2263a498440d904b0f4dfcbae1d5dfed20de812a
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 tl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Katawan
10       diary_entry: 
11         language: Wika
12         latitude: Latitud
13         longitude: Longhitud
14         title: Pamagat
15         user: Tagagamit
16       friend: 
17         friend: Kaibigan
18         user: Tagagamit
19       message: 
20         body: Katawan
21         recipient: Tumatanggap
22         sender: Nagpadala
23         title: Pamagat
24       trace: 
25         description: Paglalarawan
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longhitud
28         name: Pangalan
29         public: Pangmadla
30         size: Sukat
31         user: Tagagamit
32         visible: Nakikita
33       user: 
34         active: Masigla
35         description: Paglalarawan
36         display_name: Ipakita ang Pangalan
37         email: E-liham
38         languages: Mga wika
39         pass_crypt: Hudyat
40     models: 
41       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
42       changeset: Pangkat ng pagbabago
43       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
44       country: Bansa
45       diary_comment: Puna sa Talaarawan
46       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
47       friend: Kaibigan
48       language: Wika
49       message: Mensahe
50       node: Buko
51       node_tag: Tatak ng Buko
52       notifier: Tagapagpabatid
53       old_node: Lumang Buko
54       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
55       old_relation: Lumang Kaugnayan
56       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
57       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
58       old_way: Lumang Daan
59       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
60       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
61       relation: Kaugnayan
62       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
63       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
64       session: Laang Panahon
65       trace: Bakas
66       tracepoint: Tuldok ng Bakas
67       tracetag: Tatak ng Bakas
68       user: Tagagamit
69       user_preference: Nais ng Tagagamit
70       user_token: Kahalip ng Tagagamit
71       way: Daan
72       way_node: Buko ng Daan
73       way_tag: Tatak ng Daan
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Kailangan mong maging isang tagapamagitan upang maisagawa ang galaw na iyan.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang makaalam ng marami pa.
81       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Pangkat ng pagbabago: %{id}"
85       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
86       feed: 
87         title: "%{id} ng pangkat ng pagbabago"
88         title_comment: "%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}"
89       osmchangexml: XML ng osmChange
90       title: Pangkat ng pagbabago
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Pag-aari ni:"
93       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
94       box: kahon
95       closed_at: "Isinara sa:"
96       created_at: "Nilikha sa:"
97       has_nodes: 
98         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng buko:"
99       has_relations: 
100         other: "isa=Mayroong sumusunod na %{count} ng kaugnayan:"
101       has_ways: 
102         other: "isa=May sumusunod na %{count} ng daan:"
103       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
104       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
105     common_details: 
106       changeset_comment: "Puna:"
107       deleted_at: "Binura doon sa:"
108       deleted_by: "Binura ni:"
109       edited_at: "Binago sa:"
110       edited_by: "Binago ni:"
111       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
112       version: "Bersyon:"
113     containing_relation: 
114       entry: Kaugnayan %{relation_name}
115       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
116     map: 
117       deleted: Binura
118       edit: 
119         area: Baguhin ang pook
120         node: Baguhin ang buko
121         relation: Baguhin ang kaugnayan
122         way: Baguhin ang daan
123       larger: 
124         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
125         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
126         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
127         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
128       loading: Ikinakarga...
129     navigation: 
130       all: 
131         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
132         next_node_tooltip: Susunod na buko
133         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
134         next_way_tooltip: Susunod na daan
135         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
136         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
137         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
138         prev_way_tooltip: Dating daan
139       paging: 
140         all: 
141           next: "%{id} »"
142           prev: « %{id}
143         user: 
144           next: "%{id} »"
145           prev: « %{id}
146       user: 
147         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni %{user}
148         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni %{user}
149         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni %{user}
150     node: 
151       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
152       edit: Baguhin ang buko
153       node: Buko
154       node_title: "Buko : %{node_name}"
155       view_history: Tingnan ang kasaysayan
156     node_details: 
157       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
158       part_of: "Bahagi ng:"
159     node_history: 
160       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
161       node_history: Kasaysayan ng Buko
162       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: %{node_name}"
163       view_details: Tingnan ang mga detalye
164     not_found: 
165       sorry: Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.
166       type: 
167         changeset: palitan ang pagtatakda
168         node: buko
169         relation: kaugnayan
170         way: daan
171     paging_nav: 
172       of: ang
173       showing_page: Ipinapakita ang pahina
174     redacted: 
175       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.
176       redaction: Redaksiyon %{id}
177       type: 
178         node: buko
179         relation: kaugnayan
180         way: daan
181     relation: 
182       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
183       relation: Kaugnayan
184       relation_title: "Kaugnayan: %{relation_name}"
185       view_history: Tingnan ang kasaysayan
186     relation_details: 
187       members: "Mga kasapi:"
188       part_of: "Bahagi ng:"
189     relation_history: 
190       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
191       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
192       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: %{relation_name}"
193       view_details: Tingnan ang mga detalye
194     relation_member: 
195       entry: "%{type} %{name}"
196       entry_role: "%{type} %{name} bilang %{role}"
197       type: 
198         node: Buko
199         relation: Kaugnayan
200         way: Daan
201     start: 
202       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
203       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
204     start_rjs: 
205       data_frame_title: Dato
206       data_layer_name: Tumingin-tingin sa Dato ng Mapa
207       details: Mga detalye
208       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
209       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni [[user]] sa ganap na [[timestamp]]
210       hide_areas: Itago ang mga lugar
211       history_for_feature: Kasaysayan para sa [[feature]]
212       load_data: Ikarga ang Dato
213       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng  [[num_features]] na mga tampok. Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa [[max_features]] na mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
214       loading: Ikinakarga...
215       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
216       object_list: 
217         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
218         back: Ipakita ang tala ng bagay
219         details: Mga detalye
220         heading: Tala ng bagay
221         history: 
222           type: 
223             node: Buko [[id]]
224             way: Daan [[id]]
225         selected: 
226           type: 
227             node: Buko [[id]]
228             way: Daan [[id]]
229         type: 
230           node: Buko
231           way: Daan
232       private_user: pribadong tagagamit
233       show_areas: Ipakita ang mga lugar
234       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
235       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa %{max_bbox_size})"
236       wait: Hintay...
237       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
238     tag_details: 
239       tags: "Mga tatak:"
240       wiki_link: 
241         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
242         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
243       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
244     timeout: 
245       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.
246       type: 
247         changeset: palitan ang pagtatakda
248         node: buko
249         relation: kaugnayan
250         way: daan
251     way: 
252       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
253       edit: Baguhin ang daan
254       view_history: Tingnan ang kasaysayan
255       way: Daan
256       way_title: "Daan: %{way_name}"
257     way_details: 
258       also_part_of: 
259         other: isa=bahagi rin ng daan %{related_ways}, bahagi rin ng mga daan %{related_ways}
260       nodes: "Mga buko:"
261       part_of: "Bahagi ng:"
262     way_history: 
263       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
264       view_details: Tingnan ang mga detalye
265       way_history: Kasaysayan ng Daan
266       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: %{way_name}"
267   changeset: 
268     changeset: 
269       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
270       big_area: (malaki)
271       id: "#%{id}"
272       no_comment: (wala)
273       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
274       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
275       still_editing: (namamatnugot pa rin)
276       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
277     changeset_paging_nav: 
278       next: Kasunod »
279       previous: « Nakaraan
280       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
281     changesets: 
282       area: Pook
283       comment: Puna/Kumento
284       id: ID
285       saved_at: Sinagip sa
286       user: Tagagamit
287     list: 
288       description: Kamakailang pagbabago
289       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
290       description_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
291       description_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
292       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
293       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
294       empty_anon_html: Wala pang ginawang mga pamamatnugot
295       empty_user_html: Mukhang hindi ka pa gumagawa ng anumang mga pamamatnugot. Upang makapagsimula, siyasatin ang <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Patnubay ng mga Baguhan</a>.
