Pipeline memcache requests to the cache
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Jose1711
5 # Author: Lesny skriatok
6 # Author: Rudko
7 # Author: Vladolc
8 sk: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Telo
13       diary_entry: 
14         language: Jazyk
15         latitude: Zem. šírka
16         longitude: Zem. dĺžka
17         title: Nadpis
18         user: Užívateľ
19       friend: 
20         friend: Priateľ
21         user: Užívateľ
22       message: 
23         body: Telo
24         recipient: Príjemca
25         sender: Odosielateľ
26       trace: 
27         description: Popis
28         latitude: Zem. šírka
29         longitude: Zem. dĺžka
30         name: Meno
31         public: Verejné
32         size: Veľkosť
33         user: Užívateľ
34         visible: Viditeľný
35       user: 
36         active: Aktívny
37         description: Popis
38         display_name: Zobrazované meno
39         email: E-mail
40         languages: Jazyky
41         pass_crypt: Heslo
42     models: 
43       changeset: Súbor zmien
44       country: Krajina
45       diary_comment: Poznámka v denníku
46       diary_entry: Položka denníka
47       friend: Priateľ
48       language: Jazyk
49       message: Správa
50       node: Bod
51       node_tag: Tag bodu
52       old_node: Starý bod
53       old_node_tag: Stará značka bodu
54       old_relation: Stará relácia
55       old_relation_member: Starý člen relácie
56       old_relation_tag: Stará značka relácie
57       old_way: Stará cesta
58       old_way_node: Starý bod cesty
59       old_way_tag: Stará značka cesty
60       relation: Relácia
61       relation_member: Člen relácie
62       relation_tag: Značka relácie
63       session: Relácia
64       trace: Stopa
65       tracepoint: Bod stopy
66       tracetag: Značka stopy
67       user: Užívateľ
68       user_preference: Osobné nastavenia
69       way: Cesta
70       way_node: Bod cesty
71   application: 
72     require_cookies: 
73       cookies_needed: Vyzerá to tak, že máte zakázané cookies – prosím povoľte cookies vo vašom prehliadači a až potom pokračujte.
74     setup_user_auth: 
75       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
76   browse: 
77     changeset: 
78       changeset: "Súbor zmien:  %{id}"
79       changesetxml: Súbor zmien XML
80       download: Stiahnuť %{changeset_xml_link} alebo %{osmchange_xml_link}
81       feed: 
82         title: Súbor zmien %{id}
83         title_comment: Súbor zmien %{id} - %{comment}
84       osmchangexml: osmZmena XML
85       title: Súbor zmien
86     changeset_details: 
87       belongs_to: "Patrí k:"
88       bounding_box: "Rozsah:"
89       box: rám
90       closed_at: "Zatvorené o:"
91       created_at: "Vytvorené o:"
92       has_nodes: 
93         one: "Obsahuje nasledujúci %{count} body:"
94         other: "Obsahuje nasledujúce %{count} body:"
95       has_relations: 
96         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} reláciu:"
97         other: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
98       has_ways: 
99         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} cestu:"
100         other: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
101       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
102       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
103     common_details: 
104       changeset_comment: "Komentár:"
105       edited_at: "Upravené o:"
106       edited_by: "Upravené od:"
107       in_changeset: "V súbore zmien:"
108       version: "Verzia:"
109     containing_relation: 
110       entry: Relácia %{relation_name}
111       entry_role: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
112     map: 
113       deleted: Zmazané
114       larger: 
115         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
116         node: Zobraziť uzol na väčšej mape
117         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
118         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
119       loading: Nahrávanie...
120     navigation: 
121       all: 
122         next_changeset_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
123         prev_changeset_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
124       user: 
125         name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy od %{user}
126         next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava od %{user}
127         prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava od %{user}
128     node: 
129       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
130       download_xml: Stiahnuť XML
131       edit: upraviť
132       node: Bod
133       node_title: "Bod: %{node_name}"
134       view_history: zobraziť históriu
135     node_details: 
136       coordinates: "Súradnice:"
137       part_of: "Časť z:"
138     node_history: 
139       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
140       download_xml: Stiahnuť XML
141       node_history: História bodu
142       node_history_title: "História bodu: %{node_name}"
143       view_details: zobraziť detaily
144     not_found: 
145       sorry: Prepáčte, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
146       type: 
147         changeset: počet zmien
148         node: bod
149         relation: relácia
150         way: cesta
151     paging_nav: 
152       of: z
153       showing_page: Strana
154     relation: 
155       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_history_link}"
156       download_xml: Stiahnuť XML
157       relation: Relácia
158       relation_title: "Relácia: %{relation_name}"
159       view_history: zobraziť históriu
160     relation_details: 
161       members: "Členovia:"
162       part_of: "Časť z:"
163     relation_history: 
164       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
165       download_xml: Stiahnuť XML
166       relation_history: História Relácie
167       relation_history_title: "História Relácií: %{relation_name}"
168       view_details: zobraziť detaily
169     relation_member: 
170       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
171       type: 
172         node: Bod
173         relation: Relácia
174         way: Cesta
175     start: 
176       manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
177       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
178     start_rjs: 
179       data_frame_title: Dáta
180       data_layer_name: Dáta
181       details: Detaily
182       drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
183       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
184       history_for_feature: História pre [[feature]]
185       load_data: Nahrať Dáta
186       loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
187       loading: Nahrávanie...
188       manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
189       object_list: 
190         api: Priniesť túto oblasť z API
191         back: Zobraziť zoznam objektov
192         details: Detaily
193         heading: Zoznam objektov
194         history: 
195           type: 
196             node: Bod [[id]]
197             way: Cesta [[id]]
198         selected: 
199           type: 
200             node: Bod [[id]]
201             way: Cesta [[id]]
202         type: 
203           node: Bod
204           way: Cesta
205       private_user: anonymný používateľ
206       show_history: Zobraziť Históriu
207       unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako %{max_bbox_size})"
208       wait: Čakajte...
