Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (‪norsk (nynorsk)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         relation: Rediger relasjon
133         way: Rediger rute
134       larger: 
135         area: Vis område på større kart
136         node: Vis node på større kart
137         relation: Vis relasjon på større kart
138         way: Vis veg på større kart
139       loading: Lastar...
140     navigation: 
141       all: 
142         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
143         next_node_tooltip: Neste node
144         next_relation_tooltip: Neste relasjon
145         next_way_tooltip: Neste veg
146         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
147         prev_node_tooltip: Forrige node
148         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
149         prev_way_tooltip: Forrige veg
150       paging: 
151         all: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154         user: 
155           next: "%{id} »"
156           prev: « %{id}
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
159         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
161     node: 
162       download_xml: Last ned XML
163       edit: Rediger node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Sjå historikken
167     node_details: 
168       coordinates: "Koordinatar:"
169       part_of: "Del av:"
170     node_history: 
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: Vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Viser side
185     redacted: 
186       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
187       redaction: Maskering %{id}
188       type: 
189         node: noden
190         relation: relasjonen
191         way: vegen
192     relation: 
193       download_xml: Last ned XML
194       relation: Relasjon
195       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
196       view_history: Sjå historikken
197     relation_details: 
198       members: "Medlemmar:"
199       part_of: "Del av:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Last ned XML
202       relation_history: Relasjonshistorikk
203       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
204       view_details: Vis detaljar
205     relation_member: 
206       entry: "%{type} %{name}"
207       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
208       type: 
209         node: Node
210         relation: Relasjon
211         way: Veg
212     start: 
213       manually_select: Vel eit anna område manuelt
214       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
215     start_rjs: 
216       data_frame_title: Data
217       data_layer_name: Kartdata
218       details: Detaljar
219       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
220       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av [[user]],  [[timestamp]]
221       hide_areas: Skjul områder
222       history_for_feature: Historikk for [[feature]]
223       load_data: Last inn data
224       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld [[num_features]] objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under [[max_features]] objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
225       loading: Lastar...
226       manually_select: Vel eit anna område manuelt
227       object_list: 
228         api: Hent dette området frå API-et
229         back: Vis objektliste
230         details: Detaljar
231         heading: Objektliste
232         history: 
233           type: 
234             node: Node [[id]]
235             way: Veg [[id]]
236         selected: 
237           type: 
238             node: Node [[id]]
239             way: Veg [[id]]
240         type: 
241           node: Node
242           way: Veg
243       private_user: privat brukar
244       show_areas: Vis områder
245       show_history: Vis historikk
246       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik [[bbox_size]] er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
247       wait: Vent ...
248       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
249     tag_details: 
250       tags: "Merkelapper:"
251       wiki_link: 
252         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
253         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
254       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
257       type: 
258         changeset: endringssett
259         node: node
260         relation: relasjon
261         way: veg
262     way: 
263       download_xml: Last ned XML
264       edit: Rediger veg
265       view_history: Sjå historikken
266       way: Veg
267       way_title: "Veg: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: òg del av vegen %{related_ways}
271         other: òg del av vegane %{related_ways}
272       nodes: "Nodar:"
273       part_of: "Del av:"
274     way_history: 
275       download_xml: Last ned XML
276       view_details: Vis detaljar
277       way_history: Veghistorikk
278       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Anonym
282       big_area: (stor)
283       id: "#%{id}"
284       no_comment: (ingen)
285       no_edits: (ingen redigeringar)
286       show_area_box: vis boks for område
287       still_editing: (redigerer forsatt)
288       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
289     changeset_paging_nav: 
290       next: Neste »
291       previous: « Forrige
292       showing_page: Viser side %{page}
293     changesets: 
294       area: Område
295       comment: Kommentar
296       id: ID
297       saved_at: Lagra
298       user: Brukar
299     list: 
300       description: Siste endringar
301       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
302       description_friend: Endringssett av venene dine
303       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
304       description_user: Endringssett av %{user}
305       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
306       empty_anon_html: Ingen endringar endå
307       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
308       heading: Endringssett
309       heading_bbox: Endringssett
310       heading_friend: Endringssett
311       heading_nearby: Endringssett
312       heading_user: Endringssett
313       heading_user_bbox: Endringssett
314       title: Endringssett
315       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
316       title_friend: Endringssett av venene dine
317       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
318       title_user: Endringssett av %{user}
319       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
320     timeout: 
321       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
322   diary_entry: 
323     comments: 
324       ago: "%{ago} sidan"
325       comment: Kommentar
326       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
327       newer_comments: Nyare kommentarar
328       older_comments: Eldre kommentarar
329       post: Post
330       when: Når
331     diary_comment: 
332       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
333       confirm: Stadfest
334       hide_link: Skjul denne kommentaren
335     diary_entry: 
336       comment_count: 
337         one: 1 kommentar
338         other: "%{count} kommentarar"
339       comment_link: Kommenter denne oppføringa
340       confirm: Stadfest
341       edit_link: Rediger denne oppføringa
342       hide_link: Skjul denne oppføringa
343       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
344       reply_link: Svar på denne oppføringa
345     edit: 
346       body: "Brødtekst:"
347       language: "Språk:"
348       latitude: "Breiddegrad:"
349       location: "Posisjon:"
350       longitude: "Lengdegrad:"
351       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
352       save_button: Lagre
353       subject: "Emne:"
354       title: Rediger oppføring i dagboka
355       use_map_link: bruk kart
356     feed: 
357       all: 
358         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
359         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
360       language: 
361         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
362         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
363       user: 
364         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
365         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
366     list: 
367       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
368       new: Ny dagbokoppføring
369       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
370       newer_entries: Nyare oppføringar
371       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
372       older_entries: Eldre oppføringar
373       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
374       title: Brukarane sine dagbøker
375       title_friends: Dagbøkene til venene dine
376       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
377       user_title: "%{user} si dagbok"
378     location: 
379       edit: Rediger
380       location: "Posisjon:"
381       view: Vis
382     new: 
383       title: Ny dagbokoppføring
384     no_such_entry: 
385       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
386       heading: Inga oppføring med %{id}
387       title: Inga slik dagbokoppføring
388     view: 
389       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
390       login: Logg inn
391       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
392       save_button: Lagre
393       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
394       user_title: "%{user} si dagbok"
395   editor: 
396     default: Standard (noverande %{name})
397     potlatch: 
398       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
399       name: Potlatch 1
400     potlatch2: 
401       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
402       name: Potlatch 2
403     remote: 
404       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
405       name: Lokalt installert program
406   export: 
407     start: 
408       add_marker: Legg til ein markør på kartet
409       area_to_export: Område som skal eksporterast
410       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
411       export_button: Eksporter
412       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no">Creative Commons Navngivelse-Del på same vilkår 2.0</a>.