296       heading: Mga pangkat ng pagbabago
297       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
298       heading_friend: Mga pangkat ng pagbabago
299       heading_nearby: Mga pangkat ng pagbabago
300       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
301       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
302       title: Mga pangkat ng pagbabago
303       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng %{bbox}
304       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
305       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
306       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
307       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user} sa loob ng %{bbox}
308     timeout: 
309       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging napakatagal bago nakuhang muli.
310   diary_entry: 
311     comments: 
312       ago: "%{ago} na ang nakalilipas"
313       comment: Puna
314       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
315       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
316       older_comments: Mas Lumang mga Puna
317       post: Ipaskil
318       when: Kailan
319     diary_comment: 
320       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
321       confirm: Tiyakin
322       hide_link: Itago ang punang ito
323     diary_entry: 
324       comment_count: 
325         one: 1 puna
326         other: "%{count} mga puna"
327       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
328       confirm: Tiyakin
329       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
330       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
331       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
332       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
333     edit: 
334       body: "Katawan:"
335       language: "Wika:"
336       latitude: "Latitud:"
337       location: "Pook (lokasyon):"
338       longitude: "Longhitud:"
339       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
340       save_button: Sagipin
341       subject: "Paksa:"
342       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
343       use_map_link: gamitin ang mapa
344     feed: 
345       all: 
346         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
347         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
348       language: 
349         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
350         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
351       user: 
352         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}
353         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
354     list: 
355       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
356       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
357       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
358       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
359       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
360       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
361       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
362       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
363       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
364       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
365       user_title: Talaarawan ni %{user}
366     location: 
367       edit: Baguhin
368       location: "Pook (lokasyon):"
369       view: Tingnan
370     new: 
371       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
372     no_such_entry: 
373       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
374       heading: "Walang ipinasok na may ID na: %{id}"
375       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
376     view: 
377       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
378       login: Lumagda
379       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna"
380       save_button: Sagipin
381       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
382       user_title: Talaarawan ni %{user}
383   editor: 
384     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
385     potlatch: 
386       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
387       name: Pagbibigay-daan 1
388     potlatch2: 
389       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
390       name: Pagbibigay-daan 2
391     remote: 
392       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
393       name: Pangmalayong Pantaban
394   export: 
395     start: 
396       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
397       area_to_export: Pook na Iluluwas
398       embeddable_html: Maibabaong HTML
399       export_button: Iluwas
400       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
401       format: Anyo
402       format_to_export: Anyong Iluluwas
403       image_size: Sukat ng Larawan
404       latitude: "Latitud:"
405       licence: Lisensiya
406       longitude: "Longhitud:"
407       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
408       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
409       max: pinakamataas
410       options: Mga mapagpipilian
411       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
412       output: Kinalabasan
413       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
414       scale: Sukat
415       too_large: 
416         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
417         heading: Napakalaki ng Lugar
418       zoom: Lapitan
419     start_rjs: 
420       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
421       change_marker: Baguhin ang puwesto ng pangmarka
422       click_add_marker: Pumindot sa mapa upang magdagdag ng isang pangmarka
423       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
424       export: Iluwas
425       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
426       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
427   geocoder: 
428     description: 
429       title: 
430         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
431         osm_namefinder: "%{types} mula sa <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">Tagapaghanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>"
432         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
433       types: 
434         cities: Mga lungsod
435         places: Mga lugar
436         towns: Mga bayan
437     description_osm_namefinder: 
438       prefix: "%{distance} %{direction} ng %{type}"
439     direction: 
440       east: silangan
441       north: hilaga
442       north_east: hilaga-silangan
443       north_west: hilaga-kanluran
444       south: timog
445       south_east: timog-silangan
446       south_west: timog-kanluran
447       west: kanluran
448     distance: 
449       other: sero=mas mababa kaysa 1km
450     results: 
451       more_results: Marami pang mga kinalabasan
452       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
453     search: 
454       title: 
455         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
456         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
457         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
458         osm_namefinder: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">Tagahanap ng Pangalan ng OpenStreetMap</a>
459         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>
460         uk_postcode: Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
461         us_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
462     search_osm_namefinder: 
463       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} ng %{parentname})"
464       suffix_place: ", %{distance} %{direction} ng %{placename}"
465       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
466     search_osm_nominatim: 
467       prefix: 
468         aeroway: 
469           aerodrome: Himpilan ng eroplano
470           apron: Tapis pangkusina
471           gate: Tarangkahan
472           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
473           runway: Patakbuhan at Daanan
474           taxiway: Daanan ng Taksi
475           terminal: Terminal
476         amenity: 
477           WLAN: Pagpunta sa WiFi
478           airport: Paliparan
479           arts_centre: Lunduyan ng Sining
480           artwork: Likhang Sining
481           atm: ATM
482           auditorium: Awditoryum
483           bank: Bangko
484           bar: Tindahang Inuman ng Alak
485           bbq: Barbikyuhan
486           bench: Bangko
487           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
488           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
489           biergarten: Inuman ng Serbesa
490           brothel: Bahay-aliwan
491           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
492           bus_station: Himpilan ng Bus
493           cafe: Kapihan
494           car_rental: Arkilahan ng Kotse
495           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
496           car_wash: Paliguan ng Kotse
497           casino: Bahay-pasugalan
498           charging_station: Himpilang Kargahan
499           cinema: Sinehan
500           clinic: Klinika
501           club: Kapisanan
502           college: Dalubhasaan
503           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
504           courthouse: Gusali ng Hukuman
505           crematorium: Krematoryum
506           dentist: Dentista
507           doctors: Mga manggagamot
508           dormitory: Dormitoryo
509           drinking_water: Naiinom na Tubig
510           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
511           embassy: Embahada
512           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
513           fast_food: Kainang Pangmabilisan
514           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
515           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
516           fire_station: Himpilan ng Bumbero
517           food_court: Korte ng Pagkain
518           fountain: Bukal
519           fuel: Panggatong
520           grave_yard: Sementeryo
521           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
522           hall: Bulwagan
523           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
524           hospital: Ospital
525           hotel: Otel
526           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
527           ice_cream: Sorbetes
