Replace the existing pagination of changesets in the browser with a
[rails.git] / config / locales / no.yml
1 # Messages for Norwegian (bokmål)‬ (‪Norsk (bokmål)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Hansfn
5 # Author: Jon Harald Søby
6 # Author: Oyvind
7 "no": 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Kropp
12       diary_entry: 
13         language: Språk
14         latitude: Breddegrad
15         longitude: "Lengdegrad:"
16         title: Tittel
17         user: Bruker
18       friend: 
19         friend: Venn
20         user: Bruker
21       message: 
22         body: Kropp
23         recipient: Mottaker
24         sender: Avsender
25         title: Tittel
26       trace: 
27         description: Beskrivelse
28         latitude: Breddegrad
29         longitude: "Lengdegrad:"
30         name: Navn
31         public: Offentlig
32         size: Størrelse
33         user: Bruker
34         visible: Synlig
35       user: 
36         active: Aktive
37         description: Beskrivelse
38         display_name: Visningsnavn
39         email: E-post
40         languages: Språk
41         pass_crypt: "Passord:"
42     models: 
43       acl: Tilgangskontrolliste
44       changeset: Endringssett
45       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
46       country: Land
47       diary_comment: Dagbokskommentar
48       diary_entry: Dagbokoppføring
49       friend: Venn
50       language: Språk
51       message: Melding
52       node: Node
53       node_tag: Nodemerkelapp
54       notifier: Varsling
55       old_node: Gammel node
56       old_node_tag: Gammel nodemerkelapp
57       old_relation: Gammel relasjon
58       old_relation_member: Gammelt relasjonsmedlem
59       old_relation_tag: Gammel relasjonsmerkelapp
60       old_way: Gammelvei
61       old_way_node: Gammel veinode
62       old_way_tag: Gammel veimerkelapp
63       relation: Relasjon
64       relation_member: Relasjonsmedlem
65       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
66       session: Økt
67       trace: Spor
68       tracepoint: Punkt i spor
69       tracetag: Spormerkelapp
70       user: Bruker
71       user_preference: Brukerinnstillinger
72       user_token: Brukernøkkel
73       way: Vei
74       way_node: Veinode
75       way_tag: Veimerkelapp
76   browse: 
77     changeset: 
78       changeset: "Endringssett: {{id}}"
79       changesetxml: XML for endringssett
80       download: Last ned {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
81       feed: 
82         title: Endringssett {{id}}
83         title_comment: "Endringssett: {{id}} - {{comment}}"
84       osmchangexml: osmChange XML
85       title: Endringssett
86     changeset_details: 
87       belongs_to: "Tilhører:"
88       bounding_box: "Bounding box:"
89       box: boks
90       closed_at: "Lukket:"
91       created_at: "Opprettet:"
92       has_nodes: 
93         one: "Har følgende {{count}} node:"
94         other: "Har følgende {{count}} noder:"
95       has_relations: 
96         one: "Har følgende {{count}} relasjon:"
97         other: "Har følgende {{count}} relasjoner:"
98       has_ways: 
99         one: "Har følgende {{count}} vei:"
100         other: "Har følgende {{count}} veier:"
101       no_bounding_box: Ingen bounding box er lagret for dette endringssettet.
102       show_area_box: Vis boks for område
103     changeset_navigation: 
104       all: 
105         next_tooltip: Neste endringssett
106         prev_tooltip: Forrige endringssett
107       user: 
108         name_tooltip: Vis redigeringer av {{user}}
109         next_tooltip: Neste redigering av {{user}}
110         prev_tooltip: Forrige redigering av {{user}}
111     common_details: 
112       changeset_comment: "Kommentar:"
113       edited_at: "Redigert:"
114       edited_by: "Redigert av:"
115       in_changeset: "I endringssett:"
116       version: "Versjon:"
117     containing_relation: 
118       entry: Relasjon {{relation_name}}
119       entry_role: Relasjon {{relation_name}} (som {{relation_role}})
120     map: 
121       deleted: Slettet
122       larger: 
123         area: Vis område på større kart
124         node: Vis node på større kart
125         relation: Vis relasjon på større kart
126         way: Vis vei på større kart
127       loading: Laster ...
