Merge 17067 from trunk.
[rails.git] / vendor / plugins / rails-i18n / locale / sk.yml
1 # Sample localization file for English. Add more files in this directory for other locales.\r
2 # See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.\r
3 \r
4 # Slovak translations for Ruby on Rails (inspired by the Czech localization - thanx to Karel Minařík)\r
5 # by Jozef Fulop (jofi-rails@silake.com)\r
6  \r
7 sk:\r
8     # ActiveSupport\r
9     support:\r
10         array:\r
11             words_connector: ', '\r
12             two_words_connector: ' a '\r
13             last_word_connector: ' a '\r
14                 \r
15     # Date\r
16     date:\r
17         formats:\r
18             default: "%d. %m. %Y"\r
19             short: "%d %b"\r
20             long: "%d. %B %Y"\r
21         day_names: [Nedeľa, Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok, Sobota]\r
22         abbr_day_names: [Ne, Po, Ut, St, Št, Pi, So]\r
23         month_names: [~, Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, September, Október, November, December]\r
24         abbr_month_names: [~, Jan, Feb, Mar, Apr, Máj, Jún, Júl, Aug, Sep, Okt, Nov, Dec]\r
25         order: [:day, :month, :year]\r
26 \r
27     # Time\r
28     time:\r
29         formats:\r
30             default: "%a %d. %B %Y %H:%M %z"\r
31             short: "%d. %m. %H:%M"\r
32             long: "%A %d. %B %Y %H:%M"\r
33         am: 'dopoludnia'\r
34         pm: 'popoludní'\r
35 \r
36     # Numbers\r
37     number:\r
38         format:\r
39             precision: 3\r
40             separator: '.'\r
41             delimiter: ','\r
42         currency:\r
43             format:\r
44                 unit: '€'\r
45                 precision: 2\r
46                 format: '%n %u'\r
47                 separator: ","\r
48                 delimiter: " "\r
49         human:\r
50             format:\r
51                 precision: 1\r
52                 delimiter: ''\r
53             storage_units:\r
54                 format: "%n %u"\r
55                 units:\r
56                     byte:\r
57                         other: "B"\r
58                         one: "B"\r
59                     kb: "KB"\r
60                     mb: "MB"\r
61                     gb: "GB"\r
62                     tb: "TB"\r
63         percentage:\r
64             format:\r
65                 delimiter: ''\r
66         precision:\r
67             format:\r
68                 delimiter: ''\r
69     \r
70     # Distance of time ... helper\r
71     datetime:\r
72         prompts:\r
73             second: "Sekunda"\r
74             minute: "Minúta"\r
75             hour: "Hodina"\r
76             day: "Deň"\r
77             month: "Mesiac"\r
78             year: "Rok"\r
79         distance_in_words:    \r
80             half_a_minute: 'pol minutou'\r
81             less_than_x_seconds:\r
82                 one: 'asi pred sekundou'\r
83                 other: 'asi pred {{count}} sekundami'\r
84             x_seconds:\r
85                 one: 'sekundou'\r
86                 other: '{{count}} sekundami'\r
87             less_than_x_minutes:\r
88                 one: 'pred necelou minútou'\r
89                 other: 'pred ani nie {{count}} minútami'\r
90             x_minutes:\r
91                 one: 'minútou'\r
92                 other: '{{count}} minútami'\r
93             about_x_hours:\r
94                 one: 'asi hodinou'\r
95                 other: 'asi {{count}} hodinami'\r
96             x_days:\r
97                 one: '24 hodinami'\r
98                 other: '{{count}} dňami'\r
99             about_x_months:\r
100                 one: 'asi mesiacom'\r
101                 other: 'asi {{count}} mesiacmi'\r
102             x_months:\r
103                 one: 'mesiacom'\r
104                 other: '{{count}} mesiacmi'\r
105             about_x_years:\r
106                 one: 'asi rokom'\r
107                 other: 'asi {{count}} rokmi'\r
108             over_x_years:\r
109                 one: 'pred viac ako rokom'\r
110                 other: 'viac ako {{count}} rokmi'\r
111 \r
112     # ActiveRecord validation messages\r
113     activerecord:                  \r
114         errors:\r
115             messages:\r
116                 inclusion: "nie je v zozname povolených hodnôt"\r
117                 exclusion: "je vyhradené pre iný účel"\r
118                 invalid: "nie je platná hodnota"\r
119                 confirmation: "nebolo potvrdené"\r
120                 accepted: "musí byť potvrdené"\r
121                 empty: "nesmie byť prázdný/é"\r
122                 blank: "je povinná položka"\r
123                 too_long: "je príliš dlhá/ý (max. {{count}} znakov)"\r
124                 too_short: "je príliš krátký/á (min. {{count}} znakov)"\r
125                 wrong_length: "nemá správnu dĺžku (očakáva sa {{count}} znakov)"\r
126                 taken: "sa už nachádza v databáze"\r
127                 not_a_number: "nie je číslo"\r
128                 greater_than: "musí byť väčšíe ako {{count}}"\r
129                 greater_than_or_equal_to: "musí byť väčšie alebo rovnaké ako {{count}}"\r
130                 equal_to: "sa musí rovnať {{count}}"\r
131                 less_than: "musí byť menšie ako {{count}}"\r
132                 less_than_or_equal_to: "musí byť menšie ako {{count}}"\r
133                 odd: "musí byť nepárne číslo"\r
134                 even: "musí byť párne číslo"\r
135             template:\r
136                 header:\r
137                     one: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo k chybám a nebolo možné objekt uložiť"\r
138                     other: "Pri ukladaní objektu {{model}} došlo ku {{count}} chybe/ám a nebolo možné objekt uložiť"\r
139                 body: "Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:"\r