528           kindergarten: Kindergarten
529           library: Aklatan
530           market: Pamilihan
531           marketplace: Palengke
532           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
533           nightclub: Alibangbang
534           nursery: Alagaan ng mga Bata
535           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
536           office: Tanggapan
537           park: Liwasan
538           parking: Paradahan
539           pharmacy: Botika
540           place_of_worship: Sambahan
541           police: Pulis
542           post_box: Kahon ng Liham
543           post_office: Tanggapan ng Sulat
544           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
545           prison: Bilangguan
546           pub: Pangmadlang Bahay
547           public_building: Pangmadlang Gusali
548           public_market: Pangmadlang Pamilihan
549           reception_area: Tanggapang Pook
550           recycling: Pook ng Muling Paggamit
551           restaurant: Kainan
552           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
553           sauna: Silid-suuban
554           school: Paaralan
555           shelter: Kanlungan
556           shop: Tindahan
557           shopping: Pamimili
558           shower: Dutsahan
559           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
560           social_club: Kapisanang Panglipunan
561           studio: Istudyo
562           supermarket: Malaking Pamilihan
563           swimming_pool: Palanguyan
564           taxi: Taksi
565           telephone: Teleponong Pangmadla
566           theatre: Tanghalan
567           toilets: Mga banyo
568           townhall: Bulwagan ng Bayan
569           university: Pamantasan
570           vending_machine: Makinang Nagbebenta
571           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
572           village_hall: Bulwagan ng Nayon
573           waste_basket: Basurahan
574           wifi: Pagpunta sa WiFi
575           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
576         boundary: 
577           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
578           census: Hangganan ng Sensus
579           national_park: Liwasang Pambansa
580           protected_area: Napuprutektahang Pook
581         bridge: 
582           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
583           suspension: Tulay na Nakabitin
584           swing: Tulay na Naikakambiyo
585           viaduct: Tulay na Tubo
586           "yes": Tulay
587         building: 
588           "yes": Gusali
589         highway: 
590           bridleway: Daanan ng Kabayo
591           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
592           bus_stop: Hintuan ng Bus
593           byway: Landas na Hindi Madaanan
594           construction: Ginagawang Punong Lansangan
595           cycleway: Daanan ng Bisikleta
596           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
597           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
598           ford: Bagtasan ng Tao
599           living_street: Buhay na Lansangan
600           milestone: Poste ng Milya
601           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
602           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
603           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
604           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
605           path: Landas
606           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
607           platform: Palapag
608           primary: Pangunahing Kalsada
609           primary_link: Pangunahing Kalsada
610           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
611           residential: Pamahayan
612           rest_area: Pook Pahingahan
613           road: Lansangan
614           secondary: Pampangalawang Lansangan
615           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
616           service: Kalyeng Pampalingkuran
617           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
618           speed_camera: Kamera ng Tulin
619           steps: Mga hakbang
620           stile: Hagdanan ng Bakod
621           tertiary: Pampangatlong Kalsada
622           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
623           track: Pinak
624           trail: Bulaos
625           trunk: Pangunahing Ruta
626           trunk_link: Pangunahing Ruta
627           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
628           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
629         historic: 
630           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
631           battlefield: Pook ng Labanan
632           boundary_stone: Bato ng Hangganan
633           building: Gusali
634           castle: Kastilyo
635           church: Simbahan
636           fort: Kuta
637           house: Bahay
638           icon: Kinatawang Larawan
639           manor: Manor
640           memorial: Muog na Pang-alaala
641           mine: Minahan
642           monument: Bantayog
643           museum: Museo
644           ruins: Mga Guho
645           tower: Tore
646           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
647           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
648           wreck: Wasak na Sasakyan
649         landuse: 
650           allotments: Mga Laang Bahagi
651           basin: Lunas ng Ilog
652           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
653           cemetery: Libingan
654           commercial: Pook na Pangkalakalan
655           conservation: Lupaing Iniligtas
656           construction: Konstruksyon
657           farm: Bukid
658           farmland: Lupaing Sakahan
659           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
660           forest: Gubat
661           garages: Mga garahe
662           grass: Damo
663           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
664           industrial: Pook na Pang-industriya
665           landfill: Tabon na Lupain
666           meadow: Kaparangan
667           military: Pook ng Militar
668           mine: Minahan
669           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
670           orchard: Halamanan ng Bunga
671           park: Liwasan
672           piste: Piste ng Iski
673           quarry: Hukay na Tibagan
674           railway: Daambakal
675           recreation_ground: Lupaing Libangan
676           reservoir: Tinggalan ng Tubig
677           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
678           residential: Pook na Panirahan
679           retail: Tingi
680           road: Pook na Daanan
681           village_green: Nayong Lunti
682           vineyard: Ubasan
683           wetland: Babad na Lupain
684           wood: Kahoy
685         leisure: 
686           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
687           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
688           common: Karaniwang Lupain
689           fishing: Pook na Palaisdaan
690           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
691           garden: Halamanan
692           golf_course: Kurso ng Golp
693           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
694           marina: Marina
695           miniature_golf: Munting Golp
696           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
697           park: Liwasan
698           pitch: Hagisang Pampalakasan
699           playground: Palaruan
700           recreation_ground: Lupaing Libangan
701           sauna: Silid-suuban
702           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
703           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
704           stadium: Istadyum
705           swimming_pool: Palanguyan
706           track: Landas na Takbuhan
707           water_park: Liwasang Tubigan
708         military: 
709           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
710           barracks: Kuwartel
711           bunker: Hukay na Pangsundalo
712         natural: 
713           bay: Look
714           beach: Dalampasigan
715           cape: Tangway
716           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
717           channel: Bambang
718           cliff: Bangin
719           crater: Uka
720           dune: Burol ng Buhangin
721           feature: Tampok
722           fell: Pulak
723           fjord: Tubigang Mabangin
724           forest: Gubat
725           geyser: Geyser
726           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
727           heath: Lupain ng Halamang Erika
728           hill: Burol
729           island: Pulo
730           land: Lupain
731           marsh: Latian
732           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
733           mud: Putik
734           peak: Tugatog
735           point: Tuldok
736           reef: Bahura
737           ridge: Tagaytay
738           river: Ilog
739           rock: Bato
740           scree: Batuhang Buhaghag
741           scrub: Palumpong
742           shoal: Banlik
743           spring: Bukal
744           stone: Bato
745           strait: Kipot
746           tree: Puno
747           valley: Lambak
748           volcano: Bulkan
749           water: Tubig
750           wetland: Babad na Lupain
751           wetlands: Mga Babad na Lupain
752           wood: Kahoy
753         office: 
754           accountant: Tagatuos
755           architect: Arkitekto
756           company: Kumpanya
757           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
758           estate_agent: Ahente ng Lupain
759           government: Tanggapang Pampamahalaan
760           insurance: Tanggapan ng Seguro
761           lawyer: Manananggol
762           ngo: Tanggapan ng NGO
763           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
764           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
765           "yes": Tanggapan
766         place: 
767           airport: Paliparan
768           city: Lungsod
769           country: Bansa
770           county: Kondehan
771           farm: Bukid
772           hamlet: Maliit na Nayon
773           house: Bahay
774           houses: Mga Bahay
775           island: Pulo
776           islet: Munting Pulo
777           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
778           locality: Lokalidad
779           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
780           municipality: Munisipalidad
781           postcode: Kodigo ng Koreo