128     node: 
129       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
130       download_xml: Last ned XML
131       edit: rediger
132       node: Node
133       node_title: "Node: {{node_name}}"
134       view_history: vis historikk
135     node_details: 
136       coordinates: "Koordinater:"
137       part_of: "Del av:"
138     node_history: 
139       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
140       download_xml: Last ned XML
141       node_history: Nodehistorik
142       node_history_title: "Nodehistorikk: {{node_name}}"
143       view_details: vis detaljer
144     not_found: 
145       sorry: Klarte ikke finne {{type}}-en med ID {{id}}.
146       type: 
147         changeset: endringssett
148         node: node
149         relation: relasjon
150         way: vei
151     paging_nav: 
152       of: av
153       showing_page: Viser side
154     relation: 
155       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
156       download_xml: Last ned XML
157       relation: Relasjon
158       relation_title: "Relasjon: {{relation_name}}"
159       view_history: vis historikk
160     relation_details: 
161       members: "Medlemmer:"
162       part_of: "Del av:"
163     relation_history: 
164       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
165       download_xml: Last ned XML
166       relation_history: Relasjonshistorikk
167       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: {{relation_name}}"
168       view_details: vis detaljer
169     relation_member: 
170       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
171       type: 
172         node: Node
173         relation: Relasjon
174         way: Vei
175     start: 
176       manually_select: Velg et annet område manuelt
177       view_data: Vis data for gjeldende kartvisning
178     start_rjs: 
179       data_frame_title: Data
180       data_layer_name: Data
181       details: Detaljer
182       drag_a_box: Dra en boks på kartet for å velge et område
183       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av [[user]],  [[timestamp]]
184       history_for_feature: Historikk for [[feature]]
185       load_data: Last inn data
186       loaded_an_area_with_num_features: "Du har lastet et område som inneholder [[num_features]] objekter. Noen nettlesere fungerer ikke ved håndtering av så mye data. Nettlesere fungerer generelt best med mindre enn 100 objekter av gangen: noe mer kan gjøre at nettleseren fryser. Om du er sikker på at du vil se denne informasjonen kan du gjøre det ved å klikke på knappen nedenfor."
187       loading: Laster ...
188       manually_select: Velg et annet område manuelt
189       object_list: 
190         api: Hent dette området fra API-et
191         back: Vis objektliste
192         details: Detaljer
193         heading: Objektliste
194         history: 
195           type: 
196             node: Node [[id]]
197             way: Vei [[id]]
198         selected: 
199           type: 
200             node: Node [[id]]
201             way: Vei [[id]]
202         type: 
203           node: Node
204           way: Vei
205       private_user: privat bruker
206       show_history: Vis historikk
207       unable_to_load_size: "Klarte ikke laste inn: Bounding box med størrelse [[bbox_size]] er for stor (må være mindre enn {{max_bbox_size}})"
208       wait: Vent ...