413       format: Format
414       format_to_export: Format for eksport
415       image_size: Bildestørrelse
416       latitude: "Brei:"
417       licence: Lisens
418       longitude: "Len:"
419       manually_select: Vel eit anna område manuelt
420       map_image: Kartblad (viser standard laget)
421       max: maks
422       options: Val
423       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
424       output: Utdata
425       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
426       scale: Skala
427       too_large: 
428         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
429         heading: For stort område
430       zoom: Zoom
431     start_rjs: 
432       add_marker: Legg til ein markør på kartet
433       change_marker: Endre markørposisjon
434       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
435       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
436       export: Eksporter
437       manually_select: Vel eit anna område manuelt
438       view_larger_map: Vis større kart
439   geocoder: 
440     description: 
441       title: 
442         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
443         osm_namefinder: "%{types} frå <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
444         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
445       types: 
446         cities: Byar
447         places: Stader
448         towns: Småbyar
449     description_osm_namefinder: 
450       prefix: "%{distance} %{direction} av %{type}"
451     direction: 
452       east: aust
453       north: nord
454       north_east: nordaust
455       north_west: nordvest
456       south: sør
457       south_east: søraust
458       south_west: sørvest
459       west: vest
460     distance: 
461       one: omtrent 1 km
462       other: omtrent %{count} km
463       zero: mindre enn 1 km
464     results: 
465       more_results: Fleire resultat
466       no_results: Ingen resultat funne
467     search: 
468       title: 
469         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
470         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
471         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
472         osm_namefinder: Resultat frå <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
473         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
474         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
475         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
476     search_osm_namefinder: 
477       prefix: "%{type}"
478       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} av %{parentname})"
479       suffix_place: ", %{distance} %{direction} av %{placename}"
480       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
481     search_osm_nominatim: 
482       prefix: 
483         aeroway: 
484           aerodrome: Flyplass
485           apron: Flyrampe
486           gate: Gate
487           helipad: Helikopterplass
488           runway: Rullebane
489           taxiway: Taksebane
490           terminal: Terminal
491         amenity: 
492           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
493           airport: Flyplass
494           arts_centre: Kunstsenter
495           artwork: Kunstverk
496           atm: Minibank
497           auditorium: Auditorium
498           bank: Bank
499           bar: Bar
500           bbq: Grill
501           bench: Benk
502           bicycle_parking: Sykkelparkering
503           bicycle_rental: Sykkelutleige
504           biergarten: Ølhage
505           brothel: Bordell
506           bureau_de_change: Vekslingskontor
507           bus_station: Busstasjon
508           cafe: Kafé
509           car_rental: Bilutleige
510           car_sharing: Bildeling
511           car_wash: Bilvask
512           casino: Kasino
513           charging_station: Ladestation
514           cinema: Kino
515           clinic: Klinikk
516           club: Klubb
517           college: Høgskule
518           community_centre: Samfunnshus
519           courthouse: Rettsbygning
520           crematorium: Krematorium
521           dentist: Tannlege
522           doctors: Legar
523           dormitory: Sovesal
524           drinking_water: Drikkevatn
525           driving_school: Køyreskule
526           embassy: Ambassade
527           emergency_phone: Nødtelefon
528           fast_food: Hurtigmat
529           ferry_terminal: Ferjeterminal
530           fire_hydrant: Brannhydrant
531           fire_station: Brannstasjon
532           food_court: Serveringsstadar
533           fountain: Fontene
534           fuel: Drivstoff
535           grave_yard: Gravlund
536           gym: Treningssenter
537           hall: Spisesal
538           health_centre: Helsesenter
539           hospital: Sjukehus
540           hotel: Hotell
541           hunting_stand: Jaktbod
542           ice_cream: Iskrem
543           kindergarten: Barnehage
544           library: Bibliotek
545           market: Marknad
546           marketplace: Marknadsplass
547           mountain_rescue: Fjellredning
548           nightclub: Nattklubb
549           nursery: Førskule
550           nursing_home: Pleieheim
551           office: Kontor
552           park: Park
553           parking: Parkeringsplass
554           pharmacy: Apotek
555           place_of_worship: Religiøst hus
556           police: Politi
557           post_box: Postboks
558           post_office: Postkontor
559           preschool: Førskule
560           prison: Fengsel
561           pub: Pub
562           public_building: Offentleg bygning
563           public_market: Offentleg marknad
564           reception_area: Oppsamlingsområde
565           recycling: Resirkuleringspunkt
566           restaurant: Restaurant
567           retirement_home: Gamleheim
568           sauna: Sauna
569           school: Skule
570           shelter: Tilfluktsrom
571           shop: Butikk
572           shopping: Handel
573           shower: Dusj
574           social_centre: Samfunnshus
575           social_club: Sosial klubb
576           studio: Studio
577           supermarket: Supermarknad
578           swimming_pool: Symjebaseng
579           taxi: Drosje
580           telephone: Offentleg telefon
581           theatre: Teater
582           toilets: Toalett
583           townhall: Rådhus
584           university: Universitet
585           vending_machine: Vareautomat
586           veterinary: Veterinærklinikk
587           village_hall: Forsamlingshus
588           waste_basket: Søppelkasse
589           wifi: WiFi-tilgangspunkt
590           youth_centre: Ungdomssenter
591         boundary: 
592           administrative: Administrativ grense
593           census: Folketeljingsgrense
594           national_park: Nationalpark
595           protected_area: Verna område
596         bridge: 
597           aqueduct: Akvadukt
598           suspension: Hengebru
599           swing: Svingbru
600           viaduct: Viadukt
601           "yes": Bru
602         building: 
603           "yes": Bygning
604         highway: 
605           bridleway: Rideveg
606           bus_guideway: Leidde bussfelt
607           bus_stop: Busstopp
608           byway: Stikkveg
609           construction: Motorveg under konstruksjon
610           cycleway: Sykkelsti
611           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
612           footway: Gangsti
613           ford: Vadestad
614           living_street: Gatetun
615           milestone: Milestolpe
616           minor: Mindre veg
617           motorway: Motorveg