209       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
210     tag_details: 
211       tags: "Tagy:"
212     timeout: 
213       sorry: Prepáčte, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
214       type: 
215         changeset: zmenový súbor
216         node: bod
217         relation: relácia
218         way: cesta
219     way: 
220       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} alebo %{edit_link}"
221       download_xml: Stiahnuť XML
222       edit: upraviť
223       view_history: zobraziť históriu
224       way: Cesta
225       way_title: "Cesta: %{way_name}"
226     way_details: 
227       also_part_of: 
228         one: tiež časťou cesty %{related_ways}
229         other: tiež časťou ciest %{related_ways}
230       nodes: "Body:"
231       part_of: "Časť z:"
232     way_history: 
233       download: "%{download_xml_link} alebo %{view_details_link}"
234       download_xml: Stiahnuť XML
235       view_details: zobraziť detaily
236       way_history: História Cesty
237       way_history_title: "História Cesty: %{way_name}"
238   changeset: 
239     changeset: 
240       anonymous: Anonym
241       big_area: (veľký)
242       no_comment: (žiadny)
243       no_edits: (bez úprav)
244       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
245       still_editing: (stále sa upravuje)
246       view_changeset_details: Zobraziť detaily zmenového súboru
247     changeset_paging_nav: 
248       next: Ďalšia »
249       previous: « Predošlá
250       showing_page: Zobrazená stránka %{page}
251     changesets: 
252       area: Oblasť
253       comment: Komentár
254       id: ID
255       saved_at: Uložené
256       user: Užívateľ
257     list: 
258       description: Posledné zmeny
259       description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
260       description_user: Zmenové súbory užívateľa %{user}
261       description_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa %{user} v %{bbox}
262       heading: Zmenové súbory
263       heading_bbox: Zmenové súbory
264       heading_user: Zmenové súbory
265       heading_user_bbox: Zmenové súbory
266       title: Zmenové súbory
267       title_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
268       title_user: Zmenové súbory užívateľa %{user}
269       title_user_bbox: Zmenové súbory užívateľa %{user} v %{bbox}
270   diary_entry: 
271     diary_comment: 
272       comment_from: Poznámka od %{link_user} na %{comment_created_at}
273       confirm: Potvrdiť
274       hide_link: Skryť túto poznámku
275     diary_entry: 
276       comment_count: 
277         few: "%{count} komentáre"
278         one: 1 komentár
279         other: "%{count} komentárov"
280       comment_link: Komentár k záznamu
281       confirm: Potvrdiť
282       edit_link: Upraviť tento záznam
283       hide_link: Skryť tento záznam
284       posted_by: Odoslané od %{link_user} pre %{created} v %{language_link}
285       reply_link: Odpovedať na tento záznam
286     edit: 
287       body: "Telo:"
288       language: "Jazyk:"
289       latitude: "Zemepisná šírka:"
290       location: "Poloha:"
291       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
292       marker_text: Umiestnenie položky zápisníka
293       save_button: Uložiť
294       subject: "Predmet:"
295       title: Upraviť záznam denníka
296       use_map_link: použiť mapu
297     feed: 
298       all: 
299         description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap
300         title: OpenStreetMap položka zápisníka
301       language: 
302         description: Nedávna položka zápisníka od užívateľov OpenStreetMap v %{language_name}
303         title: OpenStreetMap položka zápisníka v %{language_name}
304       user: 
305         description: Nedávna OpenStreetMap položka zápisníka od %{user}
306         title: OpenStreetMap položka zápisníka pre %{user}
307     list: 
308       in_language_title: Záznamy denníka v %{language}
309       new: Nový záznam denníka
310       new_title: Napísať nový záznam do svojho užívateľského denníka
311       newer_entries: Novšie Príspevky
312       no_entries: Žiadny záznam denníka
313       older_entries: Staršie záznamy
314       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
315       title: Užívateľské denníky
316       user_title: "%{user}-ov denník"
317     location: 
318       edit: Editovať
319       location: "Poloha:"
320       view: Pohľad
321     new: 
322       title: Nový záznam denníka
323     no_such_entry: 
324       body: Prepáčte, nie je tam žiadna položka denníka, alebo poznámka s id %{id}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
325       heading: "Žiadny záznam s id: %{id}"
326       title: Nieto takýto záznam denníka
327     no_such_user: 
328       body: Prepáčte, neexistuje užívateľ s menom %{user}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno že odkaz na ktorý ste klikli je zlý.
329       heading: Užívateľ %{user} neexistuje
330       title: Užívateľ neexistuje
331     view: 
332       leave_a_comment: Zanechať komentár
333       login: Prihlásiť sa
334       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre odchádzajúcu poznámku"
335       save_button: Uložiť
336       title: "%{user}-ov denník | %{title}"
337       user_title: "%{user} -ov denník"
338   export: 
339     start: 
340       add_marker: Pridať marker na mapu
341       area_to_export: Oblasť pre export
342       export_button: Export
343       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
344       format: Formát
345       format_to_export: Formát pre export
346       image_size: Veľkosť Obrazu
347       latitude: "Zem.šírka:"
348       licence: Licencia
349       longitude: "Dĺžka:"
350       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
351       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
352       max: max
353       options: Možnosti
354       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Dáta
355       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
356       output: Výstup
357       scale: Mierka
358       too_large: 
359         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Prosím priblížte, alebo vyberte menšiu oblasť.