209       zoom_or_select: Zoom inn eller velg et område av kartet for visning
210     tag_details: 
211       tags: "Markelapper:"
212     way: 
213       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
214       download_xml: Last ned XML
215       edit: rediger
216       view_history: vis historikk
217       way: Vei
218       way_title: "Vei: {{way_name}}"
219     way_details: 
220       also_part_of: 
221         one: også del av vei {{related_ways}}
222         other: også del av veier {{related_ways}}
223       nodes: "Noder:"
224       part_of: "Del av:"
225     way_history: 
226       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
227       download_xml: Last ned XML
228       view_details: vis detaljer
229       way_history: Veihistorikk
230       way_history_title: "Veihistorikk: {{way_name}}"
231   changeset: 
232     changeset: 
233       anonymous: Anonym
234       big_area: (stor)
235       no_comment: (ingen)
236       no_edits: (ingen redigeringer)
237       show_area_box: vis boks for område
238       still_editing: (redigerer forsatt)
239       view_changeset_details: Vis detaljer for endringssett
240     changesets: 
241       area: Område
242       comment: Kommentar
243       id: ID
244       saved_at: Lagret
245       user: Bruker
246     list: 
247       description: Siste endringer
248       description_bbox: Endringssett innenfor {{bbox}}
249       description_user: Endringssett av {{user}}
250       description_user_bbox: Endringssett av {{user}} innen {{bbox}}
251       heading: Endringssett
252       heading_bbox: Endringssett
253       heading_user: Endringssett
254       heading_user_bbox: Endringssett
255       title: Endringssett
256       title_bbox: Endringssett innenfor {{bbox}}
257       title_user: Endringssett av {{user}}
258       title_user_bbox: Endringssett av {{user}} innen {{bbox}}
259   diary_entry: 
260     diary_comment: 
261       confirm: Bekreft
262       hide_link: Skjul denne kommentaren
263     diary_entry: 
264       comment_count: 
265         one: 1 kommentar
266         other: "{{count}} kommentarer"
267       comment_link: Kommenter denne oppføringen
268       confirm: Bekreft
269       edit_link: Rediger denne oppføringen
270       hide_link: Skjul denne oppføringen
271       posted_by: Skrevet av {{link_user}} {{created}} på {{language_link}}
272       reply_link: Svar på denne oppføringen
273     edit: 
274       body: "Kropp:"
275       language: "Språk:"
276       latitude: "Breddegrad:"
277       location: "Posisjon:"
278       longitude: "Lengdegrad:"
279       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
280       save_button: Lagre
281       subject: "Emne:"
282       title: Rediger oppføring i dagboka
283       use_map_link: bruk kart
284     feed: 
285       all: 
286         description: Nye oppføringer i dagbøkene til OpenStreetMap-brukere
287         title: Oppføringer OpenStreetMap-dagboka
288       language: 
289         description: Nye oppføringer i dagbøkene til OpenStreetMap-brukere på {{language_name}}
290         title: Oppføringer i OpenStreetMap-dagbøker på {{language_name}}
291       user: 
292         description: Nye oppføringer i OpenStreetMap-dagboka til {{user}}
293         title: Oppføringer i OpenStreetMap-dagboka for {{user}}
294     list: 
295       in_language_title: Dagbokoppføringer på {{language}}
296       new: Ny dagbokoppføring
297       new_title: Skriv en ny oppføring i i din brukerdagbok
298       newer_entries: Nyere oppføringer
299       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
300       older_entries: Eldre oppføringer
301       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
302       title: Brukernes dagbøker
303       user_title: Dagboken for {{user}}
304     new: 
305       title: Ny dagbokoppføring
306     no_such_entry: 
307       heading: Ingen oppføring med {{id}}
308       title: Ingen slik dagbokoppføring
309     no_such_user: 
310       heading: Brukeren {{user}} finnes ikke
311       title: Ingen bruker funnet
312     view: 
313       leave_a_comment: Legg igjen en kommentar
314       login: Logg inn
315       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} for å legge igjen en kommentar"
316       save_button: Lagre
317       title: Brukernes dagbok | {{user}}
318       user_title: Dagboken for {{user}}
319   export: 
320     start: 
321       add_marker: Legg til en markør på kartet
322       area_to_export: Område som skal eksporteres
323       embeddable_html: HTML-fil (*.html)|*.html
324       export_button: Eksporter
325       format: Format
326       format_to_export: Format for eksport
327       image_size: Bildestørrelse
328       latitude: "Bre:"
329       licence: Lisens
330       longitude: "Len:"
331       manually_select: Velg et annet område manuelt
332       mapnik_image: Mapnik-bilde
333       max: maks