618           motorway_junction: Motorvegkryss
619           motorway_link: Veg til motorveg
620           path: Sti
621           pedestrian: Gangveg
622           platform: Perrong
623           primary: Primær veg
624           primary_link: Primær veg
625           raceway: Racerbane
626           residential: Bustadveg
627           rest_area: Rasteplass
628           road: Veg
629           secondary: Sekundær veg
630           secondary_link: Sekundær veg
631           service: Tjenesteveg
632           services: Motorveitjenester
633           speed_camera: Fotoboks
634           steps: Trapper
635           stile: Stige
636           tertiary: Tertiær veg
637           tertiary_link: Kommunal veg
638           track: Sti
639           trail: Sti
640           trunk: Hovedveg
641           trunk_link: Hovedveg
642           unclassified: Uklassifisert veg
643           unsurfaced: Veg utan dekke
644         historic: 
645           archaeological_site: Arkeologisk plass
646           battlefield: Slagmark
647           boundary_stone: Grensestein
648           building: Bygning
649           castle: Slott
650           church: Kyrkje
651           fort: Fort
652           house: Hus
653           icon: Ikon
654           manor: Herregard
655           memorial: Minne
656           mine: Gruve
657           monument: Monument
658           museum: Museum
659           ruins: Ruinar
660           tower: Tårn
661           wayside_cross: Vegkant kross
662           wayside_shrine: Vegkant alter
663           wreck: Vrak
664         landuse: 
665           allotments: Kolonihagar
666           basin: Elveområde
667           brownfield: Tidlegare industriområde
668           cemetery: Gravplass
669           commercial: Kommersielt område
670           conservation: Freda
671           construction: Kontruksjon
672           farm: Gard
673           farmland: Jordbruksland
674           farmyard: Gardstun
675           forest: Skog
676           garages: Garasjar
677           grass: Gras
678           greenfield: Ikkje-utvikla område
679           industrial: Industriområde
680           landfill: Landfylling
681           meadow: Eng
682           military: Militært område
683           mine: Gruve
684           nature_reserve: Naturreservat
685           orchard: Frukthage
686           park: Park
687           piste: Løype
688           quarry: Steinbrot
689           railway: Jernbane
690           recreation_ground: Idrettsplass
691           reservoir: Reservoar
692           reservoir_watershed: Nedbørfelt
693           residential: Boligområde
694           retail: Detaljsalg
695           road: Vegområde
696           village_green: landsbypark
697           vineyard: Vingård
698           wetland: Våtmark
699           wood: Skog
700         leisure: 
701           beach_resort: Strandsted
702           bird_hide: Fugletårn
703           common: Allmenning
704           fishing: Fiskeområde
705           fitness_station: Trenings studio
706           garden: Hage
707           golf_course: Golfbane
708           ice_rink: Skøytebane
709           marina: Båthavn
710           miniature_golf: Minigolf
711           nature_reserve: Naturreservat
712           park: Park
713           pitch: Sportsarena
714           playground: Leikeplass
715           recreation_ground: Idrettsplass
716           sauna: Badstu
717           slipway: Slipp
718           sports_centre: Sportssenter
719           stadium: Stadion
720           swimming_pool: Symjebaseng
721           track: Laupebane
722           water_park: Vannpark
723         military: 
724           airfield: Militær flyplass
725           barracks: Kaserner
726           bunker: Bunker
727         natural: 
728           bay: Bukt
729           beach: Strand
730           cape: Nes
731           cave_entrance: Holeinngang
732           channel: Kanal
733           cliff: Klippe
734           crater: Krater
735           dune: Sanddyne
736           feature: Eigenskap
737           fell: Fjellskrent
738           fjord: Fjord
739           forest: Skog
740           geyser: Geysir
741           glacier: Isbre
742           heath: Vidde
743           hill: Ås
744           island: Øy
745           land: Land
746           marsh: Sump
747           moor: Myr
748           mud: Gjørme
749           peak: Topp
750           point: Punkt
751           reef: Rev
752           ridge: Rygg
753           river: Elv
754           rock: Stein
755           scree: Ur
756           scrub: Kratt
757           shoal: Grunning
758           spring: Kjelde
759           stone: Stein
760           strait: Stred
761           tree: Tre
762           valley: Dal
763           volcano: Vulkan
764           water: Vatn
765           wetland: Våtmark
766           wetlands: Våtland
767           wood: Skog
768         office: 
769           accountant: Revisor
770           architect: Arkitekt
771           company: Bedrift
772           employment_agency: Bemanningsbedrift
773           estate_agent: Eiendomsmeglar
774           government: Statlig kontor
775           insurance: Forsikringskontor
776           lawyer: Advokat
777           ngo: Ikkje-statlig kontor
778           telecommunication: Telefonkontor
779           travel_agent: Reisebyrå
780           "yes": Kontor
781         place: 
782           airport: Flyplass
783           city: By
784           country: Land
785           county: Fylke
786           farm: Gard
787           hamlet: Grend
788           house: Hus
789           houses: Hus
790           island: Øy
791           islet: Holme
792           isolated_dwelling: Ensleg bostad
793           locality: Plass
794           moor: Myr
795           municipality: Kommune
796           postcode: Postnummer
797           region: Område
798           sea: Hav
799           state: Delstat
800           subdivision: Underavdeling
801           suburb: Forstad
802           town: Tettstad
803           unincorporated_area: Kommunefritt område
804           village: Landsby
805         railway: 
806           abandoned: Forlatt jernbane
807           construction: Jernbane under konstruksjon
808           disused: Nedlagt jernbane
809           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
810           funicular: Kabelbane
811           halt: Togstopp
812           historic_station: Historisk jernbanestasjon
813           junction: Jernbanekryss
814           level_crossing: Planovergang
815           light_rail: Bybane
816           miniature: Miniatyrjernbane
817           monorail: Enskinnebane
818           narrow_gauge: Smalsporjernbane
819           platform: Jernbaneperrong
820           preserved: Verna jernbane
821           spur: Jernbaneforgrening
822           station: Jernbanestasjon
823           subway: T-banestasjon
824           subway_entrance: T-baneinngang
825           switch: Sporveksel
826           tram: Sporveg
827           tram_stop: Trikkestopp
828           yard: Skiftetomt
829         shop: 
830           alcohol: Utanfor lisens
831           antiques: Antikviteter
832           art: Kunstbutikk
833           bakery: Bakeri
834           beauty: Skjønnheitssalong
835           beverages: Drikkevarebutikk
836           bicycle: Sykkelbutikk
837           books: Bokhandel
838           butcher: Slaktar
839           car: Bilbutikk
840           car_parts: Bildeler
841           car_repair: Bilverkstad
842           carpet: Teppebutikk
843           charity: Veldedighetsbutikk
844           chemist: Kjemiker