360         heading: Príliš veľká oblasť
361       zoom: Zväčšenie
362     start_rjs: 
363       add_marker: Pridať marker na mapu
364       change_marker: Zmena polohy markera
365       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
366       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
367       export: Export
368       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
369       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
370   geocoder: 
371     description: 
372       title: 
373         geonames: Umiestnenie na <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
374         osm_namefinder: "%{types} z <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
375         osm_nominatim: Umiestnenie z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
376       types: 
377         cities: Veľkomestá
378         places: Miesta
379         towns: Mestá
380     description_osm_namefinder: 
381       prefix: "%{distance} na %{direction} od %{type}"
382     direction: 
383       east: východ
384       north: sever
385       north_east: severovýchod
386       north_west: severozápad
387       south: juh
388       south_east: juhovýchod
389       south_west: juhozápad
390       west: západ
391     distance: 
392       one: asi 1 km
393       other: asi %{count} km
394       zero: menej ako 1 km
395     results: 
396       more_results: Viac výsledkov
397       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
398     search: 
399       title: 
400         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
401         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
402         latlon: Výsledok z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
403         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
404         osm_nominatim: Výsledok z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
405         uk_postcode: Výsledok z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
406         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
407     search_osm_namefinder: 
408       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} of %{parentname})"
409       suffix_place: ", %{distance} %{direction} of %{placename}"
410     search_osm_nominatim: 
411       prefix: 
412         amenity: 
413           airport: Letisko
414           arts_centre: Kultúrne stredisko
415           atm: Bankomat
416           bank: Banka
417           bar: Bar
418           bench: Lavička
419           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
420           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
421           brothel: Nevestinec
422           bureau_de_change: Zmenáreň
423           bus_station: Autobusová stanica
424           cafe: Kaviareň
425           car_rental: Požičovňa áut
426           car_sharing: Autopožičovňa
427           car_wash: Autoumývareň
428           casino: Kasíno
429           cinema: Kino
430           clinic: Poliklinika
431           club: Klub
432           college: Vysoká škola
433           community_centre: Kultúrne stredisko
434           courthouse: Súd
435           crematorium: Krematórium
436           dentist: Zubár
437           doctors: Lekár
438           dormitory: Študentský domov
439           drinking_water: Pitná voda
440           driving_school: Autoškola
441           embassy: Veľvyslanectvo
442           emergency_phone: Núdzový telefón
443           fast_food: Rýchle občerstvenie
444           ferry_terminal: Terminál trajektu
445           fire_hydrant: Požiarny hydrant
446           fire_station: Požiarna stanica
447           fountain: Fontána
448           fuel: Benzínová pumpa
449           grave_yard: Cintorín
450           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
451           health_centre: Zdravotné stredisko
452           hospital: Nemocnica
453           hotel: Hotel
454           hunting_stand: Poľovnícky posed
455           ice_cream: Zmrzlina
456           kindergarten: Materská škola
457           library: Knižnica
458           market: Obchod
459           marketplace: Tržnica
460           mountain_rescue: Horská služba
461           nightclub: 'Nočný klub'
462           nursery: Jasle
463           nursing_home: Sanatórium
464           office: Úrad
465           park: Park
466           parking: Parkovisko
467           pharmacy: lekáreň
468           place_of_worship: Kostol
469           police: Polícia
470           post_box: Poštová schránka
471           post_office: Pošta
472           preschool: Škôlka
473           prison: Väzenie
474           pub: Krčma
475           public_building: Verejná budova
476           recycling: Recyklačké miesto
477           restaurant: Reštaurácia
478           retirement_home: Domov dôchodcov
479           sauna: Sauna
480           school: Škola
481           shelter: Altánok
482           shop: Obchod
483           social_club: Spoločenský klub
484           studio: Ateliér
485           supermarket: Supermarket
486           taxi: Taxi
487           telephone: Verejný telefón
488           theatre: Divadlo
489           toilets: WC
490           townhall: Radnica
491           university: Univerzita
492           vending_machine: Predajný automat
493           veterinary: Veterinárna ordinácia
494           waste_basket: Odpadkový kôš
495           wifi: Prístup Wi-Fi
496           youth_centre: Mládežnícke centrum
497         boundary: 
498           administrative: Administratívne hranice
499         building: 
500           apartments: Bytový dom
501           bunker: Bunker
502           chapel: Kaplnka
503           church: Kostol,cirkev
504           city_hall: Radnica,magistrát
505           commercial: Komerčné budovy
506           dormitory: Študentský domov
507           faculty: Budovy fakulty
508           farm: Hospodárska budova
509           flats: Byty
510           garage: Garáž
511           hall: Sála
512           hospital: Nemocničné budovy
513           hotel: Hotel
514           house: Dom
515           industrial: Priemyselné budovy
516           office: Administratívna budova
517           public: Verejná budova
518           residential: Obytné budovy
519           retail: Maloobchodné budovy
520           school: Škola
521           shop: Obchod
522           stadium: Štadión
523           store: Obchod
524           terrace: Radová zástavba
525           tower: Veža
526           train_station: Železničná stanica
527           university: Univerzitné budovy
528         highway: 
529           bridleway: Cesta pre kone
530           bus_guideway: Bus so sprievodcom
531           bus_stop: Zastávka autobusu
532           byway: Byway (súkromná cesta)
533           construction: Cesta vo výstavbe
534           cycleway: Cyklistický chodník
535           distance_marker: Distance Marker (kilometrovník)
536           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
537           footway: Chodník
538           ford: Brod
539           gate: Brána
540           living_street: Obytná zóna
541           minor: Vedľajšia cesta
542           motorway: Diaľnica
543           motorway_junction: Motorway Junction (Diaľničná križovatka)
544           motorway_link: Diaľnica
545           path: Cesta
546           pedestrian: Chodník pre chodcov
547           platform: Nástupište
548           primary: Cesta I. triedy
549           primary_link: Cesta I. triedy
550           residential: Residential(Obytný)
551           road: Cesta
552           secondary: Cesta II. triedy
553           secondary_link: Cesta II. triedy
554           service: Service Road (prístupová komunikácia)
555           steps: Schody
556           stile: Schodíky cez ohradu
557           tertiary: Cesta III. triedy
558           track: Nespevnené cesty
559           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
560           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
561           unclassified: Neklasifikovaná cesta
562           unsurfaced: Nespevnená cesta
563         historic: 
564           archaeological_site: Archeologické nálezisko
565           battlefield: Bojisko
566           boundary_stone: Hraničný kameň
567           building: Budova
568           castle: Hrad
569           church: Kostol
570           house: Dom
571           icon: Ikona
572           manor: Šľachtické sídlo
573           memorial: Pomník
574           mine: Baňa
575           monument: Pamätník
576           museum: Múzeum
577           ruins: Ruina
578           tower: Veža
579           wayside_cross: Božie muky
580           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
581           wreck: Zrúcanina
582         landuse: 
583           allotments: Záhradkárske osady
584           basin: Basin (Vodná nádrž)
585           cemetery: Cintorín
586           commercial: Obchodná štvrť
587           construction: Stavba
588           farm: Farma
589           farmyard: Dvor
590           forest: Les
591           grass: Tráva
592           industrial: Priemyslová oblasť
593           landfill: Skládka odpadu
594           meadow: Lúka
595           military: Vojenský priestor
596           mine: Baňa
597           mountain: Hora
598           nature_reserve: Prírodná rezervácia
599           park: Park
600           piste: Zjazdovka
601           plaza: Námestie
602           quarry: Lom
603           railway: Železnica
604           residential: Residential Area (Obytná oblasť)
605           retail: Retail (Obchodná zóna)
606           village_green: Verejná zeleň
607           vineyard: Vinica
608           wetland: Mokrina
609           wood: Drevo
610         leisure: 
611           common: Verejné priestranstvo
612           fishing: Rybolov (športový)
613           garden: Záhrada
614           golf_course: Golfové ihrisko
615           ice_rink: Umelé klzisko
616           marina: Prístav pre jachty
617           miniature_golf: Mini golf
618           nature_reserve: Prírodná rezervácia
619           park: Park
620           pitch: Športové ihrisko
621           playground: Detské ihrisko
622           recreation_ground: Rekreačná oblasť
623           slipway: Lodný sklz
624           sports_centre: Športové stredisko
625           stadium: Štadión
626           swimming_pool: Plaváreň
627           track: Bežecká dráha
628           water_park: Aquapark
629         natural: 
630           bay: Zátoka, záliv
631           beach: Pláž
632           cape: Mys
633           cave_entrance: Vstup do jaskyne
634           channel: Kanál
635           cliff: Útes, kamenná stena
636           coastline: Pobrežie
637           crater: Kráter
638           feature: Vlastnosť
639           fell: Horská pastvina
640           fjord: Fjord
641           geyser: Gejzír
642           glacier: Ľadovec
643           heath: Vresovisko
644           hill: Kopec
645           island: Ostrov
646           marsh: Bažina
647           moor: Močiar
648           mud: Bahno
649           peak: Vrchol
650           point: Bod
651           reef: Bradlo, Skalisko
652           ridge: Hrebeň
653           river: Rieka
654           rock: Skala
655           scree: Sutina
656           scrub: Rúbanisko
657           shoal: Plytčina
658           spring: Prameň
659           strait: Úžina
660           tree: Strom
661           valley: Dolina
662           volcano: Sopka
663           water: Voda
664           wetland: Mokrina
665           wetlands: Mokrina
666           wood: Les
667         place: 
668           airport: Letisko
669           city: Mesto nad 100 tis.
