быть меньше %{count} символа)"
171           many: "е с недостатъчна дължина (не может быть меньше %{count} символи)"
172           other: "е с недостатъчна дължина (не может быть меньше %{count} символа)"
173         wrong_length:
174           one: "е с грешна дължина (трябва да е с дължина, равна на %{count} символ)"
175           few: "е с грешна дължина (трябва да е с дължина, равна на %{count} символа)"
176           many: "е с грешна дължина (трябва да е с дължина, равна на %{count} символа)"
177           other: "е с грешна дължина (трябва да е с дължина,  равна на %{count} символа)"
178         taken: "вече съществува"
179         not_a_number: "не е число"
180         greater_than: "може да е със стойност, по-голяма от %{count}"
181         greater_than_or_equal_to: "може да е със стойност, по-голяма или равна на %{count}"
182         equal_to: "може да е единствено със стойност, равна на %{count}"
183         less_than: "може да е със стойност, по-малка от %{count}"
184         less_than_or_equal_to: "може да е със стойност, по-голяма или равна на %{count}"
185         odd: "може да е единствено четно"
186         even: "може да е единствено нечетно"
187         record_invalid: "имаше грешки: %{errors}"
188
189   support:
190     array:
191       # Rails 2.2
192       sentence_connector: "и"
193       skip_last_comma: true
194
195       # Rails 2.3
196       words_connector: ", "
197       two_words_connector: " и "
198       last_word_connector: " и "