]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/sv.yml
243cbbd95e06e68c21afb02ecae7765dc4dc429c
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Aaoo
5 # Author: Abbedabb
6 # Author: Abijeet Patro
7 # Author: Adrianod
8 # Author: Ainali
9 # Author: Balp
10 # Author: Bengtsson96
11 # Author: Cohan
12 # Author: Cybjit
13 # Author: Dan Koehl
14 # Author: Fader
15 # Author: Grillo
16 # Author: Haxpett
17 # Author: Jas
18 # Author: Jenniesarina
19 # Author: Jopparn
20 # Author: Liftarn
21 # Author: Lokal Profil
22 # Author: Luen
23 # Author: Macofe
24 # Author: Magol
25 # Author: Malmis
26 # Author: Nastoshka
27 # Author: Nemo bis
28 # Author: Per
29 # Author: Pladask
30 # Author: Poxnar
31 # Author: Rockyfelle
32 # Author: Ruila
33 # Author: Sannab
34 # Author: Sendelbach
35 # Author: Sertion
36 # Author: Shirayuki
37 # Author: The real emj
38 # Author: Tor.klingberg
39 # Author: Ufred
40 # Author: Umeaboy
41 # Author: VickyC
42 # Author: WikiPhoenix
43 # Author: Zvenzzon
44 ---
45 sv:
46   time:
47     formats:
48       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
49   helpers:
50     submit:
51       diary_comment:
52         create: Spara
53       diary_entry:
54         create: Publicera
55       message:
56         create: Skicka
57       client_application:
58         create: Registrera
59         update: Redigera
60       redaction:
61         create: Skapa redaktering
62         update: Spara redaktering
63       trace:
64         create: Uppladdning
65         update: Spara ändringar
66       user_block:
67         create: Skapa blockering
68         update: Uppdatera blockering
69   activerecord:
70     errors:
71       messages:
72         invalid_email_address: verkar inte vara en giltig e-postadress.
73         email_address_not_routable: kan inte ruttas
74     models:
75       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
76       changeset: Ändringsset
77       changeset_tag: Etikett till ändringsset
78       country: Land
79       diary_comment: Dagbokskommentar
80       diary_entry: Dagboksinlägg
81       friend: Vän
82       language: Språk
83       message: Meddelande
84       node: Nod
85       node_tag: Nodetikett
86       notifier: Meddelande
87       old_node: Gammal nod
88       old_node_tag: Gammal nodtagg
89       old_relation: Gammal relation
90       old_relation_member: Gammal relationsmedlem
91       old_relation_tag: Gammal relationstagg
92       old_way: Gammal sträcka
93       old_way_node: Gammal sträcknod
94       old_way_tag: Gammal sträcketikett
95       relation: Relation
96       relation_member: Relationsmedlem
97       relation_tag: Relationstagg
98       session: Session
99       trace: Spår
100       tracepoint: Spårpunkt
101       tracetag: Spåretikett
102       user: Användare
103       user_preference: Användarinställning
104       user_token: Användarnyckel
105       way: Sträcka
106       way_node: Sträcknod
107       way_tag: Sträcketikett
108     attributes:
109       diary_comment:
110         body: Brödtext
111       diary_entry:
112         user: Användare
113         title: Ämne
114         latitude: Latitud
115         longitude: Longitud
116         language: Språk
117       friend:
118         user: Användare
119         friend: Vän
120       trace:
121         user: Användare
122         visible: Synlig
123         name: Namn
124         size: Storlek
125         latitude: Latitud
126         longitude: Longitud
127         public: Offentlig
128         description: Beskrivning
129       message:
130         sender: Avsändare
131         title: Ämne
132         body: Brödtext
133         recipient: Mottagare
134       user:
135         email: E-post
136         active: Aktiv
137         display_name: Visa namn
138         description: Beskrivning
139         languages: Språk
140         pass_crypt: Lösenord
141   printable_name:
142     with_name_html: '%{name} (%{id})'
143   editor:
144     default: Standard (för närvarande %{name})
145     potlatch:
146       name: Potlatch 1
147       description: Potlatch 1 (webbläsarredigerare)
148     id:
149       name: iD
150       description: iD (webbläsarredigeraren)
151     potlatch2:
152       name: Potlatch 2
153       description: Potlatch 2 (webbläsarredigerare)
154     remote:
155       name: Fjärrstyrning
156       description: Fjärrstyrning (JOSM eller Merkaartor)
157   api:
158     notes:
159       comment:
160         opened_at_html: Skapades för %{when} sedan
161         opened_at_by_html: Skapades för %{when} sedan av %{user}
162         commented_at_html: Uppdaterades för %{when} sedan
163         commented_at_by_html: Uppdaterades för %{when} sedan av %{user}
164         closed_at_html: Löstes för %{when} sedan
165         closed_at_by_html: Löstes för %{when} sedan av %{user}
166         reopened_at_html: Återaktiverades för %{when} sedan
167         reopened_at_by_html: Återaktiverades för %{when} sedan av %{user}
168       rss:
169         title: OpenStreetMap-anteckningar
170         description_area: En lista med anteckningar som rapporterats, kommenterats
171           eller avklarats i närheten av ditt område [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
172         description_item: Ett rss-flöde för anteckning %{id}
173         opened: ny anteckning (nära %{place})
174         commented: ny kommentar (nära %{place})
175         closed: stängde anteckning (nära %{place})
176         reopened: återaktiverade anteckningar (nära %{place})
177       entry:
178         comment: Kommentar
179         full: Hela anteckningen
180   browse:
181     created: Skapad
182     closed: Stängd
183     created_html: Skapades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr>
184     closed_html: Stängdes <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr>
185     created_by_html: Skapades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr> av %{user}
186     deleted_by_html: Raderades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr> av
187       %{user}
188     edited_by_html: Redigerades <abbr title='%{title}'>för %{time} sedan</abbr> av
189       %{user}
190     closed_by_html: Stängdes <abbr title='%{title}'> för %{time} sedan</abbr> av %{user}
191     version: Version
192     in_changeset: Ändringsset
193     anonymous: anonym
194     no_comment: (inga kommentarer)
195     part_of: Del av
196     download_xml: Ladda ner XML
197     view_history: Visa historik
198     view_details: Visa detaljer
199     location: 'Plats:'
200     changeset:
201       title: 'Ändringsset: %{id}'
202       belongs_to: Författare
203       node: Noder (%{count})
204       node_paginated: Noder (%{x}-%{y} av %{count})
205       way: Sträckor (%{count})
206       way_paginated: Sträckor (%{x}-%{y} av %{count})
207       relation: Förbindelser (%{count})
208       relation_paginated: Förbindelser (%{x}-%{y} av %{count})
209       comment: Kommentarer (%{count})
210       hidden_commented_by: Dold kommentar från %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
211         sedan</abbr>
212       commented_by: Kommentar från %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
213       changesetxml: XML för ändringsset
214       osmchangexml: osmChange XML
215       feed:
216         title: Ändringsset %{id}
217         title_comment: Ändringsset %{id} - %{comment}
218       join_discussion: Logga in för att delta i diskussionen
219       discussion: Diskussion
220       still_open: Ändringsset är fortfarande öppet - diskussionen kommer att öppnas
221         när ändringsset har stängts.
222     node:
223       title: 'Nod: %{name}'
224       history_title: 'Nodhistorik: %{name}'
225     way:
226       title: 'Sträcka: %{name}'
227       history_title: 'Sträckhistorik: %{name}'
228       nodes: Noder
229       also_part_of:
230         one: del av sträcka %{related_ways}
231         other: del av sträckorna %{related_ways}
232     relation:
233       title: 'Förbindelse: %{name}'
234       history_title: 'Förbindelsehistorik: %{name}'
235       members: Medlemmar
236     relation_member:
237       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
238       type:
239         node: Nod
240         way: Sträcka
241         relation: Relation
242     containing_relation:
243       entry: Relation %{relation_name}
244       entry_role: Relation %{relation_name} (som %{relation_role})
245     not_found:
246       sorry: 'Tyvärr kunde inte %{type} #%{id} hittas.'
247       type:
248         node: nod
249         way: sträcka
250         relation: relation
251         changeset: ändringsset
252         note: not
253     timeout:
254       sorry: Tyvärr tog data för %{type} med id %{id} för lång tid att hämta.
255       type:
256         node: nod
257         way: sträcka
258         relation: relation
259         changeset: ändringsset
260         note: not
261     redacted:
262       redaction: Omarbetning %{id}
263       message_html: Version %{version} av denna %{type} kan inte visas då den har
264         tagits bort. Se %{redaction_link} för detaljer.
265       type:
266         node: nod
267         way: sträcka
268         relation: relation
269     start_rjs:
270       feature_warning: Laddar %{num_features} kartkomponenter, vilket kan göra din
271         webbläsare långsam eller få den att sluta svara. Är säker på att du vill visa
272         denna data?
273       load_data: Ladda data
274       loading: Läser in …
275     tag_details:
276       tags: Etiketter
277       wiki_link:
278         key: Wiki-beskrivningssidan för %{key}-taggen
279         tag: Wiki-beskrivningssidan för %{key}=%{value}-taggen
280       wikidata_link: Objektet %{page} på Wikidata
281       wikipedia_link: Artikeln om %{page} på Wikipedia
282       telephone_link: Ring %{phone_number}
283     note:
284       title: 'Anteckning: %{id}'
285       new_note: Ny anteckning
286       description: Beskrivning
287       open_title: 'Ej avklarad anteckning #%{note_name}'
288       closed_title: 'Avklarad anteckning #%{note_name}'
289       hidden_title: 'Dold anteckning #%{note_name}'
290       open_by: Skapad av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
291       open_by_anonymous: Skapad av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
292       commented_by: Kommentar från %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sedan</abbr>
293       commented_by_anonymous: Kommentar från en anonym användare <abbr title='%{exact_time}'>för
294         %{when} sedan</abbr>
295       closed_by: Löst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>för %{when} sedan</abbr>
296       closed_by_anonymous: Löst av en anonym användare <abbr title='%{exact_time}'>för
297         %{when} sedan</abbr>
298       reopened_by: Återaktiverades av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>för %{when}
299         sedan</abbr>
300       reopened_by_anonymous: Återaktiverades av en anonym användare <abbr title='%{exact_time}'>för
301         %{when} sedan</abbr>
302       hidden_by: Doldes av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>för %{when} sedan</abbr>
303       report: Rapportera denna anteckning
304     query:
305       title: Undersök kartobjekt
306       introduction: Klicka på kartan för att hitta funktioner i närheten.
307       nearby: Finns i närheten
308       enclosing: Omgivande kartobjekt
309   changesets:
310     changeset_paging_nav:
311       showing_page: Sida %{page}
312       next: Nästa »
313       previous: « Föregående
314     changeset:
315       anonymous: Anonym
316       no_edits: (inga redigeringar)
317       view_changeset_details: Visa detaljer om ändringsuppsättning
318     changesets:
319       id: ID
320       saved_at: Sparades den
321       user: Användare
322       comment: Kommentar
323       area: Område
324     index:
325       title: Ändringsuppsättningar
326       title_user: Ändringsuppsättningar av %{user}
327       title_friend: Ändringsuppsättningar av mina vänner
328       title_nearby: Ändringsuppsättningar av närbelägna användare
329       empty: Inga ändringsuppsättningar hittades.
330       empty_area: Inga ändringsuppsättningar i det här området.
331       empty_user: Inga ändringsuppsättningar av den här användaren.
332       no_more: Inga fler ändringsuppsättningar hittades.
333       no_more_area: Inga fler ändringsuppsättningar i det här området.
334       no_more_user: Inga fler ändringsuppsättningar av den här användaren.
335       load_more: Läs in fler
336     timeout:
337       sorry: Kunde tyvärr inte lista begärda ändringsuppsättningar. Begäran tog för
338         lång tid att hämta.
339   changeset_comments:
340     comment:
341       comment: Ny kommentar på ändringsset nummer %{changeset_id} av %{author}
342       commented_at_by_html: Uppdaterades för %{when} sedan av %{user}
343     comments:
344       comment: 'Ny kommentar på ändringssätt #%{changeset_id} av %{author}'
345     index:
346       title_all: Diskussion om OpenStreetMaps ändringsset
347       title_particular: Diskussions om OpenStreetMaps ändringsset nummer %{changeset_id}
348     timeout:
349       sorry: Tyvärr, listan med ändringssetskommentar du begärde kunde inte hämtas
350         då begäran tog för lång tid.
351   diary_entries:
352     new:
353       title: Nytt dagboksinlägg
354     form:
355       subject: 'Ämne:'
356       body: 'Brödtext:'
357       language: 'Språk:'
358       location: 'Plats:'
359       latitude: 'Latitud:'
360       longitude: 'Longitud:'
361       use_map_link: använd karta
362     index:
363       title: Användardagböcker
364       title_friends: Vänners dagböcker
365       title_nearby: Närbelägna användares dagböcker
366       user_title: '%{user}s dagbok'
367       in_language_title: Dagboksinlägg på %{language}
368       new: Nytt dagboksinlägg
369       new_title: Skapa ett nytt inlägg i min användardagbok
370       no_entries: Inga dagboksinlägg
371       recent_entries: Nyligen skapade dagboksinlägg
372       older_entries: Äldre inlägg
373       newer_entries: Nyare inlägg
374     edit:
375       title: Redigera dagboksinlägg
376       marker_text: Plats för dagboksinlägg
377     show:
378       title: '%{user}s dagbok | %{title}'
379       user_title: '%{user}s dagbok'
380       leave_a_comment: Lämna en kommentar
381       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} för att lämna en kommentar'
382       login: Logga in
383     no_such_entry:
384       title: Hittade inte dagboksinlägget
385       heading: 'Finns inget inlägg med id: %{id}'
386       body: Tyvärr finns inget dagboksinlägg eller -kommentar med id %{id}. Kontrollera
387         stavning, eller så kan länken du klickade på vara felaktig.
