]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - vendor/assets/iD/iD/locales/pl.json
Update to iD v1.3.1
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / pl.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Obszar",
5             "description": "Dodaj parki, budynki, jeziora i inne obszary do mapy.",
6             "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować obszar taki jak park, jezioro czy budynek."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Linia",
10             "description": "Dodaj autostrady, ulice, ścieżki dla pieszych, kanały i inne linie do mapy.",
11             "tail": "Kliknij mapę, aby zacząć rysować drogę, ścieżkę lub trasę."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punkt",
15             "description": "Dodaj restauracje, pomniki, skrzynki pocztowe i inne punkty do mapy.",
16             "tail": "Kliknij mapę, aby dodać punkt."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Przeglądaj",
20             "description": "Przesuwaj i zmieniaj skalę mapy."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Kliknij, aby dodać punkty do obszaru. Kliknij pierwszy punkt, aby zamknąć obszar."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Kliknij, aby dodać więcej punktów do linii. Kliknij inne linie, aby je połączyć lub użyj dwukliku, aby zakończyć rysowanie."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Dodano punkt.",
33                 "vertex": "Dodano punkt do drogi.",
34                 "relation": "Dodano relację."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Zaczęto linię.",
40                 "area": "Zaczęto obszar."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Kontynuuj",
46             "description": "Kontynuuj tę linię.",
47             "not_eligible": "Żadna linia nie może być w tym miejscu kontynuowana.",
48             "multiple": "Kilka linii może być tutaj kontynuowanych. Aby wybrać linię, kliknij w nią przytrzymując klawisz Shift.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Kontynuowano rysowanie linii.",
51                 "area": "Kontynuowano obszar."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Przestano rysować."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Zmieniono rolę członka relacji."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Zmieniono tagi."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Zaokrąglij",
65             "description": {
66                 "line": "Stwórz okrąg z tej linii.",
67                 "area": "Stwórz koło z tego obszaru."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Stworzono okrąg z linii.",
72                 "area": "Stworzono koło z obszaru."
73             },
74             "not_closed": "Z tego obiektu nie można zrobić okręgu, gdyż nie jest pętlą."
75         },
76         "orthogonalize": {
77             "title": "Koryguj prostopadłość",
78             "description": {
79                 "line": "Spraw, aby kąty tej linii były proste.",
80                 "area": "Spraw, aby kąty tego obszaru były proste."
81             },
82             "key": "S",
83             "annotation": {
84                 "line": "Stworzono kąty proste z narożników linii.",
85                 "area": "Stworzono kąty proste obszaru."
86             },
87             "not_squarish": "Nie można stworzyć kątów prostych, gdyż obiekt nie posiada czterech boków."
88         },
89         "straighten": {
90             "title": "Prostowanie",
91             "description": "Wyprostuj tę linię.",
92             "key": "S",
93             "annotation": "Wyprostowano linię.",
94             "too_bendy": "Nie można wyprostować tej linii gdyż zakręca ona zbyt mocno."
95         },
96         "delete": {
97             "title": "Usuń",
98             "description": "Usuń to z mapy.",
99             "annotation": {
100                 "point": "Usunięto punkt.",
101                 "vertex": "Usunięto punkt z drogi.",
102                 "line": "Usunięto linię.",
103                 "area": "Usunięto obszar.",
104                 "relation": "Usunięto relację.",
105                 "multiple": "Usunięto {n} obiekt(ów)."
106             },
107             "incomplete_relation": "Tego obiektu nie można usunąć, ponieważ nie został w pełni pobrany."
108         },
109         "add_member": {
110             "annotation": "Dodano członka relacji."
111         },
112         "delete_member": {
113             "annotation": "Usunięto członka relacji."
114         },
115         "connect": {
116             "annotation": {
117                 "point": "Połączono drogę z punktem.",
118                 "vertex": "Połączono dwie drogi.",
119                 "line": "Połączono drogę z linią.",
120                 "area": "Połączono drogę z obszarem."
121             }
122         },
123         "disconnect": {
124             "title": "Rozłącz",
125             "description": "Rozłącz te dwie drogi.",
126             "key": "D",
127             "annotation": "Rozłączono drogi.",
128             "not_connected": "Nie ma tu wystarczająco wielu linii/obszarów do rozłączenia."
129         },
130         "merge": {
131             "title": "Scal",
132             "description": "Scal te linie.",
133             "key": "C",
134             "annotation": "Scalono {n} linii.",
135             "not_eligible": "Te obiekty nie mogą zostać scalone.",
136             "not_adjacent": "Tych linii nie da się scalić, gdyż nie są połączone.",
137             "restriction": "Te linie nie mogą zostać połączone, ponieważ przynajmniej jedna z nich jest członkiem relacji \"{relation}\"."
138         },
139         "move": {
140             "title": "Przesuń",
141             "description": "Przesuń to w inne miejsce.",
142             "key": "M",
143             "annotation": {
144                 "point": "Przesunięto punkt.",
145                 "vertex": "Przesunięto punkt drogi.",
146                 "line": "Przesunięto linię.",
147                 "area": "Przesunięto obszar.",
148                 "multiple": "Przesunięto wiele obiektów."
149             },
150             "incomplete_relation": "Tego obiektu nie można przesunąć, gdyż nie został całkiem pobrany."
151         },
152         "rotate": {
153             "title": "Obróć",
154             "description": "Obróć ten obiekt względem jego środka.",
155             "key": "R",
156             "annotation": {
157                 "line": "Obrócono linię.",
158                 "area": "Obrócono obszar."
159             }
160         },
161         "reverse": {
162             "title": "Odwróć",
163             "description": "Spraw by ta linia biegła w przeciwnym kierunku.",
164             "key": "V",
165             "annotation": "Odwrócono linię."
166         },
167         "split": {
168             "title": "Rozdziel",
169             "description": {
170                 "line": "Rozdziel tę linię na dwie części w tym węźle.",
171                 "area": "Rozdziel granicę tego obszaru na dwie części.",
172                 "multiple": "Rozdziel linie/granice obszaru w tym węźle na dwie części."
173             },
174             "key": "X",
175             "annotation": {
176                 "line": "Rozdziel linię.",
177                 "area": "Rozdziel granicę obszaru.",
178                 "multiple": "Rozdziel {n} linii/granic obszarów"
179             },
180             "not_eligible": "Linie nie mogą zostać rozdzielone na ich początku lub końcu.",
181             "multiple_ways": "Jest tu zbyt wiele linii do rozdzielenia."
182         }
183     },
184     "undo": {
185         "tooltip": "Cofnij: {action}",
186         "nothing": "Nie ma nic do cofnięcia."
187     },
188     "redo": {
189         "tooltip": "Powtórz: {action}",
190         "nothing": "Nie ma nic do powtórzenia."
191     },
192     "tooltip_keyhint": "Skrót:",
193     "browser_notice": "Ten edytor działa w Firefoksie, Chrome, Safari, Operze oraz Internet Explorerze 9 i wyżej. Zaktualizuj swoją przeglądarkę lub użyj Potlatch 2, aby edytować mapę.",
194     "translate": {
195         "translate": "Przetłumacz",
196         "localized_translation_label": "Wielojęzyczna nazwa",
197         "localized_translation_language": "Wybierz język",
198         "localized_translation_name": "Nazwa"
199     },
200     "zoom_in_edit": "Powiększ, aby edytować",
201     "logout": "wyloguj",
202     "loading_auth": "Łączenie z OpenStreetMap...",
203     "report_a_bug": "zgłoś błąd",
204     "status": {
205         "error": "Nie można połączyć się z API.",
206         "offline": "API jest offline. Spróbuj edytować później.",
207         "readonly": "API jest w trybie tylko do odczytu. Musisz poczekać, żeby zapisać swoje zmiany."
208     },
209     "commit": {
210         "title": "Zapisz zmiany",
211         "description_placeholder": "Zwięzły opis twoich zmian",
212         "message_label": "Opis zmian",
213         "upload_explanation": "Zmiany, które wyślesz będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
214         "upload_explanation_with_user": "Zmiany, które wyślesz jako {user} będą widoczne na wszystkich mapach używających danych OpenStreetMap.",
215         "save": "Zapisz",
216         "cancel": "Anuluj",
217         "warnings": "Ostrzeżenia",
218         "modified": "Zmodyfikowano",
219         "deleted": "Usunięto",
220         "created": "Utworzono"
221     },
222     "contributors": {
223         "list": "Edycje użytkowników {users}",
224         "truncated_list": "Edycje użytkowników {users} i {count} innych"
225     },
226     "geocoder": {
227         "search": "Szukaj na całym świecie...",
228         "no_results_visible": "Brak wyników w widocznym obszarze mapy",
229         "no_results_worldwide": "Brak wyników"
230     },
231     "geolocate": {
232         "title": "Pokaż moją pozycję"
233     },
234     "inspector": {
235         "no_documentation_combination": "Nie ma dostępnej dokumentacji dla tej kombinacji tagów",
236         "no_documentation_key": "Nie ma dostępnej dokumentacji dla tego klucza",
237         "show_more": "Pokaż więcej",
238         "view_on_osm": "Zobacz na openstreetmap.org",
239         "all_tags": "Wszystkie tagi",
240         "all_members": "Wszyscy członkowie",
241         "all_relations": "Wszystkie relacje",
242         "new_relation": "Nowa relacja...",
243         "role": "Rola",
244         "choose": "Wybierz rodzaj obiektu",
245         "results": "{n} wyników dla {search}",
246         "reference": "Zobacz na OpenStreetMap Wiki",
247         "back_tooltip": "Zmień rodzaj obiektu",
248         "remove": "Usuń",
249         "search": "Szukaj",
250         "multiselect": "Zaznaczone obiekty",
251         "unknown": "Nieznane",
252         "incomplete": "<nie pobrane>",
253         "feature_list": "Wyszukiwanie rodzaju obiektu",
254         "edit": "Edytuj obiekt",
255         "none": "Brak"
256     },
257     "background": {
258         "title": "Tło",
259         "description": "Ustawienia tła",
260         "percent_brightness": "jasność {opacity}%",
261         "none": "Brak",
262         "custom": "Własne",
263         "custom_prompt": "Wpisz adres kafelków w formacie  {z}, {x}, {y} dla schematu Z/X/Y lub {u} dla schematu QuadTile.",
264         "fix_misalignment": "Wyrównaj podkład",
265         "reset": "resetuj"
266     },
267     "restore": {
268         "heading": "Masz niezapisane zmiany",
269         "description": "Czy chcesz przywrócić niezapisane zmiany z poprzedniej sesji?",
270         "restore": "Przywróć",
271         "reset": "Resetuj"
272     },
273     "save": {
274         "title": "Zapisz",
275         "help": "Zapisz zmiany na OpenStreetMap, aby były one widoczne dla innych.",
276         "no_changes": "Brak zmian do zapisania.",
277         "error": "Wystąpił błąd podczas próby zapisu",
278         "uploading": "Wysyłanie zmian do OpenStreetMap.",
279         "unsaved_changes": "Masz niezapisane zmiany."