670           country: Štát
671           county: Okres
672           farm: Farma
673           hamlet: Osada do 200
674           house: Budova
675           houses: Budovy
676           island: Ostrov
677           islet: Ostrovček
678           locality: Oblasť
679           moor: Močiar
680           municipality: Obecný úrad
681           postcode: PSČ
682           region: Región
683           sea: More
684           state: Štát
685           subdivision: Pododdelenie
686           suburb: Mestský obvod
687           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
688           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
689           village: Obec 200-10 tis.
690         railway: 
691           abandoned: Opustená železnica
692           construction: Železnica vo výstavbe
693           disused: Nepoužívaná železnica
694           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
695           funicular: Lanová dráha
696           halt: Zastávka vlaku
697           historic_station: Zastávka historickej železnice
698           junction: Železničný uzol
699           level_crossing: Železničný prejazd
700           light_rail: Ľahká železnica
701           monorail: Jednokoľajka
702           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
703           platform: Železničné nástupište
704           preserved: Historická železnica
705           spur: Železničná vlečka
706           station: Železničná stanica
707           subway: Stanica metra
708           subway_entrance: Vchod do metra
709           switch: Železničná výhybka
710           tram: Električka
711           tram_stop: Zastávka električky
712           yard: Železničné depo
713         shop: 
714           alcohol: Mimo povolenia
715           apparel: Odevy
716           art: Obchod s umením
717           bakery: Pekáreň
718           beauty: Salón krásy
719           beverages: Občerstvenie
720           bicycle: Obchod s bicylkami
721           books: Kníhkupectvo
722           butcher: Mäsiarstvo
723           car_dealer: Obchod s autami
724           car_parts: Mototechna
725           car_repair: Autoservis
726           carpet: Obchod s kobercami
727           charity: Charitatívny obchod
728           chemist: Lekáreň
729           clothes: Obchod s konfekciou
730           computer: Obchod s počítačmi
731           confectionery: Cukráreň
732           department_store: Obchodný dom
733           doityourself: Urob si sám
734           drugstore: Lekáreň
735           dry_cleaning: Chemická čistiareň
736           electronics: Elektro
737           estate_agent: Realitná kancelária
738           farm: Poľnonákup
739           fish: Obchod s rybami
740           florist: Kvetinárstvo
741           food: Obchod s potravinami
742           funeral_directors: Pohrebníctvo
743           furniture: Nábytok
744           gallery: Galéria
745           garden_centre: Záhradnícke centrum
746           general: Zmiešaný tovar
747           gift: Suveníry
748           greengrocer: Obchod so zeleninou
749           grocery: Potraviny
750           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
751           hardware: Železiarstvo
752           hifi: Hi-Fi
753           insurance: Poisťovňa
754           jewelry: Zlatníctvo
755           kiosk: Novinový stánok
756           laundry: Práčovňa
757           mall: Pešia zóna
758           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
759           motorcycle: Motocyklový obchod
760           music: Hudobniny
761           optician: Očná optika
762           organic: Obchod so zdravou výživou
763           outdoor: Turistický obchod
764           pet: Chovprodukt
765           photo: Fotokino
766           salon: Salón
767           shoes: Obuva
768           shopping_centre: Nákupné stredisko
769           sports: Športový obchod
770           stationery: Papierníctvo
771           supermarket: Supermarket
772           toys: Hračkárstvo
773           travel_agency: Cestovná kancelária
774           wine: Mimo povolenia
775         tourism: 
776           alpine_hut: Vysokohorská chata
777           artwork: Umelecké dielo
778           attraction: Atrakcia
779           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
780           cabin: Malá chata
781           camp_site: Kemping
782           caravan_site: Autokemping
783           chalet: Veľká chata
784           guest_house: Penzión
785           hostel: Ubytovňa, internát
786           hotel: Hotel
787           information: Informácie
788           lean_to: Prístrešok
789           motel: Motel
790           museum: Múzeum
791           picnic_site: Výletné miesto
792           theme_park: Zábavný park
793           valley: Údolie
794           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
795           zoo: Zoo
796         waterway: 
797           boatyard: Lodenica
798           canal: Kanál
799           dam: Priehrada,hrádza
800           derelict_canal: Opustený kanál
801           ditch: Priekopa
802           dock: Dok
803           drain: Odvodňovací kanál
804           lock: Plavebná komora
805           lock_gate: Brána plavebnej komory
806           mineral_spring: Minerálny prameň
807           mooring: Kotvisko
808           river: Rieka
809           riverbank: Breh rieky
810           stream: Potok
811           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
812           water_point: Vodný bod
813           waterfall: Vodopád
814           weir: Splav
815   javascripts: 
816     map: 
817       base: 
818         cycle_map: Cyklomapa
819     site: 
820       edit_disabled_tooltip: Priblížiť na editovateľnú mapu
821       edit_tooltip: Upraviť mapu
822       edit_zoom_alert: Musíte sa priblížiť na úpravu mapy
823       history_disabled_tooltip: Priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
824       history_tooltip: Zobraziť úpravy pre túto oblasť
825       history_zoom_alert: Musíte priblížiť na zobrazenie úprav pre túto oblasť
826   layouts: 
827     community_blogs: Komunitné blogy
828     copyright: Autorské práva a licencia
829     documentation: Dokumentácia
830     donate_link_text: darovanie
831     edit: Upraviť
832     export: Export
833     export_tooltip: Export mapových dát
834     foundation: Nadácia
835     gps_traces: GPS Stopy
836     gps_traces_tooltip: Správa GPS stopy
837     help_centre: Centrum pomoci
838     history: História
839     home: domov
840     home_tooltip: Choďte na domácu polohu
841     inbox: správy (%{count})
842     inbox_tooltip: 
843       few: V schránke máte %{count} neprečítané správy
844       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
845       other: V schránke máte %{count} neprečítaných správ
846       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
847     intro_1: OpenStreetMap je volne editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
848     intro_2: OpenStreetMap vám dovolí prezerať, upravovať a používať zemepisné dáta vďaka spolupráci kdekoľvek na Zemi.