388     diary_entry:
389       posted_by: Skrivet av %{link_user} den %{created} på %{language_link}
390       comment_link: Kommentera detta inlägg
391       reply_link: Svara på detta inlägg
392       comment_count:
393         zero: Inga kommentarer
394         one: '%{count} kommentar'
395         other: '%{count} kommentarer'
396       edit_link: Redigera detta inlägg
397       hide_link: Dölj detta inlägg
398       confirm: Bekräfta
399       report: Rapportera detta inlägg
400     diary_comment:
401       comment_from: Kommentar från %{link_user} på %{comment_created_at}
402       hide_link: Dölj denna kommentar
403       confirm: Bekräfta
404       report: Rapportera denna kommentar
405     location:
406       location: 'Plats:'
407       view: Visa
408       edit: Redigera
409     feed:
410       user:
411         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg för %{user}
412         description: Senaste dagboksinlägg på OpenStreetMap från %{user}
413       language:
414         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg på %{language_name}
415         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap på %{language_name}
416       all:
417         title: OpenStreetMap-dagboksinlägg
418         description: Senaste dagboksinlägg från användare av OpenStreetMap
419     comments:
420       has_commented_on: '%{display_name} har kommenterat på följande dagboksinlägg'
421       post: Inlägg
422       when: När
423       comment: Kommentar
424       ago: '%{ago} sedan'
425       newer_comments: Nyare kommentarer
426       older_comments: Äldre kommentarer
427   geocoder:
428     search:
429       title:
430         latlon: Resultat från <a href="https://openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a>
431         ca_postcode: Resultat från <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
432         osm_nominatim: Resultat från <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
433           Nominatim</a>
434         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
435         osm_nominatim_reverse: Resultat från <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
436           Nominatim</a>
437         geonames_reverse: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
438     search_osm_nominatim:
439       prefix:
440         aerialway:
441           cable_car: Linbana
442           chair_lift: Stollift
443           drag_lift: Släplift
444           gondola: Gondolbana
445           platter: Knapplift
446           pylon: Pylon
447           station: Linbanestation
448           t-bar: Ankarlift
449         aeroway:
450           aerodrome: Flygfält
451           airstrip: Landningsbana
452           apron: Platta
453           gate: Gate
454           hangar: Hangar
455           helipad: Helikopterplatta
456           holding_position: Väntplats
457           parking_position: Parkeringsplats
458           runway: Landningsbana
459           taxiway: Taxibana
460           terminal: Terminal
461         amenity:
462           animal_shelter: Djurhemmet
463           arts_centre: Konstcenter
464           atm: Bankomat
465           bank: Bank
466           bar: Bar
467           bbq: BBQ
468           bench: Bänk
469           bicycle_parking: Cykelparkering
470           bicycle_rental: Cykeluthyrning
471           biergarten: Uteservering
472           boat_rental: Båtuthyrning
473           brothel: Bordell
474           bureau_de_change: Växlingskontor
475           bus_station: Busstation
476           cafe: Kafé
477           car_rental: Biluthyrning
478           car_sharing: Bilpool
479           car_wash: Biltvätt
480           casino: Kasino
481           charging_station: Laddningsstation
482           childcare: Barnomsorg
483           cinema: Biograf
484           clinic: Klinik
485           clock: Klocka
486           college: College
487           community_centre: Allaktivitetshus
488           courthouse: Tingshus
489           crematorium: Krematorium
490           dentist: Tandläkare
491           doctors: Läkare
492           drinking_water: Dricksvatten
493           driving_school: Körskola
494           embassy: Ambassad
495           fast_food: Snabbmat
496           ferry_terminal: Färjeterminal
497           fire_station: Brandstation
498           food_court: Food Court
499           fountain: Fontän
500           fuel: Bränsle
501           gambling: Spel
502           grave_yard: Begravningsplats
503           grit_bin: Sandtunna
504           hospital: Sjukhus
505           hunting_stand: Jakttorn
506           ice_cream: Glass
507           kindergarten: Dagis
508           library: Bibliotek
509           marketplace: |2-
510
511             Marknad
512           monastery: Kloster
513           motorcycle_parking: Motorcykelparkering
514           nightclub: Nattklubb
515           nursing_home: Vårdhem
516           office: Kontor
517           parking: Parkeringsplats
518           parking_entrance: Parkeringsinfart
519           parking_space: Parkeringsplats
520           pharmacy: Apotek
521           place_of_worship: Plats för tillbedjan
522           police: Polis
523           post_box: Brevlåda
524           post_office: Postkontor
525           preschool: Förskola
526           prison: Fängelse
527           pub: Pub
528           public_building: Offentlig byggnad
529           recycling: Återvinningsstation
530           restaurant: Restaurang
531           retirement_home: Äldreboende
532           sauna: Bastu
533           school: Skola
534           shelter: Hydda
535           shop: Affär
536           shower: Dusch
537           social_centre: Nöjescenter
538           social_club: Kamratförening
539           social_facility: Socialtjänst
540           studio: Studio
541           swimming_pool: Simbassäng
542           taxi: Taxi
543           telephone: Telefonkiosk
544           theatre: Teater
545           toilets: Toaletter
546           townhall: Rådhus
547           university: Universitet
548           vending_machine: Varuautomat
549           veterinary: Veterinärkirurgi
550           village_hall: Byastuga
551           waste_basket: Papperskorg
552           waste_disposal: Avfallshantering
553           water_point: Vattenpunkt
554           youth_centre: Ungdomscenter
555         boundary:
556           administrative: Administrativ gräns
557           census: Folkräkningsgräns
558           national_park: Nationalpark
559           protected_area: Skyddat område
560         bridge:
561           aqueduct: Akvedukt
562           boardwalk: Strandpromenad
563           suspension: Hängbro
564           swing: Svängbro
565           viaduct: Viadukt
566           "yes": Bro
567         building:
568           "yes": Byggnad
569         craft:
570           brewery: Bryggeri
571           carpenter: Snickare
572           electrician: Elektriker
573           gardener: Trädgårdsmästare
574           painter: Målare
575           photographer: Fotograf
576           plumber: Rörmokare
577           shoemaker: Skomakare
578           tailor: Skräddare
579           "yes": Hantverksbutik
580         emergency:
581           ambulance_station: Ambulansstation
582           assembly_point: Samlingsplats
583           defibrillator: Defibrillator
584           landing_site: Nödlandningsplats
585           phone: Nödtelefon
586           water_tank: Nödvattentank
587           "yes": Nödsituation
588         highway:
589           abandoned: Övergiven motorväg
590           bridleway: Ridstig
591           bus_guideway: Spårbussväg
592           bus_stop: Busshållplats
593           construction: Väg under byggnad
594           corridor: Korridor
595           cycleway: Cykelspår
596           elevator: Hiss
597           emergency_access_point: Utryckningsplats
598           footway: Gångväg
599           ford: Vadställe
600           give_way: Väjningspliktsskylt
601           living_street: Gångfartsområde
602           milestone: Milstolpe
603           motorway: Motorväg
604           motorway_junction: Motorvägskorsning
605           motorway_link: Påfart/avfart till motorväg
606           passing_place: Omkörningsplats
607           path: Stig
608           pedestrian: Gågata
609           platform: Perrong
610           primary: Riksväg (primär väg)
611           primary_link: På-/avfart till riksväg (primär väg)
612           proposed: Föreslagen väg
613           raceway: Racerbana
614           residential: Bostadsgata
615           rest_area: Rastplats
616           road: Väg
617           secondary: Länsväg (sekundärväg)
618           secondary_link: På-/avfart till länsväg (sekundär väg)
619           service: Serviceväg
620           services: Rastplats-väg
621           speed_camera: Trafiksäkerhetskamera
622           steps: Trappa
623           stop: Stoppskylt
624           street_lamp: Gatlykta
625           tertiary: Landsväg
626           tertiary_link: Landsväg
627           track: Traktorväg
628           traffic_signals: Trafiksignaler
629           trail: Vandringsled
630           trunk: Stamväg
631           trunk_link: På-/avfart till stamväg/motortrafikled
632           turning_loop: Vändslinga
633           unclassified: Oklassificerad väg
634           "yes": Väg
635         historic:
636           archaeological_site: Arkeologisk plats
637           battlefield: Slagfält
638           boundary_stone: Gränssten
639           building: Historisk byggnad
640           bunker: Bunker
641           castle: Slott
642           church: Kyrka
643           city_gate: Stadsport
644           citywalls: Stadsmurar
645           fort: Fort
646           heritage: Kulturarvsplats
647           house: Hus
648           icon: Ikon
649           manor: Herrgård
650           memorial: Minnesmärke
651           mine: Gruva
652           mine_shaft: Gruvschakt
653           monument: Monument
654           roman_road: Romersk väg
655           ruins: Ruin
656           stone: Sten
657           tomb: Grav
658           tower: Torn
659           wayside_cross: Landmärke
660           wayside_shrine: Vägkants-helgedom
661           wreck: Vrak
662           "yes": Historisk plats
663         junction:
664           "yes": Korsning
665         landuse:
666           allotments: Kolonilotter
667           basin: Bäcken
668           brownfield: Outvecklat område
669           cemetery: Begravningsplats
670           commercial: Kommersiellt område
671           conservation: Naturskyddsområde
672           construction: Byggarbetsplats
673           farm: Bondgård
674           farmland: Jordbruksmark
675           farmyard: Gårdsplan
676           forest: Skog
677           garages: Garage
678           grass: Gräs
679           greenfield: Outvecklat område
680           industrial: Industriområde
681           landfill: Soptipp
682           meadow: Äng
683           military: Militärområde
684           mine: Gruva
685           orchard: Fruktträdgård
686           quarry: Stenbrott
687           railway: Järnväg
688           recreation_ground: Rekreationsområde
689           reservoir: Reservoar
690           reservoir_watershed: Vattenreservoar
691           residential: Bostadsområde
692           retail: Detaljhandel
693           road: Vägområde
694           village_green: Landsbypark
695           vineyard: Vingård
696           "yes": Markanvändning
697         leisure:
698           beach_resort: Badort
699           bird_hide: Fågeltorn
700           common: Allmänning
701           dog_park: Hundpark
702           firepit: Eldgrop
703           fishing: Fiskevatten
704           fitness_centre: Gym
705           fitness_station: Gym
706           garden: Trädgård
707           golf_course: Golfbana
708           horse_riding: Ridning
709           ice_rink: Isrink
710           marina: Marina
711           miniature_golf: Minigolf
712           nature_reserve: Naturreservat
713           park: Park
714           pitch: Idrottsplan
715           playground: Lekplats
716           recreation_ground: Rekreationsområde
717           resort: Resort
718           sauna: Bastu
719           slipway: Stapelbädd
720           sports_centre: Sporthall
721           stadium: Stadium
722           swimming_pool: Simbassäng
723           track: Löparbana
724           water_park: Vattenpark
725           "yes": Fritid
726         man_made:
727           adit: Gruvöppning
728           beacon: Fyr
729           beehive: Bikupa
730           breakwater: Vågbrytare
731           bridge: Bro
732           bunker_silo: Bunker
733           chimney: Skorsten
734           crane: Kran
735           dolphin: Dykdalb
736           dyke: Dike
737           embankment: Fördämning
738           flagpole: Flaggstång
739           gasometer: Gasometer
740           groyne: Vågbrytare
741           kiln: Kalkugn
742           lighthouse: Fyr
743           mast: Mast
744           mine: Gruva
745           mineshaft: Gruvschakt
746           monitoring_station: Övervakningsstation
747           petroleum_well: Oljebrunn
748           pier: Pir
749           pipeline: Pipeline
750           silo: Silo
751           storage_tank: Lagringstank
752           surveillance: Övervakning
753           tower: Torn
754           wastewater_plant: Avfallsfabrik
755           watermill: Vattenkvarn
756           water_tower: Vattentorn
757           water_well: Brunn
758           water_works: Vattenreningsverk
759           windmill: Väderkvarn
760           works: Fabrik
761           "yes": handgjord
762         military:
763           airfield: Militärt flygfält
764           barracks: Kaserner
765           bunker: Bunker
766           "yes": Militär
767         mountain_pass:
768           "yes": Bergspass
769         natural:
770           bay: Bukt
771           beach: Strand
772           cape: Udde
773           cave_entrance: Grottmynning
774           cliff: Klippa
775           crater: Krater
776           dune: Sanddyn
777           fell: Fjäll
778           fjord: Fjord
779           forest: Skog
780           geyser: Gejser
781           glacier: Glaciär
782           grassland: Betesmark
783           heath: Ljunghed
784           hill: Kulle
785           island: Ö
786           land: Land
787           marsh: Träsk
788           moor: Hed
789           mud: Lera
790           peak: Topp
791           point: Punkt
792           reef: Rev
793           ridge: Bergskam
794           rock: Klippa
795           saddle: Sadel
796           sand: Sand
797           scree: Taluskon
798           scrub: Buskskog
799           spring: Källa
800           stone: Sten
801           strait: Sund
802           tree: Träd
803           valley: Dal
804           volcano: Vulkan
805           water: Vatten
806           wetland: Våtmark
807           wood: Skog
808         office:
809           accountant: Revisor
810           administrative: Administration
811           architect: Arkitekt
812           association: Förening
813           company: Företag
814           educational_institution: Utbildningsinstitution
815           employment_agency: Bemanningsföretag
816           estate_agent: Fastighetsmäklare
817           government: Statligt kontor
818           insurance: Försäkringskassa
819           it: IT-kontor
820           lawyer: Advokat
821           ngo: Icke-statligt kontor
822           telecommunication: Telefonbolagskontor
823           travel_agent: Resebyrå
824           "yes": Kontor
825         place:
826           allotments: Kolonilotter
827           city: Stad
828           city_block: Kvarter