280     },
281     "success": {
282         "edited_osm": "Zmiany zostały wprowadzone do OSM!",
283         "just_edited": "Właśnie wprowadziłeś zmiany w OpenStreetMap!",
284         "view_on_osm": "Zobacz na OSM",
285         "facebook": "Podziel się na Facebooku",
286         "twitter": "Podziel się na Twitterze",
287         "google": "Podziel się na Google+",
288         "help_html": "Twoje zmiany powinny się pojawić w przeciągu kilku minut na standardowej warstwie mapy. Odświeżenie innych warstw może potrwać nieco dłużej (<a href='https://help.openstreetmap.org/questions/4705/why-havent-my-changes-appeared-on-the-map'>szczegóły</a>).\n"
289     },
290     "confirm": {
291         "okay": "Okej"
292     },
293     "splash": {
294         "welcome": "Witaj w edytorze iD map OpenStreetMap",
295         "text": "iD jest przyjaznym, ale i jednocześnie potężnym narzędziem, dzięki któremu możesz przyczynić się do rozwoju najlepszej wolnej mapy świata. To jest wersja {version}. Więcej informacji znajdziesz na {website}, a błędy zgłosisz na {github}.",
296         "walkthrough": "Rozpocznij samouczek",
297         "start": "Edytuj teraz"
298     },
299     "source_switch": {
300         "live": "live",
301         "lose_changes": "Masz niezapisane modyfikacje. Zmiana serwera spowoduje ich odrzucenie. Na pewno chcesz zmienić serwer?",
302         "dev": "dev"
303     },
304     "tag_reference": {
305         "description": "Opis",
306         "on_wiki": "{tag} na wiki.osm.org",
307         "used_with": "używany z {type}"
308     },
309     "validations": {
310         "untagged_point": "Nieoznaczony punkt",
311         "untagged_line": "Nieoznaczona linia",
312         "untagged_area": "Nieoznaczony obszar",
313         "many_deletions": "Usuwasz {n} obiektów. Czy na pewno chcesz to zrobić? Ta operacja usunie je z mapy, którą widzą wszyscy na openstreetmap.org.",
314         "tag_suggests_area": "Tag {tag} sugeruje, że linia powinna być obszarem, ale nim nie jest.",
315         "deprecated_tags": "Przestarzałe tagi: {tags}"
316     },
317     "zoom": {
318         "in": "Przybliż",
319         "out": "Oddal"
320     },
321     "cannot_zoom": "Nie można bardziej oddalić widoku w obecnym trybie.",
322     "gpx": {
323         "local_layer": "Lokalny plik GPX",
324         "drag_drop": "Przeciągnij i upuść plik .gpx na stronę lub kliknij przycisk po prawej by go wybrać",
325         "zoom": "Pokaż ślad GPX",
326         "browse": "Otwórz plik .gpx"
327     },
328     "help": {
329         "title": "Pomoc",
330         "help": "# Pomoc\n\nTo jest edytor [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/),\nwolnej i edytowalnej mapy świata. Możesz  go używać do dodawania i\naktualizacji danych w twoim rejonie, czyniąc otwartą mapę świata lepszą\ndla każdego.\n\nModyfikacje wprowadzone na tej mapie będą widoczne dla wszystkich\nużywających OpenStreetMap. Aby wprowadzić modyfikacje, potrzebujesz\n[darmowego konta OpenStreetMap](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[Edytor iD](http://ideditor.com/) jest projektem społecznościowym z\n[kodem dostępnym na GitHub](https://github.com/systemed/iD).\n",
331         "editing_saving": "# Edycja i zapis\n\nTen edytor został zaprojektowany do pracy w trybie online i już go używasz poprzez stronę\ninternetową.\n\n### Wybieranie obiektów\n\nAby wybrać obiekt na mapie, na przykład droga, czy POI, kliknij go na mapie.\nSpowoduje to podświetlenie wybranego obiektu, otworzenie panelu zawierającego szczegóły\no nim i wyświetlenie menu z poleceniami, które możesz wykonać na obiekcie.\n\nWiele obiektów może zostać wybranych przez przytrzymanie wciśniętego klawisza 'Shift' i lewego klawisza myszy, z jednoczesnym przeciągnięciem zaznaczając interesujący nas obszar mapy. Spowoduje to wybór wszystkich obiektów zawartych w narysowanym prostokącie, umożliwiając Tobie wykonywanie działań na kilku obiektach naraz.\n\n### Zapisywanie modyfikacji\n\nGdy wprowadzisz zmiany, na przykład przez modyfikacje dróg, budynków i miejsc, są one\nprzechowywane lokalnie aż zapiszesz je na serwerze. Nie martw się, gdy popełnisz błąd - możesz\ncofnąć zmiany przez kliknięcie na przycisk cofnij i powtórzyć je poprzez kliknięcie na przycisk powtórz.\n\nKliknij 'Zapisz' aby skończyć grupę modyfikacji - na przykład, gdy skończyłeś pewien obszar miasta i\nchcesz zacząć następny. Będziesz miał wtedy szansę przejrzeć, co zrobiłeś, a edytor dostarczy pomocne\nsugestie i ostrzeżenia w razie, gdyby coś było nie tak z twoimi zmianami.\n\nJeśli wszystko dobrze wygląda, możesz podać krótki komentarz opisujący zmianę, którą wprowadziłeś\ni kliknąć 'Zapisz' ponownie, aby wysłać zmiany do [OpenStreetMap.org](http://www.openstreetmap.org/),\ngdzie będą one widoczne dla wszystkich użytkowników i dostępne dla innych do bazowania na nich i\ndalszego ulepszania.\n\nJeżeli nie możesz skończyć swoich modyfikacji w czasie jednej sesji, możesz opuścić okno edytora i\nwrócić później (na tym samym komputerze i w tej samej przeglądarce), a edytor zaoferuje ci przywrócenie\ntwojej pracy.\n",
332         "roads": "# Drogi\n\nMożesz tworzyć, poprawiać i usuwać drogi używając tego edytora. Drogi mogą być wszelkiego rodzaju:\nścieżki, ulice, szlaki, ścieżki rowerowe i tak dalej - każdy często uczęszczany odcinek powinien dać się\nprzedstawić.\n\n### Zaznaczanie\n\nKliknij drogę, aby ją zaznaczyć. Obwiednia powinna stać się widoczna, wraz z małym menu\nnarzędziowym na mapie oraz panelem bocznym pokazującym więcej informacji na temat drogi.\n\n### Modyfikowanie\n\nCzęsto będziesz widział drogi, które nie są wyrównane ze zdjęciami satelitarnymi lub śladami GPS.\nMożesz dopasować te drogi tak, aby były we właściwym miejscu.\n\nNajpierw kliknij drogę, którą chcesz zmienić. Podświetli ją to oraz pokaże punkty kontrolne, które\nmożesz przesunąć w lepsze miejsce. Jeżeli chcesz dodać nowe punkty kontrolne, aby droga\nbyła bardziej szczegółowa, dwukrotnie kliknij część drogi bez punktu, a w tym miejscu nowy się\npojawi.\n\nJeżeli droga łączy się z inną drogą, ale nie jest prawidłowo połączona z nią na mapie, możesz\nprzeciągnąć jeden z puntów kontrolnych na drugą drogę w celu ich połączenia. Prawidłowe połączenia\ndróg są ważne dla mapy i kluczowe dla wyznaczania tras.\n\nMożesz też kliknąć narzędzie 'Przesuń' lub nacisnąć klawisz `M` aby przesunąć jednocześnie całą\ndrogę, a następnie kliknąć ponownie, aby zachować to przesunięcie.\n\n### Usuwanie\n\nGdy droga jest całkiem błędna - widzisz, że nie istnieje na zdjęciach satelitarnych (a najlepiej sam\nsprawdziłeś w terenie, że jej nie ma) - możesz usunąć ją. Uważaj, gdy usuwasz obiekty - wyniki usunięcia,\ntak jak każdej modyfikacji, są widoczne dla wszystkich, a zdjęcie satelitarne często nie są aktualne,\nwięc droga może być po prostu nowo wybudowana.\n\nMożesz usunąć drogę przez zaznaczenie jej, a następnie kliknięcie ikony kosza lub wciśnięcie\nklawisza 'Delete'.\n\n### Tworzenie\n\nGdzieś tam powinna być droga, ale jej nie ma? Kliknij przycisk 'Linia' w górnym lewym rogu edytora\nlub naciśnij klawisz '2' na klawiaturze, aby zacząć rysować linię.\n\nKliknij początek drogi na mapie, aby zacząć rysować. Jeżeli droga odchodzi od już istniejącej, zacznij\nprzez kliknięcie w miejscu, w którym się łączą.\n\nNastępnie klikaj na punktach wzdłuż drogi tak, aby biegła ona odpowiednio według zdjęć satelitarnych\nlub GPS. Jeżeli droga, którą rysujesz, krzyżuje się z inną, połącz je, klikając na punkcie przecięcia. Gdy\nskończysz rysować, dwukrotnie kliknij ostatni punkt lub naciśnij klawisz 'Enter' na klawiaturze.\n",
333         "gps": "# GPS\n\nDane GPS są najbardziej zaufanym źródłem dla OpenStreetMap. Ten edytor obsługuje lokalne ślady -\npliki `.gpx` na twoim komputerze. Możesz zbierać tego rodzaju ślady GPS używając aplikacji na\nsmartfony lub sprzętu GPS.\n\nInformacje jak używać GPS-u do zbierania informacji o okolicy możesz znaleźć pod\n[Zbieranie informacji z GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/).\n\nAby użyć śladu GPX do rysowania mapy, przeciągnij i upuść plik GPX na edytor. Jeżeli zostanie\nrozpoznany, zostanie dodany na mapę w postaci jaskrawej linii. Kliknij menu 'Ustawienia tła'\npo prawej stronie, aby włączyć, wyłączyć lub powiększyć do nowej warstwy GPX.\n\nŚlad GPX nie jest bezpośrednio wysyłany do OpenStreetMap - najlepiej użyć go do rysowania mapy,\nużywając go jako wzoru dla nowych obiektów, które dodasz. Aby wysłać ślad na serwer odwiedź stronę \n [Publiczne ślady GPS](http://www.openstreetmap.org/trace/create), będziesz mógł go udostępnić\ninnym użytkownikom.\n",
334         "imagery": "# Zdjęcia\n\nZdjęcia lotnicze/satelitarne są ważnym zasobem w rysowaniu map. Kolekcja zdjęć lotniczych,\nsatelitarnych i innych wolnodostępnych źródeł jest dostępna w edytorze w menu 'Ustawienia tła' po\nprawej stronie.\n\nDomyślnie wyświetlana jest warstwa zdjęć satelitarnych z [Bing Maps](http://www.bing.com/maps/),\nale w miarę przybliżania i pojawiają się nowe źródła. Niektóre kraje, takie jak Stany Zjednoczone, Francja\nczy Dania mają w pewnych miejscach dostępne zdjęcia bardzo wysokiej jakości.\n\nZdjęcia są czasem przesunięte względem danych na mapie z powodu błędu dostawcy zdjęć. Jeżeli\nwidzisz dużo dróg przesuniętych względem tła, zastanów się, zanim je wszystkie wyrównasz względem\ntła. Zamiast tego możesz dostosować przesunięcie zdjęć tak, aby zgadzały się z istniejącymi danymi przez\nnaciśnięcie przycisku 'Wyrównaj podkład' na dole Ustawień tła.\n",