782           region: Rehiyon
783           sea: Dagat
784           state: Estado
785           subdivision: Kabahaging kahatian
786           suburb: Kanugnog ng lungsod
787           town: Bayan
788           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
789           village: Nayon
790         railway: 
791           abandoned: Pinabayaang daambakal
792           construction: Kinukumpuning Daambakal
793           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
794           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
795           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
796           halt: Hintuan ng Tren
797           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
798           junction: Panulukan ng Daambakal
799           level_crossing: Patag na Tawiran
800           light_rail: Banayad na Riles
801           miniature: Munting Riles
802           monorail: Isahang Riles
803           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
804           platform: Plataporma ng Daambakal
805           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
806           spur: Tahid ng Daambakal
807           station: Himpilan ng Daambakal
808           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
809           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
810           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
811           tram: Riles ng Trambya
812           tram_stop: Hintuan ng Trambya
813           yard: Bakuran ng Daambakal
814         shop: 
815           alcohol: Wala sa Lisensiya
816           antiques: Mga Antigo
817           art: Tindahan ng Sining
818           bakery: Panaderya
819           beauty: Tindahan ng Pampaganda
820           beverages: Tindahan ng mga Inumin
821           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
822           books: Tindahan ng Aklat
823           butcher: Mangangatay
824           car: Tindahan ng Kotse
825           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
826           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
827           carpet: Tindahan ng Karpet
828           charity: Tindahang Pangkawanggawa
829           chemist: Kimiko
830           clothes: Tindahan ng mga Damit
831           computer: Tindahan ng Kompyuter
832           confectionery: Tindahan ng Kendi
833           convenience: Tindahang Maginhawa
834           copyshop: Tindahang Kopyahan
835           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
836           department_store: Tindahang Kagawaran
837           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
838           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
839           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
840           electronics: Tindahan ng Elektroniks
841           estate_agent: Ahente ng Lupain
842           farm: Tindahang Pambukid
843           fashion: Tindahan ng Moda
844           fish: Tindahan ng Isda
845           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
846           food: Tindahan ng Pagkain
847           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
848           furniture: Muwebles
849           gallery: Galeriya
850           garden_centre: Lunduyang Halamanan
851           general: Tindahang Panglahat
852           gift: Tindahan ng Regalo
853           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
854           grocery: Tindahan ng Groserya
855           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
856           hardware: Tindahan ng Hardwer
857           hifi: Hi-Fi
858           insurance: Seguro
859           jewelry: Tindahan ng Alahas
860           kiosk: Tindahan ng Kubol
861           laundry: Labahan
862           mall: Pasyalang Pangmadla
863           market: Pamilihan
864           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
865           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
866           music: Tindahan ng Tugtugin
867           newsagent: Ahente ng Balita
868           optician: Optiko
869           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
870           outdoor: Tindahang Panlabas
871           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
872           photo: Tindahan ng Litrato
873           salon: Salon
874           shoes: Tindahan ng Sapatos
875           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
876           sports: Tindahang Pampalakasan
877           stationery: Tindahan ng Papel
878           supermarket: Malaking Pamilihan
879           toys: Tindahan ng Laruan
880           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
881           video: Tindahan ng Bidyo
882           wine: Wala sa Lisensiya
883         tourism: 
884           alpine_hut: Kubong Pambundok
885           artwork: Likhang Sining
886           attraction: Pang-akit
887           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
888           cabin: Dampa
889           camp_site: Pook ng Kampo
890           caravan_site: Lugar ng Karabana
891           chalet: Kubo ng Pastol
892           guest_house: Bahay na Pampanauhin
893           hostel: Hostel
894           hotel: Otel
895           information: Kabatiran
896           lean_to: Sibi
897           motel: Motel
898           museum: Museo
899           picnic_site: Pook na Pampiknik
900           theme_park: Liwasang may Tema
901           valley: Lambak
902           viewpoint: Tuldok ng pananaw
903           zoo: Hayupan
904         tunnel: 
905           "yes": Lagusan
906         waterway: 
907           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
908           boatyard: Bakuran ng bangka
909           canal: Paralanan
910           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
911           dam: Saplad
912           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
913           ditch: Bambang
914           dock: Pantalan
915           drain: Limasan
916           lock: Kandado
917           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
918           mineral_spring: Balong na Mineral
919           mooring: Pugalan
920           rapids: Mga lagaslasan
921           river: Ilog
922           riverbank: Pampang ng Ilog
923           stream: Batis
924           wadi: Tuyot na Ilog
925           water_point: Tuldok ng Tubigan
926           waterfall: Talon
927           weir: Pilapil
928       prefix_format: "%{name}"
929   html: 
930     dir: mula kaliwa pakanan
931   javascripts: 
932     map: 
933       base: 
934         cycle_map: Mapa ng Ikot
935         mapquest: Bukas ang MapQuest
936         standard: Pamantayan
937         transport_map: Mapa ng Biyahe
938       overlays: 
939         maplint: Maplint
940     site: 
941       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
942       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
943       edit_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang baguhin ang mapa
944       history_disabled_tooltip: Lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
945       history_tooltip: Tingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
946       history_zoom_alert: Dapat kang lumapit upang matingnan ang mga pagbabago para sa lugar na ito
947   layouts: 
948     community: Pamayanan
949     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
950     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
951     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
952     documentation: Dokumentasyon
953     documentation_title: Dokumentasyon para sa proyekto
954     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.
955     donate_link_text: nag-aabuloy
956     edit: Baguhin
957     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
958     export: Iluwas
959     export_tooltip: Iluwas ang dato ng mapa
960     foundation: Pundasyon
961     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
962     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
963     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
964     help: Tulong
965     help_centre: Lunduyan ng Tulong
966     help_title: Lugar ng tulong para sa proyekto
967     help_url: http://help.openstreetmap.org/
968     history: Kasaysayan
969     home: tahanan
970     home_tooltip: Pumunta sa kinalalagyan ng tahanan
971     inbox_html: kahong-tanggapan %{count}
972     inbox_tooltip: 
973       other: sero=Ang kahong-tanggapan mo ay walang mga mensaheng hindi pa nababasa
974     intro_1: Ang OpenStreetMap ay isang malayang mababagong mapa ng buong mundo. Ginawa ito ng mga taong katulad mo.
975     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
976     intro_2_download: ikargang paibaba
977     intro_2_html: Malayang %{download} at %{use} ang dato sa ilalim ng %{license}. %{create_account} upang mapainam ang mapa.
978     intro_2_license: lisensiyang bukas
979     intro_2_use: gamitin
980     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
981     license: 
982       alt: CC BY-SA 2.0
983       title: Nilisensiyahan ang dato ng OpenStreetMap  sa ilalim ng Pangkalahatang Lisensiya ng Malikhaing mga Pangkaraniwan ng Pagbanggit at Pagbabahaging Magkatulad 2.0
984     log_in: lumagda
985     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
986     logo: 
987       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
988     logout: umalis mula sa pagkakalagda
989     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
990     make_a_donation: 
991       text: Magkaloob ng isang Abuloy
992       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
993     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
994     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
995     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
996     partners_html: Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.
997     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
998     partners_partners: mga kawaksi
999     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
1000     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1001     project_name: 
1002       h1: OpenStreetMap
1003       title: OpenStreetMap
1004     sign_up: magpatala
1005     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
1006     sotm2012: Pumunta sa Pulong ng OpenStreetMap ng 2012, Ang Katayuan ng Mapa, ika-6 hanggang ika-8 ng Setyembre sa Tokyo!