829           country: Land
830           county: Län
831           farm: Bondgård
832           hamlet: By
833           house: Hus
834           houses: Hus
835           island: Ö
836           islet: Holme
837           isolated_dwelling: Enslig bostad
838           locality: Läge
839           municipality: Kommun
840           neighbourhood: Grannskap
841           postcode: Postnummer
842           quarter: Kvarter
843           region: Region
844           sea: Hav
845           square: Torg
846           state: Delstat
847           subdivision: Underavdelning
848           suburb: Förort
849           town: Ort
850           unincorporated_area: Kommunfritt område
851           village: By
852           "yes": Plats
853         railway:
854           abandoned: Övergiven järnväg
855           construction: Järnväg under anläggande
856           disused: Nedlagd järnväg
857           funicular: Bergbana
858           halt: Tågstopp
859           junction: Järnvägsknutpunkt
860           level_crossing: Järnvägskorsning
861           light_rail: Snabbspårväg
862           miniature: Miniatyrjärnväg
863           monorail: Enspårsbana
864           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
865           platform: Tågperrong
866           preserved: Bevarad järnväg
867           proposed: Föreslagen järnväg
868           spur: Sidospår
869           station: Tågstation
870           stop: Järnvägshållplats
871           subway: Tunnelbana
872           subway_entrance: Tunnelbaneingång
873           switch: Järnvägsväxel
874           tram: Spårväg
875           tram_stop: Spårvagnshållplats
876         shop:
877           alcohol: Spritbutik
878           antiques: Antikviteter
879           art: Konstaffär
880           bakery: Bageri
881           beauty: Skönhetssalong
882           beverages: Dryckesbutik
883           bicycle: Cykelaffär
884           bookmaker: Vadförmedlare
885           books: Bokhandel
886           boutique: Boutique
887           butcher: Slaktare
888           car: Bilhandlare
889           car_parts: Bildelar
890           car_repair: Bilverkstad
891           carpet: Mattaffär
892           charity: Välgörenhetsbutik
893           chemist: Apotek
894           clothes: Klädbutik
895           computer: Datorbutik
896           confectionery: Godisbutik
897           convenience: Närköp
898           copyshop: Kopieringsfirma
899           cosmetics: Parfymeri
900           deli: Delikatessbutik
901           department_store: Varuhus
902           discount: Lågprisbutik
903           doityourself: Gör-det-själv
904           dry_cleaning: Kemtvätt
905           electronics: Elektronikbutik
906           estate_agent: Egendomsmäklare
907           farm: Gårdsbutik
908           fashion: Modebutik
909           fish: Fiskhandlare
910           florist: Florist
911           food: Mataffär
912           funeral_directors: Begravningsentreprenör
913           furniture: Möbler
914           gallery: Galleri
915           garden_centre: Trädgårdshandel
916           general: Lanthandel
917           gift: Presentaffär
918           greengrocer: Grönsakshandlare
919           grocery: Livsmedelsbutik
920           hairdresser: Frisör
921           hardware: Järnhandel
922           hifi: Hi-Fi
923           houseware: Husvaruhandel
924           interior_decoration: Heminredning
925           jewelry: Guldsmed
926           kiosk: Kiosk
927           kitchen: Köksbutik
928           laundry: Tvättservice
929           lottery: Lotteri
930           mall: Köpcentrum
931           market: Marknad
932           massage: Massage
933           mobile_phone: Mobiltelefonbutik
934           motorcycle: Motorcykelhandlare
935           music: Musikaffär
936           newsagent: Tidningskiosk
937           optician: Optiker
938           organic: Ekologiska livsmedelsaffär
939           outdoor: Friluftsbutik
940           paint: Färgbutik
941           pawnbroker: Pantlånare
942           pet: Djuraffär
943           pharmacy: Apotek
944           photo: Fotoaffär
945           seafood: Skaldjur
946           second_hand: Second hand-butik
947           shoes: Skoaffär
948           sports: Sportaffär
949           stationery: Pappershandel
950           supermarket: Snabbköp
951           tailor: Skräddare
952           ticket: Biljettbutik
953           tobacco: Tobaksaffär
954           toys: Leksaksaffär
955           travel_agency: Resebyrå
956           tyres: Däckaffär
957           vacant: Ledig butik
958           variety_store: Varuhus
959           video: Videobutik
960           wine: Vinbutik
961           "yes": Affär
962         tourism:
963           alpine_hut: Fjällstuga
964           apartment: Semesterlägenhet
965           artwork: Konstverk
966           attraction: Attraktion
967           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
968           cabin: Stuga
969           camp_site: Campingplats
970           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
971           chalet: Stuga
972           gallery: Galleri
973           guest_house: Gäststuga
974           hostel: Vandrarhem
975           hotel: Hotell
976           information: Turistinformation
977           motel: Motell
978           museum: Museum
979           picnic_site: Picknickplats
980           theme_park: Nöjespark
981           viewpoint: Utsiktspunkt
982           zoo: Djurpark
983         tunnel:
984           building_passage: Byggpassage
985           culvert: Kulvert
986           "yes": Tunnel
987         waterway:
988           artificial: Artificiellt vattendrag
989           boatyard: Båtvarv
990           canal: Kanal
991           dam: Damm
992           derelict_canal: Nerlagd kanal
993           ditch: Dike
994           dock: Hamnplats
995           drain: Avlopp
996           lock: Sluss
997           lock_gate: Slussport
998           mooring: Förtöjning
999           rapids: Fors
1000           river: Flod
1001           stream: Bäck
1002           wadi: Uttorkad flod
1003           waterfall: Vattenfall
1004           weir: Överfallsvärn
1005           "yes": Vattenväg
1006       admin_levels:
1007         level2: Landsgräns
1008         level4: Statsgräns
1009         level5: Regionsgräns
1010         level6: Länsgräns
1011         level8: Stadsgräns
1012         level9: Bygräns
1013         level10: Förortsgräns
1014     description:
1015       title:
1016         osm_nominatim: Plats från <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
1017           Nominatim</a>
1018         geonames: Plats från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
1019       types:
1020         cities: Städer
1021         towns: Samhällen
1022         places: Platser
1023     results:
1024       no_results: Inga resultat hittades
1025       more_results: Fler resultat
1026   issues:
1027     index:
1028       title: Ärenden
1029       select_status: Välj status
1030       select_type: Välj typ
1031       select_last_updated_by: Välj senast uppdaterad av
1032       reported_user: Rapporterad användare
1033       not_updated: Inte uppdaterad
1034       search: Sök
1035       search_guidance: 'Sök ärenden:'
1036       user_not_found: Användaren finns inte
1037       issues_not_found: Inga sådana ärenden hittades
1038       status: Status
1039       reports: Rapporter
1040       last_updated: Senast uppdaterad
1041       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time} sedan</abbr>
1042       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time} sedan</abbr> av
1043         %{user}
1044       link_to_reports: Visa rapporter
1045       reports_count:
1046         one: 1 rapport
1047         other: '%{count} rapporter'
1048       reported_item: Rapporterat objekt
1049       states:
1050         ignored: Ignorerad
1051         open: Öppen
1052         resolved: Lösta
1053     update:
1054       new_report: Din rapport har registrerats
1055       successful_update: Din rapport har uppdaterats
1056       provide_details: Ange de nödvändiga detaljerna
1057     show:
1058       title: '%{status} Ärende nr %{issue_id}'
1059       reports:
1060         zero: Inga rapporter
1061         one: 1 rapport
1062         other: '%{count} rapporter'
1063       report_created_at: Rapporterades först %{datetime}
1064       last_resolved_at: Löstes senast %{datetime}
1065       last_updated_at: Uppdaterades senast den %{datetime} av %{displayname}
1066       resolve: Lös
1067       ignore: Ignorera
1068       reopen: Öppna igen
1069       reports_of_this_issue: Rapporter av detta ärende
1070       read_reports: Läs rapporter
1071       new_reports: Nya rapporter
1072       other_issues_against_this_user: Andra ärenden mot denna användare
1073       no_other_issues: Inga andra ärenden mot denna användare.
1074       comments_on_this_issue: Kommentarer på detta ärende
1075     resolve:
1076       resolved: Ärendestatus har ändrats till "Löst"
1077     ignore:
1078       ignored: Ärendestatus har ändrats till "Ignoreras"
1079     reopen:
1080       reopened: Ärendestatus har ändrats till "Öppen"
1081     comments:
1082       created_at: Den %{datetime}
1083       reassign_param: Återtilldela ärende?
1084     reports:
1085       updated_at: Den %{datetime}
1086       reported_by_html: Rapporterades som %{category} av %{user}
1087     helper:
1088       reportable_title:
1089         diary_comment: '%{entry_title}, kommentar nr %{comment_id}'
1090         note: Anteckning nr %{note_id}
1091   issue_comments:
1092     create:
1093       comment_created: Din kommentar skapades
1094   reports:
1095     new:
1096       title_html: Repportera %{link}
1097       missing_params: Kan inte skapa en ny rapport
1098       details: Ange fler detaljer om problemet (nödvändigt).
1099       select: 'Välj en anledning för din rapport:'
1100       disclaimer:
1101         intro: 'Innan du skickar din rapport till webbplatsens moderatorer, se till
1102           att:'
1103         not_just_mistake: Du är säker på att problemet inte är ett misstag
1104         unable_to_fix: Du kan inte åtgärda problemet själv eller med hjälp från andra
1105           gemenskapsmedlemmar
1106         resolve_with_user: Du har redan försökt lösa problemet med den berörda användaren
1107       categories:
1108         diary_entry:
1109           spam_label: Detta dagboksinlägg är/innehåller spam
1110           offensive_label: Detta dagboksinlägg är oanständigt/offensivt
1111           threat_label: Detta dagboksinlägg innehåller ett hot
1112           other_label: Övrigt
1113         diary_comment:
1114           spam_label: Denna dagbokskommentar är/innehåller spam
1115           offensive_label: Denna dagbokskommentar är oanständig/offensiv
1116           threat_label: Denna dagbokskommentar innehåller ett hot
1117           other_label: Övrigt
1118         user:
1119           spam_label: Denna användarprofil är/innehåller spam
1120           offensive_label: Denna användarprofil är oanständig/offensiv
1121           threat_label: Denna användarprofil innehåller ett hot
1122           vandal_label: Denna användare är en vandal
1123           other_label: Övrigt
1124         note:
1125           spam_label: Denna anteckning är spam
1126           personal_label: Denna anteckning innehåller personlig data
1127           abusive_label: Denna anteckning är kränkande
1128           other_label: Övrigt
1129     create:
1130       successful_report: Din rapport har registrerats
1131       provide_details: Ange de nödvändiga detaljerna
1132   layouts:
1133     project_name:
1134       title: OpenStreetMap
1135     logo:
1136       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
1137     home: Gå till hemposition
1138     logout: Logga ut
1139     log_in: Logga in
1140     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
1141     sign_up: Skapa ett konto
1142     start_mapping: Börja kartläggning
1143     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
1144     edit: Redigera
1145     history: Historik
1146     export: Exportera
1147     issues: Ärenden
1148     data: Data
1149     export_data: Exportera data
1150     gps_traces: GPS-spår
1151     gps_traces_tooltip: Visa, ladda upp och ändra GPS-spår.
1152     user_diaries: Användardagböcker
1153     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
1154     edit_with: Redigera med %{editor}
1155     tag_line: Den fria wiki-världskartan
1156     intro_header: Välkommen till OpenStreetMap!
1157     intro_text: OpenStreetMap är en karta över världen, skapad av människor som du
1158       och fri att använda under en öppen licens.
1159     intro_2_create_account: Skapa ett användarkonto
1160     hosting_partners_html: Drivs via %{ucl}, %{bytemark} och andra %{partners}.
1161     partners_ucl: University College London
1162     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1163     partners_partners: partners
1164     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då nödvändigt
1165       databasunderhåll pågår.
1166     osm_read_only: OpenStreetMap-databasen är skrivskyddad just nu, då nödvändigt
1167       databasunderhåll pågår.
1168     donate: Stöd OpenStreetMap med en %{link} till hårdvarufonden.
1169     help: Hjälp
1170     about: Om
1171     copyright: Upphovsrätt
1172     community: Gemenskap
1173     community_blogs: Gemenskapens bloggar
1174     community_blogs_title: Bloggar från medlemmar i OpenStreetMap-gemenskapen
1175     foundation: Stiftelsen
1176     foundation_title: OpenStreetMap-stiftelsen
1177     make_a_donation:
1178       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
1179       text: Donera
1180     learn_more: Läs mer
1181     more: Mer
1182   notifier:
1183     diary_comment_notification:
1184       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterade på ett dagboksinlägg'
1185       hi: Hej %{to_user},
1186       header: '%{from_user} har kommenterat dagboksinlägget på OpenStreetMap med rubriken
1187         %{subject}:'
1188       footer: Du kan också läsa kommentaren på %{readurl} och du kan kommentera på
1189         %{commenturl} eller svara på %{replyurl}
1190     message_notification:
1191       hi: Hej %{to_user},
1192       header: '%{from_user} har skickat ett meddelande via OpenStreetMap med ämnet
1193         %{subject}:'
1194       footer_html: Du kan också läsa meddelandet på %{readurl} och du kan svara på
1195         %{replyurl}
1196     friend_notification:
1197       hi: Hej %{to_user},
1198       subject: '[OpenStreetMap] %{user} lade till dig som en vän'
1199       had_added_you: '%{user} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap.'
1200       see_their_profile: Du kan se deras profil på %{userurl}.
1201       befriend_them: Du kan också lägga till dem som en vän på %{befriendurl}.
1202     gpx_notification:
1203       greeting: Hej,
1204       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
1205       with_description: med beskrivningen
1206       and_the_tags: 'och följande taggar:'
1207       and_no_tags: och inga taggar.
1208       failure:
1209         subject: '[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX'
1210         failed_to_import: 'misslyckats med att importera. Här är felet:'
1211         more_info_1: Mer information om importfel av GPX och hur man undviker dem
1212         more_info_2: 'de kan hittas på:'
1213       success:
1214         subject: '[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX'
1215         loaded_successfully: inläst med %{trace_points} av %{possible_points} möjliga
1216           punkter.