335         "addresses": "# Adresy\n\nAdresy są jedną z najbardziej użytecznych informacji na mapie.\n\nMimo że adresy są często reprezentowane jako części ulic, w OpenStreetMap są one\nzapisywane jako atrybuty budynków i miejsc wzdłuż ulicy.\n\nMożesz dodać nową informację adresową do miejsc narysowanych w postaci\nobwiedni budynków jak również do tych narysowanych w postaci pojedynczych punktów.\nNajlepszym źródłem danych adresowych jest jak zwykle zwiedzanie okolicy\nlub własna wiedza - tak jak z każdym innym obiektem, kopiowanie danych z komercyjnych\nźródeł takich jak Google Maps jest zabronione.\n",
336         "inspector": "# Używanie Inspektora\n\nInspektor jest elementem interfejsu po lewej stronie strony, który pojawia się po zaznaczeniu obiektu\ni który pozwala ci modyfikować jego szczegóły.\n\n### Zaznaczanie typu obiektu\n\nPo dodaniu punktu, linii lub obszaru, możesz wybrać, jakiego rodzaju to jest obiekt, na przykład czy jest\nto autostrada czy droga lokalna, kawiarnia czy supermarket. Inspektor wyświetli przyciski dla\npopularnych typów obiektów, a ty możesz znaleźć inne przez wpisanie tego, czego szukasz do pola\nszukania.\n\nKliknij 'i' w prawym dolnym rogu przycisku typu obiektu, aby dowiedzieć się o nim więcej.\nKliknij przycisk, aby wybrać ten typ.\n\n### Używanie formularzy i edycja tagów\n\nPo wybraniu typu obiektu lub gdy wybierzesz obiekt, który ma już nadany typ, inspektor wyświetli pola\nzawierające szczegóły na temat obiektu, takie jak nazwa i adres.\n\nPoniżej pól, które widzisz, możesz kliknąć ikony w celu dodania innych szczegółów, jak na przykład\ninformacja z [Wikipedii](http://www.wikipedia.org/), dostęp dla wózków inwalidzkich i innych.\n\nNa dole inspektora kliknij 'Dodatkowe tagi', aby dodać dowolne inne tagi do elementu.\n[Taginfo](http://taginfo.openstreetmap.org/) jest świetnym źródłem informacji o popularnych\nkombinacjach tagów.\n\nZmiany, które wprowadzisz w inspektorze, są automatycznie nanoszone na mapę. Możesz je cofnąć w\nkażdym momencie przez wciśnięcie przycisku 'Cofnij'.\n\n### Zamykanie Inspektora\n\nMożesz zamknąć inspektora przez kliknięcie na przycisk zamknij w górnym prawym rogu, wciśnięcie\nklawisza 'Escape' lub kliknięcie mapy.\n",
337         "buildings": "# Budynki\n\nOpenStreetMap jest największą na świecie bazą budynków. Możesz\nprzyczynić się do rozwoju owej bazy.\n\n### Zaznaczanie\n\nMożesz zaznaczyć budynek przez kliknięcie jego obwodu. Podświetli\nto obiekt i otworzy małe menu narzędziowe oraz pasek boczny zawierający\ninformacje o budynku.\n\n### Modyfikowanie\n\nZdarza się, że budynki są umieszczone w nieprawidłowych miejscach\nlub mają nieodpowiednie tagi.\n\nAby przesunąć cały budynek, zaznacz go, a następnie wybierz narzędzie\nprzesuwania. Przesuń kursor myszy, aby zmienić pozycję obiektu, a następnie\nkliknij, gdy już będzie w odpowiednim miejscu.\n\nAby poprawić kształt budynku, kliknij i przeciągnij węzły, które tworzą obwód\nobiektu, w lepiej usytuowane miejsce.\n\n### Tworzenie\n\nJednym z głównych problemów podczas tworzenia budynków jest to,\nże OpenStreetMap przechowuje budynki zarówno w postaci punktów\njak i obszarów. Przyjęło się rysowanie budynków w postaci obszarów, a rysowanie\nfirm, domów czy innej infrastruktury w postaci punktów w obszarze budynku.\n\nZacznij rysować budynek w postaci obszaru przez kliknięcie przycisku 'Obszar'\nw górnym lewym rogu edytora i zakończ go przez naciśnięcie klawisza 'Enter'\nna klawiaturze lub przez kliknięcie na pierwszym rysowanym punkcie w celu\nzamknięcia obszaru.\n\n### Usuwanie\n\nJeżeli budynek jest całkiem błędny - widzisz, że nie ma go na zdjęciach satelitarnych,\na najlepiej sprawdziłeś w terenie, że nie istnieje - możesz go usunąć. Bądź ostrożny\nusuwając obiekty - tak jak po każdej innej modyfikacji, rezultaty są widoczne dla wszystkich,\na zdjęcia satelitarne często nie są aktualne, więc budynek może być po prostu nowo\nwybudowany.\n\nMożesz usunąć budynek przez kliknięcie na nim, a następnie na ikonie\nśmietnika lub wciśnięcie klawisza 'Delete'. \n",
338         "relations": "# Relacje\n\nRelacja to specjalny rodzaj obiektu w OpenStreetMap, który grupuje razem\ninne obiekty. Na przykład dwa powszechne rodzaje relacji to *relacje trasy*\nktóre grupują odcinki drogi należące do konkretnej autostrady lub drogi oraz\n*wielokąty* łączące razem kilka linii, które definiują bardziej złożony obszar\n(na przykład las z polaną w środku).\n\nKażdy element relacji nazywany jest *członkiem*. W pasku bocznym możesz\nzobaczyć do której relacji należy obiekt i kliknąć aby ją zaznaczyć. Gdy relacja\njest zaznaczona, ukaże nam się lista jej członków, które jednocześnie zostaną \npodświetlone na mapie.\n\nPrzeważnie edytor iD automatycznie sprawdza relacje podczas twoich edycji.\nTrzeba pamiętać o ważnej rzeczy, gdy kasujesz jakiś fragment linii (np. aby\ndokładniej go narysować), sprawdź wcześniej do jakich relacji należy oraz\njakie pełni w nich role aby uzupełnić te dane po wyrysowaniu linii.\n\n## Edycja relacji\n\nJeśli chcesz edytować relacje, oto podstawy wiedzy.\n\nAby dodać obiekt do relacji, zaznacz obiekt i wciśnij \"+\" w sekcji \"Wszystkie relacje\"\ni wybierz relację lub wpisz jej nazwę.\n\nAby utworzyć nową relację, zaznacz pierwszy obiekt, który ma być członkiem\nrelacji i wciśnij \"+\" w sekcji \"Wszystkie relacje\" i wybierz \"Nowa relacja...\"\n\nAby usunąć obiekt z relacji, zaznacz obiekt i kliknij ikonkę kosza obok\nrelacji, z której chcesz go usunąć.\n\nMożesz stworzyć wielokąt złożony z otworem używając narzędzia Scalanie.\nNarysuj dwa obszary, gdzie jeden znajduje się wewnątrz drugiego, zaznacz\noba przytrzymując klawisz Shift i kliknij przycisk \"Scal te linie\" (+).\n"
339     },
340     "intro": {
341         "navigation": {
342             "title": "Nawigacja",
343             "drag": "Główny obszar mapy pokazuje dane OpenStreetMap na tle podkładu. Możesz poruszać się po niej, przeciągając i przewijając tak jak po każdej mapie internetowej. **Przeciągnij mapę!**",
344             "select": "Obiekty na mapie reprezentowane są przez punkty, linie i obszary. Wszystkie mogą zostać zaznaczone przez kliknięcie na nich. **Kliknij na punkcie, aby go zaznaczyć.**",
345             "header": "Nagłówek pokazuje nam rodzaj obiektu.",
346             "pane": "Gdy wybierany jest obiekt, wyświetlany zostaje edytor. Nagłówek pokazuje nam typ obiektu, a główna część jego atrybuty, takie jak nazwa czy adres. **Zamknij edytor obiektów używając przycisku zamykania w prawym górnym rogu.**"
347         },
348         "points": {
349             "title": "Punkty",
350             "add": "Punkty mogą być używane do reprezentowania obiektów, takich jak sklepy, restauracje czy pomniki. Zaznaczają one konkretną lokalizację i opisują co się tam znajduje. **Kliknij na przycisk Punkt, aby dodać nowy punkt.**",
351             "place": "Punkt może zostać umieszczony przez kliknięcie na mapę. **Umieść punkt na budynku.**",
352             "search": "Istnieje wiele różnych obiektów, które mogą być reprezentowane za pomocą punktów. Dodany przed chwilą punkt jest kawiarnią. **Wyszukaj '{name}'**",
353             "choose": "**Wybierz kawiarnię z listy.**",
354             "describe": "Punkt jest teraz oznaczony jako kawiarnia. Używając edytora, możemy dodać więcej informacji o obiekcie. **Dodaj nazwę**",
355             "close": "Edytor obiektów może zostać ukryty przez kliknięcie przycisku zamykania. **Zamknij edytor obiektów**",
356             "reselect": "Punkty często już istnieją, ale zawierają błędy lub są niekompletne. Możemy modyfikować istniejące punkty. **Wybierz punkt, który właśnie utworzyłeś.**",
357             "fixname": "**Zmień nazwę i zamknij edytor obiektów.**",
358             "reselect_delete": "Wszystkie obiekty na mapie mogą zostać usunięte. **Kliknij na punkt, który utworzyłeś.**",
359             "delete": "Menu wokół punktu zawiera operacje, które można na nim wykonać, włącznie z usunięciem go. **Usuń punkt.**"
360         },
361         "areas": {
362             "title": "Obszary",
363             "add": "Obszary pozwalają na bardziej szczegółowe przedstawienie obiektu. Dostarczają one informacji o jego granicach. Obszary mogą być używane w przypadku większości obiektów, które mogą być przedstawione w postaci punktów. Często są preferowanym typem. **Użyj przycisku Obszar, aby dodać nowy obszar.**",
364             "corner": "Obszary są rysowane przez stawianie punktów oznaczających granicę obszaru. **Umieść punkt początkowy w jednym z rogów placu zabaw.**",
365             "place": "Narysuj obszar, umieszczając kolejne punkty. Zakończ go, klikając na początkowy punkt. **Narysuj obszar placu zabaw.**",
366             "search": "**Wyszukaj '{name}'.**",
367             "choose": "**Wybierz plac zabaw z listy.**",
368             "describe": "**Dodaj nazwę i zamknij edytor obiektów**"
369         },
370         "lines": {
371             "title": "Linie",
372             "add": "Linie są używane do reprezentowania obiektów takich jak drogi, tory czy rzeki. **Naciśnij przycisk Linia, aby dodać nową linię.**",