1007     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
1008     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
1009     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
1010     view: Tingnan
1011     view_tooltip: Tingnan ang mapa
1012     welcome_user: Maligayang pagdating, %{user_link}
1013     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
1014     wiki: Wiki
1015     wiki_title: Lugar ng wiki para sa proyekto
1016     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1017   license_page: 
1018     foreign: 
1019       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1020       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
1021       title: Tungkol sa salinwikang ito
1022     legal_babble: 
1023       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1024       contributors_au_html: "<strong>Australiya</strong>: Naglalaman ng datong sub-urbano na nakabatay\nsa dato ng Tanggapan ng Estadistika ng Australiya."
1025       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya, Estadistika ng Canada)."
1026       contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1027       contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang pananagutan."
1028       contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1029       contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010."
1030       contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1031       contributors_nl_html: "<strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1032       contributors_nz_html: "<strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa\nKabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala\nna Pangkorona."
1033       contributors_pl_html: "<strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa <a\nhref=\"http://ump.waw.pl/\">mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatan sa paglalathala ng \nmga tagapag-ambag ng UMP-pcPL.\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMP2OSM_Importing\">\nMas marami pang patungkol sa paggamit ng OSM sa dato ng UMP</a>"
1034       contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1035       contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan: \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1036       credit_1_html: "Kapag gumagamit ka ng mga imahe ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling namin na\nsa pagbanggit mo ay mababasa ang kahit na &ldquo;&copy; mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap, CC BY-SA&rdquo;. Kapag ang ginagamit mo ay ang dato ng mapa lamang,\nhinihiling namin ang &ldquo;Dato ng mapa &copy; mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap,\nCC BY-SA&rdquo;."
1037       credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink) ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1038       credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1039       intro_1_html: "Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, na nilisensiyahan sa ilalim ng <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\nCommons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA)."
1040       intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw ang aming mga mapa\nat dato, basta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga mapa o dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1041       more_1_html: "Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin doon sa <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga Palaging Itinatanong \nna Makabatas</a>."
1042       more_2_html: "Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang\nmga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala\nang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala."
1043       more_3_html: "Bagaman isang bukas na dato ang OpenStreetMap, hindi kami makapagbibigay ng isang\nwalang bayad na Application Programming Interface (API, Ugnayang Mukha na Pampagpoprograma ng Aplikasyon) ng mapa \npara sa mga tagapagpaunlad na pang-ikatlong partido.  Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran \nsa Paggamit ng API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a>\nat <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>."
1044       more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1045       title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1046     native: 
1047       mapping_link: simulan ang pagmamapa
1048       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
1049       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1050       title: Tungkol sa pahinang ito
1051   message: 
1052     delete: 
1053       deleted: Binura ang mensahe
1054     inbox: 
1055       date: Petsa
1056       from: Mula sa
1057       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
1058       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1059       new_messages: 
1060         one: "%{count} bagong mensahe"
1061         other: "%{count} bagong mga mensahe"
1062       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1063       old_messages: 
1064         one: "%{count} lumang mensahe"
1065         other: "%{count} lumang mga mensahe"
1066       outbox: kahong-labasan
1067       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1068       subject: Paksa
1069       title: Kahon ng pumapasok
1070     mark: 
1071       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1072       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1073     message_summary: 
1074       delete_button: Burahin
1075       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1076       reply_button: Tumugon
1077       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1078     new: 
1079       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1080       body: Katawan
1081       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
1082       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1083       send_button: Ipadala
1084       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
1085       subject: Paksa
1086       title: Magpadala ng mensahe
1087     no_such_message: 
1088       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
1089       heading: Walang ganyang mensahe
1090       title: Walang ganyang mensahe
1091     outbox: 
1092       date: Petsa
1093       inbox: kahon ng pumapasok
1094       messages: 
1095         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
1096         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
1097       my_inbox: "%{inbox_link} ko"
1098       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1099       outbox: kahong-labasan
1100       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1101       subject: Paksa
1102       title: Kahong-labasan
1103       to: Para kay
1104     read: 
1105       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1106       back_to_outbox: Bumalik sa kahong-labasan
1107       date: Petsa
1108       from: Mula sa
1109       reading_your_messages: Binabasa ang mga mensahe mo
1110       reading_your_sent_messages: Binabasa ang ipinadala mong mga mensahe
1111       reply_button: Tumugon
1112       subject: Paksa
1113       title: Basahin ang mensahe
1114       to: Para kay
1115       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1116       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1117     reply: 
1118       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon.
1119     sent_message_summary: 
1120       delete_button: Burahin
1121   notifier: 
1122     diary_comment_notification: 
1123       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
1124       header: "Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1125       hi: Kumusta %{to_user},
1126       subject: Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan
1127     email_confirm: 
1128       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1129     email_confirm_html: 
1130       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1131       greeting: Kumusta,
1132       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
1133     email_confirm_plain: 
1134       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang pagbabago.
1135       greeting: Kumusta,
1136       hopefully_you_1: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham na nandoon sa
1137       hopefully_you_2: "%{server_url} papunta sa %{new_address}."
1138     friend_notification: 
1139       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.
1140       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
1141       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
1142       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
1143     gpx_notification: 
1144       and_no_tags: at walang mga tatak.
1145       and_the_tags: "at ang sumusunod na mga tatak:"
1146       failure: 
1147         failed_to_import: "nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:"
1148         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1149         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung paano maiiwasan
1150         more_info_2: "ang mga ito ay matatagpuan sa:"
1151         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1152       greeting: Kumusta,
1153       success: 
1154         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
1155         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
1156       with_description: na may paglalarawan
1157       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
1158     lost_password: 
1159       subject: "[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat"
1160     lost_password_html: 
1161       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1162       greeting: Kumusta,
1163       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
1164     lost_password_plain: 
1165       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang itakdang muli ang hudyat mo.
1166       greeting: Kumusta,
1167       hopefully_you_1: May isang tao (marahil ay ikaw) ang humiling na itakdang muli ang hudyat dito sa
1168       hopefully_you_2: akawnt ng openstreetmap.org ng mga tirahan ng e-liham.
1169     message_notification: 
1170       footer1: Maaari mo ring basahin ang mensahe roon sa %{readurl}
1171       footer2: at maaari kang tumugon doon sa %{replyurl}
1172       header: "Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:"
1173       hi: Kumusta %{to_user},
1174       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1175     signup_confirm: 
1176       subject: "[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham"
1177     signup_confirm_html: 
1178       ask_questions: Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming <a href="http://help.openstreetmap.org/">pook ng katanungan at kasagutan</a>.
1179       click_the_link: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang akawnt na iyan at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran hinggil sa OpenStreetMap
1180       current_user: Isang talaan ng pangkasalukuyang mga tagagamit sa loob ng mga kategorya, na nakabatay kung saan sa mundo sila naroroon, ang makukuha mula sa <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Kategorya:Mga_tagagamit_ayon_sa_rehiyong_pangheograpiya</a>.
1181       get_reading: Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">doon sa wiki</a>, humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blog ng OpenStreetMap</a> o <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, o tumingin-tingin sa kahabaan ng  <a href="http://www.opengeodata.org/">blog ng OpenGeoData</a> ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast para sa nakatapayang kasaysayan ng proyekto, na mayroon ding <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">mga podkast na mapakikinggan</a>!
1182       greeting: Kumusta ka diyan!
1183       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1184       introductory_video: Maaari kang manood ng isang %{introductory_video_link}.
1185       more_videos: Mayroong mga %{more_videos_link}.