1217     signup_confirm:
1218       subject: '[OpenStreetMap] Välkommen till OpenStreetMap'
1219       greeting: Hej där!
1220       created: Någon (förhoppningsvis du) skapade just ett konto på %{site_url}.
1221       confirm: 'Innan vi gör något annat måste vi bekräfta att denna begäran kom från
1222         dig. Om den gjorde det, vänligen klicka på länken nedan för att bekräfta ditt
1223         konto:'
1224       welcome: Efter att du har bekräftat ditt konto ger vi dig ytterligare information
1225         om hur du kommer igång.
1226     email_confirm:
1227       subject: '[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress'
1228     email_confirm_plain:
1229       greeting: Hej,
1230       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du själv) vill ändra sin e-postadress
1231         på %{server_url} till %{new_address}.
1232       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta ändringen.
1233     email_confirm_html:
1234       greeting: Hej,
1235       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress på %{server_url}
1236         till %{new_address}.
1237       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
1238     lost_password:
1239       subject: '[OpenStreetMap] Begäran om återställning av lösenord'
1240     lost_password_plain:
1241       greeting: Hej,
1242       hopefully_you: Någon (kanske du själv) har begärt återställning av lösenordet
1243         på denna e-postadress opeenstreetmap.org-konto.
1244       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt
1245         lösenord.
1246     lost_password_html:
1247       greeting: Hej,
1248       hopefully_you: Någon (kanske du själv) har begärt återställning av lösenordet
1249         på denna e-postadress opeenstreetmap.org-konto.
1250       click_the_link: Om detta är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt
1251         lösenord.
1252     note_comment_notification:
1253       anonymous: En anonym användare
1254       greeting: Hej,
1255       commented:
1256         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat en av dina anteckningar'
1257         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat en anteckning
1258           du är intresserad av'
1259         your_note: '%{commenter} har lämnat en kommentar till en av dina kartanteckningar
1260           i närheten av %{place}.'
1261         commented_note: '%{commenter} har kommenterat en kartanteckning som du tidigare
1262           kommenterat. Anteckningen är i närheten av %{place}.'
1263       closed:
1264         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har löst en av dina anteckningar'
1265         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har löst en anteckning som du
1266           är intresserad av'
1267         your_note: '%{commenter} har kommenterat en av dina kartanteckningar i närheten
1268           av %{place}.'
1269         commented_note: '%{commenter} har löst en kartanteckning du har kommenterat.
1270           Anteckningen är nära %{place}.'
1271       reopened:
1272         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har återaktiverat en av dina anteckningar'
1273         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har återaktiverat en anteckning
1274           som du är intresserad av'
1275         your_note: '%{commenter} har återaktiverat en av dina kartanteckningar nära
1276           %{place}.'
1277         commented_note: '%{commenter} har återaktiverat en kartnotering du har kommenterat
1278           på. Noteringen är nära %{place}.'
1279       details: Mer detaljer om anteckningen finns på %{url}.
1280     changeset_comment_notification:
1281       hi: Hej %{to_user},
1282       greeting: Hej,
1283       commented:
1284         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat på en av dina ändringsset'
1285         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} har kommenterat på ett ändringsset
1286           du är intresserad av'
1287         your_changeset: '%{commenter} har lämnat en kommentar på ett av dina ändringsset
1288           skapas den %{time}'
1289         commented_changeset: '%{commenter} har lämnat en kommentar på ändringarna
1290           på en karta du bevakar, skapad av %{changeset_author} %{time}'
1291         partial_changeset_with_comment: med kommentar '%{changeset_comment}'
1292         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
1293       details: Mer detaljer om ändringssetet finns på %{url}.
1294       unsubscribe: För att avsluta prenumerationen av uppdateringar i denna ändringsgrupp,
1295         besök %{url} och klicka på "Avprenumerera".
1296   messages:
1297     inbox:
1298       title: Inkorg
1299       my_inbox: Min inkorg
1300       outbox: utkorg
1301       messages: Du har %{new_messages} och %{old_messages}
1302       new_messages:
1303         one: '%{count} nytt meddelande'
1304         other: '%{count} nya meddelanden'
1305       old_messages:
1306         one: '%{count} gammalt meddelande'
1307         other: '%{count} gamla meddelanden'
1308       from: Från
1309       subject: Ärende
1310       date: Datum
1311       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon
1312         %{people_mapping_nearby_link}?
1313       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1314     message_summary:
1315       unread_button: Markera som oläst
1316       read_button: Markera som läst
1317       reply_button: Svar
1318       destroy_button: Radera
1319     new:
1320       title: Skicka meddelande
1321       send_message_to: Skicka ett nytt meddelande till %{name}
1322       subject: Ärende
1323       body: Brödtext
1324       back_to_inbox: Tillbaka till inkorgen
1325     create:
1326       message_sent: Meddelande skickat
1327       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta
1328         en stund innan du försöker igen.
1329     no_such_message:
1330       title: Inget sådant meddelande
1331       heading: Inget sådant meddelande
1332       body: Det finns inget meddelande med det ID:et.
1333     outbox:
1334       title: Utkorg
1335       my_inbox: Min %{inbox_link}
1336       inbox: inkorg
1337       outbox: utkorg
1338       messages:
1339         one: Du har %{count} skickat ett meddelande
1340         other: Du har %{count} skickat meddelanden
1341       to: Till
1342       subject: Ärende
1343       date: Datum
1344       no_sent_messages: Du har inte skickat några meddelanden ännu. Varför inte ta
1345         kontakt med någon av de %{people_mapping_nearby_link}?
1346       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
1347     reply:
1348       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}', men meddelandet du har bett om att
1349         besvara skickades inte till den användaren. Logga in med korrekt användare
1350         för att svara.
1351     show:
1352       title: Läs meddelande
1353       from: Från
1354       subject: Ärende
1355       date: Datum
1356       reply_button: Svara
1357       unread_button: Markera som oläst
1358       destroy_button: Radera
1359       back: Tillbaka
1360       to: Till
1361       wrong_user: Du är inloggad som '%{user}', men meddelandet du har bett om att
1362         få läsa skickades inte till eller av den användaren. Logga in med korrekt
1363         användare för att läsa det.
1364     sent_message_summary:
1365       destroy_button: Radera
1366     mark:
1367       as_read: Meddelandet markerat som läst
1368       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
1369     destroy:
1370       destroyed: Meddelande raderat
1371   site:
1372     about:
1373       next: Nästa
1374       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsgivare
1375       used_by: '%{name} förser tusentals webbsidor, mobilappar och fysiska apparater
1376         med kartdata'
1377       lede_text: OpenStreetMap är byggt av en gemenskap av kartografer som bidrar
1378         och underhåller data om vägar, stigar, caféer, järnvägsstationer och mycket
1379         mer, över hela världen.
1380       local_knowledge_title: Lokalkännedom
1381       local_knowledge_html: OpenStreetMap betonar lokal kunskap. Bidragsgivare använder
1382         flygbilder, GPS-enheter och lågteknologiska fältkartor för att kontrollera
1383         att OSM är korrekt och uppdaterad.
1384       community_driven_title: Gemenskapsdriven
1385       community_driven_html: "OpenStreetMaps gemenskap är blandad, passionerad och
1386         växer varje dag.\nBland våra bidragsgivare finns kartentusiaster, GIS-proffs,
1387         ingenjörer som håller igång OSM:s servrar, frivilliga som kartlägger katastrofområden,
1388         och många andra.\nFör mer information om gemenskapen, se \n<a href='https://blog.openstreetmap.org'>OpenStreetMap-bloggen</a>,
1389         \n<a href='%{diary_path}'>användardagböcker</a>, \n<a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>gemenskapens
1390         bloggar</a>, och \n<a href='https://www.osmfoundation.org/'>OSM-stiftelsens</a>
1391         webbplats."
1392       open_data_title: Öppna data
1393       open_data_html: 'OpenStreetMap är <i>öppna data</i>: du kan fritt använda den
1394         för valfritt syfte så länge du anger OpenStreetMap och dess bidragsgivare
1395         som källa. Om du förändrar eller bygger vidare på datan på vissa sätt, kan
1396         du endast distribuera resultatet under samma licens. Se <a href=''%{copyright_path}''>sidan
1397         för Upphovsrätt och Licens</a> för detaljer.'
1398       legal_title: Juridik
1399       legal_html: "Denna sida och många andra liknande tjänster drivs formellt av
1400         \n<a href=\"https://osmfoundation.org/\">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF)
1401         \npå gemenskapens vägnar. Användning av alla OSMF-drivna tjänster är föremål\nför
1402         våra <a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy\">\npolicyer
1403         för acceptabel användning</a> och vår <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy\">integritetspolicy</a>\n<br>
1404         \nVänligen <a href='https://osmfoundation.org/Contact'>kontakta OSMF</a> \nom
1405         du har frågor eller funderingar om licenser, upphovsrätt eller andra rättsliga
1406         frågor.\n<br>\nOpenStreetMap, förstoringsglaslogotypen och State of the Map
1407         är <a href=\"https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy\">registrerade
1408         varumärken av OSMF</a>."
1409       partners_title: Partners
1410     copyright:
1411       foreign:
1412         title: Om denna översättning
1413         text: I händelse av en konflikt mellan denna översatta sida och %{english_original_link}
1414           har den engelska texten företräde
1415         english_link: det engelska originalet
1416       native:
1417         title: Om denna sida
1418         text: Du tittar på den engelska versionen av sidan om upphovsrätt. Du kan
1419           gå tillbaka till %{native_link} av den här sidan eller sluta läsa om upphovsrätt
1420           och %{mapping_link}.
1421         native_link: svensk version
1422         mapping_link: börja kartlägga
1423       legal_babble:
1424         title_html: Upphovsrätt och licens
1425         intro_1_html: |-
1426           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> är <i>öppna data</i>, gjord tillgänglig under licensen <a
1427           href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL) av <a
1428           href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1429         intro_2_html: |-
1430           Du är fri att kopiera, distribuera, överföra och anpassa vår data,
1431           så länge du anger OpenStreetMap och dess bidragsgivare som källa.
1432           Om du ändrar eller bygger vidare på vår data kan du
1433           endast distribuera resultatet under samma licens. Den
1434           fullständiga <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">juridiska
1435           texten</a> förklarar dina rättigheter och skyldigheter.
1436         intro_3_html: |-
1437           Kartografin i våra kartrutor, och vår dokumentation, är
1438           tillgängliga under licensen <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1439           Commons Erkännande-DelaLika 2.0</a> (CC BY-SA).
1440         credit_title_html: Hur du anger OpenStreetMap som källa
1441         credit_1_html: |-
1442           Vi kräver att din källhänvisning består av &ldquo;&copy; OpenStreetMaps
1443           bidragsgivare&rdquo;.
1444         credit_2_html: |-
1445           Du måste också göra klart att datan är tillgänglig under licensen
1446           Open Database License, och om du använder våra kartrutor, att kartografin är
1447           tillgänglig under licensen CC BY-SA. Du kan göra detta genom att länka till
1448           <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">denna sida om upphovsrätt</a>.
1449           Alternativt, och som krav om du distribuerar OSM i dataform, kan du namnge
1450           och länka direkt till licenserna. I media där länkar ej är möjliga
1451           (t.ex. tryckt material), förslår vi att du hänvisar dina läsare till openstreetmap.org
1452           (förslagsvis genom att expandera 'OpenStreetMap' till hela denna adress), till opendatacommons.org, och om relevant till creativecommons.org.
1453         credit_3_html: |-
1454           För en navigerbar elektronisk karta, ska källhänvisningen synas i ena hörnet av kartan.
1455           Till exempel:
1456         attribution_example:
1457           alt: Exempel på hur en webbsida kan ange OpenStreetMap som källa
1458           title: Exempel på källhänvisning.
1459         more_title_html: Mer information
1460         more_1_html: |-
1461           Läs mer om användning av vår data och hur du anger oss som källa på <a
1462           href="https://osmfoundation.org/Licence">OSMF:s licenssida</a>.
1463         more_2_html: |-
1464           Även om OpenStreetMap är öppna data, kan vi inte tillhandahålla något gratis kart-API för tredjeparter.
1465           Se vår <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">användningspolicy för API</a>,
1466           <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">användningspolicy för kartrutor</a>
1467           och <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">användningspolicy för Nominatim</a>.
1468         contributors_title_html: Våra bidragsgivare
1469         contributors_intro_html: |-
1470           Våra bidragsgivare är tusentals individer. Vi inkluderar också
1471           öppna data från nationella karttjänster,
1472           bland annat från:
1473         contributors_at_html: |-
1474           <strong>Österrike</strong>: Innehåller data från
1475           <a href="https://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> (under licensen
1476           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC BY</a>),
1477           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> och
1478           Land Tirol (under licensen <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC BY AT med tillägg</a>).
1479         contributors_au_html: |-
1480           <strong>Australia</strong>: Innehåller förortsdata baserad
1481              på data från Australian Bureau of Statistics.
1482         contributors_ca_html: |-
1483           <strong>Kanada</strong>: Innehåller data från
1484              GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
1485              Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
1486              Resources Canada), och StatCan (Geography Division,
1487              Statistics Canada).
1488         contributors_fi_html: '<strong>Finland</strong>: Innehåller data från Lantmäteriverket
1489           i Finlands topografiska databas och andra dataset, under licensen <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/Licens_till_avgiftsfria_datamaterial_version1_20120501">NLSFI</a>.'
1490         contributors_fr_html: |-
1491           <strong>Frankrike</strong>: Innehåller data
1492              från Direction Générale des Impôts.
1493         contributors_nl_html: |-
1494           <strong>Nederländerna</strong>: Innehåller © AND data, 2007
1495           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1496         contributors_nz_html: |-
1497           <strong>Nya Zeeland</strong>: Innehåller data från
1498           <a href="https://data.linz.govt.nz/">LINZ Data Service</a>
1499           som är licensierad för återanvändning under
1500           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</a>.