373             "start": "**Zacznij linię klikając na koniec drogi.**",
374             "intersect": "Kliknij, aby dodać więcej punktów do linii. W razie potrzeby możesz przeciągać mapę podczas rysowania. Drogi i wiele innych typów linii są częścią większej sieci. Ważne jest ich prawidłowe połączenie, aby programy do wyznaczania tras działały poprawnie. **Kliknij na Flower Street, aby dodać skrzyżowanie łączące dwie linie.**",
375             "finish": "Linie można zakończyć przez ponowne kliknięcie ostatniego punktu. **Zakończ rysowanie drogi.**",
376             "road": "**Wybierz drogę z listy**",
377             "residential": "Istnieje wiele rodzajów dróg, spośród których najpopularniejsze są drogi lokalne. **Wybierz typ drogi Lokalna**",
378             "describe": "**Nazwij drogę i zamknij edytor obiektów.**",
379             "restart": "Droga musi się skrzyżować z Flower Street.",
380             "wrong_preset": "Nie zaznaczyłeś drogi typu lokalnego. **Kliknij tutaj aby wybrać ponownie**"
381         },
382         "startediting": {
383             "title": "Rozpocznij edytowanie",
384             "help": "Więcej dokumentacji oraz ten samouczek są dostępne tutaj.",
385             "save": "Nie zapomnij o regularnym zapisywaniu swoich zmian!",
386             "start": "Zacznij mapować!"
387         }
388     },
389     "presets": {
390         "categories": {
391             "category-landuse": {
392                 "name": "Zagospodarowanie terenu"
393             },
394             "category-path": {
395                 "name": "Ścieżki"
396             },
397             "category-rail": {
398                 "name": "Kolej"
399             },
400             "category-road": {
401                 "name": "Drogi"
402             },
403             "category-route": {
404                 "name": "Trasa"
405             },
406             "category-water": {
407                 "name": "Woda"
408             }
409         },
410         "fields": {
411             "access": {
412                 "label": "Dostęp",
413                 "placeholder": "Nieznane",
414                 "types": {
415                     "access": "Ogólny",
416                     "foot": "Piesi",
417                     "motor_vehicle": "Pojazdy silnikowe",
418                     "bicycle": "Rowery",
419                     "horse": "Konie"
420                 },
421                 "options": {
422                     "yes": {
423                         "title": "Dozwolony",
424                         "description": "Dostęp przyznany przez prawo"
425                     },
426                     "no": {
427                         "title": "Zabroniony",
428                         "description": "Niedostępne dla ogólnego ruchu"
429                     },
430                     "permissive": {
431                         "title": "Dozwolony",
432                         "description": "Dostęp dozwolony do czasu, gdy właściciel wycofa zgodę"
433                     },
434                     "private": {
435                         "title": "Prywatny",
436                         "description": "Dostęp jest dozwolony tylko za zgodą właściciela na zasadzie indywidualnej"
437                     },
438                     "designated": {
439                         "title": "Wyznaczony",
440                         "description": "Dostęp jest dozwolony na podstawie znaków lub określonych przepisów lokalnych"
441                     },
442                     "destination": {
443                         "title": "Docelowy",
444                         "description": "Dostęp dozwolony tylko by dotrzeć do celu"
445                     }
446                 }
447             },
448             "access_toilets": {
449                 "label": "Dostęp"
450             },
451             "address": {
452                 "label": "Adres",
453                 "placeholders": {
454                     "housename": "Nazwa budynku",
455                     "number": "123",
456                     "street": "Ulica",
457                     "city": "Miasto",
458                     "postcode": "Kod pocztowy"
459                 }
460             },
461             "admin_level": {
462                 "label": "Poziom administracyjny"
463             },
464             "aeroway": {
465                 "label": "Typ"
466             },
467             "amenity": {
468                 "label": "Typ"
469             },
470             "artist": {
471                 "label": "Dzieło sztuki"
472             },
473             "artwork_type": {
474                 "label": "Typ"
475             },
476             "atm": {
477                 "label": "Bankomat"
478             },
479             "backrest": {
480                 "label": "Oparcie"
481             },
482             "barrier": {
483                 "label": "Typ"
484             },
485             "bicycle_parking": {
486                 "label": "Typ"
487             },
488             "boundary": {
489                 "label": "Typ"
490             },
491             "building": {
492                 "label": "Budynek"
493             },
494             "building_area": {
495                 "label": "Budynek"
496             },
497             "building_yes": {
498                 "label": "Budynek"
499             },
500             "capacity": {
501                 "label": "Pojemność",
502                 "placeholder": "50, 100, 200..."
503             },
504             "cardinal_direction": {
505                 "label": "Kierunek"
506             },
507             "clock_direction": {
508                 "label": "Kierunek",
509                 "options": {
510                     "clockwise": "Zgodnie ze wskazówkami zegara",
511                     "anticlockwise": "Przeciwnie do wskazówek zegara"
512                 }
513             },
514             "collection_times": {
515                 "label": "Czas zbierania"
516             },
517             "construction": {
518                 "label": "Typ"
519             },
520             "country": {
521                 "label": "Kraj"
522             },
523             "crossing": {
524                 "label": "Typ"
525             },
526             "cuisine": {
527                 "label": "Kuchnia"
528             },
529             "denomination": {
530                 "label": "Wyznanie"
531             },
532             "denotation": {
533                 "label": "Znaczenie"
534             },
535             "description": {
536                 "label": "Opis"
537             },
538             "elevation": {
539                 "label": "Wysokość"
540             },
541             "emergency": {
542                 "label": "Pogotowie"
543             },
544             "entrance": {
545                 "label": "Typ"
546             },
547             "fax": {
548                 "label": "Faks",
549                 "placeholder": "+48 42 123 45 67"
550             },
551             "fee": {
552                 "label": "Opłata"
553             },
554             "fire_hydrant/type": {
555                 "label": "Typ"
556             },
557             "fixme": {
558                 "label": "Napraw mnie"
559             },
560             "generator/method": {
561                 "label": "Metoda"
562             },
563             "generator/source": {
564                 "label": "Źródło"
565             },
566             "generator/type": {
567                 "label": "Typ"
568             },
569             "highway": {
570                 "label": "Typ"
571             },
572             "historic": {
573                 "label": "Typ"
574             },
575             "iata": {
576                 "label": "IATA"
577             },
578             "icao": {
579                 "label": "ICAO"
580             },
581             "incline": {
582                 "label": "Nachylenie"
583             },
584             "internet_access": {
585                 "label": "Dostęp do internetu",
586                 "options": {
587                     "wlan": "Bezprzewodowy",
588                     "wired": "Przewodowy",
589                     "terminal": "Terminal"
590                 }
591             },
592             "landuse": {
593                 "label": "Typ"
594             },
595             "lanes": {
596                 "label": "Pasy ruchu",
597                 "placeholder": "1, 2, 3..."
598             },
599             "layer": {
600                 "label": "Warstwa"
601             },
602             "leisure": {
603                 "label": "Typ"
604             },
605             "levels": {
606                 "label": "Poziomy",
607                 "placeholder": "2, 4, 6..."
608             },
609             "lit": {
610                 "label": "Oświetlenie"
611             },
612             "location": {
613                 "label": "Lokalizacja"
614             },
615             "man_made": {
616                 "label": "Typ"
617             },
618             "maxspeed": {
619                 "label": "Ograniczenie prędkości",
620                 "placeholder": "40, 50, 60..."