845           clothes: Klesbutikk
846           computer: Databutikk
847           confectionery: Konditori
848           convenience: Nærbutikk
849           copyshop: Kopieringsbutikk
850           cosmetics: Kosmetikkforretning
851           department_store: Varehus
852           discount: Tilbudsbutikk
853           doityourself: Gjer-det-sjølv
854           dry_cleaning: Renseri
855           electronics: Elektronikkforretning
856           estate_agent: Eiendomsmegler
857           farm: Gardsbutikk
858           fashion: Motebutikk
859           fish: Fiskebutikk
860           florist: Blomsterbutikk
861           food: Matbutikk
862           funeral_directors: Begravelsesforretning
863           furniture: Møbler
864           gallery: Galleri
865           garden_centre: Hagesenter
866           general: Landhandel
867           gift: Gavebutikk
868           greengrocer: Grønnsakshandel
869           grocery: Dagligvarebutikk
870           hairdresser: Frisør
871           hardware: Jernvarehandel
872           hifi: Hi-fi
873           insurance: Forsikring
874           jewelry: Gullsmed
875           kiosk: Kiosk
876           laundry: Vaskeri
877           mall: Kjøpesenter
878           market: Marknad
879           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
880           motorcycle: Motorsykkelbutikk
881           music: Musikkbutikk
882           newsagent: Nyhetsbyrå
883           optician: Optiker
884           organic: Organisk matbutikk
885           outdoor: Utandørs butikk
886           pet: Dyrebutikk
887           photo: Fotobutikk
888           salon: Salong
889           shoes: Skobutikk
890           shopping_centre: Kjøpesenter
891           sports: Sportsbutikk
892           stationery: Papirbutikk
893           supermarket: Supermarked
894           toys: Lekebutikk
895           travel_agency: Reisebyrå
896           video: Videobutikk
897           wine: Utanfor lisens
898         tourism: 
899           alpine_hut: Fjellhytte
900           artwork: Kunstverk
901           attraction: Attraksjon
902           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
903           cabin: Hytte
904           camp_site: Teltplass
905           caravan_site: Campingplass
906           chalet: Fjellhytte
907           guest_house: Gjestehus
908           hostel: Vandrerhjem
909           hotel: Hotell
910           information: Informasjon
911           lean_to: Gapehuk
912           motel: Motell
913           museum: Museum
914           picnic_site: Piknikplass
915           theme_park: Fornøyelsespark
916           valley: Dal
917           viewpoint: Utsiktspunkt
918           zoo: Dyrepark
919         tunnel: 
920           "yes": Tunnel
921         waterway: 
922           artificial: Kunstig vassdrag
923           boatyard: Båtverft
924           canal: Kanal
925           connector: Vannvegforbindelse
926           dam: Demning
927           derelict_canal: Nedlagt kanal
928           ditch: Grøft
929           dock: Dokk
930           drain: Avløp
931           lock: Sluse
932           lock_gate: Sluseport
933           mineral_spring: Mineralkilde
934           mooring: Fortøyning
935           rapids: Bank
936           river: Elv
937           riverbank: Elvebredd
938           stream: Straum
939           wadi: Elveleie
940           water_point: Vannpunkt
941           waterfall: Foss
942           weir: Overløpskant
943       prefix_format: "%{name}"
944   html: 
945     dir: ltr
946   javascripts: 
947     map: 
948       base: 
949         cycle_map: Sykkelkart
950         mapquest: MapQuest Open
951         standard: Standard
952         transport_map: Transport-kart
953       overlays: 
954         maplint: Maplint
955     site: 
956       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
957       edit_tooltip: Rediger kartet
958       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
959       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
960       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
961       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
962   layouts: 
963     community: Samfunnet
964     community_blogs: Bloggar
965     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
966     copyright: Opphavsrett & lisens
967     documentation: Dokumentasjon
968     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
969     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
970     donate_link_text: donering
971     edit: Rediger
972     edit_with: Rediger med %{editor}
973     export: Eksporter
974     export_tooltip: Eksporter kartdata
975     foundation: Stifting
976     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
977     gps_traces: GPS-spor
978     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
979     help: Hjelp
980     help_centre: Brukarstøtte
981     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
982     help_url: http://help.openstreetmap.org/
983     history: Historikk
984     home: heim
985     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
986     inbox_tooltip: 
987       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
988       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
989       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
990     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
991     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
992     intro_2_download: last ned
993     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
994     intro_2_license: åpen lisens
995     intro_2_use: bruke
996     license: 
997       alt: CC by-sa 2.0
998       title: Data frå OpenStreetMap er lisensierte under lisensen Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0 Generisk
999     log_in: logg inn
1000     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
1001     logo: 
1002       alt_text: OpenStreetMap-logo
1003     logout: logg ut
1004     logout_tooltip: Logg ut
1005     make_a_donation: 
1006       text: Gje pengegåve
1007       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
1008     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
1009     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
1010     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1011     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
1012     partners_ic: Imperial College London
1013     partners_partners: partnarar
1014     partners_ucl: UCL VR senteret
1015     project_name: 
1016       h1: OpenStreetMap
1017       title: OpenStreetMap
1018     sign_up: registrer
1019     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1020     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1021     user_diaries: Brukardagbok
1022     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1023     view: Vis
1024     view_tooltip: Vis kartet
1025     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1026     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1027     wiki: Wiki
1028     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1029     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1030   license_page: 
1031     foreign: 
1032       english_link: den engelske originalen
1033       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1034       title: Om denne omsetjinga
1035     legal_babble: 
1036       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1037       contributors_au_html: "<strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert\n   på Australian Bureau of Statistics data."