334       options: Valg
335       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
336       osmarender_image: Osmarender-bilde
337       output: Utdata
338       scale: Skala
339       zoom: Zoom
340     start_rjs: 
341       add_marker: Legg til en markør på kartet
342       change_marker: Endre markørposisjon
343       click_add_marker: Klikk på kartet for å legge til en markør
344       drag_a_box: Dra en boks på kartet for å velge et område
345       export: Eksporter
346       manually_select: Velg et annet område manuelt
347       view_larger_map: Vis større kart
348   geocoder: 
349     description: 
350       title: 
351         geonames: Posisjon fra <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
352         osm_namefinder: "{{types}} fra <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
353       types: 
354         cities: Byer
355         places: Steder
356         towns: Småbyer
357     description_osm_namefinder: 
358       prefix: "{{distance}} {{direction}} av {{type}}"
359     direction: 
360       east: øst
361       north: nord
362       north_east: nordøst
363       north_west: nordvest
364       south: sør
365       south_east: sørøst
366       south_west: sørvest
367       west: vest
368     distance: 
369       one: omtrent 1 km
370       other: omtrent {{count}}km
371       zero: mindre enn 1 km
372     results: 
373       no_results: Ingen resultat funnet
374     search: 
375       title: 
376         ca_postcode: Resultat fra <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
377         geonames: Resultat fra <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
378         latlon: Resultat fra <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
379         osm_namefinder: Resultat fra <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
380         uk_postcode: Resultat fra <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
381         us_postcode: Resultat fra <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
382     search_osm_namefinder: 
383       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} av {{parentname}})"
384       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} av {{placename}}"
385   javascripts: 
386     map: 
387       base: 
388         cycle_map: Sykkelkart
389         noname: IntetNavn
390   layouts: 
391     donate_link_text: donering
392     edit: Rediger
393     edit_tooltip: Rediger kart
394     export: Eksporter
395     export_tooltip: Eksporter kartdata
396     gps_traces: GPS-spor
397     gps_traces_tooltip: Behandle spor
398     help_wiki: Hjelp &amp; Wiki
399     help_wiki_tooltip: Hjelp- &amp; Wiki-side for prosjektet
400     history: Historikk
401     history_tooltip: Historikk for endringssett
402     home: hjem
403     home_tooltip: Gå til hjemmeposisjon
404     inbox: innboks ({{count}})
405     inbox_tooltip: 
406       one: Din innboks inneholder 1 ulest melding
407       other: Din innboks inneholder {{count}} uleste meldinger
408       zero: Din innboks inneholder ingen uleste meldinger
409     intro_1: OpenStreetMap er et fritt redigerbart kart over hele jorda. Det er lagd av folk som deg.
410     intro_2: OpenStreetMap gjør det mulig å vise, redigere og bruke geografiske data på en samarbeidende måte fra hvor som helst på jorda.
411     intro_3: OpenStreetMaps hosting er støttet av {{ucl}} og {{bytemark}}.
412     log_in: logg inn
413     log_in_tooltip: Logg inn med en eksisterende konto
414     logo: 
415       alt_text: OpenStreetMap-logo
416     logout: logg ut
417     logout_tooltip: Logg ut
418     make_a_donation: 
419       text: Doner
420     news_blog: Nyhetsblogg
421     news_blog_tooltip: Nyhetsblogg om OpenStreetMap, frie geografiske data, osv.
422     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for øyeblikket utilgjengelig mens essensielt vedlikeholdsarbeid utføres.
423     osm_read_only: OpenStreetMap databasen er for øyeblikket i kun-lese-modus mens essensielt vedlikeholdsarbeid utføres.
424     shop: Butikk
425     sign_up: registrer
426     sign_up_tooltip: Opprett en konto for redigering
427     sotm: Kom til 2009 OpenStreetMap konferansen, The State of the Map, juli 10-12 i Amsterdam!
428     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
429     user_diaries: Brukerdagbok
430     user_diaries_tooltip: Vis brukerens dagbok
431     view: Vis
432     view_tooltip: Vis kart
433     welcome_user: Velkommen, {{user_link}}
434     welcome_user_link_tooltip: Din brukerside
435   map: 
436     coordinates: "Koordinater:"
437     edit: Rediger
438     view: Vis
439   message: 
440     delete: 
441       deleted: Melding slettet
442     inbox: 
443       date: Dato
444       from: Fra
445       my_inbox: Min innboks
446       no_messages_yet: Du har ingen meldinger enda. Kanskje du kan prøve å komme i kontakt med {{people_mapping_nearby_link}}?