1501         contributors_si_html: |-
1502           <strong>Slovenien</strong>: Innehåller data från
1503           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Surveying and Mapping Authority</a> och
1504           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Ministry of Agriculture, Forestry and Food</a>
1505           (offentlig information i Slovenien).
1506         contributors_za_html: |-
1507           <strong>Sydafrika</strong>: Innehåller data från
1508           <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:
1509           National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.
1510         contributors_gb_html: |-
1511           <strong>Storbritannien</strong>: Innehåller Ordnance
1512           Survey data &copy; Crown copyright and database right
1513           2010-12.
1514         contributors_footer_1_html: |-
1515           För ytterligare detaljer om dessa och andra källor som använts
1516           för att förbättra OpenStreetMap, se <a
1517           href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">sidan om bidragsgivare</a>
1518           på OpenStreetMaps wiki.
1519         contributors_footer_2_html: "Införandet av uppgifter i OpenStreetMap innebär
1520           inte att den ursprungliga \ndatagivaren stödjer OpenStreetMap, \nger någon
1521           som helst garanti eller \ntar på sig något ansvar."
1522         infringement_title_html: Upphovsrättsintrång
1523         infringement_1_html: |-
1524           Bidragsgivare till OSM påminns om att aldrig lägga till data från
1525           upphovsrättsskyddade källor (t.ex. Google Maps och tryckta kartor) utan
1526           uttryckligt tillstånd från upphovsrättsinnehavarna.
1527         infringement_2_html: |-
1528           Om du tror att upphovsrättsskyddat material felaktigt har
1529           lagts in i OpenStreetMaps databas eller till den här webbplatsen, se
1530           vårt <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">borttagningsförfarande</a>
1531           eller fyll i vårt <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">online-formulär</a> direkt.
1532         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Varumärken
1533         trademarks_1_html: OpenStreetMap, förstoringsglas-logotypen och State of the
1534           Map är registrerade varumärken hos OpenStreetMap Foundation. Om du har frågor
1535           gällande din användning av varumärkena, vänligen se vår <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">varumärkespolicy</a>.
1536     index:
1537       js_1: Du använder antingen en webbläsare som inte stöder JavaScript, eller så
1538         har du inaktiverat JavaScript.
1539       js_2: OpentStreetMap använder JavaScript för slippy-kartan.
1540       permalink: Permanent länk
1541       shortlink: Kortlänk
1542       createnote: Lägg till en anteckning
1543       license:
1544         copyright: Upphovsrätten tillhör OpenStreetMap och bidragsgivare, under en
1545           öppen licens
1546       remote_failed: Redigering misslyckades - kontrollera att JOSM eller Merkaartor
1547         är startad och fjärrkontrollsalternativet är aktiverat
1548     edit:
1549       not_public: Du har inte satt statusen på dina redigeringar som offentliga.
1550       not_public_description: Du kan inte längre redigera kartan om du inte gör det.
1551         Du kan göra dina redigeringar offentliga från din %{user_page}.
1552       user_page_link: användarsida
1553       anon_edits_link_text: Ta reda på varför det är så.
1554       flash_player_required: Du måste ha Flash Player för att kunna använda Potlatch,
1555         OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="https://get.adobe.com/flashplayer">ladda
1556         hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns också <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera
1557         andra redigerare</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
1558       potlatch_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch,
1559         bör du avmarkera den nuvarande vägen eller markeringen om du redigerar i realtidsläge,
1560         eller klicka på Spara om du har en Spara-knapp.)
1561       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har inte konfigurerats - se https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1562       potlatch2_unsaved_changes: Du har osparade ändringar. (För att spara i Potlatch
1563         2, bör du klicka på spara.)
1564       id_not_configured: iD har inte konfigurerats
1565       no_iframe_support: Din webbläsare stöder inte HTML iframes, vilken är nödvändig
1566         för den här funktionen.
1567     export:
1568       title: Exportera
1569       area_to_export: Område att exportera
1570       manually_select: Välj ett annat område manuellt
1571       format_to_export: Format för export
1572       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1573       map_image: Kartbild (visar vanliga lager)
1574       embeddable_html: Inbäddad HTML
1575       licence: Licens
1576       export_details: Data från OpenStreetMap har gjorts tillgänglig under licensen  <a
1577         href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open
1578         Database License</a> (ODbL).
1579       too_large:
1580         advice: 'Om ovanstående export misslyckas, vänligen överväg att använda en
1581           av de källor som anges nedan:'
1582         body: 'Detta område är för stort för att exporteras som OpenStreetMap XML-data.
1583           Vänligen zooma in eller välj ett mindre område, eller använd en av följande
1584           källor för nedladdningar av bulkdata:'
1585         planet:
1586           title: Planet OSM
1587           description: Regelbundet uppdaterade kopior av den kompletta OpenStreetMap-databasen
1588         overpass:
1589           title: Overpass API
1590           description: Hämta denna avgränsningsram från en spegel av OpenStreetMap-databasen
1591         geofabrik:
1592           title: Geofabrik Downloads
1593           description: Regelbundet uppdaterat utdrag av kontinenter, länder och utvalda
1594             städer
1595         metro:
1596           title: Metro Extracts
1597           description: Utdrag av stora världsstäder och deras närområden
1598         other:
1599           title: Andra källor
1600           description: Ytterligare källor anges på OpenStreetMaps wiki
1601       options: Alternativ
1602       format: Format
1603       scale: Skala
1604       max: max
1605       image_size: Bildstorlek
1606       zoom: Zooma
1607       add_marker: Lägg till markör på kartan
1608       latitude: 'Lat:'
1609       longitude: 'Lon:'
1610       output: Utdata
1611       paste_html: Klistra in HTML för att bädda in på webbplats
1612       export_button: Exportera
1613     fixthemap:
1614       title: Rapportera ett problem / Fixa kartan
1615       how_to_help:
1616         title: Hur man kan hjälpa till
1617         join_the_community:
1618           title: Gå med i gemenskapen
1619           explanation_html: Om du har hittat ett problem med vår kartdata, till exempel
1620             att en väg eller din adress saknas, är den bästa lösningen att gå med
1621             i OpenStreetMap-gemenskapen och själv lägga till eller reparera datan.
1622         add_a_note:
1623           instructions_html: |-
1624             Klicka bara på <a class='icon note'></a> eller samma ikon i kartrutan.
1625             Detta lägger till en markör på kartan som du kan flytta
1626             genom att dra. Skriv ditt meddelande och klicka sedan på spara, så kommer andra kartritare att undersöka.
1627       other_concerns:
1628         title: Andra farhågor
1629         explanation_html: |-
1630           Om du har frågor om hur vår data används eller om innehållet, se
1631           <a href='/copyright'>sidan om upphovsrätt</a> för mer juridisk information eller kontakta lämplig
1632           <a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>OSMF-arbetsgrupp</a>.
1633     help:
1634       title: Få hjälp
1635       introduction: OpenStreetMap har flera resurser som hjälper dig att lära dig
1636         om projektet, för att ställa och svara på frågor, och tillsammans diskutera
1637         och dokumentera frågor gällande kartering.
1638       welcome:
1639         url: /welcome
1640         title: Välkommen till OSM
1641         description: Börja med den här snabbguiden som täcker grunderna i OpenStreetMap.
1642       beginners_guide:
1643         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Beginners%27_guide
1644         title: Guide för nybörjare
1645         description: Guide för nybörjare som underhålls av gemenskapen.
1646       help:
1647         url: https://help.OpenStreetMap.org/
1648         title: help.openstreetmap.org
1649         description: Ställ en fråga eller kolla upp svar på OSM:s sida med svar på
1650           ofta förekommande frågor.
1651       mailing_lists:
1652         title: E-postlistor
1653         description: Ställ en fråga eller diskutera intressanta saker på ett brett
1654           utbud av lokala eller regionala e-postlistor.
1655       forums:
1656         title: Forum
1657         description: Frågor och diskussioner för de som föredrar ett gränssnitt liknande
1658           en anslagstavla.
1659       irc:
1660         title: IRC
1661         description: Interaktiv chatt på flera olika språk rörande mängder av ämnen.
1662       switch2osm:
1663         title: switch2osm
1664         description: Hjälp för företag och organisationer att byta till OpenStreetMap-baserade
1665           kartor och andra tjänster.
1666       welcomemat:
1667         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1668         title: För organisationer
1669         description: Är du i en organisation som har planer med OpenStreetMap? Ta
1670           reda på vad du behöver veta i välkomstmattan.
1671       wiki:
1672         url: https://wiki.openstreetmap.org/
1673         title: wiki.openstreetmap.org
1674         description: Sök i wikin för ingående OSM-dokumentation.
1675     sidebar:
1676       search_results: Sökresultat
1677       close: Stäng
1678     search:
1679       search: Sök
1680       get_directions: Få vägbeskrivningar
1681       get_directions_title: Hitta vägen mellan två punkter
1682       from: Från
1683       to: Till
1684       where_am_i: Var är detta?
1685       where_am_i_title: Beskriv den aktuella platsen med hjälp av sökmotorn
1686       submit_text: Gå
1687       reverse_directions_text: Omvända riktningar
1688     key:
1689       table:
1690         entry:
1691           motorway: Motorväg
1692           main_road: Huvudväg
1693           trunk: Nationell stamväg/motortrafikled
1694           primary: Primär väg (riksväg)
1695           secondary: Sekundär väg (större länsväg)
1696           unclassified: Oklassificerad väg
1697           track: Spår
1698           bridleway: Ridstig
1699           cycleway: Cykelväg
1700           cycleway_national: Nationell cykelväg
1701           cycleway_regional: Regional cykelväg
1702           cycleway_local: Lokal cykelväg
1703           footway: Gångväg
1704           rail: Järnväg
1705           subway: Tunnelbana
1706           tram:
1707           - Snabbspårväg
1708           - spårväg
1709           cable:
1710           - Linbana
1711           - stollift
1712           runway:
1713           - Landningsbana
1714           - taxibana
1715           apron:
1716           - Flygplatsplatta
1717           - terminal
1718           admin: Administrativ gräns
1719           forest: Kulturskog
1720           wood: Naturskog
1721           golf: Golfbana
1722           park: Park
1723           resident: Bostadsområde
1724           common:
1725           - Allmänning
1726           - äng
1727           retail: Område för Detaljhandel
1728           industrial: Industriellt område
1729           commercial: Kommersiellt område
1730           heathland: Hed
1731           lake:
1732           - Sjö
1733           - vattenmagasin
1734           farm: Bondgård
1735           brownfield: Förfallen industritomt
1736           cemetery: Begravningsplats
1737           allotments: Koloniträdgårdar
1738           pitch: Bollplan
1739           centre: Idrottsanläggning
1740           reserve: Naturreservat
1741           military: Militärområde
1742           school:
1743           - Skola
1744           - universitet
1745           building: Viktig byggnad
1746           station: Järnvägsstation
1747           summit:
1748           - Höjd
1749           - topp
1750           tunnel: Streckade kanter = tunnel
1751           bridge: Svarta kanter = bro
1752           private: Privat tillgång
1753           destination: Förbjuden genomfart
1754           construction: Vägar under konstruktion
1755           bicycle_shop: Cykelaffär
1756           bicycle_parking: Cykelparkering
1757           toilets: Toaletter
1758     richtext_area:
1759       edit: Redigera
1760       preview: Förhandsgranska
1761     markdown_help:
1762       title_html: Tolkat med <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1763       headings: Rubriker
1764       heading: Rubrik
1765       subheading: Underrubrik
1766       unordered: Osorterad lista
1767       ordered: Sorterad lista
1768       first: Första objektet
1769       second: Andra objektet
1770       link: Länk
1771       text: Text
1772       image: Bild
1773       alt: Alt-text
1774       url: Webbadress
1775     welcome:
1776       title: Välkommen!
1777       introduction_html: Välkommen till OpenStreetMap, den fria och redigerbara kartan
1778         över världen. Nu när du har registrerat dig är du klar för att börja kartlägga
1779         saker. Här är en snabb genomgång av de viktigaste sakerna du behöver veta.
1780       whats_on_the_map:
1781         title: Vad finns på kartan
1782         on_html: OpenStreetMap är en plats för att kartlägga sådant som både <em>finns
1783           i verkligheten och är aktuellt</em>. OpenStreetMap innehåller miljontals
1784           byggnader, vägar och annan information om platser. Du kan lägga till vad
1785           som helst som finns i verkligheten och som intresserar dig.
1786         off_html: Vad OpenStreetMap <em>inte</em> innehåller är subjektiva data som
1787           betyg, historiska eller hypotetiska objekt, samt data från upphovsrättsskyddade
1788           källor. Om du inte har ett speciellt tillstånd, kopiera inte från andra
1789           kartor online eller på papper.
1790       basic_terms:
1791         title: Grundläggande termer för kartering
1792         paragraph_1_html: OpenStreetMap har en del egen jargong. Här är några begrepp
1793           som kan vara bra att förstå.
1794         editor_html: En <strong>redigerare</strong> är ett program eller en webbsida
1795           du kan använda för att ändra i kartan.
1796         node_html: En <strong>nod</strong> är en punkt på kartan, till exempel en
1797           ensam restaurang eller ett träd.
1798         way_html: En <strong>väg</strong> är en linje  eller ett område, till exempel
1799           en väg, bäck, sjö eller byggnad.
1800         tag_html: En <strong>tagg</strong> är en bit data om en nod eller väg, till
1801           exempel en restaurangs namn eller en vägs hastighetsbegränsning.
1802       rules:
1803         title: Regler!
1804         paragraph_1_html: "OpenStreetMap har få formella regler, men vi förväntar
1805           oss att alla deltagare samarbetar och kommunicerar med gemenskapen. Om du
1806           funderar på\nnågon annan aktivitet än manuell redigering av sidan, läs och
1807           följ anvisningarna på \n<a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines\">Import</a>
1808           och \n<a href=\"https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct\">Automatiserade
1809           redigeringar</a>."