621             },
622             "name": {
623                 "label": "Nazwa",
624                 "placeholder": "Powszechna nazwa (jeśli istnieje)"
625             },
626             "natural": {
627                 "label": "Natura"
628             },
629             "network": {
630                 "label": "Sieć"
631             },
632             "note": {
633                 "label": "Notatka"
634             },
635             "office": {
636                 "label": "Typ"
637             },
638             "oneway": {
639                 "label": "Jednokierunkowa"
640             },
641             "oneway_yes": {
642                 "label": "Jednokierunkowa"
643             },
644             "opening_hours": {
645                 "label": "Godziny"
646             },
647             "operator": {
648                 "label": "Operator"
649             },
650             "park_ride": {
651                 "label": "Parkuj i jedź"
652             },
653             "parking": {
654                 "label": "Typ"
655             },
656             "phone": {
657                 "label": "Telefon",
658                 "placeholder": "+31 42 123 4567"
659             },
660             "place": {
661                 "label": "Typ"
662             },
663             "power": {
664                 "label": "Typ"
665             },
666             "railway": {
667                 "label": "Typ"
668             },
669             "ref": {
670                 "label": "Numer referencyjny"
671             },
672             "relation": {
673                 "label": "Typ"
674             },
675             "religion": {
676                 "label": "Religia",
677                 "options": {
678                     "christian": "Chrześcijaństwo",
679                     "muslim": "Islam",
680                     "buddhist": "Buddyzm",
681                     "jewish": "Judaizm",
682                     "hindu": "Hinduizm",
683                     "shinto": "Szintoizm",
684                     "taoist": "Taoizm"
685                 }
686             },
687             "restriction": {
688                 "label": "Typ"
689             },
690             "route": {
691                 "label": "Typ"
692             },
693             "route_master": {
694                 "label": "Typ"
695             },
696             "sac_scale": {
697                 "label": "Trudność trasy"
698             },
699             "service": {
700                 "label": "Typ"
701             },
702             "shelter": {
703                 "label": "Schronienie"
704             },
705             "shop": {
706                 "label": "Typ"
707             },
708             "source": {
709                 "label": "Źródło"
710             },
711             "sport": {
712                 "label": "Sport"
713             },
714             "structure": {
715                 "label": "Struktura",
716                 "placeholder": "Nieznane",
717                 "options": {
718                     "bridge": "Most",
719                     "tunnel": "Tunel",
720                     "embankment": "Nasyp",
721                     "cutting": "Wykop"
722                 }
723             },
724             "supervised": {
725                 "label": "Strzeżone"
726             },
727             "surface": {
728                 "label": "Nawierzchnia"
729             },
730             "toilets/disposal": {
731                 "label": "Opróżnianie"
732             },
733             "tourism": {
734                 "label": "Typ"
735             },
736             "towertype": {
737                 "label": "Typ wieży"
738             },
739             "tracktype": {
740                 "label": "Typ"
741             },
742             "trail_visibility": {
743                 "label": "Widoczność szlaku"
744             },
745             "vending": {
746                 "label": "Rodzaje towarów"
747             },
748             "water": {
749                 "label": "Typ"
750             },
751             "waterway": {
752                 "label": "Typ"
753             },
754             "website": {
755                 "label": "Strona WWW",
756                 "placeholder": "http://example.com/"
757             },
758             "wetland": {
759                 "label": "Typ"
760             },
761             "wheelchair": {
762                 "label": "Dostęp dla wózków inwalidzkich"
763             },
764             "wikipedia": {
765                 "label": "Wikipedia"
766             },
767             "wood": {
768                 "label": "Typ"
769             }
770         },
771         "presets": {
772             "address": {
773                 "name": "Adres",
774                 "terms": "namiar, numer"
775             },
776             "aeroway": {
777                 "name": "Szlak powietrzny"
778             },
779             "aeroway/aerodrome": {
780                 "name": "Lotnisko",
781                 "terms": "port lotniczy, dworzec lotniczy"
782             },
783             "aeroway/apron": {
784                 "name": "Płyta postojowa",
785                 "terms": "rampa"
786             },
787             "aeroway/gate": {
788                 "name": "Brama lotniska",
789                 "terms": "bramka, przejście"
790             },
791             "aeroway/hangar": {
792                 "name": "Hangar",
793                 "terms": "hala, magazyn"
794             },
795             "aeroway/helipad": {
796                 "name": "Lądowisko dla helikopterów",
797                 "terms": "Lotnisko, lądowisko,"
798             },
799             "aeroway/runway": {
800                 "name": "Droga startowa",
801                 "terms": "droga, rozbieg"
802             },
803             "aeroway/taxiway": {
804                 "name": "Droga kołowania",
805                 "terms": "droga kołowania"
806             },
807             "aeroway/terminal": {
808                 "name": "Terminal pasażerski",
809                 "terms": "samolot,port lotniczy"
810             },
811             "amenity": {
812                 "name": "Usługa",
813                 "terms": "usługi,usługa,udogodnienia,"
814             },
815             "amenity/arts_centre": {
816                 "name": "Centrum artystyczne"
817             },
818             "amenity/atm": {
819                 "name": "Bankomat",
820                 "terms": "wypłacanie pieniędzy, wydawanie pieniędzy,"
821             },
822             "amenity/bank": {
823                 "name": "Bank",
824                 "terms": "kantor,towarzystwo kredytowe,depozyt,skarb państwa,fundusz,firma inwestycyjna,przedsiębiorstwo inwestycyjne,sejf,oszczędności,akcje,ekonomia,skarbiec,firma powiernicza"
825             },
826             "amenity/bar": {
827                 "name": "Bar",
828                 "terms": "bar"
829             },
830             "amenity/bench": {
831                 "name": "Ławka",
832                 "terms": "ławka,siedzenie,siedzisko"
833             },
834             "amenity/bicycle_parking": {
835                 "name": "Parking dla rowerów",
836                 "terms": "stojak,parking"
837             },
838             "amenity/bicycle_rental": {
839                 "name": "Wypożyczalnia rowerów",
840                 "terms": "wypożyczalnia"
841             },
842             "amenity/boat_rental": {
843                 "name": "Wpożyczalnia łodzi"
844             },
845             "amenity/cafe": {
846                 "name": "Kawiarnia",
847                 "terms": "kawa,herbata,kawiarnia"
848             },
849             "amenity/car_rental": {
850                 "name": "Wypożyczalnia samochodów",
851                 "terms": "wypożyczalnia samochodów"
852             },
853             "amenity/car_sharing": {
854                 "name": "Car-sharing"
855             },
856             "amenity/car_wash": {
857                 "name": "Myjnia samochodowa",
858                 "terms": "myjnia"
859             },
860             "amenity/childcare": {
861                 "name": "Żłobek",
862                 "terms": "opieka,przedszkole"
863             },
864             "amenity/cinema": {
865                 "name": "Kino",
866                 "terms": "duży ekran,drive-in,film,ruchomy obraz,pokaz zdjęć,zdjęcia,pokaz,silver screen"
867             },
868             "amenity/college": {
869                 "name": "Uczelnia",
870                 "terms": "uczelnia"
871             },
872             "amenity/courthouse": {
873                 "name": "Sąd",
874                 "terms": "sąd,sprawiedliwość,trybunał"
875             },
876             "amenity/drinking_water": {
877                 "name": "Woda pitna",
878                 "terms": "wodotrysk,woda pitna"
879             },
880             "amenity/embassy": {
881                 "name": "Ambasada",
882                 "terms": "ambasada"
883             },
884             "amenity/fast_food": {
885                 "name": "Fast food",
886                 "terms": "kebab, hot dog, fast food, McDonald's, McDonald"
887             },
888             "amenity/fire_station": {
889                 "name": "Straż pożarna",
890                 "terms": "straż,osp"
891             },
892             "amenity/fountain": {
893                 "name": "Fontanna",
894                 "terms": "fontanna,wodotrysk"
895             },
896             "amenity/fuel": {
897                 "name": "Stacja benzynowa",
898                 "terms": "gaz,lpg"
899             },
900             "amenity/grave_yard": {
901                 "name": "Cmentarz",
902                 "terms": "cmentarz,pochówek"
903             },
904             "amenity/hospital": {
905                 "name": "Szpital",
906                 "terms": "przychodnia,klinika,pomoc,służba zdrowia,hospicjum,ambulatorium,instytucja,dom opieki,sanatorium,chirurgia,oddział"
907             },
908             "amenity/kindergarten": {
909                 "name": "Przedszkole",
910                 "terms": "zerówka,żłobek,opieka nad dzieckiem"
911             },
912             "amenity/library": {
913                 "name": "Biblioteka",
914                 "terms": "biblioteka,czytelnia"
915             },
916             "amenity/marketplace": {
917                 "name": "Targowisko",
918                 "terms": "targowisko,targ,rynek,giełda"
919             },
920             "amenity/parking": {
921                 "name": "Parking",
922                 "terms": "parking,postój"
923             },
924             "amenity/pharmacy": {
925                 "name": "Apteka",
926                 "terms": "apteka,leki"
927             },
928             "amenity/place_of_worship": {
929                 "name": "Miejsce kultu religijnego",
930                 "terms": "opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,kościół,owczarnia,dom Boży,dom modlitwy,tum,misja,meczet,parafia,sanktuarium,świątynia,synagoga,tabernakulum"
931             },
932             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
933                 "name": "Świątynia buddyjska",
934                 "terms": "stupa,wihara,klasztor,świątynia,pagoda,zendo,dojo"
935             },
936             "amenity/place_of_worship/christian": {
937                 "name": "Kościół",
938                 "terms": "chrześcijaństwo,opactwo,bazylika,katedra,prezbiterium,kaplica,dom Boży,dom modlitwy,misja,oratorium,parafia,sanktuarium,świątynia,tabernakulum"
939             },
940             "amenity/place_of_worship/jewish": {
941                 "name": "Synagoga",
942                 "terms": "synagoga"
943             },
944             "amenity/place_of_worship/muslim": {
945                 "name": "Meczet",
946                 "terms": "meczet"
947             },
948             "amenity/police": {
949                 "name": "Policja",
950                 "terms": "odznaka,niebiescy,gliniarz,detektyw,glina,żandarm,smerfy,psy,prawo,egzekucja prawa,funkcjonariusze"
951             },
952             "amenity/post_box": {
953                 "name": "Skrzynka pocztowa",
954                 "terms": "skrzynka,pocztowa,listy"
955             },
956             "amenity/post_office": {