1038       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1039       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1040       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1041       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1042       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010."
1043       contributors_intro_html: "  Vår CC BY-SA-lisens krev at du «gjev den opphavlege forfattaren rimeleg kreditt til mediet eller måten du\n  nyttar». Individuelle OSM-kartleggere krev ikkje ein kreditering utover «OpenStreetMap bidragsytarar»,\n  men der data frå eit nasjonal kartleggingsbyrå eller frå ein anna stor kjelde er vorten inkludert inne i\n  OpenStreetMap, kan det vere fornuftig å kreditere dei ved direkte\n  reprodusering av kreditten deira eller ved å linke til det på denne sida."
1044       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1045       contributors_pl_html: "<strong>Polen</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL bidragsytarar."
1046       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1047       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1048       credit_1_html: "  Dersom du brukar OpenStreetMap kartbilder, ber me om at di godskriving iallfall inneheld \n  «© OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA». Viss du berre brukar kartdata, ber me om \n  «Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA»."
1049       credit_2_html: "  Der det er mogleg, bør OpenStreetMap lenkjast til <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  og CC BY-SA til <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Viss\n  du brukar eit medium der lenkjer ikkje er mogleg (t.d. i utskrivne arbeid), foreslår me at du viser lesarane til\n  www.openstreetmap.org (kanskje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fullstendige adressa) og til\n  www.creativecommons.org."
1050       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1051       intro_1_html: "OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1052       intro_2_html: "  Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse karta våre og dataa, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på karta våre eller dataa, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1053       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1054       more_2_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1055       more_3_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1056       more_title_html: Finn ut meir
1057       title_html: Opphavsrett og lisensar
1058     native: 
1059       mapping_link: start kartlegging
1060       native_link: Nynorsk versjon
1061       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1062       title: Om denne sida
1063   message: 
1064     delete: 
1065       deleted: Melding sletta
1066     inbox: 
1067       date: Dato
1068       from: Frå
1069       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1070       my_inbox: Min innboks
1071       new_messages: 
1072         one: "%{count} ny melding"
1073         other: "%{count} nye meldingar"
1074       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1075       old_messages: 
1076         one: "%{count} gamal melding"
1077         other: "%{count} gamle meldingar"
1078       outbox: utboks
1079       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1080       subject: Emne
1081       title: Innboks
1082     mark: 
1083       as_read: Melding markert som lese
1084       as_unread: Melding markert som ulese
1085     message_summary: 
1086       delete_button: Slett
1087       read_button: Marker som lese
1088       reply_button: Svar
1089       unread_button: Marker som ulese
1090     new: 
1091       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1092       body: Kropp
1093       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1094       message_sent: Melding sendt
1095       send_button: Send
1096       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1097       subject: Emne
1098       title: Send melding
1099     no_such_message: 
1100       body: Det er inga melding med den ID-en.
1101       heading: Inga melding funne
1102       title: Inga melding funne
1103     outbox: 
1104       date: Dato
1105       inbox: innboks
1106       messages: 
1107         one: Du har %{count} sendt melding
1108         other: Du har %{count} sendte meldingar
1109       my_inbox: Min %{inbox_link}
1110       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1111       outbox: utboks
1112       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1113       subject: Emne
1114       title: Utboks
1115       to: Til
1116     read: 
1117       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1118       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1119       date: Dato
1120       from: Frå
1121       reading_your_messages: Les meldingane dine
1122       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1123       reply_button: Svar
1124       subject: Emne
1125       title: Les melding
1126       to: Til
1127       unread_button: Marker som ulese
1128       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1129     reply: 
1130       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1131     sent_message_summary: 
1132       delete_button: Slett
1133   notifier: 
1134     diary_comment_notification: 
1135       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1136       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1137       hi: Hei %{to_user},
1138       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1139     email_confirm: 
1140       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1141     email_confirm_html: 
1142       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1143       greeting: Hei,
1144       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1145     email_confirm_plain: 
1146       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1147       greeting: Hei,
1148       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1149       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1150     friend_notification: 
1151       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1152       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1153       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1154       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1155     gpx_notification: 
1156       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1157       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1158       failure: 
1159         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1160         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1161         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1162         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1163         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1164       greeting: Hei,
1165       success: 
1166         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1167         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1168       with_description: med skildring
1169       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1170     lost_password: 
1171       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1172     lost_password_html: 
1173       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1174       greeting: Hei,
1175       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1176     lost_password_plain: 
1177       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1178       greeting: Hei,
1179       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1180       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1181     message_notification: 
1182       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1183       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1184       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1185       hi: Hei %{to_user},
1186       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1187     signup_confirm: 
1188       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1189     signup_confirm_html: 
1190       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1191       click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
1192       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1193       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1194       greeting: Hei der!
1195       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1196       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1197       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1198       more_videos_here: fleire videoar her
1199       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1200       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1201       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1202     signup_confirm_plain: 
1203       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1204       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1205       click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
1206       click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
1207       current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
1208       current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
1209       greeting: Hei der!
1210       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1211       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1212       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1213       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1214       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1215       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1216       user_wiki_1: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld
1217       user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
1218       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1219       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1220   oauth: 
1221     oauthorize: 
1222       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1223       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1224       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1225       allow_write_api: endre kartet.