1186       more_videos_here: marami pang mga bidyo rito
1187       user_wiki_page: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na nagsasama ng mga tatak ng kategorya na nagsasabi kung nasaan ka, katulad ng <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Kategorya:Mga_tagagamit_na_nasa_Londres]]</a>.
1188       video_to_openstreetmap: bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap
1189       wiki_signup: Maaari mo ring naisin na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">magpatala sa wiki ng OpenStreetMap</a>.
1190     signup_confirm_plain: 
1191       ask_questions: "Maaari kang magtanong ng anumang mga katanungang mayroon ka hinggil sa OpenStreetMap doon sa aming lugar ng katanungan at kasagutan:"
1192       blog_and_twitter: "Humabol sa pinakahuling mga balita sa pamamagitan ng blog ng OpenStreetMap o Twitter:"
1193       click_the_link_1: Kung ikaw ito, maligayang pagdating! Mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang iyong
1194       click_the_link_2: akawnt at magbasa pa para sa mas marami pang kabatiran tungkol sa OpenStreetMap.
1195       current_user_1: Isang talaan ng  pangkasalukuyang mga tagagamit na nasa mga kategorya, na nakabatay sa kung saan sa mundo
1196       current_user_2: "sila naroroon, ay makukuha magmula sa:"
1197       greeting: Kumusta ka diyan!
1198       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang may nais na lumikha ng isang akawnt doon sa
1199       introductory_video: "Maaari kang makapanood ng isang bidyo ng pagpapakilala sa OpenStreetMap dito:"
1200       more_videos: "May marami pang mga bidyo rito:"
1201       opengeodata: "Ang OpenGeoData.org ay ang blog ng tagapagtatag ng OpenStreetMap na si Steve Coast, at mayroon din itong mga podkast:"
1202       the_wiki: "Kumuha ng mababasa tungkol sa OpenStreetMap doon sa wiki:"
1203       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide
1204       user_wiki_1: Iminumungkahing lumikha ka ng isang pahina ng wiki ng tagagamit, na may kasamang
1205       user_wiki_2: mga tatak ng kategorya na nagtatala kung nasaan ka, katulad ng [[Kategorya:Mga tagagamit_sa_Londres]].
1206       wiki_signup: "Marahil ay nais mo ring magpatala sa wiki ng OpenStreetMap doon sa:"
1207       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page
1208   oauth: 
1209     oauthorize: 
1210       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1211       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1212       allow_to: "Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:"
1213       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1214       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1215       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1216       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1217       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.
1218     revoke: 
1219       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1220   oauth_clients: 
1221     create: 
1222       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1223     destroy: 
1224       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1225     edit: 
1226       submit: Baguhin
1227       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1228     form: 
1229       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1230       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1231       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1232       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1233       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1234       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1235       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1236       name: Pangalan
1237       requests: "Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1238       required: Kinakailangan
1239       support_url: URL ng Pagtangkilik
1240       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1241     index: 
1242       application: Pangalan ng Aplikasyon
1243       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1244       list_tokens: "Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:"
1245       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1246       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1247       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.
1248       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1249       registered_apps: "Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:"
1250       revoke: Bawiin!
1251       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1252     new: 
1253       submit: Magpatala
1254       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1255     not_found: 
1256       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1257     show: 
1258       access_url: "URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:"
1259       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1260       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1261       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1262       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1263       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1264       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1265       authorize_url: "Payagan ang URL:"
1266       confirm: Natitiyak mo ba?
1267       delete: Burahin ang Kliyente
1268       edit: Baguhin ang mga Detalye
1269       key: "Susi ng Tagaubos:"
1270       requests: "Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:"
1271       secret: "Lihim ng Tagaubos:"
1272       support_notice: Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1 (iminumungkahi) pati na ang tekstong lantad na nasa pamamaraang ssl.
1273       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1274       url: "URL ng Kahalip ng Kahilingan:"
1275     update: 
1276       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1277   printable_name: 
1278     with_version: "%{id}, v%{version}"
1279   redaction: 
1280     create: 
1281       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
1282     destroy: 
1283       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
1284       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
1285       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
1286     edit: 
1287       description: Paglalarawan
1288       heading: Baguhin ang redaksiyon
1289       submit: Sagipin ang redaksiyon
1290       title: Baguhin ang redaksiyon
1291     index: 
1292       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
1293       heading: Listahan ng mga redaksiyon
1294       title: Listahan ng mga redaksiyon
1295     new: 
1296       description: Paglalarawan
1297       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
1298       submit: Lumikha ng redaksiyon
1299       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
1300     show: 
1301       confirm: Natitiyak mo ba?
1302       description: "Paglalarawan:"
1303       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
1304       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
1305       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
1306       title: Ipinapakita ang redaksiyon
1307       user: "Tagapaglikha:"
1308     update: 
1309       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
1310   site: 
1311     edit: 
1312       anon_edits: (%{link})
1313       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1314       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1315       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1316       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1317       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.
1318       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 para sa mas marami pang kabatiran
1319       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1320       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1321       user_page_link: pahina ng tagagamit
1322     index: 
1323       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1324       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1325       license: 
1326         license_name: Malikhaing Pangkaraniwang Pagtukoy na Pamamahaging Magkatulad 2.0
1327         notice: Nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang %{license_name} ng %{project_name} at ng mga tagapag-ambag nito.
1328         project_name: Proyekto ng OpenStreetMap
1329       permalink: Permalink
1330       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1331       shortlink: Maikling kawing
1332     key: 
1333       map_key: Susi ng Mapa
1334       map_key_tooltip: Susi para sa mapa
1335       table: 
1336         entry: 
1337           admin: Hangganang pampangangasiwa
1338           allotments: Mga Laang Bahagi
1339           apron: 
1340             - Tapis ng paliparan
1341             - terminal
1342           bridge: Itim na pambalot = tulay
1343           bridleway: Daanan ng Kabayo
1344           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1345           building: Makabuluhang gusali
1346           byway: Landas na hindi madaanan
1347           cable: 
1348             - Kotse ng kable
1349             - upuang inaangat
1350           cemetery: Libingan
1351           centre: Lunduyang pampalakasan
1352           commercial: Pook na pangkalakalan
1353           common: 
1354             - Karaniwan
1355             - kaparangan
1356           construction: Mga kalsadang ginagawa
1357           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1358           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1359           farm: Bukid
1360           footway: Lakaran ng tao
1361           forest: Gubat
1362           golf: Kurso ng golp
1363           heathland: Lupain ng halamang erika
1364           industrial: Pook na pang-industriya
1365           lake: 
1366             - Lawa
1367             - tinggalan ng tubig
1368           military: Pook ng militar
1369           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1370           park: Liwasan
1371           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1372           pitch: Hagisang pampalakasan
1373           primary: Pangunahing kalsada
1374           private: Pribadong pagpunta
1375           rail: Daambakal
1376           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1377           resident: Pook na panuluyan
1378           retail: Lugar na tingian
1379           runway: 
1380             - Rampa ng Paliparan
1381             - daanan ng taksi
1382           school: 
1383             - Paaralan
1384             - pamantasan
1385           secondary: Pampangalawang kalsada
1386           station: Himpilan ng daambakal
1387           subway: Daanang pang-ilalim
1388           summit: 
1389             - Taluktok
1390             - tugatog
1391           tourist: Pang-akit ng turista
1392           track: Bakas
1393           tram: 
1394             - Banayad na riles
1395             - trambya
1396           trunk: Punong Kalsada
1397           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1398           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1399           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1400           wood: Kahoy
1401     markdown_help: 
1402       alt: Kahaliling teksto
1403       first: Unang bagay
1404       heading: Pamulaan
1405       headings: Mga pamulaan
1406       image: Larawan
1407       link: Kawing
1408       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1409       second: Ikalawang bagay
1410       subheading: Kabahaging Pamulaan
1411       text: Teksto
1412       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1413       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1414       url: URL
1415     richtext_area: 
1416       edit: Baguhin
1417       preview: Paunang tanaw
1418     search: 
1419       search: Maghanap
1420       search_help: "mga halimbawa: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', o 'mga padalahan ng liham na malapit sa Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>marami pang mga halimbawa...</a>"
1421       submit_text: Gawin
1422       where_am_i: Nasaan ba ako?