957                 "name": "Poczta",
958                 "terms": "poczta,urząd,pocztowy"
959             },
960             "amenity/pub": {
961                 "name": "Pub",
962                 "terms": "pub,piwo,wino"
963             },
964             "amenity/restaurant": {
965                 "name": "Restauracja",
966                 "terms": "bar,kawiarnia,stołówka,jadalnia,drive-in,knajpa,jadłodajnia,fast food,grill,gospoda,klub nocny,pizzeria"
967             },
968             "amenity/school": {
969                 "name": "Szkoła",
970                 "terms": "szkoła"
971             },
972             "amenity/swimming_pool": {
973                 "name": "Basen",
974                 "terms": "basen,pływalnia"
975             },
976             "amenity/taxi": {
977                 "name": "Postój taksówek",
978                 "terms": "postój,taksówek,taxi"
979             },
980             "amenity/telephone": {
981                 "name": "Telefon",
982                 "terms": "telefon,budka,telefoniczna"
983             },
984             "amenity/theatre": {
985                 "name": "Teatr",
986                 "terms": "teatr,sztuka,przedstawienie"
987             },
988             "amenity/toilets": {
989                 "name": "Toalety",
990                 "terms": "toaleta,wc"
991             },
992             "amenity/townhall": {
993                 "name": "Ratusz",
994                 "terms": "władze miasta,ratusz,urząd miasta,urząd gminy,starostwo"
995             },
996             "amenity/university": {
997                 "name": "Uniwersytet",
998                 "terms": "college,uniwersytet,szkoła wyższa"
999             },
1000             "amenity/vending_machine": {
1001                 "name": "Automat sprzedający"
1002             },
1003             "amenity/waste_basket": {
1004                 "name": "Kosz na śmieci",
1005                 "terms": "kosz,kubeł,śmietnik"
1006             },
1007             "area": {
1008                 "name": "Obszar",
1009                 "terms": "obszar,obręb,powierzchnia"
1010             },
1011             "barrier": {
1012                 "name": "Bariera",
1013                 "terms": "bariera,przeszkoda,ograniczenie,utrudnienie"
1014             },
1015             "barrier/block": {
1016                 "name": "Blok",
1017                 "terms": "blok"
1018             },
1019             "barrier/bollard": {
1020                 "name": "Słupek",
1021                 "terms": "słupek,słup,pal"
1022             },
1023             "barrier/cattle_grid": {
1024                 "name": "Przeszkoda dla bydła",
1025                 "terms": "kratka,bydło"
1026             },
1027             "barrier/city_wall": {
1028                 "name": "Mur miejski",
1029                 "terms": "mur,ściana,miejski"
1030             },
1031             "barrier/cycle_barrier": {
1032                 "name": "Przegroda dla rowerzystów"
1033             },
1034             "barrier/ditch": {
1035                 "name": "Rów",
1036                 "terms": "rów,wykop"
1037             },
1038             "barrier/entrance": {
1039                 "name": "Wejście",
1040                 "terms": "wejście,przejście"
1041             },
1042             "barrier/fence": {
1043                 "name": "Płot",
1044                 "terms": "ogrodzenie,płot"
1045             },
1046             "barrier/gate": {
1047                 "name": "Brama",
1048                 "terms": "brama,bramka,przejście,furtka"
1049             },
1050             "barrier/hedge": {
1051                 "name": "Żywopłot",
1052                 "terms": "żywopłot"
1053             },
1054             "barrier/kissing_gate": {
1055                 "name": "Kissing Gate"
1056             },
1057             "barrier/lift_gate": {
1058                 "name": "Szlaban",
1059                 "terms": "szlaban"
1060             },
1061             "barrier/retaining_wall": {
1062                 "name": "Mur oporowy",
1063                 "terms": "mur,oporowy"
1064             },
1065             "barrier/stile": {
1066                 "name": "Przełaz",
1067                 "terms": "przełaz"
1068             },
1069             "barrier/toll_booth": {
1070                 "name": "Punkt poboru opłat",
1071                 "terms": "punkt,poboru,opłat"
1072             },
1073             "barrier/wall": {
1074                 "name": "Mur",
1075                 "terms": "ściana,mur"
1076             },
1077             "boundary/administrative": {
1078                 "name": "Granica administracyjna",
1079                 "terms": "granica,administracyjna,granice,administracyjne"
1080             },
1081             "building": {
1082                 "name": "Budynek",
1083                 "terms": "budynek,budowla,dom"
1084             },
1085             "building/apartments": {
1086                 "name": "Apartamenty",
1087                 "terms": "blok,kamienica"
1088             },
1089             "building/commercial": {
1090                 "name": "Nieruchomość komercyjna",
1091                 "terms": "sklep,komercyjny,sprzedaż,handlowy"
1092             },
1093             "building/entrance": {
1094                 "name": "Wejście",
1095                 "terms": "wejście,drzwi"
1096             },
1097             "building/garage": {
1098                 "name": "Garaż",
1099                 "terms": "garaż"
1100             },
1101             "building/house": {
1102                 "name": "Dom",
1103                 "terms": "dom,domek,chata"
1104             },
1105             "building/hut": {
1106                 "name": "Chata",
1107                 "terms": "chata,szałas,schronienie,koliba"
1108             },
1109             "building/industrial": {
1110                 "name": "Budynek przymysłowy",
1111                 "terms": "przemysłowy,produkcyjny,fabryczny,industrialny"
1112             },
1113             "building/residential": {
1114                 "name": "Budynek mieszkalny",
1115                 "terms": "blok, kamienica, dom, czynszówka"
1116             },
1117             "emergency/ambulance_station": {
1118                 "name": "Stacja pogotowia ratunkowego"
1119             },
1120             "emergency/fire_hydrant": {
1121                 "name": "Hydrant"
1122             },
1123             "emergency/phone": {
1124                 "name": "Telefon alarmowy",
1125                 "terms": "telefon,alarmowy,alarm"
1126             },
1127             "entrance": {
1128                 "name": "Wejście",
1129                 "terms": "wejście,przejście"
1130             },
1131             "highway": {
1132                 "name": "Droga",
1133                 "terms": "droga,szlak,ulica"
1134             },
1135             "highway/bridleway": {
1136                 "name": "Ścieżka do jazdy konnej",
1137                 "terms": "jazda konna,szlak jeździecki,szlak konny"
1138             },
1139             "highway/bus_stop": {
1140                 "name": "Przystanek autobusowy",
1141                 "terms": "przystanek,stacja,postój"
1142             },
1143             "highway/crossing": {
1144                 "name": "Przejście dla pieszych",
1145                 "terms": "skrzyżowanie,krzyżówka"
1146             },
1147             "highway/cycleway": {
1148                 "name": "Ścieżka rowerowa",
1149                 "terms": "droga,rowerowa,ścieżka,rowerów"
1150             },
1151             "highway/footway": {
1152                 "name": "Ścieżka dla pieszych",
1153                 "terms": "pobocze,bulwar,ścieżka,deptak,szosa,spacer"
1154             },
1155             "highway/living_street": {
1156                 "name": "Strefa zamieszkania",
1157                 "terms": "strefa,zamieszkania,zamieszkała,droga,ulica"
1158             },
1159             "highway/mini_roundabout": {
1160                 "name": "Mini-rondo",
1161                 "terms": "mini,rondo,małe,skrzyżowanie"
1162             },
1163             "highway/motorway": {
1164                 "name": "Autostrada",
1165                 "terms": "autostrada"
1166             },
1167             "highway/motorway_junction": {
1168                 "name": "Węzeł autostradowy",
1169                 "terms": "węzeł, skrzyżowanie, autostrad"
1170             },
1171             "highway/motorway_link": {
1172                 "name": "Autostrada - wjazd/zjazd",
1173                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
1174             },
1175             "highway/path": {
1176                 "name": "Ścieżka",
1177                 "terms": "ścieżka,dróżka"
1178             },
1179             "highway/pedestrian": {
1180                 "name": "Deptak",
1181                 "terms": "piesi,pieszych,deptak,droga"
1182             },
1183             "highway/primary": {
1184                 "name": "Droga pierwszorzędna",
1185                 "terms": "główna droga, droga krajowa, główna, pierwszorzędna, DK, ważna"
1186             },
1187             "highway/primary_link": {
1188                 "name": "Łącznik dróg pierwszorzędnych",
1189                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
1190             },
1191             "highway/residential": {
1192                 "name": "Droga lokalna",
1193                 "terms": "lokalna, osiedlowa, zamieszkała"
1194             },
1195             "highway/road": {
1196                 "name": "Nieokreślona droga",
1197                 "terms": "droga,nieznana,niewiadoma"
1198             },
1199             "highway/secondary": {
1200                 "name": "Droga drugorzędna",
1201                 "terms": "droga,drugorzędna,wojewódzka"
1202             },
1203             "highway/secondary_link": {
1204                 "name": "Łącznik dróg drugorzędnych",
1205                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
1206             },
1207             "highway/service": {
1208                 "name": "Droga serwisowa",
1209                 "terms": "droga,serwisowa,wewnętrzna"
1210             },
1211             "highway/service/alley": {
1212                 "name": "Alejka",
1213                 "terms": "alejka"
1214             },
1215             "highway/service/drive-through": {
1216                 "name": "Drive-through"
1217             },
1218             "highway/service/driveway": {
1219                 "name": "Podjazd"
1220             },
1221             "highway/service/emergency_access": {
1222                 "name": "Dojazd dla służb ratowniczych"
1223             },
1224             "highway/service/parking_aisle": {
1225                 "name": "Uliczka parkingowa"
1226             },
1227             "highway/steps": {
1228                 "name": "Schody",
1229                 "terms": "schody"
1230             },
1231             "highway/stop": {
1232                 "name": "Znak stop",
1233                 "terms": "znak,stop,zatrzymania"
1234             },
1235             "highway/tertiary": {
1236                 "name": "Droga trzeciorzędna",
1237                 "terms": "droga,trzeciorzędna,powiatowa"
1238             },
1239             "highway/tertiary_link": {
1240                 "name": "Łącznik dróg trzeciorzędnych",
1241                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
1242             },
1243             "highway/track": {
1244                 "name": "Droga gruntowa",
1245                 "terms": "polna, leśna, gruntowa"
1246             },
1247             "highway/traffic_signals": {
1248                 "name": "Sygnalizacja świetlna",
1249                 "terms": "światła,sygnalizacja świetlna,sygnalizator"
1250             },
1251             "highway/trunk": {
1252                 "name": "Droga ekspresowa",
1253                 "terms": "ekspresowa,szybkiego,ruchu"
1254             },
1255             "highway/trunk_link": {
1256                 "name": "Droga ekspresowa - zjazd/wjazd",
1257                 "terms": "rampa,wjazd,wyjazd,zjazd"
1258             },
1259             "highway/turning_circle": {
1260                 "name": "Miejsce do zawracania",
1261                 "terms": "miejsce,zawracania,zawracanie"
1262             },