1810       questions:
1811         title: Några frågor?
1812         paragraph_1_html: |-
1813           OpenStreetMap har flera resurser som hjälper dig att lära dig om projektet, för att ställa och svara på frågor, och tillsammans diskutera och dokumentera frågor gällande kartering.
1814           <a href='%{help_url}'>Få hjälp här</a>. Är du i en organisation som har planer med OpenStreetMap? <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>Besök välkomstmattan</a>.
1815       start_mapping: Börja kartlägga
1816       add_a_note:
1817         title: Ingen tid att redigera? Lägg till en kommentar!
1818         paragraph_1_html: Om du bara vill ha ett litet problem fixat och inte har
1819           tid att registrera dig så är det lätt att lämna en kartanteckning.
1820         paragraph_2_html: |-
1821           Gå till <a href='%{map_url}'>kartan</a> och tryck på anteckningsikonen:
1822           <span class='icon note'></span>. En markör, som du kan dra omkring, kommer att läggas till på kartan. Lägg till ett meddelande och spara. Någon annan kommer att undersöka frågan.
1823   traces:
1824     visibility:
1825       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
1826       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
1827       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
1828       identifiable: Identifierbar (visas i GPS-spårlistan och som ordnade punkter
1829         med tidsstämpel)
1830     new:
1831       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1832       upload_gpx: 'Ladda upp GPX-fil:'
1833       description: 'Beskrivning:'
1834       tags: 'Taggar:'
1835       tags_help: kommaseparerad
1836       visibility: 'Synlighet:'
1837       visibility_help: vad betyder detta?
1838       visibility_help_url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Visibility_of_GPS_traces
1839       help: Hjälp
1840       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Upload
1841     create:
1842       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1843       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen.
1844         Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas en e-post
1845         till dig.
1846       upload_failed: Tyvärr, GPX-uppladdningen misslyckades. En administratör har
1847         meddelats om felet. Försök igen
1848       traces_waiting:
1849         one: Du har %{count} GPS-spår som håller på att laddas upp. Vänta gärna på
1850           att detta blir klart innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar
1851           kön för andra användare.
1852         other: Du har %{count} GPS-spår som håller på att laddas upp. Vänta gärna
1853           på att dessa blir klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar
1854           kön för andra användare.
1855     edit:
1856       title: Redigerar spår %{name}
1857       heading: Redigerar spår %{name}
1858       filename: 'Filnamn:'
1859       download: ladda ner
1860       uploaded_at: 'Uppladdad:'
1861       points: 'Punkter:'
1862       start_coord: 'Startkoordinat:'
1863       map: karta
1864       edit: redigera
1865       owner: 'Ägare:'
1866       description: 'Beskrivning:'
1867       tags: 'Taggar:'
1868       tags_help: kommaseparerad
1869       visibility: 'Synlighet:'
1870       visibility_help: vad betyder detta?
1871     update:
1872       updated: Spår uppdaterades
1873     trace_optionals:
1874       tags: Taggar
1875     show:
1876       title: Visar GPS-spår %{name}
1877       heading: Visar GPS-spår %{name}
1878       pending: VÄNTANDE
1879       filename: 'Filnamn:'
1880       download: ladda ner
1881       uploaded: 'Uppladdad:'
1882       points: 'Punkter:'
1883       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1884       map: karta
1885       edit: redigera
1886       owner: 'Ägare:'
1887       description: 'Beskrivning:'
1888       tags: 'Taggar:'
1889       none: Ingen
1890       edit_trace: Redigera detta GPS-spår
1891       delete_trace: Radera detta GPS-spår
1892       trace_not_found: GPS-spår hittades inte!
1893       visibility: 'Synlighet:'
1894       confirm_delete: Radera detta spår?
1895     trace_paging_nav:
1896       showing_page: Sida %{page}
1897       older: Äldre GPS-spår
1898       newer: Nyare GPS-spår
1899     trace:
1900       pending: VÄNTANDE
1901       count_points: '%{count} punkter'
1902       ago: '%{time_in_words_ago} sedan'
1903       more: mer
1904       trace_details: Visa detaljer för GPS-spår
1905       view_map: Visa karta
1906       edit: redigera
1907       edit_map: Redigera karta
1908       public: PUBLIK
1909       identifiable: IDENTIFIERBAR
1910       private: PRIVAT
1911       trackable: SPÅRBAR
1912       by: av
1913       in: i
1914       map: karta
1915     index:
1916       public_traces: Publika GPS-spår
1917       my_traces: Mina GPS-spår
1918       public_traces_from: Publika GPS-spår från %{user}
1919       description: Bläddra bland nyligen uppladdade GPS-spår
1920       tagged_with: ' taggad med %{tags}'
1921       empty_html: Ingenting här ännu. <a href='%{upload_link}'>Ladda upp ett nytt
1922         GPS-spår</a> eller lär dig om GPS-spår på <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikin</a>.
1923       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
1924       see_all_traces: Se alla GPS-spår
1925       see_my_traces: Se mina GPS-spår
1926     delete:
1927       scheduled_for_deletion: GPS-spår schemalagt för radering
1928     make_public:
1929       made_public: GPS-spår offentliggjort
1930     offline_warning:
1931       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
1932     offline:
1933       heading: GPX-lagring offline
1934       message: GPX-uppladdningssystemet är för närvarande inte tillgängligt.
1935     georss:
1936       title: OpenStreetMap GPS-spår
1937     description:
1938       description_with_count:
1939         one: GPX-fil med %{count} punkt från %{user}
1940         other: GPX-fil med %{count} punkter från %{user}
1941       description_without_count: GPX-fil från %{user}
1942   application:
1943     permission_denied: Du har inte behörighet för denna åtgärd
1944     require_cookies:
1945       cookies_needed: Du verkar ha inaktiverat kakor - aktivera kakor i din webbläsare
1946         innan du fortsätter.
1947     require_admin:
1948       not_an_admin: Du måste vara administratör för att utföra denna åtgärd.
1949     setup_user_auth:
1950       blocked_zero_hour: Du har ett brådskande meddelande väntande på hemsidan för
1951         OpenStreetMap. Du behöver läsa meddelandet innan du ges möjlighet att spara
1952         dina redigeringar.
1953       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet
1954         för att få reda på mer.
1955       need_to_see_terms: Din tillgång till API:t är tillfälligt avstängd. Logga in
1956         på webbgränssnittet för att se bidragsvillkor. Du behöver inte godkänna dem,
1957         men du måste titta på dem.
1958   oauth:
1959     authorize:
1960       title: Auktorisera tillgång till ditt konto
1961       request_access: Programmet %{app_name} har begärt tillgång till ditt konto,
1962         %{user}. Var god kontrollera om du vill att programmet ska ha dessa möjligheter.
1963         Du kan välja eller ta bort hur många val du vill.
1964       allow_to: 'Tillåt klientapplikation att:'
1965       allow_read_prefs: läs dina användarinställningar
1966       allow_write_prefs: ändra på dina användarinställningar.
1967       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
1968       allow_write_api: ändra på kartan.
1969       allow_read_gpx: läs dina privata GPS-spår.
1970       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
1971       allow_write_notes: ändra anteckningar.
1972       grant_access: Bevilja åtkomst
1973     authorize_success:
1974       title: Auktoriseringsbegäran tillåten
1975       allowed: Du har beviljat en applikation %{app_name} tillgång till ditt konto.
1976       verification: Verifikationskoden är %{code}.
1977     authorize_failure:
1978       title: Auktoriseringsbegäran misslyckades
1979       denied: Du har blockerat en applikation %{app_name} från tillgång till ditt
1980         konto.
1981       invalid: Auktoriserings-nyckeln är inte giltig.
1982     revoke:
1983       flash: Du tagit bort nyckeln för %{application}
1984     permissions:
1985       missing: Du har inte gett applikationen åtkomst till den här faciliteten
1986   oauth_clients:
1987     new:
1988       title: Registrera ett nytt program
1989     edit:
1990       title: Redigera ditt tillägg
1991     show:
1992       title: OAuth-detaljer för %{app_name}
1993       key: 'Konsumentnyckel:'
1994       secret: 'Konsumenthemlighet:'
1995       url: 'URL för anropsnyckel:'
1996       access_url: 'URL för tillgångsnyckel:'
1997       authorize_url: 'Godkänn URL:'
1998       support_notice: Vi stödjer signaturer med HMAC-SHA1 (rekommenderas) och RSA-SHA1.
1999       edit: Redigera detaljer
2000       delete: Ta bort klient
2001       confirm: Är du säker?
2002       requests: 'Begär följande behörigheter från användaren:'
2003       allow_read_prefs: läs deras användarinställningar.
2004       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
2005       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
2006       allow_write_api: ändra kartan.
2007       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår
2008       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
2009       allow_write_notes: ändra anteckningar.
2010     index:
2011       title: Mina OAuth-detaljer
2012       my_tokens: Mina auktoriserade program
2013       list_tokens: 'Följande nycklar har utfärdats till program i ditt namn:'
2014       application: Applikationsnamn
2015       issued_at: Utfärdad den
2016       revoke: Återkalla!
2017       my_apps: Mina klientprogram
2018       no_apps: Har du ett program som du vill registrera för användning hos oss med
2019         hjälp av %{oauth}-standarden? Du måste registrera din webbapplikation innan
2020         du kan göra OAuth-anropp till den här tjänsten.
2021       registered_apps: 'Du har följande klientapplikationer registrerade:'
2022       register_new: Registrera din applikation
2023     form:
2024       name: Namn
2025       required: Nödvändigt
2026       url: Programmets huvudadress
2027       callback_url: Återkopplingsadress
2028       support_url: Support-adress
2029       requests: 'Be om följande behörigheter från användaren:'
2030       allow_read_prefs: läs deras användarinställningar.
2031       allow_write_prefs: ändra deras användarinställningar.
2032       allow_write_diary: skapa dagboksinlägg, kommentarer och hitta vänner.
2033       allow_write_api: ändra kartan.
2034       allow_read_gpx: läs deras privata GPS-spår.
2035       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
2036       allow_write_notes: ändra anteckningar.
2037     not_found:
2038       sorry: Tyvärr kunde inte %{type} hittas.
2039     create:
2040       flash: Informationen registrerades framgångsrikt
2041     update:
2042       flash: Uppdaterade klientinformationen framgångsrikt
2043     destroy:
2044       flash: Annullerade registreringen av klientprogrammet
2045   users:
2046     login:
2047       title: Logga in
2048       heading: Logga in
2049       email or username: 'E-postadress eller användarnamn:'
2050       password: 'Lösenord:'
2051       openid: '%{logo} OpenID:'
2052       remember: Kom ihåg mig
2053       lost password link: Glömt ditt lösenord?
2054       login_button: Logga in
2055       register now: Registrera dig nu
2056       with username: 'Har du redan ett OpenStreetMap-konto? Logga in med ditt användarnamn
2057         och lösenord:'
2058       with external: 'Alternativt kan du använda en tredje part för att logga in:'
2059       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
2060       to make changes: För att göra ändringar i OpenStreetMaps data måste du ha ett
2061         konto.
2062       create account minute: Skapa ett konto. Det tar bara en minut.
2063       no account: Har du inget konto?
2064       account not active: Tyvärr, ditt konto är inte aktiverat.<br />Vänligen klicka
2065         på länken i e-posten med kontobekräftelsen, för att aktivera ditt konto, eller
2066         <a href="%{reconfirm}">begär en ny epostsbekräftelse</a>.
2067       account is suspended: |-
2068         Tyvärr har ditt konto stängts av på grund av tvivelaktig aktivitet.<br />Kontakta <a href="%
2069         {webmaster}">webbansvarig</a> om du vill diskutera saken.
2070       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
2071       openid_logo_alt: Logga in med ett OpenID
2072       auth_providers:
2073         openid:
2074           title: Logga in med OpenID
2075           alt: Logga in med en OpenID-URL
2076         google:
2077           title: Logga in med Google
2078           alt: Logga in med ett Google OpenID
2079         facebook:
2080           title: Logga in med Facebook
2081           alt: Logga in med ett Facebook-konto
2082         windowslive:
2083           title: Logga in med Windows Live
2084           alt: Logga in med ett Windows Live-konto
2085         github:
2086           title: Logga in med GitHub
2087           alt: Logga in med ett GitHub-Konto
2088         wikipedia:
2089           title: Logga in med Wikipedia
2090           alt: Logga in med ett Wikipedia-konto
2091         yahoo:
2092           title: Logga in med Yahoo
2093           alt: Logga in med ett Yahoo OpenID
2094         wordpress:
2095           title: Logga in med Wordpress
2096           alt: Logga in med ett Wordpress OpenID
2097         aol:
2098           title: Logga in med AOL
2099           alt: Logga in med ett AOL OpenID
2100     logout:
2101       title: Logga ut
2102       heading: Logga ut från OpenStreetMap
2103       logout_button: Logga ut
2104     lost_password:
2105       title: Förlorat lösenord
2106       heading: Glömt lösenord?
2107       email address: 'E-postadress:'
2108       new password button: Återställ lösenord
2109       help_text: Ange e-postadressen du använde för att registrera dig så skickar
2110         vi en länk till den som du kan använda för att återställa ditt lösenord.
2111       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
2112       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
2113     reset_password:
2114       title: Återställ lösenord
2115       heading: Återställ lösenord för %{user}
2116       password: 'Lösenord:'
2117       confirm password: 'Bekräfta lösenord:'
2118       reset: Återställ lösenord
2119       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
2120       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
2121     new:
2122       title: Registrera
2123       no_auto_account_create: Tyvärr kan vi för närvarande inte kan skapa ett konto
2124         åt dig automatiskt.
2125       contact_webmaster: Kontakta <a href="%{webmaster}">webbansvarig</a> för att
2126         få ett konto skapat – vi kommer att behandla ansökan så snart som möjligt.