1226       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1227       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1228       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1229       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1230     revoke: 
1231       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1232   oauth_clients: 
1233     create: 
1234       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1235     destroy: 
1236       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1237     edit: 
1238       submit: Rediger
1239       title: Rediger programvara di
1240     form: 
1241       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1242       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1243       allow_write_api: endre kartet.
1244       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1245       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1246       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1247       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1248       name: Namn
1249       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1250       required: Påkrevd
1251       support_url: Støytte-URL
1252       url: URL til hovedapplikasjonen
1253     index: 
1254       application: Programnamn
1255       issued_at: Utskrive
1256       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1257       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1258       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1259       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1260       register_new: Registrer applikasjonen din
1261       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1262       revoke: Tilbakekall!
1263       title: Mine OAuth-detaljar
1264     new: 
1265       submit: Registrer
1266       title: Registrer ein ny applikasjon
1267     not_found: 
1268       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1269     show: 
1270       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1271       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1272       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1273       allow_write_api: endre kartet.
1274       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1275       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1276       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1277       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1278       confirm: Er du sikker?
1279       delete: Ta bort klient
1280       edit: Rediger detaljar
1281       key: "Forbrukarnøkkel:"
1282       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1283       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1284       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1285       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1286       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1287     update: 
1288       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1289   printable_name: 
1290     with_id: "%{id}"
1291     with_name: "%{name} (%{id})"
1292     with_version: "%{id}, v%{version}"
1293   redaction: 
1294     create: 
1295       flash: Maskering oppretta.
1296     destroy: 
1297       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1298       flash: Maskering ødelagd.
1299       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1300     edit: 
1301       description: Skildring
1302       heading: Rediger maskering
1303       submit: Lagre markering
1304       title: Rediger relasjon
1305     index: 
1306       empty: Ingen maskeringar å vise.
1307       heading: Liste over maskeringar
1308       title: Liste over maskeringar
1309     new: 
1310       description: Skildring
1311       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1312       submit: Lag maskering
1313       title: Lagar ein ny maskering
1314     show: 
1315       confirm: Er du sikker?
1316       description: "Skildring:"
1317       destroy: Fjern denne maskeringa
1318       edit: Endre denne maskeringa
1319       heading: Visar maskering "%{title}"
1320       title: Visar maskering
1321       user: "Oppretta av:"
1322     update: 
1323       flash: Endringar lagra.
1324   site: 
1325     edit: 
1326       anon_edits: (%{link})
1327       anon_edits_link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1328       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1329       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1330       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1331       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1332       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1333       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1334       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1335       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1336       user_page_link: brukarside
1337     index: 
1338       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1339       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1340       license: 
1341         license_name: Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0
1342         license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no
1343         notice: Lisensiert under lisensen %{license_name} av %{project_name} og bidragsytarane deira.
1344         project_name: OpenStreetMap-prosjekt
1345         project_url: http://openstreetmap.org
1346       permalink: Permanent lenkje
1347       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1348       shortlink: Kort lenkje
1349     key: 
1350       map_key: Kartforklaring
1351       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1352       table: 
1353         entry: 
1354           admin: Administrativ grense
1355           allotments: Kolonihagar
1356           apron: 
1357             - terminal
1358             - terminal
1359           bridge: Sort kant = bru
1360           bridleway: Rideveg
1361           brownfield: Tidlegare industriområde
1362           building: Viktig bygning
1363           byway: Stikkveg
1364           cable: 
1365             - Kabelvogn
1366             - stolheis
1367           cemetery: Gravplass
1368           centre: Sportssenter
1369           commercial: Kommersielt område
1370           common: 
1371             - Vanleg
1372             - snever
1373           construction: Vegar under konstruksjon
1374           cycleway: Sykkelveg
1375           destination: Destinasjonstilgang
1376           farm: Gard
1377           footway: Gangveg
1378           forest: Skog
1379           golf: Golfbane
1380           heathland: Heilandskap
1381           industrial: Industriområde
1382           lake: 
1383             - Innsjø
1384             - reservoar
1385           military: Militært område
1386           motorway: Motorveg
1387           park: Park
1388           permissive: Betinget tilgjenge
1389           pitch: Sportsarena
1390           primary: Primærveg
1391           private: Privat tilgjenge
1392           rail: Jernbane
1393           reserve: Naturreservat
1394           resident: Boligområde
1395           retail: Detaljsalgområde
1396           runway: 
1397             - Flystripe
1398             - taksebane
1399           school: 
1400             - Skule
1401             - universitet
1402           secondary: Sekundærveg
1403           station: Jernbanestasjon
1404           subway: Undergrunnsbane
1405           summit: 
1406             - Topp
1407             - fjelltopp
1408           tourist: Turistattraksjon
1409           track: Spor
1410           tram: 
1411             - Bybane
1412             - trikk
1413           trunk: Hovedveg
1414           tunnel: Streka kant = tunnel
1415           unclassified: Uklassifisert veg
1416           unsurfaced: Veg utan dekke
1417           wood: Ved
1418     markdown_help: 
1419       alt: Alternativ tekst
1420       first: Første punkt
1421       heading: Overskrifter
1422       headings: Overskrifter
1423       image: Bilete
1424       link: Lekje
1425       ordered: Sortert liste
1426       second: Andre punkt
1427       subheading: Underoverskrifter
1428       text: Tekst
1429       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1430       unordered: Usortert liste
1431       url: URL
1432     richtext_area: 
1433       edit: Endre
1434       preview: Førehandsvising
1435     search: 
1436       search: Søk
1437       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1438       submit_text: Gå
1439       where_am_i: Kor er eg?
1440       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1441     sidebar: 
1442       close: Lukk
1443       search_results: Søkjeresultat
1444   time: 
1445     formats: 
1446       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1447   trace: 
1448     create: 
1449       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1450       upload_trace: Last opp GPS-spor
1451     delete: 
1452       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1453     edit: 
1454       description: "Skildring:"
1455       download: last ned
1456       edit: rediger
1457       filename: "Filnamn:"
1458       heading: Redigerer spor %{name}
1459       map: kart
1460       owner: "Eigar:"
1461       points: "Punkter:"
1462       save_button: Lagre endringar
1463       start_coord: "Startkoordinat:"
1464       tags: "Markelapper:"
1465       tags_help: kommaseparert
1466       title: Redigerer spor %{name}
1467       uploaded_at: "Last opp:"
1468       visibility: "Synlegheit:"
1469       visibility_help: kva tyder dette?