447       outbox: utboks
448       people_mapping_nearby: folk i nærheten som lager kart
449       subject: Emne
450       title: Innboks
451       you_have: Du har {{new_count}} ny meldinger og {{old_count}} gamle meldinger
452     mark: 
453       as_read: Melding markert som lest
454       as_unread: Melding markert som ulest
455     message_summary: 
456       delete_button: Slett
457       read_button: Marker som lest
458       reply_button: Svar
459       unread_button: Marker som ulest
460     new: 
461       back_to_inbox: Tilbake til innboks
462       body: Kropp
463       limit_exceeded: Du har sendt mange meldinger i det siste. Vent en stind før du prøver å sende flere.
464       message_sent: Melding sendt
465       send_button: Send
466       send_message_to: Send en ny melding til {{name}}
467       subject: Emne
468       title: Send melding
469     no_such_user: 
470       body: Det er ingen bruker eller melding med det navnet eller den id-en
471       heading: Ingen bruker eller melding funnet
472       title: Ingen bruker eller melding funnet
473     outbox: 
474       date: Dato
475       inbox: innboks
476       my_inbox: Min {{inbox_link}}
477       no_sent_messages: folk i nærheten som lager kart
478       outbox: utboks
479       people_mapping_nearby: folk i nærheten som lager kart
480       subject: Emne
481       title: Utboks
482       to: Til
483       you_have_sent_messages: Du har sendt {{count}} meldinger
484     read: 
485       back_to_inbox: Tilbake til innboks
486       back_to_outbox: Tilbake til utboks
487       date: Dato
488       from: Fra
489       reading_your_messages: Leser dine meldinger
490       reading_your_sent_messages: Les dine sendte meldinger
491       reply_button: Svar
492       subject: Emne
493       title: Les melding
494       to: Til
495       unread_button: Marker som ulest
496     sent_message_summary: 
497       delete_button: Slett
498   notifier: 
499     diary_comment_notification: 
500       hi: Hei {{to_user}},
501       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterte på en oppføring i dagboka di"
502     email_confirm: 
503       subject: "[OpenStreetMap] Bekreft din e-postadresse"
504     email_confirm_html: 
505       greeting: Hei,
506       hopefully_you: Noen (forhåpentligvis deg) ønsker å endre e-postadressen for {{server_url}} til {{new_address}}.
507     email_confirm_plain: 
508       click_the_link: Hvis det er deg, klikk lenka nedenfor for å bekrefte endringen.
509       greeting: Hei,
510       hopefully_you_1: Noen (forhåpentligvis deg) ønsker å endre e-postadressen for
511       hopefully_you_2: "{{server_url}} til {{new_address}}."
512     friend_notification: 
513       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} la deg til som en venn"
514     gpx_notification: 
515       and_no_tags: og ingen merkelapper.
516       and_the_tags: "og følgende merkelapper:"
517       failure: 
518         failed_to_import: "klarte ikke importere. Her er feilen:"
519         more_info_1: Mer informasjon om feil ved import av GPX og hvordan du kan unngå det
520         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
521       greeting: Hei,
522       success: 
523         subject: "[OpenStreetMap] Vellykket import av GPX"
524       with_description: med beskrivelse
525       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-filen din
526     lost_password: 
527       subject: "[OpenStreetMap] Forespørsel om ullstilling av passord"
528     lost_password_html: 
529       click_the_link: Hvis det er deg, klikk lenka nedenfor for å nullstille passordet ditt.
530       greeting: Hei,
531       hopefully_you: Noen (forhåpentligvis deg) har bedt å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knyttet til denne e-postadressen.
532     lost_password_plain: 
533       greeting: Hei,
534     message_notification: 
535       hi: Hei {{to_user}},
536       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} sendte deg en melding"
537     signup_confirm: 
538       subject: "[OpenStreetMap] Bekreft din e-postadresse"
539     signup_confirm_html: 
540       greeting: Hei der!
541       more_videos_here: flere videoer her
542     signup_confirm_plain: 
543       greeting: Hei der!
544   oauth: 
545     oauthorize: 
546       allow_read_gpx: les dine private GPS-spor.
547       allow_read_prefs: Innstillingene ble lagret.
548       allow_to: "Tillat klientprogrammet å gjøre:"
549       allow_write_api: endre kartet.
550       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarer og finn venner.
551       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
552       allow_write_prefs: Innstillingene ble lagret.