849     intro_3: Hosting OpenStreetMap láskavo poskytujú %{ucl} a %{bytemark}. Ďalší partneri projektu sú uvedení na %{partners}.
850     intro_3_partners: wiki
851     license: 
852       title: OpenStreetMap dáta sú licencované pod the Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
853     log_in: prihlásiť sa
854     log_in_tooltip: Prihlásenie s existujúcim účtom
855     logo: 
856       alt_text: Logo OpenStreetMap
857     logout: odhlásiť
858     logout_tooltip: Odhlásiť
859     make_a_donation: 
860       text: Darovanie
861       title: Podpora OpenStreetMap s finančnou podporou
862     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
863     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
864     sign_up: zaregistrovať sa
865     sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
866     tag_line: Voľná Wiki Mapa sveta
867     user_diaries: Denník užívateľa
868     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky užívateľa
869     view: Zobraziť
870     view_tooltip: Zobraziť mapu
871     welcome_user: Vitajte, %{user_link}
872     welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
873   message: 
874     delete: 
875       deleted: Správa vymazaná
876     inbox: 
877       date: Dátum
878       from: Od
879       my_inbox: Moja schránka došlej pošty
880       no_messages_yet: Nemáte žiadne správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
881       outbox: odoslaná pošta
882       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
883       subject: Predmet
884       title: Prichádzajúca pošta
885     mark: 
886       as_read: Správa označená ako prečítaná
887       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
888     message_summary: 
889       delete_button: Zmazať
890       read_button: Označiť ako prečítané
891       reply_button: Odpovedať
892       unread_button: Označiť ako neprečítané
893     new: 
894       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
895       body: Telo
896       message_sent: Správa odoslaná
897       send_button: Odoslať
898       send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi %{name}
899       subject: Predmet
900       title: Odoslať správu
901     no_such_message: 
902       body: Prepáčte, neexistuje správa s takým id.
903       heading: Zadaná správa neexistuje
904       title: Zadaná správa neexistuje
905     no_such_user: 
906       body: Prepáčte, neexistuje žiaden užívateľ s týmto menom.
907       heading: Taký užívateľ nie je
908       title: Taký užívateľ nie je
909     outbox: 
910       date: Dátum
911       inbox: prichádzajúca pošta
912       my_inbox: Moja %{inbox_link}
913       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
914       outbox: odoslaná pošta
915       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
916       subject: Predmet
917       title: Odoslaná pošta
918       to: Komu
919     read: 
920       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
921       back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
922       date: Dátum
923       from: Od
924       reading_your_messages: Načítavam vaše správy
925       reading_your_sent_messages: Čítanie vašich odoslaných správ
926       reply_button: Odpovedať
927       subject: Predmet
928       title: Čítať správu
929       to: Komu
930       unread_button: Označiť ako neprečítané
931     sent_message_summary: 
932       delete_button: Zmazať
933   notifier: 
934     diary_comment_notification: 
935       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl} a môžete komentovať na %{commenturl}, alebo odpoveď na %{replyurl}
936       header: "%{from_user} má poznámku na váš nedávny OpenStreetMap záznam v denníku s predmetom %{subject}:"
937       hi: Ahoj %{to_user},
938       subject: "[OpenStreetMap] %{user} komentovaj vo vašej položke denníka"
939     email_confirm: 
940       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
941     email_confirm_html: 
942       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
943       greeting: Ahoj,
944       hopefully_you: Niekto (dúfajme, že vy) chcel zmeniť e-mailovú adresu  na %{server_url} do %{new_address}.
945     email_confirm_plain: 
946       click_the_link: Ak je toto vaše, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
947       greeting: Ahoj,
948       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme, že vy) chce zmeniť svoju e-mailovú adresu, na viac ako
949       hopefully_you_2: "%{server_url} do %{new_address}."
950     friend_notification: 
951       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
952       had_added_you: "%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
953       see_their_profile: Môžete vidieť svoj profil na %{userurl}.
954       subject: "[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa"
955     gpx_notification: 
956       and_no_tags: a žiadne značky.
957       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
958       failure: 
959         failed_to_import: "neúspešný import. Tu je chyba:"
960         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX  a ako sa im vyhnúť
961         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
962         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import neúspešný"
963       greeting: Ahoj,
964       success: 
965         subject: "[OpenStreetMap] GPX Import uspešný"
966       with_description: s popisom
967       your_gpx_file: Vyzerá to ako váš GPX súbor
968     lost_password: 
969       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
970     lost_password_html: 
971       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
972       greeting: Ahoj,
973       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
974     lost_password_plain: 
975       click_the_link: Ak ste to vy, prosím kliknite na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
976       greeting: Ahoj,
977       hopefully_you_1: Niekto (dúfajme že vy) požiadal o obnovu hesla
978       hopefully_you_2: e-mailové adresy openstreetmap.org účtu.
979     message_notification: 
980       footer1: Môžete si tiež prečítať správy na %{readurl}
981       footer2: a môžete odpovedať na %{replyurl}
982       header: "%{from_user} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom %{subject}:"
983       hi: Ahoj %{to_user},
984     signup_confirm: 
985       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
986     signup_confirm_html: 
987       click_the_link: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho účtu a prečítajte si viac informácií o  OpenStreetMap
988       current_user: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založený na tom, kde sa nachádzate, je dostupný na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
989       get_reading: Poďte čítať o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wiki</a>, dostanete posledné správy cez <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap blog</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, alebo prehliadať cez OpenStreetMap zakladateľa Steve Coast's <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData blog</a> pre stručnú históriu projektu, ktorý má <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasts na počúvanie</a> tiež!
990       greeting: Ahoj tam!
991       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chcel vytvoriť účet po dobu
992       introductory_video: Môžete sledovať %{introductory_video_link}.
993       more_videos: Je tam %{more_videos_link}.
994       more_videos_here: viac videí tu
995       user_wiki_page: Toto je doporučenie ak vytvárate užívateľskú stránku na wiki, ktorá obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
996       video_to_openstreetmap: úvodné video do OpenStreetMap
997       wiki_signup: Môžete tiež potrebovať <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">prihlásiť sa do OpenStreetMap wiki</a>.