1470       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1471     list: 
1472       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1473       public_traces: Offentleg GPS-spor
1474       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1475       tagged_with: merkte med %{tags}
1476       your_traces: Dine GPS-spor
1477     make_public: 
1478       made_public: Spor gjort offentleg
1479     offline: 
1480       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1481       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1482     offline_warning: 
1483       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1484     trace: 
1485       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1486       by: av
1487       count_points: "%{count} punkt"
1488       edit: rediger
1489       edit_map: Rediger kart
1490       identifiable: IDENTIFISERBAR
1491       in: i
1492       map: kart
1493       more: meir
1494       pending: VENTANDE
1495       private: PRIVAT
1496       public: OFFENTLEG
1497       trace_details: Vis detaljar for spor
1498       trackable: SPORBAR
1499       view_map: Vis kart
1500     trace_form: 
1501       description: "Skildring:"
1502       help: Hjelp
1503       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1504       tags: "Merkelappar:"
1505       tags_help: kommaseparert
1506       upload_button: Last opp
1507       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1508       visibility: "Synligheit:"
1509       visibility_help: kva tyder dette?
1510       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1511     trace_header: 
1512       see_all_traces: Sjå alle spor
1513       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1514       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1515       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1516     trace_optionals: 
1517       tags: Merkelappar
1518     trace_paging_nav: 
1519       newer: Nyare spor
1520       older: Eldre spor
1521       showing_page: Viser side %{page}
1522     view: 
1523       delete_track: Slett dette sporet
1524       description: "Skildring:"
1525       download: last ned
1526       edit: rediger
1527       edit_track: Rediger dette sporet
1528       filename: "Filnamn:"
1529       heading: Viser spor %{name}
1530       map: kart
1531       none: Ingen
1532       owner: "Eigar:"
1533       pending: VENTANDE
1534       points: "Punkter:"
1535       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1536       tags: "Markelappar:"
1537       title: Viser spor %{name}
1538       trace_not_found: Spor ikkje funnet!
1539       uploaded: "Lasta opp:"
1540       visibility: "Synligheit:"
1541     visibility: 
1542       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1543       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1544       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1545       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1546   user: 
1547     account: 
1548       contributor terms: 
1549         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1550         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1551         heading: "Bidragsytervilkår:"
1552         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1553         link text: kva er dette?
1554         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1555         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1556       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1557       delete image: Fjern gjeldande bilete
1558       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1559       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1560       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1561       home location: "Heimeposisjon:"
1562       image: "Bilete:"
1563       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1564       keep image: Hald på gjeldande bilete
1565       latitude: "Breiddegrad:"
1566       longitude: "Lengdegrad:"
1567       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1568       my settings: Innstellingane mine
1569       new email address: "Ny e-postadresse:"
1570       new image: Legg til eit bilete
1571       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1572       openid: 
1573         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1574         link text: kva er dette?
1575         openid: "OpenID:"
1576       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1577       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1578       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1579       public editing: 
1580         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1581         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1582         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1583         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1584         enabled link text: kva er dette?
1585         heading: "Offentleg redigering:"
1586       public editing note: 
1587         heading: Offentleg redigering
1588         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1589       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1590       return to profile: Returner til profil
1591       save changes button: Lagre endringar
1592       title: Rediger konto
1593       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1594     confirm: 
1595       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1596       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1597       button: Stadfest
1598       heading: Stadfest ein brukerkonto
1599       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1600       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1601       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1602       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1603     confirm_email: 
1604       button: Stadfest
1605       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1606       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1607       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1608       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1609     confirm_resend: 
1610       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1611       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1612     filter: 
1613       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1614     go_public: 
1615       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1616     list: 
1617       confirm: Stadfest valde brukarar
1618       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1619       heading: Brukarar
1620       hide: Skjul valde brukarar
1621       showing: 
1622         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1623         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1624       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1625       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1626       title: Brukarar
1627     login: 
1628       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1629       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1630       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1631       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1632       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1633       heading: Logg inn
1634       login_button: Logg inn
1635       lost password link: Mista passordet ditt?
1636       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1637       no account: Har du ingen brukarkonto?
1638       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_are_changing_the_license">Finn ut meir om OpenStreetMap sitt komande byte av lisens</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_are_changing_the_license">omsetjingar</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusjon</a>)
1639       notice_terms: OpenStreetMap byter til ein ny lisens den 1. april 2012. Denne er akkurat så open som den noverande, men dei juridiske delene er mykje betre tilpassa vår kartdatabase. Me ynskjer å kunne halde fram å halde på bidraga dine til OpenStreetMap, men me kan berre gjere det viss du er samd med oss i å distribuere dei under den nye lisensen. Elles må me fjerne dei frå databasen.<br /><br />Vennligst logg inn, og bruk nokre sekund på å gå igjennom og akseptere dei nye betingelsene. Takk!
1640       openid: "%{logo} OpenID:"
1641       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1642       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1643       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1644       openid_providers: 
1645         aol: 
1646           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1647           title: Logg inn med AOL
1648         google: 
1649           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1650           title: Logg inn med Google
1651         myopenid: 
1652           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1653           title: Logg inn med myOpenID
1654         openid: 
1655           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1656           title: Logg inn med OpenID
1657         wordpress: 
1658           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1659           title: Logg inn med Wordpress
1660         yahoo: 
1661           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1662           title: Logg inn med Yahoo
1663       password: "Passord:"
1664       register now: Registrer deg no
1665       remember: "Hugs meg:"
1666       title: Logg inn
1667       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1668       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1669       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1670     logout: 
1671       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1672       logout_button: Logg ut
1673       title: Logg ut
1674     lost_password: 
1675       email address: "E-postadresse:"
1676       heading: Gløymt passord?