553     revoke: 
554       flash: Du slettet nøkkelen for {{application}}
555   oauth_clients: 
556     create: 
557       flash: Vellykket registrering av informasjonen
558     edit: 
559       submit: Rediger
560       title: Rediger ditt programvare
561     form: 
562       allow_write_api: endre kartet.
563       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarer og finn venner.
564       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
565       callback_url: "URL til sårbarhetsinformasjon:"
566       name: Navn
567       required: Påkrevet
568       support_url: "URL til sårbarhetsinformasjon:"
569       url: "URL til sårbarhetsinformasjon:"
570     index: 
571       application: Applikasjonsnavn
572       issued_at: Utstedt
573       my_apps: Min {{inbox_link}}
574       my_tokens: Min {{inbox_link}}
575       register_new: Registrer din applikasjon
576       revoke: Tilbakekall!
577       title: Mine OAuth-detaljer
578     new: 
579       submit: Registrer
580       title: Registrer en ny applikasjon
581     not_found: 
582       sorry: Klarte ikke finne den {{type}}-en.
583     show: 
584       access_url: URL for tilgangensnøkkel
585       allow_write_api: endre kartet.
586       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarer og finn venner.
587       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
588       authorize_url: "URL til sårbarhetsinformasjon:"
589       edit: Rediger detaljer
590       key: Kartnøkkel
591       url: "URL til sårbarhetsinformasjon:"
592     update: 
593       flash: Informasjon om %d pakke/pakker ble oppdatert.
594   site: 
595     edit: 
596       user_page_link: brukerside
597     index: 
598       js_1: Du har en nettleser som ikke støtter JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
599       js_2: OpenStreetMap bruker JavaScript på kartsidene.
600       js_3: Hvis du ikke kan slå på JavaScript, så kan du prøve de <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">de statiske Tiles@Home-kartsidene</a>.
601       license: 
602         project_name: OpenStreetMap-prosjekt
603       permalink: Permanent lenke
604       shortlink: Kort lenke
605     key: 
606       map_key: Kartnøkkel
607       table: 
608         entry: 
609           admin: Administrativ grense
610           apron: 
611             - terminal
612             - terminal
613           bridleway: Ridevei
614           building: Viktig bygning
615           byway: Stikkvei
616           cable: 
617             - Kabelvogn
618             - stolheis
619           centre: Sportssenter
620           commercial: Kommersielt område
621           common: 
622             - Vanlig
623             - eng
624           construction: Veier under konstruksjon
625           cycleway: Sykkelvei
626           destination: Destinasjonstilgang
627           farm: Gård
628           footway: Gangvei
629           forest: Skog
630           golf: Golfbane
631           industrial: Industriområde
632           lake: 
633             - Innsjø
634             - reservoar
635           military: Militært område
636           motorway: Motorvei
637           park: Park
638           permissive: Destinasjonstilgang
639           primary: Primær vei
640           private: Privat tilgang
641           rail: Jernbane
642           reserve: Naturreservat
643           resident: Boligområde
644           retail: Militært område
645           school: 
646             - Skole
647             - universitet
648           secondary: Sekundær vei
649           station: Jernbanestasjon
650           subway: Undergrunnsbane
651           summit: 
652             - Topp
653             - fjelltopp
654           tourist: Turistattraksjon
655           track: Spor
656           tram: 
657             - Lyskilde
658             - trikk
659           trunk: Hovedvei
660           unclassified: Uklassifisert vei
661           wood: Ved
662         heading: Legend for z{{zoom_level}}
663     search: 
664       search: Søk
665       search_help: "Eksempler: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>flere ...</a>"
666       submit_text: Gå
667       where_am_i: Hvor er jeg?
668       where_am_i_title: Bruke søkemotoren til å beskrive gjeldende lokasjon.
669     sidebar: 
670       close: Lukk
671       search_results: Søkeresultater
672   trace: 
673     create: 
674       trace_uploaded: Din GPX-fil er last opp og venter på å bli satt inn i databasen. Dette skjer vanligvis innen en halvtime og en e-post blir sendt til deg når det er gjort.