1263             "highway/unclassified": {
1264                 "name": "Droga czwartorzędna",
1265                 "terms": "droga,niesklasyfikowana,klasyfikacji,bez"
1266             },
1267             "historic": {
1268                 "name": "Miejsce historyczne",
1269                 "terms": "miejsce,historyczne,historia,zwiedzanie"
1270             },
1271             "historic/archaeological_site": {
1272                 "name": "Wykopalisko archeologiczne"
1273             },
1274             "historic/boundary_stone": {
1275                 "name": "Kamień graniczny",
1276                 "terms": "kamień,graniczny"
1277             },
1278             "historic/castle": {
1279                 "name": "Zamek",
1280                 "terms": "zamek,gród"
1281             },
1282             "historic/memorial": {
1283                 "name": "Miejsce pamięci",
1284                 "terms": "miejsce,pamięci,pamiątkowy,memoriał,pomnik"
1285             },
1286             "historic/monument": {
1287                 "name": "Pomnik",
1288                 "terms": "monument,pomnik"
1289             },
1290             "historic/ruins": {
1291                 "name": "Ruiny",
1292                 "terms": "ruiny,ruina"
1293             },
1294             "historic/wayside_cross": {
1295                 "name": "Przydrożny krzyż",
1296                 "terms": "krzyż,przydrożny"
1297             },
1298             "historic/wayside_shrine": {
1299                 "name": "Przydrożna kapliczka",
1300                 "terms": "kapliczka,przydrożna"
1301             },
1302             "landuse": {
1303                 "name": "Użytkowanie gruntów",
1304                 "terms": "teren,zagospodarowanie,terenu,użytkowanie,wykorzystanie"
1305             },
1306             "landuse/allotments": {
1307                 "name": "Ogródki działkowe",
1308                 "terms": "działki,ogródki,ogródek"
1309             },
1310             "landuse/basin": {
1311                 "name": "Zbiornik wodny",
1312                 "terms": "zbiornik,wodny,retencyjny"
1313             },
1314             "landuse/cemetery": {
1315                 "name": "Cmentarz",
1316                 "terms": "cmentarz"
1317             },
1318             "landuse/commercial": {
1319                 "name": "Handlowy"
1320             },
1321             "landuse/construction": {
1322                 "name": "Budowa",
1323                 "terms": "budowa,teren,budowy"
1324             },
1325             "landuse/farm": {
1326                 "name": "Teren rolny (orny)",
1327                 "terms": "Farma, gospodarstwo, zagroda"
1328             },
1329             "landuse/farmyard": {
1330                 "name": "Zabudowa rolnicza",
1331                 "terms": "podwórze gospodarskie"
1332             },
1333             "landuse/forest": {
1334                 "name": "Las",
1335                 "terms": "Las"
1336             },
1337             "landuse/grass": {
1338                 "name": "Trawa",
1339                 "terms": "trawa, trawnik, "
1340             },
1341             "landuse/industrial": {
1342                 "name": "Obszar przemysłowy"
1343             },
1344             "landuse/meadow": {
1345                 "name": "Łąka",
1346                 "terms": "Łąka"
1347             },
1348             "landuse/orchard": {
1349                 "name": "Sad",
1350                 "terms": "Sad"
1351             },
1352             "landuse/quarry": {
1353                 "name": "Kamieniołom"
1354             },
1355             "landuse/residential": {
1356                 "name": "Zabudowa mieszkalna",
1357                 "terms": "mieszkalny, zamieszkany, mieszkaniowy"
1358             },
1359             "landuse/retail": {
1360                 "name": "Obszar handlowy"
1361             },
1362             "landuse/vineyard": {
1363                 "name": "Winnica",
1364                 "terms": "winnica"
1365             },
1366             "leisure": {
1367                 "name": "Rozrywka i wypoczynek"
1368             },
1369             "leisure/dog_park": {
1370                 "name": "Park dla psów"
1371             },
1372             "leisure/garden": {
1373                 "name": "Ogród",
1374                 "terms": "ogród"
1375             },
1376             "leisure/golf_course": {
1377                 "name": "Pole golfowe",
1378                 "terms": "pole golfowe"
1379             },
1380             "leisure/marina": {
1381                 "name": "Przystań",
1382                 "terms": "przystań"
1383             },
1384             "leisure/park": {
1385                 "name": "Park",
1386                 "terms": "las,ogród,trawa,zieleń,trawnik,łąka,miejsce,plac,teren rekreacyjny"
1387             },
1388             "leisure/pitch": {
1389                 "name": "Boisko"
1390             },
1391             "leisure/pitch/american_football": {
1392                 "name": "Boisko do futbolu amerykańskiego"
1393             },
1394             "leisure/pitch/baseball": {
1395                 "name": "Boisko do baseballu"
1396             },
1397             "leisure/pitch/basketball": {
1398                 "name": "Boisko do koszykówki"
1399             },
1400             "leisure/pitch/skateboard": {
1401                 "name": "Skate park",
1402                 "terms": "skate,park,rolki,deskorolka,bmx"
1403             },
1404             "leisure/pitch/soccer": {
1405                 "name": "Boisko do piłki nożnej"
1406             },
1407             "leisure/pitch/tennis": {
1408                 "name": "Kort tenisowy"
1409             },
1410             "leisure/pitch/volleyball": {
1411                 "name": "Boisko do gry w siatkówkę"
1412             },
1413             "leisure/playground": {
1414                 "name": "Plac zabaw"
1415             },
1416             "leisure/slipway": {
1417                 "name": "Pochylnia okrętowa"
1418             },
1419             "leisure/sports_center": {
1420                 "name": "Centrum sportowe",
1421                 "terms": "centrum,sportowe,rekreacji,rekreacja,sport,boisko,stadion"
1422             },
1423             "leisure/stadium": {
1424                 "name": "Stadion"
1425             },
1426             "leisure/swimming_pool": {
1427                 "name": "Basen"
1428             },
1429             "leisure/track": {
1430                 "name": "Tor wyścigowy",
1431                 "terms": "tor wyścigowy"
1432             },
1433             "line": {
1434                 "name": "Linia"
1435             },
1436             "man_made": {
1437                 "name": "Obiekty sztuczne"
1438             },
1439             "man_made/breakwater": {
1440                 "name": "Falochron"
1441             },
1442             "man_made/cutline": {
1443                 "name": "Wycinka"
1444             },
1445             "man_made/lighthouse": {
1446                 "name": "Latarnia morska"
1447             },
1448             "man_made/observation": {
1449                 "name": "Wieża obserwacyjna"
1450             },
1451             "man_made/pier": {
1452                 "name": "Molo"
1453             },
1454             "man_made/pipeline": {
1455                 "name": "Rurociąg"
1456             },
1457             "man_made/survey_point": {
1458                 "name": "Punkt geodezyjny"
1459             },
1460             "man_made/tower": {
1461                 "name": "Wieża"
1462             },
1463             "man_made/wastewater_plant": {
1464                 "name": "Oczyszczalnia ścieków"
1465             },
1466             "man_made/water_tower": {
1467                 "name": "Wieża ciśnień"
1468             },
1469             "man_made/water_well": {
1470                 "name": "Studnia"
1471             },
1472             "man_made/water_works": {
1473                 "name": "Filtracja wody"
1474             },
1475             "natural": {
1476                 "name": "Natura"
1477             },
1478             "natural/bay": {
1479                 "name": "Zatoka"
1480             },
1481             "natural/beach": {
1482                 "name": "Plaża",
1483                 "terms": "plaża"
1484             },
1485             "natural/cliff": {
1486                 "name": "Klif",
1487                 "terms": "urwisko, klif"
1488             },
1489             "natural/coastline": {
1490                 "name": "Wybrzeże",
1491                 "terms": "Linia brzegowa"
1492             },
1493             "natural/fell": {
1494                 "name": "Wzgórze"
1495             },
1496             "natural/glacier": {
1497                 "name": "Lodowiec",
1498                 "terms": "lodowiec"
1499             },
1500             "natural/grassland": {
1501                 "name": "Łąka"
1502             },
1503             "natural/heath": {
1504                 "name": "Wrzosowisko",
1505                 "terms": "Zdrowie, medycyna, szpital,"
1506             },
1507             "natural/peak": {
1508                 "name": "Szczyt"
1509             },
1510             "natural/scree": {
1511                 "name": "Rumowisko",
1512                 "terms": "rumowisko"
1513             },
1514             "natural/scrub": {
1515                 "name": "Zarośla"
1516             },
1517             "natural/spring": {
1518                 "name": "Źródło"
1519             },
1520             "natural/tree": {
1521                 "name": "Drzewo",
1522                 "terms": "Drzewo, dąb, drzewko, krzew,"
1523             },
1524             "natural/water": {
1525                 "name": "Woda",
1526                 "terms": "Woda, rzeka, potok, strumyk, strumień"
1527             },
1528             "natural/water/lake": {
1529                 "name": "Jezioro",
1530                 "terms": "Jezioro, zalew"
1531             },
1532             "natural/water/pond": {
1533                 "name": "Staw",
1534                 "terms": "staw, sadzawka, bajoro"
1535             },
1536             "natural/water/reservoir": {
1537                 "name": "Zbiornik retencyjny",
1538                 "terms": "Zbiornik wodny, zbiornik"
1539             },
1540             "natural/wetland": {
1541                 "name": "Bagno",
1542                 "terms": "bagna, bagno, mokradło, mokradła"
1543             },
1544             "natural/wood": {
1545                 "name": "Puszcza"
1546             },
1547             "office": {
1548                 "name": "Biuro"
1549             },
1550             "place": {
1551                 "name": "Miejsce"
1552             },
1553             "place/city": {
1554                 "name": "Miasto",
1555                 "terms": "miasto"
1556             },
1557             "place/hamlet": {
1558                 "name": "Przysiółek",
1559                 "terms": "mała wioska, przysiołek"
1560             },
1561             "place/island": {
1562                 "name": "Wyspa",
1563                 "terms": "Wyspa"
1564             },
1565             "place/isolated_dwelling": {
1566                 "name": "Pojedyncze zabudowania"
1567             },
1568             "place/locality": {
1569                 "name": "Okolica"
1570             },
1571             "place/town": {
1572                 "name": "Miasto",
1573                 "terms": "Miasteczko"
1574             },
1575             "place/village": {
1576                 "name": "Wioska",
1577                 "terms": "Wieś"
1578             },
1579             "point": {
1580                 "name": "Punkt"
1581             },
1582             "power": {
1583                 "name": "Energetyka"
1584             },
1585             "power/generator": {
1586                 "name": "Elektrownia"
1587             },
1588             "power/line": {
1589                 "name": "Linia elektryczna",
1590                 "terms": "lina wysokiego napięcia, lina energetyczna"
1591             },
1592             "power/pole": {
1593                 "name": "Słup elektryczny"
1594             },
1595             "power/sub_station": {
1596                 "name": "Podstacja"
1597             },
1598             "power/tower": {
1599                 "name": "Wieża wysokiego napięcia"