998     signup_confirm_plain: 
999       blog_and_twitter: "Dosiahnite na posledné novinky cez OpenStreetMap blog alebo Twitter:"
1000       click_the_link_1: Ak je to vám, vitajte! Prosím kliknite na odkaz nižšie pre potvrdenie vášho
1001       current_user_1: Zoznam aktuálnych užívateľov v kategóriách, založené na tom, kde sa vo svete nachádzajú
1002       current_user_2: "sú k dispozícii na:"
1003       greeting: Ahoj!
1004       hopefully_you: Niekto (dúfame že vy) chce vytvoriť účet po dobu
1005       introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
1006       more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
1007       the_wiki: "Poďte čítať o OpenStreetMap na wiki:"
1008       user_wiki_1: Odporúča sa, aby ste vytvorili užívateľskú wiki stránku, ktorá obsahuje
1009       user_wiki_2: obsahuje kategórie podľa toho kde sa nachádzate, také ako [[Category:Users_in_London]].
1010       wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
1011   oauth: 
1012     oauthorize: 
1013       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1014       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1015       allow_to: "Klientskej aplikácie umožnia, aby:"
1016       allow_write_api: upravovať mapu.
1017       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1018       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1019       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1020       request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup na váš účet. Prosím skontrolujte či aplikácia má nasledujúcu schopnosť. Môžete si vybrať veľa alebo málo, ako sa vám páči.
1021   oauth_clients: 
1022     create: 
1023       flash: Uspešne registrované informácie
1024     edit: 
1025       submit: Upraviť
1026       title: Upravte vašu žiadosť
1027     form: 
1028       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1029       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1030       allow_write_api: zmeniť mapu.
1031       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1032       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1033       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1034       callback_url: Spätná URL
1035       name: Meno
1036       requests: "Žiadosť o nasledujúce povolenia od užívateľa:"
1037       required: Požadované
1038       support_url: Podpora URL
1039       url: URL Hlavnej aplikácie
1040     index: 
1041       application: Meno žiadosti
1042       issued_at: Vydané v
1043       my_tokens: Moje povolené požiadavky
1044       register_new: Zaregistrujte svoju požiadavku
1045       revoke: Zrušiť!
1046     new: 
1047       submit: Registrovať
1048       title: Zaregistrovať novú žiadosť
1049     not_found: 
1050       sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
1051     show: 
1052       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1053       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1054       allow_write_api: zmeniť mapu.
1055       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1056       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1057       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1058       edit: Upraviť detaily
1059       requests: "Žiadam nasledujúce povolenia od užívateľa:"
1060       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) rovnako ako obyčajný text v ssl móde.
1061     update: 
1062       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1063   site: 
1064     edit: 
1065       anon_edits_link_text: Zistite, prečo tomu tak je.
1066       flash_player_required: Potrebujete Flash player pre Potlatch, the OpenStreetMap Flash editor. Môžete <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Niekoľko iných možností</a> sú tiež dostupné pre úpravu OpenStreetMap.
1067       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1068       not_public_description: Nemôžete naďalej upravovať mapy, iba ak urobíte takto.  Môžete si nastaviť vaše úpravy, ako verejné z vašej %{user_page}.
1069       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (Pre uloženie v Potlatchu, mali by ste odznačiť aktuálnu cestu, alebo bod, ak upravujete v režime naživo, alebo kliknite uložiť ak máte tlačidlo uložiť.)
1070       user_page_link: stránka užívateľa
1071     index: 
1072       js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
1073       js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
1074       js_3: Môžete skúsiť <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home static tile browser</a> ak sa vám nedarí povoliť JavaScript.
1075       license: 
1076         license_name: Creative Commons Attribution Share-Alike 2,0
1077         notice: Licencovaný pod %{license_name} s %{project_name} a jej prispievatelia.
1078         project_name: OpenStreetMap projekt
1079       permalink: Trvalý odkaz
1080       shortlink: Krátky odkaz
1081     key: 
1082       map_key: Legenda
1083       table: 
1084         entry: 
1085           admin: Administratívne hranice
1086           apron: 
1087             1: terminál
1088           bridleway: Chodník pre kone
1089           building: Významná budova
1090           byway: Súkromná cesta
1091           cable: 
1092             - Lanovka
1093             - sedačková lanovka
1094           cemetery: Cintorín
1095           centre: Športové centrum
1096           commercial: Komerčná oblasť
1097           common: 
1098             - Obecný
1099             - lúka
1100           construction: Cesta vo výstavbe
1101           cycleway: Cyklotrasa
1102           farm: Farma
1103           footway: Chodník pre peších
1104           forest: Les
1105           golf: Golfové ihrisko
1106           heathland: Vresovisko
1107           industrial: Priemyselná oblasť
1108           lake: 
1109             - Jazero
1110             - nádrž
1111           military: Vojenský priestor
1112           motorway: Diaľnica
1113           park: Park
1114           permissive: Voľný prístup
1115           pitch: Športové ihrisko
1116           primary: Cesta prvej triedy
1117           private: Súkromný prístup
1118           rail: Železnica
1119           reserve: Prírodná rezervácia
1120           resident: Obytná oblasť
1121           retail: Nákupná oblasť
1122           runway: 
1123             1: pojazdové dráhy
1124           school: 
1125             - Škola
1126             - univerzita
1127           secondary: Cesta druhej triedy
1128           station: Železničná stanica
1129           subway: Metro
1130           summit: 
1131             - Vrchol
1132             - vrchol
1133           tourist: Turistická atrakcia
1134           track: Lesná, poľná cesta
1135           tram: 
1136             - Rýchloelektrička
1137             - električka
1138           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1139           tunnel: Únikový kryt = tunel
1140           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1141           unsurfaced: Nespevnená cesta
1142     search: 
1143       search: Vyhľadať
1144       search_help: "príklady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', alebo 'pošta blízko Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>more príklady...</a>"
1145       submit_text: Vykonať
1146       where_am_i: Kde som?
1147       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1148     sidebar: 
1149       close: Zavrieť
1150       search_results: Výsledky vyhľadávania
1151   time: 
1152     formats: 
1153       friendly: "%e %B %Y at %H:%M"
1154   trace: 
1155     create: 
1156       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
1157       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1158     delete: 
1159       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1160     edit: 
1161       description: "Popis:"
1162       download: stiahnuť
1163       edit: upraviť
1164       filename: "Názov súboru:"
1165       heading: Úprava stopy %{name}
1166       map: mapa
1167       owner: "Vlastník:"
1168       points: "Body:"
1169       save_button: Uložiť zmeny
1170       start_coord: "Začiatočná súradnica:"
1171       tags: "Tagy:"
1172       tags_help: oddelené čiarkou
1173       title: Úprava stopy %{name}
1174       uploaded_at: "Nahrať na:"
1175       visibility: "Vidieľnosť:"
1176       visibility_help: čo má toto znamenať?
