Merge 17067 from trunk.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (Català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: PerroVerd
5 # Author: SMP
6 ca: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Cos
11       diary_entry: 
12         language: Idioma
13         latitude: Latitud
14         longitude: Longitud
15         title: Títol
16         user: Usuari
17       friend: 
18         friend: Amic
19         user: Usuari
20       message: 
21         body: Cos
22         recipient: Destinatari
23         sender: Remitent
24         title: Títol
25       trace: 
26         description: Descripció
27         latitude: Latitud
28         longitude: Longitud
29         name: Nom
30         public: Públic
31         size: Mida
32         user: Usuari
33         visible: Visible
34       user: 
35         active: Actiu
36         description: Descripció
37         display_name: Nom en pantalla
38         email: E-mail
39         languages: Idiomes
40         pass_crypt: Contrasenya
41     models: 
42       acl: Llista de control d'accés
43       changeset: Conjunt de canvis
44       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
45       country: País
46       diary_comment: Commentari del diari
47       diary_entry: Entrada al diari
48       friend: Amic
49       language: Idioma
50       message: Missatge
51       node: Node
52       node_tag: Etiqueta del node
53       notifier: Notificador
54       old_node: Node antic
55       old_node_tag: Etiqueta del node antic
56       old_relation: Relació antiga
57       old_relation_member: Membre de la relació antiga
58       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
59       old_way: Camí antic
60       old_way_node: Node del camí antic
61       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
62       relation: Relació
63       relation_member: Membre de la relació
64       relation_tag: Etiqueta de la relació
65       session: Sessió
66       trace: Traç
67       tracepoint: Punt de traç
68       tracetag: Etiqueta del traç
69       user: Usuari
70       user_preference: Preferències d'usuari
71       way: Camí
72       way_node: Node del camí
73       way_tag: Etiqueta del camí
74   browse: 
75     changeset: 
76       changeset: Conjunt de canvis {{id}}
77       changesetxml: XML del conjunt de canvis
78       download: Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
79       osmchangexml: XML en format osmChange
80       title: Conjunt de canvis
81     changeset_details: 
82       belongs_to: "Pertany a:"
83       box: caixa
84       closed_at: "Tancat el:"
85       created_at: "Creat el:"
86       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
87       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
88       has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"
89       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
90     common_details: 
91       changeset_comment: "Comentari:"
92       edited_at: "Editat:"
93       edited_by: "Editat per:"
94       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
95       version: Versió
96     containing_relation: 
97       entry: Relació {{relation_name}}
98       entry_role: Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})
99     map: 
100       deleted: Esborrat
101       loading: Carregant...
102     node: 
103       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
104       download_xml: Baixa l'XML
105       node: Node
106       node_title: "Node: {{node_name}}"
107       view_history: visualitza l'historial
108     node_details: 
109       coordinates: "Coordenades:"
110       part_of: "Part de:"
111     node_history: 
112       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
113       download_xml: Baixa l'XML
114       node_history: Historial del node
115       view_details: veure detalls
116     not_found: 
117       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}.
118       type: 
119         node: node
120         relation: relació
121         way: camí
122     paging_nav: 
123       of: de
124       showing_page: Mostrant pàgina
125     relation: 
126       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
127       download_xml: Baixa l'XML
128       relation: Relació
129       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
130       view_history: visualitza l'historial
131     relation_details: 
132       members: "Membres:"
133       part_of: "Part de:"
134     relation_history: 
135       relation_history: Historial de la relació
136       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
137     start: 
138       manually_select: Sel·lecciona una altra àrea manualment
139       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
140     start_rjs: 
141       data_frame_title: Informació
142       data_layer_name: Informació
143       details: Detalls
144       object_list: 
145         details: Detalls
146         history: 
147           type: 
148             node: Node [[id]]
149         selected: 
150           type: 
151             node: Node [[id]]
152             way: Camí [[id]]
153         type: 
154           node: Node
155           way: Camí
156     way: 
157       way: Camí
158   changeset: 
159     list: 
160       heading: Conjunt de canvis
161       heading_bbox: Conjunt de canvis
162       heading_user: Conjunt de canvis
163       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
164       title: Conjunt de canvis
165   diary_entry: 
166     edit: 
167       language: Idioma
168   map: 
169     coordinates: "Coordenades:"
170     edit: Edita
171     view: Veure
172   trace: 
173     edit: 
174       map: mapa
175       owner: "Propietari:"
176       points: "Punts:"
177       visibility: "Visibilitat:"
178     trace: 
179       ago: fa {{time_in_words_ago}}
180       by: en
181       in: a
182     trace_paging_nav: 
183       of: de