1600             },
1601             "power/transformer": {
1602                 "name": "Transformator"
1603             },
1604             "railway": {
1605                 "name": "Kolej",
1606                 "terms": "torowisko, kolej"
1607             },
1608             "railway/abandoned": {
1609                 "name": "Nieużywany tor",
1610                 "terms": "opuszczona kolej"
1611             },
1612             "railway/disused": {
1613                 "name": "Nieużywany tor"
1614             },
1615             "railway/halt": {
1616                 "name": "Stacja kolejowa",
1617                 "terms": "stacja,przystanek,kolej,kolejowa"
1618             },
1619             "railway/level_crossing": {
1620                 "name": "Rogatka"
1621             },
1622             "railway/monorail": {
1623                 "name": "Kolej jednoszynowa",
1624                 "terms": "Kolej jednoszynowa"
1625             },
1626             "railway/platform": {
1627                 "name": "Peron kolejowy"
1628             },
1629             "railway/rail": {
1630                 "name": "Tor"
1631             },
1632             "railway/station": {
1633                 "name": "Dworzec kolejowy"
1634             },
1635             "railway/subway": {
1636                 "name": "Metro",
1637                 "terms": "Metro"
1638             },
1639             "railway/subway_entrance": {
1640                 "name": "Wejście do metra",
1641                 "terms": "Wejście do metra"
1642             },
1643             "railway/tram": {
1644                 "name": "Tramwaj",
1645                 "terms": "Tory tramwajowe"
1646             },
1647             "relation": {
1648                 "name": "Relacja"
1649             },
1650             "route/ferry": {
1651                 "name": "Trasa morska"
1652             },
1653             "shop": {
1654                 "name": "Sklep",
1655                 "terms": "Sklep"
1656             },
1657             "shop/alcohol": {
1658                 "name": "Sklep monopolowy"
1659             },
1660             "shop/bakery": {
1661                 "name": "Piekarnia",
1662                 "terms": "Piekarnia"
1663             },
1664             "shop/beauty": {
1665                 "name": "Salon piękności"
1666             },
1667             "shop/beverages": {
1668                 "name": "Sklep z napojami"
1669             },
1670             "shop/bicycle": {
1671                 "name": "Sklep rowerowy"
1672             },
1673             "shop/books": {
1674                 "name": "Księgarnia"
1675             },
1676             "shop/boutique": {
1677                 "name": "Butik"
1678             },
1679             "shop/butcher": {
1680                 "name": "Rzeźnik"
1681             },
1682             "shop/car": {
1683                 "name": "Dealer samochodowy"
1684             },
1685             "shop/car_parts": {
1686                 "name": "Sklep z częściami do samochodów"
1687             },
1688             "shop/car_repair": {
1689                 "name": "Warsztat samochodowy"
1690             },
1691             "shop/chemist": {
1692                 "name": "Drogeria"
1693             },
1694             "shop/clothes": {
1695                 "name": "Sklep odzieżowy"
1696             },
1697             "shop/computer": {
1698                 "name": "Sklep komputerowy"
1699             },
1700             "shop/confectionery": {
1701                 "name": "Konfekcja"
1702             },
1703             "shop/convenience": {
1704                 "name": "Sklep ogólnospożywczy"
1705             },
1706             "shop/deli": {
1707                 "name": "Delikatesy"
1708             },
1709             "shop/department_store": {
1710                 "name": "Dom towarowy"
1711             },
1712             "shop/doityourself": {
1713                 "name": "Sklep dla majsterkowiczów"
1714             },
1715             "shop/dry_cleaning": {
1716                 "name": "Pralnia chemiczna"
1717             },
1718             "shop/electronics": {
1719                 "name": "Sklep elektroniczny"
1720             },
1721             "shop/farm": {
1722                 "name": "Stragan produktów"
1723             },
1724             "shop/fishmonger": {
1725                 "name": "Sklep rybny"
1726             },
1727             "shop/florist": {
1728                 "name": "Kwiaciarnia"
1729             },
1730             "shop/furniture": {
1731                 "name": "Sklep meblowy"
1732             },
1733             "shop/garden_centre": {
1734                 "name": "Centrum ogrodnicze"
1735             },
1736             "shop/gift": {
1737                 "name": "Sklep z pamiątkami"
1738             },
1739             "shop/greengrocer": {
1740                 "name": "Warzywniak"
1741             },
1742             "shop/hairdresser": {
1743                 "name": "Fryzjer"
1744             },
1745             "shop/hardware": {
1746                 "name": "Sklep z narzędziami"
1747             },
1748             "shop/hifi": {
1749                 "name": "Sklep ze sprzętem Hi-fi"
1750             },
1751             "shop/jewelry": {
1752                 "name": "Jubiler"
1753             },
1754             "shop/kiosk": {
1755                 "name": "Kiosk"
1756             },
1757             "shop/laundry": {
1758                 "name": "Pralnia"
1759             },
1760             "shop/locksmith": {
1761                 "name": "Ślusarz"
1762             },
1763             "shop/mall": {
1764                 "name": "Centrum handlowe"
1765             },
1766             "shop/mobile_phone": {
1767                 "name": "Sklep z telefonami komórkowymi"
1768             },
1769             "shop/motorcycle": {
1770                 "name": "Dealer motocykli"
1771             },
1772             "shop/music": {
1773                 "name": "Sklep muzyczny"
1774             },
1775             "shop/newsagent": {
1776                 "name": "Kiosk"
1777             },
1778             "shop/optician": {
1779                 "name": "Optyk"
1780             },
1781             "shop/outdoor": {
1782                 "name": "Sklep turystyczny"
1783             },
1784             "shop/pet": {
1785                 "name": "Sklep zoologiczny"
1786             },
1787             "shop/shoes": {
1788                 "name": "Sklep obuwniczy"
1789             },
1790             "shop/sports": {
1791                 "name": "Sklep sportowy"
1792             },
1793             "shop/stationery": {
1794                 "name": "Sklep papierniczy"
1795             },
1796             "shop/supermarket": {
1797                 "name": "Supermarket"
1798             },
1799             "shop/toys": {
1800                 "name": "Sklep z zabawkami"
1801             },
1802             "shop/travel_agency": {
1803                 "name": "Biuro podróży"
1804             },
1805             "shop/tyres": {
1806                 "name": "Sklep z oponami"
1807             },
1808             "shop/vacant": {
1809                 "name": "Zamknięty sklep"
1810             },
1811             "shop/variety_store": {
1812                 "name": "Sklep z różnościami"
1813             },
1814             "shop/video": {
1815                 "name": "Sklep wideo"
1816             },
1817             "tourism": {
1818                 "name": "Turystyka"
1819             },
1820             "tourism/alpine_hut": {
1821                 "name": "Chata górska"
1822             },
1823             "tourism/artwork": {
1824                 "name": "Sztuka"
1825             },
1826             "tourism/attraction": {
1827                 "name": "Atrakcja turystyczna"
1828             },
1829             "tourism/camp_site": {
1830                 "name": "Kemping"
1831             },
1832             "tourism/caravan_site": {
1833                 "name": "Kemping dla kamperów"
1834             },
1835             "tourism/chalet": {
1836                 "name": "Drewniana chata"
1837             },
1838             "tourism/guest_house": {
1839                 "name": "Domek gościnny"
1840             },
1841             "tourism/hostel": {
1842                 "name": "Schronisko",
1843                 "terms": "Hostel"
1844             },
1845             "tourism/hotel": {
1846                 "name": "Hotel",
1847                 "terms": "Hotel"
1848             },
1849             "tourism/information": {
1850                 "name": "Informacja"
1851             },
1852             "tourism/motel": {
1853                 "name": "Motel",
1854                 "terms": "Motel"
1855             },
1856             "tourism/museum": {
1857                 "name": "Muzeum",
1858                 "terms": "Muzeum"
1859             },
1860             "tourism/picnic_site": {
1861                 "name": "Miejsce na piknik"
1862             },
1863             "tourism/theme_park": {
1864                 "name": "Park rozrywki"
1865             },
1866             "tourism/viewpoint": {
1867                 "name": "Punkt widokowy"
1868             },
1869             "tourism/zoo": {
1870                 "name": "Zoo",
1871                 "terms": "Zoo, ogród zoologiczny"
1872             },
1873             "type/boundary": {
1874                 "name": "Granica"
1875             },
1876             "type/boundary/administrative": {
1877                 "name": "Granica administracyjna"
1878             },
1879             "type/multipolygon": {
1880                 "name": "Wielokąt złożony"
1881             },
1882             "type/restriction": {
1883                 "name": "Ograniczenie"
1884             },
1885             "type/route": {
1886                 "name": "Trasa"
1887             },
1888             "type/route/bicycle": {
1889                 "name": "Droga rowerowa"
1890             },
1891             "type/route/bus": {
1892                 "name": "Trasa autobusowa "
1893             },
1894             "type/route/detour": {
1895                 "name": "Objazd"
1896             },
1897             "type/route/ferry": {
1898                 "name": "Droga morska"
1899             },
1900             "type/route/foot": {
1901                 "name": "Trasa piesza"
1902             },
1903             "type/route/hiking": {
1904                 "name": "Szlaki piesze"
1905             },
1906             "type/route/pipeline": {
1907                 "name": "Trasa rurociągu"
1908             },
1909             "type/route/power": {
1910                 "name": "Trasa linii elektrycznej"
1911             },
1912             "type/route/road": {
1913                 "name": "Trasa drogowa"
1914             },
1915             "type/route/train": {
1916                 "name": "Trasa pociągów"
1917             },
1918             "type/route/tram": {
1919                 "name": "Trasa tramwajowa"
1920             },
1921             "type/route_master": {
1922                 "name": "Trasa główna"
1923             },
1924             "vertex": {
1925                 "name": "Inne"
1926             },
1927             "waterway": {
1928                 "name": "Szlak wodny"
1929             },
1930             "waterway/canal": {
1931                 "name": "Kanał"
1932             },
1933             "waterway/dam": {
1934                 "name": "Tama"
1935             },
1936             "waterway/ditch": {
1937                 "name": "Rów"
1938             },
1939             "waterway/drain": {
1940                 "name": "Odpływ"
1941             },
1942             "waterway/river": {
1943                 "name": "Rzeka",
1944                 "terms": "odpływ,potok,ujście,strumyk,dopływ,ciek wodny"
1945             },
1946             "waterway/riverbank": {
1947                 "name": "Brzeg rzeki"
1948             },
1949             "waterway/stream": {
1950                 "name": "Strumień",
1951                 "terms": "potok,odpływ,strumień,prąd,dryf,zalew,wezbranie,strumyk,fala,ciek wodny"
1952             },
1953             "waterway/weir": {
1954                 "name": "Jaz"
1955             }
1956         }
1957     }
1958 }