675       upload_trace: Last opp GPS-spor
676     delete: 
677       scheduled_for_deletion: Spor planlagt slettet
678     edit: 
679       description: "Beskrivelse:"
680       download: last ned
681       edit: rediger
682       filename: "Filnavn:"
683       heading: Redigerer spor {{name}}
684       map: kart
685       owner: "Eier:"
686       points: "Punkter:"
687       save_button: Lagre endringer
688       start_coord: "Startkoordinat:"
689       tags: "Markelapper:"
690       tags_help: kommaseparert
691       title: Redigerer spor {{name}}
692       uploaded_at: "Lastet opp:"
693       visibility: "Synlighet:"
694       visibility_help: hva betyr dette?
695     list: 
696       public_traces: Offentlig GPS-spor
697       public_traces_from: Offentlige GPS-spor fra {{user}}
698       tagged_with: merket med {{tags}}
699       your_traces: Dine GPS-spor
700     make_public: 
701       made_public: Spor gjort offentlig
702     no_such_user: 
703       body: Beklager, det finnes ingen bruker med navnet {{user}}. Vennligst sjekk at du har stavet riktig, eller kanskje lenken du fulgte er feil.
704       heading: Brukeren {{user}} finnes ikke
705       title: Ingen bruker funnet
706     trace: 
707       ago: "{{time_in_words_ago}} siden"
708       by: av
709       count_points: "{{count}} punkter"
710       edit: rediger
711       edit_map: Rediger kart
712       in: i
713       map: kart
714       more: mer
715       pending: VENTENDE
716       private: PRIVAT
717       public: OFFENTLIG
718       trace_details: Vis detaljer for spor
719       view_map: Vis kart
720     trace_form: 
721       description: Beskrivelse
722       help: Hjelp
723       tags: Markelapper
724       tags_help: kommaseparert
725       upload_button: Last opp
726       upload_gpx: Last opp GPX-fil
727       visibility: Synlighet
728       visibility_help: hva betyr dette?
729     trace_header: 
730       see_all_traces: Se alle spor
731       see_just_your_traces: Se dine spor eller last opp et spor
732       see_your_traces: Se alle dine spor
733       traces_waiting: Du har {{count}} spor som venter på opplasting. Du bør vurdere å la disse bli ferdig før du laster opp flere spor slik at du ikke blokkerer køa for andre brukere.
734     trace_optionals: 
735       tags: Markelapper
736     trace_paging_nav: 
737       of: av
738       showing: Viser side
739     view: 
740       delete_track: Slett dette sporet
741       description: "Beskrivelse:"
742       download: last ned
743       edit: rediger
744       edit_track: Rediger dette sporet
745       filename: "Filnavn:"
746       heading: Viser spor {{name}}
747       map: kart
748       none: Ingen
749       owner: "Eier:"
750       pending: VENTENDE
751       points: "Punkter:"
752       start_coordinates: "Startkoordinat:"
753       tags: "Markelapper:"
754       title: Viser spor {{name}}
755       trace_not_found: Spor ikke funnet!
756       uploaded: "Lastet opp:"
757       visibility: "Synlighet:"
758     visibility: 
759       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkter med tidsstempel)
760       private: Privat (bare delt som anononyme, usorterte punkter)
761       public: Offentlig (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkter)
762       trackable: Sporbar (bare delt som anonyme, sorterte punkter med tidsstempel)
763   user: 
764     account: 
765       email never displayed publicly: " (vis aldri offentlig)"
766       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
767       home location: "Hjemmeposisjon:"
768       latitude: "Breddegrad:"
769       longitude: "Lengdegrad:"
770       my settings: Mine innstillinger
771       no home location: Du har ikke skrevet inn din hjemmelokasjon.
772       preferred languages: "Foretrukne språk:"
773       profile description: "Profilbeskrivelse:"
774       public editing: 
775         disabled link text: hvorfor can jeg ikke redigere?
776         enabled link text: hva er dette?
777         heading: "Offentlig redigering:"
778       return to profile: Returner til profil
779       save changes button: Lagre endringer
780       title: Rediger konto
781       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når jeg klikker på kartet?
782     confirm: 
783       button: Bekreft
784       failure: En brukerkonto med denne nøkkelen er allerede bekreftet.