1177     list: 
1178       public_traces: Verejné GPS stopy
1179       public_traces_from: Verejné GPS stopy od %{user}
1180       tagged_with: označený s %{tags}
1181       your_traces: Vaše GPS stopy
1182     make_public: 
1183       made_public: Zverejnená stopa
1184     no_such_user: 
1185       body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom %{user}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
1186       heading: Užívateľ %{user} neexistuje
1187       title: Nie je taký užívateľ
1188     offline: 
1189       heading: GPX úschovňa je Offline
1190       message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
1191     offline_warning: 
1192       message: Systém nahrávania GPX súborov je teraz neprístupný
1193     trace: 
1194       ago: pred %{time_in_words_ago}
1195       by: od
1196       count_points: "%{count} body"
1197       edit: upraviť
1198       edit_map: Upraviť Mapu
1199       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÝ
1200       in: v
1201       map: mapa
1202       more: viac
1203       pending: NEVYRIEŠENÉ
1204       private: SÚKROMNÉ
1205       public: VEREJNÝ
1206       trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
1207       view_map: Zobraziť Mapu
1208     trace_form: 
1209       description: Popis
1210       help: Pomoc
1211       tags: Tagy
1212       tags_help: oddelené čiarkou
1213       upload_button: Nahrať
1214       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
1215       visibility: Viditeľnosť
1216       visibility_help: čo toto znamená?
1217     trace_header: 
1218       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1219       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
1220       traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
1221       upload_trace: Nahrať stopu
1222     trace_optionals: 
1223       tags: Tagy
1224     trace_paging_nav: 
1225       next: Dopredu »
1226       previous: « Naspäť
1227       showing_page: Strana %{page}
1228     view: 
1229       delete_track: Vymazať túto stopu
1230       description: "Popis:"
1231       download: stiahnuť
1232       edit: upraviť
1233       edit_track: Upraviť túto stopu
1234       filename: "Názov súboru:"
1235       heading: Sledovanie stopy %{name}
1236       map: mapa
1237       none: Žiadne
1238       owner: "Vlastník:"
1239       pending: NEVYRIEŠENÉ
1240       points: "Body:"
1241       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1242       tags: "Tagy:"
1243       title: Sledovanie stopy %{name}
1244       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1245       uploaded: "Nahraté na:"
1246       visibility: "Viditeľnosť:"
1247     visibility: 
1248       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1249       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1250       public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
1251       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1252   user: 
1253     account: 
1254       contributor terms: 
1255         agreed: Súhlasili ste s novými Podmienkami prispievania.
1256       current email address: "Aktuálna E-mailová Adresa:"
1257       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1258       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
1259       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
1260       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
1261       home location: "Domovské miesto:"
1262       image: "Obrázok:"
1263       image size hint: (veľkosť obrázkov aspoň 100x100 je najlepšia)
1264       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1265       latitude: "Zem. šírka:"
1266       longitude: "Zem. dĺžka:"
1267       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1268       my settings: Moje nastavenia
1269       new email address: "Nová E-mailová Adresa:"
1270       new image: "Pridať obrázok:"
1271       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1272       openid: 
1273         link text: čo je toto?
1274       preferred editor: "Preferovaný editor:"
1275       preferred languages: "Uprednostňované jazyky:"
1276       profile description: "Popis profilu:"
1277       public editing: 
1278         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1279         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1280         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1281         enabled link text: čo je toto?
1282         heading: "Verejná úprava:"
1283       public editing note: 
1284         heading: Úprava pre verejnosť
1285         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
1286       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1287       return to profile: Návrat do profilu
1288       save changes button: Uložiť Zmeny
1289       title: Upraviť účet
1290       update home location on click: Upraviť polohu domova, kliknutím na mapu?
1291     confirm: 
1292       button: Potvrdiť
1293       heading: Potvrdiť užívateľský účet
1294       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1295       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
1296     confirm_email: 
1297       button: Potvrdiť
1298       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1299       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1300       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
1301       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1302     filter: 
1303       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1304     go_public: 
1305       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1306     list: 
1307       heading: Užívatelia
1308       hide: Skryť vybraných užívateľov
1309       title: Užívatelia
1310     login: 
1311       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
1312       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
1313       email or username: "E-mailová adresa alebo Meno užívateľa:"
1314       heading: Prihlásenie
1315       login_button: Prihlásiť
1316       lost password link: Stratili ste heslo?
1317       password: "Heslo:"
1318       remember: "Zapamätať:"
1319       title: Prihlásiť sa
1320     logout: 
1321       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1322       logout_button: Odhlásenie
1323       title: Odhlásenie
1324     lost_password: 
1325       email address: "E-mailová Adresa:"
1326       heading: Zabudli Ste Heslo?
1327       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
1328       new password button: Resetovať heslo
1329       notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
1330       notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
1331       title: Stratené heslo
1332     make_friend: 
1333       already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
1334       failed: Prepáčte, neúspešné pridanie %{name} ako priateľa.
1335       success: "%{name} je teraz váš priateľ."
1336     new: 
1337       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1338       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1339       contact_webmaster: Prosím kontaktovať <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> kvôli žiadosti pre vytvorenie účtu – budeme sa snažiť  vašu požiadavku vybaviť tak rýchlo, ako je len možné.
1340       continue: Pokračovať
1341       display name: "Zobrazované meno:"
1342       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1343       email address: "Emailová adresa:"
1344       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
1345       flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
1346       heading: Vytvoriť užívateľský účet
1347       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
1348       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1349       not displayed publicly: Nezobrazovať verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)k
1350       password: "Heslo:"
1351       title: Vytvoriť účet
1352     no_such_user: 
1353       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza %{user}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
1354       heading: Užívateľ %{user} neexistuje
1355       title: Taký užívateľ nie je
1356     popup: 
1357       friend: Priateľ
1358       nearby mapper: Blízky mapovač
1359       your location: Vaša poloha
1360     remove_friend: 
1361       not_a_friend: "%{name} nie je nikto z vašich priateľov."
1362       success: "%{name} bol z vašich priateľov vymazaný."
1363     reset_password: 
1364       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1365       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1366       flash token bad: Nemôžem nájsť také symboly, možno skontrolujte URL?