2127       about:
2128         header: Fri och redigerbar
2129         html: |-
2130           <p>Till skillnad från andra kartor är OpenStreetMap helt skapad av människor som du. Kartan är öppen för alla att bidra till, uppdatera, ladda ner och använda.</p>
2131           <p>Registrera dig för att börja kartera. Vi skickar ett mail för att bekräfta ditt konto.</p>
2132       license_agreement: När du bekräftar ditt konto måste du samtycka till <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">bidragsgivarvillkoren</a>.
2133       email address: 'E-postadress:'
2134       confirm email address: 'Bekräfta e-postadress:'
2135       not displayed publicly: Din adress visas inte offentligt, se vår <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
2136         title="OSMF-integritetspolicy som inkluderar avsnitt om e-postadresser">integritetspolicy</a>
2137         för mer information
2138       display name: 'Visat namn:'
2139       display name description: Ditt offentligt visade användarnamn. Du kan ändra
2140         detta senare i inställningarna.
2141       external auth: 'Tredjepartsautentisering:'
2142       password: 'Lösenord:'
2143       confirm password: 'Bekräfta lösenord:'
2144       use external auth: Alternativt kan du använda en tredje part för att logga in
2145       auth no password: Med autentisering av tredje part krävs inte lösenord, men
2146         en del extra verktyg eller server kan fortfarande behöva det.
2147       continue: Skapa ett konto
2148       terms accepted: Tack för att du accepterat de nya villkoren för bidrag till
2149         kartan!
2150       terms declined: Vi beklagar att du bestämt dig för att inte acceptera de nya
2151         användarvillkoren. För mer information, se <a href="%{url}">denna wikisida</a>.
2152       terms declined url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2153     terms:
2154       title: Villkor för deltagare
2155       heading: Villkor för deltagare
2156       consider_pd: Utöver ovan nämnda avtal, anser jag att mina bidrag är inom Public
2157         Domain.
2158       consider_pd_why: vad är det här?
2159       consider_pd_why_url: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
2160       guidance: 'Information som hjälper dig förstå dessa termer: en <a href="%{summary}">lättläst
2161         sammanfattning</a> och några <a href="%{translations}">informella översättningar</a>'
2162       declined: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2163       decline: Avslå
2164       you need to accept or decline: Läs igenom och Godkänn eller Avböj de nya bidragsvillkoren
2165         för att fortsätta.
2166       legale_select: 'Välj det land du bor i:'
2167       legale_names:
2168         france: Frankrike
2169         italy: Italien
2170         rest_of_world: Övriga världen
2171     no_such_user:
2172       title: Finns ingen sådan användare
2173       heading: Användaren %{user} finns inte
2174       body: Det finns ingen användare med namnet %{user}. Kontrollera stavningen,
2175         eller så kanske länken är trasig.
2176       deleted: raderad
2177     show:
2178       my diary: Min dagbok
2179       new diary entry: nytt dagboksinlägg
2180       my edits: Mina redigeringar
2181       my traces: Mina GPS-spår
2182       my notes: Mina kartanteckningar
2183       my messages: Mina meddelanden
2184       my profile: Min profil
2185       my settings: Mina inställningar
2186       my comments: Mina kommentarer
2187       oauth settings: oauth-inställningar
2188       blocks on me: Blockeringar av mig
2189       blocks by me: Blockeringar lagda av mig
2190       send message: Skicka meddelande
2191       diary: Dagbok
2192       edits: Redigeringar
2193       traces: Spår
2194       notes: Kartanteckningar
2195       remove as friend: Ta bort vän
2196       add as friend: Lägg till vän
2197       mapper since: 'Karterar sedan:'
2198       ago: (%{time_in_words_ago} sedan)
2199       ct status: 'Användarvillkor:'
2200       ct undecided: Ej bestämda
2201       ct declined: Avböjda
2202       ct accepted: Godkända för %{ago} sedan
2203       latest edit: 'Senaste redigering %{ago}:'
2204       email address: 'E-post:'
2205       created from: 'Skapad från:'
2206       status: 'Status:'
2207       spam score: 'Spam-poäng:'
2208       description: Beskrivning
2209       user location: Användarposition
2210       if set location: Ange din hemposition på %{settings_link}-sidan för att se närbelägna
2211         användare.
2212       settings_link_text: inställningar
2213       my friends: Mina vänner
2214       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
2215       km away: '%{count}km bort'
2216       m away: '%{count}m bort'
2217       nearby users: Andra användare nära dig
2218       no nearby users: Det är ännu inga andra användare som uppgett att de kartlägger
2219         nära dig.
2220       role:
2221         administrator: Den här användaren är en administratör
2222         moderator: Den här användaren är en moderator
2223         grant:
2224           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
2225           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
2226         revoke:
2227           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
2228           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
2229       block_history: Aktiva blockeringar
2230       moderator_history: Utdelade blockeringar
2231       comments: Kommentarer
2232       create_block: Blockera denna användare
2233       activate_user: Aktivera denna användare
2234       deactivate_user: Inaktivera denna användare
2235       confirm_user: Bekräfta denna användare
2236       hide_user: Dölj denna användare
2237       unhide_user: Sluta dölja användare
2238       delete_user: Radera denna användare
2239       confirm: Bekräfta
2240       friends_changesets: vänners ändringsset
2241       friends_diaries: vänners dagboksinlägg
2242       nearby_changesets: närbelägna användares ändringsset
2243       nearby_diaries: närbelägna användares dagboksinlägg
2244       report: Rapportera denna användare
2245     popup:
2246       your location: Din position
2247       nearby mapper: Användare i närheten
2248       friend: Vän
2249     account:
2250       title: Redigera konto
2251       my settings: Mina inställningar
2252       current email address: 'Nuvarande e-postadress:'
2253       new email address: 'Ny e-postadress:'
2254       email never displayed publicly: (visas aldrig offentligt)
2255       external auth: 'Extern autentisering:'
2256       openid:
2257         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
2258         link text: vad är detta?
2259       public editing:
2260         heading: 'Offentlig redigering:'
2261         enabled: Aktiverat, du är inte anonym och kan redigera data.
2262         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
2263         enabled link text: vad är detta?
2264         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts
2265           är anonyma.
2266         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
2267       public editing note:
2268         heading: Offentlig redigering
2269         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan
2270           inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra
2271           vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen,
2272           klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara
2273           publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta
2274           reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om
2275           du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla
2276           nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
2277       contributor terms:
2278         heading: 'Bidragsgivarvillkor:'
2279         agreed: Du har godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
2280         not yet agreed: Du har ännu inte godkänt de nya bidragsgivarvillkoren.
2281         review link text: Följ denna länk när du har tid att granska och godkänna
2282           de nya bidragsvillkoren.
2283         agreed_with_pd: Du har också förklarat att du anser att dina redigeringar
2284           är inom Public Domain.
2285         link: https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
2286         link text: vad är detta?
2287       profile description: 'Profilbeskrivning:'
2288       preferred languages: 'Föredraget språk:'
2289       preferred editor: 'Önskat redigeringsprogram:'
2290       image: 'Bild:'
2291       gravatar:
2292         gravatar: Använd Gravatar
2293         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
2294         link text: vad är detta?
2295         disabled: Gravatar har inaktiverats.
2296         enabled: Din Gravatar har aktiverats.
2297       new image: Lägg till en bild
2298       keep image: Behåll nuvarande bild
2299       delete image: Ta bort nuvarande bild
2300       replace image: Ersätt nuvarande bild
2301       image size hint: (kvadratiska bilder på minst 100x100 fungerar bäst)
2302       home location: 'Hemposition:'
2303       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
2304       latitude: 'Breddgrad (latitud):'
2305       longitude: 'Längdgrad (longitud):'
2306       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
2307       save changes button: Spara ändringar
2308       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
2309       return to profile: Återvänd till profil
2310       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera
2311         din e-post för att bekräfta din e-postadress.
2312       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
2313     confirm:
2314       heading: Kontrollera din e-post!
2315       introduction_1: Vi har skickat en bekräftelse via e-post.
2316       introduction_2: Bekräfta ditt konto genom att klicka på länken i mailet, sen
2317         kan du sätta igång att kartera.
2318       press confirm button: Klicka på bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt
2319         konto.
2320       button: Bekräfta
2321       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig!
2322       already active: Detta konto har redan bekräftats.
2323       unknown token: Denna bekräftelsekod har gått ut eller finns inte.
2324       reconfirm_html: Om du vill att vi ska skicka bekräftelsemailet igen, <a href="%{reconfirm}">klicka
2325         här</a>.
2326     confirm_resend:
2327       success: Vi har skickat ett nytt bekräftelsemeddelande till %{email} och så
2328         snart du bekräftat ditt konto kommer du kunna börja kartera.<br /><br />Om
2329         du använder ett antispamsystem som skickar bekräftelsemeddelanden se till
2330         att du vitlistar %{sender} då vi inte kan svara på några sådana begäranden.
2331       failure: Användaren %{name} hittades inte.
2332     confirm_email:
2333       heading: Bekräfta byte av e-postadress
2334       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya
2335         e-postadress.
2336       button: Bekräfta
2337       success: Ditt byte av e-postadress har bekräftats!
2338       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
2339       unknown_token: Den bekräftelsekoden har löpt ut eller existerar inte.
2340     set_home:
2341       flash success: Hemposition sparad
2342     go_public:
2343       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
2344     make_friend:
2345       heading: Lägg till %{user} som en vän?
2346       button: Lägg till som vän
2347       success: '%{name} är nu din vän!'
2348       failed: Misslyckades med att lägga till %{name} som en vän.
2349       already_a_friend: Du är redan vän med %{name}.
2350     remove_friend:
2351       heading: Ta bort %{user} som vän?
2352       button: Ta bort som vän
2353       success: '%{name} togs bort från dina vänner.'
2354       not_a_friend: '%{name} är inte en av dina vänner.'
2355     index:
2356       title: Användare
2357       heading: Användare
2358       showing:
2359         one: Sida %{page} (%{first_item} av %{items})
2360         other: Sida %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
2361       summary: '%{name} skapades från %{ip_address} den %{date}'
2362       summary_no_ip: '%{name} skapad %{date}'
2363       confirm: Bekräfta valda användare
2364       hide: Dölj valda användare
2365       empty: Inga användare hittades
2366     suspended:
2367       title: Kontot avstängt
2368       heading: Kontot avstängt
2369       webmaster: Webbmaster
2370       body: |-
2371         <p>
2372           Ditt konto har tyvärr stängts av på grund av
2373           tvivelaktig aktivitet.
2374         </p>
2375         <p>
2376           Detta beslut kommer granskas av en administratör inom kort, eller
2377           så kan du kontakta %{webmaster} om vill diskutera saken.
2378         </p>
2379     auth_failure:
2380       connection_failed: Anslutning till autentiseringsleverantören misslyckades
2381       invalid_credentials: Ogiltiga autentiseringsuppgifter
2382       no_authorization_code: Ingen behörighetskod
2383       unknown_signature_algorithm: Okänd signaturalgoritm
2384       invalid_scope: Ogiltiga omfattning
2385     auth_association:
2386       heading: Ditt ID är inte associerat med ett OpenStreetMap-konto ännu.
2387       option_1: |-
2388         Om du är ny på OpenStreetMap, vänligen skapa ett nytt konto
2389         med hjälp av formuläret nedan.
2390       option_2: |-
2391         Om du redan har ett konto, kan du logga in på ditt konto
2392         med hjälp av ditt användarnamn och lösenord och sedan koppla kontot
2393         med ditt ID i dina användarinställningar.
2394   user_role:
2395     filter:
2396       not_a_role: Strängen `%{role}' är inte en korrekt roll.
2397       already_has_role: Användaren har redan rollen %{role}.
2398       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen %{role}.
2399       not_revoke_admin_current_user: Kan inte återkalla administratörsroll från nuvarande
2400         användare.
2401     grant:
2402       title: Bekräfta rolltilldelning
2403       heading: Bekräfta rolltilldelning
2404       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `%{role}' till användaren
2405         `%{name}'?
2406       confirm: Bekräfta
2407       fail: Kunde inte ge rollen "%{role}" till användare "%{name}". Kontrollera att
2408         både användare och roll är korrekta.
2409     revoke:
2410       title: Bekräfta återkallning av roll
2411       heading: Bekräfta återkallning av roll
2412       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "%{role}" från användaren
2413         "%{name}"?
2414       confirm: Bekräfta
2415       fail: Kunde inte återkalla rollen "%{role}" från användaren "%{name}". Kontrollera
2416         att både användaren och rollen är korrekta.
2417   user_blocks:
2418     model:
2419       non_moderator_update: Måste vara en moderator för att skapa eller uppdatera
2420         en blockering.
2421       non_moderator_revoke: Måste vara en moderator för att återkalla en blockering.
2422     not_found:
2423       sorry: Tyvärr, användarblockeringen med ID %{id} kunde inte hittas.
2424       back: Tillbaka till index
2425     new:
2426       title: Skapa blockering på %{name}
2427       heading: Skapa blockering på %{name}
2428       reason: Anledning till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel som
2429         möjligt och ge så så många detaljer som du kan om situationen. Men ha i bakhuvudet
2430         att meddelandet kommer vara offentligt. Tänk på att inte alla användare förstår
2431         community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
2432       period: Hur lång tid, från och med nu, användaren ska vara blockerad från API.
2433       tried_contacting: Jag har kontaktat användaren och bett användaren sluta.
2434       tried_waiting: Jag har gett en rimlig tidsfrist för användaren att svara på
2435         dessa meddelanden.
2436       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen kommer att upphöra.
2437       back: Visa alla blockeringar
2438     edit:
2439       title: Redigera blockering på %{name}
2440       heading: Redigera blockering på %{name}
2441       reason: Anledningen till varför %{name} blockeras. Var så lugn och resonabel
2442         som möjligt, ge så många detaljer du kan om situationen. Tänk på att inte
2443         alla användare förstår community-jargongen, så försök att använda lekmannatermer.