785       heading: Bekreft en brukerkonto
786       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedenfor for å aktivere kontoen din.
787       success: Kontoen din er bekreftet - takk for at du registrerte deg.
788     confirm_email: 
789       button: Bekreft
790       failure: En e-postadresse er allerede bekreftet med denne nøkkelen.
791       heading: Bekreft endring av e-postadresse
792       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedenfor for å bekrefte din nye e-postadressse.
793       success: E-postadressen din er bekreftet - takk for at du registrerte deg.
794     friend_map: 
795       nearby mapper: "Bruker i nærheten: [[nearby_user]]"
796       your location: Din posisjon
797     login: 
798       create_account: opprett en konto
799       email or username: "E-postadresse eller brukernavn:"
800       heading: Logg inn
801       login_button: Logg inn
802       lost password link: Mistet passordet ditt?
803       password: "Passord:"
804       please login: Logg inn eller {{create_user_link}}.
805       title: Logg inn
806     lost_password: 
807       email address: "E-postadresse:"
808       heading: Glemt passord?
809       help_text: Skriv inn e-postadressen du brukte for å registrere deg, og vi vil sende deg ei lenke som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
810       new password button: Nullstill passord
811       notice email cannot find: Klarte ikke finne den e-postadressen. Beklager.
812       title: Glemt passord
813     make_friend: 
814       already_a_friend: Du er allerede venner med {{name}}.
815       failed: Klarte ikke legge til {{name}} som venn.
816       success: "{{name}} er nå din venn."
817     new: 
818       confirm email address: "Bekreft e-postadresse:"
819       confirm password: "Bekreft passord:"
820       display name: "Visningsnavn:"
821       email address: "E-postadresse:"
822       heading: Opprett en brukerkonto
823       password: "Passord:"
824       signup: Registrering
825       title: Opprett konto
826     no_such_user: 
827       heading: Brukeren {{user}} finnes ikke
828       title: Ingen bruker funnet
829     reset_password: 
830       confirm password: "Bekreft passord:"
831       flash changed: Ditt passord er endret.
832       heading: Nullstill passord for {{user}}
833       password: "Passord:"
834       reset: Nullstill passord
835       title: Nullstill passord
836     set_home: 
837       flash success: Hjemmelokasjon lagret
838     view: 
839       add as friend: legg til som en venn
840       add image: Legg til bilde
841       ago: ({{time_in_words_ago}} siden)
842       change your settings: endre dine innstillinger
843       confirm: Bekreft
844       delete image: Slett bilde
845       description: Beskrivelse
846       diary: dagbok
847       edits: redigeringer
848       email address: "E-postadresse:"
849       hide_user: skjul denne brukeren
850       km away: "{{count}}km unna"
851       m away: "{{count}}m unna"
852       mapper since: "Bruker siden:"
853       my diary: min dagbok
854       my edits: mine redigeringer
855       my settings: mine innstillinger
856       my traces: mine spor
857       my_oauth_details: Vis mine OAuth-detaljer
858       nearby users: "Næreliggende brukere:"
859       new diary entry: ny dagbokoppføring
860       no home location: Ingen hjemmelokasjon satt.
861       remove as friend: fjern som venn
862       role: 
863         administrator: Denne brukeren er en administrator
864         moderator: Denne brukeren er en moderator
865       send message: send melding
866       settings_link_text: innstillinger
867       traces: spor
868       upload an image: Last opp et bilde
869       user image heading: Brukerbilde
870       user location: Brukerens posisjon
871       your friends: Dine venner
872   user_block: 
873     helper: 
874       time_future: Slutter om {{time}}.
875       time_past: Sluttet {{time}} siden.
876     not_found: 
877       back: Tilbake til indeksen
878     partial: 
879       confirm: Er du sikker?
880       creator_name: Opprettet av
881       edit: Rediger
882       show: Vis
883       status: Status
884     show: 
885       confirm: Er du sikker?
886       edit: Rediger
887       show: Vis
888       status: Status
889       time_future: Slutter om {{time}}
890       time_past: Sluttet {{time}} siden
891   user_role: 
892     grant: 
893       confirm: Bekreft
894     revoke: 
895       confirm: Bekreft