1367       heading: Resetnúť heslo pre %{user}
1368       password: "Heslo:"
1369       reset: Zmazať Heslo
1370       title: Resetnúť heslo
1371     set_home: 
1372       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1373     terms: 
1374       title: Podmienky prispievania
1375     view: 
1376       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
1377       add as friend: pridať ako priateľa
1378       ago: (pred %{time_in_words_ago})
1379       block_history: zobraziť prijaté položky
1380       blocks by me: blokovať pre mňa
1381       blocks on me: moje zablokovania
1382       confirm: Potvrdiť
1383       create_block: blokovať tohto užívateľa
1384       created from: "Vytvorené od:"
1385       ct accepted: Prijaté pred %{ago}
1386       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
1387       delete_user: vymazať tohto užívateľa
1388       description: Popis
1389       diary: denník
1390       edits: úpravy
1391       email address: "Emailová adresa:"
1392       hide_user: skryť tohto užívateľa
1393       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej %{settings_link} stránke.
1394       km away: Vzdialený %{count}km
1395       latest edit: "Posledné úpravy {rokmi} %:"
1396       m away: Vzdialený %{count}m
1397       mapper since: "Mapuje od:"
1398       moderator_history: zobraziť zadaný blok
1399       my diary: môj diár
1400       my edits: moje úpravy
1401       my settings: moje nastavenia
1402       my traces: moje stopy
1403       nearby users: Ďalší užívatelia v okolí
1404       new diary entry: nový údaj denníka
1405       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1406       no nearby users: Nie je tu iný užívateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1407       oauth settings: Oauth nastavenia
1408       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1409       role: 
1410         administrator: Tento užívateľ je administrátor
1411         grant: 
1412           administrator: Povoliť prístup administrátora
1413           moderator: Povoliť prístup moderátora
1414         moderator: Tento užívateľ je moderátor
1415         revoke: 
1416           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1417           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1418       send message: poslať správu
1419       settings_link_text: nastavenia
1420       status: "Stav:"
1421       traces: stopy
1422       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
1423       user location: Poloha užívateľa
1424       your friends: Vaši priatelia
1425   user_block: 
1426     blocks_by: 
1427       empty: "%{name} nemá ešte žiadne bloky"
1428       heading: Zoznam blokov pre %{name}
1429       title: Bloky %{name}
1430     blocks_on: 
1431       empty: "%{name} doteraz ešte nebol blokovaný."
1432       heading: Zoznam blokov na %{name}
1433       title: Bloky na %{name}
1434     create: 
1435       flash: Zablokovať užívateľa %{name}.
1436       try_contacting: Prosím skúste sa spojiť s užívateľom, pred jeho zablokovaním a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
1437       try_waiting: Prosím skúste dávať užívateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
1438     edit: 
1439       back: Zobraziť všetky bloky
1440       heading: Editácia bloku na %{name}
1441       needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť pred tým, než blok bude vymazaný?
1442       period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ zablokovaný pre API.
1443       reason: Dôvod prečo %{name} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
1444       show: Zobraziť tento blok
1445       submit: Aktualizácia bloku
1446       title: Editácia bloku na %{name}
1447     filter: 
1448       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
1449       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
1450       not_a_moderator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1451     helper: 
1452       time_future: Ukončené v %{time}.
1453       time_past: Ukončené pred %{time}.
1454       until_login: Aktívny až do prihlásenia užívateľa.
1455     index: 
1456       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
1457       heading: Zoznam užívateľských blokov
1458       title: Užívateľské bloky
1459     model: 
1460       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1461       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
1462     new: 
1463       back: Zobraziť všetky bloky
1464       heading: Vytvorenie bloku na %{name}
1465       needs_view: Užívateľ musí byť prihlásený, aby mohol vymazať tento blok
1466       period: Ako dlho, teraz začínajúc, bude užívateľ blokovaný pre API.
1467       reason: Dôvod prečo %{name} je blokovaný. Prosím buďte kľudný a rozumný ako je možné, poskytujte mnoho detailov, koľko len môžete o situácii. Majte na pamäti, že nie všetci užívatelia rozumejú jazyku komunity, tak prosím skúste použiť pojmy pre laikov.
1468       submit: Vytvoriť blok
1469       title: Vytváram blok na %{name}
1470       tried_contacting: Kontaktoval som užívateľa a požiadal ho, aby prestal.
1471       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď užívateľa na túto komunikáciu.
1472     not_found: 
1473       back: Naspäť na zoznam
1474       sorry: Prepáčte, blok užívateľa s ID %{id} nemohol byť nájdený.
1475     partial: 
1476       confirm: Ste si istí?
1477       creator_name: Tvorca
1478       display_name: Blokovaný užívateľ
1479       edit: Upraviť
1480       not_revoked: (nezrušený)
1481       reason: Dôvod pre blokovanie
1482       revoke: Zrušiť!
1483       revoker_name: Zrušil
1484       show: Zobraziť
1485       status: Stav
1486     revoke: 
1487       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
1488       flash: Tento blok bol zrušený.
1489       heading: Zrušujem blok pre %{block_on} podľa %{block_by}
1490       past: Tento blok skončil pred %{time}a teraz nemože byť zrušený.
1491       revoke: Zrušiť!
1492       time_future: Tento blok bol ukončený v %{time}.
1493       title: Zrušujem blok pre %{block_on}
1494     show: 
1495       back: Zobraziť všetky blokovania
1496       confirm: Ste si istý?
1497       edit: Upraviť
1498       heading: "%{block_on} blokovaný %{block_by}"
1499       needs_view: Užívateľ sa potrebuje prihlásiť predtým, ako bude toto blokovanie odstránené.
1500       reason: "Dôvod blokovania:"
1501       revoke: Odvolať!
1502       revoker: "Odvolaním:"
1503       show: Zobraziť
1504       status: Postavenie
1505       time_future: Skončené %{time}
1506       time_past: Ukončené pred %{time}
1507       title: "%{block_on} blokovaný %{block_by}"
1508     update: 
1509       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
1510       success: Blok je aktualizovaný.
1511   user_role: 
1512     filter: 
1513       already_has_role: Užívateľ už má úlohu %{role}.
1514       doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu %{role}.
1515       not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
1516       not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
1517     grant: 
1518       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre užívateľa `%{name}'?
1519       confirm: Potvrdiť
1520       fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre užívateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
1521       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1522       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1523     revoke: 
1524       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' od užívateľa `%{name}'?
1525       confirm: Potvrdiť
1526       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od užívateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
1527       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1528       title: Potvrdiť zrušenie funkcie