2444       period: Hur lång tid, från och med nu, som användaren ska vara blockerad från
2445         API.
2446       show: Visa denna blockering
2447       back: Visa alla blockeringar
2448       needs_view: Behöver användaren logga in innan blockeringen upphör?
2449     filter:
2450       block_expired: Blockeringen har redan upphört att gälla och kan inte redigeras.
2451       block_period: Blockeringsperioden måste ha ett av värdena i rullgardinslistan.
2452     create:
2453       try_contacting: Försök att kontakta användaren och ge användaren rimlig tid
2454         att svara innan du blockerar.
2455       try_waiting: Försök att ge användaren en rimlig svarstid innan denna blockeras.
2456       flash: Upprättade en blockering av användare %{name}.
2457     update:
2458       only_creator_can_edit: Bara moderatorn som skapade denna blockering kan redigera
2459         den.
2460       success: Blockering uppdaterad.
2461     index:
2462       title: Användarblockeringar
2463       heading: Lista över användarblockeringar
2464       empty: Inga blockeringar har gjorts ännu.
2465     revoke:
2466       title: Upphäv blockering av %{block_on}
2467       heading: Upphäv blockering på %{block_on} av %{block_by}
2468       time_future: Denna blockering kommer att avslutas inom %{time}.
2469       past: Detta block avslutades %{time} sedan och kan inte upphävas nu.
2470       confirm: Är du säker på att du vill återkalla denna blockering?
2471       revoke: Upphäv!
2472       flash: Denna blockering har upphävts.
2473     helper:
2474       time_future: Slutar om %{time}.
2475       until_login: Aktiv till dess användaren loggar in.
2476       time_future_and_until_login: Slutar %{time} och efter att användaren har loggat
2477         in.
2478       time_past: Avslutades för %{time} sedan.
2479       block_duration:
2480         hours:
2481           one: 1 timme
2482           other: '%{count} timmar'
2483     blocks_on:
2484       title: Blockeringar på %{name}
2485       heading: Lista över blockeringar på %{name}
2486       empty: '%{name} har inte blockerats än.'
2487     blocks_by:
2488       title: Blockeringar av %{name}
2489       heading: Lista över blockeringar av %{name}
2490       empty: '%{name} har inte gjort några blockeringar än.'
2491     show:
2492       title: '%{block_on} blockerad av %{block_by}'
2493       heading: '%{block_on} blockerad av %{block_by}'
2494       time_future: Upphör om %{time}
2495       time_past: Slutade för %{time} sedan
2496       created: Skapad
2497       ago: '%{time} sedan'
2498       status: Status
2499       show: Visa
2500       edit: Redigera
2501       revoke: Återkalla!
2502       confirm: Är du säker?
2503       reason: 'Anledning för blockering:'
2504       back: Se alla blockeringar
2505       revoker: 'Återkallare:'
2506       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
2507     block:
2508       not_revoked: (Inte återkallat)
2509       show: Visa
2510       edit: Redigera
2511       revoke: Återkalla!
2512     blocks:
2513       display_name: Blockerad användare
2514       creator_name: Skapare
2515       reason: Orsak till blockering
2516       status: Status
2517       revoker_name: Återkallad av
2518       showing_page: Sida %{page}
2519       next: Nästa »
2520       previous: « Föregående
2521   notes:
2522     mine:
2523       title: Anteckningar skapade eller kommenterade av %{user}
2524       heading: '%{user}s anteckningar'
2525       subheading_html: Anteckningar skapade eller kommenterade av %{user}
2526       id: Id
2527       creator: Skapare
2528       description: Beskrivning
2529       created_at: Skapades den
2530       last_changed: Senast ändrad
2531       ago_html: '%{when} sedan'
2532   javascripts:
2533     close: Stäng
2534     share:
2535       title: Dela
2536       cancel: Avbryt
2537       image: Bild
2538       link: Länk eller HTML
2539       long_link: Länk
2540       short_link: Kort länk
2541       geo_uri: Geo-URI
2542       embed: HTML
2543       custom_dimensions: Ange anpassade dimensioner
2544       format: 'Format:'
2545       scale: 'Skala:'
2546       image_size: Bilden kommer att visa standardlagret på
2547       download: Ladda ned
2548       short_url: Kortlänk
2549       include_marker: Lägg till markör
2550       center_marker: Centrera kartan på markören
2551       paste_html: Klistra in HTML-koden för att publicera på en webbsida
2552       view_larger_map: Visa större karta
2553       only_standard_layer: Endast standardlagret kan exporteras som en bild
2554     embed:
2555       report_problem: Rapportera ett problem
2556     key:
2557       title: Kartnyckel
2558       tooltip: Kartnyckel
2559       tooltip_disabled: Kartnyckeln finns inte för detta lager
2560     map:
2561       zoom:
2562         in: Zooma in
2563         out: Zooma ut
2564       locate:
2565         title: Visa min position
2566         popup: Du är inom {distance} {unit} från denna punkt
2567       base:
2568         standard: Standard
2569         cycle_map: Cykelkarta
2570         transport_map: Transportkarta
2571         hot: Humanitärt
2572       layers:
2573         header: Kartskikt
2574         notes: Kartanteckningar
2575         data: Kartdata
2576         gps: Offentliga GPS-spår
2577         overlays: Aktivera lager för felsökning av kartan
2578         title: Lager
2579       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMaps bidragsgivare</a>
2580       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Donera</a>
2581     site:
2582       edit_tooltip: Redigera kartan
2583       edit_disabled_tooltip: Zooma in för att redigera kartan
2584       createnote_tooltip: Lägg till en anteckning på kartan
2585       createnote_disabled_tooltip: Zooma in för att lägga till anteckningar på kartan
2586       map_notes_zoom_in_tooltip: Zooma in för att se kartanteckningar
2587       map_data_zoom_in_tooltip: Zooma in för att se kartdata
2588       queryfeature_tooltip: Undersök kartobjekt
2589       queryfeature_disabled_tooltip: Zooma in för att undersöka kartobjekt
2590     changesets:
2591       show:
2592         comment: Kommentera
2593         subscribe: Prenumerera
2594         unsubscribe: Avsluta prenumeration
2595         hide_comment: dölj
2596         unhide_comment: Sluta dölja
2597     notes:
2598       new:
2599         intro: Upptäckt ett misstag eller något som saknas? Låt andra karterare veta
2600           så att vi kan fixa det. Flytta markören till rätt position och skriv in
2601           en kommentar som förklarar problemet.
2602         advice: Din anteckning är offentlig och kan användas för att uppdatera kartan,
2603           så skriv inte personuppgifter eller information från upphovsrättsligt skyddade
2604           kartor eller kataloger.
2605         add: Lägg till anteckning
2606       show:
2607         anonymous_warning: Denna anteckning innehåller kommentarer från anonyma användare
2608           vilka bör bekräftas oberoende av varandra.
2609         hide: Göm
2610         resolve: Avklara
2611         reactivate: Återaktivera
2612         comment_and_resolve: Kommentera och Avklara
2613         comment: Kommentera
2614     edit_help: Flytta kartan och zooma in på en plats som du vill redigera, klicka
2615       sedan här.
2616     directions:
2617       ascend: Stigande
2618       engines:
2619         fossgis_osrm_bike: Cykel (OSRM)
2620         fossgis_osrm_car: Bil (OSRM)
2621         fossgis_osrm_foot: Till fots (OSRM)
2622         graphhopper_bicycle: Cykel (GraphHopper)
2623         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2624         graphhopper_foot: Gående (GraphHopper)
2625       descend: Fallande
2626       directions: Vägbeskrivning
2627       distance: Avstånd
2628       errors:
2629         no_route: Kunde inte hitta en väg mellan dessa två platser.
2630         no_place: Ledsen - kunde inte hitta %{place}.
2631       instructions:
2632         continue_without_exit: Fortsätt på %{name}
2633         slight_right_without_exit: Svag högersväng in på %{name}
2634         offramp_right: Ta rampen till höger
2635         offramp_right_with_exit: Ta utfarten %{exit} åt höger
2636         offramp_right_with_exit_name: Ta utfarten %{exit} åt höger till %{name}
2637         offramp_right_with_exit_directions: Ta utfarten %{exit} åt höger mot %{directions}
2638         offramp_right_with_exit_name_directions: Ta utfarten %{exit} åt höger till
2639           %{name}, mot %{directions}
2640         offramp_right_with_name: Ta rampen till höger in på %{name}
2641         offramp_right_with_directions: Ta rampen åt höger mot %{directions}
2642         offramp_right_with_name_directions: Ta rampen åt höger till %{name}, mot %{directions}
2643         onramp_right_without_exit: Sväng vänster på rampen till %{name}
2644         onramp_right_with_directions: Sväng höger till rampen mot %{directions}
2645         onramp_right_with_name_directions: Sväng höger på rampen till %{name}, mot
2646           %{directions}
2647         onramp_right_without_directions: Sväng höger till rampen
2648         onramp_right: Sväng höger upp på rampen
2649         endofroad_right_without_exit: Vid slutet av vägen, sväng höger in på %{name}
2650         merge_right_without_exit: Sväng rakt in på %{name}
2651         fork_right_without_exit: Vid vägskälet sväng höger in på %{name}
2652         turn_right_without_exit: Högersväng in på %{name}
2653         sharp_right_without_exit: Skarp högersväng in på %{name}
2654         uturn_without_exit: U-sväng längs %{name}
2655         sharp_left_without_exit: Skarp vänstersväng in på %{name}
2656         turn_left_without_exit: Vänstersväng in på %{name}
2657         offramp_left: Ta rampen till vänster
2658         offramp_left_with_exit: Ta utfarten %{exit} åt vänster
2659         offramp_left_with_exit_name: Ta utfarten %{exit} åt vänster till %{name}
2660         offramp_left_with_exit_directions: Ta utfarten %{exit} åt vänster mot %{directions}
2661         offramp_left_with_exit_name_directions: Ta utfarten %{exit} åt vänster till
2662           %{name}, mot %{directions}
2663         offramp_left_with_name: Ta rampen till vänster in på %{name}
2664         offramp_left_with_directions: Ta rampen åt vänster mot %{directions}
2665         offramp_left_with_name_directions: Ta rampen åt vänster till %{name}, mot
2666           %{directions}
2667         onramp_left_without_exit: Sväng vänster på rampen in till %{name}
2668         onramp_left_with_directions: Sväng vänster till rampen mot %{directions}
2669         onramp_left_with_name_directions: Sväng vänster på rampen till %{name}, mot
2670           %{directions}
2671         onramp_left_without_directions: Sväng vänster till rampen
2672         onramp_left: Sväng vänster till rampen
2673         endofroad_left_without_exit: Vid slutet av vägen, sväng vänster in på %{name}
2674         merge_left_without_exit: Sväng vänster in på %{name}
2675         fork_left_without_exit: Vid vägskälet sväng vänster in på %{name}
2676         slight_left_without_exit: Svag vänstersväng in på %{name}
2677         via_point_without_exit: (via punkt)
2678         follow_without_exit: Följ %{name}
2679         roundabout_without_exit: I rondellen ta utfarten till %{name}
2680         leave_roundabout_without_exit: Lämna rondellen - %{name}
2681         stay_roundabout_without_exit: Stanna kvar i rondellen - %{name}
2682         start_without_exit: Börja på %{name}
2683         destination_without_exit: Nå destination
2684         against_oneway_without_exit: Kör mot enkelriktat på %{name}
2685         end_oneway_without_exit: Slutet av enkelriktat på %{name}
2686         roundabout_with_exit: Vid rondellen, ta avfart %{exit} mot %{name}
2687         roundabout_with_exit_ordinal: Vid rondellen, ta avfart %{exit} mot %{name}
2688         exit_roundabout: Lämna rondellen mot %{name}
2689         unnamed: namnlös
2690         courtesy: Vägbeskrivning med tillstånd av %{link}
2691         exit_counts:
2692           first: 1:a
2693           second: 2:a
2694           third: 3:e
2695           fourth: 4:e
2696           fifth: 5:e
2697           sixth: 6:e
2698           seventh: 7:e
2699           eighth: 8:e
2700           ninth: 9:e
2701           tenth: 10:e
2702       time: Tid
2703     query:
2704       node: Nod
2705       way: Sträcka
2706       relation: Relation
2707       nothing_found: Inga sökresultat hittades
2708       error: 'Problem med att kontakta %{server}: %{error}'
2709       timeout: Timeout vid kontakt med %{server}
2710     context:
2711       directions_from: Vägbeskrivning härifrån
2712       directions_to: Vägbeskrivning hit
2713       add_note: Lägg till en anteckning här
2714       show_address: Visa adress
2715       query_features: Sökfunktioner
2716       centre_map: Centrera kartan här
2717   redactions:
2718     edit:
2719       description: Beskrivning
2720       heading: Redigera redaktering
2721       title: Redigera redaktering
2722     index:
2723       empty: Inga redakteringar att visa.
2724       heading: Lista över redakteringar
2725       title: Lista över redakteringar
2726     new:
2727       description: Beskrivning
2728       heading: Ange information för ny redaktering
2729       title: Skapa ny redaktering
2730     show:
2731       description: 'Beskrivning:'
2732       heading: Visa redaktering "%{title}"
2733       title: Visa redaktering
2734       user: 'Skapad av:'
2735       edit: Redigera denna redaktering
2736       destroy: Ta bort denna redaktering
2737       confirm: Är du säker?
2738     create:
2739       flash: Redaktering skapad.
2740     update:
2741       flash: Ändringarna sparade.
2742     destroy:
2743       not_empty: Redakteringen är inte tom. Avredaktera alla versioner som tillhör
2744         denna redaktering innan den förstörs.
2745       flash: Redaktering förstörd.
2746       error: Det uppstod ett fel när redakteringen skulle förstöras.
2747   validations:
2748     leading_whitespace: har ett inledande mellanslag
2749     trailing_whitespace: har ett avslutande mellanslag
2750     invalid_characters: innehåller ogiltiga tecken
2751     url_characters: innehåller speciella URL-tecken (%{characters})
2752 ...