1677       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1678       new password button: Nullstill passord
1679       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1680       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1681       title: Gløymt passord
1682     make_friend: 
1683       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1684       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1685       success: "%{name} er no venen din."
1686     new: 
1687       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1688       confirm password: "Stadfest passord:"
1689       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1690       continue: Hald fram
1691       display name: "Visningsnavn:"
1692       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1693       email address: "E-postadresse:"
1694       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1695       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1696       heading: Opprett ein brukerkonto
1697       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1698       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1699       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1700       openid: "%{logo} OpenID:"
1701       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1702       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1703       password: "Passord:"
1704       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1705       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1706       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1707       title: Opprett konto
1708       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1709     no_such_user: 
1710       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1711       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1712       title: Ingen brukar funnet
1713     popup: 
1714       friend: Ven
1715       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1716       your location: Posisjonen din
1717     remove_friend: 
1718       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1719       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1720     reset_password: 
1721       confirm password: "Stadfest passord:"
1722       flash changed: Passordet ditt er endra.
1723       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1724       heading: Nullstill passord for %{user}
1725       password: "Passord:"
1726       reset: Nullstill passord
1727       title: Nullstill passord
1728     set_home: 
1729       flash success: Heimelokasjon lagra
1730     suspended: 
1731       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1732       heading: Konto stengt
1733       title: Konto stengt
1734       webmaster: webmaster
1735     terms: 
1736       agree: Eg godkjenner
1737       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1738       consider_pd_why: kva er dette?
1739       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1740       decline: Avslå
1741       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1742       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1743       heading: Bidragsytervilkåra
1744       legale_names: 
1745         france: Frankrike
1746         italy: Italia
1747         rest_of_world: Resten av verda
1748       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1749       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1750       title: Bidragsytervilkår
1751       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1752     view: 
1753       activate_user: aktiver denne brukaren
1754       add as friend: legg til som ein ven
1755       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1756       block_history: vis mottekne blokkeringar
1757       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1758       blocks on me: blokkeringane mine
1759       comments: kommentarar
1760       confirm: Stadfest
1761       confirm_user: stadfest denne brukaren
1762       create_block: blokkar denne brukaren
1763       created from: "Oppretta frå:"
1764       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1765       ct declined: Avslått
1766       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1767       ct undecided: Usikker
1768       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1769       delete_user: slett denne brukaren
1770       description: Skildring
1771       diary: dagbok
1772       edits: redigeringar
1773       email address: "E-postadresse:"
1774       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1775       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1776       hide_user: skjul denne brukaren
1777       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1778       km away: "%{count}km unna"
1779       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1780       m away: "%{count}m unna"
1781       mapper since: "Brukar sidan:"
1782       moderator_history: vis tildelte blokkeringar
1783       my comments: mine kommentarar
1784       my diary: mi dagbok
1785       my edits: redigeringane mine
1786       my settings: innstellingane mine
1787       my traces: spora mine
1788       nearby users: Andre næliggande brukarar
1789       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1790       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1791       new diary entry: ny dagbokoppføring
1792       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1793       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1794       oauth settings: oauth-innstellingar
1795       remove as friend: fjern som ven
1796       role: 
1797         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1798         grant: 
1799           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1800           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1801         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1802         revoke: 
1803           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1804           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1805       send message: send melding
1806       settings_link_text: innstellingar
1807       spam score: "Spamresultat:"
1808       status: "Status:"
1809       traces: spor
1810       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1811       user location: Posisjonen til brukaren
1812       your friends: Venene dine
1813   user_block: 
1814     blocks_by: 
1815       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1816       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1817       title: Blokkeringar av %{name}
1818     blocks_on: 
1819       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1820       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1821       title: Blokkeringar av %{name}
1822     create: 
1823       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1824       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1825       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1826     edit: 
1827       back: Vis alle blokkeringar
1828       heading: Endrar blokkering av %{name}
1829       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1830       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1831       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1832       show: Vis denne blokkeringa
1833       submit: Oppdater blokkering
1834       title: Endrar blokkering av %{name}
1835     filter: 
1836       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1837       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1838     helper: 
1839       time_future: Sluttar om %{time}.
1840       time_past: Slutta %{time} sidan.
1841       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1842     index: 
1843       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1844       heading: Liste over brukerblokkeringer
1845       title: Brukerblokkeringer
1846     model: 
1847       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1848       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1849     new: 
1850       back: Vis alle blokkeringar
1851       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1852       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1853       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1854       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1855       submit: Opprett blokkering
1856       title: Opprettar blokkering av %{name}
1857       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1858       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1859     not_found: 
1860       back: Tilbake til indeksen
1861       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1862     partial: 
1863       confirm: Er du sikker?
1864       creator_name: Oppretta av
1865       display_name: Blokkert brukar
1866       edit: Rediger
1867       next: Neste »
1868       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1869       previous: « Forrige
1870       reason: Årsak for blokkering
1871       revoke: Tilbakekall!
1872       revoker_name: Tilbakekalt av
1873       show: Vis
1874       showing_page: Viser side %{page}
1875       status: Status
1876     period: 
1877       one: 1 time
1878       other: "%{count} timar"
1879     revoke: 
1880       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1881       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1882       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1883       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1884       revoke: Tilbakekall!
1885       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1886       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1887     show: 
1888       back: Vis alle blokkeringar
1889       confirm: Er du sikker?
1890       edit: Rediger
1891       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1892       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1893       reason: "Årsak for blokkering:"
1894       revoke: Tilbakekall!
1895       revoker: "Tilbakekaller:"
1896       show: Vis
1897       status: Status
1898       time_future: Sluttar om %{time}
1899       time_past: Slutta %{time} sidan
1900       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1901     update: 
1902       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1903       success: Blokkering oppdatert.
1904   user_role: 
1905     filter: 
1906       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1907       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1908       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1909       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1910     grant: 
1911       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1912       confirm: Stadfest
1913       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1914       heading: Stadfest rolletildeling
1915       title: Stadfest rolletildeling
1916     revoke: 
1917       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1918       confirm: Stadfest
1919       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1920       heading: Stadfest fjerning av rolle
1921       title: Stadfest fjerning av rolle