1423       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang makinang panghanap
1424     sidebar: 
1425       close: Isara
1426       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1427   time: 
1428     formats: 
1429       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
1430   trace: 
1431     create: 
1432       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1433       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1434     delete: 
1435       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1436     edit: 
1437       description: "Paglalarawan:"
1438       download: ikargang paibaba
1439       edit: baguhin
1440       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1441       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1442       map: mapa
1443       owner: "May-ari:"
1444       points: "Mga tuldok:"
1445       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1446       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
1447       tags: "Mga tatak:"
1448       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1449       title: Binabago ang bakas na %{name}
1450       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
1451       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1452       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1453       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1454     list: 
1455       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina ng wiki</a>.
1456       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1457       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1458       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1459       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1460     make_public: 
1461       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1462     offline: 
1463       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
1464       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
1465     offline_warning: 
1466       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1467     trace: 
1468       ago: "%{time_in_words_ago} ang nakalipas"
1469       by: sa pamamagitan ng
1470       count_points: "%{count} mga puntos"
1471       edit: baguhin
1472       edit_map: Baguhin ang Mapa
1473       identifiable: MAKIKILALA
1474       in: sa
1475       map: mapa
1476       more: marami pa
1477       pending: NAGHIHINTAY
1478       private: PRIBADO
1479       public: PANGMADLA
1480       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1481       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1482       view_map: Tingnan ang Mapa
1483     trace_form: 
1484       description: "Paglalarawan:"
1485       help: Saklolo
1486       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1487       tags: "Mga tatak:"
1488       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1489       upload_button: Ikargang paitaas
1490       upload_gpx: "Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:"
1491       visibility: "Pagkanatatanaw:"
1492       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1493       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1494     trace_header: 
1495       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1496       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1497       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
1498       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1499     trace_optionals: 
1500       tags: Mga tatak
1501     trace_paging_nav: 
1502       newer: Mas Bagong mga Bakas
1503       older: Mas Lumang mga Bakas
1504       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1505     view: 
1506       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1507       description: "Paglalarawan:"
1508       download: ikargang paibaba
1509       edit: baguhin
1510       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1511       filename: "Pangalan ng talaksan:"
1512       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1513       map: mapa
1514       none: Wala
1515       owner: "May-ari:"
1516       pending: NAGHIHINTAY
1517       points: "Mga tuldok:"
1518       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
1519       tags: "Mga tatak:"
1520       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1521       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1522       uploaded: "Naikarga na:"
1523       visibility: "Pagkanakikita:"
1524     visibility: 
1525       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1526       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1527       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
1528       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1529   user: 
1530     account: 
1531       contributor terms: 
1532         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1533         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1534         heading: "Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:"
1535         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1536         link text: ano ba ito?
1537         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1538         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1539       current email address: "Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:"
1540       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1541       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1542       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1543       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago mong tirahan ng e-liham.
1544       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
1545       image: "Larawan:"
1546       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa sa 100x100)
1547       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1548       latitude: "Latitud:"
1549       longitude: "Longhitud:"
1550       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1551       my settings: Mga pagtatakda ko
1552       new email address: "Bagong Tirahan ng E-liham:"
1553       new image: Magdagdag ng isang larawan
1554       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1555       openid: 
1556         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1557         link text: ano ba ito?
1558         openid: "OpenID:"
1559       preferred editor: "Nais na Patnugot:"
1560       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
1561       profile description: "Paglalarawan ng Balangkas:"
1562       public editing: 
1563         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1564         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1565         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1566         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1567         enabled link text: ano ba ito?
1568         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
1569       public editing note: 
1570         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1571         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>
1572       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1573       return to profile: Bumalik sa balangkas
1574       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1575       title: Baguhin ang akawnt
1576       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1577     confirm: 
1578       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1579       before you start: Alam namin na nagmamadali ka na marahil upang makapagsimula sa pagmamapa, subalit bago mo gawin iyan maaaring naisin mo munang magpuno ng ilan pang karagdagang kabatiran hinggil sa iyong sarili sa loob ng pormularyong nasa ibaba.
1580       button: Tiyakin
1581       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
1582       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1583       reconfirm: Kung matagal na magmula noong magpatala ka maaaring kailanganin mong <a href="%{reconfirm}">padalhan ang sarili mo ng isang bagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1584       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1585       unknown token: Tila hindi yata umiiral ang kahalip na iyan.
1586     confirm_email: 
1587       button: Tiyakin
1588       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1589       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1590       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1591       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
1592     confirm_resend: 
1593       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1594       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1595     filter: 
1596       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
1597     go_public: 
1598       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
1599     list: 
1600       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1601       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1602       heading: Mga tagagamit
1603       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1604       showing: 
1605         other: isa=Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  mga %{items})
1606       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1607       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1608       title: Mga tagagamit
1609     login: 
1610       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.
1611       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.
1612       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1613       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1614       email or username: "Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:"
1615       heading: Lumagda
1616       login_button: Lumagda
1617       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1618       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1619       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1620       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Umalam ng marami pa tungkol sa parating na pagbabago sa lisensiya ng OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">mga salinwika</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">talakayan</a>)
1621       notice_terms: Ang OpenStreetMap ay lilipat sa isang bagong lisensiya pagsapit ng ika-1 ng Abril, 2012. Kasimbukas din ito ng pangkasalukuyan, ngunit ang mga pirasong pambatas ay mas naaakma sa aming kalipunan ng dato ng mapa. Nais naming panatilihin ang mga ambag mo sa OpenStreetMap, subalit magagawa lang namin iyan kapag sasang-ayon ka na ipamahagi namin ang mga ito sa ilalim ng bagong lisensiya. Kung hindi naman, kakailanganin naming tanggalin ang mga ito mula sa kalipunan ng dato.<br /><br />Mangyaring lumagdang papasok, pagkaraan ay gumamit ng ilang mga segundo upang suriin at tanggapin ang bagong mga kasunduan. Salamat sa iyo!
1622       openid: "%{logo} OpenID:"
1623       openid invalid: Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID mo
1624       openid missing provider: Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan sa tagapagbigay mo ng OpenID
1625       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1626       openid_providers: 
1627         aol: 
1628           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID ng AOL
1629           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1630         google: 
1631           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Google
1632           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1633         myopenid: 
1634           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng myOpenID
1635           title: Lumagda sa pamamagitan ng myOpenID
1636         openid: 
1637           alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng OpenID
1638           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1639         wordpress: 
1640           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Wordpress
1641           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1642         yahoo: 
1643           alt: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng Yahoo
1644           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1645       password: "Hudyat:"
1646       register now: Magpatala na ngayon
1647       remember: "Tandaan ako:"
1648       title: Lumagda
1649       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data, kailangang mayroon kang isang akawnt.
1650       with openid: "O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:"
1651       with username: "Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:"
1652     logout: 
1653       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1654       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1655       title: Umalis sa pagkakalagda
1656     lost_password: 
1657       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1658       heading: Nakalimutang Hudyat?
1659       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
1660       new password button: Itakda uli ang hudyat
1661       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1662       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1663       title: Naiwalang hudyat
1664     make_friend: 
1665       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1666       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1667       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}.
1668     new: 
1669       confirm email address: "Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:"
1670       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1671       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1672       continue: Magpatuloy
1673       display name: "Pangalang Ipinapakita:"
1674       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1675       email address: "Tirahan ng E-liham:"
1676       fill_form: Punan ang pormularyo at padadalhan ka namin ng isang mabilisang e-liham upang buhayin ang akawnt mo.
1677       flash create success message: Salamat sa pagpapatala. Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1678       heading: Lumikha ng Akawnt ng Tagagamit
1679       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1680       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1681       not displayed publicly: Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)
1682       openid: "%{logo} OpenID:"
1683       openid association: "<p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>\n  <li>\n    Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo\n    sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt \n    sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.\n  </li>\n</ul>"
1684       openid no password: Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID, subalit ang ilan sa dagdag na mga kagamitan o tagapaghain ay maaaring mangailangan ng isa.
1685       password: "Hudyat:"
1686       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1687       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1688       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1689       title: Likhain ang akawnt
1690       use openid: Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda
1691     no_such_user: 
1692       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1693       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1694       title: Walang ganyang tagagamit
1695     popup: 
1696       friend: Kaibigan
1697       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1698       your location: Kinalalagyan mo
1699     remove_friend: 
1700       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1701       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1702     reset_password: 
1703       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
1704       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1705       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1706       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1707       password: "Hudyat:"
1708       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1709       title: Muling itakda ang hudyat
1710     set_home: 
1711       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1712     suspended: 
1713       body: "<p>\n  Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa\n  kahina-hinalang gawain.\n</p>\n<p>\n  Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o\n  maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.\n</p>"
1714       heading: Inantala ang Akawnt
1715       title: Naantalang Akawnt
1716       webmaster: panginoon ng sapot
1717     terms: 
1718       agree: Sumang-ayon
1719       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1720       consider_pd_why: ano ba ito?
1721       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1722       decline: Tanggihan
1723       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1724       guidance: "Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href=\"%{summary}\">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href=\"%{translations}\">impormal na mga salinwika</a>"
1725       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1726       legale_names: 
1727         france: Pransiya
1728         italy: Italya
1729         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1730       legale_select: "Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:"
1731       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
1732       title: "Mga tuntunin sa tagapag-ambag:"
1733       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1734     view: 
1735       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1736       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1737       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1738       block_history: tingnan ang natanggap na mga paghadlang
1739       blocks by me: mga paghahadlang ko
1740       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1741       comments: mga puna
1742       confirm: Tiyakin
1743       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1744       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1745       created from: "Nilikha magmula sa:"
1746       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1747       ct declined: Tumanggi
1748       ct status: "Mga tuntunin sa taga-ambag:"
1749       ct undecided: Walang kapasyahan
1750       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1751       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1752       description: Paglalarawan
1753       diary: talaarawan
1754       edits: mga pagbabago
1755       email address: "Tirahan ng e-liham:"
1756       friends_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1757       friends_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng mga kaibigan
1758       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1759       if set location: Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.
1760       km away: "%{count}km ang layo"
1761       latest edit: "Pinakahuling pagbabago %{ago}:"
1762       m away: "%{count}m ang layo"
1763       mapper since: "Tagapagmapa mula pa noong:"
1764       moderator_history: tingnan ang ibinigay na mga paghadlang
1765       my comments: mga puna ko
1766       my diary: talaarawan ko
1767       my edits: mga pamamatnugot ko
1768       my settings: mga pagtatakda ko
1769       my traces: mga pagbabakas ko
1770       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1771       nearby_changesets: Tumingin-tingin sa lahat ng mga pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na mga tagagamit
1772       nearby_diaries: Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok sa talaarawan ng kanugnog na mga tagagamit
1773       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1774       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1775       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1776       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1777       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1778       role: 
1779         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1780         grant: 
1781           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1782           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1783         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1784         revoke: 
1785           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1786           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1787       send message: ipadala ang mensahe
1788       settings_link_text: mga pagtatakda
1789       spam score: "Puntos ng Basurang Liham:"
1790       status: "Katayuan:"
1791       traces: mga bakas
1792       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1793       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1794       your friends: Mga kaibigan mo
1795   user_block: 
1796     blocks_by: 
1797       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1798       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1799       title: Mga paghadlang ni %{name}
1800     blocks_on: 
1801       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1802       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1803       title: Mga paghadlang sa %{name}
1804     create: 
1805       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1806       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1807       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1808     edit: 
1809       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1810       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1811       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang na ito?
1812       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1813       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1814       show: Tingnan ang hadlang na ito
1815       submit: Isapanahon ang paghadlang
1816       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1817     filter: 
1818       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1819       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1820     helper: 
1821       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1822       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1823       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1824     index: 
1825       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1826       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1827       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1828     model: 
1829       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang paghadlang.
1830       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon ng isang paghadlang.
1831     new: 
1832       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1833       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1834       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito
1835       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1836       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1837       submit: Likhain ang hadlang
1838       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1839       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto na.
1840       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1841     not_found: 
1842       back: Bumalik sa talatuntunan
1843       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1844     partial: 
1845       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1846       creator_name: Tagapaglikha
1847       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1848       edit: Baguhin
1849       next: Susunod »
1850       not_revoked: (hindi binawi)
1851       previous: « Nakaraan
1852       reason: Dahilan ng pagharang
1853       revoke: Bawiin!
1854       revoker_name: Binawi ni
1855       show: Ipakita
1856       showing_page: Ipinapakita ang pahinang %{page}
1857       status: Kalagayan
1858     period: 
1859       one: 1 oras
1860       other: "%{count} mga oras"
1861     revoke: 
1862       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1863       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1864       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1865       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.
1866       revoke: Bawiin!
1867       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1868       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1869     show: 
1870       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1871       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1872       edit: Baguhin
1873       heading: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1874       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang na ito.
1875       reason: "Dahilan ng paghadlang:"
1876       revoke: Bawiin!
1877       revoker: "Tagapagbawi:"
1878       show: Ipakita
1879       status: Kalagayan
1880       time_future: Magwawakas sa %{time}
1881       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1882       title: "%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}"
1883     update: 
1884       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang na ito ang makapagbabago nito.
1885       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1886   user_role: 
1887     filter: 
1888       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1889       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1890       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1891       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
1892     grant: 
1893       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?
1894       confirm: Pagtibayin
1895       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1896       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1897       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1898     revoke: 
1899       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?
1900       confirm: Tiyakin
1901       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1902       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1903       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin